PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI / ZP PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata Jałocha, Szymon Jałocha Streszczenie Artykuł omawia problematykę wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych z perspektywy wykonawcy, czyli instytucji biznesowej. W projektach realizowanych wspólnie przez instytucje publiczne oraz firmy niejednokrotnie mamy do czynienia z licznymi nieporozumieniami, wynikającymi ze specyfiki zarządzania organizacjami różnych sektorów oraz ich odmiennym podejściem do realizacji projektów. Wstęp do artykułu stanowi omówienie specyfiki projektów informatycznych. Następnie przedstawiona została charakterystyka instytucji publicznej jako zamawiającego (klienta). Uwaga zwrócona została również na prawne ograniczenia projektów realizowanych na zlecenie polskich instytucji sektora publicznego. W dalszej części referatu omówiono problemy i wyzwania procesu wdrożeniowego projektów. Autorzy przedstawiają proces wdrażania systemów IT w instytucjach publicznych z punktu widzenia praktyki i teorii oraz wskazują przyczyny ich niepowodzeń. Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, projekt publiczny, wdrożenie IT Summary Issues of IT project imlementation process in public institutions The article deals with the problem of IT project implementation process in polish public institutions from contractors (who represent business companies) point of view. In projects which are carried out together by public institutions and privately held companies, many times we have to face misunderstandings which arise due to differences between these types of institutions and different ways of managing projects. The paper is organized as follows. Introduction presents unique features of IT projects. Next, authors present public institution (as clients ordering IT solutions) and restrictions (including legal contrains) which they have to follow while implementing IT solutions. Then article presents problems and challenges of implementation process. The authors present process of IT project implementation from theoretical and practical point of view

2 Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI / ZP and show reasons of IT project failures and challenges of implementation process of IT projects in public institutions. Keywords: IT project management, public project, project implementation

3 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 2(14)/2011, s DOI / ZP mgr Beata Jałocha 1 Uniwersytet Jagielloński Accounting Plaza Central Europe mgr Szymon Jałocha Koordynator Portfela Projektów, Comarch S.A. PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH 2 Streszczenie Artykuł omawia problematykę wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych z perspektywy wykonawcy, czyli instytucji biznesowej. W projektach realizowanych wspólnie przez instytucje publiczne oraz firmy niejednokrotnie mamy do czynienia z licznymi nieporozumieniami, wynikającymi ze specyfiki zarządzania organizacjami różnych sektorów oraz ich odmiennym podejściem do realizacji projektów. Wstęp do artykułu stanowi omówienie specyfiki projektów informatycznych. Następnie przedstawiona została charakterystyka instytucji publicznej jako zamawiającego (klienta). Uwaga zwrócona została również na prawne ograniczenia projektów realizowanych na zlecenie polskich instytucji sektora publicznego. W dalszej części referatu omówiono problemy i wyzwania procesu wdrożeniowego projektów. Autorzy przedstawiają proces wdrażania systemów IT w instytucjach publicznych z punktu widzenia praktyki i teorii oraz wskazują przyczyny ich niepowodzeń. Słowa kluczowe: zarządzanie projektami IT, projekt publiczny, wdrożenie IT Summary Issues of IT project imlementation process in public institutions The article deals with the problem of IT project implementation process in polish public institutions from contractors (who represent business companies) point of view. In projects which are carried out together by public institutions and privately held companies, many times we have to 1 Doktorantka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Marketing Supervisor, Accounting Plaza Central Europe. 2 Artykuł w formie referatu był prezentowany na IV International PMI Poland Congress zorganizowanym przez Project Management Institute Poland Chapter w Warszawie w dniach 5 6 listopada 2009.

4 64 Beata Jałocha, Szymon Jałocha face misunderstandings which arise due to differences between these types of institutions and different ways of managing projects. The paper is organized as follows. Introduction presents unique features of IT projects. Next, authors present public institution (as clients ordering IT solutions) and restrictions (including legal contrains) which they have to follow while implementing IT solutions. Then article presents problems and challenges of implementation process. The authors present process of IT project implementation from theoretical and practical point of view and show reasons of IT project failures and challenges of implementation process of IT projects in public institutions. Keywords: IT project management, public project, project implementation Wstęp Administracja publiczna jest jednym z największych (o ile nie największym) zleceniodawców w każdym kraju zarówno pod względem liczby, jak i wartości prowadzonych przedsięwzięć informatycznych [Dałkowski, 2000]. Tylko w Stanach Zjednoczonych roczne wydatki rządowe na systemy informatyczne sięgają kwoty około 100 mld dolarów [Vann, 2004]. Administracja publiczna w Polsce to bardzo ważny partner dla sektora IT, zbyt ważny, aby móc ignorować powtarzające się problemy podczas realizacji projektów wdrożeniowych. Realizacja projektów informatycznych, w których zamawiającym (klientem) jest organizacja publiczna, obwarowana jest szeregiem obostrzeń prawnych, które determinują kształt rozwiązań oraz wpływają na przebieg wdrożenia systemu. Powszechnie przyjmuje się, że organizacje sektora publicznego działają w warunkach odmiennych od sektora przedsiębiorstw. Pomimo iż metodologia zarządzania projektami wydaje się być sprzeczna z tradycją centralizmu i hierarchiczności charakterystyczną dla sektora publicznego, instytucje publiczne coraz chętniej realizują swoje cele poprzez działania projektowe. Wykonanie zadań związanych z informatyzacją oraz cykl budowy i wdrożenia systemów informatycznych następują w sposób naturalny poprzez projekty. Instytucje publiczne wybierają jako dostawców rozwiązań informatycznych zazwyczaj firmy prywatne, co spowodowane jest między innymi przez czynniki takie jak obniżenie kosztów systemów IT ze względu na konkurencję między dostawcami, a także większą innowacyjność dostawców prywatnych i bardziej wykwalifikowaną kadrę [OECD, 2001]. Zakłada się również, że sektor publiczny nie powinien produkować tego, co można zakupić w sektorze prywatnym, a ponadto jednostki sektora publicznego powinny koncentrować się na swoich podstawowych zadaniach statutowych, wśród których zazwyczaj nie ma budowy systemów IT [OECD, 2001]. Podatnicy coraz częściej porównują sektor publiczny do sektora prywatnego, oczekując wyższej jakości usług publicznych, a nieudane wdrożenia systemów IT w sektorze publicznym poddawane są szerokiej dyskusji. Zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych jest ważnym elementem dyskusji podejmowanych zarówno po stronie praktyków, jak i teoretyków dyscypliny.

5 Problematyka wdrożeń projektów informatycznych w instytucjach publicznych 65 Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z wdrożeniami systemów informatycznych w polskich instytucjach publicznych oraz obwarowania prawne towarzyszące temu procesowi z punktu widzenia wykonawcy. Specyfika projektów informatycznych w sektorze publicznym W zakresie podstawowych założeń dotyczących obszarów, jakie obejmuje zarządzanie projektem (m.in. zarządzanie komunikacją, jakością, czasem itp.), projekty informatyczne w sektorze publicznym niczym nie różnią się od przedsięwzięć realizowanych w innych branżach. Różnice uwypuklają się w aspektach takich jak: cykl życia projektu informatycznego, innowacyjność rozwiązań, ryzyko. Projekty informatyczne mają zazwyczaj niestandardowy charakter, dzięki czemu wdrażane są rozwiązania specyficzne dla danej organizacji. Stuart Bretschneider [1990] na podstawie badań około 1000 organizacji sektora publicznego i przedsiębiorstw przedstawił różnice pomiędzy nimi, które mogą mieć wpływ na wdrożenie systemów IT. Polegają one m.in. na większej współzależności charakteryzującej działania podejmowane w sektorze publicznym, opóźnieniach związanych z koniecznością stosowania się do określonych procedur w sektorze publicznym, a także na tym, że zarządzający projektem po stronie instytucji publicznej muszą stawiać czoła większej liczbie biurokratycznych obostrzeń niż pracownicy przedsiębiorstw [Bretschneider, 1990]. W przypadku projektów informatycznych przed fazą projektową występuje faza wyboru dostawcy oprogramowania lub firmy wdrożeniowej oraz negocjowanie warunków umowy. Faza ta ma wpływ na warunki realizacji projektu, zwłaszcza przy pracach realizowanych na rzecz sektora publicznego, ze względu na to, że kształt umowy oraz warunki realizacji projektu zdefiniowane są często jeszcze przed rozpoczęciem fazy wyboru dostawcy. Zgodnie jednak z metodykami prowadzenia projektów umowa między zamawiającym a wykonawcą oraz inne aspekty organizacyjne są źródłami zewnętrznymi w stosunku do projektu [Project Management Institute, 2004]. Specyfiką większości projektów informatycznych jest to, iż w wyniku ich wdrożenia zmienia się sposób pracy organizacji. Naturalnym zachowaniem człowieka jest niechęć do zmian. Każda zmiana zachowań czy też sposobu pracy budzi opór. Produkty wdrożeniowych projektów informatycznych wpływają na sposób pracy zatrudnionych i na samą organizację. Wdrożony system przechowuje informacje, które pozwalają na kontrolę pracowników i bardziej obiektywne mierzenie efektywności ich pracy; nierzadko wpływa też na redukcję zatrudnienia w danej instytucji. Wszystko to powoduje negatywne reakcje przyszłych użytkowników systemu. Przyszły użytkownik, który podchodzi pasywnie lub wręcz przeciwstawia się współpracy z wykonawcą projektu, bardzo mocno wpływa na ryzyka i możliwe niepowodzenie projektu informatycznego. Często też system spotyka się z gwałtowną krytyką użytkowników, którzy pierwszy raz mają możliwość z nim się zaznajomić. Zgłaszane poprawki i postulaty zaczynają przekraczać ustalony w umowie zakres zmian. Dlatego definiowa-

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES

NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES NAUKI O ZARZĄDZANIU MANAGEMENT SCIENCES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Barbara

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych

Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Analiza kluczowych czynników sukcesu wdrożenia systemów informatycznych 1. Wstęp Myślą przewodnią niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pracownik w systemach zarządzania

Pracownik w systemach zarządzania PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 301 Pracownik w systemach zarządzania Redaktorzy naukowi Tadeusz Borys Piotr Rogala Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV

Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Procesowa mapa drogowa doskonalenia organizacji z wykorzystaniem modelu CMMI-DEV Arkadiusz Jurczuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki e-mail: ajurczuk@pb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych

Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych Liliana Mierzwińska * Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych Wstęp Funkcjonowanie zespołów projektowych stanowi dominującą formę organizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 471 Stefan Rozmus Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 1. Ws t ę p PRINCE 2 jest obowiązującą

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

Systemy i narzędzia zarządzania jakością

Systemy i narzędzia zarządzania jakością a r t y k u ł y Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(48)/2012 ISSN 1509 4995 Dominika Wojtowicz*, Kinga Paciorek** Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej

Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN ISSN 1733-2486 tom XIV, zeszyt 12, część I, ss. 247 262 Małgorzata Baran Collegium Civitas Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA?

KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA? INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Mirosława Lasek, Aleksandra Adamus Uniwersytet Warszawski KIEDY WARTO STOSOWAĆ METODYKI ZWINNE (AGILE METHODOLOGIES) W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 5 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2012 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach

Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Marcin Konkel * Dobre praktyki zarządzania ryzykiem w projektach Wstęp Celem niniejszego artykułu jest próba zbadania specyfiki ryzyka w zależności od etapu, w którym znajduje się projekt w swoim cyklu

Bardziej szczegółowo

Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe

Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe Przedsiębiorczość i Zarządzanie Wydawnictwo SAN ISSN 1733-2486 tom XIV, zeszyt 11, część II, ss. 7 17 Małgorzata Baran Collegium Civitas Monika Kłos Wyższa Szkoła Biznesu w Pile Metody zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy w praktyce rozwiązania w Finlandii i w Polsce

Transfer wiedzy w praktyce rozwiązania w Finlandii i w Polsce Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Transfer wiedzy w praktyce rozwiązania w Finlandii i w Polsce Przedsiębiorczość Akademicka Skuteczny Transfer Wiedzy 2

Bardziej szczegółowo

znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Waldemar Walczak* znaczenie i rola projektów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami Nadesłany: 10 grudnia 2009 r. Zaakceptowany: 1 marca 2010 r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROCESÓW STUDIUM PRZYPADKU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1184 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 56 2013 ANNA WALASZCZYK MAGDALENA BŁASZCZYK Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRZEBIEGU CYKLU ŻYCIA PROJEKTU W UJĘCIU TRADYCYJNYM, Z CYKLEM ŻYCIA PROJEKTU SCRUMOWEGO

PORÓWNANIE PRZEBIEGU CYKLU ŻYCIA PROJEKTU W UJĘCIU TRADYCYJNYM, Z CYKLEM ŻYCIA PROJEKTU SCRUMOWEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 66 Nr kol. 1898 Mateusz JUDA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania PORÓWNANIE PRZEBIEGU CYKLU ŻYCIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1

ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1 Seweryn Spałek Politechnika Śląska ZWIĘKSZANIE STOPNIA DOJRZAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI. KONCEPCJE, UWARUNKOWANIA I MOŻLIWE ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 1 Streszczenie: Badacze stale poszukują sposobów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo

Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo Tomasz Szymański* Pomiar sprawności funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora budownictwo Wstęp Problematyka oceny sprawności i efektywności przedsiębiorstw jest znaną i wielokrotnie poruszaną w literaturze.

Bardziej szczegółowo