2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Ilość szkoleń/kursów 6 Liczba uczestników każdego szkolenia/kursu 4 szkolenia po 10 osób; 1 szkolenie dla 15 osób i 1 szkolenie dla 20 osób mieszkających na terenie 10 gmin podregionu Gotania. Łączna ilość uczestników szkoleń/kursów 75 osób Miejsce realizacji szkoleń- na terenie Miasta Hrubieszowa Słownik pojęć użytych w Regulaminie 1 Projekt - oznacza projekt pn. OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Wykonawca - Organizator kursów/szkoleń - CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU sp. z o.o. ul. Zamkowa Pabianice, zwany dalej Organizatorem Uczestnik Szkolenia osoba zakwalifikowana do projektu, korzystająca ze wsparcia szkoleniowego będącego przedmiotem Projektu. 2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Szkolenia skierowane są do zainteresowanych mieszkańców Gotanii, różnych grup wiekowych i społecznych, kobiet i mężczyzn posiadających jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: - osoby bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zamieszkania stałego lub czasowego PUP jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) lub osoby pobierającej ; - osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. - osoby pracującej i świadczącej pracę - ( na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej), - rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika - nieprowadzących działalności gospodarczej i niezatrudnionych na umowę o pracę, Rodzaje kursów i szkoleń: 1) DEKORATOR (WNĘTRZ, WITRYN SKLEPOWYCH, SCEN TEATRALNYCH) Z ELEMENTAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY BEZPIECZNA GOTANIA w wymiarze 70 godzin dla 10 uczestników. Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu praktycznej umiejętności dekoratora (wnętrz, witryn sklepowych, scen teatralnych). Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub

2 osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 2) KURS SAMODZIELNY KSIĘGOWY, KADRY I PŁACE w wymiarze 180 godzin dla 15 uczestników. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku księgowego oraz praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika ds. kadr i płac. Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 3) AUTOPREZENTACJA I SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH Z ELEMETAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY BEZPIECZNA GOTANIA w wymiarze 68 godzin dla 20 uczestników (2 grupy po 10 osób). Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu: - podniesienie umiejętności przemawiania i prezentowania biznesowego z wykorzystaniem PowerPoint,

3 - wyeliminowanie strachu przed wystąpieniem publicznym, - opanowanie sztuki ciekawego i skutecznego prezentowania, - sprawdzenie umiejętności przemawiania, - przygotowanie się do występowania przed kamerą telewizyjną, w mediach firmowych. Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - są zatrudnione na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej w jednostkach samorządu terytorialnego lub w jednostkach organizacyjnych gmin z terenu podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, - są zainteresowane podniesieniem/uzupełnieniem posiadanych kompetencji. 4) SADOWNICTWO/PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW Z ELEMENTAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY BEZPIECZNA GOTANIA dla 10 uczestników w wymiarze 58 godzin, w tym: a) 50 godzin zajęć dydaktycznych, b) 8 godzin języka angielskiego. Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu praktycznej umiejętności z zakresu prac ogrodniczych oraz przyswojenie wiedzy na temat wymagań poszczególnych roślin, specyfika uprawy poszczególnych gatunków warzyw, drzew owocowych oraz kwiatów, najskuteczniejsze metody uprawy, nawożenia i ochrony najczęściej hodowanych roślin. Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637)

4 5) PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GOTANII I REGIONIE LUBELSKIM Z ELEMENTAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY BEZPIECZNA GOTANIA dla 10 uczestników w wymiarze 233 godzin. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego na przewodnika turystycznego. Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - są zatrudnione i świadczą pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej)* lub posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: 1) osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 2) osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do 3) rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) lub pobierają, - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, 6) PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE STRON WWW-PAKIET WEBMASTER Z ELEMENTAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY BEZPIECZNA GOTANIA w wymiarze 148 godzin dla 10 uczestników. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikowi praktycznej wiedzy na temat konstruowania serwisów internetowych na różnego rodzaju urządzenia oraz praktyczna nauka profesjonalnego posługiwania się narzędziami, jakie ma do dyspozycji współczesny webmaster. Uczestnik szkolenia przy odpowiednim zaangażowaniu i pracy własnej po ukończeniu będzie umiał skonstruować samodzielnie rozbudowaną, ciekawą graficznie i funkcjonalną witrynę internetową. Szkolenie ma przygotować do pracy projektanta, programisty stron www (strony statyczne i dynamiczne).

5 Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe - są zatrudnione i świadczą pracę (na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej)* lub posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: 1) osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub 2) osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do 3) rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) lub pobierają, - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada, Adres siedziby biura Organizatora kursów/szkoleń: CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU sp. z o.o. ul. Zamkowa Pabianice. 1. Informacje ogólne 3 Rekrutacja a) Rekrutacja Uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjno-promocyjną, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji w gazecie regionalnej, wykonanie i rozpowszechnianie plakatów informujących o planowanych szkoleniach/kursach oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie projektu na stronach gmin (partnerów projektu) i na stronie Organizatora szkoleń/kursów. b) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. c) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równego dostępu Rekrutacja prowadzona będzie przez Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, Pabianice w określonych terminach, ogłoszonych i opublikowanych podczas kampanii informacyjnopromocyjnej w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych. Termin rekrutacji: od 6 9 października 2014 r. w godz. 8:00-16:00. Miejsce rekrutacji: Hrubieszów, ul. 3-go Maja 10 (siedziba biura Centrum Szkoleń Zawodowych Kapyś. 2. Nabór kandydatów/uczestników szkoleń:

6 a) Dla 10-osobowej grupy uczestników: w celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń/kursów dla mieszkańców wszystkich gmin podregionu Gotania ustala się, iż podstawową zasadą rekrutacji będzie uczestnictwo w każdym szkoleniu/kursie co najmniej 1 osoby zamieszkałej na terenie każdej gminy podregionu Gotania, pod warunkiem złożenia w określonym miejscu i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego szkoleniem/kursem kandydata. Uprawniony kandydat, spełniający warunki udziału w szkoleniu, który jako pierwszy z danej gminy złoży formularz zgłoszeniowy, staje się uczestnikiem szkolenia/ W ten sposób zostanie zrekrutowanych 10 uczestników każdego szkolenia/ Jeśli z danej gminy nie będzie zainteresowania szkoleniem/kursem i nikt z mieszkańców nie złoży formularza zgłoszeniowego, na miejsce przypadające dla danej gminy zostanie zakwalifikowana osoba z listy, która najwcześniej złożyła formularz zgłoszeniowy (bez względu na miejsce zamieszkania). b) Dla 15-osobowej grupy uczestników w celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń/kursów dla mieszkańców wszystkich gmin podregionu Gotania ustala się, iż podstawową zasadą rekrutacji będzie uczestnictwo w każdym szkoleniu/kursie co najmniej 1 osoby zamieszkałej na terenie każdej gminy podregionu Gotania, pod warunkiem złożenia w określonym miejscu i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego szkoleniem/kursem kandydata. Uprawniony kandydat, spełniający warunki udziału w szkoleniu, który jako pierwszy z danej gminy złoży formularz zgłoszeniowy, staje się uczestnikiem szkolenia/ W ten sposób zostanie zrekrutowanych 10 z 15 uczestników każdego szkolenia/ Jeśli z danej gminy nie będzie zainteresowania szkoleniem/kursem i nikt z mieszkańców nie złoży formularza zgłoszeniowego, na miejsce przypadające dla danej gminy zostanie zakwalifikowana osoba z listy, która najwcześniej złożyła formularz zgłoszeniowy (bez względu na miejsce zamieszkania). - pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu zostanie wylosowanych spośród 10 osób, którzy złożą formularze zgłoszeniowe, przy czym w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada równego dostępu i do losowania zostaną uwzględnione osoby/kandydaci: 1 mieszkaniec z danej gminy, który jako drugi w kolejności złożył formularz zgłoszeniowy i spełnił wymagania udziału w szkoleniu/kursie. Osoby, które nie zostaną wylosowane będą tworzyć listę rezerwową w kolejności wg terminu złożenia formularza zgłoszeniowego (kandydat, który najwcześniej złożył formularz zajmie odpowiednio 1, 2, 3, 4 lub 5 miejsce na liście rezerwowej). - sposób przeprowadzenia losowania wyboru pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu: losowanie przeprowadzone zostanie w terminie 2 dni po zakończeniu rekrutacji w biurze projektu SPPW (Urząd Miasta w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15). W losowaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel organizatora szkoleń/kursów oraz dwóch pracowników biura projektu SPPW. Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności przedstawiciela reprezentującego pozostałych partnerów projektu. c) Dla 20-osobowej grupy uczestników: w celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń/kursów dla mieszkańców wszystkich gmin podregionu Gotania ustala się, iż podstawową zasadą rekrutacji będzie uczestnictwo w każdym szkoleniu/kursie co najmniej 2 osób zamieszkałych na terenie każdej gminy podregionu Gotania, pod warunkiem złożenia w określonym miejscu i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanych szkoleniem/kursem kandydatów. Uprawnieni kandydaci, spełniający warunki udziału w szkoleniu, którzy jako pierwszy i drugi z danej gminy złożą formularze zgłoszeniowe, stają się uczestnikami szkolenia/ W ten sposób zostanie zrekrutowanych 20 uczestników szkolenia/ Jeśli z danej gminy nie będzie zainteresowania szkoleniem/kursem i nikt z mieszkańców nie złoży formularza zgłoszeniowego, na miejsca przypadające dla danej gminy zostaną zakwalifikowane osoby z listy, które najwcześniej złożyły formularze zgłoszeniowy (bez względu na miejsce zamieszkania). d) nabór prowadzony będzie przez Organizatora/ CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, Pabianice przy ul 3-go Maja 10 w Hrubieszowie w dniach 6-9 październik 2014 r. w godz i polegał będzie na: - przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych od kandydatów do uczestnictwa w projekcie (wyłącznie osobiste zgłoszenie osoby zainteresowanej kursem/szkoleniem). Przy zgłoszeniu osobistym kandydat w biurze rekrutacji/naboru uzupełnia formularz rekrutacyjny i oświadczenia bądź składa już wypełnione dokumenty rekrutacyjne. W ramach procesu rekrutacji Organizator kursu/szkolenia zobowiązany jest do: - przekazania informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa w nim, rodzaju wsparcia, czasu trwania szkoleń, itp. - przyjęciu i weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przez pracownika biura Organizatora - dokonaniu wpisu do rejestru kandydatów potencjalnych Uczestników projektu wg kolejności złożenia formularza zgłoszeniowego, z odnotowaniem daty i godziny złożenia formularza przez kandydata i potwierdzonym własnoręcznym podpisem kandydata - ustaleniu zasad następnych kontaktów z kandydatem. 3. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych:

7 a) Kurs Dekorator (wnetrz, witryn sklepowych, scen teatralnych) z elementami udzielania pierwszej pomocy Bezpieczna Gotania : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: b) Kurs Samodzielny księgowy, kadry i płace : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: c) Kurs Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji i wystąpień publicznych z elementami udzielania pierwszej pomocy Bezpieczna Gotania : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: d) Kurs Sadownictwo/pielęgnacja drzew i krzewów z elementami udzielania pierwszej pomocy Bezpieczna Gotania formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: e) Kurs Przewodnik turystyczny po Gotanii i regionie lubelskim z elementami udzielania pierwszej pomocy Bezpieczna Gotania formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: f) Kurs Projektowanie, programowanie stron WWW- pakiet Webmaster z elementami udzielania pierwszej pomocy Bezpieczna Gotania formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: potrzeby realizacji projektu. 4 Warunki organizacji szkolenia i uczestnictwa w szkoleniu 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 2. W aktualnej- drugiej edycji szkoleń i kursów, każdy z uczestników może maksymalnie wziąć udział w dwóch wybranych szkoleniach. UWAGA: W przypadku pozytywnej rekrutacji na więcej niż dwa szkolenia, dana osoba zobowiązana jest do wyboru dwóch szkoleń, w których chce uczestniczyć. Po zrezygnowaniu na tej podstawie przez daną osobę z konkretnego szkolenia, jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnicy szkolenia ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania 4. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering i poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka w każdym dniu zajęć. 5. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie: a) materiały biurowe: notatnik/zeszyt, długopis, b) podręcznik związany z tematyką szkolenia 6. Realizacja zajęć teoretycznych odbywać się będzie w dni robocze, 3-4 razy w tygodniu, max. po 4 godziny zegarowe dziennie. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji wśród uczestników poszczególnych szkoleń nie będzie osób pracujących, dopuszcza się możliwość zwiększenia max. z 4 na 6 godzin zegarowych dziennie. Kurs nie może odbywać się w niedzielę i święta.

8 7. W celu otrzymania Zaświadczenia ukończenia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem szkolenia. 8. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest uczestniczyć w prowadzonych w ramach szkolenia zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 9. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 10. Uczestnik w czasie zajęć szkoleniowych nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 11. Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi dane, niezbędne do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości. 12. Uczestnik szkolenia/kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz do dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów przez ich wykonawcę/organizatora w formie elektronicznej poprzez wykonywanie fotografii lub filmów, które mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu Tym samym Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku dla celów dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów w dowolnej formie, z wyjątkiem form obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne. Wykonane podczas szkoleń/kursów fotografie lub filmy będą archiwizowane w dokumentacji szkoleń/kursów. 13. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji jest zatem odpowiednia frekwencja. 14. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia limitu 20% zajęć opuszczonych, naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu. Zastosowanie będą miały wówczas sankcje wymienione w 5 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 15. Organizator przewiduje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu - Regulamin wypłat kosztów przejazdu. 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku nieobecności na kursie spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, uczestnik kursu jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na potwierdzenie tego faktu. 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie stanowiącej 100% kosztu szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika danego szkolenia. Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub od dnia zawiadomienia o skreśleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 3. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest do zwrotu w nienaruszonym stanie otrzymanych materiałów szkoleniowych, a w przypadku ich zniszczenia do pokrycia kosztów materiałów. 6 Monitoring szkoleń 1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i in. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 4. Uczestnicy szkolenia/kursu zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych istotnych zmianach danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

9 7 Regulamin wypłat kosztów przejazdu 1. Uczestnikom projektu wypłacany będzie zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenia I. na podstawie biletów: a) Wypłata realizowana będzie w formie gotówkowej na podstawie dostarczanych do biura biletów za transport masowy. Wypłat dokonuje pracownik w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń. b) Pracownik biura Organizatora sprawdzał będzie zgodność daty biletu z dokumentem potwierdzającym obecność na szkoleniu (lista obecności). c) Uczestnik projektu przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia. Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. d) Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. e) Uczestnik projektu potwierdzać będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu zwrotu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. f) Dokumentację zwrotu kosztów przejazdu transportem masowym stanowić będą: - bilety przejazdu publicznymi środkami transportu, przy czym dotyczyć mogą najtańszego przejazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu. Przechowywane będą oryginalne bilety i ich kserokopie (z uwagi na nieczytelność biletów z upływem czasu), - zestawienia kosztów dojazdu. II. w przypadkach korzystania z własnego samochodu przez Uczestnika na dojazd do miejsca szkolenia przyjęto następującą procedurę: a) Zwrot kosztów dojazdu za przejazd na szkolenie może być dokonany tylko w uzasadnionych przypadkach. b) Za uzasadniony przypadek uznaje się: - utrudniony dojazd środkami komunikacji zbiorowej do miejsca szkolenia (np. przesiadki, długie oczekiwanie na połączenie), - niepełnosprawność Uczestnika uniemożliwiająca mu dojazd środkami komunikacji zbiorowej. c) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia korzystania z własnego samochodu, d) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rej. samochodu, kserokopii dokumentów: dowód rejestracyjny i prawo jazdy. e) W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. Obecność potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na liście obecności. f) Uczestnik projektu potwierdzał będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. g) Dokumentacja zwrotu kosztów samochodem prywatnym stanowić będą: - oświadczenie korzystania z własnego samochodu, - w wypadku Uczestnika niepełnosprawnego-orzeczenie o niepełnosprawności, - wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami: a. Dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopia). b. Prawo jazdy kierowcy (kserokopia). c. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba należy sporządzić umowę użyczenia pojazdu. d. Zaświadczenie od przewoźnika, transportu publicznego o minimalnej cenie biletu. e. Opcjonalnie umowa użyczenia. Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia należy złożyć w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM KSZTAŁCENIA BIZNESU sp. z o.o. ul. Zamkowa Pabianice w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Przekroczenie terminu może skutkować nie rozpatrzeniem wniosku o zwrot kosztów.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo