Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed"

Transkrypt

1 Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Instrukcja obsługi INFOLAB

2 Spis treści instrukcji 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed - konfiguracja ustawień 1.1. Zarejestrowanie firmy 1.2. Przyporządkowanie firmy do kierowcy 1.3. Dodanie miast rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych 1.4. Numeracja delegacji 2. Tachografy analogowe (wykresówki) 2.1. Rozliczenie delegacji wielodniowej 2.2. Delegacje krajowe jednodniowe (wykresówki) 2.3. Delegacje wielodniowe zagraniczne Oznaczenie przekroczenia granicy Jedna stawka zagraniczna Stawki zagraniczne osobno dla każdego kraju Kursy walutowe w module delegacji w programie Tachospeed 3. Tachografy cyfrowe (dane z karty i tachografu) 3.1. Delegacje jednodniowe krajowe 3.2. Delegacje wielodniowe krajowe i zagraniczne 4. Wprowadzanie danych dotyczących delegacji bez danych z tachografu 5. Zestawienie opcji delegacji 5.1. Zakładka Podstawowe a. Czas rozliczenia b. Daty wystawienia c. Stawki dla każdego kraju osobno d. Uzupełniaj kraje w rekordach e. Automatycznie zaznaczaj przekroczenia granic f. Domyślnie brak rachunku za noclegi g. Pobieraj lokalizacje z tarcz h. Pobieraj lokalizacje z tachografu cyfrowego i kart kierowców i. Pomijaj krótkie aktywności przy wyznaczaniu startu i zakończenia dnia pracy j. Zeruj diety krajowe k. Zeruj noclegi krajowe l. Zeruj diety zagraniczne m. Zeruj noclegi zagraniczne n. Numeracja delegacji o. Domyślne miasto 5.2. Zakładka Edycja a. Przelicz delegację po zmianie kraju docelowego b. Przelicz delegację po zmianie procentu stawki noclegowej c. Przenumeruj po usunięciu 5.3. Zakładka Miasta wyjazdu/przyjazdu 5.4. Zakładka Kursy walut a. Zawsze przeliczaj diety i noclegi na PLN b. Automatycznie zmieniaj kursy przy zmianie daty wystawienia c. Pobierz kursy z Internetu d. Użyj domyślnych kursów 5.5. Zakładka Raport a. Podsumowanie raportów b. Trasa na druku delegacji INFOLAB

3 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed - konfiguracja ustawień 1.1. Zarejestrowanie firmy Pierwszym krokiem przy rozliczeniu należności związanych z odbytą delegacją krajową lub zagraniczną jest dodanie danych firmy w głównym menu w pozycji Firmy. Jeśli firma jest już dodana do bazy programu Tachospeed, można przejść do kolejnego kroku tj. przyporządkowania firmy do danego pracownika (punkt 1.2.) W oknie Dodawanie firmy wystarczy uzupełnić podstawowe dane firmy i przycisnąć przycisk Dodaj.

4 1.2. Przyporządkowanie firmy do kierowcy Po dodaniu danych firmy do bazy programu Tachospeed należy upewnić się, że kierowcy są przyporządkowani do uprzednio dodanej firmy. Z głównego menu wystarczy wybrać zakładkę Kierowcy oraz Przeglądanie i edycja. Następnie przyporządkuj dodaną firmę do danego kierowcy Dodanie miasta wyjazdu/przyjazdu Ustawa o czasie pracy kierowców definiuj podróż służbową jako wyjazd zatrudnionego kierowcy poza miejscowość siedziby pracodawcy. Dzięki takiemu zapisowi każdemu kierowcy należy naliczać diety i ryczałty za noclegi. Każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy jest podróżą służbową a program Tachospeed od wersji 2.45 automatycznie wykrywa zakres trwania poszczególnych podróży służbowych.

5 Aby uaktywnić automatyczne wykrywanie poszczególnych delegacji niezbędne jest dodanie miast, z których najczęściej zaczynają się podróże służbowe. Mogą nimi być: siedziba pracodawcy, oddział, baza parkingowa lub miejscowość zamieszkania kierowcy. W zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu należy wyszukać i dodać nazwy miast Numeracja delegacji Każdy raport rozliczenia delegacji służbowej może mieć swój unikatowy numer. Wystarczy określić szablon numeracji w Opcjach. W szablonie numeracji musi znajdować się znak #, który odpowiada kolejnemu numerowi delegacji.

6 Przykładowo szablon DEL/#/2011 ustanowi numerację DEL/1/2011, DEL/2/2011, DEL/3/2011, itd.

7 1. Tachografy analogowe (wykresówki) 1.1. Rozliczenie delegacji wielodniowej W programie Tachospeed delegacje rozliczane są przy współudziale danych zaimportowanych z tachografów. W przypadku danych z wykresówek moduł delegacji pobiera dane dotyczące godziny i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w danym dniu. Aby rozliczyć delegację należy wybrać imię i nazwisko kierowcy oraz okres, z którego chcemy rozliczyć diety i ryczałty za noclegi. Można przyjąć okres tygodniowy, miesięczny oraz inne zakresy dat, jednakże najczęściej rozlicza się delegacje w okresie jednomiesięcznym. Po wciśnięciu przycisku Pobierz dane w zakładce Przebieg delegacji pojawiają się dane dotyczące poszczególnych dni delegacji służbowych. W przypadku gdy w bazie danych znajdują się dane dotyczące miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówki z tachografu, na zakładce Przebieg delegacji powinny pojawić się wyodrębnione podróże służbowe. Poszczególne podróże służbowe są oznaczone w czwartej kolumnie zielonym znacznikiem. Program Tachospeed automatycznie wyznacza zakres trwania poszczególnych delegacji. Delegacja zaczyna i kończy się na miejscowościach wprowadzonych w Opcjach na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu (Patrz pkt. 4.3.). Zaprezentowanie wyliczeń należności związanych z wykonanymi podróżami służbowymi następuje na zakładce Szczegóły rozliczenia.

8 Na widoku Szczegóły rozliczenia można zmieniać poszczególne opcje i wyliczenia. Pola z pomarańczowym tłem można edytować, jednakże najlepiej ustawić prawidłowe ustawienia na zakładce Podstawowe (Patrz 4.1.). Aby wydrukować raport rozliczenia delegacji należy wcisnąć przycisk Raport. Na ostatniej stronie znajduje się podsumowanie rozliczenia poszczególnych diet i ryczałtów za noclegi z wybranego wcześniej okresu rozliczenia.

9 Zamknięcie modułu diet powoduje konieczność ponownego pobrania danych. Dlatego, aby ponownie edytować wprowadzone delegacje należy wcisnąć przycisk Zapisz. W ten sposób zapisana delegacja może zostać ponownie otwarta poprzez użycie przycisku Odczytaj Delegacje krajowe jednodniowe (wykresówki) W programie Tachospeed możliwe jest również szybkie rozliczenie podróży służbowych trwających nie więcej niż 1 dzień. Z takimi delegacjami mamy do czynienia, w przypadku gdy kierowca każdego dnia powraca do siedziby przedsiębiorstwa. Aby rozliczenie delegacji jednodniowych było szybsze, należy ustawić domyślne miasto w Opcjach na zakładce Podstawowe. Miasto to powinno być takie samo jak miasto dodane na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu.

10 Ponadto w przypadku takiego ustawienia można zignorować miejscowości wpisywane na poszczególnych wykresówkach poprzez odznaczenie opcji Pobieraj lokalizacje z tarcz.

11 W celu rozliczenia delegacji wystarczy wybrać kierowcę oraz okres za który chcemy rozliczyć delegacje jednodniowe (najczęściej 1 miesiąc). Następnie należy wcisnąć przycisk Pobierz dane. Dzięki powyższym ustawieniom, program Tachospeed oznaczy każdy kolejny dzień jako osobną delegację na zakładce Przebieg delegacji. W przypadku delegacji jednodniowych system zlicza te dni, w których czas podróży był większy niż 8 lub 12 godzin. W przypadku przekroczenia 8 godzin należy się połowa stawki diety, a w przypadku przekroczenia 12 godzin należy się cała stawka diety krajowej. Podgląd rozliczonych diet i ryczałtów za noclegi znajduje się na zakładce Szczegóły rozliczenia. Aby wygenerować raport do druku wystarczy wcisnąć przycisk Raport.

12 1.3. Delegacje wielodniowe zagraniczne W celu rozliczenia delegacji z zagranicznej podróży służbowej wystarczy wybrać kierowcę, okres oraz wcisnąć przycisk Pobierz dane. Po wciśnięciu przycisku Pobierz dane w zakładce Przebieg delegacji pojawiają się dane dotyczące poszczególnych dni delegacji służbowych. Jeżeli podczas wprowadzania wykresówek zapisano miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówki w poszczególnych dniach, moduł diet automatycznie oznaczy zakres delegacji oraz wydzieli część podróży służbowej wykonanej za granicą. Komórki oznaczone kolorem zielonym wyodrębniają cześć podróży służbowej wykonanej za granicą Oznaczenie przekroczenia granicy W przypadku gdy w danym dniu następuje przekroczenie granicy program Tachospeed oznacza godzinę przekroczenia w kolumnie Granica. Godzina przekroczenia granicy może być wyedytowana i zmieniona przez użytkownika programu. Data i godzina przekroczenia granicy pobierana jest z informacji wprowadzonych przy zapisywaniu wykresówki do bazy danych. Przekroczenie granicy można zaznaczyć na obrazie wykresówki przy pomocy podręcznego menu.

13 Jeśli Przekroczenie granicy nie jest uzupełniane przez użytkownika, data i godzina przekroczenia granicy może być uzupełniana automatycznie przy zaznaczonej opcji Automatycznie zaznaczaj/odznaczaj przekroczenia granic na zakładce Podstawowe w opcjach modułu diet. W przypadku rozliczania diet z zagranicznej podróży służbowej można oznaczyć opcję Domyślnie brak rachunku za noclegi. W takim przypadku zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rozliczania delegacji zagranicznych należy przyjąć 25% stawki ryczałtu noclegowego. Jednak istnieje możliwość określenie innego poziomu stawki ryczałtu noclegowego..

14 W przeciwieństwie do delegacji zagranicznej, w przypadku delegacji krajowej przy braku rachunku za nocleg należy się 150% stawki diety (czyli 100% stawki ryczałtu noclegowego). W przypadku gdy pracodawca zapewnia nocleg i całodzienne wyżywienie, można zaznaczyć opcje zeruj diety zagraniczne i/lub zeruj noclegi zagraniczne, aby moduł diet nie naliczał należności za diety i ryczałty noclegowe Jedna stawka zagraniczna Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rozliczania podróży służbowych zagranicznych po przekroczeniu granicy kraju należy przyjąć stawkę kraju docelowego. W przypadku przewozów drogowych miejscem docelowym podróży służbowej jest miejsce rozładunku towaru lub dowozu pasażerów. Aby rozliczyć delegację wg jednej stawki docelowej, należy odznaczyć opcję Stawki dla każdego kraju osobno.

15 Następnie na zakładce Przebieg delegacji wystarczy wybrać kraj, wg którego powinny rozliczyć się diety i ryczałty za noclegi. Zmiany kraju docelowego można również dokonać na zakładce Szczegóły rozliczenia.

16 Po zmianie kraju docelowego nie trzeba ponownie wciskać przycisku Przelicz, aby zastosować nowe stawki diet i ryczałtów za noclegi. Wciśnięcie przycisku Przelicz może zmienić kraj docelowy poszczególnych delegacji Stawki zagraniczne osobno dla każdego kraju Rozliczając delegację zagraniczną można również przyjąć osobne stawki diet i ryczałtów za noclegi dla poszczególnych krajów, przez które dana podróż służbowa była wykonywana. W takim wypadku należy zaznaczyć opcję Stawki dla każdego kraju osobno na zakładce Podstawowe w opcjach modułu diet. Skutkiem zaznaczenia tej opcji jest zaznaczenie wszystkich pól miejsca docelowego delegacji przy krajach zagranicznych na zakładce Przebieg delegacji.

17 Natomiast w rozliczeniu stawki diet i ryczałtów za noclegi rozbite są na poszczególne kraje Kursy walutowe w module delegacji w programie Tachospeed W przypadku rozliczania delegacji służbowej zagranicznej program Tachospeed automatycznie pobiera kursy walut potrzebnych do przeliczenia należności na PLN. Program pobiera stawki kursów walutowych z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia raportu delegacji.

18 Aby program automatycznie pobierał kursy walut komputer musi mieć aktywne połączenie z Internetem. W opcjach modułu diet na zakładce Kursy walut należy zaznaczyć 3 pierwsze ustawienia. W przypadku braku połączenia z Internetem należy wstawić ręcznie kursy walut w pozycji Domyślne kursy. Przeliczenia kursów walutowych uzależnione są od kraju docelowego oraz wybranej daty wystawienia dokumentu delegacji. Podgląd zastosowanych kursów walut dla danej delegacji znajduje się pod przyciskiem kursy. Jeżeli zdecydujesz się zmienić kursy dla danej delegacji wciśnij przycisk przelicz.

19 2. Tachografy cyfrowe (dane z karty i tachografu) 2.1. Delegacje jednodniowe krajowe W przypadku rozliczenia delegacji na podstawie danych cyfrowych moduł diet pobiera jedynie dane dotyczące krajów, w których kierowca wkładał i wyjmował kartę z tachografu. Dlatego niezbędne jest uzupełnienie miejscowości, aby program Tachospeed zaznaczył zakres poszczególnych delegacji. Jeśli kierowca każdego dnia powraca do siedziby przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z podróżami służbowymi jednodniowymi. W takim wypadku najlepiej wybrać miasto domyślne w opcjach. Należy pamiętać, aby miasto domyślne było takie samo jak miasto wyjazdu i przyjazdu.

20 Pamiętaj również, aby odznaczyć opcję pobierania lokalizacji z tachografu cyfrowego. W takim wypadku program Tachospeed zaznaczy zakres poszczególnych podróży służbowych automatycznie. Moduł diet wyznaczy dni, w których podróż służbowa trwała dłużej niż 8 godzin (1/2 diety) lub dłużej niż 12 godzin (cała dieta). W na raporcie w Podsumowaniu delegacji znajduje się sumaryczna kwota do wypłaty kierowcy za wszystkie jednodniowe podróże służbowe z wybranego okresu. Pamiętaj o zapisywaniu delegacji, jeśli chcesz ponownie edytować wystawiony dokument delegacji.

21 2.2. Delegacje wielodniowe krajowe i zagraniczne Rozliczając zagraniczne podróże służbowe na podstawie danych z tachografu cyfrowego należy uzupełnić kilka informacji. Najważniejsze aby wskazać dzień, w którym kierowca rozpoczyna i kończy podróż służbową. Aby tego dokonać na zakładce Przebieg delegacji, należy wybrać miasto wyjazdu oraz miasto przyjazdu w odpowiednich kolumnach Miasto dla poszczególnych dni. Miasto wyjazdu i przyjazdu powinno być uprzednio dodane w opcjach na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu. Następnie wciśnij przycisk Przelicz. Po wciśnięciu przycisku Przelicz program Tachospeed zapyta się o zmianę dokonanych wyliczeń diet i ryczałtów proszę wcisnąć Tak. Po przeliczeniu program Tachospeed wyznaczy zakres poszczególnych podróży służbowych, wstawiając zielone znaczniki startu i końca delegacji obok dat poszczególnych dni podróży służbowych.

22 Do wyliczenia należności za diety i ryczałty zagraniczne nie trzeba uzupełniać pozostałych miejscowości. Przeliczenia należności za diety i ryczałty znajdują się na zakładce Szczegóły rozliczenia. Aby wygenerować raport wystarczy wcisnąć przycisk Raport. Jeżeli do rozliczenia delegacji zagranicznej chcemy przyjąć stawki tylko jednego kraju docelowego, należy w opcjach diet odznaczyć Stawki dla każdego kraju osobno.

23 Po zmianie jakichkolwiek ustawień w opcjach wciśnij przycisk Przelicz, aby zastosować wybrane zmiany. Nie używaj ponownie przycisku Pobierz dane, gdyż możesz utracić uprzednio wprowadzone dane.

24 3. Wprowadzanie danych dotyczących delegacji bez danych z tachografu W module diet programu Tachospeed istnieje możliwość ręcznego wprowadzania danych dotyczących poszczególnych dni podróży służbowej. Aby rozliczyć delegację bez udziału danych pobranych z tachografu wystarczy dodać poszczególne wiersze tj. dzień w którym kierowca rozpoczyna delegacje, dzień z ewentualnym przekroczeniem granicy oraz dzień zakończenia delegacji. Nie trzeba wprowadzać wszystkich dni podróży służbowej. Wystarczą dni startu i końca delegacji oraz ewentualnie dzień z przekroczeniem granicy w delegacji zagranicznej. Aby dodać do listy daną miejscowość wystarczy użyć przycisku M.

25 Po wprowadzeniu wszystkich miejscowości wystarczy wcisnąć przycisk Przelicz.

26 4. Zestawienie opcji delegacji 4.1. Zakładka Podstawowe a. Czas rozliczenia Dla Polski powinna być zaznaczona strefa CET/CEST. b. Daty wystawienia W celu rozliczenia diet i ryczałtów za noclegi należy rozliczyć daną delegację w terminie 14 po jej zakończeniu. Dzięki zaznaczeniu opcji Dzień po zakończeniu każde rozliczenie delegacji będzie miało datę o dzień późniejszą od zakończenia tej podróży służbowej. Podgląd daty wystawienia dokumentu można znaleźć na zakładce Szczegóły rozliczenia. c. Stawki dla każdego kraju osobno W przypadku rozliczania delegacji zagranicznych po przekroczeniu granicy Polski należy diety i ryczałty za noclegi zagraniczne należy rozliczać wg stawki kraju docelowego (kraju rozładunku). Jednak w przypadku kliku

27 miejsc rozładunku można rozliczyć delegację zagraniczną ustalając stawki diet i za noclegi dla każdego kraju osobno. W przypadku niezaznaczonej opcji Stawki dla każdego kraju osobno kraj docelowy zaznacza się na widoku Przebieg delegacji. W przypadku zaznaczenia opcji Stawki dla każdego kraju osobno przy każdym państwie zagranicznym pojawia się zaznaczone pole obok kraju docelowego. Wybierając opcję Stawki dla każdego kraju osobno na zakładce Szczegóły rozliczenia w rozliczeniu poszczególnych delegacji, stawki diet i noclegów zagranicznych rozdzielone są na poszczególne kraje. d. Uzupełniaj kraje w rekordach Opcja pozwala na uzupełnianie rekordów, jeśli w danym dniu nie ma informacji o krajach. Przykładowo w tachografie cyfrowym dane o lokalizacji zapisywane są jedynie w czasie wkładania i wyjmowania karty z tachografu.

28 e. Automatycznie zaznaczaj przekroczenia granic W sytuacji gdy w jednym dniu (wierszu) miasto wyjazdu i miasto przyjazdu jest z dwóch innych krajów, moduł delegacji automatycznie zaznaczy granicę przekroczenia oraz zasugeruje godzinę przekroczenia (po środku pomiędzy startem a zakończeniem w danym dniu). f. Domyślnie brak rachunku za noclegi W przypadku nieokazania rachunku za nocleg, kierowcy należy wypłacić ryczałt noclegowy w wysokości 150% stawki diety krajowej. W przypadku nieokazania rachunku za nocleg poza granicami kraju należy przyjąć 25% ryczałtu noclegowego wykazanego dla danego kraju w tabeli diet zagranicznych. g. Pobieraj lokalizacje z tarcz Po zaznaczeniu tej opcji moduł diet uzupełnia przebieg delegacji o miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówek do tachografu. Opcja jest wykorzystywana przede wszystkim przy rozliczaniu delegacji wielodniowych. h. Pobieraj lokalizacje z tachografu cyfrowego i kart kierowców W tachografie cyfrowym zapisywane są jedynie kraje, w których kierowca wkłada i wyjmuje kartę kierowcy z tachografu. Informacje o krajach są pomocne przy rozliczaniu delegacji zagranicznych, z tym że niezbędne jest wprowadzenie miejscowości startu i zakończenia poszczególnych delegacji. i. Pomijaj krótkie aktywności przy wyznaczaniu startu i zakończenia dnia pracy Program Tachospeed w module delegacji automatycznie wyznacza start i koniec pracy w danym dniu. Start pracy jest wyznaczany po najdłuższym odpoczynku w danym dniu. Jednakże czasami zdarzają się aktywności trwające do 5 minut, które przerywają odpoczynki. Po zaznaczeniu tej opcji program pomija aktywności przerywające odpoczynki (czas ich trwania jest nie dłuższy niż 5 minut). j. Zeruj diety krajowe W przypadku zapewnienia przez pracodawcę całodniowego wyżywienia kierowcy nie należy się dieta. k. Zeruj noclegi krajowe W przypadku zapewnienia bezpłatnego noclegu przez pracodawcę nie należy się ryczałt noclegowy. l. Zeruj diety zagraniczne W przypadku zapewnienia przez pracodawcę całodniowego wyżywienia kierowcy nie należy się dieta. m. Zeruj noclegi zagraniczne W przypadku zapewnienia bezpłatnego noclegu przez pracodawcę nie należy się ryczałt noclegowy. n. Numeracja delegacji W polu od można określić kolejny numer raportu delegacji. Istnieje również możliwość ustalenia szablonu numeracji. W szablonie musi znajdować się znak # który odpowiada kolejnemu numerowi. Przykładowo szablon DEL/#/2011 będzie numerował kolejne delegacje następująco: DEL/1/2011, DEL/2/2011, DEL/3/2011, itd.

29 o. Domyślne miasto Wybór tej opcji wypełnia domyślne miasto w każdym dniu na początku i końcu dnia pracy. Opcja ta jest przydatna do rozliczania delegacji jednodniowych. Jeśli domyślne miasto jest takie samo jak miasta wyjazdu/przyjazdu to wtedy program zaznaczy każdy dzień z osobna jako delegacje jednodniową Zakładka Edycja a. Przelicz delegację po zmianie kraju docelowego Opcja ta pozwala na natychmiastowe przeliczenie stawek diet i ryczałtów za noclegi po zmianie kraju docelowego na zakładce Przebieg delegacji lub na zakładce Szczegóły rozliczenia. b. Przelicz delegację po zmianie procentu stawki noclegowej Na zakładce Szczegóły rozliczenia umożliwia zmianę procentu stawki noclegowej z podróży zagranicznej dla każdej delegacji z osobna. c. Przenumeruj po usunięciu Po usunięciu delegacji program ponownie numeruje delegacje zgodnie z szablonem z opcji Zakładka Miasta wyjazdu/przyjazdu Dzięki nowelizacji przepisów Ustawy o czasie pracy kierowców każdy wyjazd kierowcy z miejscowości siedziby pracodawcy należy traktować jak podróż służbowa. W zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu należy wyszukać i dodać miasta, z których kierowcy rozpoczynają i kończą podróże służbowe. Mogą to być miejscowości: siedziby lub oddziału, zamieszkania kierowcy lub bazy parkingowej pojazdów. Oznaczenie miasta wyjazdu/przyjazdu jest obowiązkowe, aby rozliczyć delegacje służbowe kierowców w programie Tachospeed Zakładka Kursy walut a. Zawsze przeliczaj diety i noclegi na PLN Po zaznaczeniu tej opcji waluty poszczególnych krajów przeliczane są na polską walutę na zakładce Szczegóły rozliczenia oraz w raportach..

30 walutę. b. Automatycznie zmieniaj kursy przy zmianie daty wystawienia Zmieniając datę wystawienia opcja umożliwia pobranie kursów z Internetu oraz ich przeliczenie na polską c. Pobierz kursy z Internetu Opcja umożliwia pobieranie kursów walut z Internetu dla wybranych dni wystawienia raportu delegacji. d. Użyj domyślnych kursów W przypadku braku dostępu Internetu istnieje możliwość wprowadzenia kursów walut dla wszystkich delegacji. Kursy walutowe można również wprowadzać osobno dla poszczególnych delegacji na widoku Szczegóły rozliczenia wybierając przycisk kursy Zakładka Raport c. Podsumowanie raportów Zaznaczenie tej opcji pozwala na wydrukowanie Podsumowania poszczególnych delegacji, na którym znajduje się sumaryczna należność za diety i ryczałty za noclegi z danego okresu. d. Trasa na druku delegacji Dzięki tej opcji na raporcie delegacji drukuje się przebyta trasa tj. miejscowości z poszczególnych dni.

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2 4Trans Lista zmian 2002-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Tachospeed

Instrukcja obsługi programu Tachospeed Instrukcja obsługi programu Tachospeed Tychy, 2006 2012 Ostatnia modyfikacja 23.07.2012 Instrukcja uaktualniona do wersji 2.55 Copyright 2004-2012 by Infolab Przemysław Narloch Sp. j. Instrukcję sporządzili:

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie... 3 2. Menu główne... 4 3. Okno listy pojazdów... 9 4. Wyświetlanie danych na mapie... 11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL+ Instrukcja obsługi

Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL+ Instrukcja obsługi Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL Instrukcja obsługi 2014 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1.Wstęp... 4 2. Instalacja programu... 6 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows... 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel

ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel ul. 1 Maja 224A 25-614 KIELCE Tel. (041) 346-15-44 Fax. (041) 368-40-76 SYSTEM OBSŁUGI RECEPCJI HOTELOWEJ ihotel Spis treści Wstęp...5 Pierwsze uruchomienie programu...5 1. Rezerwacja...6 1.1 Grafik pokoi...6

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo