Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji"

Transkrypt

1 Podstawy pracy z programem Power Point Program Power Point to edytor prezentacji multimedialnych pakietu Office Celem prezentacji jest przedstawienie w ciekawej formie określonego zagadnienia. Prezentacja taka jest zazwyczaj uzupełnieniem pokazu, wykładu, lekcji. Prezentacja powinna zawierad różne elementy przekazu: tekst, tabele, grafikę, wykresy i wiele innych. Cechy dobrej prezentacji Rozpoczynanie pracy z programem Jednolita oprawa graficzna wszystkie slajdy powinny byd tworzone w tym samym stylu i kolorystyce (najlepszym wyjściem jest stosowanie szablonów). Umiarkowana i różnorodna ilośd informacji na jednym slajdzie nie należy wprowadzad zbyt wielu informacji (zwłaszcza tekstu), by uniknąd ich natłoku. Zbyt duża ilośd tekstu wymusza stosowanie mniejszej czcionki, co powoduje nieczytelnośd tekstu zniechęca odbiorców do czytania. Tekst powinien byd napisany bez błędów ortograficznych i poprawnie zredagowany. Kolor i rodzaj tła dobrany tak, aby tekst był czytelny, nie męczył odbiorcy (ciemne litery na jasnym tle lub odwrotnie). Stosujemy proste czcionki (Arial, Tahoma, Calibri, Verdana, itp.) Na slajdzie powinny byd umieszczone inne elementy, np. tabele, schematy, obrazy, wykresy. Umiarkowane stosowanie animacji - nadmierna ilośd sprawia wrażenie chaosu. Przejścia slajdów ani zbyt wolne ani zbyt szybkie umożliwiające swobodne zapoznanie się z treścią. Właściwie dobrana ilośd slajdów zbyt duża ich ilośd szybko znudzi odbiorcę. Nie kopiujemy tekstu z Internetu. Pracę zapisujemy w formacie odstawowym oraz w formacie umożliwiającym odczytanie przez odbiorców nie posiadających programu (zapisujemy w postaci pokazu dodając program Viewer) Osoby, które korzystały z wcześniejszych wersji programu zauważą zdecydowaną różnicę w wyglądzie głównego okna programu. Nie ma tu już klasycznego menu. Zobaczymy nowe elementy takie jak: wstążka, pasek narzędzi Szybki start oraz Przycisk pakiety Office. Element wstążka zastępuje klasyczne menu zawiera polecenia i procedury umieszczone na zakładkach. Jednym z najbardziej istotnych elementów programu jest Przycisk pakietu Office Rysunek 1 Kliknięcie na tym przycisku rozwija menu z zestawem opcji. Rysunek 2 Występuje tu kilka możliwości zapisu. Widoczne jest, na pierwszy rzut oka, rozróżnienie zapisu w postaci Prezentacji programu PowerPoint, Pokazu programu PowerPoint (umożliwia pokaz w programie Viewer) oraz Prezentacji programu PowerPiont Wynika to z innego me- dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 1

2 chanizmu zapisywania plików w nowej wersji programu zapisywane pliki mają mniejszy rozmiar niż ich poprzednicy. Jeśli chcemy, aby nasz dokument odczytał użytkownik wcześniejszej wersji musimy zapisad plik korzystając z opcji Prezentacja programu PowerPoint Wersja 2007 daje nam również możliwośd zapisu w formacie PDF (slajdy zapisywane są na oddzielnych stronach) wybieramy opcję zapisu: PDF lub XPS. Prezentacje zapisywane w formacie HTML prawidłowo wyświetlane są jedynie w przeglądarce Internet Explorer (pozostałe: FireFox, Opera, itp. nie wyświetlają ich poprawnie). Tworzenie prezentacji Po uruchomieniu programu tworzona jest pusta prezentacja. Pierwszą czynnością powinno byd określenie schematu. Wybieramy go na pasku [Projekt]): Poza szablone możemy zmienid układ prezentacji wybieramy: Narzędzia główne -> Układ Rysunek 5 Dodawanie nowego slajdu Wybieramy przycisk Nowy slajd Rysunek 3 Poza domyślnymi schematami możemy pobrad inne ze strony Microsoft-u lub zapisad utworzony przez nas. Rysunek 4 Rysunek 6 lub zaznaczamy slajd, po którym ma pojawid się następny i naciskamy [Enter]. W trakcie wprowadzania tekstu przestrzegamy zasad edycji: między wyrazami wstawiamy tylko jeden znak odstępu (nie rozsuwamy wyrazów spacją). twarda spacja nie działa w systemie możemy zastosowad złamanie wiersza Shift+Enter. Dotyczy to: w, do, i, z lub liczb z jednostkami; znaki interpunkcyjne (przecinki, kropki, średniki itp.) łączymy z wyrazem poprzedzającym, natomiast po znaku wstawiamy odstęp, dla nawiasu otwierającego odstęp robimy przed nim, za natomiast nie. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 2

3 Prezentacja - dwiczenie Ćwiczenie Polecenie: Utwórz prezentację demonstrującą zasady tworzenia prezentacji w PowerPoint. Pracę zapisz w folderze dokumenty pod nazwą zasady prezentacji Instrukcja: 1. Uruchamiamy program PowerPiont. 2. Na karcie [Projekt] wybieramy szablon. 3. Zapisujemy prezentację pod nazwą: zasady prezentacji. 4. Wprowadzamy tytuł: Tworzenie prezentacji w PowerPoint. 5. W oknie podtytuł wpisujemy imię i nazwisko autora i ewentualnie adres Klikamy na utworzonym slajdzie tytułowym i naciskamy klawisz [Enter] dodając nowy slajd. 7. Wprowadzamy tytuł: Cechy dobrej prezentacji 8. Wpisujemy cechy: Jednolita oprawa graficzna Ograniczona ilośd tekstu Właściwa wielkośd czcionki Poprawna ortografia Umiarkowane animacje Ilustracje, wykresy 9. Oceniamy efekt. Naciskamy klawisz F5 uruchomienie prezentacji. Widad, że przejście między slajdami możliwe jest po kliknięciu klawiszem myszy lub naciśnięciu klawisza [Enter] dodajmy efekty przejścia: Zaznaczamy pierwszy slajd Wybieramy kartę Animacje zaznaczamy Zanikanie łagodne (lub wybieramy inne, pamiętając o zasadzie optymalnego stosowania animacji dla danej prezentacji) Rysunek 7 Wybrany efekt powinniśmy zastosowad dla wszystkich slajdów dlatego zaznaczamy pole [Zastosuj do wszystkich] Rysunek 8 Możemy dodad jeszcze dźwięk przejścia i zmienid szybkośd (wskazane jest jednak pozostawienie wartości domyślnych bez dźwięku i szybkośd umiarkowana) 10. W celu zwiększenia uwagi poszczególne cechy pojawiad się powinny stopniowo dodajmy efekt przylotu dla poszczególnych podpunktów listy: Zaznaczamy pierwszy podpunkt Wybieramy przycisk [Animacja niestandardowa] Rysunek 9 Po prawej stronie ekranu ukazuje się panel dodawania i edycji animacji niestandardowych możemy tu wybrad animację (pamiętajmy jednak, że wybrana animacja powinna byd dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 3

4 stosowana dla innych elementów w prezentacji. Do naszej wybierzmy z efektu Wejścia Przylot Rysujemy poziomą linię pod naszą listą Na karcie Formatowanie możemy określid jej właściwości np. grubośd styl. Dodajemy animację podobnie jak do elementów listy określamy właściwości animacji, jak przedstawiono na rysunku: Rysunek 10 Dla wybranej animacji możemy określid właściwości: Rysunek 13 Rysunek 11 Pozostawmy ustawienia domyślne Powtarzamy czynnośd dla pozostałych elementów listy. 11. Dodamy element informujący o zakooczeniu listy np. linię: Rysunek 12 Na karcie wstawianie wybieramy Kształty Linia powinna pojawid się razem z ostatnim punktem listy. 12. Dodajemy nowy slajd 13. Wprowadzamy tytuł 14. Wpisujemy podpunkt: Po uruchomieniuwybieramy szablon karta [Projekt] 15. Wprowadzamy ilustrację (fragment ekranu programu PowerPoint): Wyświetlamy kartę szablonów Naciskamy klawisz [Prt Scr] - zawartośd ekranu zostaje skopiowana do schowka. Uruchamiamy program Paint lub Gimp i wklejamy zawartośd schowka edycja wklej Zaznaczamy interesujący nas fragment obrazu i wybieramy edycja kopiuj. Powracamy do programu PowerPoint i wklejamy zapamiętany obraz (należy wyłączyd listę punktową znika punktor następnie kliknąd poza obszarem edycji listy umieszczenie obrazu wewnątrz zamieni tekst na rysunek). i zaznaczamy linię dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 4

5 Wybierając kartę Formatowanie możemy zmienid styl obramowania 21. Do obu podpunktów dodajemy ilustracje efekt: Rysunek Dodajemy nowy slajd zapisywanie dokumentu. 17. Wprowadzamy listę formatów zapisu: Prezentacja PowerPoint Pokaz PowerPoint Prezentacja PowerPoint PDF 18. Dodajemy ilustrację karty zapisu (analogicznie, jak na poprzednim slajdzie) 19. Dodajemy animacje niestandardowe (przylot od dołu dla elementów listy, dla ilustracji przylot od prawej łącznie z ostatnim elementem listy) powinniśmy osiągnąd efekt przedstawiony na rysunku: Rysunek Kolejny slajd animacje Rysunek Slajd ten zawiera nowy element: Pole tekstowe. Wybieramy kartę *Wstawianie], zaznaczamy [Pole tekstowe] i klikamy w miejscu, gdzie ma się pojawid nowy tekst Rysunek Kolejny slajd przedstawi sposób dodawania nowych slajdów. Uwzględniamy dwie podstawowe opcje: Wybieranie przycisku [Nowy slajd] na karcie *Narzędzia główne+ Naciśnięcie klawisza *Enter+ na ostatnim slajdzie Rysunek Dodaj kolejne slajdy: animacja niestandardowa, uruchamianie prezentacji, przygotowanie pokazu. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 5

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Program prezentacyjny Technologia Informacyjna Program Prezentacyjny 2 Czym jest program prezentacyjny Jest to oprogramowanie służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej, rozumianej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Multimedialne pomysły 5

Multimedialne pomysły 5 Multimedialne pomysły 5 Dowiesz się: jak tworzyć multimedialne albumy zdjęć, jakich programów warto używać do tworzenia prezentacji multimedialnych, jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną.

Bardziej szczegółowo

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu.

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projektujemy Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projekt 1 Wycieczka 1. Podzielcie się na czteroosobowe zespoły. 2. Wybierzcie się

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 1 Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 seria: Programy dla każdego Paweł Wimmer Warszawa 2010 Paweł Wimmer Data wydania: 30.11.2010 Tytuł: Domowy filmowiec. Windows Live Movie Maker 2011 Autor:

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI!

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI! POZNAJ PODSTAWOWE ILUSTROWANY PRZEWODNIK POWERPOINT 2010 PL I NAUCZ SIĘ TWORZYĆ BARDZIEJ PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego

Bardziej szczegółowo

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205)

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) 1. Multimedialne prezentacje i witryny internetowe 5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) Microsoft Power Point 2003 jest programem do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Redakcja (praca zbiorowa) MS OFFICE. czyli programy biurowe (Word+Excel wersje 2007 i 2010) SAMOUCZEK dla dinozaurów

Redakcja (praca zbiorowa) MS OFFICE. czyli programy biurowe (Word+Excel wersje 2007 i 2010) SAMOUCZEK dla dinozaurów Redakcja (praca zbiorowa) MS OFFICE czyli programy biurowe (Word+Excel wersje 2007 i 2010) SAMOUCZEK dla dinozaurów (seniorów młodych duchem i z poczuciem humoru) Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP Praca

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo