Kraków, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/333/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 listopada 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/333/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 29 listopada 2016 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/333/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Na podstawie art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz.1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę ,88 zł w działach: 801- Oświata i wychowanie ,88 zł, 852- Pomoc społeczna ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę ,61 zł w działach: 600- Transport i łączność ,61 zł, 801- Oświata i wychowanie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę ,88 zł w działach: 801- Oświata i wychowanie ,88 zł, 852- Pomoc społeczna ,00 zł, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę ,61 zł w działach: 600- Transport i łączność ,61 zł, 801- Oświata i wychowanie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2, do niniejszej uchwały. 6. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w kwocie ,63 zł. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Zwiększa się przychody budżetu Gminy Wieliczka o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 stycznia 2016 r. Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 lutego 2016r., Uchwałą Nr XV/204/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVI/213/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XVII/234/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 19 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/242/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 4 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XIX/245/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XX/262/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 17 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XXI/270/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 22 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 czerwca 2016r., zarządzeniem Nr 124/A/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 128/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 134/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 138/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 lipca 2016r., Uchwałą Nr XXII/277/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 22 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 159/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 4 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 164/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 16 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 168/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 172/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/303/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 192/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 13 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 195/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 20 września 2016r., Zarządzeniem Nr 201/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 211/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 11 października 2016r., Uchwałą Nr XXV/310/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 14 października 2016r., Zarządzeniem Nr 229/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 17 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 223/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 24 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/327/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 232/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 14 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 238/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 listopada 2016 r., wprowadza się zmiany wynikające z 1 niniejszej uchwały: 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz ) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016 r. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany: Dział Źródło dochodów Zwiększenie Zmniejszenie Transport i łączność ,61 w tym dochody majątkowe: - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) , Oświata i wychowanie , ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 130,78 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,00 100,00 - wpływy z usług ( 0830) ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 8 645,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , Pomoc społeczna ,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 4 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,00 RAZEM , ,61 - dochody bieżące , ,00 - dochody majątkowe ,61 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016 r. W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku Zwiększenie Zmniejszenie Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,96 a) wydatki bieżące ,63 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,63 statutowych jednostek budżetowych ,63 b) wydatki majątkowe ,96 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów droga między mostami rzeki Serafy równoległa do wału od strony północnej wraz z oświetleniem , Pozostała działalność ,61 b) wydatki majątkowe ,61 - Budowa przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne ( rzeka Serafa i potok Zabawka) w miejscowości , Gospodarka mieszkaniowa ,00 440, Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 440,00 a) wydatki bieżące ,00 440,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 440,00 statutowych jednostek budżetowych ,00 440, Administracja publiczna ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,23 a) wydatki bieżące , ,23 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych , ,23 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Przedszkola , ,00 a) wydatki bieżące , ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych jednostek budżetowych , ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Inne formy wychowania przedszkolnego 2 600,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz a) wydatki bieżące 2 600,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 600, Gimnazja , ,00 a) wydatki bieżące , ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych 3 448, , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych 3 000, Szkoły artystyczne ,10 a) wydatki bieżące ,10 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,10 statutowych jednostek budżetowych , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania ,00 przedszkolnego a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych 2 810,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 statutowych jednostek budżetowych 3 244,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 900, Pozostała działalność 576,00 a) wydatki bieżące 576,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 576,00 statutowych jednostek budżetowych 576, Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 a) wydatki bieżące ,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , Dodatki mieszkaniowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe 5 200,00 a) wydatki bieżące 5 200,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 200, Pozostała działalność 4 000,00 a) wydatki bieżące 4 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 000,00 statutowych jednostek budżetowych 4 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,00 a) wydatki bieżące , ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych jednostek budżetowych 1 631,23 43,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 300, , Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 a) wydatki bieżące 6 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 300, ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych ,00 b) wydatki majątkowe 9 300,00 - Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa w Koźmicach Wielkich 9 300, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,67 b) wydatki majątkowe ,67 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi -Kokotów wykonanie oświetlenia pieszych ciągów komunikacyjnych , Kultura i ochrona dziedzictwa , , narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 440, ,00 a) wydatki bieżące 440, ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 440, ,00 statutowych jednostek budżetowych 440, ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe ,00 a) wydatki bieżące ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 statutowych jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 b) wydatki majątkowe ,00 - Utworzenie na terenie Gminy Wieliczka miejsc rekreacji w miejscowościach: Wieliczka-Zadory, Wieliczka-os. Krzyszkowice, Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie, Zabawa ,00 Razem: , ,47 a)wydatki bieżące , ,23 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych jednostek budżetowych , ,23 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 400, ,00 b)wydatki majątkowe 9 300, ,24 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016 r. W załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015r.- Przychody i rozchody Budżetu Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany: Lp. Nazwa Plan przed Plan po Zwiększenie Zmniejszenie zmianami zmianach Dochody ogółem: , , , ,86 Wydatki ogółem: , , , ,49 3 Wynik (Nadwyżka/ Deficyt) (1-2) , , , ,63 4 Przychody budżetu z tego: , ,00 0, ,48 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń, kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych , ,00 0, ,62 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016 r. W załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r.- Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Wieliczka na rok 2016 wprowadza się zmiany: SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki 9 300, ,00 ze statutu 9 300, ,00 Dział Rozdział Nazwa Treść Zwiększenie Zmniejszenie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 300, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 300,00 b) wydatki majątkowe 9 300,00 - Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa w Koźmicach Wielkich 9 300,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 300, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 300,00 a) wydatki bieżące 9 300,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 300,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9 300,00 - utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Koźmicach Wielkich 9 300,00 SOŁECTWO PAWLIKOWICE Zwiększenie Wydatki 440,00 ze statutu 440,00 Dział Rozdział Nazwa Treść Zwiększenie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 440, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 440,00 a) wydatki bieżące 440,00 (1) wydatki bieżące jednostek 440,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 440,00 - wymiana drzwi wejściowych do budynku WDK w Pawlikowicach 440,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/333/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 listopada 2016 r. W załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2016 Nr XIII/176/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 grudnia 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliczka w roku 2016 wprowadza się zmiany: Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zwiększenie 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola ,00 dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 dotacje podmiotowe 2 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 dotacje podmiotowe , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 900,00 dotacje podmiotowe 3 900,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Uzasadnienie Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę ,88 zł, z czego : - dochody z najmu (dotyczą Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce ,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce 3.650,00 zł, Szkoły Podstawowej w Podstolicach 5.800,00 zł, Szkoły Podstawowej w Sierczy ,00 zł,gimnazjum w Węgrzcach Wielkich 3.448,00 zł,) ,00 zł, - darowiznę pieniężną na rzecz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce 8.645,00 zł,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz wpływy z różnych dochodów (dotyczą Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieliczce 1.249,10 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce ,00 zł, Szkoły Podstawowej w Podstolicach 6.700,00 zł, Przedszkola Nr 2 w Wieliczce 284,00 zł.) ,10 zł, - wpływy z różnych opłat 130,78 zł (dotyczą Szkoły Podstawowej w Grajowie), - darowizną pieniężne na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce 4.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) ,00 zł. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę ,61 zł, z czego: - dotację celową na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania Budowa przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne (rzeka Serafa i potok Zabawka) w miejscowości Kokotów ,61 zł, po zakończeniu zadania powstały oszczędności, - wpłaty rodziców za przejazd dzieci na zajęcia na basenie ,00 zł ( dotyczy Szkoły Podstawowej w Mietniowie 9.575,00 zł, Szkoły Podstawowej w Sierczy 1.525,00 zł, Gimnazjum w Koźmicach Wielkich 3.500,00 zł) - wpływy z najmu pomieszczeń 100,00 zł ( dotyczy Szkoły Podstawowej w Mietniowie). Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę ,88 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę ,61 zł i przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i zadaniami w kwocie ,86 zł. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zostały przedstawione w układzie zadaniowym. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.300,00 zł na zadanie: Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa w Koźmicach Wielkich Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,24 zł na zadaniach: -Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów droga między mostami rzeki Serafy równoległa do wału od strony północnej wraz z oświetleniem ,96 zł, - Budowa przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne (rzeka Serafa i potok Zabawka) w miejscowości Kokotów ,61 zł, - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi -Kokotów wykonanie oświetlenia pieszych ciągów komunikacyjnych ,67 zł, - Utworzenie na terenie Gminy Wieliczka miejsc rekreacji w miejscowościach: Wieliczka-Zadory, Wieliczka-os. Krzyszkowice,Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie, Zabawa ,00 zł, - Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Wieliczce ,00 zł. Stosownie do zmian zawartych w niniejszej uchwale zmieniono odpowiednio załączniki do uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Nazwa zadania Zmiany w wykazie zadań bieżących Nr zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni GKS/ ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz Oczyszczanie terenu Miasta i Gminy Wieliczka Rekompensata dla rolników za zniszczone plony/zasiewy na działkach położonych na terenie Węgrzc Wielkich i Kokotowa Wydział Budżetu i Analiz Sprawdzanie pod względem finansowym dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych i udziału własnego. Dokonywanie zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych oraz pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z pomocy społecznej. Wydział Kultury, Turystyki i Sportu Nadzór nad działalnością instytucji kultury, działania w zakresie kultury Dopłata do kapitału rezerwowego Solne Miasto Spółki z o.o. na pokrycie nierozliczonych strat w roku bilansowym 2013 oraz 2015 Wydział Edukacji Dotowanie działalności przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Wieliczka GKS/ ,00 GKS/ ,00 BiA/ ,00 KTS/ ,00 KTS/ ,00 WE/ ,00 Zespół ds. Informacji Kreowanie wizerunku Miasta i Gminy Wieliczka poprzez działania o charakterze promocyjnym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce Projekt socjalny- organizacja opłatka maltańskiego dla podopiecznych. ZDI/ ,00 OPS/ ,00 Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce Dodatki mieszkaniowe ZBK/ ,00 Zlecanie i nadzór nad zadaniami w zakresie remontów i usuwania awarii w budynkach należących do Sołectw i Osiedli łącznie z wydatkami na eksploatację tych obiektów Zwiększenie dotyczy sołectwa Pawlikowice Zmniejszenie dotyczy sołectwa Koźmice Wielkie Prowadzenie remontów w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych ZBK/04 440, ,00 ZBK/ ,00 440,00 Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce

17 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz Zarządzanie, remonty, utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych i infrastruktury drogowej Utrzymanie i zajęcie pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome GZD/ ,63 GZD/ ,00 Zmiany w wykazie zadań jednostek oświatowych wynikające z niniejszej uchwały Nr zadania Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wieliczce Nazwa zadania Wydatki zwiększenie Wydatki zmniejszenie SPA/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wieliczce SPB/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPB/02 Prowadzenie świetlicy 1 631,23 SPB/19 Zajęcia na basenie 1 631,23 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wieliczce SPC/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPC/02 Prowadzenie świetlicy ,00 SPC/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 2 263,00 SPC/P6 Obsługa organizacja kształcenia specjalnego w szkołach 1 387,00 Szkoła Podstawowa w Gorzkowie SPF/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPF/03 Klasy O 740,00 Szkoła Podstawowa w Golkowicach SPG/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Szkoła Podstawowa w Grajowie SPI/01 Nauczanie i wychowanie 3 100,00 SPI/03 Klasy O 8 900,00 SPI/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 130,78

18 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 18 Poz Szkoła Podstawowa w Janowicach SPJ/01 Nauczanie i wychowanie 2 423,00 SPJ/02 Prowadzenie świetlicy 2 423,00 Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich SPK/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Szkoła Podstawowa w Mietniowe SPL/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPL/02 Prowadzenie świetlicy 1 000,00 SPL/19 Zajęcia na basenie 9 575,00 SPL/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 100,00 Szkoła Podstawowa w Raciborsku SPM/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Szkoła Podstawowa w Podstolicach SPN/01 Nauczanie i wychowanie 8 700,00 SPN/03 Klasy O 5 000,00 SPN/P1 Utrzymanie administracji 300,00 SPN/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą ,00 Szkoła Podstawowa w Sierczy SPO/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPO/02 Prowadzenie świetlicy ,00 SPO/03 Klasy O 4 150,00 SPO/21 Specjalna organizacja nauki w placówkach wychowania przedszkolnego ,00 SPO/22 Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych ,00 SPO/P1 Utrzymanie administracji 6 515,00 SPO/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą ,00 SPO/P4 Administracja organizacja kształcenia 245,00 specjalnego w szkołach SPO/P6 Obsługa organizacja kształcenia specjalnego w szkołach 1 857,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 19 Poz SPO/P7 Obsługa organizacja kształcenia specjalnego w placówkach wychowania przedszkolnego 7 985,00 Szkoła Podstawowa w Sygneczowie SPP/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach SPR/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPR02 Prowadzenie świetlicy 6 950,00 SPR/03 Klasy O 1 000,00 SPR/22 Specjalna organizacja nauki w szkołach 2 800,00 podstawowych, gimnazjach i innych Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich SPS/01 Nauczanie i wychowanie ,00 SPS02 Prowadzenie świetlicy ,00 SPS/03 Klasy O 9 900,00 SPS/19 Zajęcia na basenie 1 525,00 SPS/P1 Utrzymanie administracji 100,00 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Wieliczce SMU/01 Nauczanie i wychowanie ,10 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce P1/01 Nauczanie i wychowanie ,00 P1/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 7 500,00 Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce P2/01 Nauczanie i wychowanie 6 584,00 P2/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 700,00 Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce P3/01 Nauczanie i wychowanie ,00 P3/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 3 000, ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 20 Poz Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce P4/01 Nauczanie i wychowanie 4 200, ,00 P4/06 Pozostała działalność 576,00 P4/P1 Utrzymanie administracji 500,00 500,00 P4/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą , ,00 Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich P5/01 Nauczanie i wychowanie 7 500,00 P5/P1 Utrzymanie administracji 5 000,00 P5/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 500,00 Przedszkole Samorządowe w Mietniowie P6/01 Nauczanie i wychowanie 3 000,00 P6/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą ,00 Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Wieliczce P9/01 Nauczanie i wychowanie ,00 P9/P1 Utrzymanie administracji 500,00 P9/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 8 700, ,00 Gimnazjum w Wieliczce G1/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Gimnazjum w Koźmicach Wielkich G2/19 Zajęcia na basenie 3 500,00 Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich G3/01 Nauczanie i wychowanie ,00 G3/02 Prowadzenie świetlicy 3 150,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 21 Poz G3/P2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą 3 448,00 Gimnazjum w Dobranowicach G4/01 Nauczanie i wychowanie ,00 Zakład Obsługi Budżetowej Przedszkoli Samorządowych w Wieliczce ZOB/01 Obsługa finansowo-księgowa przedszkoli ,00 Zabezpieczenie środków na działalność bieżącą szkół i przedszkoli, w tym na uzupełnienie niedoborów w wydatkach osobowych wynikających ze zmian organizacyjnych w szczególności związanych z wypłatami wynagrodzeń, wypłatami za godziny doraźnych zastępstw, odprawami emerytalnymi, jubileuszami oraz pochodnych. Ponadto część zwiększonych środków będzie przeznaczona na sfinansowanie dotacji dla niepublicznych podmiotów prowadzących działalność oświatową, co wymusza zmienna, zwiększająca się liczba dzieci przyjmowanych do przedszkoli niepublicznych. Transport i łączność Zmiany w Inwestycjach Wieloletnich Nr zadania: GZD/243 Nazwa zadania: Całkowity zakres rzeczowy zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: Finansowanie w roku 2016: Jednostka koordynująca: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów droga między mostami rzeki Serafy równoległa do wału od strony północnej wraz z oświetleniem Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów droga między mostami rzeki Serafy równoległa do wału od strony północnej wraz z oświetleniem Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi - Kokotów droga między mostami rzeki Serafy równoległa do wału od strony północnej wraz z oświetleniem ,63 zł UMiG/GZD

22 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 22 Poz Transport i łączność Nr zadania: GZD/ 276 Zmiany w Inwestycjach Jednorocznych i Zakupach inwestycyjnych Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: Finansowanie w roku 2016 Jednostka koordynująca: Budowa przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne ( rzeka Serafa i potok Zabawka) w miejscowości Kokotów Budowa przejazdów (obiektów mostowych) przez cieki wodne ( rzeka Serafa i potok Zabawka) w miejscowości Kokotów ,39 zł UMiG/GZD Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nr zadania: GZD/265 Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi -Kokotów wykonanie oświetlenia pieszych ciągów komunikacyjnych Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru Brzegi -Kokotów wykonanie oświetlenia pieszych ciągów komunikacyjnych Finansowanie w roku ,33 zł Jednostka koordynująca: UMiG/GZD Nr zadania: ZBK/270 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: Finansowanie w roku 2016 Jednostka koordynująca: Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa w Koźmicach Wielkich Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa w Koźmicach Wielkich 9.300,00 zł UMiG/ZBK Kultura fizyczna Nr zadania: WI/182 Nazwa zadania: Zakres rzeczowy do wykonania w 2016r.: Finansowanie w roku 2016: Jednostka koordynująca: Utworzenie na terenie Gminy Wieliczka miejsc rekreacji w miejscowościach: Wieliczka-Zadory, Wieliczka-os. Krzyszkowice, Brzegi, Byszyce, Czarnochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Węgrzce Wielkie, Zabawa Utworzenie na terenie Gminy Wieliczka miejsc rekreacji ,00 zł UMiG/WI Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec

Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 stycznia 2017 roku

Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 26 stycznia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXXI/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 200/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 12 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 200/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 12 września 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 200/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Gminy Branice z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Uchwała Nr XXXIII/276/13 w sprawie zmiany w budżecie gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 211, art. 212,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała Nr XXXI / 202 /2005 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok Uchwała Nr IV/27/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 16 lipca 2012 r.

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 16 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4181 UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/80/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 czerwca 2015 r. Poz. 2263 UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 3479 UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 4

Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu Gminy Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 4 Uchwała Nr XXXII/254/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 3339 UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7446 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/294/2014 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bestwina na rok 2014 Nr XXXV/278/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 05 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 211 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d, pkt. 10 oraz art. 51

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. -Projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 października 2014 roku

Kraków, dnia 29 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 października 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2014 r. Poz. 6028 UCHWAŁA NR LV/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.88.2014 2014-219356 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2015rok.

UCHWAŁA NR XVII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2015rok. UCHWAŁA NR XVII/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Darłowo na 2015rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6646 UCHWAŁA NR XXXII/191/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR XV/114/15 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM w sprawie zmiany uchwały nr V/14/15 Rady Miejskiej w Konstantynowie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami Działając

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5367 UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 8 września 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, art. 61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo