SolidCAM Przegld produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolidCAM Przegld produktu"

Transkrypt

1 SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of SolidCAM Ltd. and CIMdata.

2 Wstp CIMdata, Inc. Przygotowało ten przegld produktu jako niezalen ocen funkcjonalnoci i moliwoci SolidCAM a programu CAM rozwijanego przez firm SolidCAM Ltd. SolidCAM jest zastrzeonym przez firm SolidCAM Ltd. znakiem towarowym. Niniejsza ocena jest jedn z serii przegldów programów wykonywanych przez CIMdata firm konsultingowo-marketingow znan na całym wiecie. CIMdata upowaniła SolidCAM do powielania i dystrybucji niniejszego dokumentu bez adnych zastrzee ze strony CIMdata. Firma CIMdata, załoona w 1983 roku, dostarcza usług konsultacyjnych oraz przeprowadza badania rynku w zakresie oprogramowania komputerowego wspomagajcego proces projektowania i wytwarzania. Firma współpracuje z przedsibiorstwami produkcyjnymi na całym wiecie, analizujc ich potrzeby oraz dostarczane przez nich informacje. CIMdata współpracuje take z dostawcami oprogramowania, aby dostarczy informacji na temat wymaga uytkowników, moliwoci rynku, trendów w technologii, planów strategicznych oraz informacji o konkurencji. Zakres zainteresowa firmy skupiony jest na produktach zarzdzajcych cyklem ycia produktu (PLM), produktach CAM oraz CAD. CIMdata jest wiodc firm działajc na rynku konsultacji dotyczcych oprogramowania CAM. Publikuje ona Oceny Rynku Oprogramowania NC oraz Kompendia dotyczce Przegldu Produktów NC. Badania rynku sa przeprowadzane przez CIMdata w oparciu o wiele czynników zwizanych z zagadnieniami CAM. CIMdata dostarcza usług konsultacyjnych dla uytkowników i dostawców oprogramowania CAM oraz dla inwestorów. CIMdata, Inc. SolidCAM Ltd Research Park Dr. 33 Kaplan St. Ann Arbor, MI Or-Yehuda USA Israel Phone (313) Phone (972) Fax (313) Fax (972) Strona 2 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

3 SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Ltd szybko staje si znaczcym graczem na wiatowym rynku oprogramowania CAM. Wzrost dochodu firmy jest wyjtkowy, dziki wprowadzeniu charakterystycznej strategii dotyczcej produktu i rynku oraz dziki temu, e firma oferuje bardzo konkurencyjny produkt CAM. CIMdata jest pod wraeniem podstaw strategii SolidCAM, aby cile współpracowa i połczy si z SolidWorks, aby skupi si na rozwijaniu produktu CAM dostarczajcego rozwiza dla szerokiego krgu gałzi przemysłu i uytkowników. SolidCAM osignł charakterystyczn pozycj na rynku jako jeden z dwóch dostawców oprogramowania CAM, który posiada status certyfikowanego Złotego partnera dla SolidWorks. Certyfikowani Złoci partnerzy, s to ci dostawcy, którzy których oprogramowanie jest cile zintegrowane z interfejsem SolidWorks, tak e tworzy rodowisko CAD/CAM. Jako taki w połaczeniu z SolidWorks, SolidCAM jest zdolny dostarczy w pełni asocjatywne zintegrowane rodowisko dla projektowania i wytwarzania. SolidWorks jest modelerem dla SolidCAM. W roku 2002 SolidCAM dostosował swój produkt NC, aby spełni wymagania Złotego standardu dla SolidWorks. Była to kluczowa decyzja i, jak si okazało, bardzo trafna. CIMdata wspomaga t strategi. SolidWorks osignł akceptacj rynku jako de facto produkt standardowy na rynku modelerów bryłowych mid-range. Do tej pory w przemyle zainstalowanych jest około stanowisk i jest liderem ze swoim wzrostem. SolidCAM znakomicie wykorzystał ten odbiór oprogramowania SolidWorks. Firma SolidCAM bardzo efektywnie promuje swoje zwizki z SolidWorks i w oparciu o SolidWorks buduje swoj mark. SolidCAM posiada czyteln wizj. Jest całkowicie skupiony na CAM a wszystkie zdolnoci dotyczce modelowania dostarcza SolidWorks. SolidCAM wykorzystuje SolidWorks do projektowania i funkcji zwizanych z projektowaniem, takich jak: projektowanie czci, projektowanie form,, wczytywania plików innych formatów, dostpu do analiz inynierskich, zarzdzaniem dokumentacj, zarzdzaniem procesami, itp. Wsparcie SolidWorks dla certyfikowanych Złotych partnerów jest kluczowym elementem programu SolidCAM. Jako Złoty partner SlidCAM jest nierozerwalnie zwizany z Rysunek 1 Indeksowana 3+2 osiowa obróbka głowicy narzdziowej SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 3

4 SolidWorks w prowadzeniu interesów oraz w ich planach marketingowych i rozwoju produktu. W zakresie NC, sił SolidCAM jest to, e oferuje uytkownikom łatwy w uyciu i konkurencyjny cenowo produkt, który zawiera niezwykle szeroki zakres moliwoci obróbki. Jest to główny cel produktu CAM. Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe, frezowanie 3- osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5- osiowe pozycjonowanie, cigłe frezowanie 5-osiowe, obróbk HSC,, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki EDM. Oto kilka z bardziej zaawansowanych i charakterystycznych operacji Figure 2 Design of Complex Geometric Parts in SolidWorks obsługiwanych przez SolidCAM, frezowania gwintów, planowanie powierzchni, automatyczne ustawienie układu odniesienia, obróbki dna cian detalu, obróbki resztki operacja kroku w bok 3D, frezowanie materiałów. Uytkownik ma take moliwo trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłbne, stworzenia standardowego procesu obróbki, który uwzgldnianie oprawek narzdzia w wykrywaniu mona zapisa jako szablon i wykorzysta, gdy kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz jest to konieczne. pełne wykorzystanie obróbki resztki materiału. Wielu obecnych i przyszłych uytkowników Wszystkie operacje s definiowane, obliczane i SolidWorks jest potencjalnymi uytkownikami wersyfikowane w pojedynczym oknie bez SolidCAM. Rynek SolidCAM staje si coraz koniecznoci opuszczania rodowiska czciej rynkiem SolidWorks. Majc do SolidWorks. Wszystkie geometrie 2D i 3D dyspozycji wielk ilo instalacji SolidWorks, wykorzystywane w operacjach obróbki s w pełni SolidCAM moe liczy na wielu przyszłych asocjatywne z modelem SolidWorks. W uytkowników. SolidCAM jest oferowany albo momencie, gdy geometria wykorzystywana w jako dodatek CAM dla uytkowników definicji operacji obróbki zostanie zmieniona w posiadajcych ju stanowiska SolidWorks, albo modelu SolidWorks, SolidCAM umoliwia jako pakiet CAD/CAM, zawierajcy SolidWorks i uytkownikowi automatyczn synchronizacj ze SolidCAM dla firm, które nie wdroyły jeszcze zmienion geometri. systemu CAD/CAM lub dla tych które wczeniej wybrały innego dostawc. SolidCAM podkrela pozycj jak SolidWorks posiada na rynku jako standard w projektowaniu 3D oraz pełn integracj SolidCAM z SolidWorks. Korzyci jakie płyn z tej integracji s podkrelane jako główny wyrónik SolidCAM na tle wikszoci innych dostawców programów CAM. SolidCAM jest systemem zorientowanym procesowo, który ma moliwo tworzenia obróbki na podstawie bazy procesów technologicznych. Jedn z podstawowych opcji SolidCAM dajc moliwo automatyzacji jest zdolno do tworzenia i zapisywania szablonów obróbki, które mona wykorzysta przy obróbce podobnych czci. Szablony obróbki wykorzystywane s do specyficznych zada, jak: Oprócz cisłej integracji z SolidWorks, SolidCAM podkrela take dostpno wielu Strona 4 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

5 produktów firm trzecich, które równie s partnerami SolidWorks oferujcymi dla SolidCAM szeroki asortyment produktów wspierajcych proces automatyzacji, łatwych w uyciu konkurencyjnych cenowo oraz wspierajcych cele marketingowe SolidCAM. Dziki czemu uytkownicy mog otrzyma wydajne, obszerne i w pełni zintegrowane rodowisko CAD/CAM o atrakcyjnym współczynniku ceny do wydajnoci. SolidCAM znajduje si na ciece intensywnego rozwoju od momentu wdroenia strategii integracji z SolidWorks. CIMdata ocenia SolidCAM jako najszybciej rozwijajcego si dostawcy rozwiza NC na wiecie w roku 2003 i 2004 z jego 39% i 51% współczynnikiem wzrostu. CIMdata prognozuje take, e SolidCAM utrzyma t pozycj w roku 2005, osigajc współczynnik wzrostu 41%. Pomimo, e wzrost jest mierzony od relatywnie mniejszych przychodów w porównaniu z innymi dostawcami, jest znaczny. SolidCAM jest bardzo dobrze postrzegany na rynku. Aby podtrzyma ten znaczny wzrost, SolidCAM planuje powikszy swoje wewntrzne zasoby, zwiksza funkcjonalno produktu, powiksza sie sprzedawców i kontynuowa promocj zwizków partnerskich z SolidWorks. SolidCAM okrela krg zainteresowa strategicznych jako rozwój wewntrzny i rozwój tych zdolnoci jakie daje współpraca z firmami trzecimi. Partnerzy SolidCAM to midzy innymi MachineWorks w obszarze symulacji maszynowej i weryfikacji cieki narzdzia oraz ModuleWorks w obszarze obróbek 5-osiowych. Z powodu łatwoci uycia oraz szerokiego zakresu strategii obróbki wspieranych przez SolidCAM CIMdata stwierdza, e SolidCAM jest szczególnie przydatny dla małych i rednich firm, w których uytkownicy wytwarzaj rónorodne czci lub komponenty przez co wymagaj rónorodnoci w oferowanych funkcjach. Firmy te mog pracowa jako niezalene podmioty lub w kooperacji z wikszymi korporacjami. SolidCAM moe take znale zastosowanie w firmach wytwarzajcych formy, komponenty dla przemysłu lotniczego lub w produkcji masowej czci. Jednake, w przeciwiestwie do innych dostawców, którzy skierowuj swoj ofert dla konkretnego segmentu uytkowników, np. dla wytwórców form, SolidCAM nie skupia si na adnym szczególnym krgu odbiorców, lecz stara si zaspokoi szeroki zakres potrzeb klientów. SolidCAM znalazł zastosowanie w szerokiej gamie gałzi przemysłu, włczajc przemysł elektroniczny, elektryczny, samochodowy, maszynowy, lotniczy oraz produktów konsumenckich. Ta rónorodno wynika zarówno z szerokiego zakresu moliwoci SolidCAM a oraz bliskiego zwizania si marketingowego z SolidWorks. SolidWorks jest ogólnie rzecz ujmujc modelerem bryłowym i jako taki jest wykorzystywany w kadej gałzi przemysłu, natomiast SolidCAM promuje swoje cisłe powizanie z SolidWorks i oferuje zintegrowane rozwizanie CAD/CAM razem z SolidWorks, jest to take wykorzystywane w szerokim krgu firm obsługiwanych prze SolidWorks. SolidCAM jest wykorzystywany zarówno przez operatorów maszyn jak i technologów w działach technologicznych ze wzgldu na to, e jest łatwy w uyciu oraz nie wymaga duych inwestycji finansowych. Do podgldu sposobu obróbki przez operatorów maszyn mona wykorzysta wersj demonstracyjn programu, w której nie mona wygenerowa kodu G. Dziki czemu operator obrabiarki przed rozpoczciem obróbki posiada pełna informacj o obrabianej czci oraz sposobie jej obróbki. Obecnie SolidCAM nie obsługuje tokarek z wrzecionem przechwytujcym. SolidCAM bezporednio korzysta ze sprzedawców w Niemczech i Izraelu, gdy posiada tam szerokie grono uytkowników. Firma w krótkim czasie zbudowała take bardzo imponujc sie przedstawicieli w ponad 50 krajach na całym wiecie. W cigu ostatnich lat liczba przedstawicieli podwoiła si, dziki czemu SolidCAM znalazł si w gronie 10 najwikszych SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 5

6 sprzedawców oprogramowania CAM. Wikszo nowych przedstawicieli SolidCAM, to take przedstawiciele SolidWorks. Nowi przedstawiciele SolidCAM zazwyczaj wczeniej byli przedstawicielami innych dostawców CAM. Od mementu gdy celem SolidCAM a stało si zblienie z SolidWorks, firma okreliła swój program marketingowy. SolidCAM uczestniczy w konferencja uytkowników SolidWorks, reklamuje si na stonach internetowych SolidWorks Web site i współpracuje blisko z przedstawicielami SolidWorks. W przeszłoci SolidCAM kierował swój program marketingowy dla swoich głównych rynków, takich jak Niemcy relatywnie mniej uwagi powicajc ogólnemu rynkowi CAM. Jednake wzrost i rozszerzanie firmy jest pocztkiem zmiany takiej sytuacji. Wikszo nowych sprzeday SolidCAM jest generowane przez storny Web SolidWorks oraz sie sprzedawców. Dua ilo tych sprzeday powoduje, e SolidCAM moe osign wysoki wzrost bez konieczno wdraania własnego rozległego programu sprzeday. Jeli chodzi o wsparcie dla programu, uytkownicy prawie wyłcznie kontaktuj si z przedstawicielami handlowymi oraz wykorzystuj stron Web SolidCAM. Przedstawiciele SolidCAM posiadaj bardzo due kwalifikacje w zakresie CAM. Rzeczywicie, jeden z głównych przedstawicieli w USA, posiada własn narzdziowni, która wyposaona jest w rónego rodzaju maszyny, włczajc obrabiarki 5-osiowe. Dostp uytkowników do SolidWorks odbywa si za porednictwem SolidCAM. W tym przegldzie oceniano SolidCAM 2006 Version 10, wprowadzony na rynek w kwietniu 2005 roku. SolidCAM wprowadza nowe wersje produktu co sze miesicy. Produkty SolidCAM Rysunek 3 Interfejs uytkownika programu SolidCAM oraz SolidWorks s wersjonowane niezalenie od siebie, jednake wersje Alpha oraz Beta programu SolidWorks s dostarczane do SolidCAM, dziki czemu nowe funkcjonalnoci SolidWorks s szybko dołczane do SolidCAM. 1. rodowisko uytkownika SolidCAM pracuje w pojedynczym oknie programu SolidWorks. Interfejs uytkownika, to interfejs SolidWorks. Po zainstalowaniu programu SolidCAM w menu głównym SolidWorks, pomidzy poleceniami Narzdzia a Okno, pojawia si polecenie SolidCAM. Menu główne Solidworks, umieszczone na samej górze interfejsu, jest zawsze dostpne w trakcie pracy w SolidCAM. Menu SolidCAM umieszczone w menu SolidWorks daje dostp do funkcji CAM. Aby utrzyma zgodno wygldu i sposobu pracy pomidzy SolidWorks a SolidCAM, SolidCAM musiał zaadoptowa metodologi oraz formaty ustanowione przez SolidWorks. SolidCAM nie dostarcza produktu CAM w wersji stand-alone CAM. Po uruchomieniu SolidCAM a w rodowisku SolidWorks, po lewej stronie okna w formie drzewa wywietlane s Meneder CAM oraz funkcje CAM. Dla kadej pokazanej operacji Strona 6 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

7 robione s odniesienia do strategii obróbki, narzdzia oraz geometrii. Dodatkowo w drzewie tym moe zosta wywietlona informacja o narzdziach wykorzystywanych do obróbki aktywnej czci. Kolejno w jakiej wystpuj narzdzia moe zosta zoptymalizowana. Do narzdzi mog by dodane oprawki. Przy pomocy narzdzia przecignij i upu mona zmienia kolejno operacji. Aby wybra strategi obróbki lub wprowadzi parametry obróbki, naley klikn odpowiedni operacj, co spowoduje wywietlenie właciwego okna dialogowego, w którym mona wstawi wymagane parametry. SolidCAM posiada status Złotego Partnera SolidWorks, nie ma wic koniecznoci translacji danych pomidzy systemami, gdy SolidCAM pracuje rodowisku SolidWorks i posiada dostp do wszystkich danych SolidWorks, np.: złoe, geometri, operacji i wszystkich innych danych definiujcych produkt, takich jak tolerancje. Jak to opisał jeden z Dyrektorów zakładu produkcyjnego w USA, SolidCAM integruje si bardzo cile z SolidWorks. Moliwo pracy w na jednej bazie danych daje wspaniałe rezultaty. Wszystkie produkty certyfikowanych partnerów daj moliwo wczytywania natywnych plików SolidWorks i oferuj asocjatywno geometrii. Jednake certyfikowani Złoci Partnerzy, tacy jak SolidCAM, oferuj cilejsz integracj z SolidWorks. Ich programy pracuj w oknie SolidWorks, dziki czemu zachowuj filozofi pracy programu SolidWorks. Istniej dwa poziomy asocjatywnoci pomidzy SolidWorksem a SolidCAMem. Asocjatywno geometrii: jeli geometria czci zostanie zmieniona, automatycznie zmieni si take cieki narzdzia, tak aby odwzorowa now geometri. Dodatkowo, jako Złoty Partner, SolidCAM zachowuj asocjatywno z dodatkowymi komponentami, takimi jak: uchwyty, stemple i matryce formy, dziki czemu zmiana geometrii odwzorowywana jest take w tych komponentach. SolidCAM został stworzony w jzyku C++. Pomimo, e uytkownicy maj moliwo dostosowywania ustawie systemu takich jak: procesy maszynowe, bazy danych technologii dla funkcji automatycznego wykrywania otworów, postprocesory, SolidCAM nie oferuje moliwoci dostosowania systemu przy pomocy funkcji API, takich jak Visual Basic. Zarzdzanie plikami uytkowników SolidCAM dokonywane jest w rodowisku SolidWorks. Dziki czemu moliwa jest obsługa wszelkiego rodzaju danych, takich jak: czci, zamocowania, formy wtryskowe. PDMWorks jest kompletnym rozwizaniem client-server PDM (zarzdzanie danymi produktu) dostarczanym przez SolidWorks. Obsługuje prac pojedynczych osób, jak te grup projektowych. Uytkownicy SolidCAM mog wykorzysta PDMWorks do przechowywania i zarzdzania plikami, zachowujc bezpieczestwo danych, majc kontrol nad rewizjami i zmianami w projektach, zwikszajc wydajno wymiany informacji wewntrz grupy projektowej i pomidzy grupami projektowymi. Z biegiem czasu oferta PDM stanie si coraz bardziej wana dla uytkowników systemów CAM. W przeciwiestwie do wikszoci systemów PDM, PDMWorks został zaprojektowany dla małych rednich przedsibiorstw. Jest on relatywnie prosty w uyciu i łatwy w konfiguracji. Moliwe jest porównywanie modeli, dziki któremu oprogramowanie wskazuje obszary modelu rónice si midzy sob. Gdy zmiana modelu nastpi w SolidWorks, informacja o tej zmianie pojawi si w SolidCAMie. W tym momencie uytkownik SolidCAM moe wykorzysta funkcj porównania, aby okreli rodzaj zmiany. Uytkownik moe wykorzysta PDMWorks, aby ledzi histori zmian, okreli kto, kiedy i gdzie wprowadził zmian. Jako Złoty Partner, SolidCAM zachowuje bliski zwizek z rozwojem SolidWorks. Wersje testowe Alpha oraz Beta programu SolidWorks s dostarczane do SolidCAM, dziki czemu mona zastosowa niezbdne modyfikacje lub dodatkowe funkcje, aby wykorzysta now funkcjonalno programu SolidWorks. Dziki czemu produkty SolidWorks i SolidCAM pozostaj w cisłym zwizku i nowe wersje SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 7

8 SolidCAM podaj za nowymi wersjami SolidWorks. 2. Modelowanie Cały proces modelowania geometrii do obróbki przeprowadzany jest w SolidWorks. SolidWorks jest komercyjnym produktem od ponad 10 lat. Został przedstawiony jako modeler redniej klasy o znacznej funkcjonalnoci jednak o bardzo korzystnej cenie w porównaniu z modelerami wyszej klasy oferowanymi przez firmy takie jak: Dassault, UGS oraz PTC. Włacicielem SolidWorks jest obecnie Dassault. Produkt Dassault o nazwie CATIA to produkt skupiony na rozwizaniach PLM (Product Lifecycle Management) dla duych korporacji. W przeciwiestwie, SolidWorks jest oferowany jako produkt skupiony na rozwizaniach CAD dla rynku projektowego. Jako firma i jako proadukt SolidWorks odniósł bardzo duy sukces i stał si de facto standardem wród systemów CAD klasy redniej. SolidWorks jako jdro modelowania wykorzystuje biblioteki Parasolid. Wykorzystuje moliwoci modelowania parametrycznego, aby umoliwi tworzenie czci przy pomocy wycigni, obrotów, wycigni po profilach, szyków operacji, itp. Daje moliwo dokonywania zmian przy pomocy techniki przecignij i upu. SolidWorks akceptuje szkice, powierzchnie i modele bryłowe dziki czemu programowanie kodów NC moe by wykorzystywane dla kadej z tych geometrii. Uytkownik posiada moliwo konwersji modeli drutowych lub powierzchniowych do modeli bryłowych lub te moe pozostawi je bez zmian. Model bryłowy moe zosta wygenerowany z powierzchni przez nadanie im gruboci. Jeli z modelu bryłowego usunita zostanie powierzchnia, staje si on modelem powierzchniowym. Uytkownik moe pracowa zarówno na modelu bryłowym jak i powierzchniowym, a take moe dodawa operacje modelowania bryłowego i powierzchniowego. Niezalenie od tego, czy model zrobiony jest w technice modelowania bryłowego, powierzchniowego, czy te hybrydowego (powierzchniowo-bryłowego), wykorzystywane s te same narzdzia modelowania. Operacje modelowania bryłowego, takie jak operacje Boolea mog zosta zastosowane za równo do powierzchni, jak i brył oraz do czci i złoe. Operacje modelowania powierzchniowego mog by stosowane do brył. Powierzchnie i bryły mog by zaokrglane razem, a wynik zaokrglenia moe by powierzchni lub brył. Powierzchnie s traktowane jako bryły o zerowej gruboci. Mona kontrolowa krzywizn i cigło powierzchni. Siła SolidWorks tkwi oczywicie w modelowaniu bryłowym. Jest on mniej wydajny w modelowaniu powierzchniowym, które zazwyczaj stosuje si w przypadku skomplikowanych kształtów, takich jak formy i tłoczniki. SolidWorks posiada ograniczenia programowe w obsłudze plików zawierajcych tysice powierzchni, z jakimi spotyka si w przypadku tłoczników i form dla przemysłu samochodowego. SolidWorks dostarcza narzdzi wspomagajcych projektowanie form i tłoczników, lecz ten segment rynku nie jest głównym celem działalnoci SolidWorks, przez co inne modelery, jak te dostarczane przez dostawców rozwiza PLM oraz niektórych dostawców rozwiza CAM, s prawdopodobnie lepszym rozwizaniem dla rynku zaawansowanych producentów form i tłoczników. Rysunek 4 Projekt formy wykonany w SolidWorks Strona 8 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

9 W celu umoliwienia importu modeli CAD stworzonych w systemach trzecich, SolidWorks dostarcza narzdzi do importu plików z Unigraphics, Pro/E, Inventor, Solid Edge, Cadkey oraz bazujcych na formacie ACIS i Parasolid. Obsługuje take standardowe translatory, takie jak: STEP, IGES, STL oraz VDA/FS. Transfer plików CATII moliwy jest dziki wykorzystaniu produktów firm trzecich. Geometria moe by take eksportowana z SolidWorks do wielu systemów CAM z wykorzystaniem kilku technik, lecz eksportowana jest tylko geometria. Jednak w przypadku SolidCAM, Złotego Partnera SolidWorks, nie tylko geometria moe by wczytywana bezporednio, lecz take widoczne jest drzewo historii tworzenia modelu, tolerancje wymiarów, tolerancje kształtu i połoenia, oznaczenia chropowatoci, elementy szkicu, opisy i inne obiekty opisujce definicj modelu. SolidWorks obsługuje modelowanie złoe, dziki czemu mona tworzy złoenia z wieloma czciami z wykorzystaniem relacji pomidzy czciami. Uytkownik moe przeciga i upuszcza czci, aby umieci je w złoeniu. Typowe operacje w złoeniu, takie jak: wskazywanie czci, wstawianie standardowych łczników w otwory, dodawanie podkładek i nakrtek we właciwej kolejnoci s zautomatyzowane. Moliwa jest symulacja kinematyki mechanizmu oraz oddziaływania mechanicznego jego czci. Rysunek 5 Asocjatywny projekt Narzdzia dla obróbki z wielu stron w rodowisku SolidWorks SolidWorks dostarcza take zaawansowanych narzdzi do tworzenia rysunków 2D. Rysunki 2D mog by tworzone automatycznie na podstawie modeli 3D, mog zawiera wiele widoków, wymiary oraz opisy. Mona automatycznie tworzy wykazy czci oraz dodawa odnoniki do kadego komponentu złoenia. Mona take porównywa rysunki dla rónych wersji tej samej czci SolidWorks zachowuje asocjatywno pomidzy modelem czci a jej rysunkiem. Jsli model ulegnie zmianie, automatycznie zostana uaktualnione powizane z nim rysunki i wykazy czci. 3. Podstawowe obróbki Rysunek 6 Obróbka 2.5 osi czci pryzmatycznej. Siła programu SolidCAM ley w łatwoci jego wdroenia i obsługi, przy jednoczesnym dostarczeniu szerokiej gamy moliwoci generowania strategii obróbki. SolidCAM w obszarze obróbek 2.5-osi obsługuje operacje wiercenia, obróbki profili i kieszeni. Dostpne s take cykle wiertarskie. Obróbka w SolidCAM jest wykonywana w oparciu o striangularyzowany model powierzchniowy i/lub bryłowy. Jest to powszechnie stosowana technika zapewniajca minimalizacje podci i zwikszajca wydajno obróbki. Zapewniona jest pełna asocjatywno pomidzy modelem SolidWorks i SolidCAM dla wszystkich operacji obróbki. Jeli model zostanie zmieniony, funkcja regeneracji cieki, automatycznie przeliczy cieki w obszarze zmian modelu. SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 9

10 Model przygotówki dla obróbki moe zosta zdefiniowany jako kontur 2D, model 3D lub moe zosta automatycznie utworzony na podstawie czci obrabianej. Uytkownik niemiecki zaobserwował, e: Wielk zalet SolidCAM a, w porównaniu do innych systemów CAM, jest to, i moe on pracowa jednoczenie z obiektami 2D, 2.5D oraz 3D. SolidCAM umoliwia zdefiniowanie wejcia narzdzia w materiał po linii prostej lub helikalnej. Jeli w trakcie wejcia heliakalnego zostanie wykryta przeszkoda, program automatycznie zmieni rednic helisy, aby omin przeszkod lub jeli ominicie przeszkody nie bdzie moliwe, zostanie zastosowane wejcie liniowe. Aby obrobi cz z wielu stron w SolidCAM wymaga tylko jednego modelu czci. W niektórych systemach CAM, konieczne jest do tego zdefiniowanie wielu modeli czci. Biblioteka narzdzi SolidCAM zawiera narzdzia, oprawki i zespoły narzdzi. Dostpna jest take graficzna reprezentacja narzdzia i oprawki. Moliwe jest take zdefiniowanie specyficznych ustawie uytkownika do automatycznego obliczenia obrotów, posuwów i głbokoci obróbki. Narzdzia mog by wczytywane z biblioteki lub definiowane interaktywnie. W SolidCAM mona w wydajny sposób okreli układ odniesienia dla czci. Oprogramowanie generuje opcjonalne połoenia układu odniesienia, a uytkownik moe wskaza ten najbardziej odpowiedni dla operacji. Uytkownik moe edytowa parametry zwizane z układem odniesienia oraz przesuwa układ odniesienia. Obsługiwane jest zarówno rodowisko czci, jak i złoenia. W trybie złoenia na modelu pokazywane s szczki oraz uchwyty. Kilka czci SolidWorks moe by obrabianych jako pojedyncza cz CAM. Kluczow zdolnoci SolidCAM jest obsługa procesów obróbczych bazujcych na bazie wiedzy. Mona zdefiniowa standardowy proces obróbczy, aby wykonywa rónorakie funkcje. W SolidCAM zawarta jest baza danych procesów technologicznych, która moe zosta dostosowana do potrzeb uytkownika. Gdy proces obróbczy zostanie utworzony i zapisany w bazie, moe on zosta wykorzystany w obróbce dowolnej czci, dziki czemu mona zautomatyzowa proces programowania o co waniejsze zaoszczdzi czas. Z oprogramowaniem dostarczone s standardowe szablony procesów, a uytkownik na ich podstawie moe stworzy własne. Szablony mog zosta wykorzystane dla praktycznie kadej operacji, włczajc obróbk kieszeni z wejciem w punkcie wiertarskim, frezowanie gwintów, wykoczenie naroy oraz obróbki resztki materiału. W bazie danych technologii zastosowano take reguły, natomiast uytkownik moe zdefiniowa swoje własne. Procesy obróbcze w SolidCAM definiuje si w oparciu o parametry. Parametry procesu, takie jak: krok w dół, krok w bok, naddatek itp., traktowane s tak samo jak strategie obróbki. Parametry i strategie mog by modyfikowane, aby spełni oczekiwania uytkownika, np. mona okreli ilo kroków w dół. Po opracowaniu procesu moe on zosta zapisany w Tabeli procesów jako szablon. SolidCAM umoliwia obróbk kieszeni poprzez uycie jednego przycisku. Dla czci pryzmatycznych program analizuje model i automatycznie rozpoznaje kieszenie i profile do obróbki z wykorzystaniem strategii Stałe Z. Kieszenie mog zosta obrobione pojedynczo lub jeli w modelu s cienkie cianki, mog zosta obrobione poziom po poziomie. Wspierana jest obróbka kieszeni w dowolnej kolejnoci, z obróbk dowolnej iloci wysp, z obróbk wysp, z wykorzystaniem opcji HS. Mona obrabia kieszenie otwarte i zamknite. W SolidCAM wykorzystano obróbk w oparciu o cechy, aby automatycznie wykry i obrobi otwory. Wykorzystujc automatyczne rozpoznawanie otworów oprogramowanie umoliwia analiz modelu SolidWorks i automatyczne wykrycie w tym modelu operacji typu otwór. Cecha ta moe by wanym elementem obróbki bazujcej na cechach oraz automatyzacji obróbki. Dziki niej mona wykry i zidentyfikowa wszystkie typy otworów, Strona 10 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

11 włczajc otwory przelotowe, gwintowane, pogłbiane, itp. SolidCAM generuje ciek narzdzia do obróbki tych otworów w oparciu o baz procesów obróbczych. Proces wykrywania jest automatyczny, lecz take umoliwia uytkownikowi pełn kontrol. Rysunek 7 Automatyczne Wykrywanie i Obróbka Otworów W trakcie obróbki komponentów form wtryskowych z otworami, np. pod wypychacze, SolidCAM daje moliwo wyłczenia operacji typu otwór lub zakrycia otworów na modelu, dziki czemu mona obrobi powierzchni formy, bez ryzyka wpadnicia narzdzia w otwór. Cykle Wiercenia s przechowywane w oparciu o poziomy, dziki czemu wszystkie operacje konieczne do wykonania otworu gwintowanego mog wykorzysta ten sam podprogram, co w znaczcy sposób skraca kod G. Podprogram nie zawiera poziomów Z, przez co kada operacja wykorzystujca ten podprogram, moe wykona otwór na rónym poziomie. Dla obróbek objtoci lub zgrubnych, wprowadzony jest automatyczny wybór strategii obróbki. Uytkownicy SolidCAMa najczciej wykonuj obróbk zgrubn poziom po poziomie, a nastpnie obrabiaj detal na gotowo przy pomocy strategii liniowej. System rozpoznaje płaskie obszary czci. Obszary te mog zosta obrobione na gotowo, podczas gdy na pozostałym obszarze czci pozostanie naddatek. W przypadku gdy cz posiada otwart kiesze, narzdzie automatycznie bdzie wchodziło w detal od zewntrz, dziki czemu uniknie niebezpiecznego zagłbiania w osi. Jednake uytkownik moe zawsze uy opcji zagłbiania w rodku detalu. Obróbka zgrubna i obróbka pozostałych resztek materiału moe by wykonana w pojedynczej operacji. Dziki tworzeniu obrazu modelu w trakcie obróbki oprogramowanie widzi materiał, jaki pozostał po obróbce. W trakcie obróbki obrabiane s tylko obszary gdzie pozostała resztka materiału. W przypadku obróbk 2.5D ilo i połoenie pozostałej resztki materiału jest okrelana na podstawie informacji o przygotówce, czci obrabianej, ciece narzdzia i rednicy narzdzia. Resztka materiału jest automatycznie aktualizowana po kadej obróbce. Opcje resztki materiału dostpne s dla obróbek 2.5D, 3D oraz obróbek wielostronnych. Wykorzystanie resztki materiału jest moliwe take w trakcie obróbek 5-cio osiowych. W trakcie obróbki mona wykorzysta opcj frezowania trochoidalnego. Jest to stosunkowo nowa i zaawansowana strategia. Wykorzystuje ona okrne ruchy narzdzia, które czciowo porusza si w materiale obrabianym, a czciowo poza nim. SolidCAM obsługuje opcj obróbki zgrubnej w trybie zagłbiania. Jest to nowa operacja, która moe zosta z powodzeniem wykorzystana do obróbki zgrubnej wielkogabarytowych czci wykonanych z mikkich materiałów. Standardowa obróbka zgrubna, taka jak wycicie spiralne moe zosta zamieniona na obróbk wgłbn. Dla pocztkujcych uytkowników, wana jest moliwo graficznej ilustracji strategii obróbki lub parametrów, jakie dostpne s w oknie dialogowym. W SolidCAMie opisy graficzne funkcji dostpne s w systemie pomocy, lecz nie s dostpne jako cz składowa okien dialogowych. W trakcie wykonywania oblicze cieki narzdzia nie ma moliwoci wykonywania innych operacji. SolidCAM SolidCAM 2006 Przegld produktu Page 11

12 Rysunek 8 Indeksowana obróbka wielostronna 3+2 czci elektronicznej SolidCAM posiada szczególne moliwoci w przypadku obróbek wielu czci zamocowanych na palecie i według CIMdata moe sta si liderem na rynku tego typu obróbek. Moe to by szczególnie przydatne w produkcji seryjnej. Cz moe zosta umieszczona w dowolnym miejscu na palecie. Zero programu jest okrelane automatycznie. Uytkownik moe obrobi wiele kopii tej samej czci za jednym razem lub te zdefiniowa specyficzn obróbk dla kadej z czci na palecie. Uytkownik moe take wykonywa operacje frezowania 2D oraz 3D na jednej lub wielu czciach. Operacje indeksowania w celu obrotu palety s wykonywane automatycznie. SolidCAM umoliwia obróbk czci na wycinarkach drutowych 2 i 4 osiowych. Moliwe s obróbki profili, profili z pochyleniem stałym i zmiennym, jak równie obróbki 4-osiowe. Inteligentne algorytmy zapobiegaj wypadniciu czci materiału. SolidCAM daje uytkownikowi pełna kontrol nad punktami zatrzymania oraz warunkami cicia w kadym punkcie profilu. Rysunek 9 4-osiowa obróbka wycinania drutowego 4. Obróbka 3- do 5 osi SolidCAM dostarcza konkurencyjnych moliwoci obróbki od 3 do 5 osi. Uytkownik wskazuje na modelu powierzchnie do obróbki. Mona take zdefiniowa powierzchnie, które narzdzie ma omin. Dla obróbk 3 osiowych dostpne jest wiele strategii obróbczych. Jeden z angielskich uytkowników zauwaył, e: szczególnie podoba mu si szeroka gama strategii, jaka dostpna jest w SolidCAMie. Strategie te to: Planowanie Stałe-Z Liniowo Gama strategii spiralnych Promieniowo Wybranie kołowe Równolegle lub prostopadle do dowolnej krzywej Zagniedone kontury Obróbka ołówkowa Obróbka 3D ze stałym krokiem Jednoczesna obróbka obszarów stromych i płaskich. SolidCAM automatycznie wykrywa strome i płaskie obszary modelu, dziki czemu, do Strona 12 SolidCAM 2006 Przegld produktu SolidCAM

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania

SolidCAM - najczęściej zadawane pytania SolidCAM - najczęściej zadawane pytania 1. Jaka jest liczba programowalnych osi (ile, jakich)? System SolidCAM umożliwia programowanie ścieżek narzędzia w 5 osiach lub więcej, programowanie robotów 6 osiowych,

Bardziej szczegółowo

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. SolidCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA SolidCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista szkoleń

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II

EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wydanie II Wstp (13) SPIS TRECI Cz I Podstawy obsługi aplikacji (17) Rozdział 1. Wiadomoci ogólne (19) Struktura programu (19) Wymagania sprztowe (19) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAM. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAM Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor:

Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA. InventorCAM. Autoryzowany Dystrybutor: Centrum Szkoleń Inżynierskich OFERTA SZKOLENIOWA InventorCAM 2014 Autoryzowany Dystrybutor: Spis treści: 1. Centrum Szkoleń Inżynierskich Premium Solutions Polska... 3 2. Miejsca szkoleń... 4 3. Lista

Bardziej szczegółowo

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 - Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a - 3 - Uruchomienie Mastercam a: - 4 - Wiadomoci o HASP i NetHASP. - 4 - Wybieranie Pomocy - 5 - Uywanie pomocy online

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu.

WSTĘP. 1. Pierwsza część zawiera informacje związane z opisem dostępnych modułów, wymaganiami oraz instalacją programu. WSTĘP Podręcznik został przygotowany przez firmę Falina Systemy CAD CAM dla użytkowników rozpoczynających pracę z programem SmartCAM v19.6. Materiał informacyjno-szkoleniowy został podzielony na trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES

DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES DLA FAMOT PLESZEW SUPPORT NOTES PTC GRANITE Partner EdgeCAM uczestniczy w programie PTC GRANITE Partner co owocuje możliwością bezpośredniego wczytywania plików Pro/ENGINEER (z wszystkich wersji łącznie

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

Komputerowe wspomaganie wytwarzania efektywna obróbka w edgecam Profesjonalne programowanie maszyn cnc Komputerowe wspomaganie wytwarzania Pomimo coraz większych możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia programowania

Nowoczesna technologia programowania 20 letnie doświadczenie w branży EDM Mieszcząca się w Berlinie firma DCAM GmbH jest producentem oprogramowania CAM dla wycinarek drutowych od 1989 roku. Uznaj nasze 20 letnie doświadczenie za wystarczający

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia

Skuteczność NCBrain. Funkcja NCBrain. Usuwanie zbędnych przejść w powietrzu. Automatyczne dodawanie ścieżek w obszarach przeciążenia narzędzia Skuteczność NCBrain Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie prędkości skrawania dzięki użyciu ATC Zmienny Kąt Opasania Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opacz, 12.02.16

Zał.1 Opacz, 12.02.16 Zał.1 Opacz, 12.02.16 Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 8/02/2016 P na Zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ZW3D 2015 CAM

Co nowego w ZW3D 2015 CAM Co nowego w ZW3D 2015 CAM Informacje ogólne o Ulepszone workflow o Frezowanie Poprawiony kernel dla zgrubnych Poprawiony kernel dla wykańczających Wzmocnienie operacji Ograniczenie kątowe Nowe Połączenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Moduł do. obróbki elektroiskrowej

Moduł do. obróbki elektroiskrowej Moduł do obróbki elektroiskrowej 2 / PEPS obróbka elektroiskrowa Czysta wydajność. PEPS to jeden z wiodących systemów CAD/CAM, który po 30 latach stosowania w praktyce w ponad 50 000 instalacjach wciąż

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM INFORMATYKI 0

LABORATORIUM INFORMATYKI 0 1. Uruchomi VS Express 2. Wybra z menu File, New Project 3. W oknie dialogowym New Project a. Podwietli Windows Application b. W pole Name wpisa własna nazw np. Program7 4. Zostanie utworzony szkielet

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

NX CAM nowe możliwości

NX CAM nowe możliwości Nie tylko CAD Rys. 1. Ekran startowy NX 7.5 NX CAM nowe możliwości Cz. 1: Frezowanie Czytelnicy e-wydań CADblog.pl zdają sobie zapewne doskonale sprawę z faktu, iż Siemens PLM Software ma w swojej ofercie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM Autorzy: prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41

Wstöp Rozdziaä 1. Instalacja Edgecam 2014 R1 PL Rozdziaä 2. Pierwsze uruchomienie... 41 Spis tre ci Wst p... 15 Edgecam... 15 Edgecam & Vero Software Ltd.... 16 Edgecam & Nicom... 17 Edgecamblog... 17 Dla kogo przeznaczona jest ksi ka?... 18 Zawarto DVD... 18 Wymagania sprz towe... 18 Struktura

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT

SYSTEM CAD/CAM ESPRIT SYSTEM CAD/CAM ESPRIT Producentem systemu ESPRIT CAD/CAM jest firma DP Technology. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie środowiska do potrzeb produkcyjnych. Program umożliwia

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL

SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL SKRÓCONY OPIS NOWOŚCI Edgecam 2009R1 PL Brak moŝliwości instalacji Edgecam 2009R1 na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować Edgecam do wersji 2009R1 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek

Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek CAM Express Zaawansowane oprogramowanie dla zaawansowanych obrabiarek Siemens PLM Software www.siemens.com/velocity Wydajne programowanie CAM, zapewniające szerokie możliwości programowania obrabiarek

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2008 Nasza oferta - Produkcja precyzyjnych części prototypowych - Produkcja serii testowej - Produkcja seryjna precyzyjnych części maszyn z różnych metali, w tym stali hartowanej i trudne w obróbce materiały,

Bardziej szczegółowo