BADANIE, DIAGNOZA I TERAPIA SZKIEŁ BAGOLINIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE, DIAGNOZA I TERAPIA SZKIEŁ BAGOLINIEGO"

Transkrypt

1 RF034: SZKŁA BAGOLINIEGO W OPRAWIE (BC1103) Bernell, A Division of Vision Training Products, USA BADANIE, DIAGNOZA I TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM SZKIEŁ BAGOLINIEGO PACJENT FIKSUJE NA PUNKT ŚWIETLNY I WIDZI KAŻDYM Z OCZU SMUGI ŚWIATŁA POŁOŻONE POD KĄTEM PROSTYM DO PRĄŻKOWANIA NA SZKŁACH. PRZY PRAWIDŁOWYM WIDZENIU OBUOCZNYM WIDZI ON DWIE SKOŚNE SMUGI PRZECINAJĄCE SIĘ W PUNKCIE ŚWIETLNYM, A TEST JEDNOSTRONNEGO PRZYSŁANIANIA NIE WYKAZUJE ŻADNEGO RUCHU OKA FIKSUJĄCEGO.

2 WIDZENIE SWOBODNE (ang. casual seeing, inaczej: widzenie w naturalnym środowisku wzrokowym). Określenie to wskazuje na to, jak pacjent widzi (tj. na jego zachowanie wzrokowe) w zwykłym, codziennym otoczeniu, gdy wykonuje swoje codzienne prace. Po to, by zrozumieć, jak wygląda życie wzrokowe naszych pacjentów, musimy posiąść gruntowną i opartą na faktach wiedzę na temat ich zdolności wzrokowych podczas widzenia swobodnego. Testy, w których wykorzystujemy szkła Bagoliniego (w skrócie SG; opisywana technika testowa oznaczana jest skrótem SGT), dostarczają nam w tym względzie w połączeniu z testami przysłaniania wielu pożytecznych danych. OPTYKA FIZYCZNA SZKŁA BAGOLINIEGO Wykorzystywany jest tu krążek szklany w formie płaskiej, wypolerowanej płytki o mocy optycznej 0,00 dptr. Na jednej z jego powierzchni wyżłobionych zostało równolegle do siebie wiele bardzo cienkich i płytkich rowków dyfrakcyjnych. Krawędzie szkła zostały następnie oszlifowane, i szkło zostało oprawione w standardowe pierścienie dla soczewek próbnych ( 3,8 cm) lub w oprawy nakładkowe, przeznaczone do zamocowania na okularach pacjenta. Rowki są na tyle odległe od siebie (około 0,1-0,2 mm) i płytkie, że jakość widzenia pacjenta patrzącego poprzez SG w dalszym ciągu pozostaje bardzo wysoka. Przy fiksowaniu poprzez takie szkło na źródło światła, obserwator dostrzega źródło światła oraz świetlną smugę (pasek) mającą szerokość źródła światła i przechodzącą przez nie; świetlna smuga widziana jest pod kątem prostym do prążkowania w szkle. Poniższe wyjaśnienie pomoże zrozumieć, jak powstaje to zjawisko: Jeśli punkt świetlny widziany jest poprzez rowek wyżłobiony w kawałku szkła, pojawia się króciutka kreska o kierunku różnym o 90 od kierunku rowka. Jeśli takich rowków jest wiele wystarczająco blisko siebie, każdy z rowków tworzy swoją kreskę, końce której połączą się z sąsiednimi, w rezultacie czego obrazem siatkówkowym staje się długi, ciągły pasek (smuga) światła. Dzięki dwóm cienkim liniom wygrawerowanym na peryferiach każdego szkła badający zna ustawienie (orientację) smug świetlnych widzianych przez pacjenta. ROWKI MOŻEMY OKREŚLIĆ JAKO ULTRACIENKIE CYLINDERKI MADDOXA, KTÓRE NIE WYŁĄCZAJĄ WIDZENIA OBUOCZNEGO Optyka i zastosowanie szkieł Maddoxa jest doskonale znana wszystkim optometrystom, jako że jest to podstawowy instrument testowy, od wielu lat stosowany przez specjalistów od widzenia w celu pomiaru kąta heteroforii lub heterotropii poprzez wyłączenie u pacjenta fuzji i pomiar odchylenia za pomocą pryzmatów bądź skali. Jedną z wad techniki Maddoxa jest to, że badający nie może obserwować oczu pacjenta w chwili, gdy ten zgłasza położenie linii i punktu. Jeśli stosujemy wyłącznie szkło Maddoxa lub pryzmaty dysocjujące, uzyskane wyniki mogą być bardzo złymi przesłankami dla zrozumienia, jak oczy i wzrok pacjenta funkcjonują w czasie widzenia swobodnego: przy każdej z tych metod jego odpowiedzi mogą być wypaczone poprzez anomalną korespondencję siatkówkową (harmoniczną bądź nieharmoniczną), której istnienia badający może nie być świadomy, a wyniki zanotowane przez badanego niewystarczające i mylące. Lukę tę pozwala wypełnić SGT. Przy badaniu osób zezujących, które mają w sposób naturalny wyłączoną fuzję, możemy szkieł SGT używać w sposób swobodny. Nie powodują one całkowitej dysocjacji (lub w ogóle nie dysocjują widzenia) i dają nam czytelny widok oczu pacjenta. Przy badaniu osób niezezujących niedysocjująca technika, jak ta, pozwala nam dostrzec i zrozumieć ewentualne różnice fiksacji i/lub tłumienie oraz ocenić stabilność widzenia obuocznego podczas widzenia swobodnego.

3 OD KIEDY NOWE ODKRYCIA W DZIEDZINIE TRANAGLIFÓW SPOWODOWAŁY PRZEŁOM W BADANIU I TRENINGU OBUOCZNOŚCI, dzięki czemu jakość naszego wglądu w widzenie pacjenta w przestrzeni rzeczywistej gwałtownie wzrosła, zakres stosowania szkieł SGT w terapii wzrokowej spadł niemal do zera. JEDNYM Z POWODÓW, DLA KTÓRYCH TRANAGLIFY STAŁY SIĘ TAK UŻYTECZNE W TERAPII ZEZÓW (I NIE TYLKO), jest doświadczenie z pacjentami z okresową tropią, np. osobami dysponującymi prawidłowym widzeniem obuocznym do bliży, a wykazującymi tropię w obszarze pośrednim i do dali. Jeżeli pacjent taki, któremu polecamy fiksować na test stereoskopowych kółek serii BC900, uzyskuje fuzję, widzenie przestrzenne, brak tłumienia i dysparacji fuzyjnej, oznacza to, że jego tropia została skorygowana. Zaproponowany mu zestaw instrumentów treningowych obudził u niego świadomość istnienia problemów w ustawieniu oczu w sytuacji widzenia swobodnego. Instrumenty te posłużyły jako bodziec do obuoczności i przeprowadziły go poprzez proces korekcji okulomotoryki ku ortotropii. Przenosząc fiksację bliżej i dalej w przestrzeni rzeczywistej pacjent taki jest w stanie utrzymać prawidłową fuzję uczy się on STABILIZOWAĆ SWOJE WIDZENIE OBUOCZNE w całym zakresie. Obserwacja pacjenta obarczonego ezotropią okresową, który w normalnym środowisku wzrokowym i dzięki tak prostej instrumentacji zaczyna prawidłowo ustawiać oczy jest dla badającego doświadczeniem fascynującym. BADANIE OSÓB ZEZUJĄCYCH ZA POMOCĄ TECHNIKI SGT JEST ZWYKLE POPRZEDZONE pełnym badaniem wzroku oraz studium ekscentrycznej fiksacji przy użyciu Visuskopu i testu MIT (Macular Integrity Test, miotełka Haidingera, nr VT033 w katalogu OPTOMETRIA.PL). Wyposażeni w tę wiedzę, na okulary pacjenta zakładamy szkiełka Bagoliniego w oprawie nakładkowej (o średnicach tarcz mm) i przyciemniamy światło w gabinecie. Pacjent fiksuje na punkt świetlny (zwykle latareczkę długopisową lub odłoniętą żarówkę wziernika). Światło to powinno być wystarczająco jasne, by badający łatwo dostrzegł refleks rogówkowy, a pacjent jasną smugę światła. TEST PRZYSŁANIANIA wykonuje się do dali, odległości pośrednich i do bliży, ze szkłami Bagoliniego lub bez nich, w celu określenia: a) równowagi mięśni zewnętrznych gałki ocznej, b) różnic fiksacji i c) korespondencji obuocznej w warunkach widzenia swobodnego. Choć test ten jest szybki i z pozoru prosty, może dostarczyć nam wiele danych o bardzo dużym znaczeniu, dlatego powinien być rutynowo wykonywany u wszystkich pacjentów. Można go podzielić na kilka etapów: 1. Test jednostronnego przysłaniania: Podczas gdy pacjent proszony jest o fiksowanie na małe światełko z odłoniętymi obu oczami, badający sprawdza, czy nie widać znaczącego zeza. Jeśli nie zauważa żadnej widocznej nierównowagi obuocznej, a refleksy rogówkowe leżą lekko przynosowo od środka źrenic, BADAJĄCY OBSERWUJE PRAWE OKO I ZASŁANIA LEWE. Jeśli prawe oko porusza się doskroniowo, świadczy to o ezotropii OP; jeśli porusza się donosowo, świadczy to o egzotropii OL; jeśli OP porusza się w dół, świadczy to o hypetropii OP; jeśli prawe oko porusza się ku górze, oznacza to hypotropię OP. Jeśli brak jest jakiegokolwiek ruchu, a pacjent nie ma w prawym oku fałszywej plamki, diagnozujemy brak hetrerotropii OP. Jeśli pacjent nie przejawia tropii: a) Przesłonka umieszczana jest kilka centymetrów przed okiem lewym, a badający z pozycji ukośnej spogląda poza przesłonkę w celu sprawdzenia, czy oko zakryte wydaje się w pozycji ezo, czy egzo.

4 b) Badający w dalszym ciągu obserwuje OL i instruuje pacjenta, aby zgłosił, czy widzi podwójnie, nawet przez kilka sekund, po odłonięciu przesłonki, a następnie odsuwa przesłonkę. Jeśli OL porusza się doskroniowo, oznacza to, że było w pozycji ezo; jeśli porusza się w górę było w pozycji hypo; jeśli w dół było w pozycji hyper. Należy również zanotować dwojenie (jeśli było zgłaszane), szybkość ruchu powrotnego przy odzyskiwaniu obuocznej fiksacji itp. Następnie obydwoje oczu pacjenta pozostaje odłonięte, badający sprawdza ewentualne widoczne odchylenie i jeśli nie zauważa żadnego, przechodzi do następnej fazy. Badający obserwuje OL i zakrywa OP; następuje tok opisany powyżej dla drugiego oka. TA WŁAŚNIE CZĘŚĆ TESTU JEDNOSTRONNEGO PRZYSŁANIANIA STOSOWANA JEST W BADANIU SGT. 2. Test naprzemiennego przysłaniania: Jeśli pacjent został uznany za niezezującego, w celu wykrycia heteroforii przeprowadzany zostaje również test naprzemiennego przysłaniania. W przypadku heteroforii, jeśli zakryjemy lewe oko, ustawi się ono najprawdopodobniej w pozycji heteroforyjnej. Gdy przesłonkę przesuniemy przed prawe oko, lewe poruszy się, by odzyskać fiksację plamkową, a prawe przysłonięte poruszy się, przyjmując pozycję heteroforii. W trakcie przesuwania przesłonki tam i z powrotem, będziemy obserwować typowy taniec oczu, gdy odsłonięte oko będzie się raz za razem prostować, by odzyskać fiksację plamkową. BADANIE ZA POMOCĄ TESTU SZKIEŁ BAGOLINIEGO (SGT) Jako że szkła Bagoliniego są dla osoby badającej przejrzyste, może ona łatwo obserwować oczy pacjenta i w sposób czytelny zauważyć i rozważyć: a) refleks punktu świetlnego na rogówce pacjenta czy położony jest on w pozycji oczekiwanej (prawidłowej), czy też nie; b) ruchy oczu widoczne podczas testu przesłaniania poprzez szkło Bagoliniego. Celem testu SGT jest więc zbadanie pacjenta w warunkach jak najbardziej zbliżonych do widzenia swobodnego (w normalnym środowisku), poprzez uniknięcie sztucznych warunków stwarzanych przez stereoskopy Brewstera, Wheatstone'a czy Maddoxa, cheiroskopy, synoptofor, troposkopy itp. Osoba zezująca (niezależnie od tego, czy przechodziła zabieg chirurgiczny, czy nie) poddana reedukacji w zakresie obuoczności może wykształcić pewną zdolność do utrzymania podstawowej fuzji; test SGT może to potwierdzić. Jeśli odchylenie jest duże, a źródło światła zbyt słabe, wiązka światła przed okiem zezującym może nie zostać zauważona. Stać się tak może nie z powodu tłumienia, ale dlatego, że wiązka pada na zbyt odległą peryferię pola widzenia oka odchylonego. Oświetlenie gabinetu powinno być przytłumione. W celu zapobieżenia błędom pomiarowym, w polu widzenia pacjenta nie powinno być żadnego innego nieosłoniętego źródła światła. Oprócz szkieł SGT pacjent powinien mieć założone również szkła korekcyjne. Wszystkie szkła powinny być idealnie czyste, aby pacjent nie zobaczył żadnych pobocznych smug świetlnych. FIKSACYJNY PUNKT ŚWIETLNY wbudowany jest w boczną ściankę podświetlarki BC553 (w katalogu OPTOMETRIA.PL nr RF010), w której użyta jest żarówka 15 W. Może on być wykorzystany do wielu testów, w tym SGT, testu Maddoxa, testu czerwono-zielonego, testu pryzmatów dysocjujących von Gräfego, a także jako punkt fiksacyjny w testach przesłaniania, skiaskopii itp. Ze względu na wygodę, stosujemy tu szkła SGT w oprawie nakładkowej. Jeśli używamy BC553 i światło z dwóch powierzchni frontowych przeszkadza w obserwacji punktu świetlnego, można je zasłonić kawałkiem kartonu z każdej strony.

5 BADANIE WIDZENIA OBUOCZNEGO I FORII STOWARZYSZONEJ ZA POMOCĄ SZKIEŁ SGT można przeprowadzić dla odległości dali (3 m lub więcej), pośredniej lub bliży. Szkła SGT ustawione są tak, by rowkowanie znajdowało się w pozycji skośnej pod kątami 45 i 135. Fiksacyjny punkt świetlny ustawiamy przed pacjentem w żądanej odległości i przeprowadzamy testy w połączeniu z testem jednostronnego przysłaniania. Jeśli w wyniku tych testów uzyskamy anomalne wyniki, należy sprawdzić również obuoczne rezultaty uzyskane za pomocą miotełki Heidingera (test MIT, w katalogu OPTOMETRIA.PL nr VT033). 1. Z prawidłowym widzeniem obuocznym mamy do czynienia, jeżeli pacjent zgłasza: a) dwie smugi świetlne tworzące X i krzyżujące się w punkcie świetlnym; b) brak ruchu w teście jednostronnego przysłaniania; c) nie występuje tłumienie żadnej ze smug (ani żadnej ich części) przy szkłach SGT ustawionych w pozycji stałej ani też przysuwanych czy oddalanych. 2. Na harmoniczną anomalną korespondencję siatkówkową wskazują nastepujące odpowiedzi: a) dwie smugi świetlne tworzą X i krzyżują się w punkcie świetlnym, ale b) w teście jednostronnego przysłaniania WYSTĘPUJE RUCH, świadczący o zezie! Jeśli kąt zeza jest mniejszy niż 5, badający musi BARDZO STARANNIE sprawdzić anomalie fiksacyjne, które tak często związane są z mikrotropiami i różnicami fiksacji. 3. Całkowite tłumienie ma miejsce wtedy, gdy oko niedominujące nie zauważa żadnej smugi świetlnej; jest to zjawisko typowe dla wysokich kątów zeza (ponad 15 do 25 prdptr). 4. Częściowe tłumienie występuje, gdy niektóre części świetlnej linii są tłumione. Jeśli szkło SGT przed okiem tłumiącym zostaje przysunięte bądź odsunięte, pacjent może zgłosić, że smuga obraca się wokół przerwy. 5. Tłumienie centralne lub paracentralne występuje, kiedy brakuje jedynie części smugi najbardziej przyległej do źródła światła. BADANIE RUCHÓW WERGENCYJNYCH I AMPLITUDY KONWERGENCJI ZA POMOCĄ SGT Testy te wykonywane są zazwyczaj z wykorzystaniem małego, nieświecącego obiektu obserwacji. Podczas badania punktu bliskiego konwergencji badający obserwuje oczy pacjenta, aby stwierdzić, czy ten zgłasza dwojenie w tym samym punkcie, w którym traci fiksację obuoczną; jeśli nie zgłasza dwojenia, diagnozujemy tłumienie w punkcie bliskim konwergencji. Jeśli testy te przeprowadzane są poprzez SGT przy małym, świecącym źródle światła, wrażliwość pacjenta na odczucie tłumienia, zerwania fiksacji bądź różnic fiksacji, może znacząco wzrosnąć. WYZNACZANIE OBSZARU OBUOCZNOŚCI W PRZESTRZENI RZECZYWISTEJ Istnieją pacjenci, cechujący się dla pewnych odległości obserwacji bardzo słabą fuzją i widoczną przy teście przysłaniania tropią, a mimo to potrafiący utrzymać fuzję dla innych odległości. By zakreślić obszar, na którym są oni w stanie uzyskać i utrzymać fuzję, musimy zastosować wystarczająco duże fiksacyjne źródło światła, tak by smugi świetlne stały się bardzo wyraźnie dostrzegalne. Pacjent oddala się od źródła światła i przybliża w granicach od ok. 40 cm do 4,5 m, zgłaszając zakres, w którym może zobaczyć właściwy obraz. Ustawia się następnie pośrodku tego zakresu. Położenie to jest progiem, od którego rozpoczyna się ćwiczenie. Pacjent przesuwa się w przód i w tył, starając się utrzymać fiksację obuoczną bez tłumienia i czyni tak, dopóki nie będzie w stanie zachować takiego widzenia w zakresie między 40 cm a 4,5 m. Po uzyskaniu takich rezultatów należy źródło światła podłączyć do

6 przerywacza i ćwiczyć znowu aż do uzyskania obuoczności w pełnym zakresie. Gdy światło gaśnie, pacjent może przejść w stan tłumienia lub różnic fiksacji; gdy zapala się ponownie, pacjent dostrzega, że widziany obraz jest nieprawidłowy, dlatego MUSI DOKONAĆ WYSIŁKU, BY PRZEZWYCIĘŻYĆ TEN STAN i potrafić utrzymać prawidłową obuoczność tak w fazie pracy, jak i spoczynku, czyli niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy zgaszone. Tłumaczenie na język polski: Radosław Szewc 2004 SAWIN Optyka-Optometria RF034: SZKŁA BAGOLINIEGO W OPRAWIE (BC1103) Producent: Bernell, A Division of Vision Training Products, Mishawaka, IN, USA Dystrybucja w Polsce: SAWIN Optyka-Optometria Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 11 tel./fax: (71)

POMOCNICZE TECHNIKI TESTOWE I TRENINGOWE Z WYKORZYSTANIEM PODŚWIETLARKI BC553 ORAZ LATAREK

POMOCNICZE TECHNIKI TESTOWE I TRENINGOWE Z WYKORZYSTANIEM PODŚWIETLARKI BC553 ORAZ LATAREK www.optometria.pl PRODUKTY DLA OPTOMETRYSTÓW tel./fax: (71) 319-66-15 1 BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. POMOCNICZE TECHNIKI TESTOWE I TRENINGOWE Z WYKORZYSTANIEM PODŚWIETLARKI BC553

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ćwiczenia Nr 6 Akomodacja

Sprawozdanie z Ćwiczenia Nr 6 Akomodacja Społeczny Ośrodek Szkoleniowy Data wykonania ćwiczenia.... Pomiar i korygowanie wad refrakcji Data oddania sprawozdania... ul. Kopcińskiego 5/11 Ocena......... Nazwisko i imię słuchacza Nazwisko i imię

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus

Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus Zez Zaburzenia ustawienia i ruchomości gałek ocznych, zez czyli strabismus Wodzenie oczami we wszystkich możliwych kierunkach, warunkujące obser wację przedmiotów i obiektów ruchomych w szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. MIT URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI I ĆWICZEŃ WIDZENIA PLAMKOWEGO (BC675C) 1

BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. MIT URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI I ĆWICZEŃ WIDZENIA PLAMKOWEGO (BC675C) 1 www.optometria.pl PRODUKTY DLA OPTOMETRYSTÓW tel./fax: (71) 319-66-15 1 BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. MIT (MACULA INTEGRITY TESTER-TRAINER) URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI I ĆWICZEŃ WIDZENIA

Bardziej szczegółowo

BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. LINIJKA APERTUROWA. Techniki treningu wzrokowego

BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. LINIJKA APERTUROWA. Techniki treningu wzrokowego www.optometria.pl PRODUKTY DLA OPTOMETRYSTÓW tel./fax: (71) 319-66-15 1 BERNELL A DIVISION OF VISION TRAINING PRODUCTS, INC. LINIJKA APERTUROWA Techniki treningu wzrokowego Trening rezerw dywergencji fuzyjnej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05] Zadanie egzaminacyjne: U dziecka, po atropinizacji, lekarz okulista stwierdził wadę wzroku i zapisał korekcję.

Bardziej szczegółowo

Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki

Rycina 2 Zwiększanie działania pryzmatycznego soczewki w miarę oddalania się od środka optycznego soczewki DZIIAŁANIIE PRYZMATYCZNE SOCZEWEK OKULAROWYCH Konstruktorzy soczewek okularowych dokładają wszelkich starań by widzenie było najlepsze. Wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i szlifowaniu soczewek

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa Ćwiczenie nr 3 Temat: Badanie indywidualnego pola widzenia w różnych typach masek Warszawa

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko i imię nauczyciela

... Nazwisko i imię nauczyciela Społeczny Zespół Szkół Policealnych SOP Data wykonania ćwiczenia.... Policealne Studium Optyczne Specjalność Refraktometria Data oddania sprawozdania... ul. Kopcińskiego /11 Ocena... semestr... grupa.........

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M. Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

Neurookulistyka. Ruchy oka. Oko porusza się w 3 osiach przy udziale 6 mięśni. Mięśnie te są unerwione przez III, IV i VI nerw czaszkowy.

Neurookulistyka. Ruchy oka. Oko porusza się w 3 osiach przy udziale 6 mięśni. Mięśnie te są unerwione przez III, IV i VI nerw czaszkowy. Neurookulistyka Oko porusza się w 3 osiach przy udziale 6 mięśni. Mięśnie te są unerwione przez III, IV i VI nerw czaszkowy. Ruchy oka Ryc. 61b. Ruch oka wokół trzech osi odbywa się dzięki działaniu 6

Bardziej szczegółowo

powieka górna gałka oczna skierowana

powieka górna gałka oczna skierowana OBRZĘK POWIEK ŁAGODNY obrzęk powiek Zmiana wyglądu może być zauważalna przez pacjenta, jest podobna do tej wskazanej na fotografiach. CAS ujemny. UMIARKOWANY obrzęk powiek przekrój przez powieki powieka

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ĆWICZEIE 8 WYZACZAIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJEJ Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE. Opis

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego.. Wyznaczenie współczynnika załamania światła

Bardziej szczegółowo

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Przeznaczenie S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Spektroskop szkolny służy do demonstracji i doświadczeń przy nauczaniu fizyki, zarówno w gimnazjach jak i liceach. Przy pomocy

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU. Piotr Domański Piotr Papierz

PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU. Piotr Domański Piotr Papierz PRZYRZĄDY DO POMIARU USTAWIENIA I ŚWIATŁOŚCI ŚWIATEŁPOJAZDU Piotr Domański Piotr Papierz Przyrząd optyczny KS-20B Jest starą konstrukcją, wycofana ze sprzedaży. Służy do ustawienia wysokości strumienia

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ĆWICZENIE 8 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ. Wykaz przyrządów Transmisyjne siatki dyfrakcyjne (S) : typ A -0 linii na milimetr oraz typ B ; Laser lub inne źródło światła

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła Ćwiczenie O2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła O2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla przeźroczystych, płaskorównoległych płytek wykonanych z

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 3.11.2 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 3 Temat: BADANIE POLA WIDZENIA Opracowanie wykonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

STANDARD BADAŃ ORTOPTYCZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPTYCZNEGO IM. PROF. K. KRZYSTKOWEJ

STANDARD BADAŃ ORTOPTYCZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPTYCZNEGO IM. PROF. K. KRZYSTKOWEJ STANDARD BADAŃ ORTOPTYCZNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPTYCZNEGO IM. PROF. K. KRZYSTKOWEJ I. Rekomendowane badania podstawowe Nazwa/rodzaj badania Wykonanie Sposób zapisu wyniku Norma/skale Źródło 1. Badanie

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania Grzegorz F. Wojewoda Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Bydgoszcz Wyznaczanie wartości współczynnika załamania Jest dobrze! Nareszcie można sprawdzić doświadczalnie wartości współczynników załamania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. STOLIK OPTYCZNY V 7-19 Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej. Na drewnianej podstawie (1) jest umieszczona mała Ŝaróweczka (2) 3,5 V, 0,2 A, którą moŝna

Bardziej szczegółowo

charakterystyka oraz postępowanie

charakterystyka oraz postępowanie 422/2 optometria Zezy nietowarzyszące charakterystyka oraz postępowanie Foto: archiwum Autorki Mgr MONIKA CZAIŃSKA optometrysta, doktorantka Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów

Bardziej szczegółowo

System diagnostyki wzroku

System diagnostyki wzroku System diagnostyki wzroku Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl 1. Wprowadzenie Opisywany system umożliwia przesiewowe badanie wzroku u dzieci i młodzieży w tym także u

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PPT Zał. nr do ZW 33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim WIDZENIE OBUOCZNE I STRABOLOGIA Nazwa w języku angielskim BINOCULAR VISION AND STRABOLOGY Kierunek studiów (jeśli dotyczy): OPTYKA

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego

Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Światłomierz Polaris Dual 5. Pomiar światła ciągłego Zdjęcie zostało wykonane przy oświetleniu naturalnym tuż przed zmierzchem. W tej sytuacji oświetleniowej jedynym źródłem światła jest kopuła niebieska

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-1

Ć W I C Z E N I E N R O-1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O- WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU

Bardziej szczegółowo

Borish Card II. Tablice wektograficzne do badania bliży

Borish Card II. Tablice wektograficzne do badania bliży 1 Borish Card II Tablice wektograficzne do badania bliży "Jako że Tablice Borisha można zastosować do wszystkich wykonywanych przez optometrystów testów widzenia bliskiego, mogą być używane jako wygodny,

Bardziej szczegółowo

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali

Bardziej szczegółowo

Komentarz ortoptystka 322[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz ortoptystka 322[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 34 Strona 2 z 34 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia niezbędne do opracowania projektu III. Uzasadnienie doboru metody ćwiczeń IV. Opis

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki

Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki LASEROWY POMIAR ODLEGŁOŚCI INTERFEROMETREM MICHELSONA Instrukcja wykonawcza do ćwiczenia laboratoryjnego ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 76A WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw ) Instrukcja wykonawcza. Wykaz przyrządów Spektrometr (goniometr) Lampy spektralne Pryzmaty. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

TARCZA KOLBEGO V 7-22

TARCZA KOLBEGO V 7-22 TARCZA KOLBEGO V 7-22 Przyrząd służy do zasadniczych pokazów z optyki geometrycznej, dotyczących odbicia i załamania światła. Ma on budowę wskazaną na rys. 1. Rys. 1. Na trójnożnej podstawie (1) jest umocowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris

Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Instrukcja obsługi lampka LivingColors Iris Rozpakowywanie i instalacja Rozpoczęcie korzystania z lampki LivingColors Po rozpakowaniu lampki LivingColors nie ma potrzeby parowania z nią pilota zdalnego

Bardziej szczegółowo

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program profilaktyczny Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Łódź, 2013 rok 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 8 Temat: Obserwacja i analiza linii sił pola magnetycznego.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 8 Temat: Obserwacja i analiza linii sił pola magnetycznego. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 8 Temat: Obserwacja i analiza linii sił pola magnetycznego. Zestaw ćwiczeniowy zawiera cztery magnesy (dwa małe i dwa duże)

Bardziej szczegółowo

PANEL SŁONECZNY NXT. Rozpocznij

PANEL SŁONECZNY NXT. Rozpocznij Panel Słoneczny NXT Panel Słoneczny NXT Opis Zadanie polega na badaniu możliwości generowania prądu przez panel słoneczny poprzez analizę mocy wyjściowej urządzenia [W]. Eksperymentalnie sprawdzony zostanie

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie: Część teoretyczna

Rozwiązanie: Część teoretyczna Zgodnie z prawem Hooke a idealnie sprężysty pręt o długości L i polu przekroju poprzecznego S pod wpływem przyłożonej wzdłuż jego osi siły F zmienia swoją długość o L = L F/(S E), gdzie współczynnik E

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami 1 Szczelina

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: ORTOPTYSTKA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: ORTOPTYSTKA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: ORTOPTYSTKA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Czy te oczy mogą kłamac

Projekt Czy te oczy mogą kłamac Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie

Bardziej szczegółowo

z badaniem olśnienia

z badaniem olśnienia Tester widzenia z badaniem olśnienia made in Germany when you need medical equipment PRZEPISY SIĘ ZMIENIAJĄ ALE NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ ZMIENIAĆ URZĄDZENIA W przeszłości istniały ograniczenia związane z ilością

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Temat: Efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą modulowania zmiany polaryzacji światła oraz

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia Program profilaktyczny Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Łódź, kwiecień 2008 Podstawa prawna: - art. 35 oraz art. 54 ustawy

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI ĆWICZENIE 43 BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI Układ optyczny mikroskopu składa się z obiektywu i okularu rozmieszczonych na końcach rury zwanej tubusem. Przedmiot ustawia się w odległości większej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0.. Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z

Bardziej szczegółowo

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu. Zachęcamy do eksperymentowania z amatorską fotografią nieba. W przygotowaniu się do obserwacji ciekawych zjawisk może pomóc darmowy program Stellarium oraz strony internetowe na przykład spaceweather.com

Bardziej szczegółowo

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Z soczewkami progresywnymi Hoyalux id żaden szczegół nie pozostanie

Bardziej szczegółowo

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Instrukcja użytkownika KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Eberhardstr. 56 71679 Asperg Niemcy Centrala telefoniczna Tel.: +49-7141-68188-0 Faks. +49-7141-68188-11 e-mail: info@kawemed.de Internet: www.kawemed.de

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji.

Rysunek 1: Okno timeline wykorzystywane do tworzenia animacji. Ćwiczenie 5 - Tworzenie animacji Podczas tworzenia prostej animacji wykorzystywać będziemy okno Timeline domyślnie ustawione na dole okna Blendera (Rys. 1). Proces tworzenia animacji polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda badanie FOOT ID?

Jak wygląda badanie FOOT ID? OPIS ASICS FOOT ID Warszawa 3 kwietnia 2013 Jak wygląda badanie FOOT ID? Wielu biegaczy doskonale wie, jak budować formę, planować treningi, kontrolować dietę, ale nie zna budowy swojej stopy, co jest

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY.

OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. 1 OCENA OŚWIETLENIA STANOWISKA PRACY. I. WPROWADZENIE Oświetlenie dzienne i sztuczne stanowi jeden z podstawowych składników środowiska pracy, jest czynnikiem mającym znaczący wpływ na bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32

Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32 INSTRUKCJA OBSŁUGI Lornetka Bushnell Trophy XLT, 8 x 32 Nr produktu 491649 Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI Nowe spojrzenie na to, czego zagorzali łowcy żądają Ustawienie odległości międzyźrenicowej Ustawienie

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem

Pole magnetyczne Ziemi. Pole magnetyczne przewodnika z prądem Pole magnetyczne Własność przestrzeni polegającą na tym, że na umieszczoną w niej igiełkę magnetyczną działają siły, nazywamy polem magnetycznym. Pole takie wytwarza ruda magnetytu, magnes stały (czyli

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A 18 pkt. 3. Które z poniższych brył A, B, C, D przedstawiają bryłę zaznaczoną kolorem szarym?

CZĘŚĆ A 18 pkt. 3. Które z poniższych brył A, B, C, D przedstawiają bryłę zaznaczoną kolorem szarym? WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ T E S T K W A L I F I K A C Y J N Y Z P R E D Y S P O Z Y C J I D O Z A W O D U A R C H I T E K T A GDAŃSK, 6 CZERWCA 2009, CZAS TRWANIA TESTU (CZĘŚĆ A + B +

Bardziej szczegółowo

WideoSondy - Pomiary. Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go. Metoda Porównawcza. Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe)

WideoSondy - Pomiary. Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go. Metoda Porównawcza. Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe) Trzy Metody Pomiarowe w jednym urządzeniu XL G3 lub XL Go Metoda Porównawcza Metoda projekcji Cienia (ShadowProbe) Metoda Stereo Metoda Porównawcza Metoda Cienia - ShadowProbe Metoda Stereo Metoda Porównawcza

Bardziej szczegółowo

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny

PASY TRENINGOWE. Trening synchroniczno-rywalizacyjny warsztat trenera PASY TRENINGOWE Trening synchroniczno-rywalizacyjny Trudno jest stworzyć koncepcję treningu, która swoją innowacyjnością budziłaby zachwyt i odsuwała w cień inne pomysły czy inicjatywy.

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie do badań eyetrackingowych

wprowadzenie do badań eyetrackingowych wprowadzenie do badań eyetrackingowych prezentacja BCMM badania marketingowe sp. z o.o. 21 stycznia 2015 r. BCMM badania marketingowe sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 23; NIP: 954-00-22-369;

Bardziej szczegółowo

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany

Temat 3. 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Temat 3 1.Budowa oka 2.Widzenie stereoskopowe 3.Powstawanie efektu stereoskopowe 4.Stereoskop zwierciadlany Budowa oka oko + narządy dodatkowe Oko = gałka oczna + nerw wzrokowy Narządy dodatkowe = Aparat

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: MATEMATYKA Z ELEMENTAMI FIZYKI Kod przedmiotu: ISO73; INO73 Ćwiczenie Nr Wyznaczanie współczynnika

Bardziej szczegółowo

Projektory oświetleniowe

Projektory oświetleniowe Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM I MARCU 2017 r. ZREALIZOWANE ZADANIA: LUTY

REALIZACJA DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM I MARCU 2017 r. ZREALIZOWANE ZADANIA: LUTY REALIZACJA DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM I MARCU 2017 r. ZREALIZOWANE ZADANIA: LUTY Dbamy o wzrok, zachowując właściwą postawę ciała podczas pisania i czytania KRYTERIUM SUKCESU Uczniowie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z zad. nr 4 Wahadło Matematyczne z Fizyki Komputerowej. Szymon Wawrzyniak / Artur Angiel / Gr. 5 / Poniedziałek 12:15

Sprawozdanie z zad. nr 4 Wahadło Matematyczne z Fizyki Komputerowej. Szymon Wawrzyniak / Artur Angiel / Gr. 5 / Poniedziałek 12:15 Sprawozdanie z zad. nr 4 Wahadło Matematyczne z Fizyki Komputerowej Szymon Wawrzyniak / Artur Angiel / Gr. 5 / Poniedziałek 12:15 =============================================== =========================

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo