4Trans Zmiany w Module TachoScan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan"

Transkrypt

1 4Trans 3.10 Zmiany w Module TachoScan INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, Bielsko-Biała REGON NIP: tel , fax wew

2 BŁĘDY KIEROWCÓW WG NOWEGO TARYFIKATORA Błędy kierowców na wykresówkach zostały dostosowane do nowego taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia 2012 oraz zostały uwzględnione we współczynniku ryzyka. Błędy kierowców mogą być zaznaczone na danych z karty kierowcy oraz na oknie edycji wykresówki. Program pozwala na oznaczanie następujących punktów wynikających z obowiązującego taryfikatora kar: (13.3) Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem (13.8) Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w okresie 24 godzin (13.9) Używanie wykresówki powyżej 24 godziny (13.10) Nieprawidłowa wykresówka (13.11) Nieczytelna wykresówka (brudna lub uszkodzona) (13.12) Brak wymaganych okresów aktywności (13.15) Brak wymaganych wpisów na wykresówce (13.16) Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce

3 GENERACJA RAPORTÓW BEZPOŚREDNIO DO PLIKÓW We wszystkich raportach w programie zostały dodane opcje umożliwiające generacje raportów bezpośrednio do plików, bez konieczności generacji podglądu raportu. Ponadto na wybranych raportach dodano opcje umożliwiające generację raportów w osobnych plikach dla każdego kierowcy lub samochodu. Nowa opcja jest szczególnie przydatna dla firm, które świadczą usługi rozliczani kierowców lub w przypadku, gdy chcemy wygenerować osobne raporty dla każdego kierowcy lub samochodu np. w formacie pdf.

4 SZYBKA EDYCJA CZYNNOŚCI NA WYKRESÓWCE Na oknie wprowadzania i edycji wykresówki zostały dodane opcje umożliwiające szybkie dodawanie i zamianę wybranych czynności jazdy, pracy, dyspozycyjności, postoju lub braku danych. Nowe opcja w sposób prosty i intuicyjny w znacznym stopniu przyśpieszają pracę. Każda z opcji posiada przypisany skrót klawiszowy, który przyśpiesza pracę na nowych opcjach. Ponadto dodano możliwość dodawania i zmianę na czynności braku danych, które oznaczają okresy w których wykresówka była wyjęta z tachografu. Dzięki takim czynnościom program automatycznie generuje zaświadczenia o działalności w module wyszukiwania brakujących okresów.

5 NOWE OKNO GENERACJI ZAŚWIADCZEŃ O DZIAŁALNOŚCI Na oknie "Dodaj wolne" w module TachoScan wprowadzono następujące zmiany: Wprowadzono możliwość wyszukiwania brakujących okresów dla wielu wybranych kierowców jednocześnie. Na oknie "Dodaj wolne" został utworzony odrębny panel wyszukiwania brakujących okresów. Dodano możliwość zaznaczania i edycji wielu wyszukanych zaświadczeń za pomocą klawiszy Shift i Ctrl. Został dodany rozwijany panel umożliwiający ustawienie domyślnego miejsca i domyślnej daty wystawienia/odbioru zaświadczenia. Pola określające miejsca i datę wystawienia/odbioru zaświadczenia zostały przeniesione na pierwszą zakładkę edytowanego zaświadczenia. Na liście kierowców dodano pole wyszukiwania wg tekstu oraz pod prawym przyciskiem myszki dodano opcje umożliwiające pokazanie kierowców wg opcji lub z wybranej grupy kierowców. Ponadto na liście zaświadczeń dodano opcje umożliwiające grupową modyfikacje miejsca i datę wystawienia/odbioru zaświadczenia oraz typu zaświadczenia. Wszystkie wprowadzone zmiany w znacznym stopniu zwiększają szybkość pracy użytkownika i zmniejszają ryzyko wprowadzenia błędnych zaświadczeń.

6 NOWY WYKRES MIESIĘCZNY CZYNNOŚCI KIEROWCY W programie został utworzymy nowy wykres miesięczny czynności kierowcy. Na wykresie w jednym widoku przedstawionych jest 5 pełnych tygodni. Raport umożliwia prezentacje np. tylko odpoczynków dziennych i tygodniowych. Nowy wykres jest doskonałym narzędziem dedykowanym do analizy odpoczynków tygodniowych lub odpoczynków dziennych Wykres prezentuje wynik automatycznej analizy odpoczynków przez nasz program. Ponadto jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy chcemy dokładnie sprawdzić lub wyjaśnić kierowcy popełnione naruszenia w zakresie odpoczynków tygodniowych.

7 POZOSTAŁE ZMIANY Na koncie administratora została dodana opcja umożliwiająca ustawienie firmy, która będzie pojawiać się na zaświadczeniach kierowcy, niezależnie od wybranej firmy aktywnej. Opcja przydatna w przypadku firm wielooddziałowych, gdy kierowcy są zatrudnieni w centrali. Na oknie edycji wykresówek zostały dodane opcje umożliwiające zaznaczenie wyrysowania odpoczynku na odwrocie wykresówki. Nowa opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wyrysowane odpoczynki wraz z czynnościami na wykresówce przekraczają 24 godziny. Na oknie edycji wykresówki został dodany przycisk Usuń punkty km, który umożliwia usunięcie wszystkich punktów kilometrowych. Opcja jest przydatna w przypadku ręcznej edycji punktów określających ilość przejechanych kilometrów. Data odczytu karty w momencie wczytywania pliku odczytu karty kierowcy lub pojazdu jest odczytywana z nazwy pliku. Dotychczas program pobierał datę ostatniej aktywności w odczytanym pliku. Dzięki temu na raporcie terminów odczytów i ważności pojawia się prawidłowa data odczytu, niezależnie czy kierowca prowadził pojazd w ostatnim czasie. Ponadto na oknie podsumowania odczytu karty kierowcy lub tachografu dodano pole Data odczytu wraz z dodatkową informacją, czy data odczytu została wygenerowana na podstawie nazwy pliku lub daty ostatniej aktywności. Została usunięta data w stopce w generowanym zaświadczeniu o działalności. W trakcie odczytu podobne numery rejestracyjne są analizowane jako jeden pojazd. Została dodana opcja umożliwiająca ukrycie opisów z taryfikatorów na generowanych raportach naruszeń. Na wydruku wykresówki zostały dodane wyjaśnienia zgodne z umową AETR. Wyjaśnienia pojawiają się w zależności od wykonanej analizy naruszeń zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 lub umową AETR. W programie została wprowadzona możliwość odczytu i analizy danych z testowych kart kierowców. Wprowadzono graficzne zmiany na kalendarzu ciągłości danych, dzięki którym dane są bardziej czytelne. Ponadto dodano oznaczenie świąt oraz dodano oznaczenie okresu zatrudnienia. Główny pasek narzędziowy programu został przeniesiony na lewą stronę ekranu. Zmiana została wprowadzona, ze względu na rosnącą ilość ekranów panoramicznych wśród naszych klientów. W opcja paska istnieje możliwość zmiany położenia paska narzędziowego na górę lub z prawej strony okna programu. W ustawieniach programu została dodana opcja umożliwiająca włącznie nazwy firmy w nagłówkach generowanych raportów. Obecnie opcja ta obejmuje moduły TachoScan i Delegacje. Nazwa firmy generowana jest na raportach wg wybranych kierowców lub samochodów. Jeżeli na raporcie wybrano kierowców lub samochody z kilku firm, to dane grupowane są wg firm oraz każda firma rozpoczyna się od nowej strony

8 W rejestrze aktywności użytkowników zostały dodane zdarzenia zmiany ustawień oraz została dodana informacji o wartości, na którą została wprowadzona zmiana przez użytkownika. Na wykresie tygodniowym czynności kierowcy zostało dodane oznaczenie czynności wprowadzonych ręcznie lub edytowanych w programie (oznaczenie ołówka). Na oknie dziennych czynności z karty kierowcy dodano automatyczne dostosowanie widoku wybranych wykresów z karty kierowcy, kierowcy w zespole oraz czynności z tachografu (slot 1 i slot 2). W najnowszej wersji programu naruszenie "(6.3.9/13.12) Niekompletne okresy aktywności (wymagane zaświadczenie)" zostało rozbite na dwa osobne naruszenia: (6.3.9/13.12) Niekompletne okresy aktywności (wymagane zaświadczenie) - w przypadku braku danych w ciągu jednego dnia (6.3.7/1) Nieokazanie wykresówki, danych cyfrowych lub zaświadczenia - w przypadku braku danych obejmujących całe dni Na oknie edycji wykresówki została dodana opcja Analizuj wykresówkę, która ponownie analizuje czynności na zeskanowanej wykresówce oraz zmieniono nazwę opcji Odśwież na Odśwież punkty km dla zaznaczonej jazdy. Na oknie danych odczytanych z tachografu na zakładach "Zdarzenia i awarie", "Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli" oraz "Włożenia i wyjęcia karty" została dodana możliwość automatycznego przejścia na odpowiedni dzień w zakładce Czynności o określonej dacie poprzez podwójne kliknięcie. Na raporcie naruszeń wykazywane są naruszenia widoczne wg ustawionych filtrów na liście naruszeń. Jeżeli cześć naruszeń jest niewidoczna to na raporcie pojawia się informacja z ilością przefiltrowanych naruszeń. Na oknie importu danych odczytanych z tachografu do danych kierowcy została dodana opcja Importuj wszystkie czynności z określonego samochodu. W nowej wersji programu została ustawiona procentowa tolerancja kilometrów dla wprowadzanych wykresówek Została zmodyfikowana opcja Alarmuj o niezgodności km jeżeli... w ustawieniach programu w zakładce TachoScan Analogowe. Domyślna tolerancja kilometrów wynosi 4%. W nowej wersji programu została zmodyfikowana zasada otwierania danych wczytanych z plików odczytów karty kierowcy lub tachografów cyfrowych. W przypadku wczytywania wielu plików (powyżej 5) program nie otwiera okien dla odczytanych danych. W ustawieniach programu w zakładce TachoScan Różne została dodana opcja Zamykaj okna odczytów cyfrowych po zapisie danych, jeżeli zostało wczytane więcej niż 5 plików, dzięki której można wyłączyć zamykanie okien po wczytaniu danych. Zgodnie z nowymi wytycznymi ITD (maj 2012) została zmodyfikowany sposób naliczania kary dla kierowców za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku (taryfikator kar dla kierowców, pkt 4). Dla kierowców w zakresie punktów od 4.1 do 4.5 we wszystkich przypadkach naliczamy kwotę z taryfikatora niezależnie od długości naruszenia (nie doliczamy krotności naruszenia). Przykład nr 2 z wytycznych ITD: Kierowca, który popełnił naruszenie z lp załącznika nr 1 do UTD (przekroczył maksymalny okres prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do

9 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut, np. prowadził pojazd bez przerwy 6 godzin)... powinien otrzymać mandat w wysokości 150 zł Na wykresie tygodniowym czynności kierowcy zostały wprowadzone zmiany: na oznaczeniu dziennego okresu prowadzenia pojazdu dodano czas trwania okresu (od rozpoczęcia czynności do rozpoczęcia odpoczynku dobowego) oraz kolor odpoczynku tygodniowego został zmieniony na kolor zielony. Wprowadzono dodatkowe graficzne oznaczenie czynności wykonywanych w zespole. Zmiana pozwala szybko na podstawie wykresu określić jaka czynności powoduje, że dane nie są analizowane w dobie zespołowej trwającej maksymalnie 30 godzin. Na wykresie dziennym i tygodniowym czynności kierowcy zostało zmodyfikowane rysowanie czynności kierowcy mające na celu pokazanie wszystkich czynności jazdy, pracy lub dyspozycji trwających co najmniej 1 minutę.

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian 2002-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Instrukcja obsługi INFOLAB www.tachospeed.pl Spis treści instrukcji 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie...3 2. Menu główne...4 3. Okno listy pojazdów...9 4. Wyświetlanie danych na mapie...11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Copyright c WASKO S.A. 13 stycznia 2006 roku Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. NARZĘDZIA OBROTU 1. Wykres 1) Interwał 2) Typ ceny 3) Typ wykresu 4) Zakres danych 5) Zbliżanie i oddalanie wykresu 6) Ustawienia

Bardziej szczegółowo

bibi.net SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.9.0.0

bibi.net SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.9.0.0 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Copyright 2004..2006 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika System icar Instrukcja użytkownika wersja 1.1.10 1 Spis treści 1 Informacje wstępne, podstawowa funkcjonalność systemu...3 1.1 Wstęp...3 1.2 Uprawnienia...3 1.3 Logowanie do systemu...4 1.4 Organizacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU

SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI CZASU Instrukcja użytkownika "KOMPAN" ul. Długa 11, 27-200 Starachowice, Polska tel.+48 41-274 94 79, www.tempora.pl SPIS TREŚCI O PROGRAMIE...5 Zastosowanie systemu...6 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo