Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Multimedia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia"

Transkrypt

1 Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna i jak ją zaplanować - Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji - Potrafi projektować układy - Zna dostępne widoki - Wie co to jest hiperłącze i z pomocą nauczyciela potrafi je zastosować - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna i jak ją zaplanować - Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji - Potrafi projektować układy - Zna dostępne widoki - Potrafi zmieniać szatę graficzną - Potrafi wstawiać do slajdu obiekty graficzne - Wie, jak stosować efekty przejścia - Potrafi stosować hiperłącza - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna i jak ją zaplanować - Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji - Potrafi projektować układy - Zna dostępne widoki - Potrafi zmieniać szatę graficzną - Potrafi wstawiać do slajdu obiekty graficzne - Wie, jak stosować efekty przejścia - Wie, jak stosować efekty przejścia - Potrafi animować slajdy - Potrafi stosować hiperłącza - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna i jak ją zaplanować - Zna podstawowe zasady tworzenia prezentacji - Potrafi projektować układy - Zna dostępne widoki - Potrafi zmieniać szatę graficzną - Wie, jak stosować efekty przejścia - Potrafi wstawiać do slajdu obiekty graficzne - Wie, jak stosować efekty przejścia - Potrafi wykorzystać zaawansowane funkcje animacji niestandardowej - Potrafi wstawiać do slajdu dźwięk i film - Używa przycisków akcji w prezentacji - Potrafi swobodnie stosować hiperłącza Algorytmika i modelowanie - zna etapy rozwiązywania - zna etapy rozwiązywania - zna etapy rozwiązywania problemu (zadania); problemu (zadania); problemu (zadania); - zna pojęcie algorytmu; - zna pojęcie algorytmu; - zna pojęcie algorytmu; określa dane do zadania oraz określa dane do zadania oraz określa dane do zadania oraz 2 - zna etapy rozwiązywania problemu (zadania); - zna pojęcie algorytmu; określa dane do zadania oraz

2 wyniki; - zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków; - zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego); - potrafi uruchomić program Baltie i poruszać się po menu programu - zna podstawowe polecenia animacji - potrafi wyjaśnić do czego służy model, oraz modelowanie. wyniki; - zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków; - zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego); - buduje prosty (liniowy) schemat blokowy, korzystając z programu edukacyjnego -zapisuje prosty algorytm liniowy (np. suma dwóch liczb) w postaci programu komputerowego, -potrafi wymienić kilka języków programowania - pisze proste programy w Baltie, używając podstawowych poleceń - wykorzystuje elementy banku danych Baltie - zna podstawowe polecenia animacji - za pomocą kilku prostych poleceń tworzy animacje - potrafi wyjaśnić do czego służy model, oraz modelowanie. - potrafi wykorzystać narzędzia informatyki w celu modelowania sytuacji i zjawisk. 3 wyniki; - zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków; - zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego); - buduje prosty (liniowy) schemat blokowy, korzystając z programu edukacyjnego - określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki zależnie od spełnienia narzuconych warunków; - analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami; - buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostym, korzystając z programu edukacyjnego - zapisuje prosty algorytm liniowy (np. suma dwóch liczb) w postaci programu komputerowego - potrafi wymienić kilka języków programowania - wykorzystuje elementy banku danych Baltie - pisze proste programy w Baltie, używając podstawowych poleceń - potrafi poruszać się po scenie i wyniki; - zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków; - zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego); - buduje prosty (liniowy) schemat blokowy, korzystając z programu edukacyjnego - określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki zależnie od spełnienia narzuconych warunków; - analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami; - buduje algorytm, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;- wie, na czym polega iteracja; - analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń; - buduje schemat blokowy algorytmu iteracyjnego, korzystając z programu edukacyjnego - zapisuje algorytm z warunkiem prostym w postaci programu

3 budować nowe. - rozróżnia tryby pracy w programowaniu. - potrafi zmodyfikować napisany program - potrafi zmieniać atrybuty Baltiego oraz wykorzystać polecenie Współrzędne -potrafi dobrać odpowiednie parametry grafiki przed jej umieszczeniem w programie. - zna podstawowe polecenia animacji. -potrafi napisać program prostej animacji. - potrafi wyjaśnić do czego służy model, oraz modelowanie. - potrafi wykorzystać narzędzia informatyki w celu modelowania sytuacji i zjawisk. - dobiera i stosuje odpowiednie oprogramowanie do przedstawiania modeli zjawisk - pisze złożone programy w Baltie, - wykorzystuje elementy banku danych Baltie - potrafi zmodyfikować napisany program.używa nawiasów optymalizując program. - rozróżnia tryby pracy w programowaniu. Potrafi wyjaśnić określenie program komputerowy. Zna podstawowe procedury programowania. - potrafi wymienić kilka języków programowania. -potrafi poruszać się po scenie i budować nowe. - potrafi zmieniać atrybuty Baltiego oraz wykorzystać polecenie Współrzędne -potrafi dobrać odpowiednie parametry grafiki przed jej umieszczeniem w programie. -wie jak wykorzystać polecenie Tablica plików i obszarów - zna podstawowe polecenia animacji. - potrafi ustalać parametry animacji. - samodzielnie tworzy animacje korzystając z pomocy - potrafi wyjaśnić do czego służy model, oraz modelowanie. - potrafi wykorzystać narzędzia informatyki w celu 4

4 5 modelowania sytuacji i zjawisk. - dobiera i stosuje odpowiednie oprogramowanie do przedstawiania modeli zjawisk - potrafi dobrać parametry modelu i zweryfikować otrzymywane wyniki Edytory tekstu i grafiki - Zna podstawowe parametry map bitowych - Potrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów - Zna budowę okna i zasady użytkowania aplikacji pakietu MS Office Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach - Umie otwierać dokumenty w MS Office - Przy pomocy nauczyciela potrafi sformatować blok tekstu - Zna podstawowe parametry map bitowych - Potrafi zmieniać formaty plików graficznych - Potrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów - Wykorzystuje narzędzia edytora tekstu pozwalające na wprowadzenie tekstu wzdłuż określonej linii - Zna budowę okna i zasady użytkowania aplikacji pakietu MS Office Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach - Umie otwierać dokumenty w MS Office dokument do druku - Potrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji - Zna ogólne zasady edycji dokumentu - Zna podstawowe zasady - Zna podstawowe parametry map bitowych - Potrafi zmieniać formaty plików graficznych - Potrafi w podstawowym zakresie przekształcać mapy bitowe - Potrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów - Wykorzystuje zaawansowane narzędzia edytora tekstu pozwalające na wprowadzenie tekstu wzdłuż określonej linii - Zna budowę okna i zasady użytkowania aplikacji pakietu MS Office Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach - Umie otwierać dokumenty w MS Office dokument do druku - Zna ogólne zasady drukowania dokumentów w - Zna podstawowe parametry map bitowych - Potrafi zmieniać formaty plików graficznych - Potrafi w podstawowym zakresie przekształcać mapy bitowe - Potrafi budować obraz składający się z gotowych obiektów - Potrafi łączyć grafikę map bitowych z wektorową - Wykorzystuje zaawansowane narzędzia edytora tekstu pozwalające na wprowadzenie tekstu wzdłuż określonej linii - Zna budowę okna i zasady użytkowania aplikacji pakietu MS Office Potrafi zapisywać dokumenty w różnych formatach - Umie otwierać dokumenty w MS Office dokument do druku

5 projektowania i tworzenia tabel - Zna zasady edytowania tabeli - Zna zasady edycji edytora grafiki MS Office - Potrafi osadzać kliparty względem tekstu - Zna pojęcie nagłówka i stopki - Potrafi dodawać przypisy 6 MS Office Zna istotne elementy struktury strony dokumentu - Potrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji - Zna ogólne zasady edycji dokumentu - Zna sposoby osadzania obiektów graficznych w dokumencie tekstowym operacje na blokach - Poprawnie redaguje nagłówek i stopkę w wielostronicowym dokumencie - Korzysta z szablonów Stylu w celu sformatowania dokumentu - Potrafi dodawać przypisy - Zna ogólne zasady drukowania dokumentów w MS Office Zna istotne elementy struktury strony dokumentu - Potrafi określić ogólne wymagania dotyczące struktury dla wybranych rodzajów dokumentów - Potrafi optymalnie dostosować widok dokumentu do potrzeb edycji - Zna ogólne zasady edycji dokumentu operacje na blokach - Zna pojęcie akapitu, jego podstawowe parametry oraz potrafi go formatować - Potrafi stosować wypunktowania i numerowania akapitów - Potrafi korzystać z tabulatorów - Potrafi wykorzystywać w edycji dokumentów nagłówki i stopki - Potrafi formatować tekst w kolumnach - Zna podstawowe zasady projektowania i tworzenia tabel - Zna zasady edytowania tabeli - Zna zaawansowane zasady modyfikacji i edycji tabel - Zna zasady edycji edytora grafiki MS Office

6 7 - Zna sposoby osadzania obiektów graficznych w dokumencie tekstowym - Zna zaawansowane zasady edytowania grafiki w MS Office - Potrafi stosować przypisy - Zna ogólne zasady ułatwiające zapamiętanie skrótów klawiaturowych - Zna skróty klawiaturowe do przemieszczania aktywnego kursora lub zaznaczania bloków - potrafi dokonać formatowania Stylu oraz przypisów według własnych potrzeb - potrafi wykonać zaawansowane czynności edycyjne takie jak pisanie tekstu wzdłuż linii, edycja tekstu o określonych parametrach

7 Drugi rok nauczania semestr II. Oceny Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Tematyka Arkusz kalkulacyjny - Zna organizację i strukturę arkusza operacje związane z arkuszem - Zna rodzaje danych w arkuszu, potrafi je wprowadzać i modyfikować - Potrafi formatować dane i komórki - Zna pojęcie formuły - Korzysta z prostych funkcji standardowych - Wie, jak graficznie prezentować dane - Potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych arkusz do wydruku - Zna organizację i strukturę arkusza operacje związane z arkuszem - Zna rodzaje danych w arkuszu, potrafi je wprowadzać i modyfikować - Potrafi formatować dane i komórki operacje na wierszach i kolumnach - Zna pojęcie formuły - Korzysta z prostych funkcji standardowych - potrafi pobrać dane do arkusza kalkulacyjnego z pliku tekstowego - Wie, jak graficznie prezentować dane - buduje wykres. Zmienia jego parametry. - Potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych - Potrafi rozwiązywać problemy z różnych przedmiotów arkusz do wydruku 8 - Zna organizację i strukturę arkusza operacje związane z arkuszem - Zna rodzaje danych w arkuszu, potrafi je wprowadzać i modyfikować - Potrafi wprowadzać serie danych do komórek - Potrafi formatować dane i komórki operacje na wierszach i kolumnach - Zna pojęcie formuły - Korzysta z prostych funkcji standardowych - Potrafi stosować adresowanie bezwzględne - Wie, jak graficznie prezentować dane - Potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych - Potrafi rozwiązywać problemy z różnych przedmiotów arkusz do wydruku - Potrafi drukować tabele i wykresy - Zna organizację i strukturę arkusza operacje związane z arkuszem - Zna rodzaje danych w arkuszu, potrafi je wprowadzać i modyfikować - Potrafi wprowadzać serie danych do komórek - Potrafi formatować dane i komórki operacje na wierszach i kolumnach - Zna pojęcie formuły - Korzysta z prostych funkcji standardowych - Korzysta z zaawansowanych funkcji standardowych - Potrafi stosować adresowanie bezwzględne - Umie stosować adresowanie mieszane - potrafi wykorzystać funkcję LICZ_JEŻELI w celu uzyskania odpowiednich danych - potrafi pobrać dane do arkusza kalkulacyjnego z pliku tekstowego

8 Internet i gromadzenie danych - Wie, jak graficznie prezentować dane -potrafi dokonać poprawek oraz wykonać analizę poprzez wstawienie wykresu i opisanie jego legendy - potrafi wykonać wykres dla dowolnych danych - Potrafi rozwiązywać problemy z różnych przedmiotów - Wykorzystujesz arkusz do rozwiązywania problemów życia codziennego arkusz do wydruku - Potrafi drukować tabele i wykresy Rozumie potrzebę łączenia - Rozumie potrzebę łączenia - Rozumie potrzebę łączenia komputerów w sieć oraz komputerów w sieć oraz komputerów w sieć oraz pojęcie konta i ochrony pojęcie konta i ochrony pojęcie konta i ochrony - Rozumie istotę działania - Rozumie istotę działania - Rozumie istotę działania Internetu Internetu Internetu - Zna podstawowe rodzaje - Potrafi lokalizować zasoby - Potrafi lokalizować zasoby usług dostępnych w informacyjne w Internecie informacyjne w Internecie Internecie - Zna podstawowe rodzaje - Zna podstawowe rodzaje - Rozumie sposób działania usług dostępnych w usług dostępnych w poczty elektronicznej Internecie Internecie - Potrafi posługiwać się - Rozumie problematykę - Rozumie problematykę pocztą elektroniczną wiarygodności serwisów wiarygodności serwisów - Rozumie skutki odbierania WWW WWW i przekazywania informacji - Rozumie sposób działania - Potrafi pozyskiwać i w serwisach WWW poczty elektronicznej przechowywać wiarygodne - Potrafi korzystać z - Potrafi posługiwać się informacje encyklopedii i słowników pocztą elektroniczną - Rozumie sposób działania dostępnych w Internecie - potrafi samodzielnie poczty elektronicznej - Potrafi przeciwdziałać skonfigurować program - Potrafi posługiwać się 9 - Rozumie potrzebę łączenia komputerów w sieć oraz pojęcie konta i ochrony - Rozumie sposób logowania się użytkowników do sieci - Potrafi ocenić i wykorzystywać mechanizm ochrony zasobów - Rozumie istotę działania Internetu - Potrafi lokalizować zasoby informacyjne w Internecie - Zna podstawowe rodzaje usług dostępnych w Internecie - Potrafi efektywnie korzystać z przeglądarki - Potrafi konfigurować

9 zagrożeniom technicznym - potrafi korzystać z chatroomów i komunikatorów internetowych pocztowy - Rozumie skutki odbierania i przekazywania informacji w serwisach WWW - Potrafi korzystać z encyklopedii i słowników dostępnych w Internecie - Wykorzystuje grafikę pobraną z Internetu w dokumentach - Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom technicznym - Wie, jak przestrzegać wybranych norm określonych w etykiecie - potrafi korzystać z chatroomów i komunikatorów internetowych - potrafi wysyłać wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych 10 pocztą elektroniczną - potrafi samodzielnie skonfigurować program pocztowy - Rozumie skutki odbierania i przekazywania informacji w serwisach WWW - Potrafi uczestniczyć w forach dyskusyjnych - Potrafi korzystać z encyklopedii i słowników dostępnych w Internecie - Wykorzystuje grafikę pobraną z Internetu w dokumentach - Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom technicznym - Wie, jak przestrzegać wybranych norm określonych w etykiecie - potrafi korzystać z chatroomów i komunikatorów internetowych - umie samodzielnie założyć konto w komukatorze internetowym - potrafi wysyłać wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych - zna i rozumie niebezpieczeństwa wynikające z korzystania programów do komunikacji online. przeglądarkę - Rozumie problematykę wiarygodności serwisów WWW - Potrafi pozyskiwać i przechowywać wiarygodne informacje - Rozumie sposób działania poczty elektronicznej - Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną - potrafi samodzielnie skonfigurować program pocztowy - Rozumie skutki odbierania i przekazywania informacji w serwisach WWW - Potrafi uczestniczyć w forach dyskusyjnych - Potrafi korzystać z encyklopedii i słowników dostępnych w Internecie - Rozumie, jak zmienia się język internetowej komunikacji - Wykorzystuje grafikę pobraną z Internetu w dokumentach - Potrafi przeciwdziałać zagrożeniom technicznym - Rozumie podstawowe problemy odpowiedzialności prawnej - Wie, jak przestrzegać wybranych norm określonych w etykiecie - potrafi korzystać z chatroomów i komunikatorów

10 internetowych - umie samodzielnie założyć konto w komukatorze internetowym - potrafi wysyłać wiadomości za pomocą komunikatorów internetowych - zna zaawansowane funkcje konfiguracyjne komunikatora - wie, jak uczestniczyć w grupach dyskusyjnych i efektywnie z nich korzystać Zarządzanie informacją - Potrafi korzystać z - Potrafi korzystać z - Potrafi korzystać z wyszukiwarek w celu wyszukiwarek w celu wyszukiwarek w celu znajdowania znajdowania znajdowania informacji informacji informacji - Zna etapy tworzenia - Zna etapy tworzenia - Zna etapy tworzenia strony WWW strony WWW strony WWW - Z pomocą nauczyciela - Potrafi podczas - Potrafi podczas potrafi wykorzystać wyszukiwania wyszukiwania niektóre narzędzia informacji dokonywać informacji dokonywać do tworzenia stron wyboru prawidłowych wyboru prawidłowych WWW treści treści - Zna podstawowe znaczniki - Potrafi wykorzystać - Potrafi stosować języka XTML dostępne narzędzia odpowiednie metody - Zna wybrane elementy do tworzenia stron w celu zawężenia języka css WWW poszukiwanych - Potrafi stworzyć prostą - Segreguje pliki potrzebne informacji stronę WWW korzystając z do tworzenia strony WWW - Potrafi wykorzystać gotowego szablonu - Wypełnia szablon strony dostępne narzędzia - Zna pojęcie bazy danych WWW podstawowymi do tworzenia stron - Zna zastosowania treściami WWW systemów zarządzania treścią - Zna podstawowe znaczniki - Zna i prawidłowo stosuje - Przy pomocy nauczyciela języka XTML podstawowe znaczniki potrafi zalogować się na - Korzysta z gotowych języka XHTML przykładowe konto w szablonów stylów css - Wypełnia szablon strony systemie CMS i dokonać - Zna pojęcie bazy danych WWW swoimi treściami i rejestracji oraz potrafi podać jej samodzielnie dołącza kolejne 11 - Potrafi korzystać z wyszukiwarek w celu znajdowania informacji - Zna etapy tworzenia strony WWW - Potrafi podczas wyszukiwania informacji dokonywać wyboru prawidłowych treści - Potrafi stosować odpowiednie metody w celu zawężenia poszukiwanych informacji - Potrafi określić, w jakich sytuacjach można korzystać z informacji zgromadzonych w Internecie - Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia do tworzenia stron WWW

11 zastosowanie - wskazuje charakterystyczne elementy baz danych - Potrafi podać zastosowania systemów zarządzania treścią - Potrafi zalogować się na przykładowe konto w systemie CMS i dokonać rejestracji - Przy pomocy nauczyciela aktywuje i konfiguruje konto w systemie CMS - Wprowadza treść strony w CMS, korzystając z materiałów z przednich realizacji projektów 12 strony - Zna wybrane elementy języka css i potrafi je modyfikować - Zna procedurę umieszczania własnej strony na serwerze internetowym - Zna pojęcie, zastosowanie oraz elementy bazy danych - Zna operacje wykonywane na bazach danych -potrafi nazwać uprawnienia użytkowników baz danych. - Zna pojęcia hosting, serwer WWW, system CMS - Aktywuje i konfiguruje konto w systemie CMS - porządkuje materiały i opracowuje nowy projekt strony do realizacji w CMS - według nowego projektu wprowadza treść do CMS. - Zna i prawidłowo stosuje podstawowe znaczniki języka XHTML - Dokonuje modyfikacji kodu źródłowego - Wypełnia szablon strony WWW swoimi treściami i samodzielnie dołącza kolejne strony - Potrafi samodzielnie zaprojektować stronę WWW - Zna wybrane elementy języka css i potrafi je modyfikować - Potrafi dołączyć arkusz css do dokumentu XTML - Zna procedurę umieszczania własnej strony na serwerze internetowym - Zna pojęcie, zastosowanie oraz elementy bazy danych operacje na bazach danych -potrafi wykorzystywać konfigurację i ustawienia własnego konta do pracy w bazie danych - Aktywuje i konfiguruje konto w systemie CMS - samodzielnie przygotowuje materiały i projekt do realizacji strony w CMS - według nowego projektu wprowadza treść do CMS. -Wypełnia wszystkie działy systemu

12 Ocenę celującą można uzyskać tylko w wypadku opanowania wszystkich umiejętności, udziału w konkursach informatycznych, internetowych przechodząc w nich poza etap wstępny oraz po zgłoszeniu i wykonaniu dodatkowych zadań (np. pomoc nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach) najpóźniej w dwóch ostatnich miesiącach zajęć. Stopień opanowania poszczególnych umiejętności określają zadania, dla których jest określony poziom wymagań. 13

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI dla klasy I gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Na ocenę dopuszczającą 1 Na ocenę dostateczną Potrafisz tekst w kolumnach Potrafisz dane i komórki 2 Na ocenę dobrą Rozumiesz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

Witryny i aplikacje internetowe

Witryny i aplikacje internetowe Program nauczania Witryny i aplikacje internetowe technik informatyk 351203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba Efekty kształcenia godzin 1. HTML hipertekstowy język znaczników 30 1. Składnia języka HTML

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA II 5. Internet i sieci [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Temat 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem 2 Potrafi wymienić zasady bezpiecznej pracy z komputerem w szkolnej pracowni komputerowej i w

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Witryny i aplikacje internetowe. Klasa IIC- Technik Informatyk. Rok szkolny 2013/2014 LP. 4.1 Projektowanie witryn internetowych klasa II 4.2 Tworzenie witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo