spis treści 2 Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22"

Transkrypt

1 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 5 Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II 5 Rachunkowość finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone 6 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 6 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 7 Podstawy rachunkowości, tom II Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 7 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 7 Rachunkowość bankowa po zmianach 8 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów 8 Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo 8 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 9 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 9 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 10 Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Wydanie drugie 10 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 11 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa 11 Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 11 Ryzyko w rachunkowości 12 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Pojęcia problemy zadania 12 Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard 12 Analiza finansowa w teorii i w praktyce 13 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach Zasady, przykłady i tablice procentowe Wydanie V 13 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) 13 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne 14 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 14 Weksel w praktyce 14 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 15 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 15 Kreatywna rachunkowość 15 Fałszowanie sprawozdań finansowych 15 Rachunkowość można zrozumieć 16 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 16 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 16 Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne 17 Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 17 Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna 17 Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych 18 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 18 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 18 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 19 Rezerwy w rachunkowości i podatkach 19 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 19 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym 19 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego 20 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej 20 Zasady obiegu i ochrony dokumentów 20 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 20 MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 21 MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych 21 MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych 21 MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym 21 MSR 12. Podatek dochodowy 21 MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 21 MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe 22 MSR 18. Przychody 22 MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 22 MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 22 MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 Finanse Słownik finansów haseł (określeń używanych w finansach) 23 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie VIII 23 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII 23 Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 24 Finanse. Wydanie 4 24 Zarządzanie finansami publicznymi 25 Finanse. Zarys wykładu 25 Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 25 Instytucje otoczenia biznesu Rozwój, wsparcie, instrumenty 26 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 26 Współczesna polityka pieniężna 26 Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego 26 Unia monetarna. Teoria i polityka 27 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 27 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 27 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 28 Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 28 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 28 Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność Budżet zadaniowy w Polsce 29 Quasi-fundusze venture capital Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP 29 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 29 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 30 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 30 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 30 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 30 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele 31 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 31 2

2 spis treści Budżet państwa i samorządów Decentralizacja oświata. Studium porównawcze 31 Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena 32 Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 32 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków 32 Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki 33 Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe 33 Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone 33 Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 34 Podstawy finansów i bankowości 34 Ocena działalności instytucji finansowych 34 Bankowość Podstawy bankowości. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 35 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Wydanie V rozszerzone i zaktualizowane 35 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 36 Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania 36 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 36 Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych 37 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 37 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 37 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 38 Budżetowanie w banku komercyjnym 38 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą 38 Ekonomia Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju 39 Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 39 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej 39 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia Perspektywa międzynarodowa 40 Gospodarka i obrót nieruchomościami 40 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania 40 Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Agrobiznes 41 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 41 Klastry na świecie. Studia przypadków 42 Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym 42 Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 42 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 43 Ekonomiczne podstawy negocjacji Pomiędzy prawem a moralnością 43 Ekonomia menedżerska dla MSP W teorii i praktyce 43 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarownia 44 Zadłużenie zagraniczne Polski Gra o miliardy Kiedy do euro? 44 Energia w czasach kryzysu 44 Ekonomia globalna Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków sposoby na kryzys gospodarczy Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy 45 Gospodarka i geopolityka Dokąd zmierza świat? 45 Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych 46 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji 46 Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 46 Migracja kapitału w globalnej gospodarce 47 Globalna gospodarka i globalny kryzys 47 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 47 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 47 Budżet ogólny Unii Europejskiej Stan obecny i perspektywy 48 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 48 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXi wieku. Wydanie 2 48 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego Barter, buy-back, offset 48 E-business E-usługi a społeczeństwo informacyjne 49 Systemy biznesu elektronicznego 49 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 49 Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50 Metody ekonomiki sektora informacyjnego 50 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu 50 Wydawnictwa anglojęzyczne How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 51 Diagnosis of the Polish Economy Present State and Perspectives 51 Influencing Management of the Polish Economy by Governments 51 Historia idee Milton Friedman. Biografia 52 Adam Smith. Życie i idee 52 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 52 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 53 Zostań rekinem giełdowym 53 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 53 Podręczniki Statystyka dla ekonomistów Wydanie II rozszerzone 54 Podstawy algorytmów Schematy blokowe 54 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej 54 Redagowanie prac dyplomowych Wskazówki metodyczne dla studentów 55 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne 55 Konsumpcja. Eseje statystyczne 55 katalog wydawniczy 2009/2010 3

3 rachunkowość Rachunkowość podatkowa Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 90 zł. Format B5, str. 526 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II Monika Foremna-Pilarska, Ewa Radawiecka ISBN Cena 65 zł. Format B5, str. 512 Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. W opracowanie uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku. W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych. Kolejne wydanie książki jest uzasadnione zmieniającym się prawem bilansowym oraz standaryzacją regulacji międzynarodowych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z postanowień polskiej ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Publikacja jest wzbogacona o przykłady wyceny i ewidencji księgowej wraz z rozwiązaniami przedstawionych problemów. 4

4 rachunkowość Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 464 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kierownicy jednostek gospodarczych, dokonujący wyboru zasad rachunkowości i przygotowujący politykę rachunkowości, muszą zapoznać się z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia do przepisów prawa bilansowego Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zagadnienia te zostały zilustrowane licznymi przykładami pojawiających się problemów i propozycjami ich rozwiązań. Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy zarówno o ogólnych zasadach, jak i o specyfice poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy. Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego. katalog wydawniczy 2009/2010 5

5 rachunkowość Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. 6

6 rachunkowość Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Podstawy rachunkowości, tom II Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 Irena Olchowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 272 Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, jak te informacje mogą zostać uzyskane w procesie analizy finansowej oraz jak mogą być wykorzystane przez zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu działalności, budżetowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją. W podręczniku omówiono istotę rachunkowości, podstawy jej metodologii, zasady ewidencji gospodarczych oraz wycenę w rachunkowości. Omówiono aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, rzeczowy majątek obrotowy i trwały, wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz przychody, koszty i wyniki. Przedstawiono zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy. Tom II zawiera zadania i ich rozwiązania pozostające w ścisłej relacji z treściami tomu I. Aktualizacja popularnego podręcznika została dokonana z uwzględnieniem zmian w polskim prawie bilansowym oraz postanowień MSR i Dyrektyw Unii Europejskiej. katalog wydawniczy 2009/2010 7

7 rachunkowość Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 496 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 542 Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego. Ma służyć nie tylko nauce księgowania, ale także pokazać rachunkowość od strony produktów bankowych i specyficznych zagadnień występujących w bankowości. Niezależnie od edukacyjnej strony opracowania autorzy przekazali obraz rachunkowości jako niezbędnego systemu informacyjnego, którego znajomość jest konieczna do kompetentnego zarządzania bankiem, a w szczególności maksymalizacji zysku przy minimalizacji zagrożeń ryzykiem. Uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany, w tym wprowadzane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej oraz system sprawozdawczości FINREP dla NBP. Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę treści merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych ilustrowaną wieloma przykładami. Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo Jan Turyna ISBN Rok wydania 2006 Cena 48 zł. Format B5, str. 264 Omówiono pojęcie standardu sprawozdawczości finansowej oraz ramy instytucjonalne i organizacyjne podstawowych źródeł standaryzacji: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), standardy rachunkowości amerykańskiej (US GAAP), polskie regulacje ustawowe. Szczególną uwagę poświęcono zależnościom tych standardów oraz zagadnieniom wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań. 8

8 rachunkowość Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Przedstawiono charakterystykę stornowania błędnych zapisów księgowych, zagadnienia tytułów zmian aktywów trwałych, ich ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych oraz ujmowania w księgach rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono aktywom obrotowym oraz pozycjom wynikowym kosztom. Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. W opracowaniu wskazuje się na te aspekty rachunkowości, które są wspólne dla różnych podmiotów gospodarczych oraz na możliwości wyboru szczegółowych rozwiązań księgowych w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. katalog wydawniczy 2009/2010 9

9 rachunkowość Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera. Wydanie drugie Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 128 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 810 W książce z wyjątkowym powodzeniem podjęto trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, co pozostaje niewiadomym, a czego w ogóle ze sprawozdania finansowego dowiedzieć się nie można. Publikacja ze względu na temat, sposób podania treści, formę, logiczny wywód oraz niezwykle jasny i zrozumiały język, a także niewielką objętość (mimo ogromu materiału) nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, ale ma szanse stać się perełką na rynku wydawniczym. Została napisana w pierwszej osobie, co niewątpliwie podnosi poradnikowy charakter (z recenzji dr Teresy Cebrowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Książka odpowiada na pytanie: co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, omawia różnice między MSSF/ MSR a znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, może służyć zarówno mniej, jak i bardziej wtajemniczonym, nie pomija trudnych i kontrowersyjnych kwestii. Stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania i interpretacji sprawozdania finansowego. Jest bardzo cennym źródłem informacji z uwagi na możliwość jej praktycznego zastosowania. 10

10 rachunkowość Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 135 zł. Format B5, str Prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów... (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W opracowaniu uzasadniono potrzebę strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami oraz ich wieloaspektowej analizy. Zaprezentowano naturę wyselekcjonowanych obszarów kosztów z jednoczesnym wskazaniem na aspekty zarządcze, przedstawiono propozycję ich klasyfikacji modelowej, najbardziej użytecznej zarządczo. Poddano analizie stan wiedzy i stosowanych rozwiązań praktycznych. Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Prezentacja współczesnych uwarunkowań funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Omówiono syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. katalog wydawniczy 2009/

11 rachunkowość Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia problemy zadania Praca zbiorowa pod redakcją Anny Karmańskiej ISBN Rok wydania 2004 Cena 40 zł. Format B5, str. 224 Ryzyko w rachunkowości Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. Usystematyzowano problematykę rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w 12 bloków tematycznych obejmujących m.in. rachunek kosztów, rachunek kalkulacyjny, rachunkowość zarządczą, koszty zmienne, stałe, bezpośrednie, pośrednie, zarządzanie operacyjne, rentowność. W każdym bloku zamieszczono leksykon charakterystykę podstawowych pojęć, zestaw kontrolnych pytań oraz wybór zadań. Pomiar dokonań Od wyniku finansowego do balanced scorecard Jan Michalak ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 168 Książka stanowi kompendium wiedzy o pomiarze dokonań (wyników). Prezentuje w sposób przystępny zalety i wady różnych koncepcji pomiaru dokonań stosowanych w praktyce polskich i światowych przedsiębiorstw. Ostatni rozdział stanowi przewodnik pozwalający na opracowanie systemu pomiaru dokonań dostosowanego do specyfiki firmy i wymagań zarządzających. 12

12 rachunkowość Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V Witold Bień Andrzej Bień ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 232 Analiza finansowa w teorii i w praktyce Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 304 Książka napisana jasnym i prostym językiem; przedstawiane w niej tezy ilustrowane są wieloma przykładami. Może być zrozumiała nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla czytelników bez przygotowania ekonomicznego. Jest to jednocześnie znakomity materiał uzupełniający wiedzę praktyków oraz studentów kierunków ekonomicznych. ( ) Do najważniejszych zalet książki należy zaliczyć jej interdyscyplinarność, kompatybilność z polską rzeczywistością gospodarczą oraz polskim systemem prawnym, a także praktyczne zastosowania (z recenzji dr hab. Michała Wrzesińskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania. Zaprezentowane zasady zostały zilustrowane licznymi przykładami ułatwiającymi zastosowanie w praktyce. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 30 zł. Format C5, str. 124 Opracowanie zawiera informacje niezbędne do samodzielnego korzystania z bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. najważniejszych elementów sprawozdania finansowego obrazujących stan majątkowy firmy, zdolność do regulowania zobowiązań oraz osiągany wynik. Jest przewodnikiem do czytania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. katalog wydawniczy 2009/

13 rachunkowość Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 37 zł. Format C5, str. 140 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 118 Celem książki jest podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli firm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność fi nansową przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w warunkach gospodarki rynkowej, również na otwartym rynku państw Unii Europejskiej. Obecność na rynkach zewnętrznych i rozwijanie produkcji eksportowej to specyficzne aspekty wymogu zachowania płynności, do których odnosi się autor, opierając się na własnym doświadczeniu w zarządzaniu firmami, cytując literaturę przedmiotu. Szczegółowo przedstawiono m.in. podstawę planowania finansowego i płynności przedsiębiorstw, opracowanie rocznego planu finansowego i zarządzania ryzykiem firmy. W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji wyników tej oceny. Ma to umożliwić prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji syntetycznych wskaźników oceny zyskowności spółki, jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań i obsługi zadłużenia. Weksel w praktyce Witold Bień ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 108 Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat weksla, papieru wartościowego, którym w praktyce posługują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest to dokument szczególnego rodzaju. Autor przedstawia w praktycznym aspekcie zasady postępowania w przypadku wykorzystywania weksla w różnych sytuacjach. Książka jest praktycznym komentarzem do prawa wekslowego. 14

14 rachunkowość Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 402 W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości. Omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości oraz pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne. Kolejno zaprezentowano problemy ujęcia w księgach rachunkowych wybranych zasobów i procesów, które w dobie globalizacji wymagają szczególnej uwagi (wartości niematerialne i prawne, połączenia jednostek, projekty unijne, instrumenty walutowe, rezerwy na instrumenty finansowe oraz koszty). Ostatnią część pracy poświęcono prezentacji informacji o zasobach i procesach w sprawozdaniu finansowym. Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce w przedstawionym systemie zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Włodzimierz Wąsowski ISBN Rok wydania 2005 Cena 40 zł. Format B5, str. 111 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z patologii gospodarki rynkowej. W ostatnich latach ujawniono szereg spektakularnych przypadków fałszowania sprawozdań. Celem publikacji jest przedstawienie mechanizmów dokonywania manipulacji, czyli sprzeniewierzania się zasadom rachunkowości, które obowiązują jednostki prezentujące sprawozdania i biegłych rewidentów odpowiedzialnych za ich rzetelną weryfikację. katalog wydawniczy 2009/

15 rachunkowość Rachunkowość można zrozumieć Jarosław Tuczko ISBN , rok wydania 2008, cena 35 zł, format B5, str. 160 To książka dla rozpoczynających swoją przygodę z księgowością i oczekujących zrozumienia jej podstaw. Jeżeli uczęszczasz na wykłady z rachunkowości lub prowadzisz biznes i chciałbyś zrozumieć, co to księgowość, powinieneś przeczytać to opracowanie. Księgowość to nie aż tak bardzo skomplikowana materia, przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób daje się nawet polubić. Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Piotr Rytko ISBN , rok wydania 2009, cena 75 zł, format B5, str. 424 Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący: ocenę wiarygodności kredytowej klienta, ustalanie warunków kredytowych, finansowanie należności handlowych, monitorowanie poziomu należności oraz spłat, zarządzanie ryzykiem kredytowym, ściąganie należności. Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN , rok wydania 2007, cena 38 zł, format B5, str. 142 Brak przejrzystości opłat faktoringowych jest jedną z barier szybszego rozwoju tej usługi w naszym kraju. W ocenie opłacalności transakcji faktoringowych dla klienta, czyli przedsiębiorcy, należy operować pojęciem korzyści, jakie odnosi, a nie pojęciem przychodów. Na koszty ponoszone z tytułu faktoringu składają się opłaty pobierane przez faktora. Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia, jakie są to opłaty i co wpływa na ich wysokość. Zastosowanie w praktyce przedstawionych dwóch modeli oceny opłacalności transakcji z punktu widzenia faktora i faktoranta przyczyni się do poprawy przejrzystości systemu opłat i pozwoli na zminimalizowanie ryzyka poniesienia strat i maksymalizację korzyści. 16

16 rachunkowość Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch ISBN , rok wydania 2008, cena 49 zł, format B5, str. 287 W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty finansowego planowania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Planowanie, przy założeniu przestrzegania jego zasad oraz procedur, jest skutecznym narzędziem komunikacji, kontroli i motywacji. Obszerna prezentacja rozwiązań praktycznych jest skierowana do osób specjalizujących się w zagadnieniu finansowego planowania operacyjnego, controllingu i rachunkowości zarządczej. Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Beata Świecka ISBN , rok wydania 2009, cena 52 zł, format B5, str. 290 Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, jej przyczyn i skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. Uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna Redakcja naukowa Beata Świecka ISBN , rok wydania 2008, cena 55 zł, format B5, str. 320 W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). katalog wydawniczy 2009/

17 rachunkowość Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych Roman Niemczyk ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 246 W książce czytelnik znajdzie omówienie Zakładowego Planu Kont w zakresie minimalnym wraz ze schematami i rozwiązanymi przykładami, które staną się pomocne w codziennej pracy w służbach finansowoksięgowych spółdzielni mieszkaniowych. Specyfika usytuowania prawnego spółdzielczości mieszkaniowej oraz jej działalności rzutują na zakres i sposób ujmowania w księgach rachunkowych przeprowadzanych operacji. Nowelizacja ustawy z 2007 roku umożliwiła spółdzielniom funkcjonowanie w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym: stały się one swoistymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą, budują oraz wynajmują lokale mieszkalne i użytkowe, generują koszty, uzyskują przychody, a więc osiągają wynik finansowy. W Polsce brak literatury fachowej wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy przygotowania rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprojektowanej bazy informacyjnej. Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. W publikacji omówiono kategorie aktywów (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe etc.), analizując ich możliwe klasyfikacje, zasady wyceny i różnice w ujęciu według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 18

18 rachunkowość Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 176 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 112 Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono zasady gromadzenia informacji, wyceny i rejestracji zużycia materiałów i energii w sposób niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego na podstawie obowiązującego prawa bilansowego. Zwrócono uwagę na analizy kosztów zużycia materiałów i energii oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, których zastosowanie umożliwia optymalizację kosztów zużycia materiałów. Rezerwy w rachunkowości i podatkach Maria Gmytrasiewicz Urszula Kierczyńska ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 136 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Lech Goraj Stanisław Mańko ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 267 Zagadnienie rezerw należy do najważniejszych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych problemów w rachunkowości. Autorki podejmują próbę uporządkowania chaosu informacyjnego, prezentując w sposób przystępny i uporządkowany podstawowe zagadnienia dotyczące rezerw w rachunkowości w świetle nowego spojrzenia. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych i budowanej na tej podstawie komputerowej bazy danych, stanowiących podstawę do oceny sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Omówiono specyfikę Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). katalog wydawniczy 2009/

19 rachunkowość Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN X Rok wydania 2006 Cena 60 zł. Format B5, str. 264 Zasady obiegu i ochrony dokumentów Wiesław Bral Andrzej Wojciechowski ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format A5, str. 256 Książka ma na celu przybliżenie instytucji faktoringu potencjalnym klientom, czyli przedsiębiorcom, co pozwoli w pełni wykorzystać jego zalety w praktyce. Omówione zagadnienia opodatkowania faktoringu zostały uzupełnione o orzecznictwo na ten temat. Zaprezentowana książka jest pierwszą na rynku pozycją zajmującą się faktoringiem od strony prawa cywilnego, bilansowego i podatkowego jednocześnie. Przedstawiono proces integracji dokumentów i danych, z którymi każde przedsiębiorstwo ma do czynienia zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Autorzy wskazali wymagania prawne dotyczące zasad przetwarzania danych i sposobu prowadzenia dokumentacji przez przedsiębiorców oraz ramy organizacyjne umożliwiające zaprojektowanie i wdrożenie zasad obiegu i ochrony dokumentów. Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Rok wydania 2006 Cena 70 zł. Format B5, str. 296 Przystępne przedstawienie obowiązków publicznych związanych z prowadzeniem prywatnego przedsiębiorstwa. Książka została pomyślana jako pomoc w orientacji w labiryncie procedur i formalności, jakie towarzyszą na co dzień przedsiębiorcom. Jest adresowana do wszystkich osób, które zajmują się sprawami obrotu gospodarczego, a nie są specjalistami w zakresie prawa, podatków i rachunkowości. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 148 Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty z branży usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowo przedstawiono zasady ewidencji dotyczące podatników rozliczających się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego. 20

20 rachunkowość MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz Karolina Gościniak Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 katalog wydawniczy 2009/

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo