Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY OPTOPOL za 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY OPTOPOL za 2008 rok"

Transkrypt

1 GRUPY OPTOPOL za 2008 rok Zawiercie, 30 kwietnia 2009 roku

2 1. PODSTAWOWE INFORMACJE 1.1. INFORMACJE O OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. ORAZ O GRUPIE OPTOPOL OPTOPOL Technology S.A. (dalej Emitent ) z siedzibą w Zawierciu jest producentem innowacyjnych technologii wykorzystywanych do budowy nowoczesnych urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki i jest podmiotem dominującym w Grupie OPTOPOL. W ramach prowadzonej działalności OPTOPOL Technology S.A. projektuje, konstruuje, wytwarza i sprzedaje specjalistyczny sprzęt medyczny dla diagnostyki okulistycznej oraz urządzenia i wyposaŝenie dla gabinetów dermatologii estetycznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. do Grupy OPTOPOL, poza podmiotem dominującym, naleŝały: oraz polska spółka OPTOPOL Handlowy Sp. z o. o. (dalej OPTOPOL Handlowy ) zajmująca się działalnością handlową na rynku krajowym zarówno w zakresie produktów wytwarzanych przez Emitenta jak równieŝ innych dostawców urządzeń medycznych, słoweńska spółka OPTOTEK d.o.o. (dalej OPTOTEK ) zajmująca się produkcją laserów okulistycznych oraz dermatologicznych polska spółka medi.com Sp. z o. o. (dalej medi.com ) zajmująca się tworzeniem specjalistycznego oprogramowania medycznego dla szpitali oraz oprogramowania dla urządzeń wykorzystywanych w okulistyce, dermatologii oraz ginekologii. Ze względu na charakter wytwarzanych produktów jak i sprzedawanych towarów, działalność Grupy OPTOPOL skoncentrowana jest w głównej mierze na branŝy medycznej, zwłaszcza okulistyce i dermatologii CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ORAZ JEGO SPÓŁEK ZALEśNYCH Spółka OPTOPOL Technology S.A. w analizowanym okresie 2008 r. zajmowała się głównie produkcją urządzeń z zakresu spektralnej tomografii optycznej i innych urządzeń do diagnostyki oka oraz mebli okulistycznych. Przeniesienie produkcji w zakresie okulistyki do OPTOPOL Technology S.A. zostało zainicjowane w dniu 28 sierpnia 2007 r. kiedy to zostało zarejestrowane połączenie OPTOPOL Technology S.A. ze swoją spółką zaleŝną tj. OPTOPOL Technology Sp. z o. o., w trybie przeniesienia całego majątku OPTOPOL Technology Sp. z o. o., jako spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą, tj. OPTOPOL Technology S.A. Do tego momentu OPTOPOL Technology S.A. prowadziła działalność handlową oraz świadczył na rzecz swoich dwóch spółek zaleŝnych, tj. OPTOPOL Technology Sp. z o. o. oraz OPTOPOL Handlowy, usługi związane z controllingiem, a takŝe usługi księgowe, z tym zastrzeŝeniem, iŝ do dnia dzisiejszego dalej prowadzone są tylko usługi controllingu na rzecz OPTOPOL Handlowy. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Emitent oferuje na rynku wysokiej jakości okulistyczny sprzęt diagnostyczny, w tym m. in. optyczny tomograf komputerowy SOCT Copernicus oraz SOCT HR, a w ramach Grupy OPTOPOL równieŝ lasery oparte na technice półprzewodnikowej oka oraz całą gamę urządzeń wykorzystujących najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania obrazu, pozwalające na precyzyjną diagnostykę tylnego i przedniego odcinka oka. W zakresie wytwarzanej technologii diagnostyki okulistycznej OPTOPOL Technology S.A. współpracuje z grupą naukową z Zakładu Fizyki Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. Andrzeja Kowalczyka (Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta) i dra Macieja Wojtkowskiego, który w 2007 r. otrzymał Europejską Nagrodę dla Młodego Naukowca (EURYI European Young Investigator Award), będącą prestiŝowym wyróŝnieniem przyznawanym badaczom na rozwój pracy naukowej i realizację projektów. WyróŜniony projekt dotyczy opracowania nowych metod badawczych opartych o tomografię optyczną w połączeniu z mikroskopią fluorescencyjną,

3 dzięki którym moŝliwe będzie obserwowanie procesów zachodzących na poziomie komórkowym w czasie trwania procesów biologicznych. Na dzień 31 grudnia 2008 r. Emitent jest producentem sprzętu medycznego z zakresu okulistyki i dermatologii estetycznej. Produkty te moŝna podzielić na trzy segmenty: urządzenia diagnostyczne, meble okulistyczne, pozostałe drobny sprzęt towarzyszący. W zakresie urządzeń diagnostycznych w ofercie Emitenta znajdują się: okulistyczny tomograf komputerowy SOCT Copernicus oraz SOCT Copernicus HR słuŝące do diagnostyki tylnego odcinka oka, dające obrazy poprzecznych przekrojów oka (w głąb), perymetr komputerowy PTS-900, PTS-910, PTS-910 Compact, PTS-1000 urządzenia do badania pola widzenia, topografia rogówki PCT-100 i nowa PCT-200 urządzenia słuŝące do diagnostyki rogówki oka, w tym w szczególności ukształtowania powierzchni rogówki, tonometr aplanacyjny AT-500 i AT-505 urządzenia do badania ciśnienia w gałce ocznej, mikrodermabrazja SKINPEEL-1000 i SKINPEEL-3000 urządzenia słuŝące do zabiegów złuszczania skóry, ultrasonograf okulistyczny DESMIN i EPIDOT w róŝnych wersjach, słuŝące do otrzymywania przekrojów oka, w szczególności jego przedniej części, kaseta szkieł próbnych kaseta ze szkłami do doboru okularów, krzyŝ madoxa urządzenie słuŝące do leczenia zeza. Do mebli okulistycznych produkowanych przez Emitenta naleŝą: unity okulistyczne TULIPAN, IRYS, STOKROTKA, SOVEREIGN i MAK, fotele okulistyczne wolnostojące lub do unitu, stoliki okulistyczne urządzenia towarzyszące, na których stawia się urządzenia diagnostyczne. Produkowane przez Emitenta urządzenia przeznaczone na rynek krajowy sprzedawane są wyłącznie do spółki zaleŝnej OPTOPOL Handlowy. Polski rynek okulistyczny, na którym działa spółka OPTOPOL Handlowy, charakteryzuje się bardzo dynamicznymi wzrostami, w szczególności w okresie ostatnich 4 lat. Jednym z istotnych elementów tak dynamicznego rozwoju polskiej okulistyki w tym okresie był wysoki stopień jej sprywatyzowania. RównieŜ istotną tendencją jego rozwoju w okresie ostatnich 2 lat było wyraźne podniesienie jakości zakupów, tj. okuliści decydowali się na aparaturę z najwyŝszej półki, opartą o najnowocześniejsze technologie, kupując sprzęt najlepszych producentów, których dystrybutorem jest OPTOPOL Handlowy. PowyŜsze fakty oraz stale rosnąca konkurencja w samej branŝy usług medycznych, a zwłaszcza w segmencie okulistycznym i optycznym, jak równieŝ niebywały postęp w rozwoju technologii i nowych metod diagnostycznych i leczenia, a tym samym szybkie starzenie się aparatury i potrzeba jej odnawiania pozwala definiować bardzo stabilne i dobre perspektywy na kolejne lata dla firmy takiej jak OPTOPOL Handlowy zajmującej się sprzedaŝą i serwisowaniem diagnostycznego sprzętu medycznego dla lekarzy okulistów i optometrystów. OPTOPOL Handlowy posiada własną sieć sprzedaŝy zorganizowaną w ramach czterech biur sprzedaŝy zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Zawierciu. Swoją ofertę OPTOPOL Handlowy kieruje do publicznych klinik i szpitalnych oddziałów okulistycznych, prywatnych klinik i gabinetów okulistycznych mających status Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej, lekarzy okulistów prowadzących prywatne, jednoosobowe gabinety okulistyczne,

4 ogólnopolskich centrów i sieci medycznych, takich jak Medicover, LIM i Damiana, zakładów optycznych i ogólnopolskich sieci optycznych, w tym największej Vision Express. Z tą ostatnią siecią sprzedaŝy w 2008 r. OPTOPOL Handlowy rozpoczął współpracę w zakresie wyposaŝania jej nowo otwieranych gabinetów takŝe poza granicami Polski, tj. w Bułgarii i Rumunii. OPTOPOL Handlowy w swojej ofercie handlowej posiada wysoko specjalityczny sprzęt diagnostyczny, w tym oczywiście urządzenia z zakresu spektralnej tomografii optycznej produkowane przez OPTOPOL Technology S.A., i sprzęt do mikrochirurgii oka, lasery oparte na technice półprzewodnikowej, najnowsze aparaty USG oraz takŝe całą gamę urządzeń wykorzystujących najnowsze techniki cyfrowego przetwarzania obrazu, pozwalające na precyzyjną diagnostykę tak przedniego jak i tylnego odcinka oka. W 2008 r. OPTOPOL Handlowy współpracował z czołowymi producentami urządzeń diagnostycznych dla lekarzy okulistów i optometrystów na świecie. Poza sprzedaŝą urządzeń produkowanych przez OPTOPOL Technology S.A. (tomografy spektralne, perymetry i unity okulistyczne), OPTOPOL Handlowy współpracował z takim firmami jak: Nidek (Japonia) światowy lider w produkcji sprzętu medycznego i diagnostycznego dla lekarzy okulistów, optometrystów i warsztatów optycznych, Iridex (USA) producent laserów dla okulistyki i dermatologii, Ocular Instruments (USA) producent wyposaŝenia diagnostycznego, Heine Optotechnik (Niemcy) producent oftalmoskopów, retinoskopów, tonometrów, lamp szczelinowych i wielu innych akcesoriów, Reichert (USA) producent m. in. tonometrów, refraktometrów, lamp szczelinowych i systemów topografii rogówki, CSO (Włochy) producent lamp szczelinowych, Schwind (Niemcy) producent laserów okulistycznych. Ponadto w ofercie OPTOPOL Handlowy istotne miejsce zajmują urządzenia dla potrzeb dermatologii estetycznej, w tym aparaty do pielęgnacji twarzy, takie jak lasery firm Iridex,Energist oraz Reliant. Z dniem 07 kwietnia 2008 r. Grupę OPTOPOL poszerzyła słoweńska spółka OPTOTEK d.o.o. w Ljubljanie, w której OPTOPOL Technology S.A. posiada prawie 74% udziałów oraz, z dniem 01 lipca 2008 r., spółka medi.com z Wrocławia. Działalność spółki OPTOTEK skupia się w głównej mierze na produkcji laserów okulistycznych i dermatologicznych opartych na technice półprzewodnikowej, które są stale ulepszane w celu zaspokajania stale rosnących wymagań rynku. OPTOTEK zapewnia najwyŝszą jakość oferowanych produktów (sprzęt wraz z certyfikatami ISO wraz ze wsparciem technicznym) w konkurencyjnej cenie. Oferowany do tej pory przez OPTOTEK zarówno sprzęt, jak i podzespoły, były sprzedawane jedynie pod marką zamawiającego je odbiorcy. Do największych kontrahentów spółki OPTOTEK naleŝą: ARC Laser, Quantel Medical, Vistec, Limmer, Buchmann, Wavelight Quantel Medical Quanta Systems, Asclepion, Lynton Laser, LA VISION, NEUMED.

5 Największym odbiorcą laserów zarówno dermatologicznych jak i okulistycznych jest francuska firma Quantel Medical oraz niemiecka ARC Laser. Dla firmy Quantel Medical produkowane są lasery okulistyczne takie jak laser Yag-owy Optimis 2 i Solutis oraz lasery dermatologiczne EXELO2. W związku, z faktem dołączenia spółki OPTOTEK do Grupy OPTOPOL i tym samym umoŝliwienia korzystania tej firmie zaleŝnej z sieci dystrybucji Grupy OPTOPOL, trwają intensywne prace nad nowymi produktami tej spółki i wprowadzeniem ich do sieci dystrybucji Grupy. Począwszy od III kwartału 2009 r., spółka OPTOTEK zamierza rozpocząć produkcję i sprzedaŝ sprzętu pod własną marką. Do produktów marki własnej OPTOTEK będą naleŝeć m.in.: laser YAG pod nazwą OptoYAG, laser SLT pod nazwą OptoSLT, Opto Light 532, Lampa szczelinowa eslitlamp, OptoLight DCR, OptoLight ENDO. Docelowo, to właśnie sprzedaŝ produktów pod własną marką ma stanowić podstawę działalności spółki OPTOTEK. Przejęta z dniem 01 lipca 2008 r. wrocławska spółka medi.com prowadzi działalność w zakresie produkcji oprogramowania i urządzeń medycznych juŝ od 9 lat. Oprogramowanie oferowane przez spółkę medi.com obejmuje systemy optyczne (budowa, interferometria, polaryzacja i przetwarzanie obrazu rogówki oka), obrazowanie (badania przepływowe i kontrola jakości) oraz systemy rejestracji i analizy wizyt/badań medycznych (dla lekarzy ginekologów, okulistów, laryngologów i foniatrów oraz w endoskopii, stomatologii i otolaryngologii). Są to m.in.: IRIS Specjalizacja, IRIS Okulistyka, Pakiet IRIS, miniiris, IRIS Laboratorium, OptoView. Do oferowanych urządzeń zalicza się wyświetlacz OptoView, wideokolposkop VC-102 oraz będący w fazie opracowywania wideoskop PDD, który będzie przeznaczony do dermatologii i ginekologii. Poza produktami marki własnej, spółka medi.com sprzedaje równieŝ sprzęt innych producentów, w tym m. in.: Mikroskopy ZEISS, Lampy szczelinowe Haag-Streit (BX 900 i Crane YZ5F1), Funduskamery ZEISS, Tory wizyjne/tory optyczne, Aparaty fotograficzne, Komputery i notebooki. Wysoki poziom know-how w zakresie techniki i opanowania technologii tworzenia specjalistycznego oprogramowania i urządzeń wraz ze współpracą z takimi ośrodkami naukowymi i medycznymi jak: Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej Warszawa, Centrum Leczenia Oparzeń Siemianowice Śląskie, Collegium Medicum UJ Kraków,

6 Szpital Specjalistyczny nr 2 Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, WAT oraz Klinika Ginekologii i PołoŜnictwa we Wrocławiu, Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Instytut Wysokich Ciśnień PAN Warszawa, zapewnia opracowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych oraz oprogramowania. Dodatkowym atutem medi.com jest nieliczna konkurencja w zakresie produkcji specjalistycznego oprogramowania (głównie na potrzeby OPTOPOL Technology), rozpoznawalna i rekomendowana marka oraz kompleksowość i wysoka specjalizacja oferty. Włączenie spółki medi.com do Grupy OPTOPOL, umoŝliwiło zatrudnienie dodatkowej kadry wykwalifikowanych specjalistów, zakup nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz unowocześnienie procesu produkcji oprogramowania. W efekcie prowadzonych wspólnie z Emitentem projektów, dostarczono oprogramowania do urządzeń okulistycznych (refraktometry, tonometry czy autorefraktokeratometry) firm Nidek oraz Canon, opracowano moduł współpracujący z fundus kamerą Canon CF-1 oraz oprogramowanie do rejestracji obrazów z lampy szczelinowej CSO. Opracowano równieŝ moduły poprawiające i zwiększające moŝliwości istniejącego oprogramowania SOCT Copernicus i SOCT Copernicus HR oraz moduł współpracy Perymetru PTS 910/1000 z platformą IRIS OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ OPIS ZMIAN W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA WRAZ Z PODANIEM ICH PRZYCZYN Na dzień 31 grudnia 2008 r. struktura Grupy OPTOPOL przedstawiała się następująco: Siedziba nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji OPTOPOL Handlowy Sp. z o. o. śabia 42, Zawiercie Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 100% Siedziba nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji OPTOTEK d. o.o. (Sp. z o. o.) Tehnološki park 21 / F3, 1000 Ljubljana, Slovenia Spółka wpisana jest do rejestru sądowego Sądu Okręgowego w Ljubljanie pod nr 1/04147/00 produkcja sprzętu okulistycznego i dermatologicznego Spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 73,83% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 73,83%

7 Siedziba nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji medi.com Sp. z o. o. Promień 4, Wrocław Spółka wpisana jest do rejestru sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Doradztwo i oprogramowanie z zakresu informatyki Spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 70,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 70,00% PoniŜej przedstawiono schemat Grupy OPTOPOL na dzień 31 grudnia 2008 r.: W 2008 r. struktura Grupy OPTOPOL uległa znaczącym zmianom. Było to spowodowane przede wszystkim wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji Emitenta, co niosło za sobą szereg konsekwencji organizacyjnych. Ponadto w związku z pozyskaniem, z nowej emisji akcji serii E, środków finansowych, dokonano, w ramach realizacji planów strategicznych Emitenta, planowanych akwizycji poprzez przejęcie dwóch producentów działających w branŝy medycznej, tj. ww. opisanych spółek OPTOTEK i medi.com. I tak, w dniu 29 lutego 2008 r., podpisano umowę nabycia udziałów ze słoweńską spółką OPTOTEK d.o.o. z siedzibą w Ljubljanie oraz jej udziałowcami, Borisem Vedlin, Marjanem Drašler i Matjažem Zalar, w wyniku której Emitent nabył, za łączną kwotę ,98 EUR udziały w firmie Optotek d.o.o, stanowiące 73,83% kapitału zakładowego. Cena za ww. udziały została zapłacona przez Emitenta w dniu 28 marca 2008 r., a OPTOTEK został objęty kontrolą z dniem 07 kwietnia 2008 r. Natomiast w dniu 01 lipca 2008 r. w ramach realizacji celów emisji akcji oraz strategii zakładającej poszerzenie oferty produkowanych i sprzedawanych przez OPTOPOL Technology S.A. urządzeń medycznych poprzez przejęcia podmiotów z branŝy medycznej, Optopol Technology S.A. nabył od dotychczasowych wspólników spółki medi.com. Sp. z o. o., Panów Jarosława Jarońskiego oraz Tomasza Licznerskiego, łącznie pakiet 70% udziałów w kapitale zakładowym spółki medi.com., po 35% udziałów w kapitale zakładowym od kaŝdego z jej wspólników. Cena nabycia 35% udziałów

8 została ustalona w przypadku kaŝdej umowy sprzedaŝy udziałów na kwotę ,00 PLN, a łączna cena za pakiet 70% udziałów wyniosła PLN, a medi.com została objęta kontrolą z dniem 01 lipca 2008 r STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA EMITENTA Na dzień 31 grudnia 2008 r. kapitał podstawowy OPTOPOL Technology S.A. wynosił 710 tys. PLN i dzielił się na akcje następujących serii: Seria akcji Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Data rejestracji podwyŝszenia Liczba wyemitowanych akcji (szt.) Wartość nominalna jednej akcji (PLN) Seria A Zwykłe Nieuprzywilejowane r ,05 Seria B Zwykłe Nieuprzywilejowane r ,05 Seria C Zwykłe Nieuprzywilejowane r ,05 Seria E Zwykłe Nieuprzywilejowane r ,05 Liczba akcji razem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OPTOPOL Technology S.A. na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia tabela zamieszczona poniŝej: Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział w strukturze akcjonariatu Adam Bogdani ,42% Joanna Bogdani-Wuczyńska ,30% Marcin Bogdani ,22% Ipopema ,85% Akcjonariusze mniejszościowi ,21% Razem % 2. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 2.1. RADA NADZORCZA EMITENTA W trakcie 2008 r. skład Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology S.A. nie ulegał zmianie w stosunku do końca 2007 r. i, na dzień 31 grudnia 2008 r., przedstawiał się następująco: Pan Prof. Andrzej Kowalczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Bukowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pani Barbara Lewandowska - Członek Rady Nadzorczej, Pani Joanna Bogdani Wuczyńska - Członek Rady Nadzorczej, Pan Czesław Duda - Członek Rady Nadzorczej.

9 2.2. ZARZĄD EMITENTA Skład Zarządu Emitenta w 2008 r. uległ zmianie w stosunku do dnia 31 grudnia 2007 r. i na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco: Pan Adam Bogdani Prezes Zarządu, Pani Ewa BoŜek Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Pan Paweł Wojdas Wiceprezes Zarządu ds. produkcji i rozwoju OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH Według najlepszej wiedzy Emitenta ilość akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w organach Emitenta Liczba akcji na dzień Wartość nominalna posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta (PLN) Adam Bogdani Prezes Zarządu Ewa BoŜek Wiceprezes Zarządu Paweł Wojdas Wiceprezes Zarządu Andrzej Kowalczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Bukowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Barbara Lewandowska Członek Rady Nadzorczej Joanna Bogdani Wuczyńska Członek Rady Nadzorczej Czesław Duda Członek Rady Nadzorczej Według najlepszej wiedzy Emitenta ilość akcji będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółek zaleŝnych od Emitenta na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w organach spółki zaleŝnej od Emitenta Liczba udziałów na dzień Wartość nominalna posiadanych udziałów w kapitale zakładowym spółki zaleŝnej od Emitenta (w PLN wg kursu bilansowego z dnia r.) Boris Vedlin Dyrektor spółki OPTOTEK d.o.o Marjan Drašler Dyrektor ds. zaopatrzenia spółki OPTOTEK d.o.o Tomasz Licznerski Członek Zarządu medi.com Sp. z o.o Jarosław Jaroński Członek Zarządu medi.com Sp. z o.o ZATRUDNIENIE I SYTUACJA KADROWA W 2008 roku Grupa OPTOPOL została poszerzona o dodatkowe dwie spółki tj. słoweńską spółkę OPTOTEK i polską spółkę medi.com. Z tego powodu uległa zwiększeniu ilość pracowników zatrudnionych w Grupie OPTOPOL. Dodatkowo takŝe w samej spółce OPTOPOL Technology S.A., ze względu na konieczność sprostania coraz to nowym wyzwaniom w zakresie nowych technologii,

10 konieczności ciągłej dbałości o produkty i klienta, wzrosło zatrudnienie w stosunku do stanu wykazywanego na koniec 2007 r. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2008 r., Emitent zatrudniał 188 osób, z czego: pracownicy umysłowi stanowili 43,62% ogółu zatrudnionych, pracownicy fizyczni stanowili 56,38% ogółu zatrudnionych. W OPTOPOL Handlowy Sp. z o. o. na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było 38 osób, z czego 100%, to pracownicy umysłowi. W OPTOTEK d.o.o. na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było 40 osób, w tym: pracownicy umysłowi stanowili 55% ogółu zatrudnionych, pracownicy fizyczni stanowili 45% ogółu zatrudnionych. W spółce medi.com Sp z o. o. na dzień 31 grudnia 2008 r. zatrudnionych było 25 osób z czego 100%, to pracownicy umysłowi. 4. SYTUACJA MARKETINGOWA W 2008 r. Grupa OPTOPOL, tak jak w latach poprzednich, kładła duŝy nacisk na produkcję urządzeń własnych wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, w tym równieŝ te wypracowywane wspólnie z zespołem badawczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dodatkowo działalność produkcyjna została zwiększona w związku z przejęciem słoweńskiej spółki OPTOTEK. Ponadto działalność produkcyjna została poszerzona o działalność inną niŝ okulistyka i dermatologia. Do tej kategorii została zaliczona część produkcji zarówno spółki OPTOTEK jak i polskiej spółki medi.com dotycząca między innymi branŝy ginekologicznej. Udział sprzedaŝy produktów w sprzedaŝy ogółem wzrósł do 60,55% w 2008 r. z 53,6% w 2006 r. kosztem spadku udziału działalności handlowej w sprzedaŝy ogółem do 39,45% w 2008 r. z 46,3% w 2006 r. Działalność handlowa Grupy Emitenta w zakresie okulistyki i dermatologii dotyczyła dystrybucji towarów i materiałów innych producentów niŝ Grupa OPTOPOL. Udział handlu sprzętem okulistycznym w sprzedaŝy ogółem zmniejszył się w latach do 24,54% z 37,40%, natomiast udział handlu sprzętem dermatologicznym wzrósł w tym samym okresie do14,19% z 8,9% przychodów ze sprzedaŝy ogółem. Szczegółową strukturę asortymentową przychodów ze sprzedaŝy Grupy Emitenta przedstawiono poniŝej udział % 2007 udział % 2006 udział % Produkcja ,55% ,09% ,60% Okulistyka ,37% ,09% ,60% Dermatologia ,89% 0 0,00% 0 0,00% Inne ,29% 0 0,00% 0 0,00% Handel ,45% ,91% ,30% Okulistyka ,54% ,78% ,40% Dermatologia ,19% ,13% ,90% Inne 505 0,72% Działalność leasingowa 0 0,00% 0 0,00% 24 0,10% Przychody ze sprzedaŝy ogółem ,00% ,00% ,00% Do 2006 r., dominującym rynkiem zbytu Grupy Emitenta był rynek krajowy, którego udział w przychodach ze sprzedaŝy w 2006 r., wyniósł prawie 56%. W 2008 r. sprzedaŝ na rynek krajowy została zdominowana sprzedaŝą na eksport, aczkolwiek nie były to poziomy, które moŝna było

11 zaobserwować w 2007 r., gdyŝ w ubiegłym roku na rynku krajowym zostało uplasowanych bardzo duŝo wyrobów produkowanych w ramach Grupy OPTOPOL. I tak w strukturze sprzedaŝy, przychody pochodzące ze sprzedaŝy produktów Grupy OPTOPOL na eksport stanowiły prawie 53,2% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaŝy, natomiast przychody ze sprzedaŝy krajowej 46,8% przychodów. W 2008 r. wśród rynków zagranicznych największy udział w przychodach ze sprzedaŝy 38,9%, podobnie jak w 2007 r., miały kraje europejskie. SprzedaŜ eksportowa Grupy Emitenta w 2008 r. realizowana była głównie w EUR. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaŝy Grupy Emitenta (tys. zł) 2008 udział % 2007 udział % 2006 udział % SprzedaŜ krajowa - Polska ,84% ,93% ,80% Eksport ,16% ,07% ,20% Europa ,93% ,08% ,10% Unia Europejska ,34% ,14% ,60% Pozostałe kraje europejskie ,59% ,94% 498 1,40% Rosja 829 1,19% 0 0,00% 0 0,00% Japonia ,79% 0 0,00% 0 0,00% Kanada 146 0,21% 122 0,21% 197 0,60% USA ,91% ,51% 380 1,10% Pozostałe kraje ,13% ,27% ,40% Przychody ze sprzedaŝy ogółem ,00% ,00% ,00% 5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA GRUPY OPTOPOL W 2008 r. Grupa OPTOPOL rozwijała głównie działalność produkcyjną, skupiając się na produkcji i dopracowywaniu, poprzez modyfikowanie niektórych funkcji optycznego tomografu komputerowego SOCT Copernicus, a takŝe na pracach zmierzających do uruchomienie seryjnej produkcji urządzenia SOCT Copernicus HR oraz do jego dalszego rozwoju o m. in. implementację przystawki do badania przedniego odcinka oka czy teŝ nową wersję oprogramowania. W zakresie tego urządzenia prowadzono równieŝ badania kliniczne, testy odporności elektromagnetycznej oraz testy bezpieczeństwa. Dodatkowo, w IV kwartale 2008 r., jak równieŝ na początku I kwartału br. Emitent miał powaŝne problemy techniczne z jednym z komponentów do urządzeń OCT, tj. z diodami. PowyŜsze spowodowało znaczne ograniczenie sprzedaŝy, konieczne dla uniknięcia ewentualnych kosztów związanych z utratą zaufania klientów do produkowanych przez Emitenta urządzeń. Problem diód został rozwiązany dopiero na początku lutego 2009 r., a jeszcze do tej pory trwają naprawy gwarancyjne wadliwych diód wykonywane przez ich producenta na jego własny koszt. Ponadto w związku z faktem, iŝ poprzedni dystrybutor na rynku amerykańskim, firma Reichert, nie spełniał oczekiwań OPTOPOL Technology S.A., Emitent podjął decyzję, iŝ dystrybucją urządzeń produkowanych przez Emitenta powinna zająć się inna firma. Rozpoczęte w II kwartale 2008 r. rozmowy zakończyły się podpisaniem we wrześniu 2008 r. listu intencyjnego z obecnym dystrybutorem na rynku USA, Kanady i Meksyku, tj. Canon USA, i podpisaniem po dniu bilansowym stosownej umowy dystrybucyjnej. PowyŜsze fakty wpłynęły na wysokość osiąganych przez OPTOPOL Technology S.A. przychodów ze sprzedaŝy, a tym samym na wysokość przychodów zrealizowanych w całej Grupie OPTOPOL aczkolwiek aktualna sytuacja płynnościowa Emitenta wynika przede wszystkim, z jednej strony, z pozyskania środków pienięŝnych z tytułu emisji akcji serii E, co wpłynęło na zmniejszenie salda zobowiązań Emitenta z tytułu kredytów, a z drugiej zaś ze stosowania polityki zabezpieczeń walutowych. W związku ze stosowaniem polityki zabezpieczeń kursów, na podstawie zawartych umów

12 z dystrybutorami oraz szacunkami rocznych zamówień otrzymanych od byłego Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaŝ u Emitenta, w lipcu zostały zawarte 24 opcje walutowe typu CALL o nominale miesięcznym tys. EUR oraz 24 opcje typu PUT o nominale 500 tys. EUR. Kontrakty, których Emitent jest stroną zawarte były tylko w celu ograniczenia niepewności kursów wymiany walut, przy zastosowaniu, których Emitent moŝe dokonać wymiany walut otrzymanych dzięki transakcjom sprzedaŝy produktów, a zawarte transakcje miały wyłącznie charakter zabezpieczający i dotyczyły faktycznych, przyszłych przewidywanych przepływów walutowych. W związku z powyŝszym, wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r., przy ciągle umacniającym się złotym Emitent był zobowiązany do złoŝenia zabezpieczenia w formie blokady lokaty w wysokości tys. PLN celem zabezpieczenia zawartych umów opcji, co przełoŝyło się bezpośrednio na pogorszenie sytuacji płynnościowej Emitenta. W celu ograniczenia konsekwencji negatywnej wyceny rozliczających się instrumentów, spowodowanej poprzez nieoczekiwany, gwałtowny spadek wartości złotego wywołany światowym kryzysem gospodarczym, a takŝe odpływem zagranicznego kapitału z Polski, Emitent, począwszy od lutego 2009 r. podjął czynności mające na celu restrukturyzację zawartych transakcji w celu dopasowania ich do jego bieŝącej ekspozycji walutowej. Sytuacja płynnościowa powinna ulec poprawie w rezultacie zwiększenia wolumenu miesięcznych przychodów do poziomu zakładanego w powyŝszych umowach opcyjnych oraz umacniania się złotego. Wybrane dane finansowe Grupy OPTOPOL (tys. PLN) Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaŝy produktów i usług Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Zysk ze sprzedaŝy EBITDA EBIT Zysk brutto Zysk netto Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności Środki pienięŝne i inwestycje krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

13 Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Kredyty i dłuŝne papiery wartościowe długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i dłuŝne papiery wartościowe krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe 0 1 Ujemna wartość firmy jedmostek podporządkowanych 0 0 Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji (szt.) Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN) 0,49 0,81 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN) 0,49 0,81 Wskaźniki rentowności Grupy OPTOPOL Przychody ze sprzedaŝy (tys. PLN) Rentowność sprzedaŝy 11,4% 19,4% Rentowność EBITDA 15,9% 21,7% Rentowność EBIT 13,0% 19,9% Rentowność brutto 12,7% 18,7% Rentowność netto 10,1% 15,1% Rentowność aktywów (ROA) 8,8% 31,0% Rentowność kapitałów własnych (ROE) 14,3% 68,9% Zasady wyliczania wskaźników: rentowność sprzedaŝy = zysk na sprzedaŝy okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaŝy okresu rentowność aktywów = zysk netto okresu/średni stan aktywów w okresie rentowność kapitałów własnych = zysk netto/średni stan kapitałów własnych w okresie

14 Wyniki (tys. PLN) i rentowność netto (%) Grupy Emitenta Rentowność kapitałów własnych Grupy Emitenta (tys. PLN) Pomimo, iŝ Grupa OPTOPOL wygenerowała znacznie mniejszy zysk netto, a tym takŝe wykazała się mniejszą rentownością netto niŝ w analogicznym okresie 2007 r., sytuację w Grupie OPTOPOL moŝna ocenić jako perspektywiczną. Wpływa na to kilka czynników takich jak: powstawanie coraz to lepszych urządzeń w zakresie spektralnej tomografii optycznej, sukcesywne poszerzanie listy odbiorców oferowanego sprzętu zagranicznego poprzez zawieranie nowych kontraktów w kraju jak równieŝ ekspansję geograficzną na rynkach zagranicznych. Wynik operacyjny ISTOTNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY OPTOPOL W 2008 r. skonsolidowany zysk netto ze sprzedaŝy wyniósł tys. PLN i był niŝszy od tego uzyskanego rok wcześniej o tys. PLN. Na powyŝszą sytuację miała wpływ w głównej mierze niŝsza sprzedaŝ, połączona z mniejszą, o ok. 20%, marŝą, realizowana przez Emitenta. Na słabsze wyniki w 2008 r. wpłynęło równieŝ trwające do października 2008 r. ciągłe umacnianie się złotego, a takŝe wysokie koszty wprowadzenia akcji OPTOPOL Technology S.A. na regulowany rynek

15 prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2009 r. powyŝsza sytuacja będzie ulegała poprawie spowodowanej zmianą struktury sprzedaŝy wynikającej ze zmiany struktury sprzedaŝy w ramach grupy urządzeń OCT z urządzeń SOCT Copernicus na SOCT Copernicus HR, na sprzedaŝy którego Emitent realizuje wyŝszą marŝę. Dodatkowo, na poprawę wyników operacyjnych Grupy OPTOPOL z całą pewnością będzie miało wpływ wprowadzenie do sprzedaŝy w III kwartale 2009 r., przez spółkę zaleŝną OPTOTEK, nowych produktów produkowanych pod własną marką, co pozwoli tej spółce na realizację większej marŝy niŝ obecnie. Wpływ istotnych zdarzeń na wielkość EBIT Grupy Emitenta (tys. PLN) Ekspansja w ramach działalności handlowej na rynku krajowym Ekspansja w ramach działalności eksportowej w związku z wprowadzeniem do produkcji nowych wyrobów, w tym najnowszej generacji urządzenia SOCT Copernicus od 2006 r Wzrost rynku dermatologii estetycznej w kraju Przejęcie 73,83% udziałów słoweńskiej firmy OPTOTEK Przejęcie 70,00% udziałów polskiej firmy medi.com 95 Zwiększenie wyniku na dotychczasowej działalności Zysk ze sprzedaŝy netto Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Razem EBIT ISTOTNE PRZYCZYNY ZMIAN W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAśY Wpływ czynników na istotne zmiany przychodów ze sprzedaŝy Grupy Emitenta (tys. PLN) Przychody ze sprzedaŝy Razem istotne zdarzenia wpływające na przychody, w tym: Wzrost rynku dermatologii estetycznej w Polsce Ekspansja w ramach działalności handlowej na rynku krajowym Zwiększenie przychodów ze sprzedaŝy w związku z przejęciem 73,83% udziałów słoweńskiej firmy OPTOTEK Zwiększenie przychodów ze sprzedaŝy w związku z przejęciem 70,00% udziałów polskiej firmy medi.com Zmniejszenie przychodów z eksportu urządzeń wykorzystujących spektralną tomografię optyczną W 2008 r. 60,6% przychodów Grupy OPTOPOL pochodziło ze sprzedaŝy własnych urządzeń medycznych (w tym przede wszystkim z urządzeń OCT) zarówno OPTOPOL Technology S.A. jak i dwóch spółek zaleŝnych tj. OPTOTEK i medi.com. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy w 2008 r. wyniosły tys. PLN i były wyŝsze o tys. PLN od tych z 2007 r. Na wysokość generowanych przychodów, a w konsekwencji i zysków u Emitenta, duŝy negatywny wpływ miał stale umacniający się złoty (w okresie do października 2008 r.), natomiast wpłynął on pozytywnie na zmniejszenie kosztów zakupu towarów w spółce OPTOPOL Handlowy. Dodatkowo na poziom przychodów duŝy wpływ miało ograniczenie sprzedaŝy wysoko rentownego SOCT Copernicus HR spowodowane wprowadzaniem w 2008 r. dodatkowych funkcji diagnostycznych urządzenia wymagających dodatkowego czasu związanego z ich testowaniem oraz opieranie się w

16 głównej mierze na mniej rentownej sprzedaŝy SOCT Copernicus, którego cena sprzedaŝy została obniŝona o ok. 20% w II połowie 2007 r., w porównaniu do I połowy 2007 r., a takŝe ograniczeniem sprzedaŝy urządzeń OCT w IV kwartale 2008 r. ze względu na powstałe problemy techniczne z diodami stosowanymi w tych urządzeniach SYTUACJA BILANSOWA GRUPY OPTOPOL Zasoby kapitałowe ŹRÓDŁA KAPITAŁU GRUPY EMITENTA Podstawowym źródłem kapitału w Grupie OPTOPOL są kapitały własne OPTOPOL Technology S.A., które dzięki emisji akcji serii E spółki zostały podwyŝszone o kwotę tys. PLN brutto oraz kredyty, w przypadku spółki OPTOTEK. Kapitały własne i obce Grupy Emitenta (tys. PLN) Kapitały własne Kapitały obce Kapitały obce długoterminowe Rezerwy Kredyty długoterminowe Zobowiązania z tytułu aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Pozostałe zobowiązania finansowe Kapitały obce krótkoterminowe Rezerwy Kredyty krótkoterminowe BieŜąca część zadłuŝenia długoterminowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zaliczki otrzymane na dostawy Zobowiązania z tytułu aktualizacji wyceny instrumentów finansowych Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Fundusze specjalne 0 0 Rozliczenia międzyokresowe 0 1 Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa OPTOPOL posiadała następujące zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych: wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie 277 tys. PLN, wobec Banku BGK O/Katowice w kwocie 466 tys. PLN, wobec Banku Unicredit Bank Słowenia w Ljubjlanie w kwocie tys. PLN, wobec Banku Koper Bank w Słowenii w kwocie tys. PLN.

17 Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa OPTOPOL posiadała zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych: wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku Unicredit Bank w Słowenii w kwocie 400 tys. PLN, wobec Banku Koper Bank w Słowenii w kwocie 62 tys. PLN, wobec Banku Factor Bank w Słowenii w kwocie 30 tys. PLN, wobec Banku Factor Bank w Słowenii w kwocie 376 tys. PLN, wobec Banku Unicredit Bank w Słowenii w kwocie 834 tys. PLN, wobec Banku Factor Bank w Słowenii w kwocie tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Grupa OPTOPOL posiadała następujące zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych i poŝyczek: wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie 453 tys. PLN, wobec Banku BGK O/Katowice w kwocie 901 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2007 r. Grupa OPTOPOL posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów bankowych i poŝyczek: wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN, wobec Banku BRE Bank O/Korporacyjny Katowice w kwocie tys. PLN. Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków pienięŝnych Grupy OPTOPOL Struktura przepływów środków pienięŝnych Grupy Emitenta (tys. PLN) Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Wpływy Wydatki Przepływy pienięŝne netto razem Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu W 2008 r. głównym źródłem finansowania działalności Grupy Emitenta była działalność finansowa. Dzięki wpływowi środków finansowych z emisji akcji serii E, OPTOPOL Technology S.A. pozyskał środki

18 w łącznej wysokości tys. PLN brutto, dzięki którym spłacono kredyty krótkoterminowe zaciągnięte przez Emitenta, a takŝe sfinansować działalność inwestycyjną OPTOPOL Technology S.A., w tym akwizycje dwóch spółek, tj. OPTOTEK i medi.com oraz inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. W innych wydatkach w ramach przepływów środków pienięŝnych netto z działalności finansowej w 2008 r. zostały ujęte koszty wprowadzenia Emitenta na Giełdę Papierów Wartościowych oraz uzyskany wynik na operacjach związanych z opcjami walutowymi, który w ramach przepływów środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej koryguje zysk netto w pozycji koszty i przychody z tytułu róŝnic kursowych. Ujemne saldo przepływów pienięŝnych z działalności operacyjnej wynikało głównie ze zmiany stanu zapasów oraz zmiany stanu naleŝności i rozliczeń międzyokresowych czynnych. POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA GRUPY EMITENTA Wskaźniki zadłuŝenia Grupy Emitenta Rodzaj wskaźnika Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 0,36 0,51 Wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych 0,54 0,98 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 2,00 2,28 Wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego 0,25 0,43 Wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego 0,10 0,05 Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 9,82 23,38 Zasady wyliczania wskaźników: wskaźnik ogólnego zadłuŝenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem wskaźnik zadłuŝenia kapitałów własnych = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) / kapitały własne wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe wskaźnik zadłuŝenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem wskaźnik zadłuŝenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek = EBIT / odsetki Wszystkie wskaźniki zadłuŝenia Grupy OPTOPOL w 2008 r. roku były stabilne i kształtowały się na bezpiecznych poziomach aczkolwiek na ich wysokość wpływ miała negatywna wycena opcji walutowych, która została ujęta w sprawozdaniach finansowych jako zmniejszenie kapitałów własnych Emitenta oraz zwiększenie zarówno zobowiązań długoterminowych jak i krótkoterminowych. Zobowiązania długoterminowe z tytułu wykorzystywanych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych instrumentów finansowych na r. Nazwa jednostki Rodzaj zobowiązania Kwota do spłaty (tys. PLN) Waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Płatność rat Emitent BRE Bank S.A. O/Katowice Kredyt inwestycyjny 700 tys. PLN 277 PLN WIBOR 1M + marŝa raty miesięczne BGK O/Katowice Kredyt technologiczny tys. PLN 466 PLN WIBOR 3M + marŝa raty miesięczne Optotek Koper Bank, Słowenia Kredyt bankowy inwestycyjny 995 tys. EUR EUR EURIBOR 1M + marŝa Raty miesięczne

19 Nazwa jednostki Rodzaj zobowiązania Kwota do spłaty (tys. PLN) Waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Płatność rat Bank Unicredit, Słowenia Kredyt bankowy inwestycyjny 350 tys. EUR EUR EURIBOR 6M + marŝa Raty miesięczne Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa OPTOPOL nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu przyznanych lecz niewykorzystywanych kredytów i poŝyczek. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wykorzystywanych kredytów i poŝyczek oraz wyemitowanych instrumentów finansowych na r. Nazwa jednostki Rodzaj zobowiązania Kwota do spłaty (tys. PLN) Waluta Warunki oprocentowania Termin spłaty Płatność rat Emitent BRE Bank S.A. O/Katowice Kredyt bankowy inwestycyjny BRE- UNIA tys. PLN PLN WIBOR 1M + marŝa Raty miesięczne począwszy od stycznia 2009 r. oraz jednorazowa spłata kwoty tys. PLN do OPTOPOL Handlowy BRE Bank O/Katowice Kredyt bankowy obrotowy tys. PLN PLN WIBOR 1M + marŝa odsetki płatne do 5 dnia kaŝdego miesiąca BRE Bank O/Katowice Kredyt w rachunku bieŝącym limit tys. PLN niewykorzysta ny PLN WIBOR 1M + marŝa Odsetki płatne na ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca OPTOTEK Koper Bank, Słowenia kredyt w rachunku bieŝącym - limit 60 tys. EUR 62 EUR EURIBOR 1M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Factor Bank, Słowenia Kredyt obrotowy 250 tys. EUR EUR EURIBOR 6M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Factor Bank, Słowenia Kredyt obrotowy 90 tys. EUR 376 EUR EURIBOR 6M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Bank Unicredit, Słowenia kredyt w rachunku bieŝącym - limit 100 tys. EUR 400 EUR EURIBOR 1M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Factor Bank, Słowenia kredyt w rachunku bieŝącym z limitem 70 tys. EUR 30 EUR EURIBOR 6M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Bank Unicredit, Słowenia Kredyt obrotowy 200 tys. EUR 834 EUR EURIBOR 1M + marŝa Odsetki płatne miesięczne Potencjalne zobowiązania krótkoterminowe z tytułu przyznanych lecz niewykorzystywanych kredytów i poŝyczek oraz instrumentów finansowych na r. Nazwa Rodzaj Kwota do Waluta Warunki Termin spłaty Płatność rat

20 jednostki zobowiązania spłaty (tys. PLN) oprocentowan ia BRE Bank S.A. O/Katowice Kredyt w rachunku bieŝącym limit tys. PLN niewykorzystywa ny PLN WIBOR 1M + marŝa Odsetki płatne na ostatni dzień roboczy kaŝdego miesiąca BRE Bank S.A. O/Katowice gwarancja bankowa do kwoty JPY - JPY brak rat Wskaźniki płynności Grupy Emitenta Wskaźnik płynności bieŝącej 2,54 1,76 Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 0,76 Zasady wyliczania wskaźników: wskaźnik płynności bieŝącej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki płynności Grupy Emitenta w analizowanym okresie były na zbyt wysokim poziomie aczkolwiek naleŝy zwrócić uwagę, iŝ część środków finansowych wykazywanych jako aktywa finansowe w kwocie tys. PLN była zablokowana na rachunku zabezpieczającym Emitenta z tytułu wyceny zawartych strategii opcyjnych. Kapitał obrotowy Grupy Emitenta (tys. PLN) Aktywa obrotowe Środki pienięŝne i inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa obrotowe skorygowane (1-2) Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i dłuŝne papiery wartościowe krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe skorygowane (4-5) Kapitał obrotowy (1-4) Zapotrzebowanie na środki obrotowe (3-6) Saldo netto środków obrotowych (7-8) Udział środków własnych w finansowaniu aktywów obrotowych (7/1) 60,0% 41,7% Cykle rotacji Grupy Emitenta (dni) Cykl rotacji zapasów 145,6 91,3 2. Cykl rotacji naleŝności 79,8 53,5 3. Cykl rotacji zobowiązań 48,7 62,4 4. Cykl operacyjny (1+2) 225,4 144,8 5. Cykl konwersji gotówki (4-3) 176,7 82,4 Zasady wyliczania wskaźników: cykl rotacji zapasów = (średni stan zapasów/koszty działalności operacyjnej)*liczba dni w okresie cykl rotacji naleŝności = (średni stan naleŝności krótkoterminowych/przychody ze sprzedaŝy)*liczba dni w okresie

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy.

GENESIS ENERGY S.A. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: r. tysiące PLN. Waluta sprawozdawcza: jednostkowy. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-30.12.2014 r. tysiące PLN Typ raportu: jednostkowy Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo