2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Ilość szkoleń/kursów 3 Liczba uczestników każdego szkolenia/kursu 15 osób mieszkających na terenie 10 gmin podregionu Gotania. Łączna ilość uczestników szkoleń/kursów 45 osób Słownik pojęć użytych w Regulaminie 1 Projekt - oznacza projekt pn. OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy w nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Wykonawca - Organizator kursów/szkoleń - CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ ul. 3 Maja 10, Hrubieszów, zwany dalej Organizatorem Uczestnik Szkolenia osoba zakwalifikowana do projektu, korzystająca ze wsparcia szkoleniowego będącego przedmiotem Projektu. 2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Szkolenia skierowane są do zainteresowanych mieszkańców Gotanii, różnych grup wiekowych i społecznych, kobiet i mężczyzn posiadających jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: - osoby bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym dla miejsca zamieszkania stałego lub czasowego PUP jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych - rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika - nie prowadzących działalności gospodarczej i niezatrudnionych na umowę o pracę. Zainteresowanych udziałem w kursach z własnej inicjatywy w celu zdobycia lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych. Rodzaje kursów i szkoleń: 1) Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla 15 uczestników w wymiarze 150 godzin, w tym: a) Przedstawiciel handlowy w wymiarze 90 godzin. Ramowy zakres tematyczny: zakres programu kursu: budowanie i utrzymanie relacji z klientami, techniki skutecznej sprzedaży, obsługa klienta, warsztaty negocjacji, egzamin. b) Kurs prawo jazdy kat. B w wymiarze 60 godzin, w tym część teoretyczna 30 godzin i część praktyczna 30 godzin na 1 uczestnika kursu (1 godz.=60 min.) Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego oraz przygotowanie uczestników, pod względem teoretycznym i praktycznym, do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B i uzyskania prawa jazdy kat. B. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby spełniające poniższe warunki: - mają ukończone 18 lat - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów-Osada

2 - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 2) Kurs Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną dla 15 uczestników w wymiarze 190 godzin, w tym: a) Część dot. kursu Prawo jazdy kat. C - część teoretyczną min. 20 godzin oraz część praktyczną min. 30 godzin, b) część dot. Kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej* (140 godz.), w tym min. 97 godzin zajęć teoretycznych i część specjalistyczna min. 43 godzin, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym i 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych) *Uwaga: warunkiem udziału w kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej jest posiadanie prawa jazdy kat. C. Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami - Prawo jazdy kategorii C oraz uprawnień Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej wymaganych po dniu 10 września 2009 roku, aby podjąć pracę w zawodzie kierowcy. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki: - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów- Osada, - posiadają 21 lat, - posiadają prawo jazdy kat. B, - posiadają jedne z wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) 3) Kurs Prawo jazdy kat. C, CE dla 15 uczestników w wymiarze 95 godzin, w tym: a) kurs Prawo jazdy kat. C - część teoretyczna min. 20 godzin oraz część praktyczna min. 30 godzin, b) kurs Prawo jazdy kat. C+E - część teoretyczna min. 20 godzin oraz część praktyczna min. 25 godzin, Organizator kursu/szkolenia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami - Prawo jazdy kategorii C oraz CE. Miejsce realizacji zamówienia: Hrubieszów Uprawnionymi do udziału w kursie są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki: - posiadają miejsce zamieszkania, stałe lub czasowe (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), na terenie podregionu Gotania, tj. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Gminy Hrubieszów, Gminy Mircze, Gminy Trzeszczany, Gminy

3 Werbkowice, Gminy Uchanie, Gminy Dołhobyczów, Gminy Tyszowce, Gminy Tomaszów Lubelski, Gminy Komarów- Osada, - posiadają ukończone 18 lat, - posiadają prawo jazdy kat. B, - posiadają jeden z niżej wymienionych statusów na rynku pracy: osoby bezrobotnej - osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna (zgodnie z ustawą z dn r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn.zm.). Osoby nieaktywnej zawodowo osoba pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii osób bezrobotnych. rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dn r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. z 2012 r., poz. 637) Pracownicy organizatora i wykonawcy kursów/szkoleń nie mogą być Uczestnikami szkolenia. Adres siedziby biura Organizatora kursów/szkoleń: CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 Maja 10, Hrubieszów 1. Informacje ogólne 3 Rekrutacja a) Rekrutacja Uczestników poprzedzona będzie kampanią informacyjno-promocyjną, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji w gazecie regionalnej, wykonanie i rozpowszechnianie plakatów informujących o planowanych szkoleniach/kursach oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie projektu na stronach gmin (partnerów projektu) i na stronie Organizatora szkoleń/kursów. b) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. c) Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równego dostępu d) Rekrutacja prowadzona będzie przez Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 Maja 10, Hrubieszów w określonych terminach, ogłoszonych i opublikowanych podczas kampanii informacyjno-promocyjnej w oparciu o Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych 2. Nabór kandydatów/uczestników szkoleń a) w celu zapewnienia równego dostępu do szkoleń/kursów dla mieszkańców wszystkich gmin podregionu Gotania ustala się, iż podstawową zasadą rekrutacji będzie uczestnictwo w każdym szkoleniu/kursie co najmniej 1 osoby zamieszkałej na terenie każdej gminy podregionu Gotania, pod warunkiem złożenia w określonym miejscu i terminie formularza zgłoszeniowego przez zainteresowanego szkoleniem/kursem kandydata. Uprawniony kandydat, spełniający warunki udziału w szkoleniu, który jako pierwszy z danej gminy złoży formularz zgłoszeniowy, staje się uczestnikiem szkolenia/kursu. W ten sposób zostanie zrekrutowanych 10 z 15 uczestników każdego szkolenia/kursu. Jeśli z danej gminy nie będzie zainteresowania szkoleniem/kursem i nikt z mieszkańców nie złoży formularza zgłoszeniowego, na miejsce przypadające dla danej gminy zostanie zakwalifikowana osoba z listy, która najwcześniej złożyła formularz zgłoszeniowy (bez względu na miejsce zamieszkania). b) pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu zostanie wylosowanych spośród 10 osób, którzy złożą formularze zgłoszeniowe, przy czym w dalszym ciągu będzie obowiązywała zasada równego dostępu i do losowania zostaną uwzględnione osoby/kandydaci: 1 mieszkaniec z danej gminy, który jako drugi w kolejności złożył formularz zgłoszeniowy i spełnił wymagania udziału w szkoleniu/kursie. Osoby, które nie zostaną wylosowane będą tworzyć listę rezerwową w kolejności wg terminu złożenia formularza zgłoszeniowego (kandydat, który najwcześniej złożył formularz zajmie odpowiednio 1, 2, 3, 4 lub 5 miejsce na liście rezerwowej). c) sposób przeprowadzenia losowania wyboru pozostałych 5 uczestników szkolenia/kursu: losowanie przeprowadzone zostanie w terminie 2 dni po zakończeniu rekrutacji w biurze projektu SPPW (Urząd Miasta

4 w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 15). W losowaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel organizatora szkoleń/kursów oraz dwóch pracowników biura projektu SPPW. Losowanie zostanie przeprowadzone w obecności przedstawiciela reprezentującego partnerów projektu, wskazanego przez gminy uczestniczące w projekcie. d) nabór prowadzony będzie przez Organizatora/ CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul. 3 maja 10, Hrubieszów i polegał będzie na: - przyjmowaniu formularzy zgłoszeniowych od kandydatów do uczestnictwa w projekcie (wyłącznie osobiste zgłoszenie osoby zainteresowanej kursem/szkoleniem). Przy zgłoszeniu osobistym kandydat w biurze rekrutacji/naboru uzupełnia formularz rekrutacyjny i oświadczenia bądź składa już wypełnione dokumenty rekrutacyjne. W ramach procesu rekrutacji Organizator kursu/szkolenia zobowiązany jest do: - przekazania informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa w nim, rodzaju wsparcia, czasu trwania szkoleń, itp. - przyjęciu i weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych przez pracownika biura Organizatora - dokonaniu wpisu do rejestru kandydatów potencjalnych Uczestników projektu wg kolejności złożenia formularza zgłoszeniowego, z odnotowaniem daty i godziny złożenia formularza przez kandydata i potwierdzonym własnoręcznym podpisem kandydata - ustaleniu zasad następnych kontaktów z kandydatem. 3. Wykaz dokumentów rekrutacyjnych: a) Kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. b) Kurs Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. c) Kurs Prawo jazdy kat. C, CE : formularz zgłoszeniowy kandydata kursu w wersji papierowej zawierający: - dane osobowe kandydata kursu, status kandydata oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, oświadczenie o miejscu zamieszkania, zaświadczenie potwierdzające status kandydata z pkt V Formularza Zgłoszeniowego. 4 Warunki organizacji szkolenia i uczestnictwa w szkoleniu 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 2. Uczestnicy szkolenia ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu. 3. Uczestnicy szkolenia mają zapewniony catering i poczęstunek tj. kawa, herbata, zimne napoje, ciastka w każdym dniu zajęć. 4. Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe przekazywane nieodpłatnie: a) materiały biurowe: notatnik/zeszyt, długopis, b) podręcznik związany z tematyką szkolenia 5. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzony będzie egzamin. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.

5 6. Realizacja zajęć teoretycznych odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach , praktycznych od poniedziałku do soboty w godzinach max 6 godzin zegarowych/dziennie, 3-4 razy w tygodniu. Kurs nie może odbywać się w niedzielę i święta. 7. W celu otrzymania Zaświadczenia ukończenia szkolenia uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych programem szkolenia. 8. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest uczestniczyć w prowadzonych w ramach szkolenia zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator. 9. Uczestnik zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 10. Uczestnik w czasie zajęć szkoleniowych nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 11. Uczestnik zobowiązany jest podać Organizatorowi dane, niezbędne do wypełniania obowiązków w zakresie monitoringu i sprawozdawczości. 12. Uczestnik szkolenia/kursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z treścią oświadczenia, zawartego w formularzu zgłoszeniowym oraz do dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów przez ich wykonawcę/organizatora w formie elektronicznej poprzez wykonywanie fotografii lub filmów, które mogą być zamieszczone na stronie internetowej projektu Tym samym Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku dla celów dokumentowania przebiegu szkoleń/kursów w dowolnej formie, z wyjątkiem form obraźliwych lub powszechnie uznanych za nieetyczne. Wykonane podczas szkoleń/kursów fotografie lub filmy będą archiwizowane w dokumentacji szkoleń/kursów. 13. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji jest zatem odpowiednia frekwencja oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie. 14. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia limitu 20% zajęć opuszczonych, naruszenia przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu. Zastosowanie będą miały wówczas sankcje wymienione w 5 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. 15. Organizator przewiduje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy zgodnie z 7 niniejszego Regulaminu - Regulamin wypłat kosztów przejazdu. 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa 1. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu (np. choroba, zmiana miejsca wykonywania pracy, zmiana miejsca zamieszkania) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach. W przypadku nieobecności na kursie spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub koniecznością sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny, uczestnik kursu jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na potwierdzenie tego faktu. 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie stanowiącej 100% kosztu szkolenia przypadającego na jednego Uczestnika danego szkolenia. Termin wniesienia opłaty wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub od dnia zawiadomienia o skreśleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 3. Uczestnik, który zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie zobowiązany jest do zwrotu w nienaruszonym stanie otrzymanych materiałów szkoleniowych, a w przypadku ich zniszczenia do pokrycia kosztów materiałów. 6 Monitoring szkoleń 1. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do potwierdzenia odbioru dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i in. Potwierdzenie następuje poprzez złożenie podpisu na odpowiedniej liście. 3. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. Celem badań ankietowych jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 4. Uczestnicy szkolenia/kursu zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych istotnych zmianach danych osobowych, np. zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania.

6 7 Regulamin wypłat kosztów przejazdu 1. Uczestnikom projektu wypłacany będzie zwrot kosztów przejazdu za dojazdy na szkolenia I. na podstawie biletów: a) Wypłata realizowana będzie w formie gotówkowej na podstawie dostarczanych do biura biletów za transport masowy. Wypłat dokonuje pracownik w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń. b) Pracownik biura Organizatora sprawdzał będzie zgodność daty biletu z dokumentem potwierdzającym obecność na szkoleniu (lista obecności). c) Uczestnik projektu przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w danej formie wsparcia. Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. d) Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia, e) Uczestnik projektu potwierdzać będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu zwrotu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. f) Dokumentację zwrotu kosztów przejazdu transportem masowym stanowić będą: - bilety przejazdu publicznymi środkami transportu, przy czym dotyczyć mogą najtańszego przejazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu. Przechowywane będą oryginalne bilety i ich kserokopie (z uwagi na nieczytelność biletów z upływem czasu), - zestawienia kosztów dojazdu. II. w przypadkach korzystania z własnego samochodu przez Uczestnika na dojazd do miejsca szkolenia przyjęto następującą procedurę: a) Zwrot kosztów dojazdu za przejazd na szkolenie może być dokonany tylko w uzasadnionych przypadkach. b) Za uzasadniony przypadek uznaje się: - utrudniony dojazd środkami komunikacji zbiorowej do miejsca szkolenia (np. przesiadki, długie oczekiwanie na połączenie), - niepełnosprawność Uczestnika uniemożliwiająca mu dojazd środkami komunikacji zbiorowej. c) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia korzystania z własnego samochodu, d) Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, kosztu, nr rej. samochodu, kserokopii dokumentów: dowód rejestracyjny i prawo jazdy. e) W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu w okresie trwania danej formy wsparcia. Obecność potwierdzana jest własnoręcznym podpisem na liście obecności. f) Uczestnik projektu potwierdzał będzie odbiór kwoty za dojazd na Zestawieniu kosztów dojazdu. Opis zestawienia obejmować będzie tytuł szkolenia/kursu, którego dotyczy dojazd oraz miesiąc dokonania wypłaty. g) Dokumentacja zwrotu kosztów samochodem prywatnym stanowić będą: - oświadczenie korzystania z własnego samochodu, - w wypadku Uczestnika niepełnosprawnego-orzeczenie o niepełnosprawności, - wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami: a. Dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopia). b. Prawo jazdy kierowcy (kserokopia). c. W przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba należy sporządzić umowę użyczenia pojazdu. d. Zaświadczenie od przewoźnika, transportu publicznego o minimalnej cenie biletu. e. Opcjonalnie umowa użyczenia. Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia należy złożyć w siedzibie biura Organizatora kursów/szkoleń CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH KAPYŚ, ul 3 Maja 10, Hrubieszów w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Przekroczenie terminu może skutkować nierozpatrzeniem wniosku o zwrot kosztów. Zatwierdzam: Burmistrz Miasta (-) Tadeusz Garaj

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach

2 Informacje ogólne o kursach/szkoleniach i osobach uprawnionych do udziału w kursach/szkoleniach Regulamin rekrutacji i udziału w kursach/szkoleniach tematycznych w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji w Projekcie Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05. REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Akademia równych szans- certyfikowane kursy języka angielskiego nr WND-POKL-09.05.00-20-B86/13 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Akademia równych szans- certyfikowane

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Kwalifikacje zawodowe 1 Informacje ogólne 1. Projekt pn. Kwalifikacje zawodowe realizowany jest przez Powiat Piotrkowski/ Zespół Szkół Rolniczych w Czarnocinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Języki Obce Kapitałem Ludzi Regulamin ten określa organizacyjne warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych przewidzianych w ramach projektu Języki Obce Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 10 marca 2011 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do szkoleń prowadzonych w ramach projektu AKTYWNE WARSZAWIANKI realizowanego przez Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNI 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Kompetentni współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Mobilny i wyszkolony strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa nr projektu: WND-POKL.09.05.00-18-119/12, nr umowy :. współfinansowany ze środków w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

(wzór) Umowa szkoleniowa Nr..

(wzór) Umowa szkoleniowa Nr.. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie (wzór) Umowa szkoleniowa Nr.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Marketing sportowy szansą rozwoju Sportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do celu 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Do celu realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny Regulamin uczestnictwa w projekcie Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Twoją szansą szkolenia zawodowe

Twoją szansą szkolenia zawodowe Regulamin rekrutacji w Projekcie Twoją szansą szkolenia zawodowe realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne. II. Słownik pojęć REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU PERSPEKTYWY Nr POWR.01.02.02-10-0017/15 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego,

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowe kwalifikacje nauczycieli województwa świętokrzyskiego, (zmieniony 10.08.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW /15-00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW /15-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej Numer projektu RPSW.10.02.01-26-0080/15-00 1 Informacje ogólne 1. Projekt Specjalizacja drogą do aktywności zawodowej realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Pracująca mama. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Pracująca mama. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Pracująca mama 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Pracująca mama współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAPRZECIW NOWYM HORYZONTOM" Numer umowy UDA-POKL.08.01.02-20-032/12 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU Dodatkowe zajęcia zawodowe produkcja mebli z płyty" 1 Zajęcia doskonalące umiejętności praktyczne z wytwarzania mebli z płyty, realizowane w wymiarze 30 godzin 1. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w AKADEMII EDUKACJI I AKTYWNOŚCI SENIORA, realizowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu

REGULAMIN. 2 Zakres wsparcia oferowany w ramach projektu Rzemieślnicze e-kw@lifikacje (WND-POKL.09.06.01-24-019/12) nr umowy UDA-POKL.09.06.01-24-019/2-00 REGULAMIN Uczestnictwa w projekcie: Rzemieślnicze e-kw@lifikacje realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MOBILNA KOBIETA ZA KÓŁKIEM

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MOBILNA KOBIETA ZA KÓŁKIEM REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MOBILNA KOBIETA ZA KÓŁKIEM 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mobilna kobieta za kółkiem (nr umowy UDA-POKL.06.03.00-22-031/08-00) realizowany jest przez GMINĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu

Wzmocnienie kompetencji drogą do sukcesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu jest Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego. 2. Biuro Projektu mieści się w Kielcach, na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALIZM I KULTURA KULINARNA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN PROJEKTU Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój realizowanym w ramach Priorytetu VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL /09 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie PROFESJONALNI Wniosek nr WND-POKL.08.01.02-26-018/09 realizowanego przez Sidrom Sp. z o.o. w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Europa College. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI Regulamin projektu MAZOWIECKIE KWIACIARKI w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacycjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GMINNE RADY SENIORÓW W OKRĘGU MIEDZIOWYM

REGULAMIN PROJEKTU GMINNE RADY SENIORÓW W OKRĘGU MIEDZIOWYM REGULAMIN PROJEKTU GMINNE RADY SENIORÓW W OKRĘGU MIEDZIOWYM współfinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pracująca młoda mama Twój atut na rynku pracy Regulamin zawiera 1. Informacje ogólne 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie 3. Procedury rekrutacji 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU ZAJĘCIA DODATKOWE TWORZENIE DYNAMICZNYCH STRON INTERNETOWYCH 3. OBSŁUGA PROGRAMU ADOBE FLASH 4. TWORZENIE NOWOCZESNYCH ANIMACJI 1 Zadanie adresowane jest do uczniów wyrażających

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,English in work. Szkolenia z języka angielskiego szansą podniesienia atrakcyjności na rynku pracy mieszkańców m. st. Warszawy pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo