SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 6 Podstawy rachunkowości, tom I i II 7 Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej 7 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 8 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów tom I i II 8 Sprawozdanie finansowe bez tajemnic 9 Jak czytać sprawozdanie finansowe 9 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 10 Zarządzanie kosztami 10 Ryzyko w rachunkowości 11 Wartość ekonomiczna 11 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 12 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 12 Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 13 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa 13 Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego 13 Rachunkowość można zrozumieć 13 Controlling. Teoria, zastosowania 14 Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem 14 Controlling przedsiębiorstw handlowych 14 Kapitały własne 15 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 Rezerwy w rachunkowości i podatkach 16 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 16 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 16 Połączenia spółek 16 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 17 Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard 17 Audyt wewnętrzny Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 18 Kreatywna rachunkowość 18 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 18 MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 19 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 19 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych 19 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym 19 MSR 12 Podatek dochodowy 19 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności 20 MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 20 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 20 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 20 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 20 Finanse Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 21 Finanse 21 Finanse spółki akcyjnej 22 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 22 Współczesna polityka pieniężna 23 Unia monetarna. Teoria i polityka 23 Ocena działalności instytucji finansowych 23 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw 24 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 24 Finansowanie inwestycji ekologicznych 24 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 24 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 25 2

2 SPIS TREŚCI Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management 25 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 25 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce 26 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 26 Operacyjne planowanie finansowe 27 Analiza wartości przedsiębiorstwa 27 Kredyty bankowe i inne formy finansowania 28 Weksel w praktyce 28 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 28 Zrozumieć finanse firmy 29 Zarządzanie płynnością finansów 29 Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym 30 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 30 Bankructwa gospodarstw domowych 30 Quasi-fundusze venture capital 31 Fundusze private equity 31 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa 32 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 32 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 33 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 33 Rynek papierów wartościowych 34 Finanse zintegrowane 34 Ekonomia Adam Smith. Życie i idee 35 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 35 Ekonomiczne podstawy negocjacji 36 Agrobiznes 36 Ekonomia menedżerska dla MSP 36 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania 37 Zadłużenie zagraniczne Polski 37 Energia w czasach kryzysu 37 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 38 Zasady porządku w gospodarce rynkowej 38 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 39 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 39 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego 39 Bankowość Finanse i bankowość 40 Podstawy finansów i bankowości 40 Marketing w działalności banku 40 Podstawy bankowości 41 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 41 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 41 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 42 Budżetowanie w banku komercyjnym 42 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca 43 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 43 Bankowość i podstawy rynku finansowego 43 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 44 Zostań rekinem giełdowym 44 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 44 Statystyka podręczniki Statystyka dla ekonomistów 45 Podstawy algorytmów. Schematy blokowe 45 Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych 46 Konsumpcja. Eseje statystyczne 46 Redagowanie prac dyplomowych 47 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej 47 katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 Rachunkowość podatkowa Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 85 zł. Format B5, str. 552 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kierownicy jednostek gospodarczych, dokonujący wyboru zasad rachunkowości i przygotowujący politykę rachunkowości, muszą zapoznać się z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia do przepisów prawa bilansowego Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zagadnienia te zostały zilustrowane licznymi przykładami pojawiających się problemów i propozycjami ich rozwiązań. Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. 4

4 RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 496 Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowaną wieloma przykładami. Rachunek wyników Praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Nowaka ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 288 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 542 Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego. Ma służyć nie tylko nauce księgowania, ale także pokazać rachunkowość od strony produktów bankowych i specyficznych zagadnień występujących w bankowości. Niezależnie od edukacyjnej strony opracowania, autorzy przekazali obraz rachunkowości jako niezbędnego systemu informacyjnego, którego znajomość jest konieczna do kompetentnego zarządzania bankiem, a w szczególności maksymalizacji zysku przy minimalizacji zagrożeń ryzykiem. Uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany, w tym wprowadzane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej oraz system sprawozdawczości FINREP dla NBP. W opracowaniu omówiono zagadnienia rachunku wyników ważnego elementu systemu rachunkowości jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Przedstawiono sposób pomiaru i prezentacji wyniku finansowego osiąganego w różnych obszarach działalności. Głównym celem publikacji jest pokazanie metod ustalania wyniku osiąganego przez jednostkę gospodarczą. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 RACHUNKOWOŚĆ Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz Anna Karmańska ISBN Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, jak te informacje mogą zostać uzyskane w procesie analizy finansowej oraz jak mogą być wykorzystane przez zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu działalności, budżetowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. 6

6 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej Jan Rak, Jan Turyna ISBN Rok wydania 2004 Cena 45 zł. Format B5, str. 216 Podstawy rachunkowości, tom I. Wykład Wydanie VI Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania Wydanie IV Irena Olchowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 272 W dobie globalizacji gospodarki światowej jednym z najważniejszych procesów jest koncentracja kapitału przybierająca formę połączeń i fuzji podmiotów gospodarczych. Prowadzi ona do powstania wielkich narodowych i ponadnarodowych koncernów. Zjawisko to określane jest mianem konsolidacji. Autorzy przedstawiają podstawowe zasady sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych z uwzględnieniem uregulowań polskich i międzynarodowych. Szczegółowo omówiono zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, metody konsolidacji oraz podstawowe zasady interpretacji i analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W podręczniku omówiono istotę rachunkowości, podstawy jej metodologii, zasady ewidencji gospodarczych oraz wycenę w rachunkowości. Omówiono aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, rzeczowy majątek obrotowy i trwały, wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz przychody, koszty i wyniki. Przedstawiono zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy. Tom II zawiera zadania i ich rozwiązania pozostające w ścisłej relacji z treściami tomu I. Aktualizacja popularnego podręcznika została dokonana z uwzględnieniem zmian w polskim prawie bilansowym oraz postanowień MSR i Dyrektyw Unii Europejskiej. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Rok wydania 2002 Cena 110 zł. Format B5, str. 570 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Rok wydania 2002 Cena 60 zł. Format B5, str. 392 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. W opracowaniu wskazuje się na te aspekty rachunkowości, które są wspólne dla różnych podmiotów gospodarczych oraz na możliwości wyboru szczegółowych rozwiązań księgowych w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W książce omówiono problematykę kosztów oraz zagadnienia planowania i kontroli w zarządzaniu organizacją. Większość zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu nowoczesnej rachunkowości menedżerskiej. Aby efektywnie wdrożyć i wykorzystywać możliwości nowoczesnych systemów informatycznych, należy zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami rachunku kosztów i rachunkowości menedżerskiej. Książka jest wynikiem wielu lat studiów nad literaturą światową i krajową, prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Kadry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. 8

8 RACHUNKOWOŚĆ Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 126 Sprawozdanie finansowe bez tajemnic Rachunkowość finansowa w praktyce Wydanie trzecie Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 817 Celem książki jest nauczenie samodzielnego czytania, rozumienia i analizowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Zagadnienia te przedstawiono w sposób przystępny i zrozumiały zarówno dla ekonomisty, jak i prawnika, inżyniera czy humanisty. Można w niej znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: co to jest bilans i o czym informuje? gotówka czy zysk jak zmierzyć efekty działalności firmy? jak przychody i koszty wpływają na stan gotówki w firmie? jakie są ograniczenia wykorzystywania do zarządzania informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym? Książka stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania sprawozdania finansowego w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Ma na celu nauczenie nie tylko odczytywania danych sprawozdawczych, ale także rozumienia ich treści ekonomicznej, rozpoznawania wykorzystanych narzędzi polityki bilansowej oraz diagnozowania kondycji finansowej. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, nie pomija kwestii trudnych i kontrowersyjnych. Kolejne wydanie potwierdza jego aktualność. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 RACHUNKOWOŚĆ Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Cena 135 zł. Format B5, str W opracowaniu uzasadniono potrzebę strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami oraz ich wieloaspektowej analizy. Zaprezentowano naturę wyselekcjonowanych obszarów kosztów z jednoczesnym wskazaniem na aspekty zarządcze, przedstawiono propozycję możliwości ich klasyfikacji modelowej, najbardziej użytecznej zarządczo. Empirycznej diagnozie poddano stan wiedzy i stosowanych rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania wyselekcjonowanymi klasami kosztów. Efektem analiz jest projekt struktury ewidencyjnej kosztów wspomagającej zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska, wyrażony w postaci propozycji rozbudowy zakładowych planów kont....prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów... (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz). 10

10 RACHUNKOWOŚĆ Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Ryzyko w rachunkowości Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Opracowanie jest próbą przedstawienia szerokiego tła tworzącego współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. Przedstawiono pogląd, że pomiar wartości ekonomicznej ma szansę stać się w rachunkowości nowym paradygmatem. Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. katalog wydawniczy 2008/

11 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Przedstawiono charakterystykę stornowania błędnych zapisów księgowych, zagadnienia tytułów zmian aktywów trwałych, ich ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych oraz ujmowania w księgach rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono aktywom obrotowym oraz pozycjom wynikowym kosztom. Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. 12

12 RACHUNKOWOŚĆ Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Redakcja naukowa Bronisław Micherda ISBN: Cena 35 zł Format B5, str. 160 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów), Wydanie VIII Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 30 zł. Format C5, str. 124 Motywem przewodnim publikacji jest refleksja nad przemianami rachunkowości w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. Szczegółowe rozważania poświęcono m.in. problemom niezależności biegłych rewidentów, rachunkowości funduszy pomocowych, ujmowania kosztów ochrony środowiska oraz roli kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej. Opracowanie zawiera informacje niezbędne do samodzielnego korzystania z bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. najważniejszych elementów sprawozdania finansowego obrazujących stan majątkowy firmy, zdolność do regulowania zobowiązań oraz osiągany wynik. Jest przewodnikiem do czytania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego Bronisław Micherda ISBN: Cena 40 zł Format B5, str. 216 Rachunkowość można zrozumieć Jarosław Tuczko ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 160 Autor analizuje przesłanki i uwarunkowania wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Zagadnienia te odnosi do trzech wyodrębnionych dziedzin: rachunkowości, analizy finansowej, badania sprawozdania finansowego, które traktowane łącznie zalicza się do szeroko rozumianej rachunkowości. Efektem są wnioski w zakresie formułowania treści sprawozdania finansowego. To książka dla rozpoczynających swoją przygodę z księgowością i oczekujących zrozumienia jej podstaw. Jeżeli uczęszczasz na wykłady z rachunkowości lub prowadzisz biznes i chciałbyś zrozumieć, co to księgowość, powinieneś przeczytać to opracowanie. Księgowość to nie aż tak bardzo skomplikowana materia, przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób daje się nawet polubić. katalog wydawniczy 2008/

13 RACHUNKOWOŚĆ Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Skowronek-Mielczarek Zdzisław Leszczyński ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 268 Controlling. Teoria, zastosowania Wydanie trzecie zmienione Stanisław Marciniak ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 269 Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, zapis procedur postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingu: ideę, paradygmaty, dylematy, rodzaje oraz charakterystykę systemowego ujęcia instrumentu wspomagającego zarządzanie. W części drugiej zaprezentowano możliwości aplikacyjne systemów controllingu w dwóch grupach modeli operacyjnych i modeli strategicznych. Opisane zastosowania obejmują dziedziny finansów, marketingu, logistyki, administracji, ochrony środowiska, zarządzania rozwojem regionalnym oraz procesami (projektami) w sytuacjach kryzysowych. Autorzy koncentrują się na problematyce zastosowania narzędzi finansowych: controllingu, analizy i monitoringu. Książka zyskuje na znaczeniu i aktualności, gdyż uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej wiąże się z koniecznością zmian w systemie podejmowania decyzji, wymaga wyższej jakości zarządzania, szybszych, pewniejszych i lepszych informacji dla kierownictwa. Controlling przedsiębiorstw handlowych Grzegorz Lew ISBN Rok wydania 2004 Cena 48 zł. Format B5, str. 280 Książka ta jest pierwszą w literaturze polskiej poświęconą w całości controllingowi w przedsiębiorstwach handlowych. Stanowi swoistego rodzaju odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony praktyków przedsiębiorstw handlowych, którzy poszukują skutecznych instrumentów zarządzania w nowych, radykalnie zmienionych i niestabilnych warunkach prowadzenia działalności. 14

14 RACHUNKOWOŚĆ Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin, Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 296 Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach omówiono poszczególne kategorie aktywów (środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe etc.), analizując ich możliwe klasyfikacje, zasady wyceny i różnice w ujęciu według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Istotnym wnioskiem są propozycje zmian obowiązujących przepisów. Autorzy stawiają sobie za cel przystępne przedstawienie obowiązków publicznych związanych z prowadzeniem prywatnego przedsiębiorstwa. Książka została pomyślana jako pomoc w orientacji w labiryncie procedur i formalności, jakie towarzyszą na co dzień przedsiębiorcom. Jest adresowana do wszystkich osób, które zajmują się sprawami obrotu gospodarczego, a nie są specjalistami w zakresie prawa, podatków i rachunkowości. Jest przydatna przede wszystkim dla: prowadzących lub zamierzających prowadzić własne przedsiębiorstwo, menedżerów i kadry zarządzającej firm, kadry księgowej w zakresie procedur prawnych. katalog wydawniczy 2008/

15 RACHUNKOWOŚĆ Rezerwy w rachunkowości i podatkach Maria Gmytrasiewicz Urszula Kierczyńska ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 136 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 176 Zagadnienie rezerw należy do najważniejszych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych problemów w rachunkowości. Autorki podejmują próbę uporządkowania pewnego chaosu informacyjnego, prezentując w sposób przystępny i uporządkowany podstawowe zagadnienia dotyczące rezerw w rachunkowości w świetle nowego spojrzenia. Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 112 Połączenia spółek prawo, rachunkowość, podatki Ewa Wanda Maruszewska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 192 W opracowaniu przedstawiono zasady gromadzenia informacji, wyceny i rejestracji zużycia materiałów i energii w sposób niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego na podstawie obowiązującego prawa bilansowego. Zwrócono uwagę na analizy kosztów zużycia materiałów i energii oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, których zastosowanie umożliwia optymalizację kosztów zużycia materiałów. W książce omówiono zagadnienia połączeń spółek kapitałowych z uwzględnieniem regulacji rachunkowości, prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego. Praktyka potwierdza, że połączenia jednostek są procesami długotrwałymi i trudnymi ze względu na konieczność jednoczesnego wypełnienia dyspozycji kilku aktów prawnych, których postanowienia nie zawsze są jednoznaczne i zbieżne. 16

16 RACHUNKOWOŚĆ Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard Jan Michalak ISBN Cena 46 zł Format B5, str. 168 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 W gospodarkach wysoko rozwiniętych ekspertyzy sądowe stanowią najszybciej rozwijający się segment usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W Polsce sytuacja okazała się diametralnie różna. Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej literatury fachowej, wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy związane z przygotowaniem rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprezentowanej bazy informacyjnej. Książka stanowi kompendium wiedzy o pomiarze dokonań (wyników). Prezentuje w sposób przystępny zalety i wady różnych koncepcji pomiaru dokonań stosowanych w praktyce polskich i światowych przedsiębiorstw. Jest przewodnikiem pozwalającym opracować system pomiaru dokonań dostosowany do specyfiki firmy i wymagań zarządzających. Audyt wewnętrzny 2008 Kazimiera Winiarska ISBN Cena 58 zł Format B5, str. 288 Celem publikacji jest prezentacja idei audytu wewnętrznego oraz jego powiązań z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. Służy temu m.in. przegląd najnowszej literatury z zakresu audytu wewnętrznego na świecie. Książka może być traktowana jako podręcznik dla osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego oraz pomoc dla studentów studiów ekonomicznych. katalog wydawniczy 2008/

17 RACHUNKOWOŚĆ Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane. Analizy komentarze przychody Jacek Kalinowski ISBN Cena 58 zł Format B5, str. 216 Celem publikacji jest prezentacja zasad wyceny i ustalania wyniku z działalności projektowej. Autor omawia definicje podstawowych kategorii pomiaru, łączenie i dzielenie umów budowlanych oraz ustalanie ich stopnia zaawansowania, politykę rachunkowości, rozwiązania ewidencyjne oraz zasady ujawniania informacji o kontraktach w sprawozdaniu finansowym. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 148 Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Włodzimierz Wąsowski ISBN Rok wydania 2005 Cena 40 zł. Format B5, str. 111 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z patologii gospodarki rynkowej. W ostatnich latach ujawniono szereg spektakularnych przypadków fałszowania sprawozdań. Celem publikacji jest przedstawienie ogólnych mechanizmów dokonywania manipulacji, czyli sprzeniewierzania się zasadom rachunkowości, które obowiązują zarówno jednostki prezentujące sprawozdania, jak i biegłych rewidentów odpowiedzialnych za ich rzetelną weryfikację. Opisanie przyczyn, mechanizmów i metod fałszowania może służyć ostrzeganiu podmiotów i inwestorów narażonych na skutki fałszerstw, jak i zniechęcaniu potencjalnych fałszerzy do powielania znanych przestępczych schematów. Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla podmiotów z branży usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Publikacja może pomóc w wyborze odpowiednich form opodatkowania w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, właściwie rozliczać się z urzędem skarbowym oraz przyczynić się do zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów. 18

18 RACHUNKOWOŚĆ MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz, Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 Celem publikacji jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi zasadniczych ustaleń przyjętych w MSSF 1. Powinno to ułatwić: przygotowanie harmonogramu konwersji sprawozdania finansowego ze stosowanej polityki rachunkowości na zasady zgodne z wymaganiami MSSF, wyodrębnienie istotnych etapów realizacji tego projektu, dokonanie wyboru fakultatywnych zwolnień w retrospektywnym ujęciu poszczególnych standardów, analizę wpływu przeprowadzonych przekształceń na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 katalog wydawniczy 2008/

19 RACHUNKOWOŚĆ MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak, Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 Treścią książki jest szczegółowa analiza postanowień MSR 14 z odwołaniem się do innych standardów oraz regulacji krajowych. Kolejno omówiono podstawowe zagadnienia, m.in.: ilościowe i jakościowe kryteria wyodrębniania segmentów działalności, rodzaje wzorów sprawozdawczych segmentów działalności, podstawowe pojęcia wykorzystywane do sporządzania sprawozdawczości segmentów działalności, takie jak przychody, koszty segmentu, aktywa i pasywa oraz wynik segmentu, mierniki wyników prezentowanych przez spółki kapitałowe w sprawozdawczości według segmentów działalności. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 50 zł Format B5, str. 210 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Sławomir Sojak Piotr Kozak ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 212 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Elżbieta Kalwasińska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 156 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Pod redakcją Sławomira Sojaka ISBN Cena 45 zł Format B5, str

20 FINANSE Finanse Wydanie 4 Praca zbiorowa pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 485 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku Wojciech Morawski ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 128 Finanse to dział ekonomii zajmujący się zjawiskami pieniężnymi. Obejmują teorię finansów, czyli wyjaśnianie roli zjawisk pieniężnych (finansowych) w przebiegu procesów gospodarczych, oraz politykę finansową, tj. regulowanie procesów gospodarczych za pomocą instrumentów finansowych. Stanowią podstawę koncepcji głównych szkół myśli ekonomicznej, dostarczających odpowiedzi na pytanie: jak rozwiązywać problemy makroekonomiczne za pomocą polityki monetarnej i fiskalnej. Autorzy tej książki pracownicy naukowi Katedry Finansów Szkoły Głównej Handlowej w interesujący sposób omawiają tę tematykę. Książka cenionego znawcy historii gospodarczej przedstawia odwrotną stronę medalu w stosunku do tej, którą ukazuje historia polityczna. Wiele wydarzeń politycznych bez znajomości historii finansów może sprawiać wrażenie przypadkowych. W świetle tego, co wynika z historii finansów, stają się logiczne i zrozumiałe. Opracowanie to pomaga zrozumieć historyczne uwarunkowania zjawisk gospodarczych. Można też dowiedzieć się z niego, że żadna dobra koniunktura nie trwa wiecznie. Na szczęście to samo można powiedzieć o złej koniunkturze. katalog wydawniczy 2008/

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Międzrnarodowe i polskie

Międzrnarodowe i polskie PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR. HAB. MARIANA WALCZAKA Międzrnarodowe i polskie re~lac e rachun owości w praktyce Warszawa 2003 ldi"fin Spis treści Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH

INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH INSTRUMENTY FINANSOWE W SPÓŁKACH Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI

1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP..................................................... 11 Rozdział 1 PRZESŁANKI POWSTANIA ORAZ ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI........................................

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Gertruda Krystyna Świderska

Gertruda Krystyna Świderska Książka jest jedyną pozycją w Polsce, która pokazuje proces tworzenia sprawozdania finansowego. Wykorzystano w niej bogatą i aktualną wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz

Opis: Spis treści: Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Tytuł: Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym. Autorzy: Sławomir Antkiewicz Opis: Wraz z rozwojem rynku kapitałowego i pieniężnego w Polsce rośnie znaczenie znajomości konstrukcji i stosowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów i niefinansistów

Finanse dla menedżerów i niefinansistów Finanse dla menedżerów i niefinansistów Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 21-22.09; 27-28.11.2017r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom ACCA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA

BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA v Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie BUDŻETOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH - TEORIA I PRAKTYKA pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wiktora Krawczyka

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo