ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA"

Transkrypt

1 ANKIETA KWALIFIKUJĄCA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Cel: PRACA Celem ankiety jest wstępne określenie predyspozycji i poziomu motywacji do udziału w projekcie i rozwoju zawodowego. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji uzyskane informacje będą stanowić jedno z kryteriów zakwalifikowania do udziału w projekcie. W związku z powyŝszym prosimy o dokładne przeczytanie kaŝdego pytania ankiety oraz udzielenie odpowiedzi. Imię i nazwisko Uczestniczki/Uczestnika Projektu Jakie motywy skłoniły Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie? (proszę zaznaczyć max 3 najwaŝniejsze odpowiedzi) chcę zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności chcę uaktualnić, poszerzyć wiedzę i umiejętności w konkretnej dziedzinie chcę znaleźć pracę namówili mnie znajomi, rodzina mam duŝo wolnego czasu chcę skorzystać ze szkolenia, poniewaŝ jest ono bezpłatne jest to dla mnie szansa na zmianę mojej sytuacji zawodowej jest to okazja do poznania nowych ludzi i nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych wymaga tego sytuacja na rynku pracy inne Jakim szkoleniem jest Pan/Pani zainteresowany/a? Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych Pracownik magazynowy z obsługą programów komputerowych i wózków jezdniowych Pracownik biurowy z egzaminem ECDL Pracownik biurowy z obsługą kadrową przedsiębiorstw Reklama i marketing internetowy Obsługa programów księgowych księgowość MŚP Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych Cukiernik 3. Jakie są Pańskie oczekiwania wobec projektu? Jakich rezultatów (np. nabycie kompetencji, wiedzy, motywacji itp.) oczekuje Pan/Pani po udziale w projekcie? 4. Proszę określić poziom swojej motywacji do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i podjęcia działań na rzecz swojego rozwoju zawodowego Otocz kółkiem odpowiednią liczbę według skali gdzie 1 oznacza poziom bardzo niski, a 5 - poziom bardzo wysoki

2 5. Czy udział w projekcie będzie Panu(i) przydatny w znalezieniu pracy? bardzo przydatny przydatny tylko w niewielkim stopniu przydatny bezuŝyteczny trudno powiedzieć 6. Czy poszukuje Pan/ Pani pracy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić czas poświęcany na poszukiwanie nowej pracy oraz wykorzystywane sposoby.. 7. Jakie bariery lub przeszkody utrudniają Panu/Pani podjęcie zatrudnienia? Brak odpowiedniego przygotowania w zawodzie, niewłaściwy zawód Brak lub niewystarczające doświadczenie zawodowe Brak, słaba umiejętność obsługi komputera Słaba znajomość języków obcych Ograniczenia zdrowotne Brak wiary we własne siły Trudności w nawiązywaniu kontaktów Ograniczona mobilność np. brak prawa jazdy kat B, brak komunikacji itp. Opieka nad dzieckiem, osobą starsza, zaleŝną Bariery natury geograficznej Sytuacja rodzinna, osobista Inne jakie?.. 8. Jakie obszary poszukiwania pracy sprawiają Panu/Pani największą trudność? Brak umiejętności autoprezentacji Brak dokumentów aplikacyjnych Brak umiejętności posługiwania się Internetem Nieznajomość technik poszukiwania pracy Mała aktywność w poszukiwaniu pracy Niedobór wiedzy o rynku pracy Inne jakie?.. 9. Proszę ocenić swoje zainteresowania zawodowe w zakresie wymienionych dziedzin w skali od 1 do 5, gdzie: 1 - brak zainteresowania danym typem działalności zawodowej

3 2 niewielkie zainteresowanie danym typem działalności zawodowej 3 umiarkowane zainteresowanie danym typem działalności zawodowej 4 duŝe zainteresowanie danym typem działalności zawodowej 5 pasjonowanie się danym typem działalności zawodowej Dziedziny zainteresowań Działalność administracyjna działalność związana z klasyfikacją, archiwizacją, porządkowaniem, obliczaniem i opracowywaniem danych. Np. sekretarka, archiwista, pracownik biurowy. Działalność naukowa: działalność wysoko wyspecjalizowana w danej dziedzinie wiedzy, polegająca na przeprowadzaniu badań i doświadczeń z nowymi odkryciami, urządzeniami i wynalazkami. Np. pracownik laboratoryjny, Działalność społeczna: działalność związana z pracą na rzecz innych osób, z ludźmi i dla ludzi, działalność ukierunkowana na pomoc, wsparcie innych. Np. opiekun/ka środowiskowa, psycholog. Działalność usługowa: działalność ukierunkowana na promocję, sprzedaŝ produktów i usług, zdobycie i utrzymanie kontaktu z klientem. Np. sprzedawca, opiekun klienta, specjalista ds. marketingu. Działalność wytwórcza: działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób np. działalność produkcyjna, gastronomiczna, cukiernicza Działalność techniczna: Zespół działalności związanych z obsługą maszyn, montaŝem, instalacją, naprawą i konserwacją sprzętu (elektrycznego, elektronicznego, mechanicznego), budownictwem, informatyką. Np. mechanik, konstruktor, budowlaniec, informatyk. Działalność artystyczna: działalność ukierunkowana na wyraŝanie siebie poprzez kulturę, sztukę, działalność związaną z rozwijaniem wyobraźni, twórczym wyraŝaniem emocji. Np. animator kultury, dekorator wnętrz, aktor. Działalność organizacyjna: działalność związana z przyjmowaniem odpowiedzialności za funkcjonowanie i tworzenie organizacji, zespołu bądź konkretnych zadań (projektów), np. menedŝer, kierownik Działalność finansowa: działalność związana z operowaniem liczbami, prowadzeniem zestawień finansowych, rozwiązywaniem problemów matematyczno-logicznych, działalność wymagająca tzw. Ścisłego umysłu i logicznego myślenia. Np. księgowy, urzędnik bankowy. Stopień zainteresowania daną dziedziną 10. Proszę ocenić poziom posiadanych przez siebie cech i predyspozycji zawodowych w odniesieniu do szkolenia/ szkoleń którymi jest Pan/Pani zainteresowany w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza brak cechy, zdolności 2 posiadanie cechy, zdolności w stopniu niewielkim

4 3 posiadanie cechy, zdolności w stopniu umiarkowanym 4 posiadanie cechy, zdolności w stopniu znacznym 5 posiadanie cechy, zdolności w stopniu pełnym Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych 1. zdolności rachunkowe 2. komunikatywność 3. sumienność, uporządkowanie 4. zdolności organizacyjne 5. uczciwość Pracownik magazynowy z obsługą programów komputerowych i wózków jezdniowych 1. dokładność 2. dobra pamięć 3. zamiłowanie do porządku 4. komunikatywność 5. dobra koordynacja ruchowa Pracownik biurowy z egzaminem ECDL 1. zdolności organizacyjne 2. komunikatywność 3. zamiłowanie do porządku 4. podzielność uwagi 5. obowiązkowość Pracownik biurowy z obsługą kadrową przedsiębiorstw 1. zdolności organizacyjne 2. komunikatywność 3. zamiłowanie do porządku 4. zdolności rachunkowe 5. obowiązkowość Reklama i marketing internetowy 1. kreatywność 2. otwartość na nowe doświadczenia 3. komunikatywność 4. zamiłowanie do pracy twórczej 5. spostrzegawczość Obsługa programów księgowych księgowość MŚP 1. dokładność, 2. zdolności rachunkowe 3. koncentracja uwagi 4. zamiłowanie do porządku 5. dobra pamięć Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych 1. zdolności manualne

5 2. umiejętność pracy w grupie 3. zamiłowanie do porządku 4. obowiązkowość 5. wyczucie smaku, zmysł artystyczny Cukiernik 1. zdolności manualne 2. umiejętność pracy w grupie 3. zamiłowanie do porządku 4. obowiązkowość 5. wyczucie smaku, zmysł artystyczny. Podpis Uczestnika

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy

Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Część 1 Warsztaty Interaktywne Grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

OBSERWATOR RYNKU PRACY

OBSERWATOR RYNKU PRACY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO II BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKI 1 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

03.11 r. Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU

03.11 r. Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje oraz umiejętności na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP Kwestionariusz badania poświęconego szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu rozwój umiejętności i kompetencji w MŚP Na czerwono: instrukcje dla ankietera. Szanowna Pani/Szanowny Panie, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia Spis treści 1. Wstęp..2 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy 3. w wyborze zawodu i kierunku kształcenia.3 4. Opis programu.5 5. Cel główny..5 6. Cele szczegółowe.5 7. Adresat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej (badanie powtórzone: wrzesień 2007- styczeń 2008r.) Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH

L SUDNW\NL VWXGHQFNLH Biuletyn programu 6 Wydawca Politechnika Opolska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Zespół redakcyjny Marta Tworek Damian Kolarczyk Nakład 1000 egz. Wstęp 4 Firmy o programie stażowym 6 Staże edycja

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych

Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 2/1999, str. 12 17 mgr ANNA ŁUCZAK Centralny Instytut Ochrony Pracy Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo