Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed"

Transkrypt

1 Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Instrukcja obsługi INFOLAB

2 Spis treści instrukcji 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed - konfiguracja ustawień 1.1. Zarejestrowanie firmy 1.2. Przyporządkowanie firmy do kierowcy 1.3. Dodanie miast rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych 1.4. Numeracja delegacji 2. Tachografy analogowe (wykresówki) 2.1. Rozliczenie delegacji wielodniowej 2.2. Delegacje krajowe jednodniowe (wykresówki) 2.3. Delegacje wielodniowe zagraniczne Oznaczenie przekroczenia granicy Jedna stawka zagraniczna Stawki zagraniczne osobno dla każdego kraju Kursy walutowe w module delegacji w programie Tachospeed 3. Tachografy cyfrowe (dane z karty i tachografu) 3.1. Delegacje jednodniowe krajowe 3.2. Delegacje wielodniowe krajowe i zagraniczne 4. Wprowadzanie danych dotyczących delegacji bez danych z tachografu 5. Zestawienie opcji delegacji 5.1. Zakładka Podstawowe a. Czas rozliczenia b. Daty wystawienia c. Stawki dla każdego kraju osobno d. Uzupełniaj kraje w rekordach e. Automatycznie zaznaczaj przekroczenia granic f. Domyślnie brak rachunku za noclegi g. Pobieraj lokalizacje z tarcz h. Pobieraj lokalizacje z tachografu cyfrowego i kart kierowców i. Pomijaj krótkie aktywności przy wyznaczaniu startu i zakończenia dnia pracy j. Zeruj diety krajowe k. Zeruj noclegi krajowe l. Zeruj diety zagraniczne m. Zeruj noclegi zagraniczne n. Numeracja delegacji o. Domyślne miasto 5.2. Zakładka Edycja a. Przelicz delegację po zmianie kraju docelowego b. Przelicz delegację po zmianie procentu stawki noclegowej c. Przenumeruj po usunięciu 5.3. Zakładka Miasta wyjazdu/przyjazdu 5.4. Zakładka Kursy walut a. Zawsze przeliczaj diety i noclegi na PLN b. Automatycznie zmieniaj kursy przy zmianie daty wystawienia c. Pobierz kursy z Internetu d. Użyj domyślnych kursów 5.5. Zakładka Raport a. Podsumowanie raportów b. Trasa na druku delegacji INFOLAB

3 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed - konfiguracja ustawień 1.1. Zarejestrowanie firmy Pierwszym krokiem przy rozliczeniu należności związanych z odbytą delegacją krajową lub zagraniczną jest dodanie danych firmy w głównym menu w pozycji Firmy. Jeśli firma jest już dodana do bazy programu Tachospeed, można przejść do kolejnego kroku tj. przyporządkowania firmy do danego pracownika (punkt 1.2.) W oknie Dodawanie firmy wystarczy uzupełnić podstawowe dane firmy i przycisnąć przycisk Dodaj.

4 1.2. Przyporządkowanie firmy do kierowcy Po dodaniu danych firmy do bazy programu Tachospeed należy upewnić się, że kierowcy są przyporządkowani do uprzednio dodanej firmy. Z głównego menu wystarczy wybrać zakładkę Kierowcy oraz Przeglądanie i edycja. Następnie przyporządkuj dodaną firmę do danego kierowcy Dodanie miasta wyjazdu/przyjazdu Ustawa o czasie pracy kierowców definiuj podróż służbową jako wyjazd zatrudnionego kierowcy poza miejscowość siedziby pracodawcy. Dzięki takiemu zapisowi każdemu kierowcy należy naliczać diety i ryczałty za noclegi. Każdy wyjazd poza siedzibę pracodawcy jest podróżą służbową a program Tachospeed od wersji 2.45 automatycznie wykrywa zakres trwania poszczególnych podróży służbowych.

5 Aby uaktywnić automatyczne wykrywanie poszczególnych delegacji niezbędne jest dodanie miast, z których najczęściej zaczynają się podróże służbowe. Mogą nimi być: siedziba pracodawcy, oddział, baza parkingowa lub miejscowość zamieszkania kierowcy. W zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu należy wyszukać i dodać nazwy miast Numeracja delegacji Każdy raport rozliczenia delegacji służbowej może mieć swój unikatowy numer. Wystarczy określić szablon numeracji w Opcjach. W szablonie numeracji musi znajdować się znak #, który odpowiada kolejnemu numerowi delegacji.

6 Przykładowo szablon DEL/#/2011 ustanowi numerację DEL/1/2011, DEL/2/2011, DEL/3/2011, itd.

7 1. Tachografy analogowe (wykresówki) 1.1. Rozliczenie delegacji wielodniowej W programie Tachospeed delegacje rozliczane są przy współudziale danych zaimportowanych z tachografów. W przypadku danych z wykresówek moduł delegacji pobiera dane dotyczące godziny i miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia pracy w danym dniu. Aby rozliczyć delegację należy wybrać imię i nazwisko kierowcy oraz okres, z którego chcemy rozliczyć diety i ryczałty za noclegi. Można przyjąć okres tygodniowy, miesięczny oraz inne zakresy dat, jednakże najczęściej rozlicza się delegacje w okresie jednomiesięcznym. Po wciśnięciu przycisku Pobierz dane w zakładce Przebieg delegacji pojawiają się dane dotyczące poszczególnych dni delegacji służbowych. W przypadku gdy w bazie danych znajdują się dane dotyczące miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówki z tachografu, na zakładce Przebieg delegacji powinny pojawić się wyodrębnione podróże służbowe. Poszczególne podróże służbowe są oznaczone w czwartej kolumnie zielonym znacznikiem. Program Tachospeed automatycznie wyznacza zakres trwania poszczególnych delegacji. Delegacja zaczyna i kończy się na miejscowościach wprowadzonych w Opcjach na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu (Patrz pkt. 4.3.). Zaprezentowanie wyliczeń należności związanych z wykonanymi podróżami służbowymi następuje na zakładce Szczegóły rozliczenia.

8 Na widoku Szczegóły rozliczenia można zmieniać poszczególne opcje i wyliczenia. Pola z pomarańczowym tłem można edytować, jednakże najlepiej ustawić prawidłowe ustawienia na zakładce Podstawowe (Patrz 4.1.). Aby wydrukować raport rozliczenia delegacji należy wcisnąć przycisk Raport. Na ostatniej stronie znajduje się podsumowanie rozliczenia poszczególnych diet i ryczałtów za noclegi z wybranego wcześniej okresu rozliczenia.

9 Zamknięcie modułu diet powoduje konieczność ponownego pobrania danych. Dlatego, aby ponownie edytować wprowadzone delegacje należy wcisnąć przycisk Zapisz. W ten sposób zapisana delegacja może zostać ponownie otwarta poprzez użycie przycisku Odczytaj Delegacje krajowe jednodniowe (wykresówki) W programie Tachospeed możliwe jest również szybkie rozliczenie podróży służbowych trwających nie więcej niż 1 dzień. Z takimi delegacjami mamy do czynienia, w przypadku gdy kierowca każdego dnia powraca do siedziby przedsiębiorstwa. Aby rozliczenie delegacji jednodniowych było szybsze, należy ustawić domyślne miasto w Opcjach na zakładce Podstawowe. Miasto to powinno być takie samo jak miasto dodane na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu.

10 Ponadto w przypadku takiego ustawienia można zignorować miejscowości wpisywane na poszczególnych wykresówkach poprzez odznaczenie opcji Pobieraj lokalizacje z tarcz.

11 W celu rozliczenia delegacji wystarczy wybrać kierowcę oraz okres za który chcemy rozliczyć delegacje jednodniowe (najczęściej 1 miesiąc). Następnie należy wcisnąć przycisk Pobierz dane. Dzięki powyższym ustawieniom, program Tachospeed oznaczy każdy kolejny dzień jako osobną delegację na zakładce Przebieg delegacji. W przypadku delegacji jednodniowych system zlicza te dni, w których czas podróży był większy niż 8 lub 12 godzin. W przypadku przekroczenia 8 godzin należy się połowa stawki diety, a w przypadku przekroczenia 12 godzin należy się cała stawka diety krajowej. Podgląd rozliczonych diet i ryczałtów za noclegi znajduje się na zakładce Szczegóły rozliczenia. Aby wygenerować raport do druku wystarczy wcisnąć przycisk Raport.

12 1.3. Delegacje wielodniowe zagraniczne W celu rozliczenia delegacji z zagranicznej podróży służbowej wystarczy wybrać kierowcę, okres oraz wcisnąć przycisk Pobierz dane. Po wciśnięciu przycisku Pobierz dane w zakładce Przebieg delegacji pojawiają się dane dotyczące poszczególnych dni delegacji służbowych. Jeżeli podczas wprowadzania wykresówek zapisano miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówki w poszczególnych dniach, moduł diet automatycznie oznaczy zakres delegacji oraz wydzieli część podróży służbowej wykonanej za granicą. Komórki oznaczone kolorem zielonym wyodrębniają cześć podróży służbowej wykonanej za granicą Oznaczenie przekroczenia granicy W przypadku gdy w danym dniu następuje przekroczenie granicy program Tachospeed oznacza godzinę przekroczenia w kolumnie Granica. Godzina przekroczenia granicy może być wyedytowana i zmieniona przez użytkownika programu. Data i godzina przekroczenia granicy pobierana jest z informacji wprowadzonych przy zapisywaniu wykresówki do bazy danych. Przekroczenie granicy można zaznaczyć na obrazie wykresówki przy pomocy podręcznego menu.

13 Jeśli Przekroczenie granicy nie jest uzupełniane przez użytkownika, data i godzina przekroczenia granicy może być uzupełniana automatycznie przy zaznaczonej opcji Automatycznie zaznaczaj/odznaczaj przekroczenia granic na zakładce Podstawowe w opcjach modułu diet. W przypadku rozliczania diet z zagranicznej podróży służbowej można oznaczyć opcję Domyślnie brak rachunku za noclegi. W takim przypadku zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rozliczania delegacji zagranicznych należy przyjąć 25% stawki ryczałtu noclegowego. Jednak istnieje możliwość określenie innego poziomu stawki ryczałtu noclegowego..

14 W przeciwieństwie do delegacji zagranicznej, w przypadku delegacji krajowej przy braku rachunku za nocleg należy się 150% stawki diety (czyli 100% stawki ryczałtu noclegowego). W przypadku gdy pracodawca zapewnia nocleg i całodzienne wyżywienie, można zaznaczyć opcje zeruj diety zagraniczne i/lub zeruj noclegi zagraniczne, aby moduł diet nie naliczał należności za diety i ryczałty noclegowe Jedna stawka zagraniczna Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rozliczania podróży służbowych zagranicznych po przekroczeniu granicy kraju należy przyjąć stawkę kraju docelowego. W przypadku przewozów drogowych miejscem docelowym podróży służbowej jest miejsce rozładunku towaru lub dowozu pasażerów. Aby rozliczyć delegację wg jednej stawki docelowej, należy odznaczyć opcję Stawki dla każdego kraju osobno.

15 Następnie na zakładce Przebieg delegacji wystarczy wybrać kraj, wg którego powinny rozliczyć się diety i ryczałty za noclegi. Zmiany kraju docelowego można również dokonać na zakładce Szczegóły rozliczenia.

16 Po zmianie kraju docelowego nie trzeba ponownie wciskać przycisku Przelicz, aby zastosować nowe stawki diet i ryczałtów za noclegi. Wciśnięcie przycisku Przelicz może zmienić kraj docelowy poszczególnych delegacji Stawki zagraniczne osobno dla każdego kraju Rozliczając delegację zagraniczną można również przyjąć osobne stawki diet i ryczałtów za noclegi dla poszczególnych krajów, przez które dana podróż służbowa była wykonywana. W takim wypadku należy zaznaczyć opcję Stawki dla każdego kraju osobno na zakładce Podstawowe w opcjach modułu diet. Skutkiem zaznaczenia tej opcji jest zaznaczenie wszystkich pól miejsca docelowego delegacji przy krajach zagranicznych na zakładce Przebieg delegacji.

17 Natomiast w rozliczeniu stawki diet i ryczałtów za noclegi rozbite są na poszczególne kraje Kursy walutowe w module delegacji w programie Tachospeed W przypadku rozliczania delegacji służbowej zagranicznej program Tachospeed automatycznie pobiera kursy walut potrzebnych do przeliczenia należności na PLN. Program pobiera stawki kursów walutowych z dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia raportu delegacji.

18 Aby program automatycznie pobierał kursy walut komputer musi mieć aktywne połączenie z Internetem. W opcjach modułu diet na zakładce Kursy walut należy zaznaczyć 3 pierwsze ustawienia. W przypadku braku połączenia z Internetem należy wstawić ręcznie kursy walut w pozycji Domyślne kursy. Przeliczenia kursów walutowych uzależnione są od kraju docelowego oraz wybranej daty wystawienia dokumentu delegacji. Podgląd zastosowanych kursów walut dla danej delegacji znajduje się pod przyciskiem kursy. Jeżeli zdecydujesz się zmienić kursy dla danej delegacji wciśnij przycisk przelicz.

19 2. Tachografy cyfrowe (dane z karty i tachografu) 2.1. Delegacje jednodniowe krajowe W przypadku rozliczenia delegacji na podstawie danych cyfrowych moduł diet pobiera jedynie dane dotyczące krajów, w których kierowca wkładał i wyjmował kartę z tachografu. Dlatego niezbędne jest uzupełnienie miejscowości, aby program Tachospeed zaznaczył zakres poszczególnych delegacji. Jeśli kierowca każdego dnia powraca do siedziby przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z podróżami służbowymi jednodniowymi. W takim wypadku najlepiej wybrać miasto domyślne w opcjach. Należy pamiętać, aby miasto domyślne było takie samo jak miasto wyjazdu i przyjazdu.

20 Pamiętaj również, aby odznaczyć opcję pobierania lokalizacji z tachografu cyfrowego. W takim wypadku program Tachospeed zaznaczy zakres poszczególnych podróży służbowych automatycznie. Moduł diet wyznaczy dni, w których podróż służbowa trwała dłużej niż 8 godzin (1/2 diety) lub dłużej niż 12 godzin (cała dieta). W na raporcie w Podsumowaniu delegacji znajduje się sumaryczna kwota do wypłaty kierowcy za wszystkie jednodniowe podróże służbowe z wybranego okresu. Pamiętaj o zapisywaniu delegacji, jeśli chcesz ponownie edytować wystawiony dokument delegacji.

21 2.2. Delegacje wielodniowe krajowe i zagraniczne Rozliczając zagraniczne podróże służbowe na podstawie danych z tachografu cyfrowego należy uzupełnić kilka informacji. Najważniejsze aby wskazać dzień, w którym kierowca rozpoczyna i kończy podróż służbową. Aby tego dokonać na zakładce Przebieg delegacji, należy wybrać miasto wyjazdu oraz miasto przyjazdu w odpowiednich kolumnach Miasto dla poszczególnych dni. Miasto wyjazdu i przyjazdu powinno być uprzednio dodane w opcjach na zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu. Następnie wciśnij przycisk Przelicz. Po wciśnięciu przycisku Przelicz program Tachospeed zapyta się o zmianę dokonanych wyliczeń diet i ryczałtów proszę wcisnąć Tak. Po przeliczeniu program Tachospeed wyznaczy zakres poszczególnych podróży służbowych, wstawiając zielone znaczniki startu i końca delegacji obok dat poszczególnych dni podróży służbowych.

22 Do wyliczenia należności za diety i ryczałty zagraniczne nie trzeba uzupełniać pozostałych miejscowości. Przeliczenia należności za diety i ryczałty znajdują się na zakładce Szczegóły rozliczenia. Aby wygenerować raport wystarczy wcisnąć przycisk Raport. Jeżeli do rozliczenia delegacji zagranicznej chcemy przyjąć stawki tylko jednego kraju docelowego, należy w opcjach diet odznaczyć Stawki dla każdego kraju osobno.

23 Po zmianie jakichkolwiek ustawień w opcjach wciśnij przycisk Przelicz, aby zastosować wybrane zmiany. Nie używaj ponownie przycisku Pobierz dane, gdyż możesz utracić uprzednio wprowadzone dane.

24 3. Wprowadzanie danych dotyczących delegacji bez danych z tachografu W module diet programu Tachospeed istnieje możliwość ręcznego wprowadzania danych dotyczących poszczególnych dni podróży służbowej. Aby rozliczyć delegację bez udziału danych pobranych z tachografu wystarczy dodać poszczególne wiersze tj. dzień w którym kierowca rozpoczyna delegacje, dzień z ewentualnym przekroczeniem granicy oraz dzień zakończenia delegacji. Nie trzeba wprowadzać wszystkich dni podróży służbowej. Wystarczą dni startu i końca delegacji oraz ewentualnie dzień z przekroczeniem granicy w delegacji zagranicznej. Aby dodać do listy daną miejscowość wystarczy użyć przycisku M.

25 Po wprowadzeniu wszystkich miejscowości wystarczy wcisnąć przycisk Przelicz.

26 4. Zestawienie opcji delegacji 4.1. Zakładka Podstawowe a. Czas rozliczenia Dla Polski powinna być zaznaczona strefa CET/CEST. b. Daty wystawienia W celu rozliczenia diet i ryczałtów za noclegi należy rozliczyć daną delegację w terminie 14 po jej zakończeniu. Dzięki zaznaczeniu opcji Dzień po zakończeniu każde rozliczenie delegacji będzie miało datę o dzień późniejszą od zakończenia tej podróży służbowej. Podgląd daty wystawienia dokumentu można znaleźć na zakładce Szczegóły rozliczenia. c. Stawki dla każdego kraju osobno W przypadku rozliczania delegacji zagranicznych po przekroczeniu granicy Polski należy diety i ryczałty za noclegi zagraniczne należy rozliczać wg stawki kraju docelowego (kraju rozładunku). Jednak w przypadku kliku

27 miejsc rozładunku można rozliczyć delegację zagraniczną ustalając stawki diet i za noclegi dla każdego kraju osobno. W przypadku niezaznaczonej opcji Stawki dla każdego kraju osobno kraj docelowy zaznacza się na widoku Przebieg delegacji. W przypadku zaznaczenia opcji Stawki dla każdego kraju osobno przy każdym państwie zagranicznym pojawia się zaznaczone pole obok kraju docelowego. Wybierając opcję Stawki dla każdego kraju osobno na zakładce Szczegóły rozliczenia w rozliczeniu poszczególnych delegacji, stawki diet i noclegów zagranicznych rozdzielone są na poszczególne kraje. d. Uzupełniaj kraje w rekordach Opcja pozwala na uzupełnianie rekordów, jeśli w danym dniu nie ma informacji o krajach. Przykładowo w tachografie cyfrowym dane o lokalizacji zapisywane są jedynie w czasie wkładania i wyjmowania karty z tachografu.

28 e. Automatycznie zaznaczaj przekroczenia granic W sytuacji gdy w jednym dniu (wierszu) miasto wyjazdu i miasto przyjazdu jest z dwóch innych krajów, moduł delegacji automatycznie zaznaczy granicę przekroczenia oraz zasugeruje godzinę przekroczenia (po środku pomiędzy startem a zakończeniem w danym dniu). f. Domyślnie brak rachunku za noclegi W przypadku nieokazania rachunku za nocleg, kierowcy należy wypłacić ryczałt noclegowy w wysokości 150% stawki diety krajowej. W przypadku nieokazania rachunku za nocleg poza granicami kraju należy przyjąć 25% ryczałtu noclegowego wykazanego dla danego kraju w tabeli diet zagranicznych. g. Pobieraj lokalizacje z tarcz Po zaznaczeniu tej opcji moduł diet uzupełnia przebieg delegacji o miejscowości włożenia i wyjęcia wykresówek do tachografu. Opcja jest wykorzystywana przede wszystkim przy rozliczaniu delegacji wielodniowych. h. Pobieraj lokalizacje z tachografu cyfrowego i kart kierowców W tachografie cyfrowym zapisywane są jedynie kraje, w których kierowca wkłada i wyjmuje kartę kierowcy z tachografu. Informacje o krajach są pomocne przy rozliczaniu delegacji zagranicznych, z tym że niezbędne jest wprowadzenie miejscowości startu i zakończenia poszczególnych delegacji. i. Pomijaj krótkie aktywności przy wyznaczaniu startu i zakończenia dnia pracy Program Tachospeed w module delegacji automatycznie wyznacza start i koniec pracy w danym dniu. Start pracy jest wyznaczany po najdłuższym odpoczynku w danym dniu. Jednakże czasami zdarzają się aktywności trwające do 5 minut, które przerywają odpoczynki. Po zaznaczeniu tej opcji program pomija aktywności przerywające odpoczynki (czas ich trwania jest nie dłuższy niż 5 minut). j. Zeruj diety krajowe W przypadku zapewnienia przez pracodawcę całodniowego wyżywienia kierowcy nie należy się dieta. k. Zeruj noclegi krajowe W przypadku zapewnienia bezpłatnego noclegu przez pracodawcę nie należy się ryczałt noclegowy. l. Zeruj diety zagraniczne W przypadku zapewnienia przez pracodawcę całodniowego wyżywienia kierowcy nie należy się dieta. m. Zeruj noclegi zagraniczne W przypadku zapewnienia bezpłatnego noclegu przez pracodawcę nie należy się ryczałt noclegowy. n. Numeracja delegacji W polu od można określić kolejny numer raportu delegacji. Istnieje również możliwość ustalenia szablonu numeracji. W szablonie musi znajdować się znak # który odpowiada kolejnemu numerowi. Przykładowo szablon DEL/#/2011 będzie numerował kolejne delegacje następująco: DEL/1/2011, DEL/2/2011, DEL/3/2011, itd.

29 o. Domyślne miasto Wybór tej opcji wypełnia domyślne miasto w każdym dniu na początku i końcu dnia pracy. Opcja ta jest przydatna do rozliczania delegacji jednodniowych. Jeśli domyślne miasto jest takie samo jak miasta wyjazdu/przyjazdu to wtedy program zaznaczy każdy dzień z osobna jako delegacje jednodniową Zakładka Edycja a. Przelicz delegację po zmianie kraju docelowego Opcja ta pozwala na natychmiastowe przeliczenie stawek diet i ryczałtów za noclegi po zmianie kraju docelowego na zakładce Przebieg delegacji lub na zakładce Szczegóły rozliczenia. b. Przelicz delegację po zmianie procentu stawki noclegowej Na zakładce Szczegóły rozliczenia umożliwia zmianę procentu stawki noclegowej z podróży zagranicznej dla każdej delegacji z osobna. c. Przenumeruj po usunięciu Po usunięciu delegacji program ponownie numeruje delegacje zgodnie z szablonem z opcji Zakładka Miasta wyjazdu/przyjazdu Dzięki nowelizacji przepisów Ustawy o czasie pracy kierowców każdy wyjazd kierowcy z miejscowości siedziby pracodawcy należy traktować jak podróż służbowa. W zakładce Miasta wyjazdu/przyjazdu należy wyszukać i dodać miasta, z których kierowcy rozpoczynają i kończą podróże służbowe. Mogą to być miejscowości: siedziby lub oddziału, zamieszkania kierowcy lub bazy parkingowej pojazdów. Oznaczenie miasta wyjazdu/przyjazdu jest obowiązkowe, aby rozliczyć delegacje służbowe kierowców w programie Tachospeed Zakładka Kursy walut a. Zawsze przeliczaj diety i noclegi na PLN Po zaznaczeniu tej opcji waluty poszczególnych krajów przeliczane są na polską walutę na zakładce Szczegóły rozliczenia oraz w raportach..

30 walutę. b. Automatycznie zmieniaj kursy przy zmianie daty wystawienia Zmieniając datę wystawienia opcja umożliwia pobranie kursów z Internetu oraz ich przeliczenie na polską c. Pobierz kursy z Internetu Opcja umożliwia pobieranie kursów walut z Internetu dla wybranych dni wystawienia raportu delegacji. d. Użyj domyślnych kursów W przypadku braku dostępu Internetu istnieje możliwość wprowadzenia kursów walut dla wszystkich delegacji. Kursy walutowe można również wprowadzać osobno dla poszczególnych delegacji na widoku Szczegóły rozliczenia wybierając przycisk kursy Zakładka Raport c. Podsumowanie raportów Zaznaczenie tej opcji pozwala na wydrukowanie Podsumowania poszczególnych delegacji, na którym znajduje się sumaryczna należność za diety i ryczałty za noclegi z danego okresu. d. Trasa na druku delegacji Dzięki tej opcji na raporcie delegacji drukuje się przebyta trasa tj. miejscowości z poszczególnych dni.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Strona 1 z 19 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Delegacje PWS konfiguracja... 4 1.2 Ogólne... 4 1.3 Definicje dokumentów... 5 1.4 Stawki rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Cafe Firma Delegacje

Cafe Firma Delegacje INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Cafe Firma Delegacje Wersja 2.00 www.cafefirma.pl m2m@dgcs.biz Spis treści I. Wymagania...4 II Obsługa programu...4 1.0 Konfiguracja...5 1.1 Ogólne...5 - ustawienia ogólne -

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan 4Trans 3.10 Zmiany w Module TachoScan INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE UC V2 SPIS TREŚCI 1. ZŁOŻENIE TOWARÓW BĘDĄCYCH POD DOZOREM CELNYM... 3 2. PODJĘCIE TOWARÓW BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU. KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO TERMINALU KONTENEROWEGO GCT - express ZLECENIA DROBNICOWE FIRMY SPEDYCYJNE V2 SPIS TREŚCI 1. SKŁADANIE I OBSŁUGA ZLECEŃ W SYSTEMIE.... 3 2. ZLECENIE ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zasad wydawania poleceń służbowych, ewidencjonowania oraz ustalania należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski GŁÓWNE PRZYCZYNY POZWÓW PRACOWNICZYCH 1 Niewypłacone wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA str.1/22 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 3 2 Informacje techniczne... 4 3 Jak wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola?... 6 4 Jak zmienić dane

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu strona https//eod.ur.edu.pl

1. Logowanie do systemu strona https//eod.ur.edu.pl INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBSŁUGI DELEGACJI KRAJOWEJ W SYSTEMIE EOD Dostęp do systemu elektronicznego obiegu dokumentów mamy za pomocą przeglądarki. Zalecaną przeglądarką jest Internet Explorer od wersji 8

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania wycieczek/ wyjść szkolnych do dziennika elektronicznego LIBRUS

Instrukcja wprowadzania wycieczek/ wyjść szkolnych do dziennika elektronicznego LIBRUS Instrukcja wprowadzania wycieczek/ wyjść szkolnych do dziennika elektronicznego LIBRUS 1 Wycieczki Moduł ten służy do odnotowywania w systemie wycieczek/imprez organizowanych przez szkołę. Można za jego

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY RYCZAŁT-CO Z CIEBIE WYNIKNIE? O BURZLIWEJ HISTORII NALEŻNOŚCI ZA NOCLEGI KIEROWCÓW W KABINIE POJAZDU STAN PRAWNY PRZED 2010 R. brak definicji podróży służbowej

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe

Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Rozliczenie należności za zagraniczne podróże służbowe Należności w zagranicznych podróżach służbowych Diety w zagranicznej podróży służbowej W przypadku zagranicznych podróży służbowych wysokość diet

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA HASEŁ DO KONT SIP - INSTRUKCJA

ZMIANA HASEŁ DO KONT SIP - INSTRUKCJA ZMIANA HASEŁ DO KONT SIP - INSTRUKCJA Zgodnie z nowymi wymogami hasło do konta SIP musi zawierać: przynajmniej 10 znaków małe i duże litery cyfry co najmniej jeden znak specjalny (przykładowe hasło do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu EOD

Logowanie do systemu EOD Logowanie do systemu EOD Logowanie za pomocą strony internetowej Uczelni http://www.up.wroc.pl/pracownicy/42389/intranet_eod_hrm.html Lub bezpośrednio do systemu EOD https://eod.up.wroc.pl/default.aspx

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Wrocław, dnia 25.08.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ ZAWSZE OTWIERAMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym

7. Podstawą rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym samochodem dla celów podróży krajowej lub zagranicznej są umowa o przejazd samochodem prywatnym Załącznik do Zarządzenia nr 6 /2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej rozliczania podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Instytutu Fizyki

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.9. Data: 2015-06-05 Wersja: 3.2.9 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Prestashop Moduł przeznaczony jest dla Prestashop w wersji minimum 1.5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży

Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Regulamin Polskiego Związku Zapaśniczego w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży Polski Związek Zapaśniczy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 2013.167) z dnia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług

Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Zmiany w programach Lider i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2014 r. zmian w Ustawie o podatku od towarów i usług Opisane niżej zmiany zostały wprowadzone w programach Lider i ProLider od

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo