AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego"

Transkrypt

1 AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY

2 Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy zagrożenie? Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. 1 zostały nowe obowiązkowe wymagania dla: rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej, systemów teleinformatycznych. wprowadzone Każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi dostosować swój system informatyczny tak, aby spełniał on minimalne wymagania określone ww. rozporządzeniu. Dotyczy to zwłaszcza: a) specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, b) sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji, c) standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej, d) sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji - nie rzadziej niż raz na rok. OFERTA AuditSolutions W zależności od Państwa potrzeb możemy: a. Pomóc we wdrożeniu rozwiązań tak, aby wypełnić wymogi rozporządzenia, Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) wprowadzone zostały nowe obowiązkowe wymagania dla: rejestrów publicznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej, systemów teleinformatycznych. Każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi dostosować swój system informatyczny tak, aby spełniał on minimalne wymagania określone ww. rozporządzeniu. Dotyczy to zwłaszcza: a) specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym, b) sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji, c) standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej, d) sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych. 1 Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych str. 2

3 b. Przeprowadzić na zlecenie audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji, zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji - nie rzadziej niż raz na rok. W przypadku audytu Państwo proponujecie cele oraz zakres, a my sugerujemy techniki jego przeprowadzenia tak, aby zrealizować Państwa oczekiwania. W szczególności możemy przeprowadzić: audyt oceny skupiający się na ocenie rozwiązań organizacyjnych oraz dokumentacyjnych z punktu widzenia obowiązujących wymogów lub/oraz, audyt techniczny polegający przede wszystkim na testach Każdy audyt wykonujemy zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, zachowując obiektywizm i odpowiednią niezależność. Członkowie naszych zespołów to audytorzy z wieloletnim doświadczeniem, których kwalifikacje potwierdzone zostały międzynarodowymi kwalifikacjami (CISA, CGAP, CIA, ACCA, LA ISO 27001). c. Przygotowywać do realizacji oraz przeprowadzić audyt projektów wdrożeniowych w zakresie informatyki Przedwdrożeniowa analiza i optymalizacja procesów biznesowych Udział na etapie definiowania potrzeb Klienta, Elementy metodyki zarządzania projektami (metodyki kaskadowe oraz zwinne ) Umowne mechanizmy kontrolne, Analizy cost / benefit d. Przeprowadzić doradztwo / coaching / szkolenia dla Państwa audytorów w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, o którym mowa w rozporządzeniu, W przypadku doradztwa zakres i formuła współpracy zależy od Państwa potrzeb, chętnie pomożemy Państwu w zidentyfikowaniu ewentualnych obszarów wymagających udoskonalenia. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Za wprowadzenie odpowiednich rozwiązań odpowiada kierownictwo. Należy zapewnić właściwą strukturę danych w rejestrach, właściwe zarządzanie systemami teleinformatycznymi, odpowiednie kodowanie przesyłanej informacji, poprawnie funkcjonujący system zarządzania bezpieczeństwem informacji. System taki musi zapewnić poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. str. 3

4 DLACZEGO AuditSolutions Nasze podejście Nasze usługi zawsze uwzględniają specyfikę organizacji. Bardzo ważne jest, w jakiej branży/sektorze działa organizacja oraz jakie systemy już wdrożyła. Przykładowo możemy się oprzeć o istniejący system ISO audytu albo przeprowadzić audyt techniczny polegający przede wszystkim na testach penetracyjnych. Takie podejście jest szczególnie istotne w obszarze systemu bezpieczeństwa informacji, który powinien być adekwatny do zidentyfikowanym w tym obszarze ryzyk w danej organizacji. Koniecznym jest uwzględnienie specyficznych celów oraz istniejącego już systemu - często wymagane zmiany wobec istniejącego systemu okazują się być znacznie mniejsze niż pierwotnie oczekiwano, taka analiza może przynieść spore oszczędności. Rozwiązanie informatyczne mają wspomagać organizację w realizacji jej celów. IT jest dla organizacji a nie odwrotnie. IT nie musi być obowiązkowym kosztem, może stać się źródłem wzrostu efektywności pracy. Do analizy obszaru IT podchodzimy całościowo. Szukamy wzajemnie się uzupełniających rozwiązań dla najważniejszych zagadnień związanych z IT i projektami IT: Czy organizacja jest przygotowana by efektywnie wykorzystać dany system, rozwiązanie, aplikację? Czy zostały odpowiednio zdefiniowane procesy, która mają zostać zinformatyzowane? Czy określone zostały odpowiednie wymagania jakościowe w obszarze IT? W przypadku bezpieczeństwa informacji są to parametry: poufność, dostępność, integralności Nasi Klienci O jakości naszych usług najlepiej świadczą podmioty, które nam zaufały. Współpracowaliśmy już z szeregiem instytucji prowadząc projekty o różnej tematyce, m.in.: Parlament Europejski Bank Światowy Sejm RP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Sąd Najwyższy, Prokuratoria Generalna European Institute for Public Administration (EIPA) Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PFRON, ZUS Urząd Regulacji Energetyki Urząd Lotnictwa Cywilnego Polskie LNG wiele innych str. 4

5 Kluczowi członkowie zespołu W zależności od specyfiki danego projektu jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedni, dedykowany zespół specjalistów o kwalifikacjach dostosowanych do danego projektu. Dzięki stałej współpracy z kluczowymi ekspertami zapewniamy zgodność każdego projektu z naszą metodologią. Mirosław Stasik. Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants brytyjski odpowiednik polskiego biegłego rewidenta). Współautor książki "Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny". Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym (czołowa firma audytorska świata) i sektorze publicznym (wiele lat doświadczenia, wiele zrealizowanych projektów dla różnych instytucji) oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych. Dzięki swojemu wykształceniu oraz doświadczeniu doskonale rozumie organizacyjne aspekty systemów IT. Konrad Knedler. Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP). Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wykładowca SGH. Współautor książki "Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny" oraz książki "Kontrola Zarządcza ujęcie praktyczne". Uznany wykładowca oraz trener w zakresie audytu wewnętrznego, doświadczony audytor i konsultant. Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Piotr Mizia Ossoliński. Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA). Doświadczony audytor wewnętrzny oraz trener, obecnie specjalizuje się w sektorze publicznym, w szczególności w obszarze IT. Brał udział w licznych projektach wspomagających wdrożenie audytu wewnętrznego w kraju i za granicą, odpowiedzialny za audyt IT i audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta w Krakowie, trener z wieloletnim doświadczeniem. str. 5

6 Kontakt z AuditSolutions Bardziej szczegółowe informacje o naszej firmie można znaleźć na naszej stronie internetowej w razie pytań prosimy o kontakt z Konradem Knedlerem - Mamy nadzieję, że nasze propozycje spełnią Państwa oczekiwania. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami. Jednocześnie informujemy, że całość niniejszego dokumentu stanowi tajemnicę handlową. Z poważaniem AuditSolutions Sp. z o. o. tel , str. 6

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DWA OBLICZA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Barbara Gumińska Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Nic nie jest tak trudne do rozpoczęcia, niebezpieczne do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników

NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach. ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA INSTYTUCJI: Urząd Miejski w Gliwicach ADRES INSTYTUCJI: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI: ponad 200 pracowników NAZWA STANOWISKA: Dyrektor Urzędu PROBLEM/WYZWANIE Z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013)

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI (uwzględniające zmiany egzaminacyjne od VII 2013) LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo