OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG /12-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-04-113/12-00"

Transkrypt

1 GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG /12-00 OPIS PROJEKTU Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania zakupami operacyjnymi w MSP Koncepcja pomysłu dotyczy budowy narzędzia, które usprawni zakupy operacyjne (zakupy produktów i usług, które można skatalogować po uprzednim wynegocjowaniu umów ramowych z dostawcami). Wizją wnioskodawcy jest świadczenie e-usługi małym i średnim firmom w Polsce i Anglii. Użytkownikami e-usługi będą osoby zgłaszające zapotrzebowanie na produkty/usługi i osoby weryfikujące zapotrzebowanie, wysyłające zamówienia do dostawców oraz zarządzające procesem zakupowym. Zasadniczą i innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie funkcjonalność elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień. Odpowie ona na zasadniczą potrzebę grupy docelowej, którą zidentyfikowano w trakcie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli grupy docelowej (opisanego w16a), jaką jest uporządkowanie i automatyzacja procesu obsługi zamówień operacyjnych zgodnie z preferencjami danej firmy. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obsługi zakupów operacyjnych, w szczególności procesu obiegu dokumentów zakupowych. W efekcie proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy odciągając kluczowe zasoby (typu kierownicy zespołów, dyrektorzy finansowi) od działań produkcyjnych/usługowych lub zarządzania strategicznego generując straty. Dochodzi do sytuacji, w której dyrektor finansowy zastanawia się np. nad uzasadnieniem i efektywnością jednostkowego zakupu tonera do drukarki, lub nad zakupem komputera dla nowego pracownika, a jego asystenci poszukują najlepszej oferty na rynku. Nieefektywność kosztowa wynika z nadmiernej pracochłonności i nieuporządkowania procesu, z braku merytorycznej i budżetowej weryfikacji potrzeby zakupowej oraz dokonywania suboptymalnych zakupów po cenach jednostkowych. Rozwiązaniem tych problemów byłoby wdrożenie narzędzia, które zoptymalizowałoby obsługę zakupów poprzez automatyzację procesu i wdrożenie elektronicznych katalogów. Obecnie, ze względu na brak takich narzędzi na rynku zarówno w formie e-usługi, jaki i jej substytutów (np. systemów off-line dostępnych dla MSP) zasadnicza potrzeba grupy docelowej nie jest zaspokojona ani przez pojedyncze rozwiązanie, ani łącznie przez kilka rozwiązań. Systemy ERP (IFS, SAP), których funkcjonalności częściowo pokrywają się z funkcjonalnościami e-usługi są niedostępne dla MSP ze względu na koszt (od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów euro) i czas (od kilku miesięcy) ich wdrożenia. Na rynku polskim i angielskim istnieje niezagospodarowana nisza. Tak powstał pomysł zasadniczej funkcjonalności, która odpowie wprost na niezaspokojoną zasadniczą potrzebę grupy docelowej. Funkcjonalność ta umożliwi z poziomu obsługi panelu użytkownika definiowanie procesu przetwarzania zakupu operacyjnego, od zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez jego weryfikację budżetową (czy dana jednostka organizacyjna posiada budżet) i merytoryczną (czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla dokonania zakupu), aż po wysłanie zamówienia do systemu dostawcy, który będzie mógł zostać połączony z e-usługą poprzez przygotowane w ramach projektu API. Funkcjonalność umożliwi modelowanie liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów 1

2 (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywanie pracownikom uprawnień do składanie zamówień, ich weryfikację lub przesyłanie do dostawców. Wartością dodaną płynącą z zasadniczej funkcjonalności będzie zwiększenie efektywności procesu zakupów operacyjnych z uwzględnieniem potrzeb danej firmy, co do kolejności następujących po sobie etapów przetwarzania zamówienia. Funkcjonalność odpowie na istniejącą niszę rynkową. Innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie budowa przez użytkownika własnych katalogów produktów i usług, zamawianych od dostawców, z którymi współpracuje dana firma. Funkcjonalność umożliwi masowe wprowadzanie danych (w tym zdjęć) i zarządzanie cennikami, uzależnionych również od takich parametrów, jak dostawca, czas dostawy, wielkość zakupów. Dodatkowo system umożliwi zarządzanie atrybutami produktów w katalogu, automatyczne ich porównywanie i dziedziczenie właściwości w dół drzewa kategoryzacji. Wartością dodaną będzie uproszczenie zarządzania skomplikowanym katalogiem i umożliwienie odwzorowania cen wynegocjowanych w umowach ramowych w narzędziu służącym do obsługi zamówień firmowych. Innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczny monitoring procesu obsługi zamówień. E- usługa umożliwi definiowanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych etapów obsługi zakupu operacyjnego oraz identyfikację opóźnień w procesie. Będzie automatycznie monitorowała proces, powiadamiała o powstałych opóźnieniach oraz uruchamiała reguły zastępstw zdefiniowane na etapie modelowania procesu akceptacji. Wartością dodaną funkcjonalności będzie likwidowanie wąskich gardeł w procesie. Kolejną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie funkcjonalność integracyjna, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców. Zaakceptowane zapotrzebowanie będzie automatycznie przetwarzane w zamówienie i wysyłane do dostawcy w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany adres lub w postaci pliku o określonej strukturze do wskazanego miejsca na serwerze dostawcy. E-usługa umożliwi osobie zarządzającej konfigurację własnego konta pod względem ustawień dot. struktury wysyłanych do dostawców plików i ich lokalizacji docelowej.. Wartością dodaną funkcjonalności będzie zapewnienie otwartości i gotowości e-usługi do integracji z systemami wielu dostawców, z którymi współpracują odbiorcy e-usługi. Następną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczne rekomendowanie oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. E-usługa będzie analizować na co i w jakich ilościach jest zapotrzebowanie oraz będzie podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów - jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. Wartością dodaną funkcjonalności będą oszczędności na zakupach operacyjnych. Kolejną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczna identyfikacja niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach. E-usługa będzie rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez organizację. Będzie również analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie dotyczyć porównań wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie będzie mogła zidentyfikować również nadużycia, potencjalnie związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. Wartością dodaną funkcjonalności będzie redukcja strat zw. z niegospodarnością oraz nadużyciami w zakupach operacyjnych. 2

3 Funkcjonalności serwisu internetowego, na którym będzie świadczona e-usługa zostały pogrupowane w następujące procesy biznesowe: -- Proces rozpoczynania współpracy i płatności -- W celu wykorzystania e-usługi niezbędne będzie zarejestrowanie się w serwisie, na którym będzie ona świadczona. Podczas rejestracji użytkownik będzie akceptował regulamin precyzujący warunki współpracy pomiędzy wnioskodawcą a firmą, którą reprezentuje. Oprócz akceptacji regulaminu użytkownik będzie proszony o podanie danych firmy (nazwa, ulica, nr, miasto, kraj pochodzenia, dane kontaktowe) oraz założenie osobistego konta (poprzez podanie loginu, hasła, adresu ), które zostanie podpięte pod konto firmowe. Przed skorzystaniem z e-usługi użytkownik będzie dokonywał opłaty za abonament. Serwis przekieruje użytkownika do zewnętrznego systemu płatności (jednego z serwisów takich, jak: dotpay, przelewy24, paypal), z którym zostanie zintegrowany serwis internetowy. Wybór systemu płatności zostanie dokonany podczas realizacji projektu. Do logowania użytkownik będzie wykorzystywał login i hasło podane w trakcie procesu rejestracji. W ten sposób zostanie zapewniona automatyzacja procesu rejestracji, płatności i logowania. -- Proces definiowania ról w serwisie -- Użytkownik, który jako pierwszy z danej organizacji założy konto, będzie mógł zaprosić innych użytkowników do założenia konta (poprzez podanie adresów , na które system automatycznie wyśle zaproszenia do założenia konta) oraz nadać odpowiednim użytkownikom wyznaczone role w serwisie (zgłaszający zapotrzebowanie, weryfikujący merytorycznie, weryfikujący budżetowo, zarządzający kontem firmowym) i dostępy do katalogów. -- Proces zarządzania katalogami w serwisie -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym budowę struktury katalogów, z których użytkownicy zgłaszający zapotrzebowanie będą mogli zamawiać produkty i usługi. Użytkownik będzie mógł dodawać nowe katalogi, zaczytywać do nich masowo produkty (z pliku o określonym formacie), edytować katalogi, w szczególności wszystkie dane produktów. Następnie użytkownik będzie przyporządkowywał katalogi do dostawców oraz określał, w jakim formacie powinny być wysyłane zamówienia do poszczególnych dostawców. -- Proces definiowania procesu obsługi zamówień -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym definiowanie procesu przetwarzania zakupu operacyjnego, od zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez jego weryfikację budżetową (czy dana jednostka organizacyjna posiada budżet) i merytoryczną (czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla dokonania zakupu), aż po wysłanie zamówienia do systemu dostawcy, który będzie mógł zostać połączony z e-usługą poprzez przygotowane w ramach projektu usługi sieciowe. Funkcjonalność umożliwi wybór liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywania pracowników odpowiedzialnych za składanie zamówień (poprzez podanie ich loginu lub adresu ), ich weryfikację lub przesyłanie do dostawców. Dzięki zamodelowaniu procesu obsługi zamówień przez użytkownika, e-usługa będzie mogła automatycznie, według zdefiniowanego procesu przetwarzać zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególnych użytkowników. -- Proces obsługi zamówień -- Użytkownik zgłaszający zapotrzebowanie będzie mógł wybrać produkt/usługę z katalogu zbudowanego przez użytkownika zarządzającego kontem firmowym, a następnie wysłać 3

4 zapotrzebowanie do akceptacji. Przed wysłaniem zapotrzebowania do weryfikacji e-usługa będzie automatycznie analizowała strukturę koszyka (zapotrzebowania) użytkownika oraz będzie podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów - jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru zamiennika lub pierwotnie wskazanego produktu/usługi. Osoby odpowiedzialne za akceptację będą otrzymywały automatyczne powiadomienia mailowe lub systemowe o konieczności weryfikacji zgłoszonego zapotrzebowania. System automatycznie będzie przechodził przez kolejne etapy weryfikacji o określonym typie i rodzaju zgodnie z procesem zamodelowanym przez użytkownika zarządzającego kontem firmowym. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji zapotrzebowanie będzie automatycznie przetwarzane w zamówienie i wysyłane do dostawcy w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany adres lub w postaci pliku o określonej strukturze do wskazanego (przez osobę zarządzającą zamówieniami w firmie) miejsca na serwerze dostawcy. -- Proces monitoringu procesu zamówień oraz efektywności dokonywanych zakupów -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem monitoring procesu obsługi zamówień. Pozwoli zdefiniować czas potrzebny do realizacji poszczególnych etapów obsługi zakupu operacyjnego. Będzie automatycznie monitorowała proces, powiadamiała o powstałych opóźnieniach oraz uruchamiała reguły zastępstw zdefiniowane na etapie modelowania procesu obsługi zamówień. Ponadto e-usługa będzie automatycznie identyfikowała niegospodarność - rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez organizację. Kolejno będzie automatycznie analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie dotyczyć porównań wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie będzie automatycznie wskazywała na potencjalne nadużycia związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. -- Proces raportowania -- E-usługa będzie automatycznie dostarczała użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym zestaw raportów dotyczących przebiegu procesu obsługi zakupów operacyjnych. W szczególności będzie prezentowała raporty dotyczące opóźnień powstających w procesie oraz wartości dokonywanych zakupów w podziale na dostawców, katalogi oraz użytkowników/jednostki organizacyjne dokonujące zakupów. E-usługa, jak wykazano w powyższym opisie, będzie świadczona w sposób całkowicie automatyczny z perspektywy wnioskodawcy. Pracownicy wnioskodawcy będą jedynie zaangażowani w rozwój e-usługi oraz jej promocję na rynku. Tymczasem wszelkie dane i konfiguracje sposobu działania e-usługi będą dokonywane przez użytkowników (głównie użytkowników zarządzających kontami firmowymi). W ten sposób zostanie zapewniona elastyczność kształtowania sposobu obsługi procesów firm, które zdecydują się na skorzystanie z e-usługi. E-usługa będzie świadczona w języku polskim i angielskim, przy użyciu technologii informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego i przeglądarki (systemów informatycznych) w Internecie (czyli publicznej sieci telekomunikacyjnej). E-usługa będzie świadczona po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się użytkownika, czyli na indywidualne żądanie. Poszczególni użytkownicy e-usługi będą mogli z niej korzystać z dowolnego miejsca na Ziemi, bez potrzeby przebywania w tej samej lokalizacji. 4

5 Poza e-usługą, na serwisie internetowym reklamodawca będzie mógł zakupić kampanię reklamową. Zakup kampanii reklamowych będzie odbywał się poprzez rejestracje w serwisie, akceptację regulaminu oraz dokonanie opłaty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych, z którym zostanie zintegrowany serwis. Następnie reklamodawca będzie mógł dodać reklamę banerową, która będzie wyświetlana się w serwisie w wybranych miejscach. Serwis, na którym będzie świadczona e-usługa będzie automatycznie generował raporty dla administratora. Raporty te będą dotyczyły liczby sprzedanych abonamentów i kampanii reklamowych w serwisie w podziale na poszczególne rynki (polski, angielski) oraz miesiące. Dane te umożliwią weryfikację realizacji celów projektu na poziomie rezultatu. Cecha 1: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie modelowania różnych procesów obsługi zamówień przez różnych użytkowników jednocześnie. E-usługa będzie umożliwiała różnym użytkownikom zdefiniowanie różnego sposobu działania aplikacji w kontekście różnych katalogów i dostawców. W efekcie e-usługa umożliwi wielowariantowe modelowanie procesów biznesowych z poziomu interfejsu użytkownika, co będzie stanowiło nie tylko innowację, ale i przełom na rynku e-usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii. E-usługa umożliwi modelowanie liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywanie pracowników odpowiedzialnych za składanie zamówień do poszczególnych etapów procesu. Dla każdego z katalogów, dostawców i organizacji proces obsługi zamówień będzie mógł wyglądać inaczej. Wdrożenie niniejszej cechy będzie wymagało zastosowania osiągnięć nie tylko z dziedziny obsługi zamówień w najnowszych wersjach systemów ERP (których wdrożenie kosztuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro), ale i elastycznego definiowania wielu wariantów procesów obsługi zamówień z poziomu interfejsu użytkownika, co jest niespotykane obecnie nawet w systemach klasy ERP. Konsekwentnie niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 1: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną zasadniczą potrzebę uporządkowania i automatyzacji procesu obsługi zamówień operacyjnych zgodnie z preferencjami danej firmy, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obsługi zakupów operacyjnych, głównie procesu obiegu dokumentów zakupowych (zapotrzebowań, ich akceptacji merytorycznej, budżetowej, zamówień). W efekcie proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy odciągając kluczowe zasoby (typu kierownicy zespołów, dyrektorzy finansowi) od działań produkcyjnych/usługowych lub zarządzania strategicznego i przez to generuje straty. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii. Przełom będzie dotyczył zarówno innowacyjnych technologii wielowariantowego modelowania procesów biznesowych z poziomu interfejsu użytkownika, jak i korzyści wynikających z uporządkowania i automatyzacji procesu obsługi zakupów operacyjnych. Korzyścią płynącą z wdrożenia cechy dla grupy docelowej w Polsce i Anglii będzie zwiększenie efektywności procesu, a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności związanych z czasem i kosztami realizacji zakupów operacyjnych. Parametr 1: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zbudowania ścieżki obsługi zamówień, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności elastycznego budowania 5

6 ścieżek obsługi zamówień, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 2: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie metodyki monitoringu efektywności procesu obsługi zamówień. E-usługa umożliwi ustanowienie parametrów, względem których będzie monitorowana efektywność procesu oraz określenie reguł zastępstw w przypadku wystąpienia znaczących opóźnień. Ponadto e-usługa będzie identyfikowała wąskie gardła w procesie i informowała użytkownika zarządzającego o etapach procesu, które najczęściej ulegają opóźnieniom. Przy wdrożeniu niniejszej cechy zostaną wykorzystane osiągnięcia z dziedziny zarządzania efektywnością procesów biznesowych. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służące obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 2: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę terminowej realizacji procesu obsługi zamówień i zapobiegania wystąpieniu opóźnień w procesie, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne monitorowanie terminowości obsługi zamówień, która jest potrzebna dla płynnego funkcjonowania firmy. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż odciąży osoby zaangażowane w proces obsługi zamówień od monitorowania statusu zgłoszonych zapotrzebowań. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci oszczędności czasu poświęcanego na monitoring statusu obsługi zgłoszonych zapotrzebowań. Parametr 2: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznego monitoringu procesu obsługi zamówień. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - zasymulowanie opóźnienia w procesie obsługi zamówień i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia automatycznego powiadomienia użytkownika zarządzającego o wystąpieniu opóźnienia w realizacji procesu, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznego monitoringu procesu obsługi zamówień, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 3: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie otwartej technologii integracyjnej umożliwiającej integrację z poziomu interfejsu użytkownika. E-usługa umożliwi osobie zarządzającej kontem firmy konfigurację własnego konta w zakresie ustawień dot. struktury wysyłanych do dostawców plików z zamówieniami oraz miejsca wysyłania plików (adresu na serwerze). Dzięki temu, w przeciwieństwie do dedykowanych rozwiązań integracyjnych, takich jak SAP XI, którego wdrożenie wymaga pracy konsultantów, możliwe będzie dynamiczne budowanie struktury dokumentów integracyjnych bezpośrednio w e-usłudze, bez konieczności programowania. Zbudowanie odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego będzie wymagało jedynie przedstawienia sposobu mapowania danych zamówienia do dokumentu integracyjnego. Stanowić to będzie istotną innowacyjność w dziedzinie e-usług jak i systemów integracyjnych w ogóle. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 3: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę automatyzacji przekazywania zamówień do dostawców, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie 6

7 małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne przekazywanie zamówień do dostawców. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż odciąży osoby zaangażowane w proces obsługi zamówień do dostawców od operacyjnej pracy. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci oszczędności czasu poświęcanego na przekazywanie zamówień do dostawców. Parametr 3: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) integracyjna, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności integracyjnej, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia skonfigurowania metody wysyłania zamówień do danego dostawcy, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności integracyjnej, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 4: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie wariantowej symulacji kosztów względem bazowego wyboru dóbr wchodzących w skład zapotrzebowania użytkownika. E- usługa będzie automatycznie rekomendowała oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. E-usługa będzie analizowała na co i w jakich ilościach jest składane zapotrzebowanie. Na tej podstawie będzie wyszukiwać i podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. W celu dziedziny modelowania ekonometrycznego mającego na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, spełniającego założenia bazowe i minimalizującego koszt zakupu. Rozwiązania tego typu są obecnie wykorzystywane w zaawansowanych systemach logistycznych. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 4: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę poszukiwania oszczędności przy każdym zakupie, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne analizowanie poszczególnych zapotrzebowań pod kątem możliwości realizacji oszczędności. Proces ten jest również zbyt żmudny i pracochłonny, aby wykonywać go ręcznie każdorazowo przy każdym zakupie. Konsekwentnie wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż pozwoli na wygenerowanie znaczących oszczędności. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści finansowe w postaci oszczędności odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii. Parametr 4: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznego rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności automatycznego rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika i weryfikację istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zarekomendowania zamiennika, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznego 7

8 rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 5: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie metodyk controllingowych do analizy wydatków zakupowych i identyfikacji niegospodarności lub potencjalnych nadużyć. E-usługa będzie automatycznie rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez firmę i będzie analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie realizowana poprzez porównanie wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie e-usługa będzie identyfikować nadużycia związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. W celu wdrożenia niniejszej cechy zostanie zbudowany zaawansowany algorytm analizy wydatków pod kątem niegospodarności i nadużyć. Do dziedziny kontrolingu strategicznego oraz zaawansowanej eksploracji danych, w tym modelowania stochastycznego. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 5: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę redukcji niegospodarności i potencjalnych nadużyć, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczną analizę wydatków zakupowych pod kątem wykrywania niegospodarności i potencjalnych nadużyć. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż zostaną zastosowane nowatorskie narzędzia controllingowe, które znacząco zmobilizują osoby odpowiedzialne za obsługę procesów zakupowych w firmach korzystających z e- usługi do realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci redukcji niegospodarności i nadużyć, a w efekcie w postaci oszczędności finansowych. Parametr 5: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznej identyfikacji niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - rezygnację ze skorzystania z proponowanego zamiennika przy tworzeniu zapotrzebowania przez użytkownika i weryfikację istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zaraportowania faktu rezygnacji z zamiennika, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznej identyfikacji niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. E-usługa zarządzania zakupami operacyjnymi będzie świadczona za pomocą serwisu internetowego i dostępna będzie dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową. Dziś przeglądarka stanowi najpowszechniejsze środowisko pracy użytkowników i dzięki temu dostępność e-usługi będzie jak największa. Implikować to będzie jednocześnie konieczność realizacji aplikacji z zastosowaniem technologii dedykowanych tworzeniu aplikacji webowych. Zarządzanie zakupami operacyjnymi jest procesem krytycznym biznesowo, a więc rozwiązania stosowane w trakcie implementacji e-usługi będą musiały korzystać z rozwiązań stosowanych w systemach klasy enterprise. Oznacza to, że system powinien realizować zagadnienia deklaratywnej transakcyjności, klastrować i skalować się bez konieczności przebudowy systemu oraz posiadać 8

9 wbudowane mechanizmy integracyjne i systemy gwarantowanego dostarczenia wiadomości. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie zadań biznesowych i zobowiązań, takich jak zapotrzebowania i zamówienia w sposób transakcyjny i pewny. Jednocześnie architektura systemu nie powinna być przypisania do konkretnej technologii serwerowej, bazodanowej czy systemu operacyjnego, gdyż w miarę wzrostu ilości użytkowników, konieczna może okazać się migracja na większy, wydajniejszy system. W tej sytuacji ważne będzie, by nie modyfikować systemu, lecz tylko go uruchomić w efektywniejszym środowisku. Odpowiednia architektura i dobór technologiczny zapewni bezproblemową tego typu migrację. Aplikacja będzie systemem wielowarstwowym. Zostaną wydzielone elementy odpowiedzialne za prezentację (widok), logikę biznesową, model danych i komponenty integracyjne, realizujące komunikację z dostawcami. Dzięki takiej separacji system będzie odporny na błędy, niezależność warstw ułatwi również rozwój aplikacji i możliwość zmiany poszczególnych elementów systemu bez wpływu na inne warstwy. Koncepcja takiej architektury oparta będzie na wzorcu MVC - Model View Controller. System powinien być zrealizowany z wykorzystaniem technologii, która z jednej strony zapewni spójność technologiczną każdej z warstw, a jednocześnie dostarczać będzie opisanych wyżej rozwiązań klasy enterprise. Jednocześnie w tej technologii powinny być dostępne frameworki programistyczne, ułatwiające tworzenie oprogramowania, bez konieczności implementacji powtarzalnych i podstawowych dla aplikacji webowych rozwiązań. Wspomniane wyżej wymagania mogą być zrealizowane z wykorzystaniem języka Java, w oparciu o framework Grails. Dzięki połączeniu prostoty frameworka z możliwością realizacji zagadnień biznesowych poprzez wykorzystanie rozwiązań pakietu Java Enterprise Edition (takie jak rozproszone transakcje, kolejkowanie wiadomości, wbudowane w standard klastrowanie i skalowanie aplikacji itp.), taka technologia zapewni odpowiednie środowisko dla stworzenia krytycznej biznesowo aplikacji. Jednocześnie system opierać będzie swój model danych o relacyjną bazę danych, abstrahując dostęp do niej poprzez odpowiednie pakiety mapowania obiektowo-relacyjnego. Dzięki temu w początkowym okresie możliwe będzie wykorzystanie baz danych o otwartym kodzie źródłowym, takie jak MySQL czy PostgreSQL. W sytuacji gwałtownego rozwoju aplikacji, umożliwi to migrację bazy danych na bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak Oracle Database, Microsoft SQL Server czy IBM DB2, wspierające partycjonowanie baz danych czy ich replikację w trybie online. Warstwa prezentacji systemu zrealizowana będzie w języku HTML w wersji 5. Ten nowy standard, wypierający poprzednią, statyczną, czwartą wersję najpowszechniejszego języka znacznikowego, umożliwia budowę nowego rodzaju aplikacji sieciowych. Ze względu na to, że od wnioskowanego systemu oczekiwać się będzie innowacyjności i lekkości, tego typu rozwiązanie stanowić będzie dużą wartość dodaną projektowanego interfejsu użytkownika. Środowiskiem uruchomieniowym systemu będzie serwer oparty na systemie operacyjnym Unix/Linux z zainstalowanym silnikiem skryptowym lub serwerem aplikacji odpowiednim dla technologii. Wraz z rozwojem systemu, warstwowa architektura rozwiązania umożliwi poziome skalowanie systemu, poprzez dodawanie kolejnych serwerów aplikacyjnych. 9

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/POIG 8.1/2013 z dnia 10.04.2013

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/POIG 8.1/2013 z dnia 10.04.2013 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/POIG 8.1/2013 z dnia 10.04.2013 NUPPEX Sp. z o.o. Ul. Kolonia Sędziejowice 6 98-160 Sędziejowice NIP: 831-163-22-03 KRS: 0000419509 REGON: 101402134 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż

Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Przyłączanie sklepu do OnetPasaż Aby przyłączyć sklep do OnetPasaż proszę wybrać przycisk Przyłącz swój sklep znajdujący się na stronie http://pasaz.onet.pl/wspolpraca/. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo