Program - Faktury. Opis działania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program - Faktury. Opis działania"

Transkrypt

1 Wiadomości ogólne. Program - Faktury Opis działania tel: Program podzielony jest na moduły: - Dokumenty - Klienci - Artykuły / usługi - Raporty - Słowniki - Ustawienia Moduły są reprezentowane przez zakładki o takich samych nazwach. Do prawidłowej pracy należy wprowadzić odpowiednie wartości do odpowiednich tabel, w słownikach, w bazie artykułów, klientów i wybrać odpowiednie ustawienia. Zaczniemy od modułu Słowniki 1. Typy dokumentów. Możemy tu wpisać odpowiednie wartości i ustalić sposób numeracji dokumentów. 2. Formy płatności. Definiujemy formy płatności, przypisując wartości w polu Ilość dni 3. Stawki VAT

2 4.Jednostki miary 5.Grupy towarowe

3 Jest to tabela z artykułami i usługami. Moduł Artykuły / Usługi Okno składa się z trzech części: 1. Panel z klawiszami 2. Tabela z rekordami 3. Panel dolny, ze szczegółami. W oknie tym możemy dodawać, edytować i usuwać artykuły a także wydrukować tabelę lub wyeksportować dane z tabeli do excel a Wygląd i zachowanie większości tabel (jeśli ma to sens) możemy zmienić wybierając odpowiednią opcję z listy dostępnych. Możemy również klawiszem Ukryj panel dolny ukryć, tabela wtedy będzie lepiej widoczna. Wysokość panelu w sposób płynny zmieniamy za pomocą belki pomiędzy tabelą i panelem.

4 W panelu dolnym mamy dostęp do szczegółów danego rekordu. Możemy też zobaczyć dzienne podliczenie sprzedaży w postaci tabeli jak i wykresu Dodawanie i edycja danych artykułu. Należy wypełnić odpowiednie pola. Zawartość list Stawka VAT, Jednostka masowa i Grupa towarowa pochodzą ze słowników.

5 Pola Stawka VAT i Jednostka masowa w momencie dodawania nowego rekordu mogą być wypełnione automatycznie, jeżeli wcześniej zdefiniujemy wartości domyślne. Dobrze jest wprowadzić wcześniej pozycje do tabeli Artykuły / usługi, ale nie jest to konieczne. Możemy potrzebną pozycję wprowadzić w momencie wystawiania faktury lub innego dokumentu. Opisane to jest w dalszej części tego podręcznika.

6 Moduł Klienci Podział, wygląd i zachowanie okna jest taki jak w module Artykuły / Usługi. Nie ma też potrzeby wpisywania wcześniej klientów, można to zrobić też przy wystawianiu faktury. Dodawanie nowego klienta i edycja danych. Wypełniamy odpowiednie pola. Jeżeli źle wypełnimy pola NIP i REGON ukaże się ostrzeżenie Wymagane pola to: Symbol i Nazwa firmy Pole Symbol powinno mieć unikalną wartość dla każdego klienta Wypełniając adres firmy zaczynamy od kodu pocztowego, np. wpisujemy i wciskamy klawisz enter na klawiaturze lub klawisz szukaj, program uzupełni pola: Miejscowość, Kraj i Województwo.

7 Do każdego klienta możemy przypisać domyślną formę płatności, limit kredytowy i zablokować możliwość sprzedaży jeśli klient ma niezapłacone faktury. Korzystają z klawisza Ustawienia możemy zdefiniować wartości domyślne, które mogą ułatwić wprowadzanie danych. W dolnym panelu, możemy zobaczyć wszystkie faktury - dokumentu wystawione na danego klienta. Na dole jest też podliczenie ilości i wartości faktur. W zakładce mamy podliczoną miesięczną sprzedaż dla danego klienta w formie wykresu. Rożne rodzaje wykresów.

8 Moduł Dokumenty Wystawianie dokumentów - faktur. To okno też jak poprzednie omawiane składa się z trzech części, tylko trochę bardziej rozbudowane. Pasek z klawiszami - omówienie. Klawisze edycyjne, z pomocą, których możemy dodawać nowe dokumenty, edytować istniejące lub usuwać niepotrzebne. Klawisze nawigacyjne. Pomagają wyfiltrować w tabeli poniżej tylko te dokumenty które mieszczą się w zakresie wybranych dat. Klawisz Wybór daty powoduje, że dostępne są pola wyboru dat.

9 Klawisz funkcyjne - Wydruki. Za pomocą tych klawiszy można wydrukować dokument, wydrukować tabelę lub wyeksportować ją do Excel Klawisze funkcyjne. Można ukryć lub pokazać dolny panel, zmienić ustawienia lub zamknąć program. Tu możemy zmienić wygląd i funkcjonalność tabeli z danymi. W tym okienku możemy zdefiniować wartości domyślne: - domyślny dokument - domyślną formę płatności - czy dokumenty będą numerowane automatyczne - czy sprzedajemy wg cen netto czy brutto - kto będzie wpisany jako wystawiający dokument Listwa filtrująca, służy do filtrowania danych w tabeli Filtrowanie z listy zwieszanej polega na filtrowani danych poprzez wybór opcji z listy Widoczność klawiszy nawigacyjnych Dostępne są jeszcze opcje: - Ukrywanie kolumn - pozwala na ukrywanie kolumn lub blokuje tą możliwość. - Automatyczna szerokość kolumn - zaznaczenie tej opcji powoduje dopasowanie szerokości kolumn do całego wolnego miejsca, jeśli takowe istnieje. Np. jeśli mamy widoczną małą ilość kolumn i jest wolne miejsce to dopasowanie ma sens, ale jeśli mamy widoczną dużą ilość kolumn to dopasowanie zwęzi wszystkie przez co będą mniej czytelne, ale za to będziemy widzieć je wszystkie. - Zmiana kolejności kolumn - pozwala na zmianę kolejności kolumn lub blokuje tą możliwość.

10 - Sortowanie kolumn - pozwala poprzez kliknięcie na nagłówek kolumny posortowanie danych kolumn. Może sortować rosnąco lub malejąco (jeśli sortujemy wg jednej kolumny) albo rosnąco i malejąco (jeśli sortujemy wg wielu kolumn). Kolumny nie sortowane. Sortowanie rosnące wg. jednej kolumny. Sortowanie wg wielu kolumn 1 - rosnąco 2- malejąco. Żeby sortować wg wielu kolumn, klikamy po kolei nagłówki kolumn z wciśniętym klawiszem Shift na klawiaturze. Żeby zdjąć sortowane klikamy kolumnę z klawiszem Ctrl Sposoby filtrowania danych w tabeli Filtrowanie danych w tabeli może być przeprowadzone na wiele sposobów. Filtrowanie za pomocą listwy filtrującej Dane tekstowe: po wpisaniu liter: ak widzimy tylko odbierających zaczynających od liter Ak Nagłówek kolumny wg której filtrujemy ma pogrubioną czcionkę i symbol filtra. Dodatkowo na pasku narzędziowym jest widoczny klawisz Usuń filtr Naciśnięcie tego klawisza powoduje usunięcie wszystkich filtrów. Jeżeli chcemy, żeby wyszukiwanie w danych tekstowych było na zasadzie: pokaż dane zawierające tekst ak gdziekolwiek w nazwie, wpisujemy *ak. Znalezione zostaną nazwy: ślim ak, Abstrakcja, Paker jak i wszystkie zaczynające się na Ak Usunięcie wszystkich znaków z listwy, zdejmuje filtr z danego pola

11 Filtrowanie danych będących datą: Po kliknięciu w pole, mamy możliwość wybrania daty z kalendarza. Możemy też wpisać datę ręcznie, w formacie Gdybyśmy chcieli usunąć filtr, możemy skorzystać z klawisza Wyczyść Filtrowanie danych typu tak / nie: Wystarczy kliknąć w pole i wybrać potrzebną opcję. Wybór: Tak Nie Filtrowanie za pomocą listy zwieszanej Wybieramy odpowiednią opcję z listy. Jeśli chcemy usunąć filtr wybieramy opcję (Wszystkie rekordy) Wybranie opcji (Ustaw...) daje możliwość sprecyzowania filtra. Usunąć wszystkie filtry można za pomocą klawisza Usuń filtr

12 Wystawienie dokumentu sprzedaży Część pól może być wypełniona automatycznie, dzięki ustawieniom domyślnym. Pozostałe musimy wypełnić sami, proponuję zacząć od wybrania klienta. Jeżeli nie ma w bazie klienta to możemy go dodać lub zmienić dane jeżeli są nieaktualne Wybieranie klienta zaczynamy od kliknięcia w przycisk listy, ukazuję się okno wyszukiwania klientów Mamy możliwość zdefiniowania kryteriów wyszukiwania klientów Po wybraniu klienta zostanie on przypisany do dokumentu, zostanie wybrana zdefiniowana wcześniej forma płatności, a jeśli nie była zdefiniowana to zostanie wybrana Gotówka Mogą też zostać wyświetlone ostrzeżenia o: nieprawidłowej konstrukcji numeru NIP, przekroczonym limicie kredytowym i nie zapłaconych fakturach.

13 Klikając w przycisk możemy zobaczyć listę niezapłaconych faktur i wszystkich faktur tego klienta, obie z podsumowaniem. Dodawanie nowej pozycji do faktury Tabela jest filtrowana, widać tylko artykuły zdefiniowane jako dostępne. Można to zmienić klikając w klawisz Usuń filtr Możemy wybrać cenę zmieniając cennik, cenę też możemy zmienić na dowolną, ręcznie. Wyszukiwanie art. w tabeli możemy przeprowadzić za pomocą filtrowania lub klikając na odpowiednią kolumnę i wpisując początek nazwy art. np. Ziem, a program automatycznie ustawi się na pierwszej pasującej nazwie Jeżeli w bazie nie ma potrzebnego artykułu czy usługi możemy w tym miejscu dodać go. Lub zmienić parametry jeśli nie są aktualne.

14 Jeżeli przycisk Pozycja z cennika jest wciśnięty, to pobieramy dane z bazy danych Jeżeli zmienimy na Wpis ręczny to możemy zmienić wszystkie dane nie zachowując ich. Kiedy skończymy dopisywanie pozycji, kończymy wystawianie dokumentu przyciskiem Jeżeli jako formę płatności wybraliśmy Gotówka to dokument uznany zostanie za zapłacony i rozliczony W dolnym panelu, w zakładce Rozliczenie płatności, wygenerowany został wpis Wpłata gotówkowa

15 Rozliczanie płatności Wypełniamy wg potrzeb odpowiednie pola i wciskamy klawisz Zapisz Uwaga! Gdyby przeszkadzały nam ikonki przy opisach pól, to możemy to zmienić w ustawieniach programu. Wtedy powyższe okienko wyglądać będzie jak poniżej. Dotyczy to wszystkich okien.

16 Raporty i zestawienia Sprzedaż wg asortymentu. Sprzedaż wg klientów. Bilans dokumentów.

17 Sprzedaż dzienna Sprzedaż miesięczna Raport ogólny Raport podlicza następujące wartości:

18 Tabela raportu ma wiele kolumn, które wydają się niepotrzebne, które możemy ukryć za pomocą przycisku Łatwo też możemy zmienić szerokość kolumn przy pomocy myszki, po prostu przeciągając prawą krawędź do potrzebnej szerokości. Kolejność kolumn ustalamy przeciągając myszką nagłówek w odpowiednie miejsce Przykładowy raport Ustawiamy widoczność kolumn jak poniżej, wybieramy zakres dat i wciskamy przycisk Grupuj Ukazuje się nam specjalna belka, służąca do umieszczania na niej nagłówków kolumn wg których będziemy grupować i podliczać rekordy. Umieszczamy na belce pole Symbol klienta i otrzymujemy tabelę w której mamy pogrupowane i podliczone faktury klientów.

19 Zmiana nagłówka na Wystawił i dodanie kolumny Zapłacono daje nam raport mówiący ile faktur wystawił każdy nasz pracownik i które są niezapłacone, a na czerwono zaznaczone są niezapłacone i przeterminowane. A obok mamy niezapłacone faktury pogrupowane wg pracowników. Raport dzienny za wybrany okres. Raporty są tworzone błyskawicznie i wg potrzeb. Stosując filtry mamy duże możliwości raportowania wielu sytuacji w firmie.

20 Klawisz Filtr dodatkowo rozszerza możliwości filtrowania. Po wciśnięciu ukazuje się dodatkowa wstęga. I tak chcąc sprawdzić którzy klienci wpłacili za faktury więcej niż powinni wybieramy warunek: pokaż rekordy gdzie kolumna Pozostało ma wartość większą niż 0. W tej kolumnie wartość większa niż 0 czyli 278,29 zł znaczy że nie zapłacono tej sumy, 0 znaczy, że faktura została rozliczona a zł znaczy, że klient o tyle wpłacił więcej. Otrzymujemy zestawienie firm, którym trzeba zwrócić pieniądze.

21 Ustawienia i parametry W tym miejscu wpisujemy dane firmy, które będą w drukowane w nagłówku faktury. To z kolei możemy zmienić ustawienia programu

22 Wybierając którąś z ikonek możemy zmienić wygląd okien.

23

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników CBOP

Pomoc dla użytkowników CBOP Pomoc dla użytkowników CBOP Spis treści 1 Wstęp 1 2 Oferty pracy, staże i praktyki 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Lista propozycji... 2 Wyszukiwanie... proste 4 Filtrowanie ofert... 4 Przegląd szczegółów...

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty

Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Instrukcja pracy z programem INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (ihurt) dodatek analizy i raporty Raporty i analizy w INSIGNUM Hurt ihurt pozwala na tworzenie szeregu raportów i analiz m.in z wykorzystaniem drzewiastych

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo