Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 22 września 2009 r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Rzecznik Ubezpieczonych Pani Halina Olendzka otworzyła kolejne posiedzenie Rady Ubezpieczonych, powitała zgromadzonych Członków Rady oraz Gościa zaproszonego na posiedzenie Rady - Panią Katarzynę Marczyńską Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. II. Członkowie Rady Ubezpieczonych przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia roku oraz porządek obrad obecnego posiedzenia. III. Pierwsza głos zabrała Pani Katarzyna Marczyńska - Arbiter Bankowy, która przedstawiła istotę problemów, z jakimi zmagają się konsumenci w kontaktach z bankami, jeśli za ich pośrednictwem doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia. Największą liczbę stanowią skargi na banki w związku z niezwracaniem części składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. W następnej kolejności występują skargi dotyczące braku wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń, szczególnie w przypadku gdy ubezpieczony kredytobiorca umiera z powodu choroby przewlekłej. Dalej - skargi dotyczące ubezpieczeń pomostowych, które są podstawowym zabezpieczeniem dla banku do czasu ustanowienia hipoteki i wpisu do księgi wieczystej oraz ubezpieczeń niskiego wkładu własnego (związane z czasem trwania ochrony ubezpieczeniowej). Pani Arbiter poinformowała zebranych, że przy pomocy Rzecznika Ubezpieczonych zorganizowano cykl szkoleń dla banków z zakresu ubezpieczeń. Między innymi w wyniku współpracy z Rzecznikiem Ubezpieczonych Związek Banków Polskich opracował kodeks etyczny dla banków, w którym ujednolicono tryb postępowania i uwzględniono ochronę konsumenta. Kodeks Dobrych Praktyk w Bancassurance wejdzie w życie 1 listopada 2009 roku. ~ 1 ~

2 Zgodnie z kodeksem klient świadomie musi podjąć decyzję o ubezpieczeniu kredytu; otrzyma wyciąg z ogólnych warunków ubezpieczenia, pozna wysokość składki (czy jest skredytowana, czy też nie), ponadto otrzyma pomoc banku przy zgłaszaniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Pani Arbiter dodała, że liczba skarg w zakresie bancassurance od 2007 roku zaczęła rosnąć i nic nie wskazuje, aby miała zmaleć. IV. Analizę bieżących problemów bancassurance na przykładzie skarg napływających do Rzecznika Ubezpieczonych omówiła Pani Małgorzata Więcko ekspert Rzecznika Ubezpieczonych. W 2008 roku do Biura Rzecznika wpłynęło 176 skarg z zakresu bancassurance. Poszkodowani skarżyli się przede wszystkim na problemy związane z odmową zwrotu części składki na ubezpieczenie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, jak również na odmowę wypłaty świadczenia w przypadku śmierci kredytobiorcy (ze względu na wcześniejsze choroby), utratę i niezdolność do pracy. W 2008 roku Rzecznik odnotowała znaczny wzrost skarg na ubezpieczycieli, których siedziba znajduje się poza granicami Polski. W pierwszym półroczu 2009 roku zanotowano wpływ 154 skarg z zakresu bancassurance. Wśród nich ponownie największą grupę stanowiły skargi związane z odmową zwrotu części składki za ubezpieczenie przy wcześniejszej spłacie kredytu; odmową przyznania świadczenia z powodu śmierci kredytobiorcy, uraty pracy i niezdolności do jej wykonywania, jak również odmową wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia mienia (mieszkania) przy kredycie hipotecznym. Ponadto Pani Małgorzata Więcko podzieliła się z zebranym członkami Rady ciekawostkami zaczerpniętymi ze skarg. V. Kolejno omówiono sprawy różne. 1. Rzecznik Ubezpieczonych poinformowała Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności LINK4 TU S.A. dotyczących pozyskiwania danych osobowych potencjalnych klientów, w zakresie szerszym, niż to niezbędne oraz dyspozycjach GIODO w tym zakresie, z których zakład ubezpieczeń nie wywiązał się w całości. 2. Rzecznik Ubezpieczonych na prośbę Polskiej Izby Ubezpieczeń przekazała sugestie nt. przedmiotu i treści kolejnej rekomendacji dobrych praktyk, a także informacji nt. zakresu merytorycznego uwag konsumentów obszaru bancassurance. Rekomendacje ~ 2 ~

3 dotyczyły istotnych, ze względu na ryzyko banku i klienta, ubezpieczeń stosowanych przy kredytach hipotecznych, tj. ubezpieczeń spłaty kredytu do momentu ustanowienia hipoteki (tzw. pomostowe), ubezpieczeń niskiego wkładu, ubezpieczeń od wad prawnych nieruchomości oraz ubezpieczeń utraty wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie kredytu. 3. Rzecznik Ubezpieczonych poinformowała Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu TU na Życie Benefia S.A. dotyczących stosowania praktyk rażąco naruszających interesy konsumentów, w zakresie dotyczącym braku możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie zawartej celem zabezpieczenia kredytu, mimo dokonania jego wcześniejszej spłaty. 4. W nawiązaniu do ustaleń podjętych podczas ostatniego posiedzenia Rady Ubezpieczonych, Rzecznik Ubezpieczonych przedstawiła Ministrowi Sportu i Turystyki propozycje zmian do ustawy z dnia r. o usługach turystycznych. 5. Rzecznik Ubezpieczonych poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów przez GENERALI TU S.A. odnośnie zapisów w owu AC dotyczących postanowienia uzależniającego wypłatę odszkodowania od przekazania postanowienia o umorzeniu dochodzenia. 6. Rzecznik Ubezpieczonych poinformowała Ministra Finansów o przeprowadzonych spotkaniach z przedstawicielami Polskiej Izby Ubezpieczeń, na którym zostały omówione zarówno intencje, które przyświecały RU przedstawiając propozycje dotyczące nowego uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego oraz zmian dotyczących poprawienia pozycji poszkodowanych w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach umowy ubezpieczenia OC, jak również wątpliwości PIU do poszczególnych zapisów projektu; oraz ze środowiskiem rzeczoznawców, które bardzo pozytywnie oceniło propozycję uregulowania zawodu rzeczoznawcy samochodowego, jak również wskazało, iż zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK stwarzają ogromną szansę zwiększenia ochrony praw konsumenta w procesie likwidacji szkody września 2009 r. Rzecznik Ubezpieczonych planuje zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji pt. Nowoczesne rozwiązania w likwidacji szkód komunikacyjnych z perspektywy konsumentów. 8. Ukazał się kolejny numer Monitora Ubezpieczeniowego. ~ 3 ~

4 9. Ukazał się kolejny numer Rozpraw Ubezpieczeniowych. Konferencje, spotkania, seminaria, w których uczestniczyła Rzecznik Ubezpieczonych i przedstawiciele Biura od ostatniego posiedzenia Rady Ubezpieczonych 1) r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń i The Geneva Association, pt. Solvency II porozumienie końcowe, w której z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych uczestniczyła Małgorzata Więcko ekspert Rzecznika Ubezpieczonych; 2) W dniach r. w Stuttgarcie odbyło się spotkanie robocze zorganizowane przez DEKRA Polska Sp. z o.o., w którym udział wzięli przedstawiciele DEKRA Claims Services i DEKRA Automobil, nt. specyfikacji działania profesjonalnego rzeczoznawstwa samochodowego oraz procesu likwidacji szkód komunikacyjnych na rynku niemieckim i wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań gwarantujących usprawnienie procesu rozliczania szkód komunikacyjnych oraz poprawę jakości ekspertyz rzeczoznawczych na polskim rynku. W spotkaniu uczestniczył Bartłomiej Chmielowiec ekspert Rzecznika Ubezpieczonych; 3) r. w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu roboczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. wprowadzenia w kraju powszechnych ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych. Z ramienia Rzecznika w spotkaniu udział wzięli: Anna Dąbrowska, Bartłomiej Chmielowiec eksperci Rzecznika Ubezpieczonych i mec. Aleksander Daszewski; 4) r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU poświęcone omówieniu zagadnień dotyczących: aspektów funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, dopuszczalności żądania od ubezpieczyciela sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania na podstawie ustawy z dnia r. o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Policji oraz uposażenia za okres niezdolności do pracy przewidzianej w art. 121 ustawy z dnia r. o Policji, problematyki wynajmu pojazdu zastępczego. W posiedzeniu uczestniczyli: ~ 4 ~

5 Halina Olendzka - Rzecznik Ubezpieczonych, Krystyna Krawczyk Dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Mec. Aleksander Daszewski, Małgorzata Więcko, Paweł Wawszczak i Bartłomiej Chmielowiec eksperci Rzecznika Ubezpieczonych; 5) r. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego pt. Bancassurance aspekty prawne. W seminarium udział wzięła Anna Dąbrowska- ekspert Rzecznika Ubezpieczonych; 6) r. w Warszawie odbyło się I Forum Finansowe, zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową, którego tematami były emerytury w kryzysie oraz konsumenckie prawo do informacji. W Forum uczestniczyli Halina Olendzka Rzecznik Ubezpieczonych oraz Marcin Denisiuk ekspert Rzecznika Ubezpieczonych VI. Na zakończenie posiedzenia ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Ubezpieczonych odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2009 roku. Zakończenie: godz Protokół sporządziła: Dorota Budzianowska ~ 5 ~

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie

REKOMENDACJA. w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie REKOMENDACJA w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Niniejsza Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 50 WRZESIEŃ 2012 SPIS TREŚCI Praktyki odszkodowawcze zakładów ubezpieczeń a rozwój kancelarii i doradców odszkodowawczych... 3 Kalendarium...

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 3 marca 2009 r.

Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 3 marca 2009 r. Protokół z posiedzenia Rady Ubezpieczonych w dniu 3 marca 2009 r. Uczestnicy: według załączonej listy Rozpoczęcie obrad: godz. 11.05 Przebieg obrad: według załączonego porządku I. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r.

INFORMACJA. o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich. styczeń marzec 2014 r. INFORMACJA o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich styczeń marzec 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje o wpływie i załatwianiu wniosków... 3 II. Wystąpienia o charakterze generalnym... 16 III. Kasacje oraz

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń przez konsumenta w praktyce orzeczniczej Arbitra Bankowego

Dochodzenie roszczeń przez konsumenta w praktyce orzeczniczej Arbitra Bankowego Dochodzenie roszczeń przez konsumenta w praktyce orzeczniczej Arbitra Bankowego Katarzyna Marczyńska Arbiter Bankowy przy ZBP Z doświadczeń ostatnich lat wynika, że strategia rozwojowa polskich banków

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Raport dotyczący skarg z zakresu bancassurance wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej skarg na ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem banków lub

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa 2013 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa 2013 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT

Bardziej szczegółowo

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Wersja krótka ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006 2009 Raport końcowy Wersja

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ..5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ...6

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym

III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym III REKOMENDACJA dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym Rekomendacja została opracowana we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury Halina Olendzka RU/ /BCH/09 Warszawa, dnia 2009 Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów Rzecznik Ubezpieczonych realizując swoje ustawowe obowiązki, zwrócił

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOTUM S.A.... 5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2.1. Stan Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r.

Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-37-15 Druk nr 3384 Warszawa, 8 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo