W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców."

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. Jednym z warunków niezbędnych do utrzymania się firm na rynku jest właściwe reagowanie przedsiębiorców na zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym przedsiębiorstwa. Dynamiczny charakter tych zmian wywołuje potrzebę zdobycia gruntownej wiedzy na temat zarządzania małą firmą i kierowania jej rozwojem. Niniejsza publikacja stanowi próbę zaspokojenia tej potrzeby, gdyż jest ona kierowana zarówno dla studentów studiów wyższych, w tym również uczelni ekonomicznych, jak i przedsiębiorców, pragnących uporządkować i pogłębić wiedzę o zarządzaniu małą firmą. Celem autorów jest prezentacja mechanizmów uruchamiania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, a także wyposażenie czytelników w praktyczne umiejętności, umożliwiające uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej na własny rachunek. Ze względu na rozległość problematyki przyjęto podział książki na trzy części. Pierwsza z nich została poświęcona rozważaniom ogólnym, związanym

2 z przejawami i uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości. Punktem wyjścia jest rozdział poświęcony istocie przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości indywidualnej, a także roli przedsiębiorcy, jako inicjatora działalności gospodarczej. Następnie przedstawiono różnorodne formy wspierania przedsiębiorczości przez polskie instytucje państwowe i samorządowe. Szeroko zostały także scharakteryzowane możliwości otrzymania pomocy publicznej ze środków Unii Europejskiej. Część tę zamyka prezentacja wpływu czynnika przestrzennego na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, ich współpracy oraz poprawy konkurencyjności. Druga część książki dotyczy procedur i podstawowych działań, towarzyszących zakładaniu i uruchamianiu działalności gospodarczej w Polsce. Punktem wyjścia rozważań na ten temat jest prezentacja podstaw prawnych oraz form prawno-administracyjnych działalności gospodarczej. Następnie uwagę poświęcono problematyce biznesplanu na przykładzie małej firmy. W tym miejscu zostały przedstawione w sposób ogólny zasady i procedury tworzenia biznesplanu oraz struktura planu biznesowego dla małego przedsiębiorstwa. Integralną częścią tego opracowania jest zamieszczone w aneksie studium przypadku dla działalności hotelarsko-gastronomicznej. Ze względu na dużą wagę kapitału finansowego w rozwoju firmy kolejnym poruszanym zagadnieniem są źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Autor przedstawił także wady i zalety najbardziej popularnych form finansowania zewnętrznego małych przedsiębiorstw. Uwieńczeniem tej części książki jest rozdział traktujący o organizacji systemu finansowo-księgowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego uproszczonych form. Fragment ten zawiera również syntetyczny przegląd form opodatkowania.

3 Część trzecia książki dotyczy wybranych aspektów zarządzania małym przedsiębiorstwem. Wprowadzenie do tych zagadnień stanowi rozdział pierwszy, poświęcony specyfice i strategiom zarządzania małym przedsiębiorstwem. Kontynuacją tych rozważań jest rozdział dotyczący zarządzania zasobami pracy. Ukazano w nim zalety i wady możliwych do zastosowania w małym przedsiębiorstwie form zatrudnienia zarówno pracowniczego, jak i niepracowniczego. Ważnym elementem zarządzania firmą jest bieżące analizowanie procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie i ich skutków finansowych. Dlatego następny rozdział poświęcono tym zagadnieniom. W celu zilustrowania poruszanych zagadnień zarządczych w kolejnym rozdziale podjęto kwestię specyfiki zarządzania małymi firmami rodzinnymi, z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń. Uzupełnieniem tego rozdziału jest fragment, ukazujący źródła sukcesu i przyczyny zagrożenia upadłością małych i średnich firm. Swoistym podsumowaniem zarówno części trzeciej, jak i całej książki jest rozdział poświęcony niektórym aspektom zastosowania technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Autorzy przedstawili w nim wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania informacją, a także ich aplikacyjne walory w zarządzaniu firmą, szczególnie w zakresie wspomagania sprzedaży. Opracowanie stanowi zatem próbę dostarczenia Czytelnikowi swoistego kompendium, niezbędnego do zapoczątkowania i rozwinięcia indywidualnej działalności gospodarczej. Ze względu na charakter niniejszej książki przygotowano słowniczek podstawowych pojęć ekonomicznych, przydatnych dla początkującego przedsiębiorcy. Zapraszamy zatem do lektury przedkładanej publikacji, żywiąc nadzieję, że przyczyni się ona do ułatwienia podejmowania

4 indywidualnej działalności gospodarczej... Spis treści Wstęp CZĘŚĆ 1. ISTOTA I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Przedsiębiorca - przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - Roman Sobiecki 1.1. Przedsiębiorca jako podmiot i animator działalności gospodarczej 1.2. Współczesne przedsiębiorstwo - istota, funkcje i determinanty rozwoju 1.3. Przedsiębiorczość w nauce i praktyce gospodarczej 1.4. Specyfika przedsiębiorczości indywidualnej 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości - Halina Kałuża 2.1. Państwo jako kreator wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 2.2. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości 3. Fundusze UE jako źródło wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 3.1. Pojęcie pomocy publicznej dla przedsiębiorców - Wiesław Czyżowicz, Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner 3.2. Zasady udzielania pomocy publicznej - Wiesław Czyżowicz, Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner 3.3. Narzędzia, zakres i zasady pomocy dla MSP - Magdalena Typa 3.4. Programy realizowane w Polsce - Magdalena Typa 3.5. Programy realizowane przez Komisję Europejską - Magdalena Typa 4. Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju MSP

5 - Hanna Godlewska-Majkowska 4.1. Uwarunkowania lokalne i regionalne postaw przedsiębiorczych 4.2. Lokalne i regionalne determinanty rozwoju MSP 4.3. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw Bibliografia CZĘŚĆ 2. PROCEDURY ZAŁOŻENIA I URUCHOMIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE 1. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - Halina Kałuża 2. Wybrane formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw - Halina Kałuża 3. Procedura zakładania przedsiębiorstwa - Halina Kałuża 4. Biznesplan - na przykładzie małej firmy - Lucyna Kowalczyk 4.1. Pojęcie i funkcje biznesplanu 4.2. Źródła informacji niezbędnych do opracowania biznesplanu 4.3. Procedura formułowania biznesplanu 4.4. Struktura biznesplanu 5. Źródła finansowania nowego przedsięwzięcia - Jacek Grzywacz 5.1. Możliwe źródła pozyskiwania kapitału 5.2. Kredyt jako podstawowe źródło kapitału obcego Istota kredytu i jego rodzaje Procedura kredytowa a dostępność kredytu Zabezpieczenia kredytowe Kredyt w praktyce gospodarczej Leasing w przedsiębiorstwie Charakterystyka porównawcza kredytu i leasingu Venture capital 6. Organizacja systemu finansowo-księgowego - Gertruda Świderska,

6 Mariusz Karwowski 6.1. Formy systemu finansowo-księgowego 6.2. Formy opodatkowania przedsiębiorców Bibliografia Część 3. Praktyka zarządzania w małych przedsiębiorstwach - wybrane zagadnienia 1. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami - Krystyna Poznańska 1.1. Specyfika zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach 1.2. Zarządzanie strategiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1.3. Strategie rozwoju i konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw 2. Zatrudnienie, czas pracy, motywowanie w małej firmie - Irena Lichniak 2.1. Samozatrudnienie 2.2. Niepracownicze formy zatrudnienia 2.3. Zatrudnienie pracownicze 2.4. Organizacja czasu pracy. Motywowanie 3. Analiza finansowa małej firmy - Irena Lichniak 3.1. Treść i zakres analizy finansowej 3.2. Wewnętrzna analiza finansowa 3.3. Zewnętrzna analiza finansowa 4. Dylematy zarządzania firmą rodzinną - Halina Kałuża 5. Źródła sukcesu i przyczyny zagrożenia upadłością małych i średnich firm - w świetle badań empirycznych - Beata Żelazko 6. Nowoczesne metody i technologie w zarządzaniu - Piotr Piekarzewski, Andrzej Wodecki 6.1. Wyszukiwanie informacji - Andrzej Wodecki

7 6.2. Agregacja i porządkowanie informacji - Andrzej Wodecki 6.3. Komunikacja i praca grupowa - Piotr Piekarzewski, Andrzej Wodecki 6.4. Systemy wspomagające zarządzanie firmą - Piotr Piekarzewski, Andrzej Wodecki 6.5. Systemy wspomagające sprzedaż - Piotr Piekarzewski Spis treści Efektywne techniki promocji małych i średnich firm w internecie - Piotr Piekarzewski Bibliografia Aneks Załącznik 1 Załącznik 2 Słowniczek

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014

Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., 2006 Copyright by Wolters Kluwer SA, 2014 Recenzenci prof. dr hab. Aurelia Bielawska prof. dr hab. Gabriela Łukasik Wydawca Joanna Dzwonnik Kamila Dołęgowska-Narloch Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Renata Włodek Korekta

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi

Zarządzanie projektami lokalnymi i regionalnymi Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Zakład Zarządzania Projektami Lokalnymi i Regionalnymi SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami lokalnymi

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo