Web 2.0 w służbie e-learningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web 2.0 w służbie e-learningu"

Transkrypt

1 Marzena Feldy Web 2.0 w służbie e-learningu W ostatnim czasie gwałtownie zyskuje na popularności termin Learning 2.0. Jest to nowe podejście do uczenia, które narodziło się wraz z zaimplementowaniem do e-learningu drugiej generacji World Wide Web zwanej Web 2.0. Jej najistotniejszą właściwością jest stworzenie użytkownikom sieci możliwości współpracy i dzielenia się informacjami on-line. Learning 2.0 korzysta z nowych koncepcji rozwiniętych w ramach technologii Web 2.0, do których należą: serwisy społecznościowe, narzędzia wiki, blogi, wideoblogi i podkasty. Ponadto, obejmuje takie narzędzia jak: e-portfolio czy osobiste centra nauczania, gdzie zawartość jest powtórnie używana i miksowana zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami każdej uczącej się osoby. Z kolei dzielenie się odkrytymi źródłami ułatwia zastosowanie społecznego tagowania i bookmarkingu. Wśród nowych rozwiązań użytkownicy mają również do dyspozycji RSS, który umożliwia subskrypcję uaktualnień pojawiających się na stronach. Należy podkreślić, iż podczas gdy decyzja o włączeniu któregokolwiek z powyższych narzędzi do procesu nabywania wiedzy zależy od indywidualnego stylu uczenia, to ich realna siła kryje się we wspólnym użytkowaniu przez jak największą liczbę osób. Obecnie dzięki zastosowaniu blogów, listservów, grup użytkowników i innych narzędzi sieciowych osoby posiadające dostęp do sieci mogą uczyć się od siebie na zasadzie wzajemnej pomocy. Jeszcze nigdy w historii ludzkości pozyskiwanie wiedzy nie było tak łatwe! Stając przed problemem, możemy zapytać o jego rozwiązanie i w czasie rzeczywistym otrzymać odpowiedzi, sugestie oraz moralne wsparcie od pozostałych użytkowników sieci, przebywających niekiedy w bardzo odległych zakątkach świata. Zastosowanie Web 2.0 umożliwia użytkownikom publikowanie na stronach internetowych przygotowanej przez siebie treści oraz pozwala na łatwe nawiązywanie interakcji i tworzenie sieci kontaktów. Tym samym przyczynia się do przesunięcia w nauczaniu akcentu 1

2 z prezentowania na konwersowanie. Z tego zaś wypływa wniosek, iż skuteczne funkcjonowanie w świecie Web 2.0 wymaga opanowania do perfekcji sztuki konwersacji. Odebranie ekspertom wyłączności na tworzenie treści stron internetowych oznacza więcej niż unowocześnienie technologii. Dzięki tej innowacji władza i kontrola przesuwa się od ekspertów do uczących się, którzy zostają wyposażeni w narzędzia do szukania, łączenia, tworzenia i dzielenia się swoją wiedzą z globalną siecią społeczną. Równie ważną kwestią w Learningu 2.0 co wyszukiwanie i przygotowywanie treści jest stworzenie pracownikom możliwości wyrażanie siebie, bycia widocznym, dostępnym i co najważniejsze: bycia słyszanym i zaangażowanym w konwersacje. Dla projektantów szkoleń, zajmujących się e-learningiem, oznacza to przywrócenie do procesu uczenia czynnika ludzkiego, który dotychczas był pomijany w wirtualnym nauczaniu. Julie Norquist-Roy, wiceprezes ds. marketingu w Cornerstone OnDemand, firmie dostarczającej oprogramowanie i usługi do zarządzania ludźmi, twierdzi, iż nie ma nic nowatorskiego w używaniu technologii w celu ułatwienia pracownikom dzielenia się wiedzą. Zwraca jednak uwagę na fakt, iż podczas gdy wcześniej aktywność ta odbywała się w rozproszonej i niezorganizowanej formie, to teraz może być podejmowana w oparciu o profesjonalnie przygotowaną infrastrukturę i systemy talentów. Ponadto, wskazuje na pojawiające się zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania w związku z rosnącą liczbą osób, które w wyniku zmian spowodowanych globalizacją, fuzjami i przejęciami zmuszone są do pracy na odległość. Rozpowszechnianie się Learningu 2.0 jest nowym wyzwaniem dla wielu organizacji, które stają przed koniecznością wdrożenia rozwiązań umożliwiających pracownikom współpracę i dzielenie się wiedzą. W związku z tym na rynku pojawiają się wyspecjalizowani dostawcy, którzy oferują udogodnienia w zakresie tworzenia w przedsiębiorstwach społecznych sieci. Przykładem jest Telligent ze swoim produktem Community Server, służącym do wewnętrznej współpracy i zarządzania wiedzą. Ken Vernon, wiceprezes ds. marketingu w Telligent zwraca uwagę na dodatkową zaletę proponowanego rozwiązania w postaci możliwości szybkiego wprowadzania w kulturę firmy nowych pracowników. 2

3 Z kolei wspomniany wyżej Cornerstone OnDemand ofereuje platformę sieci społecznej i współpracy pracowniczej o nazwie Cornerstone Connect, która opiera się na takich rozwiązaniach Web 2.0 jak: blogi, narzędzia wiki, tablice dyskusyjne, podcasty, dokumenty typu RSS feed, a także społeczności praktyk oraz zarządzanie wiedzą. Typowe zastosowanie Connect w procesie uczenia może polegać na założeniu społeczności po kończeniu szkolenia w celu umożliwienia jego uczestnikom kontynuowania dyskusji i tym samym stworzenia sposobności do dzielenia się informacjami. Norquist-Roy wskazuje na duże znacznie tego typu rozwiązań w procesie nieformalnego bądź społecznego uczenia i dochodzenia do sedna wiedzy już poza klasą. Podkreśla, iż narzędzia te umożliwiają dostęp do milczącej wiedzy wewnątrz organizacji, która zwykle nie jest wykorzystywana. To z kolei powoduje, iż przekładają się w pozytywny sposób na wydajność pracowników. Podobnym produktem jest stworzony przez firmę Jobpartners ActiveNetworker, który również stanowi korporacyjne narzędzie sieci społecznej nakierowane na promocję komunikacji pomiędzy pracownikami i dzielenie się informacją. ActiveNetworker został wprowadzony przez francuską sieć telefonii komórkowej SFR. Zawiera firmowy blog, centralną przestrzeń dla dyskusji, grupy zainteresowań, do których można dołączać, oraz możliwość budowania profilów, pozwalających każdemu z pracowników na dzielenie się informacjami na temat rozwoju kariery, uczenia i własnych aspiracji, a przez to na stawanie się bardziej widocznym w firmie. Tym samym sprzyja zwiększeniu satysfakcji z pracy i lojalności wobec pracodawcy. ActiveNetworker został dobrze przyjęty w SFR, o czym świadczy fakt, iż w ciągu tygodnia odnotowuje średnio 80 tys. wizyt od 10 tys. pracowników, którzy są jego użytkownikami. Stéphane Roussel, dyrektor HR w SFR, zwraca uwagę na fakt, iż młodsze pokolenie jest bardzo wymagające nie tylko w kwestii wynagrodzenia i rozwoju kariery, ale również używania technologii w pracy. Aby zapewnić sobie lojalność Generacji Y, trzeba dostarczyć im tę samą technologię, którą używają w życiu osobistym stwierdza. Podobnego zdania jest Vaughan Waller, felietonista czasopisma E-learning Age i ekspert ds. technologii e-learning w firmie księgowej Moore Stephens. Na tegorocznej kwietniowej konferencji Chartered Institute of Personnel i Development HRD stwierdził, iż ograniczając dostęp do narzędzi Web 2.0 i serwisów społecznościowych ryzykuje się alienacją nowej 3

4 generacji pracowników i ich demotywacją. Dodał również, iż firmy, które nie stosują narzędzi Web 2.0 dają tym samym do zrozumienia swoim pracownikom, iż nie ufają im. Sugerowanie, iż spędzą oni cały dzień na zabawie jest obraźliwe dla wielu ludzi. Przekonywał, iż dla rzeszy osób omawiane rozwiązania są częścią ich pakietu narzędziowego. Nie wprowadzając tych narzędzi, organizacje nie będą w stanie zatrzymać wspomnianych pracowników. Opinię Wallera popiera również Peter Butler, manager ds. uczenia w British Telecommunications Group. Twierdzi on, iż niewykorzystywanie przez daną organizację technologii Web 2.0, może przyczynić się do tego, iż w przyszłości ludzie nie będą chcieli do niej dołączać. Aby uniknąć takiej sytuacji, BT rozwija portal uczenia on-line o nazwie Dare to Share (z ang. Odważ się dzielić), integrujący istniejące aplikacje Web 2.0. Serwis ten pozwala pracownikom wgrywać treść na serwer, łącznie z materiałami wideo i podkastami, a także ściągać ją na PC-ty, telefony komórkowe i odtwarzacze MP3. Tym samym przerzuca on most nad przepaścią pomiędzy formalnym i nieformalnym uczeniem. Według Butlera, stwarzając możliwości szybszego i efektywniejszego uczenia, Dare to Share już w pierwszym roku działalności pozwolił firmie zaoszczędzić 8 mln. Zapoznając się z powyższymi opiniami można odnieść wrażenie, iż dość powszechnie podzielane jest przekonanie, że organizacje, które zakażą używania technologii Web 2.0 w pracy, nie zdołają przyciągnąć talentów, a co więcej przeoczą doskonałą okazję do ciągłego doskonalenia zawodowego swoich pracowników. A jak wyglądają statystyki wykorzystania technologii Web 2.0 na potrzeby uczenia? Wyniki w tym zakresie zawiera opublikowany w minionym roku e-learning Guild Snapshot Report on Leaming Modalities. Według przedstawionych danych blogi są używane czasami lub często w 22 procentach organizacji, podkasty w 20 procentach, a narzędzia wiki oraz społeczności praktyk w 31 procentach. Cyfry te na pozór wydają się wysokie, ale trzeba wziąć pod uwagę, iż w statystykach tych określenie czasami występuje trzy razy częściej niż często. Najbardziej interesujący jest jednak charakter organizacji, które decydują się na implementacje rozwiązań oferowanych przez Web 2.0, a także ich położenie geograficzne. Dość zaskakujący może wydawać się fakt, iż palma pierwszeństwa w tym zakresie nie należy ani do dużych korporacji ani do Stanów Zjednoczonych, które zwykle brylują pod względem zastosowania nowych technologii. Większy odsetek użytkowników Web 2.0 można znaleźć 4

5 wśród małych organizacji (liczących mniej niż 500 osób) oraz w sektorze publicznym i instytucjach akademickich. Pod względem geograficznym najwięcej tego typu rozwiązań wprowadzono w organizacjach położonych w regionie Azji i Pacyfiku. Dużo lepiej niż Ameryka wypada pod tym względem również Europa. Próbując wyjaśnić te prawidłowości należy wziąć pod uwagę, iż blogi, narzędzia wiki, sieci społeczne itp. są rozwiązaniami, w których inicjatywa leży po stronie pracowników. Osoby przejawiające inicjatywę zwykle zaś unikają kultur organizacyjnych, w których cała władza jest skupiona na szczycie hierarchii, a szkolenie jest czymś, co jest robione dla pracownika, ponieważ takie polecenie wydał zarząd... Słowniczek pojęć Blog (ang. blog / weblog) Blog jest stroną internetową, zwykle utrzymywaną przez jednostkę, z regularnymi wpisami w postaci komentarzy, opisów wydarzeń lub innych materiałów takich jak grafiki lub wideo. Wpisy wyświetlane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej. Wiele blogów dostarcza komentarzy lub newsów na określony temat, inne zaś funkcjonują bardziej jak osobiste pamiętniki on-line. Typowy blog łączy tekst, obraz i linki do innych blogów, stron internetowych i pozostałych mediów powiązanych z nim tematycznie. Ważną częścią wielu z nich jest możliwość pozostawiania przez czytelników komentarzy w interaktywnej formie. Większość blogów ma charakter tekstowy, chociaż niektóre z nich koncentrują się na sztuce (ang. artlog), fotografii (fotoblog, ang. photoblog), szkicach (ang. sketchblog), muzyce (ang. MP3 blog), a także materiałach wideo lub audio (odpowiednio: wideoblog, ang. vlog i podkast, ang. podcast) Ogół blogów traktowany jako medium komunikacyjne nosi nazwę blogosfery. E-learning 2.0 (ang. e-learning 2.0) E-Learning 2.0 odnosi się do nowego sposobu myślenia o e-learningu zainspirowanego pojawieniem się Web 2.0. Nowy e-learning kładzie większy nacisk na społeczne uczenie oraz używanie społecznego oprogramowania, takiego jak: blogi, narzędzia wiki, podkasty i wirtualne światy. Kluczowym terminem dla e-learningu 2.0 jest współpraca. W podejściu 5

6 tym zakłada się, iż wiedza jest tworzona społecznie, a uczenie odbywa się przez konwersacje. Za jedną z najlepszych dróg do nauczenia się samemu czegoś uważane jest uczenie tego innych. E-portfolio (ang. e-portfolio) / Elektroniczne portfolio (ang. electronic portfolio) / Cyfrowe portfolio (ang. digital portfolio) E-portfolio jest zbiorem elektronicznych dowodów (tekstów, plików, obrazów, multimediów, wpisów na blogu i hiperłaczy), które są zgromadzonych i zarządzanych przez użytkownika zwykle na stronie internetowej (zwanej również Webfolio). Narzędzie to stwarza możliwość zademonstrowania swoich umiejętności i wyrażenia siebie. Podobnie jak tradycyjne portfolio, ułatwia również refleksję studenta nad jego własnym procesem zdobywania wiedzy, prowadząc do większej świadomości strategii uczenia i potrzeb w tym zakresie. Ponadto, jeśli jest dostępne online, może być dynamicznie uaktualniane. Niektóre aplikacje e-portfolio pozwalają również różnicować stopień dostępu odbiorców, przez co to samo portfolio może być używane dla wielu celów. Rezultaty badań porównawczych pomiędzy papierowym i elektronicznym portfolio, sugerują, iż używanie e-portfolio prowadzi do lepszych wyników w nauce. Listserv (ang. listserv) Listserv jest systemem obsługi list dyskusyjnych. Składa się z zestawu adresów mailowych grupy, do której nadawca może dotrzeć wysyłając tylko jednego maila. Podcast (ang. podcast) Podcast jest serią plików mediów cyfrowych, audio lub wideo, które są dystrybuowane w Internecie w odcinkach z zastosowaniem technologii RSS. Rozwiązanie to przykładowo może odnosić się do nieformalnych blogów, profesjonalnych audycji radiowych, kursów językowych lub hobbystycznych czy też odcinków historii czytanej przez lektora. Sam termin zaś stanowi kombinację słów ipod - nazwy przenośnego odtwarzacza muzycznego fimy Apple, dla którego zostały stworzone pierwsze podkasty, oraz broadcast (z ang. transmisja, przekaz). 6

7 Portal społecznościowy / Serwis społecznościowy (ang. social networking site) Portal społecznościowy jest stroną internetową, obsługującą wirtualną społeczność, w której grupa ludzi używa Internetu do komunikacji ze sobą o wszystkim i o niczym. W skali świata tego typu serwisy używane są regularnie przez miliony ludzi. Dostarczają użytkownikom wielu różnych sposobów komunikacji, jak np.: czaty, komunikatory, listy dyskusyjne, blogi, fora dyskusyjne itp. Przykładami portali społecznościowych są MySpace i Facebook. Obok nich, pojawiły się też zawodowe serwisy społecznościowe, takie jak: LinkedIn, Xing i Viadeo. RSS (ang. Really Simple Syndication lub Rich Site Summary) RSS jest rodziną języków znacznikowych używanych do publikowania w standardowym formacie często uaktualnianych treści, takich jak: wejścia na blogi, nagłówki, materiały audio i wideo. Dokument RSS nosi nazwę web feed. Korzyścią dla czytelników korzystających z RSS jest możliwość subskrybowania przychodzących na czas uaktualnień z ulubionych stron internetowych lub agregacja dokumentów typu web feed z różnych stron internetowych w jednym miejscu. Społeczne tagowanie (ang. social tagging) / Wspólne tagowanie (ang. collaborative tagging) / Społeczna klasyfikacja (ang. social classification) / Społeczne indeksowanie (ang. social indexing) / Folksonomia (ang. folksonomy) Społeczne tagowanie oznacza system klasyfikacji treści przy wykorzystaniu dowolnie dobranych słów kluczy zwanych etykietami (ang. tag). Wywodzi się z praktyki wspólnego tworzenia i zarządzania tagami w celu komentowania i kategoryzowania zawartości. Wiele stron interentowych zawiera chmury etykiet (ang. tag cloud), których celem jest wizualizacja tagów w folksonomii. Społeczność praktyk (ang. community of practice; skrót CoP) Społeczność praktyk termin ten odnosi się do procesu uczenia społecznego i dzielonych społeczno-kulturowych praktyk, które pojawiają się i ewoluują, gdy ludzie, którzy mają wspólne cele wchodzą ze sobą w interakcje dążąc do ich osiągnięcia. CoP wiązany jest z zarządzaniem wiedzą i postrzegany jako sposób na rozwój kapitału społecznego, dostarczanie nowej wiedzy, stymulowanie innowacji oraz dzielenie się milczącą wiedzą istniejącą wewnątrz organizacji. 7

8 Społeczny bookmarking (ang. social bookmarking) Społeczny bookmarking oznacza wykorzystywaną przez użytkowników Internetu metodę gromadzenia, organizowania, szukania i zarządzania zakładkami stron internetowych za pomocą metadanych, zazwyczaj w formie etykiet, które razem tworzą folksonomię. Zakładki te zwykle są publiczne, ale mogą też być zachowywane jako prywatne, dzielone tylko z określonymi osobami, grupami, wewnątrz pewnej sieci lub innej kombinacji publicznych i prywatnych domen. Tablica dyskusyjna (ang. discussion board) Tablica dyskusyjna jest stroną internetową, na której użytkownicy mogą prowadzić dyskusje. Web 2.0 (ang. Web 2.0) Web 2.0 to termin używany na określenie serwisów internetowych, które umożliwiają użytkownikom interakcje z innymi osobami oraz samodzielne generowanie treści. Stanowią one w pewnym sensie odwrotność nieinteraktywnych stron internetowych, które zawężają działalność użytkowników do pasywnego oglądania dostarczanych im informacji. Wideoblog (ang. video blog, vidblog lub vlog) Wideoblog to rodzaj bloga internetowego, którego zasadniczą treścią są pliki filmowe. Wpisy na vlogu dokonywane są regularnie i często składają się z osadzonego wideo lub linku do wideo uzupełnionego o tekst i obrazy. Pliki udostępniane są do odtwarzania w technologii video-streamingu lub do pobrania na komputer użytkownika. Wiele z vlogów jest prowadzonych wspólnie, ale większość z nich posiada tylko jednego autora. Wiki (ang. wiki) Wiki jest oprogramowaniem, które pozwala rejestrować użytkowników w celu wspólnego tworzenia, edytowania, łączenia i organizowania treści strony internetowej. Jednym z najlepiej znanych stron wiki jest Wikipedia. W biznesie narzędzia wiki są używane w korporacyjnych intranetach i systemach zarządzania wiedzą. Twórcą pierwszego oprogramowania wiki jest Ward Cunningham. Sam termin wiki pochodzi zaś od hawajskiego określenia na słowo szybko. Bywa też traktowany jako skrót i rozwijany jako: What I Know Is. 8

9 Na podstawie: Conversation 2.0, Schlenker, Brent. Training, Sep 2008 Supplement. E-learning on the social, Weekes, Sue. Training & Coaching Today, Nov/Dec E-learning Tools and Techniques. Benefits & Compensation Digest, Jul 2008, Vol. 45 Issue 7. A flexible approach, Chauhan, Sita. e.learning age, Nov Web 2.0 technologies attract talent. e.learning age, May Where Web 2.0 sits is a surprise, Shepherd, Clive. e.learning age, May

Pedagogika tradycyjna

Pedagogika tradycyjna Web 2.0 wyzwaniem dla współczesnej edukacji aspekt technologiczny 1 Jak kształcić młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy za kilka, 10, 20 lat. Jak edukować, by nie zablokować kreatywności młodych i

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Informacja w społecznościowym Internecie

Informacja w społecznościowym Internecie Informacja w społecznościowym Internecie NARZĘDZIA, ŹRÓDŁA, TWÓRCY Agnieszka Koszowska Biblioteka Śląska w Katowicach Informacja w świecie cyfrowym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 3 marca

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji podtytuł

Tytuł prezentacji podtytuł Projekty IT, które działają Tytuł prezentacji podtytuł Tomasz Karwatka www.divante.pl O czym będzie? Jak wykorzystać narzędzia Web 2.0 w budowaniu bazy wiedzy? Źródło porażek wdrożeń informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

Misja On-boarding uratuj Ziemię! Marzena Nojszewska T-Mobile Polska S.A.

Misja On-boarding uratuj Ziemię! Marzena Nojszewska T-Mobile Polska S.A. Misja On-boarding uratuj Ziemię! Marzena Nojszewska T-Mobile Polska S.A. digitalizacja Polaków dokonuje Polaków korzysta zmiliardów PLN 55% 39 % 27 zakupów online i stacjonarnie bankowości Wartość transakcji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Małgorzata Dębowska Miasto Bełchatów 26 maja 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dorośli uczący się od dzieci i

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku

Scoring w oparciu o Big Data. 8 kwietnia 2014 roku Scoring w oparciu o Big Data 8 kwietnia 2014 roku Od początków ludzkości do roku 2003 wygenerowano 5 eksabajtów informacji tyle samo ludzkość generuje dziś co dwa dni. - Eric Schmidt, Google CEO 2 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy

Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla osób poszukujących pracy Cz. 1. Prawo (bazy danych i serwisy z przepisami prawa) Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/ ISAP to baza danych zawierająca opisy bibliograficzne wszystkich aktów prawnych opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r.

Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, września 2014 r. Portal Edukacyjny przykład CRM i BIG DATA w SMART CITY Luboradza, 18-19 września 2014 r. Ewa Szynkowska Urząd Miasta Szczecin, 2014r. PORTAL EDUKACYJNY: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG BLOGOSFERY W POLSCE

ZASIĘG BLOGOSFERY W POLSCE ZASIĘG BLOGOSFERY W POLSCE ANDrzEj GArAPICH Polskie Badania Internetu Social Media Social Media BLOGI (ORAZ MIKRO- I MINIBLOGI) NALEŻĄ DO SZEROKIEJ KATEGORII SERWISÓW I APLIKACJI ZWANYCH SOCIAL MEDIA Blog

Bardziej szczegółowo

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera.

Przedstawmy się! Jesteśmy pewni, że połączenie wizji z umiejętnym i konsekwentnym realizowaniem wyznaczonych celów daje nam zawsze pozycję lidera. Przedstawmy się! Jesteśmy energicznym i doświadczonym zespołem. Cenimy sobie przedewszystkim lojalność, efektywność i precyzję. Realizując potrzeby i cele naszych klientów nie stawiamy sobie żadnych barier.

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole?

VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Jaki e-learning potrzebny jest współczesnej szkole? Toruń, 24.09.2012 Agenda Co to jest e-learning? Obszary e-learningu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

METODYKA E-LEARNINGU I STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE śycie W XXI W.

METODYKA E-LEARNINGU I STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE śycie W XXI W. METODYKA E-LEARNINGU I STRATEGII UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE śycie W XXI W. Nicos Sifakis Hellenic Open University Warszawa, 13 października 2010 Przedmiot zainteresowania E-learning i technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Współpraca online. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Multimedia Blogging. Tomasz Chmielewski

Multimedia Blogging. Tomasz Chmielewski Multimedia Blogging Tomasz Chmielewski Zdjęcia w sieci Zdjęcia user generated content serwisy społecznościowe a blogi, blogi a fotoblogi Gdzie oglądamy i jak odnajdujemy zdjęcia w sieci? W serwisach społecznościowych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów.

UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wykorzystanie nowych technologii a aktywność uczniów. Wymaganie: Uczniowie są aktywni Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole lub placówce i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciele stwarzają

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na

Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na Rozwijasz firmę, zatrudniasz pracowników, dbasz o wydajność pracy? Czy wiesz, że zarządzanie wiedzą pracowników i firmy może przekładać się na usprawnienie działań i efekty biznesowe? Chciałbym, aby nowy

Bardziej szczegółowo

Trendy WEB 2.0 w e-learningu

Trendy WEB 2.0 w e-learningu Trendy WEB 2.0 w e-learningu Katarzyna Witek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoła Główna Handlowa W prezentacji: 1. Cyfrowi wychowankowie i najwaŝniejsze kompetencje w XXI wieku 2. Trendy Web

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro

KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Rekrutacja i selekcja pracowników w mediach społecznościowych Wałbrzych, 18.10.2012 r. Martyna Dąbrowska Menedżer projektów Human Partner Sp. z o.o. Zakres

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu w ramach projektu bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce

Załącznik nr 1 do Regulaminu w ramach projektu bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce Załącznik nr 1 do Regulaminu w ramach projektu Klik@j bez barier-profesjonalne kursy komputerowe w Wielkopolsce Standard wymagań (Tabela nr 2) został przygotowany na podstawie analizy dotychczasowych ram

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii)

Załącznik nr 2: Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) Załącznik nr 2: Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) Standard wymagań (tabela nr 2) został przygotowany na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji

Bardziej szczegółowo

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną)

trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) trendów, które zmieniają IT (technologię informatyczną) Powszechnie wiadomo, że technologia informatyczna ewoluuje. Ludzie wykorzystują technologię w większym stopniu niż dotychczas. A ponieważ nasi użytkownicy

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Społecznościowe techniki kształcenia na odległość. Zbigniew Meger

Społecznościowe techniki kształcenia na odległość. Zbigniew Meger Społecznościowe techniki kształcenia na odległość Zbigniew Meger 1 2 Sieci społecznościowe Konstruktywistyczne podejście do współczesnej edukacji. Praca grupowa kooperatywna (lub kolaboratywna z ang. collaborative).

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Multimedialne sposoby wzbogacania publikacji Agenda Multimedia w internecie Definicja Rodzaje multimediów Historia terminu Grafika w internecie Fotografie i galerie zdjęć Rodzaje galerii Informacje dźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o systemie infomat-e

Informacja o systemie infomat-e Informacja o systemie infomat-e infomat- e to to zestaw urządzeń i oprogramowania pozwalający na skuteczny przekaz informacji. System ułatwia dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy książki

Współczesne formy książki Współczesne formy książki Ebook e-książka treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

Technologia WEB 2.0 w edukacji

Technologia WEB 2.0 w edukacji Technologia WEB 2.0 w edukacji E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń Możliwości zastosowania edukacyjnego zaprezentowanych powyżej technologii i usług są bardzo szerokie. Sam już

Bardziej szczegółowo

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja

Oferta SEO. Analiza i optymalizacja Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (ang. search engine optimization, SEO; zwana także pozycjonowaniem) są to procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. KONWERSATORIUM Systemy inteligentne w ochronie gospodarki AMW 20-21 maja 2015 r. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. Inga Abgarowicz

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie wiedzą w firmie

zarządzanie wiedzą w firmie zarządzanie wiedzą w firmie współpraca z igrekami Projekt: Organizacja Ucząca się 2.0 Iwona Sołtysińska Wszechnica UJ opis sytuacji problemowej Niewystarczające zaangażowanie pracowników przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Agenda 1. Hurtownie danych, eksploracja danych i OLAP 3. Internet 5. Analiza Internetowa 7. Google Analytics 9. Podsumowanie Hurtownie danych (definicja)

Bardziej szczegółowo

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z

nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z nieograniczona możliwość dodawania filmów z 1,5 miliona unikalnych użytkowników dlastudenta miesięcznie integracja profilu z Informator Miejski to swoista interaktywna mapa drogowa. Pomaga odwiedzającym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015

WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index. PRCH Marketing Club 26 marca 2015 WYNIKI badania Stan marketingu cyfrowego w centrach handlowych Benchmark - Social Media Index PRCH Marketing Club 26 marca 2015 AGENDA 1. Badanie ankietowe roli marketingu cyfrowego w działaniach marketingowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011.

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Sara Grimes, Deborah Fields. Kids online: A new research

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno. ecznościowychciowych. Zbigniew Meger. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno. ecznościowychciowych. Zbigniew Meger. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Nowe narzędzia edukacyjne w sieciach społeczno ecznościowychciowych Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Zbigniew Meger 1 Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Kraków

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0?

Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Dlaczego musimy nauczać o katalogach bibliotecznych, w świecie idei Web 2.0? Marcin Mystkowski warszawski oddział firmy MOL 1 Nauczanie (e-learning) o katalogach czyli wyważanie otwartych drzwi. OPAC Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 y wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 Obszar jej INFORMACJA 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji Identyfikacja,

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata

SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH lata SZCZEGÓŁOWA OFERTA SZKOLENIOWA W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH 18-34 lata Temat Zakres Poziom 1) Moduł wprowadzający 4 godz. a. Początkowy test wiedzy b. Zapoznanie ze sprzętem komputerowym dostępnym

Bardziej szczegółowo