Menedżer zarządzania wiedzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Menedżer zarządzania wiedzą"

Transkrypt

1

2 Ponad 40 tysięcy strat rocznie na jednego pracownika tyle kosztuje polskie firmy nieefektywne wykorzystanie wiedzy w organizacji Pewien ekspert z firmy Shell stwierdził: Jeśli będziemy się stale uczyć, wpadać na nowe pomysły i realizować je, to zanim ktoś zdoła pójść w nasze ślady, sami będziemy już o wiele dalej. Wiedza to potężne narzędzie, a jeśli jest dobrze wykorzystane sprzyja zdobywaniu klientów, pozyskiwaniu nowych możliwości rozwoju biznesu. Wiedza to nie tylko naukowe dowody, ale rozumienie kontekstu zdarzeń, analityczny wgląd i ocena wartości oraz informacji. Posiadasz w firmie pracowników prezentujących szeroki wachlarz fachowej wiedzy? Pracujesz z ludźmi o bogatym dorobku zawodowym, o unikalnych umiejętnościach i zróżnicowanym doświadczeniu? Jak to wykorzystujesz w zdobywaniu klientów, w budowaniu lepszej organizacji? Programy zapewniające odpowiednią organizację i wymianę wiedzy stanowią funkcjonalne narzędzia, szczególnie w podstawowych procesach biznesowych, optymalizują m.in. koszty prowadzenia firmy. Jednakże siłą i miarą sukcesu są ludzie, którzy takimi procesami potrafią zarządzać i motywować ludzi do wymiany i budowania swojej wiedzy. Zapraszamy do udziału w szkoleniu unikalnym warsztacie nakierowanym na praktykę rozwijania kompetencji do tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wiedzy. PODCZAS ZAJĘĆ DOWIESZ SIĘ: Jakie narzędzia zarządzania stosować, aby tworzyć organizację wiedzy? Jak określać oczekiwaną wiedzę i jak prowadzić ludzi do jej zdobywania i dzielenia się nią? Jak stymulować pracowników do wykorzystywania w praktyce posiadanej i zdobywanej wiedzy? Jak korzystać z badań i dowodów naukowych w budowaniu wiedzy biznesowej i przekładaniu jej na praktykę stosowania? Jak zarządzać potencjałem intelektualnym pracowników? Jak tworzyć rozwiązania na bazie wiedzy o porażkach i trudnych sytuacjach? Jaka wiedza jest przydatna i wartościowa w organizacji? Jak wydobywać wiedzę wynikającą z unikalnych doświadczeń pracowników? Jak budować standardy intelektualne w zespołach? Jak tworzyć nowe koncepcje w organizacji/zespole na bazie posiadanej wiedzy? Jak wyzwalać najwyższy poziom umiejętności i wiedzy wśród pracowników? Ekspert zaprasza na szkolenie: Rozmawia ze sobą dwóch menedżerów. Jeden zapytuje: Czy to sensowne wysyłać pracowników na szkolenia? Przecież w każdej chwili mogą odejść ze swoją wiedzą? Na to drugi ripostuje: No dobrze, ale co się stanie jeśli nie zadbamy o ich wiedzę i u nas zostaną? Gdybyśmy połączyli nasze umysły niewidzialną siecią transferu wiedzy potrafilibyśmy rozwiązać każdy problem, a większości z nich w ogóle uniknąć. Ale ludzki umysł to nie komputer i możemy tylko zadbać o jak najlepsze gromadzenie i przekazywanie zróżnicowanych doświadczeń. Sprawne działanie w tym zakresie zmniejszy ryzyko, że firma stanie się Wieżą Babel, pełną specjalistów tkwiących w swoim autystycznym, eksperckim świecie. dr Paweł Fortuna METODOLOGIA Szkolenie to innowacyjne warsztaty, podczas których głównym obszarem rozwoju są tzw. umiejętności miękkie, które można opisać poprzez nabywanie wiedzy, narzędzi i kompetencji do tego, aby doskonalić wewnętrzne środowisko firmy w duchu kultury wiedzy oraz rozwoju umiejętności angażowania ludzi, komunikowania się z nimi, propagowania otwartości na transfer wiedzy, wytyczania jego zasad, wydobywania pomysłów, przetwarzania ich i wykorzystywania do budowania sukcesów firmy. Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu, osoby, które na co dzień doradzają, coachują i szkolą najwyższą kadrę menedżerską, które wpływają na pozytywne zmiany w zarządzaniu firmami. To również naukowcy, których techniki i propozycje rozwiązań prezentowane podczas szkolenia można wdrożyć w swoją praktykę, nie są to więc tylko teorie bez pokrycia i użyteczności. DO UDZIAŁU W SZKOLENIE ZAPRASZAMY: Członków zarządów zainteresowanych rozwijanie innowacyjnego podejścia do zarządzania wiedzą w organizacji Menedżerów zespołów, kadrę kierowniczą Menedżerów HR Menedżerów wiedzy Wszystkie osoby, które chcą zdobyć narzędzia do budowania kultury wiedzy w organizacji, przetwarzania jej, komunikowania jej, tak aby w najwyższym stopniu wydobyć potencjał ludzi W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) lub za pomocą poczty elektronicznej: Magdalena Modzelewska - Kaczmarczyk Kierownik Projektu

3 DZIEŃ I 26 października 2015r rejestracja uczestników zajęcia BUDOWANIE KULTURY WIEDZY, EVIDENCE BASED MANAGEMENT PROGRAM DZIEŃ II 27 października 2015r rejestracja uczestników zajęcia LIDER WIEDZY, NARZĘDZIA DO MODELOWANIA ZACHOWAŃ BUDUJĄCYCH WIEDZĘ W ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM Ekspert: dr Grzegorz Radłowski, praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych w organizacji, doradca zarządów i HR, coach ICC ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH FIRMY I NA ODMIENNYCH POZIOMACH ORGANIZACJI Dostępność wiedzy w firmie Trendy, czyli jak zmieniło się zarządzanie wiedzą i z czego korzystać obecnie w tworzeniu kultury organizacyjnej Eksperci Knowledge Management Patologie i sukcesy polskich i zagranicznych firm jak uczyć się na błędach przeszłości? Banki wiedzy ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W jakim stopniu pracownicy potrafią przełożyć posiadaną wiedzę na praktyczne umiejętności? Język kompetencji, a jego przełożenie na kulturę wiedzy Użyteczność wzorców kompetencyjnych Budowanie oczekiwań wokół zdefiniowanych kompetencji Tworzenie okoliczności do wzmacniania zachowań sprzyjających poszerzaniu wiedzy potrzebnej w codziennej pracy Jak komunikować postępy w stosowaniu zdobytej i dostępnej w firmie wiedzy? WSPÓŁPRACA NA POZIOMIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ MENEDŻEROWIE, HR, SPRZEDAŻ Empowerment i rola tej metody w budowaniu nastawienia do wykorzystywania wiedzy organizacyjnej w praktyce Strategie gwiazdy, focus mind i grup rotujących EVIDENCE BASED MANAGEMENT PRAKTYKA BIZNESOWA OPARTA NA FAKTACH ZARZĄDZANIE OPARTE NA DOWODACH Korzystanie z dowodów naukowych, które można przełożyć na praktykę biznesową Podejmowanie świadomych decyzji opartych na faktach i dowodach, czyli jak unikać nieracjonalnych wyborów Systematyczne gromadzenie i analizowanie danych z badań Budowaniu unikalnej wiedzy w organizacji przez rozwój wiedzy o badaniach w wybranych dziedzinach biznesu Jak argumentować użycie wyników badań do decyzji biznesowych? PODEJŚCIE SYSTEMOWE W ZARZĄDZANIU WIEDZĄ CZYLI MENEDŻEROWIE I HR JAKO FACYLITATORZY I EKSPERCI WSPIERAJĄCY ROZWÓJ BIZNESU Wiedza systemowa czyli jak szerzyć model myślenia w kategoriach funkcjonowania całej organizacji, aby budować świadomość celów poszczególnych działów, odpowiedzialność wobec klientów wewnętrznych Ekspert: dr Paweł Fortuna - psycholog, doradca, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych ROLA LIDERA WIEDZY I WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MENEDŻERSKICH DO ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ZESPOLE/ORGANIZACJI Budowanie standardów intelektualnych w zespołach - realizacja koncepcji budowania kultury wiedzy w praktyce pracy z ludźmi Modelowanie zachowań, które przekładają się na budowanie wiedzy w organizacji wykorzystanie pozytywnych wzmocnień i technik wywierania wpływu w celu kształtowania oczekiwanych zachowań Wiedza dostosowania do wymagań/oczekiwań pracowników czyli jaka wiedza w organizacji wzmacnia kompetencje pracowników? Od nieformalnego do formalnego charakteru transferu wiedzy WYDOBYWANIE WIEDZY WYNIKAJĄCEJ Z UNIKALNYCH DOŚWIADCZEŃ PRACOWNIKÓW CZYLI JAK PRZEFORMUŁOWAĆ WIEDZĘ UTAJONĄ W WIEDZĘ JAWNĄ? Wiedza pierwszej linii biznesowej czyli najświeższe informacje o zmiana na rynku, trendach, technologii, warunków konkurencji - Wiedza ukryta wynikająca z doświadczenia Jakość gromadzonej i wytwarzanej wiedzy Syntetyzowanie ukrytej wiedzy Uruchamianie transferu wiedzy jak przełamywać bariery? BUDOWANIE I KORZYSTANIE Z WIEDZY WYNIKAJĄCEJ Z PORAŻEK TWORZENIE POZYTYWNYCH ROZWIĄZAŃ NA BAZIE TRUDNYCH SYTUACJI Co zrobić, aby firma wyciągała wnioski z własnych złych doświadczeń? Wykorzystanie wiedzy pracowników czyli budowanie wiedzy w organizacji na bazie case study Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy czyli jak przełożyć pozyskaną wiedzę na konkretne działania, ustalenia, rozwiązania? TECHNIKI BUDOWANIA JAKOŚCIOWEJ I WARTOŚCIOWEJ WIEDZY ORAZ KOMUNIKOWANIA TEJ WIEDZY POMIĘDZY PRACOWNIKAMI Odcedzanie wiedzy czyli jaka wiedza jest wartościowa i jakościowa przydatna w organizacji? Wykorzystanie sesji grupowych dyskusji w mieszanych pod względem specjalizacji grupach w budowaniu urozmaiconej wiedzy Prowadzenie wewnętrznego dialogu w organizacji oraz budowanie otwartości na poszerzanie wiedzy Zasada rotacji funkcji, wspólne dyskusje, praca zespołowa jakich narzędzi komunikacyjnych używać, aby zwiększać transfer wiedzy i jakość wiedzy, która obiega organizację? Jak motywować pracowników do komunikowania się w celu wymiany wiedzy? Ścieranie się, jako forma wytwarzania nowej wartości z wiedzy budowanie wiedzy na bazie sporów i konfliktów POZYSKIWANIE WIEDZY W ORGANIZACJI METODĄ CRASH TESTÓW - ZASTOSOWANIE METODY NAUKOWEJ DO SZYBKIEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Tworzenie nowych koncepcji w zespole/organizacji Zastosowanie różnych metod tworzenia wiedzy w organizacji ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM INTELEKTUALNYM JAK WYZWALAĆ NAJWYŻSZY POZIOM UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZY WŚRÓD PRACOWNIKÓW? Rozwijanie potencjału intelektualnego Jak nauczyć mądrych uczenia się? Jak wyciągać ze szkoleń 110% wiedzy i umiejętności? Wykorzystanie rekomendacji trenerów w działaniach poszkoleniowych jak działać, aby wiedza nie została odłożona na półkę tylko pracowała na rozwój ludzi w organizacji?

4 AGENDA: Dzień I rejestracja SESJA PIERWSZA przerwa SESJA DRUGA obiad SESJA TRZECIA przerwa SESJA TRZECIA Dzień II rejestracja SESJA PIERWSZA przerwa SESJA DRUGA obiad SESJA TRZECIA Opinie uczestników szkoleń prowadzonych przez ekspertów: Bardzo konkretnie i profesjonalnie przeprowadzone szkolenie w miłej i przyjaznej atmosferze Michał Biela, Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o. Szkolenie ciekawie poprowadzone, niekonwencjonalnie. Prowadzący potrafi cały czas zainteresować tematyką i przykładami uczestników; aktywny udział uczestników w szkoleniu Ewa Nowak, TBMECA Poland Sp. z o.o. Bardzo ciekawa tematyka, szkolenie pozostawia pozytywny niedosyt skłania do myślenia o możliwych zmianach Izabela Kozakiewicz-Frańczak, X-Trade Brokers Dom Maklerski SA Świetny, niekonwencjonalny temat. Siła prowadzących ekspertów Lucyna Szpietkowska, URS Polska Sp. z o.o. Eksperci DR PAWEŁ FORTUNA - psycholog, doradca, inspirator, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych Doradca zarządów i Menedzerów HR, trener o nieschematycznych metodach pracy, innowator. Jak sam mówi o sobie: Pojawiam się tam, gdzie nie jest łatwo, gdzie standardowe sposoby nie są wystarczające i gdzie trzeba myśleć out of the box [..].. Moje doświadczenia pokazują, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a im trudniejsze wyzwanie, tym lepiej smakuje sukces. Prowadzi niestandarowe, pomysłowe, innowacyjne i energetyzujące szkolenia i warsztaty w obszarach: białej perswazji, przywództwa, kreatywności, rozwoju osobistego, zarządzania zespołami, przeprowadzania i zarządzania zmianami w firmach. Podczas szkoleń i prelekcji stosuje sztukę performatywną z elementami teatru improwizacji. Prawdopodobnie najlepszy psycholog wśród artystów i najlepszy artysta wśród psychologów. Jest kompozytorem i autorem tekstów, członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Muzyka jest dla niego przestrzenią eksperymentów, wolności twórczej i zabawy, którą przekłada na inne swoje działania i aktywności. Twórca międzynarodowej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, która w 2013 roku miała już XX edycję. Inicjator akcji Nić przyjaźni między Instytutem Psychologii KUL i UMCS. Fundator polsko-ukraińskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju, twórca Szkoły Trenerów Biznesu w Lublinie. Stworzył i zrealizował oryginalne projekty szkoleniowe dla takich instytucji jak Volvo Truck Corporation, Stock Spirit, czy Agora. Wykładowca KUL oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego. W ciągu ostatnich 5 lat napisał książki: Metafory i analogie w szkoleniach (2013, wraz z M. Urbanem); Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryny zrobić lemoniadę (2012, nagroda Teofrasta); Pasja żonglowania/ Passion for juggling (2011, wraz z M. Urbanem); Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować postawy uczestników szkolenia (2011); Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych (2010); Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu (2009, z M. Łaguną). Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne (2009, z M. Torój); Obrona przed wpływem telewizji (2007). DR GRZEGORZ RADŁOWSKI praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych, doradca zarządów i HR, coach ICC Pasjonat i praktyk zarządzania, trener biznesu (od 13 lat), w zakresie zarządzania ludźmi, human resources, socjologii organizacji i zarządzania, procesów i praktyki sprzedaży; dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego; Coach ICC z indywidualną praktyką wśród menedżerów sprzedaży; Magister socjologii po Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia podyplomowe z Psychologii Biznesu oraz Zarządzania Personelem. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie; Przez ostatnie lata pracował dla brytyjskiej korporacji International Personal Finance, gdzie odpowiadał za Dział Szkoleń i Rozwoju zarządzając 33 osobowym zespołem Trenerów, Konsultantów i Koordynatorów; Poprzednio 4 lata w AXA Polska S.A. w charakterze Trenera a później Coach a oraz Menedżera ds. Rozwoju Kompetencji Zarządczych, odpowiadając za standardy w zakresie zarządzania w AXA; Doświadczenie 6 lat pracy z Brytyjczykami, Francuzami oraz Finami pozwoliło rozumieć lepiej kształtowanie polskiego środowiska pracy; Pracował m.in. dla: International Personal Finance; European Financial Group; Alior Instytut Szkoleń; Alior Bank; InPost; Rawibox; Nordea Operation Center, Enea Operator, Tezet Gaz, General Motors, KGHM, PROMAC, City Channel; Bre Bank; AXA Polska S.A.; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Macmillan; Europejska Fundacja Rozwoju Wsi; Coca-Cola HBC Polska; Siódemka Sp. z o.o.; NOKIA Poland; Sanofi Aventis; Polkomtel S.A.; ING Bank Śląski; ING Nationale Nederlanden; Najwyższa Izba Kontroli; BSH; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; Szkoła Główna Handlowa; Sellpro; Uniwersytet Warszawski; Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży; Carrefour; Libet-Grupa Tarmac; Computerland; Hand Prod; AmRest Poland; UPC; Essilor; Gruner&Jahr; Continental Polska; Polpharma; Straight-Doradztwo Personalne; Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin; Berker.

5 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) lub MENEDŻER ZARZĄDZANIA WIEDZĄ i wpływać na procesy tworzenia oraz transferu wiedzy? października 2015r., Warszawa Firma Adres Imię i nazwisko (1) wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 600 PLN! Imię i nazwisko (2) Imię i nazwisko (3) Cena: zgłoszenie do zgłoszenie od PLN PLN netto PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group NIP: Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Telefon/Fax Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE

I CHARYZMATYCZNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE Jakim menedżerem jesteś, a jakim możesz być? Na ile świadomie korzystasz z umiejętności zarządzania, aby Twój zespół dział efektywnie i sprawnie? Jakich ludzi masz w zespole

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów

Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów poleca Basic Management Program UWAGA: Start jesienią 2013 r. Przełom w rozwoju nowo mianowanych menedżerów Kompleksowy program rozwojowy dla nowych menedżerów, eliminujący problemy i zagrożenia związane

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH BOB KELLEHER WAYNE F. CASCIO

NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH BOB KELLEHER WAYNE F. CASCIO 26 28 XI EDYCJA KWIETNIA 2010 HOTEL SHERATON KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE WYDARZENIE W BRANŻY HR OWY SESJE PLENARNE Z UDZIAŁEM GOŚCI ECJALNYCH ŚWIAT PRACY USA 3 SESJE PLENARNE INIRUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Upgrade: Green to Black!

Six Sigma Upgrade: Green to Black! Wrocław, 5 sierpnia 2015 Trudniejsze problemy, większa odpowiedzialność, lepsze uzbrojenie Six Sigma Upgrade: Green to Black! edycja 2. 12 dniowe szkolenie uzupełniające dla absolwentów kursu Six Sigma

Bardziej szczegółowo

Customer Experience PODRÓŻ PRZEZ DOŚWIADCZENIA KLIENTA 28 29 WRZEŚNIA 2015 HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM UL. ZŁOTA 48/54

Customer Experience PODRÓŻ PRZEZ DOŚWIADCZENIA KLIENTA 28 29 WRZEŚNIA 2015 HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM UL. ZŁOTA 48/54 Customer Experience PODRÓŻ PRZEZ DOŚWIADCZENIA KLIENTA 28 29 WRZEŚNIA 2015 HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM UL. ZŁOTA 48/54 30 WRZEŚNIA 2015 SIENNA TRAINING CENTRE WARSZAWA UL. SIENNA 73 CUSTOMERCONGRESS.PL

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

badanie raport konferencja warsztaty Siła telemarketingu września 2009 V EDYCJA HOTEL POLONIA PALACE KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA

badanie raport konferencja warsztaty Siła telemarketingu września 2009 V EDYCJA HOTEL POLONIA PALACE KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA Siła telemarketingu V EDYCJA badanie raport 28 29 konferencja września 2009 warsztaty HOTEL POLONIA PALACE KNOWLEDGE VILLAGE WARSZAWA W programie Konferencji: najnowsze trendy w Call i Contact Center najciekawsze

Bardziej szczegółowo

APMA Advanced Project Management Academy

APMA Advanced Project Management Academy Harvard Business Review Polska rekomenduje Zaawansowany program rozwojowy zarządzania projektami oraz portfelami projektów połączony z najlepszymi praktykami w zakresie rozumienia roli przywództwa, strategii

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA

21 22 kwietnia 2015 ROBERT LAUTERBORN MATEUSZ GRZESIAK WARSZTATY KONGRES ŁUKASZ JAKÓBIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ROBERT LAUTERBORN KONGRES 21 22 kwietnia 2015 WARSZTATY 20 MATEUSZ GRZESIAK HOTEL RADISSON BLU SOBIESKI PLAC ARTURA ZAWISZY 1, WARSZAWA ŁUKASZ JAKÓBIAK 5 SESJI PLENARNYCH Z UDZIAŁEM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW

SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW Nasi partnerzy: SZKOŁA COACHÓW AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha. Edycja 8 KRAKÓW DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY COACHÓW.. 3 NASZA PRZEWAGA....

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo