spis treści 2 Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22"

Transkrypt

1 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 5 Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie II 5 Rachunkowość finansowa. Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone 6 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 6 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 7 Podstawy rachunkowości, tom II Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 7 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 7 Rachunkowość bankowa po zmianach 8 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów 8 Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo 8 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 9 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 9 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 10 Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Wydanie drugie 10 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 11 Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa 11 Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej 11 Ryzyko w rachunkowości 12 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Pojęcia problemy zadania 12 Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard 12 Analiza finansowa w teorii i w praktyce 13 Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach Zasady, przykłady i tablice procentowe Wydanie V 13 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) 13 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne 14 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 14 Weksel w praktyce 14 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych 15 Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji 15 Kreatywna rachunkowość 15 Fałszowanie sprawozdań finansowych 15 Rachunkowość można zrozumieć 16 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach 16 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 16 Operacyjne planowanie finansowe Ujęcie praktyczne 17 Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 17 Bankructwa gospodarstw domowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna 17 Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych 18 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 18 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 18 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 19 Rezerwy w rachunkowości i podatkach 19 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 19 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym 19 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego 20 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej 20 Zasady obiegu i ochrony dokumentów 20 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 20 MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 21 MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych 21 MSR 7. Rachunek przepływów pieniężnych 21 MSR 10. Zdarzenia po dniu bilansowym 21 MSR 12. Podatek dochodowy 21 MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 21 MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe 22 MSR 18. Przychody 22 MSR 21. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 22 MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 22 MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 Finanse Słownik finansów haseł (określeń używanych w finansach) 23 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wydanie VIII 23 Rynek papierów wartościowych Wydanie VII 23 Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone 24 Finanse. Wydanie 4 24 Zarządzanie finansami publicznymi 25 Finanse. Zarys wykładu 25 Federalizm fiskalny w teorii i praktyce 25 Instytucje otoczenia biznesu Rozwój, wsparcie, instrumenty 26 Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie 26 Współczesna polityka pieniężna 26 Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego 26 Unia monetarna. Teoria i polityka 27 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 27 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 27 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej 28 Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie 28 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 28 Nowe zarządzanie publiczne skuteczność i efektywność Budżet zadaniowy w Polsce 29 Quasi-fundusze venture capital Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP 29 Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 29 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 30 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 30 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 30 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 30 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele 31 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 31 2

2 spis treści Budżet państwa i samorządów Decentralizacja oświata. Studium porównawcze 31 Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena 32 Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa 32 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa Studia przypadków 32 Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki 33 Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe 33 Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone 33 Finanse i bankowość. Teoria i praktyka 34 Podstawy finansów i bankowości 34 Ocena działalności instytucji finansowych 34 Bankowość Podstawy bankowości. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane 35 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem. Wydanie V rozszerzone i zaktualizowane 35 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej 36 Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania 36 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 36 Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych 37 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 37 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 37 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 38 Budżetowanie w banku komercyjnym 38 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca. Zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą 38 Ekonomia Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju 39 Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku 39 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej 39 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia Perspektywa międzynarodowa 40 Gospodarka i obrót nieruchomościami 40 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania 40 Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach Agrobiznes 41 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw 41 Klastry na świecie. Studia przypadków 42 Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym 42 Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej 42 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 43 Ekonomiczne podstawy negocjacji Pomiędzy prawem a moralnością 43 Ekonomia menedżerska dla MSP W teorii i praktyce 43 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarownia 44 Zadłużenie zagraniczne Polski Gra o miliardy Kiedy do euro? 44 Energia w czasach kryzysu 44 Ekonomia globalna Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków sposoby na kryzys gospodarczy Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy 45 Gospodarka i geopolityka Dokąd zmierza świat? 45 Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych 46 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji 46 Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie 46 Migracja kapitału w globalnej gospodarce 47 Globalna gospodarka i globalny kryzys 47 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 47 Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 47 Budżet ogólny Unii Europejskiej Stan obecny i perspektywy 48 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 48 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXi wieku. Wydanie 2 48 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego Barter, buy-back, offset 48 E-business E-usługi a społeczeństwo informacyjne 49 Systemy biznesu elektronicznego 49 E-procurement. Systemy elektronicznych zamówień publicznych 49 Handel aukcyjny. Rynki, metody, technologie 50 Metody ekonomiki sektora informacyjnego 50 Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-businessu 50 Wydawnictwa anglojęzyczne How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition 51 Diagnosis of the Polish Economy Present State and Perspectives 51 Influencing Management of the Polish Economy by Governments 51 Historia idee Milton Friedman. Biografia 52 Adam Smith. Życie i idee 52 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 52 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 53 Zostań rekinem giełdowym 53 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 53 Podręczniki Statystyka dla ekonomistów Wydanie II rozszerzone 54 Podstawy algorytmów Schematy blokowe 54 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej 54 Redagowanie prac dyplomowych Wskazówki metodyczne dla studentów 55 Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie, prace habilitacyjne 55 Konsumpcja. Eseje statystyczne 55 katalog wydawniczy 2009/2010 3

3 rachunkowość Rachunkowość podatkowa Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 90 zł. Format B5, str. 526 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II Monika Foremna-Pilarska, Ewa Radawiecka ISBN Cena 65 zł. Format B5, str. 512 Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. W opracowanie uwzględniono stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku. W opracowaniu przedstawiono zasady i podstawowe reguły rachunkowości oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące identyfikacji, wyceny i rejestracji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, a także zasady konstrukcji tych sprawozdań zgodnie z wymogami prawa bilansowego i standardów międzynarodowych. Kolejne wydanie książki jest uzasadnione zmieniającym się prawem bilansowym oraz standaryzacją regulacji międzynarodowych. Uwzględniono rozwiązania wynikające z postanowień polskiej ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Publikacja jest wzbogacona o przykłady wyceny i ewidencji księgowej wraz z rozwiązaniami przedstawionych problemów. 4

4 rachunkowość Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 464 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kierownicy jednostek gospodarczych, dokonujący wyboru zasad rachunkowości i przygotowujący politykę rachunkowości, muszą zapoznać się z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia do przepisów prawa bilansowego Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zagadnienia te zostały zilustrowane licznymi przykładami pojawiających się problemów i propozycjami ich rozwiązań. Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy zarówno o ogólnych zasadach, jak i o specyfice poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy. Opracowanie jest adresowane do audytorów oraz przedstawicieli kierownictw jednostek korzystających z ustaleń audytu. Praca może być też przydatna osobom przygotowującym się do zawodu audytora, studentom specjalności obejmujących problematykę audytu, słuchaczom studiów podyplomowych i kursów z zakresu audytu wewnętrznego. katalog wydawniczy 2009/2010 5

5 rachunkowość Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. 6

6 rachunkowość Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Podstawy rachunkowości, tom I Wykład. Wydanie 7 Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Podstawy rachunkowości, tom II Zadania i rozwiązania. Wydanie 4 Irena Olchowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 272 Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, jak te informacje mogą zostać uzyskane w procesie analizy finansowej oraz jak mogą być wykorzystane przez zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu działalności, budżetowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją. W podręczniku omówiono istotę rachunkowości, podstawy jej metodologii, zasady ewidencji gospodarczych oraz wycenę w rachunkowości. Omówiono aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, rzeczowy majątek obrotowy i trwały, wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz przychody, koszty i wyniki. Przedstawiono zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy. Tom II zawiera zadania i ich rozwiązania pozostające w ścisłej relacji z treściami tomu I. Aktualizacja popularnego podręcznika została dokonana z uwzględnieniem zmian w polskim prawie bilansowym oraz postanowień MSR i Dyrektyw Unii Europejskiej. katalog wydawniczy 2009/2010 7

7 rachunkowość Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 496 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 542 Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego. Ma służyć nie tylko nauce księgowania, ale także pokazać rachunkowość od strony produktów bankowych i specyficznych zagadnień występujących w bankowości. Niezależnie od edukacyjnej strony opracowania autorzy przekazali obraz rachunkowości jako niezbędnego systemu informacyjnego, którego znajomość jest konieczna do kompetentnego zarządzania bankiem, a w szczególności maksymalizacji zysku przy minimalizacji zagrożeń ryzykiem. Uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany, w tym wprowadzane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej oraz system sprawozdawczości FINREP dla NBP. Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę treści merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych ilustrowaną wieloma przykładami. Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP, polskie ustawodawstwo Jan Turyna ISBN Rok wydania 2006 Cena 48 zł. Format B5, str. 264 Omówiono pojęcie standardu sprawozdawczości finansowej oraz ramy instytucjonalne i organizacyjne podstawowych źródeł standaryzacji: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), standardy rachunkowości amerykańskiej (US GAAP), polskie regulacje ustawowe. Szczególną uwagę poświęcono zależnościom tych standardów oraz zagadnieniom wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań. 8

8 rachunkowość Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Przedstawiono charakterystykę stornowania błędnych zapisów księgowych, zagadnienia tytułów zmian aktywów trwałych, ich ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych oraz ujmowania w księgach rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono aktywom obrotowym oraz pozycjom wynikowym kosztom. Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. W opracowaniu wskazuje się na te aspekty rachunkowości, które są wspólne dla różnych podmiotów gospodarczych oraz na możliwości wyboru szczegółowych rozwiązań księgowych w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. katalog wydawniczy 2009/2010 9

9 rachunkowość Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera. Wydanie drugie Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 128 Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 810 W książce z wyjątkowym powodzeniem podjęto trud przybliżenia wiedzy zawartej w sprawozdaniu finansowym, pisząc poradnik, a raczej przewodnik po tym, co z tego sprawozdania można wyczytać, jakie wnioski na jego podstawie wysnuć, co pozostaje niewiadomym, a czego w ogóle ze sprawozdania finansowego dowiedzieć się nie można. Publikacja ze względu na temat, sposób podania treści, formę, logiczny wywód oraz niezwykle jasny i zrozumiały język, a także niewielką objętość (mimo ogromu materiału) nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników, ale ma szanse stać się perełką na rynku wydawniczym. Została napisana w pierwszej osobie, co niewątpliwie podnosi poradnikowy charakter (z recenzji dr Teresy Cebrowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Książka odpowiada na pytanie: co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, jaki wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań ma zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, omawia różnice między MSSF/ MSR a znowelizowaną ustawą o rachunkowości. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, może służyć zarówno mniej, jak i bardziej wtajemniczonym, nie pomija trudnych i kontrowersyjnych kwestii. Stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania i interpretacji sprawozdania finansowego. Jest bardzo cennym źródłem informacji z uwagi na możliwość jej praktycznego zastosowania. 10

10 rachunkowość Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Rok wydania 2006 Cena 135 zł. Format B5, str Prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów... (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W opracowaniu uzasadniono potrzebę strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami oraz ich wieloaspektowej analizy. Zaprezentowano naturę wyselekcjonowanych obszarów kosztów z jednoczesnym wskazaniem na aspekty zarządcze, przedstawiono propozycję ich klasyfikacji modelowej, najbardziej użytecznej zarządczo. Poddano analizie stan wiedzy i stosowanych rozwiązań praktycznych. Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Prezentacja współczesnych uwarunkowań funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Omówiono syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. katalog wydawniczy 2009/

11 rachunkowość Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia problemy zadania Praca zbiorowa pod redakcją Anny Karmańskiej ISBN Rok wydania 2004 Cena 40 zł. Format B5, str. 224 Ryzyko w rachunkowości Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. Usystematyzowano problematykę rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w 12 bloków tematycznych obejmujących m.in. rachunek kosztów, rachunek kalkulacyjny, rachunkowość zarządczą, koszty zmienne, stałe, bezpośrednie, pośrednie, zarządzanie operacyjne, rentowność. W każdym bloku zamieszczono leksykon charakterystykę podstawowych pojęć, zestaw kontrolnych pytań oraz wybór zadań. Pomiar dokonań Od wyniku finansowego do balanced scorecard Jan Michalak ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 168 Książka stanowi kompendium wiedzy o pomiarze dokonań (wyników). Prezentuje w sposób przystępny zalety i wady różnych koncepcji pomiaru dokonań stosowanych w praktyce polskich i światowych przedsiębiorstw. Ostatni rozdział stanowi przewodnik pozwalający na opracowanie systemu pomiaru dokonań dostosowanego do specyfiki firmy i wymagań zarządzających. 12

12 rachunkowość Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Wydanie V Witold Bień Andrzej Bień ISBN Cena 46 zł. Format B5, str. 232 Analiza finansowa w teorii i w praktyce Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 304 Książka napisana jasnym i prostym językiem; przedstawiane w niej tezy ilustrowane są wieloma przykładami. Może być zrozumiała nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla czytelników bez przygotowania ekonomicznego. Jest to jednocześnie znakomity materiał uzupełniający wiedzę praktyków oraz studentów kierunków ekonomicznych. ( ) Do najważniejszych zalet książki należy zaliczyć jej interdyscyplinarność, kompatybilność z polską rzeczywistością gospodarczą oraz polskim systemem prawnym, a także praktyczne zastosowania (z recenzji dr hab. Michała Wrzesińskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Kolejne wydanie cenionego opracowania, które zawiera dostosowane do różnych operacji i przedsięwzięć finansowych zasady rachunku odsetek prostych i złożonych, ustalania przyszłej i aktualnej wartości (dyskonto) pieniądza, ratalnych spłat pożyczek z uwzględnieniem ich oprocentowania. Zaprezentowane zasady zostały zilustrowane licznymi przykładami ułatwiającymi zastosowanie w praktyce. Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 30 zł. Format C5, str. 124 Opracowanie zawiera informacje niezbędne do samodzielnego korzystania z bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. najważniejszych elementów sprawozdania finansowego obrazujących stan majątkowy firmy, zdolność do regulowania zobowiązań oraz osiągany wynik. Jest przewodnikiem do czytania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. katalog wydawniczy 2009/

13 rachunkowość Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 37 zł. Format C5, str. 140 Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw ujęcie praktyczne Tadeusz Teofil Kaczmarek ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 118 Celem książki jest podanie praktycznych wskazówek dla menedżerów i właścicieli firm, jak należy postępować, aby utrzymać płynność fi nansową przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy funkcjonują obecnie w warunkach gospodarki rynkowej, również na otwartym rynku państw Unii Europejskiej. Obecność na rynkach zewnętrznych i rozwijanie produkcji eksportowej to specyficzne aspekty wymogu zachowania płynności, do których odnosi się autor, opierając się na własnym doświadczeniu w zarządzaniu firmami, cytując literaturę przedmiotu. Szczegółowo przedstawiono m.in. podstawę planowania finansowego i płynności przedsiębiorstw, opracowanie rocznego planu finansowego i zarządzania ryzykiem firmy. W opracowaniu przedstawiono zasady i metody oceny efektywności finansowej spółek kapitałowych oraz prawidłowej interpretacji wyników tej oceny. Ma to umożliwić prognozę szans rozwojowych lub zagrożeń dla przyszłej egzystencji firmy. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji syntetycznych wskaźników oceny zyskowności spółki, jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań i obsługi zadłużenia. Weksel w praktyce Witold Bień ISBN Cena 25 zł. Format A5, str. 108 Celem opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat weksla, papieru wartościowego, którym w praktyce posługują się zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest to dokument szczególnego rodzaju. Autor przedstawia w praktycznym aspekcie zasady postępowania w przypadku wykorzystywania weksla w różnych sytuacjach. Książka jest praktycznym komentarzem do prawa wekslowego. 14

14 rachunkowość Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacji Wiesław Bral ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 240 Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kiziukiewicz ISBN Cena 75 zł. Format B5, str. 402 W publikacji przedstawiono najistotniejsze aspekty współczesnej rachunkowości. Omówiono aktualne kierunki rozwoju rachunkowości oraz pomiar takich zasobów i procesów, jak instrumenty finansowe, przychody, długoterminowe usługi, należności, aktywa trwałe oraz biologiczne. Kolejno zaprezentowano problemy ujęcia w księgach rachunkowych wybranych zasobów i procesów, które w dobie globalizacji wymagają szczególnej uwagi (wartości niematerialne i prawne, połączenia jednostek, projekty unijne, instrumenty walutowe, rezerwy na instrumenty finansowe oraz koszty). Ostatnią część pracy poświęcono prezentacji informacji o zasobach i procesach w sprawozdaniu finansowym. Książka przedstawia spójny system obiegu i ochrony dokumentów w trzech modułach organizacyjnych: zarządzania jakością (zgodnego z ISO 9001), zarządzania środowiskiem (ISO 14001) i zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001). Szczególne miejsce w przedstawionym systemie zajmują procedury przydzielania i cofania dostępu do pracy ze sprzętem, dokumentami i programami. Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Włodzimierz Wąsowski ISBN Rok wydania 2005 Cena 40 zł. Format B5, str. 111 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z patologii gospodarki rynkowej. W ostatnich latach ujawniono szereg spektakularnych przypadków fałszowania sprawozdań. Celem publikacji jest przedstawienie mechanizmów dokonywania manipulacji, czyli sprzeniewierzania się zasadom rachunkowości, które obowiązują jednostki prezentujące sprawozdania i biegłych rewidentów odpowiedzialnych za ich rzetelną weryfikację. katalog wydawniczy 2009/

15 rachunkowość Rachunkowość można zrozumieć Jarosław Tuczko ISBN , rok wydania 2008, cena 35 zł, format B5, str. 160 To książka dla rozpoczynających swoją przygodę z księgowością i oczekujących zrozumienia jej podstaw. Jeżeli uczęszczasz na wykłady z rachunkowości lub prowadzisz biznes i chciałbyś zrozumieć, co to księgowość, powinieneś przeczytać to opracowanie. Księgowość to nie aż tak bardzo skomplikowana materia, przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób daje się nawet polubić. Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach Piotr Rytko ISBN , rok wydania 2009, cena 75 zł, format B5, str. 424 Książka podejmuje problematykę zarządzania kredytem handlowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazuje na uwarunkowania skuteczności rozliczeń z kontrahentami. Autor przeprowadził analizę motywów stosowania kredytu handlowego i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Scharakteryzował proces zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwach obejmujący: ocenę wiarygodności kredytowej klienta, ustalanie warunków kredytowych, finansowanie należności handlowych, monitorowanie poziomu należności oraz spłat, zarządzanie ryzykiem kredytowym, ściąganie należności. Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN , rok wydania 2007, cena 38 zł, format B5, str. 142 Brak przejrzystości opłat faktoringowych jest jedną z barier szybszego rozwoju tej usługi w naszym kraju. W ocenie opłacalności transakcji faktoringowych dla klienta, czyli przedsiębiorcy, należy operować pojęciem korzyści, jakie odnosi, a nie pojęciem przychodów. Na koszty ponoszone z tytułu faktoringu składają się opłaty pobierane przez faktora. Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia, jakie są to opłaty i co wpływa na ich wysokość. Zastosowanie w praktyce przedstawionych dwóch modeli oceny opłacalności transakcji z punktu widzenia faktora i faktoranta przyczyni się do poprawy przejrzystości systemu opłat i pozwoli na zminimalizowanie ryzyka poniesienia strat i maksymalizację korzyści. 16

16 rachunkowość Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne Wojciech Naruć, Jacek Nowak, Maciej Wieloch ISBN , rok wydania 2008, cena 49 zł, format B5, str. 287 W opracowaniu przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty finansowego planowania operacyjnego działalności przedsiębiorstwa. Planowanie, przy założeniu przestrzegania jego zasad oraz procedur, jest skutecznym narzędziem komunikacji, kontroli i motywacji. Obszerna prezentacja rozwiązań praktycznych jest skierowana do osób specjalizujących się w zagadnieniu finansowego planowania operacyjnego, controllingu i rachunkowości zarządczej. Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie Beata Świecka ISBN , rok wydania 2009, cena 52 zł, format B5, str. 290 Zadaniem pracy jest ukazanie istoty niewypłacalności, jej przyczyn i skutków oraz identyfikacji sygnałów wczesnego ostrzegania i metod przeciwdziałania temu zjawisku. Uwzględniono najistotniejsze aspekty kryzysu finansowego, odnosząc się również do wprowadzonej w Polsce 31 marca 2009 r. ustawy dającej możliwość skorzystania z upadłości osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna Redakcja naukowa Beata Świecka ISBN , rok wydania 2008, cena 55 zł, format B5, str. 320 W publikacji przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z bankructwem gospodarstwa domowego, ich przyczyny, wzajemne powiązania, skutki dla osób zagrożonych lub dotkniętych bankructwem oraz pozostających z nimi w stosunkach ekonomicznych (m.in. banków), a także skutki dla całego systemu społecznego (gospodarki). katalog wydawniczy 2009/

17 rachunkowość Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych Roman Niemczyk ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 246 W książce czytelnik znajdzie omówienie Zakładowego Planu Kont w zakresie minimalnym wraz ze schematami i rozwiązanymi przykładami, które staną się pomocne w codziennej pracy w służbach finansowoksięgowych spółdzielni mieszkaniowych. Specyfika usytuowania prawnego spółdzielczości mieszkaniowej oraz jej działalności rzutują na zakres i sposób ujmowania w księgach rachunkowych przeprowadzanych operacji. Nowelizacja ustawy z 2007 roku umożliwiła spółdzielniom funkcjonowanie w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym: stały się one swoistymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą, budują oraz wynajmują lokale mieszkalne i użytkowe, generują koszty, uzyskują przychody, a więc osiągają wynik finansowy. W Polsce brak literatury fachowej wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy przygotowania rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprojektowanej bazy informacyjnej. Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. W publikacji omówiono kategorie aktywów (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe etc.), analizując ich możliwe klasyfikacje, zasady wyceny i różnice w ujęciu według prawa bilansowego i prawa podatkowego. 18

18 rachunkowość Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 176 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 112 Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono zasady gromadzenia informacji, wyceny i rejestracji zużycia materiałów i energii w sposób niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego na podstawie obowiązującego prawa bilansowego. Zwrócono uwagę na analizy kosztów zużycia materiałów i energii oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, których zastosowanie umożliwia optymalizację kosztów zużycia materiałów. Rezerwy w rachunkowości i podatkach Maria Gmytrasiewicz Urszula Kierczyńska ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 136 Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym Lech Goraj Stanisław Mańko ISBN Cena 48 zł. Format B5, str. 267 Zagadnienie rezerw należy do najważniejszych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych problemów w rachunkowości. Autorki podejmują próbę uporządkowania chaosu informacyjnego, prezentując w sposób przystępny i uporządkowany podstawowe zagadnienia dotyczące rezerw w rachunkowości w świetle nowego spojrzenia. Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie systemu gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych w gospodarstwach rolnych i budowanej na tej podstawie komputerowej bazy danych, stanowiących podstawę do oceny sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych w Polsce. Omówiono specyfikę Polskiego FADN (Farm Accountancy Data Network). katalog wydawniczy 2009/

19 rachunkowość Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego Katarzyna Kreczmańska-Gigol ISBN X Rok wydania 2006 Cena 60 zł. Format B5, str. 264 Zasady obiegu i ochrony dokumentów Wiesław Bral Andrzej Wojciechowski ISBN Rok wydania 2006 Cena 45 zł. Format A5, str. 256 Książka ma na celu przybliżenie instytucji faktoringu potencjalnym klientom, czyli przedsiębiorcom, co pozwoli w pełni wykorzystać jego zalety w praktyce. Omówione zagadnienia opodatkowania faktoringu zostały uzupełnione o orzecznictwo na ten temat. Zaprezentowana książka jest pierwszą na rynku pozycją zajmującą się faktoringiem od strony prawa cywilnego, bilansowego i podatkowego jednocześnie. Przedstawiono proces integracji dokumentów i danych, z którymi każde przedsiębiorstwo ma do czynienia zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Autorzy wskazali wymagania prawne dotyczące zasad przetwarzania danych i sposobu prowadzenia dokumentacji przez przedsiębiorców oraz ramy organizacyjne umożliwiające zaprojektowanie i wdrożenie zasad obiegu i ochrony dokumentów. Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Rok wydania 2006 Cena 70 zł. Format B5, str. 296 Przystępne przedstawienie obowiązków publicznych związanych z prowadzeniem prywatnego przedsiębiorstwa. Książka została pomyślana jako pomoc w orientacji w labiryncie procedur i formalności, jakie towarzyszą na co dzień przedsiębiorcom. Jest adresowana do wszystkich osób, które zajmują się sprawami obrotu gospodarczego, a nie są specjalistami w zakresie prawa, podatków i rachunkowości. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł. Format B5, str. 148 Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty z branży usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowo przedstawiono zasady ewidencji dotyczące podatników rozliczających się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego. 20

20 rachunkowość MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz Karolina Gościniak Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 katalog wydawniczy 2009/

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stanowi swoisty i wyjątkowy przewodnik metodyczny po codziennych problemach z dziedziny rachunkowości. Większość prezentowanych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy system finansowy Marian Górski

Rynkowy system finansowy Marian Górski Rynkowy system finansowy Marian Górski Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego, który wraz z sektorem finansów publicznych tworzy system finansowy gospodarki. Autor podzielił

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów CEL SZKOLENIA, SPOSÓB ORGANIZACJI Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do biegłych rewidentów. Biegli rewidenci zobowiązani są stale podnosić

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu. Blok 3 Od wstępnej koncepcji do biznesplanu Blok 3 1 Od wstępnej koncepcji do biznes planu Agenda - zakres pojęcia biznes plan Definicje - co to jest biznes plan Funkcje - zastosowania i odbiorcy biznes planu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo