Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" uwagi, wnioski i pomysły mieszkańców dotyczące ekologii z em Szkolny Dzień Ziemi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" uwagi, wnioski i pomysły mieszkańców dotyczące ekologii z emailem ekodn@wp.pl Szkolny Dzień Ziemi"

Transkrypt

1 PLAN REALZACJ PROGRAMU EKOZESPOŁÓW w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu Program skierowany jest do : Uczniów, Rodziców, Społeczności lokalnej Sprzymierzeńcami w jego są : Dyrekcja, Rodzice, Władze samorządowe, Nadleśnictwo, Firma Reba, Klub Gaja, Redakcja gazety Echo Dobrodzienia Hasło przewodnie działań: Rok szkolny 2010/2011 Żeby coś się stało możliwe trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwym. Herman Hesse zmniejszanie indywidualnych śladów ekologicznych kreowanie trwałych zachowań ekologicznego stylu życia uzmysłowienie konieczności oszczędnego korzystania z zasobów wody i energii w życiu codziennym, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej szerzenie efektów działań ekozespołów w lokalnych mediach i na stronie internetowej. HARMONOGRAM DZAŁAŃ Obszar działań ENERGA WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Działania i sposób Tabliczki - nazwy roślin w ogródku szkolnym Selektywna zbiórka odpadów: makulatury, złomu, opakowań plastikowych i szklanych, zużytych tonerów, Akcja Pluszak Audyt nawyków energetycznych Audyt zużycia energii przez szkolne urządzenia. Kampania energetyczna promująca poszanowanie energii Szkolny festiwal nauki o energii Wycieczka do elektrociepłowni. Akcje: Sprzątania Świata, Ratujmy kasztanowce, Święto Drzewa, Dzień Czystego Powietrza - NE TRUJCE!, Monitoring zanieczyszczeń Gminy Dobrodzień Współpraca z nadleśnictwem w ramach opieki nad zwierzętami Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" uwagi, wnioski i pomysły mieszkańców dotyczące ekologii z em X/X/X Rok szkolny 2009/2010 Program Szkolnych Ekozespołów lata

2 Przyroda bez człowieka może żyć ale człowiek bez przyrody ZGNE zmniejszanie indywidualnych śladów ekologicznych kreowanie trwałych zachowań ekologicznego stylu życia uzmysłowienie konieczności oszczędnego korzystania z zasobów wody i energii w życiu codziennym, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej szerzenie efektów działań ekozespołów w lokalnych mediach i na stronie internetowej. Obszar działań ENERGA Działania i sposób Kampania Gumowe koła i Drugie życie ZSEE Petycja do Burmistrza Dobrodzienia w sprawie spalania liści w okresie jesiennym Tabliczki - nazwy roślin w ogródku szkolnym Kampania Krzyk energetyczny Kontynuacja - dzienniczek zużycia mediów w naszych domach X - X Akcje: Sprzątania Świata, Ratujmy kasztanowce, X/X/X WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Święto Drzewa, Dzień Czystego Powietrza - NE TRUJCE!, Monitoring zanieczyszczeń Gminy Dobrodzień Współpraca z nadleśnictwem w ramach opieki nad zwierzętami Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" uwagi, wnioski i pomysły mieszkańców dotyczące ekologii z em mię i nazwisko nauczyciela instruktora Programu ekozespołów: mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w Program ekozespołów: 18 Rok szkolny 2008/2009 X Ludzie przed ludźmi chronią przyrodę zmniejszanie indywidualnych śladów ekologicznych uczniów i nauczycieli tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu uświadomienie konieczności oszczędnego korzystania z zasobów wody i energii w życiu codziennym, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej. upowszechnianie efektów działań ekozespołów w lokalnych mediach i na stronie internetowej. Program Szkolnych Ekozespołów lata

3 Obszar działań ENERGA PODRÓŻOWANE ZAKUPY WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Działania i sposób Zbiórka baterii, płyt CD Coś z niczego prace z surowców wtórnych, suche kompozycje roślinne Petycja do Burmistrza Dobrodzienia w sprawie spalania liści w okresie jesiennym Tabliczki - nazwy roślin w ogródku szkolnym Monitoring zanieczyszczeń wód rzeki Myślinki w ramach programu Zaadoptuj rzekę Kampania: le mamy wody? w ramach Światowego Dnia Wody Dzień Bałtyku Dzienniczek zużycia mediów w naszych domach Program edukacyjny: Jak oszczędzać energię? Szkolny Dzień bez Samochodu Przegląd twórczości ekologicznej Rolnictwo ekologiczne przyszłością rolnictwa na świecie - Ekoexpress Akcje: Sprzątania Świata, Ratujmy kasztanowce, Dzień Czystego Powietrza - NE TRUJCE! Współpraca z nadleśnictwem w ramach opieki nad zwierzętami Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" - umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków i swoich pomysłów związanych z ochroną środowiska do specjalnych skrzynek oraz em X X X X X/X/X Jesień/Zima mię i nazwisko nauczyciela instruktora Programu ekozespołów: mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w Program ekozespołów: 18 Rok szkolny 2007/2008 Nie proś Świata, aby się zmienił, To Ty zmień się pierwszy. O. Anthony de Mello uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody poznanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych dostrzeganie negatywnych dla środowiska skutków działań ludzi związanych ze złą gospodarką odpadami poznanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego Program Szkolnych Ekozespołów lata

4 uświadomienie konieczności segregacji odpadów Obszar działań ENERGA PODRÓŻOWANE ZAKUPY WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Działania i sposób Zbiórka baterii, płyt CD Ekologiczne Święta Bożego Narodzenia Kampania: Analiza śmietnika" statystyka wyrzucanych śmieci w domach wg grup: papier, aluminium, szkło, plastik, odpadki organiczne i inne odpady Opracowanie wewnątrzklasowego regulaminu oszczędzania papieru Pomiary zużycia wody w szkole i w domu Kampania wodna obejmująca monitoring zanieczyszczeń wód rzeki Myślinki w ramach programu Zaadoptuj rzekę oraz powołanie inspektorów wodnych w naszej szkole i w domach Pomiary zużycia energii w szkole i domu ankieta Kampania Zielona energia : akcja Wyłącz standby i wystawa zabawek poruszanych energią odnawialną Szkolny Dzień bez Samochodu Kampania Zielone perły gminy Dobrodzień" - ulotki edukacyjne opisujące miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gminy Dobrodzień i promowanie ścieżek rowerowych w okolicach Dobrodzienia oraz korzystania z rowerów Kampania "Nie zapomnij siatki" - promowanie opakowań wielokrotnego użytku. Współpraca z placówkami handlowymi. Akcje: Sprzątania Świata i Ratujmy kasztanowce Piknik pod dębem Współpraca z nadleśnictwem w ramach opieki nad zwierzętami Aktualizacja strony WWW Zielone skrzynki" - umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków i swoich pomysłów związanych z ochroną środowiska do specjalnych skrzynek oraz em Kampania Dzień Czystego Powietrza - NE TRUJCE! X X X X X X/X Jesień/Zima 14 X mię i nazwisko nauczyciela instruktora Programu ekozespołów: mgr Jolanta Dziemba, mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w Program ekozespołów: 10 Program Szkolnych Ekozespołów lata

5 Rok szkolny 2006/2007 Najintymniejszym kontaktem człowieka z przyrodą jest żywienie się. Żywimy się produktami roślinnymi i zwierzęcymi żywimy się życiem. Ten kontakt wymaga szczególnego rozsądku ekologicznego. M. Górny Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej Rozsądne korzystanie z zasobów natury Czynna ochrona przyrody Rozwijanie odpowiedzialności i troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi sposoby zapobiegania dalszej degradacji środowiska Obszar działań Działania i sposób OCHRONA PRZYRODY Ochrona terenów zielonych wokół szkoły Akcja Ratujmy kasztanowce Zbiórka pokarmu dla zwierząt Opieka nad ptakami (budowa karmników i budek lęgowych) Badania monitoringowe powietrza i gleb gminy Dobrodzień Dzień Leśnika i Drzewiarza spotkanie z leśniczym Konkurs twórczości ekologicznej Likwidacja zlokalizowanych dzikich wysypisk Petycja do Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień w sprawie pojemników do segregacji śmieci Wykonanie prostych szkolnych pojemników na szkło, tworzywa sztuczne, pappier i odpadki organiczne Zbiórka baterii, szkła i plastiku Konkurs na znak zakazujący wywozu śmieci do lasu Wystawa ekologicznych ozdób świątecznych Pomiary zużycia wody w szkole i w domu Wycieczka do oczyszczalni ścieków Pobór próbek wody z różnych terenów gminy i ich badanie Wdrożenie programu oszczędności wody w szkole i domu Międzynarodowy Dzień Wody X/X Jesień Jesień 5 X X X X X 22 Program Szkolnych Ekozespołów lata

6 ENERGA PODRÓŻOWANE ZAKUPY WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Pomiary zużycia energii w szkole i domu ankieta Wystawa planszowa pt. Klimat, energia, oszczędność Metody bezinwestycyjnego oszczędzania energii Założenie mini plantacji wierzby energetycznej Dlaczego boimy się energii jądrowej - debata Szkolny Dzień bez Samochodu Odnowienie miejsc parkingowych dla rowerów Wycieczka rowerowa W poszukiwaniu pomników przyrody Ankiety dotyczące ekologicznych zakupów i zdrowej żywności Ulotki propagujące ekologiczne torby i opakowania Debata Zdrowa żywność kontra fast food Prezentacje multimedialne: Toksyczna żywność Quiz ABC zdrowego odżywiania nscenizacja Jak Jaś zakupy robił dla dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrodzieniu Bulimia i anoreksja, czy wiem co to za choroba? Czy wiesz co jesz? cykl doświadczeń chemicznych Akcja Sprzątania Świata Stworzenie strony WWW Prezentacja dorobku ekozespołów społeczności lokalnej i uczniowskiej szkoły macierzystej i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego X X X mię i nazwisko nauczycieli instruktorów Programu ekozespołów: mgr Jolanta Dziemba, mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w program ekozespołów: 23 Rok szkolny 2005/2006 Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje R.ngersoll Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej Rozsądne korzystanie z zasobów natury Czynna ochrona przyrody Rozwijanie odpowiedzialności i troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi sposoby zapobiegania dalszej degradacji środowiska Obszar działań Działania i sposób Program Szkolnych Ekozespołów lata

7 OCHRONA PRZYRODY ENERGA PODRÓŻOWANE ZAKUPY Ochrona terenów zielonych wokół szkoły Akcja Ratujmy kasztanowce Zbiórka pokarmu dla zwierząt Opieka nad ptakami (budowa karmników) Pomiar zanieczyszczeń powietrza i gleb gminy Dobrodzień Likwidacja zlokalizowanych dzikich wysypisk Petycja do Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień w sprawie pojemników do segregacji śmieci Wykonanie prostych szkolnych pojemników na szkło, tworzywa sztuczne, papier i odpadki organiczne Zbiórka baterii, szkła i plastiku Konkurs na znak zakazujący wywozu śmieci do lasu Wystawa ekologicznych ozdób świątecznych Pomiary zużycia wody w szkole i w domu Wycieczka do oczyszczalni ścieków Pobór próbek wody z różnych terenów gminy i ich badanie Wdrożenie programu oszczędności wody w szkole i domu Pomiary zużycia energii w szkole i domu ankieta Seminarium nt. alternatywnych źródeł energii (wystawa plakatów, prezentacje multimedialne) Wycieczka do elektrowni wodnej Założenie mini plantacji wierzby energetycznej Prezentacje multimedialne dotyczące alternatywnych źródeł energii Szkolny Dzień bez Samochodu Odnowienie miejsc parkingowych dla rowerów Wycieczka rowerowa W poszukiwaniu pomników przyrody Ankiety dotyczące ekologicznych zakupów i zdrowej żywności Ulotki propagujące ekologiczne torby i opakowania Debata Zdrowa żywność kontra fast food Prezentacje multimedialne: Toksyczna żywność Quiz ABC zdrowego odżywiania nscenizacja Jak Jaś zakupy robił dla dzieci z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrodzieniu Bulimia i anoreksja, czy wiem co to za choroba? Czy wiesz co jesz? cykl doświadczeń chemicznych X/X Jesień Jesień X X X X X X X Program Szkolnych Ekozespołów lata

8 WSPERANE NNYCH NA RZECZ ZEM Akcja Sprzątania Świata Stworzenie strony WWW Prezentacja dorobku ekozespołów społeczności lokalnej i uczniowskiej szkoły macierzystej oraz gimnazjum, podstawówki i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego X mię i nazwisko nauczycieli instruktorów Programu ekozespołów: mgr Jolanta Dziemba, mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w program ekozespołów: 22 Rok szkolny 2004/2005 Nie trwoń energii wykorzystuj ją! W. Ostwald Rozbudzanie i pogłębianie świadomości ekologicznej Rozsądne korzystanie z zasobów natury Czynna ochrona przyrody Rozwijanie odpowiedzialności i troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi sposoby zapobiegania dalszej degradacji środowiska Lp. Obszar działań Tematyka i sposób Ochrona terenów zielonych wokół szkoły Zbiórka pokarmu dla zwierząt Opieka nad ptakami (budowa karmników) Zima Zima OCHRONA Ewidencjonowanie obiektów przyrody warsztaty PRZYRODY terenowe Monitoring miejsc zagrożonych wnioski do władz o ustanowienie form ochrony Doświadczalny pomiar zanieczyszczeń powietrza ENERGA Lokalizacja dzikich wysypisk zwiad ekologiczny (mapy) Nauka segregacji odpadów (typy pojemników, oznaczenia na opakowaniach) Zbiórka surowców wtórnych (ekologiczne zabawki wystawa) Pomiary zużycia wody w szkole i w domu Wycieczka do oczyszczalni ścieków Ocena czystości wód lokalnych raport wodny Wdrożenie programu oszczędności wody w szkole i domu Pomiary zużycia energii w szkole i domu ankieta Seminarium nt. alternatywnych źródeł energii (wystawa plakatów, prezentacje multimedialne) Wycieczka do elektrowni wodnej Rozprawa Ziemia przeciwko ziemianom V V Program Szkolnych Ekozespołów lata

9 Energia problem naszych czasów cykl doświadczeń chemicznofizycznych Badanie form dojazdu uczniów do szkoły (długość trasy, środek lokomocji, wykonanie mapek do- jazdu) V PODRÓŻOWANE Pomiar natężenia ruchu w okolicy szkoły (przekazanie wyników władzom) Projektowanie ścieżek rowerowych (mapki publikacja w lokalnej prasie) V Odnowienie miejsc parkingowych dla rowerów Pogadanka nt. rodzajów opakowań (czasu rozkładu, V ZAKUPY celowości używania opakowań wielokrotnych, oznakowanie ekologiczne) Akcja propagująca zdrową żywność WSPERANE Prezentacja dorobku ekozespołów społeczności V NNYCH NA RZECZ ZEM lokalnej oraz uczniowskiej szkoły macierzystej oraz gimnazjum, podstawówki i przedszkola mię i nazwisko nauczyciela instruktora Programu ekozespołów: mgr Jolanta Dziemba, mgr Jolanta Parys, mgr Katarzyna Szczygieł Liczba uczniów zaangażowanych w Program ekozespołów: 19 Program Szkolnych Ekozespołów lata

KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Program KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY działającego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu opracowany przez nauczycielkę przyrody i opiekunkę koła mgr Jolantę Ignaczak Wstęp Program przeznaczony jest do realizacji

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010 Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry na rok 2010 Lp. Nazwa zadania Realizator Wydane środki Źródło finansowania 1. Organizowanie konkursów, turniejów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO Renata Gerlach Joanna Grządka Elżbieta Rakowska - Kiliszek Spis treści Wstęp Rozdział Pierwszy. Założenia programu i jego konstrukcja Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

romocja kologii oprzez dukację

romocja kologii oprzez dukację P e p e romocja kologii oprzez dukację Zintegrowany program inwestycji proekologicznych i działań edukacyjnych w Powiecie Poznańskim. Opracował zespół Stowarzyszenia Razem dla edukacji pod redakcją Joanny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza

Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Sprawozdanie z realizacji projektu: Płocka akademia ekologii dla zrównoważonego rozwoju Mazowsza Finansujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Aktywna edukacja ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015

RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU MIASTA STALOWEJ WOLI na lata 2007-2015 Stalowa Wola, Październik 2013r. Wstęp W celu określenia zakresu prowadzonych badań przyjęto następującą definicję monitoringu:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EKOLOGICZNA. Dzieci listy piszą. RAZEM zmieniamy świat. www.listydlaziemi.pl

FUNDACJA EKOLOGICZNA. Dzieci listy piszą. RAZEM zmieniamy świat. www.listydlaziemi.pl FUNDACJA EKOLOGICZNA Dzieci listy piszą RAZEM zmieniamy świat www.listydlaziemi.pl Prosimy również o przesyłanie nam wszelkich uwag i wskazówek dotyczących akcji. Jaki główny temat powinniśmy zaplanować

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto Nowy Targ Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU.

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców. Działania

Bardziej szczegółowo

GenderExperts Poznań 25 kwietnia 2013. Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty

GenderExperts Poznań 25 kwietnia 2013. Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty Podnoszenie świadomości ekologicznej warsztaty Ramowy plan warsztatów 1. Definicje; 2. Świadomość ekologiczna; 3. Paradygmaty ekologiczne a prawodawstwo unijne; 4. Dobre praktyki: Ekobiuro; Recykling;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA

11. EDUKACJA EKOLOGICZNA 11. EDUKACJA EKOLOGICZNA Zobowiązania do prowadzenia edukacji ekologicznej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 77-80.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjnoedukacyjna.

Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjnoedukacyjna. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na dofinansowanie zadania pn. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap II Nowe prawo odpadowe - nowy

Bardziej szczegółowo

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Gminy Niepołomice / Umbrella Project SZANOWNI PAŃSTWO Z satysfakcją przedstawiamy Państwu projekt STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NIEPOŁOMICE.

Bardziej szczegółowo