Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007"

Transkrypt

1 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień. Jest szczególnie przydatny do prezentowania informacji w czasie wykładów i referatów. Gotową prezentację można wykorzystać w czasie omawiania zagadnienia oraz umieścić ją w sieci Intranet lub Internet. Każda prezentacja składa się z wielu oddzielnych slajdów i można ją zapisać jako plik z domyślnym rozszerzeniem.pptx. Uruchamiając program należy wybrać z menu Start Wszystkie programy Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint Rysunek 1. Okno programu PowerPoint po uruchomieniu Po uruchomieniu programu pojawia się okno zbudowane z następujących podstawowych elementów: wstążki ze wszystkimi narzędziami do pracy z programem (1), okna konspektu slajdów, które zawiera miniatury wszystkich slajdów użytych w prezentacji (2), Strona 1

2 edytowanego slajdu (3), miejsca na notatki prelegenta (4), paska stanu zawierającego różne przydatne informacje oraz przyciski do zmiany układu wyświetlania slajdów (5). W prawym dolnym rogu ekranu możemy ustalić trzy tryby wyświetlania prezentacji: Rysunek 2. Zmiana wyświetlania widoków slajdów Widok normalny, do edycji slajdów w tym widoku najczęściej tworzy się prezentację (1), Widok sortowania slajdów w tym widoku można zmieniać kolejność slajdów albo wklejać slajdy skopiowane z innej prezentacji (2), Pokaz slajdów od bieżącego slajdu (lub Shift+F5) uruchamiamy pokaz, żeby zobaczyć efekt pracy nad bieżącym slajdem. Aby uruchomić prezentację od pierwszego slajdu należy zaznaczyć ten slajd, a następnie włączyć pokaz slajdów lub nacisnąć klawisz F5 (3). Szablony projektów Program Microsoft PowerPoint udostępnia różnorodne szablony projektów, pozwalające nadać prezentacji wcześniej zaprojektowany wygląd. Ze wstążki narzędziowej wybieramy kartę Projekt. Na wstążce pojawią się motywy (szablony). Rysunek 3. Ustalenie szablonu (motywu) prezentacji Podczas pracy z programem PowerPoint możemy skorzystać także z szablonów znajdujących się na stronie Microsoft Office online. Znajdują się tam różne kategorie szablonów, a każdy slajd zawiera instrukcję, co powinno się na nim znajdować zgodną z tematyką wybranego szablonu. 2 Strona

3 Wstawianie nowych slajdów Po ustaleniu szablonu można przystąpić do pracy nad prezentacją. Po wykonaniu slajdu tytułowego wstawiamy następny, wybierając ze wstążki Narzędzia główne opcję Nowy slajd. Rysunek 4. Wstawianie nowego slajdu wybór układu W tym miejscu należy wskazać układ kolejnego slajdu. Układ określa sposób, w jaki ułożone są elementy na slajdzie. Zawiera symbole zastępcze, które z kolei zawierają tekst, na przykład tytuły i listy punktowane, oraz treść slajdu lub tabele, wykresy, obrazy, kształty oraz obiekty clipart. Wybór układu slajdu zależy od tego, co chcemy na slajdzie umieścić. Na nowym pustym slajdzie pojawiają się ikony umożliwiające dodanie elementów graficznych lub multimedialnych do slajdu. Po najechaniu kursorem myszki zostaje wyświetlona podpowiedź. Na slajdach umieszczamy listy wypunktowane oraz w razie potrzeby różne obiekty graficzne, filmy i dźwięki. Rysunek 5. Wstawianie zawartości do slajdów Strona 3

4 Wstawianie zawartości do slajdów obejmuje: 1. wstawianie grafiki SmartArt 2. wstawianie wykresu 3. wstawianie tabeli 4. wstawianie obrazu z pliku 5. wstawianie obiektu clipart 6. wstawianie klipu multimedialnego Wstawianie zawartości slajdu Wstawianie i edycja tekstu Aby coś napisać, klikamy myszką na wybranym polu tekstowym, co spowoduje pojawienie się kursora umożliwiającego wprowadzanie tekstu. Jeśli tekst nie mieści się w symbolu zastępczym, program stopniowo zmniejsza rozmiar czcionki i interlinię, aby zmieścił się cały tekst. W programie PowerPoint 2007 można szybko formatować tekst, korzystając z opcji formatowania dostępnych na minipasku narzędzi, który jest wyświetlany automatycznie po zaznaczeniu tekstu. Jest on także wyświetlany razem z menu po zaznaczeniu tekstu i kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Równie dobrze można skorzystać z grupy narzędzi Czcionka, która znajduje się na karcie Narzędzia główne. Rysunek 6. Grupa narzędzi Czcionka Przy korzystaniu z projektu slajdów, czcionka jest już odpowiednio sformatowana. Gdyby zaistniała sytuacja, w której musimy dokonać zmiany koloru, rozmiaru lub stylu czcionki, należy przestrzegać pewnych zasad. 1. Wybrana czcionka ma wpływ na to, jak wiadomość będzie odebrana. W przypadku bardziej konserwatywnego grona odbiorców prezentacji lub przekazywania wiadomości poważnych, powinno się wybrać czcionkę tradycyjną, na przykład Times New Roman; do wiadomości o mniejszym znaczeniu, można wybrać czcionkę bardziej zabawną, na przykład Comic Sans MS. 2. Czcionki szeryfowe na przykład Times New Roman ułatwiają czytanie dużych partii tekstu, a czcionki bezszeryfowe na przykład Tahoma i Verdana są bardziej przejrzyste i nadają się lepiej do redagowania tytułów i nagłówków. 3. Aby zapewnić czytelność prezentacji, należy starać się używać kolorów czcionek kontrastujących z kolorem tła. Czcionek pogrubionych i kursywy powinno się stosować tylko do wyróżnień ich częste użycie osłabia efekt wyróżnienia. 4. Czcionki różnią się między sobą charakterem, więc ważne jest ich spójne użycie. Zbyt częsta zmiana czcionek powoduje utratę przejrzystości przekazywanej informacji. W ramach jednej prezentacji nie powinno się używać więcej niż 3 lub 4 różnych czcionek. 4 Strona

5 Jeśli na slajdzie nie ma przygotowanego pola do napisania tekstu lub chcemy wstawić dodatkowy tekst, to wybieramy Pole tekstowe z wstążki Wstawianie, rysujemy poprzez przeciągnięcie kursora myszki prostokąt na slajdzie i w utworzonym polu wpisujemy tekst. Dodawanie diagramów, tabel i wykresów Rysunek 7. Wstawianie pola tekstowego Kolejnym elementem, który możemy wykorzystać w pokazie slajdów jest diagram. Wstawiamy go wybierając z karty Wstawianie narzędzie SmartArt. Rysunek 8. Wstawianie diagramu Po wybraniu z listy odpowiedniego diagramu i naciśnięciu OK, możemy wprowadzić teksty. Następnie formatujemy diagram korzystając z narzędzi grafiki SmartArt. Wstążka Projektowanie jest dostępna tylko po wybraniu diagramu na slajdzie. Strona 5

6 Rysunek 9. Tworzenie, formatowanie diagramu Aby wstawić tabelę należy zaznaczyć slajd, na którym ma być zamieszczona. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele należy kliknąć przycisk Tabela, a następnie wykonać jedną z poniższych czynności: przesunąć wskaźnik, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę wierszy i kolumn, kliknąć pozycję Wstaw tabelę, a następnie wprowadzić liczby na listach Liczba kolumn i Liczba wierszy. Aby dodać tekst do komórek tabeli, należy kliknąć w wybraną komórkę i wprowadzić tekst. Aby dodać wiersz na końcu tabeli, trzeba kliknąć ostatnią komórkę w ostatnim wierszu i nacisnąć klawisz Tab. Rysunek 10. Wstawianie tabeli Program Office PowerPoint 2007 zawiera wiele różnych typów wykresów i schematów, za pomocą których można przekazywać odbiorcom informacje np. na temat poziomu zapasów wydatków domowych, zmian organizacyjnych w klasie, wyników nauczania i wielu innych zagadnień. Do wstawiania wykresu również wykorzystujemy narzędzia wstążki Wstawianie. 6 Strona

7 Rysunek 11. Wstawianie wykresu Zanim przystąpimy do tworzenia wykresu, powinniśmy przygotować dane w programie Excel, zaznaczyć je i skopiować do schowka. Po wybraniu typu wykresu pokaże się arkusz kalkulacyjny z domyślnymi danymi usuwamy je i wklejamy ze schowka systemowego własne dane wykres się do nich dostosuje. Po zaznaczeniu wykresu na slajdzie można wybrać na wstążce grupę Narzędzia wykresów i korzystając z zakładek Projektowanie, Układ oraz Formatowanie zarządzać sposobem przedstawiania informacji na wykresie. Wstawianie grafiki i multimediów Rysunek 12. Narzędzia do formatowania wykresów Aby wstawić grafikę do prezentacji należy na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje nacisnąć przycisk Obraz. Kolejny krok to zlokalizowanie obrazu, który chcemy dodać do prezentacji, a następnie kliknąć przycisk Wstaw. Rysunek 13. Wstawianie obrazów, zdjęć, rysunków Narzędzie Obiekt clipart umożliwia wstawianie na slajdzie obiektów clipart (gotowych rysunków, filmów, fotografii itp.). Strona 7

8 Elementy graficzne można wstawiać za pomocą narzędzi WordArt i Kształty, zawierających zestawy gotowych kształtów, które możemy dowolnie modyfikować. Obiekty WordArt to galeria stylów tekstu, które można dodawać do dokumentów pakietu Microsoft Office 2007 w celu uzyskania efektu dekoracyjnego, takiego jak cień lub odbicie tekstu. W programie Microsoft Office PowerPoint 2007 można również przekonwertować istniejący tekst na obiekt WordArt. Tekst obiektu WordArt można zmieniać w taki sam sposób jak każdy inny tekst w kształcie. Aby wstawić taki obiekt, na karcie Wstawianie w grupie Tekst należy kliknąć przycisk WordArt, wybrać styl tekstu WordArt, który chcemy zastosować, a następnie wprowadzić tekst. Rysunek 14. Wprowadzanie obiektu WordArt Można w obiekcie WordArt zmienić wygląd kształtu, jego wypełnienie lub dodać efekty, takie jak cienie, poświaty, odbicia, krawędzie wygładzone, skosy i obroty trójwymiarowe. Aby usunąć obiekt WordArt należy go zaznaczyć, a następnie nacisnąć klawisz Delete. Do prezentacji można dodać także kształty. Dostępne są linie, podstawowe kształty geometryczne, strzałki, kształty równań, kształty schematów blokowych, gwiazdy, transparenty i objaśnienia. W celu wstawienia kształtu na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje należy kliknąć przycisk Kształty. Po wybraniu odpowiedniego kształtu (przez kliknięcie), należy kliknąć w dowolne miejsce w dokumencie, a następnie przeciągnąć wskaźnik, aby umieścić kształt. Rysunek 15. Wstawianie kształtów 8 Strona

9 Narzędzia Film i Dźwięk na karcie Wstawianie służą do dodawania do prezentacji klipów multimedialnych filmów lub muzyki z dysku CD. Można także nagrać dźwięk za pomocą mikrofonu. Formatowanie zawartości prezentacji Formatowanie obiektów tekstowych, zdjęć, rysunków, kształtów, grafiki Narzędzia do formatowania tekstu znajdują się na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka i Akapit. Rysunek 16. Narzędzia do formatowania czcionki i akapitów Można także nacisnąć strzałkę w prawym dolnym rogu panelu Czcionka lub Akapit, co spowoduje pojawienie się okienek dialogowych. Rysunek 17. Okno formatowania akapitu Można także zaznaczyć formatowany tekst, następnie kliknąć na nim prawym klawiszem myszy, co spowoduje wyświetlenie menu podręcznego. Są w nim dostępne wszystkie polecenia formatowania. Rysunek 18. Menu podręczne zaznaczonego tekstu Strona 9

10 Aby sformatować dowolny obiekt, np. zdjęcie, rysunek, kształt, wykres, należy wskazać go myszką, co spowoduje pojawienie się wstążki do formatowania tego obiektu. Można również zaznaczyć ten obiekt i kliknąć prawym klawiszem myszy wywołując menu podręczne, np. po wstawieniu i wskazaniu obiektu WordArt pojawia się karta Formatowanie do formatowania tego obiektu. Rysunek 19. Wstążka Formatowanie obiektu WordArt Wstawianie hiperłączy Rysunek 20. Menu podręczne obiektu WordArt Na slajdach można dodawać hiperłącza prowadzące do: istniejącego pliku lub strony sieci Web, miejsca w bieżącym dokumencie, nowego dokumentu, adresu . W celu utworzenia hiperłącza do strony lub pliku w sieci Web zaznaczamy tekst lub obiekt, którego chcemy użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z klikamy opcję Istniejący plik lub strona sieci Web, a następnie naciskamy przycisk Przeglądaj sieć Web. Lokalizujemy i zaznaczamy stronę lub plik, do których chcemy utworzyć hiperłącze, a następnie naciskamy przycisk OK. 10 Strona

11 Rysunek 21. Wstawianie hiperłącza do strony sieci Web Aby utworzyć hiperłącze do slajdu w tej samej prezentacji, należy zaznaczyć tekst lub obiekt, którego chcemy użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z klikamy przycisk Miejsce w tym dokumencie. W obszarze Wybierz miejsce w tym dokumencie wskazujemy przez kliknięcie slajd, którego chcemy użyć jako miejsca docelowego dla hiperłącza. Rysunek 22. Wstawianie hiperłącza do slajdu w tej samej prezentacji W celu utworzenia hiperłącza do nowego pliku, zaznaczamy tekst lub obiekt, którego chcemy użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z klikamy przycisk Utwórz nowy dokument. W polu Nazwa nowego dokumentu wpisujemy nazwę pliku, który chcemy utworzyć i połączyć. Aby utworzyć dokument w innej lokalizacji, w obszarze Pełna ścieżka klikamy przycisk Zmień i wskazujemy lokalizację, w której chcemy utworzyć plik, a następnie klikamy przycisk OK. W obszarze Kiedy edytować należy kliknąć odpowiednią opcję, w zależności od tego, czy chcemy edytować plik teraz, czy później. Strona 11

12 Rysunek 23. Wstawianie hiperłącza do nowego dokumentu Aby utworzyć hiperłącze do adresu , należy zaznaczyć tekst lub obiekt, którego chcemy użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza klikamy przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z klikamy opcję Adres . W polu Adres wpisujemy adres , do którego chcemy utworzyć hiperłącze lub klikamy adres w polu Niedawno używane adresy . Animacje Dodawanie animacji Rysunek 24. Wstawianie hiperłącza do adresu Animowanie dźwięków, hiperłączy, tekstu, grafiki, diagramów, wykresów i obiektów pozwala zwrócić uwagę odbiorców na ważne punkty i wzbudzić zainteresowanie prezentacją, a także umożliwia sterowanie przepływem informacji. Większość opcji animacji zawiera skojarzone z nimi efekty, które mogą być wybierane przez użytkownika. Te powiązane efekty obejmują opcje odtwarzania dźwięku razem z animacją oraz animacje tekstu, które można stosować do liter, wyrazów lub akapitów (na przykład tytuł wlatujący wyraz po wyrazie zamiast w całości). 12 Strona

13 Aby dodać animację do obiektu musimy go zaznaczyć, a następnie ze wstążki Animacje należy wybrać rodzaj animacji lub opcję Animacja niestandardowa. Po wybraniu Animacja niestandardowa pojawi się z prawej strony Okienko zadań Animacja niestandardowa, które umożliwia wyświetlanie ważnych informacji o efekcie animacji, w tym jego typie i części tekstowej oraz kolejności względem pozostałych efektów animacji. Nie należy dodawać animacji do tytułu slajdu! Obiektom można dodawać następujące animacje: Rysunek 25. Wstawianie animacji Wejście sposób pojawiania się obiektu na slajdzie podczas animacji, Wyróżnienie sposób animacji obiektu, który już jest widoczny na slajdzie, Wyjście sposób wyjścia obiektu ze slajdu podczas pokazu, Ścieżki ruchu droga, po której porusza się obiekt podczas pokazu, może być narysowana przez autora prezentacji. Każdy z wymienionych podstawowych rodzajów animacji zawiera różne warianty określające szczegółowo sposób animowania obiektu. Do obiektu można dodać kilka animacji w zależności od potrzeby. Można ustawić czas trwania i szybkość odtwarzania animacji, a także kolejność odtwarzania; ustalić kolor obiektu po animacji; ukryć obiekt. Można również zadecydować, czy obiekt pojawi się po tym, jak klikniemy lewym klawiszem myszy, czy też w sposób automatyczny po określonym przez nas czasie (opcja Chronometraż). Stosowanie chronometrażu jest bardzo trudne, jeśli prezentacja jest dodatkiem do wygłaszanego referatu. Rysunek 26. Parametry animacji obiektu na slajdzie Strona 13

14 Po wybraniu z podręcznego menu Opcje efektu możemy ustalić właściwości animacji. Pojawi się okno dialogowe noszące nazwę wybranego efektu. Rysunek 27. Opcje efektu animacji Na zakładce Animacja tekstu znajdują się opcje umożliwiające zastosowanie dodatkowych, bardzo istotnych dla prezentacji efektów animacji tekstu. Opcja Grupuj tekst pozwala na pojawianie się podczas animacji kolejnych punktów listy w kolejności od pierwszego do ostatniego (lub odwrotnie, jeśli zaznaczymy opcję W odwrotnej kolejności). Można ustawić różne sposoby pojawiania się listy wypunktowanej: według każdego poziomu lub wszystkie poziomy razem. Animacje obiektów widoczne są przede wszystkim podczas pokazu slajdów (podczas projektu można zobaczyć podgląd animacji). Dodawanie przejścia slajdów Program PowerPoint daje nam również możliwość animowania całych slajdów, czyli ustalenia, w jaki sposób pojedynczy slajd, bądź wszystkie slajdy, będą pojawiać się na ekranie. W tym celu na karcie Animacje wybieramy odpowiednią ikonę w panelu Przejście do tego slajdu. Rysunek 28. Dostępne opcje przejście slajdu Do konkretnego slajdu można dodać tylko jeden efekt animacji slajdu. Zaleca się jednak ustalenie takiego samego efektu przejścia slajdu do wszystkich slajdów w prezentacji należy wtedy wybrać przycisk Zastosuj do wszystkich slajdów. Zapisywanie prezentacji Prezentację możemy zapisać na kilka sposobów. Aby zapisać prezentację w domyślnym formacie, wybieramy opcję Zapisz jako typ i wskazujemy typ Prezentacja programu PowerPoint (*.pptx). W przypadku prezentacji otwieranych w tarszych wersjach programu, wybieramy typ Prezentacja programu PowerPoint (*.ppt). 14 Strona

15 Prezentację można zapisać jako Pokaz programu PowerPoint (*pps i *ppsx). Prezentacja będzie otwierana w widoku pokazu slajdów, zamiast w widoku normalnym. Jeśli chcemy zapisać prezentację w postaci strony internetowej, wybieramy podczas zapisu typ Jednoplikowa strona sieci Web (mht, mhtml) lub typ Strona sieci Web (htm, html). Kilka zasad poprawnej prezentacji Zadbaj o przejrzystość tekstu, musi być on przede wszystkim czytelny. Unikaj ciągłego tekstu i zdań złożonych, używaj czasowników i równoważników zdań. Możesz zastosować zasadę sześciu 6 wierszy po 6 słów lub inną 5 wierszy po 8 słów na slajdzie. Zastosuj czcionkę najlepiej bez szeryfów (Arial, Tahoma, Verdana, Calibri). Dopasuj krój czcionki do tematyki wystąpienia, unikaj pisania zbyt dużej ilości tekstu wielkimi literami (wersalikami). Nie pogrubiaj (bold) wszystkiego. Różnicuj wielkości tytułów, podtytułów, punktów, podpunktów i pamiętaj, że teksty pisane czcionką w rozmiarze 12 i mniejszą mogą być nieczytelne. Unikaj częstych zmian wielkości czcionki. Pamiętaj o zasadach prawidłowej edycji tekstów. Bardzo uważnie ustawiaj czas wyświetlania poszczególnych slajdów i elementów na slajdach, żeby czytający i/lub oglądający, bez wysiłku wszystko zdążyli przeczytać i zauważyć. Nie wprowadzaj zbyt męczącej animacji i ogłuszającego dźwięku. Umiar we wszystkim jest najlepszą zasadą. Korzystając ze zdjęć, filmów, muzyki, zadbaj o prawa autorskie. Umieszczaj w prezentacji swoje dzieła lub to, co znajdziesz w bibliotece własnego oprogramowania, np. cliparty. Pobieraj dzieła innych osób z serwisów, gdzie są podane przez autorów licencje, na jakich można z nich skorzystać, np. lub Pokazywana grafika, np. wykresy, obrazy, ma być wyraźnie widoczna. Wprawdzie odpowiednio dobrany obraz może zastąpić 1000 słów, ale nie pokazuj go wcale, jeśli i tak niewiele na nim widać. Strona 15

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE Przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint 2007 należy zwrócić uwagę na: 1. Wybór stylu graficznego (aby upiększyć naszą prezentację) Aby ustalić styl wybieramy menu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint Program PowerPoint 2010 to najnowsza wersja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office oprogramowania do przygotowywania i wykonywania prezentacji czy pokazu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint

1. Ćwiczenia z programem PowerPoint 1. Ćwiczenia z programem PowerPoint Tworzenie prezentacji Ćwiczenie 1.1. 1. Uruchomić program prezentacyjny PowerPoint wyszukując w menu Start programu Windows polecenie Programy, a następnie wybrać Windows

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia - MS Power Point

Ćwiczenia - MS Power Point Wprowadzenie: PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Word 2007

Edytor tekstu Word 2007 Edytor tekstu Word 2007 1 C Z. 6 G R A F I K A W E D Y T O R Z E T E K S T U Grafika w edytorze tekstu Edytor tekstu Word 2007 daje ogromne możliwości jeżeli chodzi o wstawianie obiektów graficznych i

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Program prezentacyjny Technologia Informacyjna Program Prezentacyjny 2 Czym jest program prezentacyjny Jest to oprogramowanie służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej, rozumianej

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009

Autokształtów Autokształt AUTOKSZTAŁTY Wstaw Obraz Autokształty Autokształty GDYNIA 2009 szkolenie zespołu matematyczno-przyrodniczego W programach pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel), zamiast importować grafikę, obrazki lub wykresy sami możemy je tworzyć przy użyciu Autokształtów.

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument.

Karta Plik: www.slow7.pl. www.slow7.pl. Pozwala szybko zapisać plik. Pozwala na zapisanie pliku. Otwiera nowy dokument. Karta Plik: Pozwala szybko zapisać plik Pozwala na zapisanie pliku Otwiera nowy dokument Zamyka dokument Wyświetla informacje o dokumencie umożliwia chronić prezentacje za pomocą hasła wyszukuje problemy

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Animacja w prezentacji

Animacja w prezentacji Animacja w prezentacji 109 8.4 Animacja w prezentacji Przyszedł czas na kolejny, czwarty już rozdział jakim są animacje w prezentacji multimedialnej. Nauczymy się dodawać różne animacje do elementów slajdu,

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc

PowerPoint 2010 PL. Pierwsza pomoc Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł S2 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Grafika menedżerska i prezentacyjna. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji

Power Point. Podstawy pracy z programem Power Point. Rozpoczynanie pracy z programem. Cechy dobrej prezentacji Podstawy pracy z programem Power Point Program Power Point to edytor prezentacji multimedialnych pakietu Office 2007. Celem prezentacji jest przedstawienie w ciekawej formie określonego zagadnienia. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M8 Grafika Biznesowa Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Laboratorium nr 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - laboratoria Laboratorium nr 4. Tworzenie prezentacji multimedialnych. Spis treści OpenOffice Impress program do tworzenia prezentacji multimedialnych... 2 Ćwiczenie 1: Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów 1. Etapy pracy temat i cel prezentacji przygotowanie materiału i jego obróbka w innych programach. Mogą to być: zdjęcia; wykresy; diagramy filmy muzyka, własne komentarze

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint 2010 Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint 2010 PowerPoint jest programem graficznym służącym do przygotowania profesjonalnej prezentacji na każdy temat. Jego podstawowa zaleta

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa

Centrum Edukacyjne Żelazna www.cezelazna.pl Ul. Żelazna 87 pok. 211 biuro@cezelazna.pl 00-879 Warszawa Centrum Edukacyjne Żelazna Ul. Żelazna 87 pok. 211 00-879 Warszawa www.cezelazna.pl biuro@cezelazna.pl 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl

Zasady tworzenia dobrych prezentacji. --------------- m.banaszak@prokonto.pl Zasady tworzenia dobrych prezentacji --------------- m.banaszak@prokonto.pl Przygotowanie do prezentacji Zebranie materiałów na temat tworzonej prezentacji. Analiza audytorium i ustalenie celu pokazu.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia:

KARTA INFORMACYJNA Z INFORMATYKI DO KLASY 6. Imię i nazwisko ucznia: Bezwzrokowe pisanie na klawiaturze Mistrz klawiatury II 1. znam prawidłowe ułożenie rąk na klawiaturze 2. znam nazwy poszczególnych palców u rąk 3. 4. 5. w piątej klasie znaki (czyli: a, d, e, f, g, h,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000

Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000 Centrum Edukacji Teleinformatycznej Materiały pomocnicze Program MS PowerPoint 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Zajęcia e-kompetencje

Zajęcia e-kompetencje Zajęcia e-kompetencje Podstawy obsługi pakietu biurowego. Power Point Projekt pt:. E-dzi@dek, e-b@bcia i nauczyciel wnuczek 1 Plan dzisiejszych zajęć Podstawy obsługi pakietu biurowego. Power Point: o

Bardziej szczegółowo