Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy. Wykryto najpoważniejsze naruszenia (rozporządzenie 1071/2009, załącznik IV, pkt 1). Liczba naruszeń: 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy. Wykryto najpoważniejsze naruszenia (rozporządzenie 1071/2009, załącznik IV, pkt 1). Liczba naruszeń: 0"

Transkrypt

1 Lista naruszeń Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy Kierowca: Kowalski Jan Data od: Data do: Czas Kara [PLN] Data, godz. od Data, godz. do trwania Norma Naruszenie Prom Zespół Kier. przeds , 16: , 06:39 Karta w tachografie podczas odpoczynku 0 0 tygodniowego regularnego , 06: , 12:18 04:34 04:30 (4.2/5.2) Czas jazdy ciągłej za długi o 00:04 Nie , 05: , 11:39 04:45 04:30 (4.2/5.2) Czas jazdy ciągłej za długi o 00:15 Nie , 12: , 19:39 04:48 04:30 (4.2/5.2) Czas jazdy ciągłej za długi o 00:18 Nie , 19: , 07:18 Karta w tachografie podczas odpoczynku 0 0 tygodniowego regularnego , 06: , 14:14 06:00 04:30 (4.2/5.2) Czas jazdy ciągłej za długi o 01:30 Nie Suma kar [PLN]: Kier. przeds. Kier. przeds. Kier. 600 w tym za jazdę ciągłą: jazdę tygodniową 0 0 przeds. 700 jazdę dzienną: 0 0 jazdę dwutygodniową: 0 0 dzienny odpoczynek: 0 0 tygodniowy odpoczynek: 0 0 błędy z tarcz: 0 0 przeciętny tygodniowy czas pracy: 0 0 tygodniowy czas pracy: 0 0 czas pracy bez przerwy: 0 0 Wykryto najpoważniejsze naruszenia (rozporządzenie 1071/2009, załącznik IV, pkt 1). Liczba naruszeń: (Podpis kierowcy) Licencja 5117 USB usługowa 1 4Trans INELO

2 Opis naruszeń z taryfikatora dla kierowców: 4.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu 4.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy 4.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku 4.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 4.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu: 1. imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego pojazdu 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu Opis naruszeń z taryfikatora dla przedsiębiorstw: 5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu 5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy 5.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku 5.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku 5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu 5.6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: 1. imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego pojazdu 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu Udostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy Licencja 5117 USB usługowa 2 4Trans INELO

3 Ocena ryzyka w zakresie występowania naruszeń 1. Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Nr Podstawa Poziom przewinienia (*) prawna Rodzaj naruszenia BPN PN NMW (5 pkt) (3 pkt) (1 pkt) B Okresy prowadzenia pojazdu B1 Art. 6 ust. 1 Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia 9h<...<10h 0 B2 pojazdu powyżej 9 godz., jeżeli jego wydłużenie do 10h<...<11h 0 B3 10 godz. nie jest dozwolone 11h<... 0 B4 Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia 10h<...<11h 0 B5 pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie 11h<...<12h 0 B6 jest dozwolone 12h<... 0 B7 Art. 6 ust. 2 Przekroczenie tygodniowego czasu 56h<...<60h 0 B8 prowadzenia pojazdu 60h<...<70h 0 B9 70h<... 0 B10 Art. 6 ust. 3 Przekroczenie łącznego czasu prowadzenia 90h<...<100h 0 B11 pojazdu w ciągu dwóch kolejnych 100h<...<112h30 0 B12 tygodni 112h30<... 0 C Przerwy C1 Art. 7 Przekroczenie czasu nieprzerwanego 4h30<...<5h 3 C2 prowadzenia pojazdu 5h<...<6h 1 C3 6h<... 0 D Okresy odpoczynku D1 Art. 8 ust. 2 Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego 10h<...<11h 0 D2 okresu odpoczynku, jeżeli jego 8h30<...<10h 0 D3 skrócenie nie jest dozwolone...<8h30 0 D4 Niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego 8h<...<9h 0 D5 dziennego okresu odpoczynku, 7h<...<8h 0 D6 jeżeli skrócenie jest dozwolone...<7h 0 D7 Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. 3h+(8h<...<9h) 0 D8 dzielonego dziennego czasu odpoczynku 3h+(7h<...<8h) 0 D9 3h+(...<7h) 0 D10 Art. 8 ust. 5 Niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego 8h<...<9h 0 D11 okresu odpoczynku w przypadku załogi 7h<...<8h 0 D12 kilkuosobowej...<7h 0 D13 Art. 8 ust. 6 Niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego 22h<...<24h 0 D14 tygodniowego okresu odpoczynku 20h<...<22h 0 D15...<20h 0 D16 Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego 42h<...<45h 0 D17 okresu odpoczynku, jeżeli jego 36h<...<42h 0 D18 skrócenie nie jest dozwolone...<36h 0 Licencja 5117 USB usługowa 3 4Trans INELO

4 2. Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 Nr G Podstawa prawna Rodzaj naruszenia Użytkowanie urządzenia rejestrującego, karty kierowcy lub wykresówki Poziom przewinienia (*) BPN PN NMW (5 pkt) (3 pkt) (1 pkt) G4 Art. 14 ust. 1 G12 Art. 15 ust. 1 Niezatwierdzony wzór wykresówki Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub kart kierowcy 0 0 z nieczytelnymi danymi G14 Art. 15 ust. 2 Niepoprawne stosowanie wykresówek/kart kierowcy 0 G18 Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, 0 na który jest przeznaczona, wraz z utratą danych G19 Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosownych 0 przypadkach G21 Art. 15 ust. 3 Czas zapisany na wykresówce nie zgadza się z oficjalnym czasem 0 kraju rejestracji pojazdu G22 Niepoprawne stosowanie przełączników 0 H Wprowadzanie informacji H1/H2 Art. 15 ust. 5 Brak imienia lub nazwiska na wykresówce 0 H3 Brak daty rozpoczęcia lub zakończenia używania wykresówki 0 H4 Brak miejsca rozpoczęcia lub zakończenia używania wykresówki 0 H5 Brak numeru rejestracyjnego na wykresówce 0 H6 Brak na wykresówce wskazania licznika długości drogi (przy rozpoczęciu) 0 H7 Brak na wykresówce wskazania licznika długości drogi (przy zakończeniu) Współczynnik ryzyka: 0 x 5 pkt +1 x 3 pkt +3 x 1 pkt = 6 pkt Licencja 5117 USB usługowa 4 4Trans INELO

5 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 1 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 21:36 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 35:52 W normie. 56:00 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 20: , 05:07 129:06 (45) W normie. 2 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 14:39 od: od: , 07:17 Czas odp: 14: , 16:38 do: , 07:17 do: , 07:17 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 24:00 od: , 07:17 Czas jazdy: 02:48 od: , 07:17 do: , 16:37 do: , 07:17 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 45,0 1 Czas jazdy: 01: : :10 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :14 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :42 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 00: : :31 Czas jazdy w normie 5 Czas jazdy: 00: : :37 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 5 4Trans INELO

6 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 2 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 11:40 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 33:16 W normie. 56:00 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 16: , 07:20 62:42 (45) W normie. 5 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 14:31 od: , 16:49 do: , 07:20 od: , 07:20 Czas odp: 14:31 do: , 07:20 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 16:01 od: , 14:55 do: , 06:56 od: , 07:19 Czas odp: 16:01 do: , 06:55 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 11:57 od: , 18:02 do: , 05:59 od: , 06:56 Czas odp: 11:57 do: , 05:58 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 14:08 od: , 15:51 do: , 05:59 od: , 05:59 Czas odp: 14:08 do: , 05:59 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 23:59 od: , 11:39 do: , 11:38 od: , 11:38 Czas odp: 23:59 do: , 11:38 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 24:00 od: , 07:20 Czas jazdy: 01:31 od: , 07:20 do: , 16:48 do: , 07:20 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 18,0 1 Czas jazdy: 00: : :45 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 6 4Trans INELO

7 2 Czas jazdy: 00: : :52 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :00 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 00: : :45 Czas jazdy w normie 5 Czas jazdy: 00: : :48 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 23:37 od: , 07:19 Czas jazdy: 02:19 od: , 07:19 do: , 14:55 do: , 06:55 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PPL 87J3 Km: 43,0 1 Czas jazdy: 00: : :15 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :28 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :55 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 23:03 od: , 06:56 Czas jazdy: 03:24 od: , 06:56 do: , 18:02 do: , 05:58 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PPL 87J3 Km: 99,0 1 Czas jazdy: 00: : :24 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :08 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :29 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 00: : :15 Czas jazdy w normie 5 Czas jazdy: 00: : :02 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 24:00 od: , 05:59 Czas jazdy: 04:26 od: , 05:59 do: , 15:51 do: , 05:59 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PPL 87J3 Km: 153,0 1 Czas jazdy: 01: : :58 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 02: : :40 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :51 Czas jazdy w normie Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 11:38 Czas jazdy: 00:00 od: do: do: , 11:38 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 0,0 Licencja 5117 USB usługowa 7 4Trans INELO

8 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 3 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 19:59 W normie. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji 56:00 jazdy. Czas jazdy dwutygodniowy: 31:39 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 11: , 06:01 42:22 (24) Obniżony w normie , 14:08 6 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 13:19 od: , 14:08 do: , 06:01 od: , 06:01 Czas odp: 13:19 do: , 03:27 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 14:29 od: , 15:36 do: , 06:05 od: , 06:05 Czas odp: 14:29 do: , 06:05 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:25 od: , 17:58 do: , 06:23 od: , 06:23 Czas odp: 12:25 do: , 06:23 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:35 od: , 17:02 do: , 06:37 od: , 07:36 Czas odp: 13:35 do: , 06:36 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 14:02 od: , 16:35 do: , 06:37 od: , 06:37 Czas odp: 14:02 do: , 06:37 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:01 Czas jazdy: 03:44 od: , 06:01 do: , 14:07 do: , 06:01 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 150,0 1 Czas jazdy: 03: : :12 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 8 4Trans INELO

9 2 Czas jazdy: 00: : :07 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:05 Czas jazdy: 03:42 od: , 06:05 do: , 15:36 do: , 06:05 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 132,0 1 Czas jazdy: 00: : :24 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :55 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :07 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 00: : :36 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:23 Czas jazdy: 05:32 od: , 06:23 do: , 17:58 do: , 06:23 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 239,0 1 Czas jazdy: 01: : :54 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 02: : :51 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :58 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 23:01 od: , 07:36 Czas jazdy: 03:53 od: , 07:36 do: , 17:02 do: , 06:36 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 187,0 1 Czas jazdy: 01: : :07 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 01: : :06 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :02 Czas jazdy w normie Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:37 Czas jazdy: 03:08 od: , 06:37 do: , 16:35 do: , 06:37 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 127,0 1 Czas jazdy: 02:49 2 Czas jazdy: 00: : : : :59 Czas jazdy w normie Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :35 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 9 4Trans INELO

10 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 4 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 34:45 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 54:44 W normie. 55:15 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 16: , 06:39 62:04 (45) W normie. 5 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 12:35 od: , 17:34 do: , 06:09 od: , 06:39 Czas odp: 12:35 do: , 06:08 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 14:13 od: , 15:56 do: , 06:09 od: , 06:09 Czas odp: 14:13 do: , 06:09 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 14:35 od: , 15:34 do: , 06:09 od: , 06:10 Czas odp: 14:35 do: , 06:08 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:33 od: , 17:36 do: , 06:09 od: , 06:09 Czas odp: 12:33 do: , 06:09 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:35 od: , 16:40 do: , 06:15 od: , 06:15 Czas odp: 13:35 do: , 06:15 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 23:30 od: , 06:39 Czas jazdy: 05:20 od: , 06:39 do: , 17:34 do: , 06:08 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 233,0 1 Czas jazdy: 01: : :37 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 10 4Trans INELO

11 2 Czas jazdy: 01: : :35 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :34 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:09 Czas jazdy: 07:23 od: , 06:09 do: , 15:56 do: , 06:09 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 394,0 1 Czas jazdy: 02: : :09 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :14 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :56 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 23:59 od: , 06:10 Czas jazdy: 06:50 od: , 06:10 do: , 15:34 do: , 06:08 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 386,0 1 Czas jazdy: 02: : :36 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :50 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00: : :34 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:09 Czas jazdy: 08:01 od: , 06:09 do: , 17:36 do: , 06:09 Nr rej.: PK Norma 09:00 Km: 408,0 Dzienny czas jazdy w normie 1 Czas jazdy: 04: : :18 Czas jazdy ciągłej za długi o 00: Czas jazdy: 02: : :12 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :36 Czas jazdy w normie Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:15 Czas jazdy: 07:11 od: , 06:15 do: , 16:39 do: , 06:15 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 354,0 1 Czas jazdy: 02: : :44 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 04: : :39 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 11 4Trans INELO

12 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 5 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 42:51 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 77:36 W normie. 47:09 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 16: , 06:27 61:47 (45) W normie. 5 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 12:51 od: , 17:15 do: , 06:06 od: , 06:27 Czas odp: 12:51 do: , 06:05 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:29 od: , 16:37 do: , 06:06 od: , 06:06 Czas odp: 13:29 do: , 06:06 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 11:46 od: , 17:39 do: , 05:25 od: , 06:32 Czas odp: 11:46 do: , 05:24 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 09:46 od: , 19:39 do: , 05:25 od: , 05:25 Czas odp: 09:46 do: , 05:25 Norma 09:00 Dzienny okres odpoczynku skrócony Okres Maks. odp: 10:39 od: , 19:26 do: , 06:05 od: , 06:05 Czas odp: 10:39 do: , 06:05 Norma 09:00 Dzienny okres odpoczynku skrócony Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 23:39 od: , 06:27 Czas jazdy: 08:03 od: , 06:27 do: , 17:15 do: , 06:05 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 393,0 1 Czas jazdy: 02: : :04 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 12 4Trans INELO

13 2 Czas jazdy: 04: : :24 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :15 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:06 Czas jazdy: 07:56 od: , 06:06 do: , 16:37 do: , 06:06 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 376,0 1 Czas jazdy: 03: : :54 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :23 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :37 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 22:53 od: , 06:32 Czas jazdy: 08:10 od: , 06:32 do: , 17:39 do: , 05:24 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 401,0 1 Czas jazdy: 03: : :47 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :11 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :39 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 24:00 od: , 05:25 Czas jazdy: 09:33 od: , 05:25 do: , 19:39 do: , 05:25 Norma 10:00 Czas jazdy wydłużony w granicach normy Nr rej.: PK Km: 429,0 1 Czas jazdy: 04: : :39 Czas jazdy ciągłej za długi o 00: Czas jazdy: 04: : :39 Czas jazdy ciągłej za długi o 00: Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:05 Czas jazdy: 09:09 od: , 06:05 do: , 19:26 do: , 06:05 Norma 10:00 Czas jazdy wydłużony w granicach normy Nr rej.: PK Km: 440,0 1 Czas jazdy: 01: : :12 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 02: : :59 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 03: : :24 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 01: : :26 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 13 4Trans INELO

14 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 6 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 29:47 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 72:38 W normie. 56:00 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 19: , 07:18 59:52 (45) W normie , 19: , 06:08 58:39 (45) W normie. 5 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 16:17 od: , 13:48 do: , 06:05 od: , 07:18 Czas odp: 16:17 do: , 06:04 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:01 od: , 17:04 do: , 06:05 od: , 06:05 Czas odp: 13:01 do: , 06:05 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:15 od: , 17:49 do: , 06:04 od: , 06:08 Czas odp: 12:15 do: , 06:03 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 17:47 od: , 12:17 do: , 06:04 od: , 06:04 Czas odp: 17:47 do: , 06:04 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:31 od: , 19:29 do: , 08:00 od: , 08:00 Czas odp: 12:31 do: , 08:00 Norma 11:00 Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 22:47 od: , 07:18 Czas jazdy: 03:42 od: , 07:18 do: , 13:48 do: , 06:04 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 168,0 Licencja 5117 USB usługowa 14 4Trans INELO

15 1 Czas jazdy: 03: : :10 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :48 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:05 Czas jazdy: 07:58 od: , 06:05 do: , 17:04 do: , 06:05 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 386,0 1 Czas jazdy: 02: : :47 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :37 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :04 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 23:56 od: , 06:08 Czas jazdy: 08:07 od: , 06:08 do: , 17:49 do: , 06:03 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 360,0 1 Czas jazdy: 02: : :36 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :42 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 03: : :18 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 01: : :49 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:04 Czas jazdy: 03:40 od: , 06:04 do: , 12:17 do: , 06:04 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 184,0 1 Czas jazdy: 03: :04 2 Czas jazdy: 00: : :48 Czas jazdy w normie :17 Czas jazdy w normie Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 08:00 Czas jazdy: 06:20 od: , 08:00 do: , 19:28 do: , 08:00 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 297,0 1 Czas jazdy: 02: : :19 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :41 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 03: : :28 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 15 4Trans INELO

16 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 7 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 34:57 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 64:44 W normie. 55:03 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 18: , 15:34 45:00 (45) W normie. 5 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 15:10 od: , 14:58 do: , 06:08 od: , 06:08 Czas odp: 15:10 do: , 06:08 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 15:05 od: , 16:19 do: , 07:24 od: , 07:37 Czas odp: 15:05 do: , 07:23 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:32 od: , 17:38 do: , 07:10 od: , 07:24 Czas odp: 13:32 do: , 07:09 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:18 od: , 18:28 do: , 06:46 od: , 07:10 Czas odp: 12:18 do: , 06:45 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 12:12 od: , 18:34 do: , 06:46 od: , 06:46 Czas odp: 12:12 do: , 06:46 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:08 Czas jazdy: 06:04 od: , 06:17 do: , 14:56 do: , 06:08 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 242,0 1 Czas jazdy: 06: : :14 Czas jazdy ciągłej za długi o 01: Licencja 5117 USB usługowa 16 4Trans INELO

17 2 Czas jazdy: 00: : :56 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 23:47 od: , 07:37 Czas jazdy: 06:27 od: , 07:37 do: , 16:19 do: , 07:23 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 327,0 1 Czas jazdy: 03: : :23 2 Czas jazdy: 03: : :19 Czas jazdy w normie Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 23:46 od: , 07:24 Czas jazdy: 07:44 od: , 07:24 do: , 17:38 do: , 07:09 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 370,0 1 Czas jazdy: 03: : :21 2 Czas jazdy: 03: : :38 Czas jazdy w normie Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 23:36 od: , 07:10 Czas jazdy: 08:27 od: , 07:10 do: , 18:28 do: , 06:45 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 429,0 1 Czas jazdy: 03: : :57 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 03: : :17 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :28 Czas jazdy w normie Okres 5 Czas trwania doby: 24:00 od: , 06:46 Czas jazdy: 06:15 od: , 06:46 do: , 18:33 do: , 06:46 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 260,0 1 Czas jazdy: 00: : :18 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 02: : :11 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 03: : :31 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 00: : :33 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 17 4Trans INELO

18 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 8 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 00:00 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 34:57 W normie. 56:00 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 00: , 23:59 Brak danych. Licencja 5117 USB usługowa 18 4Trans INELO

19 Kierowca: Kowalski Jan Tydzień: 9 Data od: Data do: Czas jazdy tygodniowy: 27:17 W normie. Kara [PLN] Kier. przeds. W następnym tygodniu kierowca ma do dyspozycji Czas jazdy dwutygodniowy: 27:17 W normie. 56:00 jazdy. Odpoczynki tygodniowe Data od Data do Czas odp. Status Rekompensata Ilość dób od poprzedniego , 08: , 05:41 45:00 (45) W normie. 0 Odpoczynki dzienne Okres Maks. odp: 10:45 od: , 18:56 do: , 05:41 od: , 05:41 Czas odp: 10:45 do: , 05:41 Norma 09:00 Dzienny okres odpoczynku skrócony Okres Maks. odp: 10:25 od: , 19:24 do: , 05:49 od: , 06:12 Czas odp: 10:25 do: , 05:48 Norma 09:00 Dzienny okres odpoczynku skrócony Okres Maks. odp: 12:02 od: , 17:40 do: , 05:42 od: , 05:49 Czas odp: 12:02 do: , 05:41 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Okres Maks. odp: 13:06 od: , 16:36 do: , 05:42 od: , 05:42 Czas odp: 13:06 do: , 05:42 Norma 11:00Dzienny okres odpoczynku regularny Dzienne okresy prowadzenia Okres 1 Czas trwania doby: 24:00 od: , 05:41 Czas jazdy: 07:15 od: , 05:44 do: , 18:56 do: , 05:41 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 342,0 1 Czas jazdy: 01: : :54 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 02: : :07 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 01: : :02 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 01: : :21 Czas jazdy w normie Licencja 5117 USB usługowa 19 4Trans INELO

20 5 Czas jazdy: 00: : :56 Czas jazdy w normie Okres 2 Czas trwania doby: 23:37 od: , 06:12 Czas jazdy: 07:45 od: , 06:12 do: , 19:24 do: , 05:48 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 367,0 1 Czas jazdy: 02: : :35 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 01: : :10 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 02: : :10 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 01: : :24 Czas jazdy w normie Okres 3 Czas trwania doby: 23:53 od: , 05:49 Czas jazdy: 06:07 od: , 05:49 do: , 17:40 do: , 05:41 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 284,0 1 Czas jazdy: 01: : :36 Czas jazdy w normie 2 Czas jazdy: 00: : :34 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 02: : :27 Czas jazdy w normie 4 Czas jazdy: 01: : :40 Czas jazdy w normie Okres 4 Czas trwania doby: 24:00 od: , 05:42 Czas jazdy: 06:10 od: , 05:42 do: , 16:35 do: , 05:42 Norma 09:00 Dzienny czas jazdy w normie Nr rej.: PK Km: 311,0 1 Czas jazdy: 01: : :10 2 Czas jazdy: 01: : :27 3 Czas jazdy: 02: : :35 Legenda Czas jazdy w normie Czas jazdy w normie Czas jazdy w normie jazda Odpoczynek dzienny Załoga Naruszenia praca Odpoczynek dzienny odebrany za późno początek i koniec doby jazda ciągła jazda dzienna dyspozycyjność postój karta wyjęta Odpoczynek tygodniowy (tydzień bieżący) Odpoczynek tygodniowy (inny tydzień) Rekompensata koniec okresu 24/30 h koniec 6 okresów 24h okres 24/30h j. tygodniowa j. dwutygodniowa odp. dzienny odp. tygodniowy odpoczynek 45h z kartą Licencja 5117 USB usługowa 20 4Trans INELO

2 Czas jazdy: 03:55 01-10-2011 13:40-01-10-2011 17:35 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00:43 01-10-2011 18:38-01-10-2011 19:21 Czas jazdy w normie

2 Czas jazdy: 03:55 01-10-2011 13:40-01-10-2011 17:35 Czas jazdy w normie 3 Czas jazdy: 00:43 01-10-2011 18:38-01-10-2011 19:21 Czas jazdy w normie Data 01-10-2011 Data 39 Data 01-10-2011 Data 02-10-2011 17:11W normie. 53:57 W normie. 56:00 jazdy. 27-09-2011, 08:44 29-09-2011, 17:50 45:00 (45) W normie. 0 +Rekompensata 12:06 Odpoczynki dzienne 01-10-2011,

Bardziej szczegółowo

Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy. Wykryto najpoważniejsze naruszenia (rozporządzenie 1071/2009, załącznik IV, pkt 1). Liczba naruszeń: 0

Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy. Wykryto najpoważniejsze naruszenia (rozporządzenie 1071/2009, załącznik IV, pkt 1). Liczba naruszeń: 0 Lista naruszeń Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy Kierowca: Ryszard Boleslaw Data od: 2014-10-01 Data do: 2014-10-31 Czas Kara [PLN] Data, godz. od Data, godz. do trwania Norma Naruszenie Prom Zespół

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców Taryfikator kar dla kierowców Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1. Kancelaria Sejmu 1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 29 z , str. 45)

(Dz.U. L 29 z , str. 45) 2009L0005 PL 20.02.2009 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYA KOMISJI 2009/5/E z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Raport kontrolny inspekcji drogowej

Raport kontrolny inspekcji drogowej Raport kontrolny inspekcji drogowej Imię i nazwisko: Marek Pogorzelec (1761215038570000) Kontrola według Rozporządzenia 561/2006, taryfikator polski Raport wygenerowany dla czasu CET/CEST, kontrola 29

Bardziej szczegółowo

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Firma transportowa Kary/01 Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie kary dla kierowców Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Bardziej szczegółowo

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Lp. Wyszczególnienie naruszeń PRZEDSIĘBIORCA Wysokość kary pienięŝnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego. 4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia

1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego. 4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia Kancelaria Sejmu s. 90/ (uchylony) Lp. Wyszczegó grzywny 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego którym mowa w art. 87 2. a- drogowego szkolenia 3. e- ów podró 4. Prowadzenie pojazdu

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych ZAŁĄCZNIK Nr 1 Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych 1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan 4Trans 3.10 Zmiany w Module TachoScan INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Infolab 2008 Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Instrukcja zgodna z programem w wersji 2.19 i wyższej Aleksander Suzdalcew, Magdalena Kanicka, Dariusz Wata 2008-01-03 2 S t

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODSTAWY WŁAŚCIWEJ OBSŁUGI TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH Ogólnie o tachografach i wykresówkach Wykresówki tachografów są dopasowane do róŝnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych III. Taryfikator Kary nakładane przez ITD w związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów określonych w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego maja prawo

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. Pracodawca i kierowcy są odpowiedzialni za czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

POWAŻNE BARDZO POWAŻNE NAJPOWAŻNIEJSZE NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ DOBREJ REPUTACJI

POWAŻNE BARDZO POWAŻNE NAJPOWAŻNIEJSZE NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ DOBREJ REPUTACJI POWAŻNE BARDZO POWAŻNE NAJPOWAŻNIEJSZE NARUSZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ DOBREJ REPUTACJI NAJPOWAŻNIEJSZE NARUSZENIA wymienione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 1. a) Przekroczenie maksymalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ROZLICZANIA KIEROWCÓW

RAPORT OKRESOWY ROZLICZANIA KIEROWCÓW Data sporządzenia raportu: 2 luty 215 Opiekun przedsiębiorstwa: Numer telefonu: Przedsiębiorstwo: Międzynarodowe Usługi Transportowe Sp z o.o. Okres rozliczany: 11214 112214 Ocena ogólna: Pozytywna Zakres

Bardziej szczegółowo

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) 8.1.2.1 Czas jazdy zgodnie z umową AETR Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) REGULACJE DOTYCZĄCE CZASU JAZDY I WYPOCZYNKU Definicje Przerwa

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM WITD POZNAŃ ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM ZAKRES TERYTORIALNY oddział terenowy Piła WITD Poznań oddział terenowy Gniezno GITD oddział terenowy Konin oddział terenowy Leszno oddział terenowy Kalisz

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy.

Kierowcy nie używają brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy. The driver card Karta kierowcy określona w załączniku IB jest wydawana na wniosek kierowcy przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce normalnego zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY Opracował: Grabiński Marek PLANOWANIE PRACY KIEROWCY NORMY MIĘDZYNARODOWE NORMY KRAJOWE Rozporządzenie 561/2006 Umowa AETR Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

25.1.2014 Czas pracy kierowców w PL i UE

25.1.2014 Czas pracy kierowców w PL i UE Poniżej przedstawiono podstawowe normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej w oparciu o normy określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006 - materiał wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem taksówek Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji

Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji, z wyłączeniem taksówek Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji Załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 II III 1. 1.1. 1.2. Wysokość kary w zł WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB PRZEWOZU NA POTRZEBY WŁASNE BEZ WYMAGANEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

Od wejścia polski do Unii Europejskiej minęły już ponad dwa lata. Przedsiębiorstwa transportowe zauważyły, że rynek dobrych kierowców poważnie się

Od wejścia polski do Unii Europejskiej minęły już ponad dwa lata. Przedsiębiorstwa transportowe zauważyły, że rynek dobrych kierowców poważnie się Od wejścia polski do Unii Europejskiej minęły już ponad dwa lata. Przedsiębiorstwa transportowe zauważyły, że rynek dobrych kierowców poważnie się skurczył. Wypłaty w euro, stabilne miejsca pracy i rygorystycznie

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006

Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 Normy czasu pracy według rozporządzenia (WE) 561/2006 55 praktycznych wskazówek, jak unikać najczęściej popełnianych błędów Więcej porad dla przewoźników drogowych znajdziesz na portalu Normy czasu pracy

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1441 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI PRACY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 99 poz. 661 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2007 r.) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Prawo transportowe Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Agenda

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEWODNIK PO PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) PRZEWODNIK PO PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY KIEROWCÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Rozporządzenie Rady Nr 561/2006 Urząd ds. Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs specjalisty ds. ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Szkolenie otwarte dwudniowe.

Certyfikowany kurs specjalisty ds. ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Szkolenie otwarte dwudniowe. Szkolenie otwarte dwudniowe Temat szkolenia Streszczenie tematyki Certyfikowany kurs specjalisty ds. ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowców. Szkolenie poświęcone rozległym zagadnieniom ewidencjonowania,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DLA KIEROWCY DOTYCZĄCA OBSŁUGI TACHOGRAFU CYFROWEGO I KARTY KIEROWCY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006

PROCEDURA DLA KIEROWCY DOTYCZĄCA OBSŁUGI TACHOGRAFU CYFROWEGO I KARTY KIEROWCY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 PROCEDURA DLA KIEROWCY DOTYCZĄCA OBSŁUGI TACHOGRAFU CYFROWEGO I KARTY KIEROWCY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA 561/2006 Rozporządzenie 561/2006 zastosowanie: Przewozy drogowe dokonywane wyłącznie na terytorium

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)2) z dnia 15 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 72 6316 Poz. 462 Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Czas pracy kierowców najnowsze zmiany wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Czas pracy kierowców najnowsze zmiany Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty.

ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty. ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty. AETR: - do i/lub z państw trzecich, będących stroną układu, albo w tranzycie przez

Bardziej szczegółowo

1BZ98. Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać

1BZ98. Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać 1BZ98 Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Redaktor: Izabela Kunowska Numer produktowy: 1BZ98 ISBN: 978-83-269-6431-2 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp.

Bardziej szczegółowo

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski GŁÓWNE PRZYCZYNY POZWÓW PRACOWNICZYCH 1 Niewypłacone wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ...

... (adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) ... Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Czas Pracy Kierowców w Praktyce.

Czas Pracy Kierowców w Praktyce. Czas Pracy Kierowców w Praktyce. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/28/8675/8828 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 98,57 zł Cena brutto za godzinę 121,24 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

OP/188/2014/MZ. art. 4 lit. i) rozporządzenia 561/2006 WE, art. 128 KP 3 pkt. 2, art. 2 pkt. 5 u.ocz.p.k., a także art. 1 lit.

OP/188/2014/MZ. art. 4 lit. i) rozporządzenia 561/2006 WE, art. 128 KP 3 pkt. 2, art. 2 pkt. 5 u.ocz.p.k., a także art. 1 lit. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica tel.12 637-24-57 ; fax 12 637-24-57 tel. kom. +48 504-086-084 biuro@viggen.pl OP/188/2014/MZ Definicja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONT. przedsiębiorcy będącego praco. pracodawcy0

PROTOKÓŁ KONT. przedsiębiorcy będącego praco. pracodawcy0 Pracy inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszcz) Nr rej. 02104-53101-K028-Pt/11 PROTOKÓŁ KONT pracodawcy^ przedsiębiorcy będącego praco wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy0

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 Czas pracy kierowców. Dz.U.2012.1155 t.j. z dnia 2012.10.23 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 grudnia 2016 r. PIGTSiS informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało Projekt [z

Bardziej szczegółowo

Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006

Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006 Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 OBSZAR OBOWIĄZYWANIA: ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006 OBSZAR OBOWIĄZYWANIA: Rozporządzenie ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016.

Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016. Czas pracy w 2016 roku : planowanie i rozliczanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami / Monika Wacikowska. Warszawa, 2016 Spis treści Rozdział I DEFINICJA CZASU PRACY 11 1. Problematyka czasu

Bardziej szczegółowo

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu System tachografów cyfrowych Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu Wśród wszystkich naruszeń przepisów regulujących przewóz osób i rzeczy - ponad 80% stanowią naruszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA L 74/8 19.3.2016 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego WNIOSEK o udzielenie zezwolenia / zmianę zezwolenia / wypisu z zezwolenia * na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 1. Oznaczenie przedsiębiorcy 2. Miejsce zamieszkania (osoba fizyczna) 3. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI. Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2

Podstawy prawne WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI. Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 Transport i spedycja Ćwiczenie 1: CZAS PRACY KIEROWCÓW mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Marcin.Hajdul@wsl.com.pl Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Firma Transportowa. Błędy związane z obsługą tachografu

Firma Transportowa. Błędy związane z obsługą tachografu Błędy związane z obsługą tachografu BŁĘDY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ TACHOGRAFU Jak się okazuje, kierowcy popełniają wiele błędów w obsłudze tachografów, co później przekłada się na chaos w dokumentacji i kary

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe

Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Zakład Organizacji i Informatyki Phone: 8113131-39 ext. 158 E-mail: zoi@its.waw.pl Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Dr inż. Izabella Mitraszewska Plan wystąpienia Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C KONKURS WIELKOPOLSKI KIEROWCA ZAWODOWY EDYCJA 2015 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C NAZWISKO I IMIĘ Test wiedzy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego z elementami ADR Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak. Systemy czasu pracy Zespół Szkół Handlowych w Sopocie Joanna Kaźmierczak Systemy czasu pracy Systemy czasu pracy Podstawowy opisany w art. 129 kodeksu pracy Zadaniowy opisany w art. 140 kodeksu pracy Równoważny opisany w

Bardziej szczegółowo