Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci: ROZDZIAŁ I - 3 -"

Transkrypt

1 Spis treci: ROZDZIAŁ I Wprowadzenie do Mastercam X2-3 - Uruchomienie Mastercam a Uruchomienie Mastercam a: Wiadomoci o HASP i NetHASP Wybieranie Pomocy Uywanie pomocy online Dokumentacja Mastercam X2-6 - Przegld dokumentacji PDF Wytyczne PDF Wsparcie i Serwis Mastercam Obszar roboczy Mastercam a Terminy i pojcia Mastercam a Okno graficzne Pasek Stanu Zakładki Menadera cieek i brył Pasek narzdzi Interaktywne podpowiedzi Narzdzia Okna dialogowe Pasek Ribbon bar Nawigacja paska Ribbon bar Blokowanie i odblokowanie pól Wprowadzanie wartoci do pól Dokowanie pasków Tryb nauki AutoKursor i Wizualna podpowiedz Pasek Ogólny wybór Pasek szkicowania Czynny, stały i pozorny obiekt Łacuchy Menu prawego klawisza myszy Klawisze skrótu Definicja maszyny/menader kontroli układu sterowania cieki narzdzia cieki narzdzia i Asocjacja Biblioteki operacji Biblioteki narzdzi Biblioteki materiałów Menu Mastercam a Menu Plik Menu Edycja Menu Widok Menu Analiza Menu Utwórz Menu Bryły Menu Zmie Menu Typ Maszyny Menu cieki Menu Ekran Menu Ustawienia Menu Pomoc Dostosowanie obszaru roboczego Ustawianie wykonanych pasków narzdzi Otwieranie zapisywanie i ponowne wybieranie plików paska narzdzi Dopasowanie funkcji paska narzdzi

2 Wizualna podpowiedz Drag and Drop Dodawanie funkcji i pasków narzdzi Dodajc funkcj z zakładki Pasek Narzdzi do nowego albo istniejcego paska: Wykonywanie menu prawego klawisza myszy Dodawanie separatorów do pasków /menu Dodawanie pionowych separatorów na pasku narzdzi: Dodawanie poziomych separatorów do menu Usuwanie separatorów z pasków Usuwanie separatorów z menu: Tworzenie i zapisywanie pasków stanu Pokazywanie/ukrywanie pasków narzdzi Tworzenie połoenia paska narzdzi Ładowanie połoenia paska narzdzi: Usuwanie połoenia pasków Uywanie menu pasków narzdzi Mapowanie dostosowanych skrótów klawiszy Otwieranie, zapisywanie i resetowanie plików map klawiszy Dodawanie albo modyfikacja przypisanych skrótów Dodawanie albo modyfikacja przypisanych klawiszy skrótów Usuwanie przypisanych skrótów Usuwanie przypisanych skrótów: Ustawienia domylne i preferencje (konfiguracja) Konfiguracja Mastercam X Zarzdzanie plikami konfiguracyjnymi Ustawienia wartoci domylnych Tolerancje Pliki Ekran Kolory Łacuch Cieniowanie Bryły Drukowanie Ustawienia CAD Właciwoci wymiarowe projektu Konfiguracja Systemu Wymiar tekstu Notatka Linie Wymiarowe/Pomocnicze Ustawienia Wymiaru Pocztek/Wyjcie cieki Post Dialog Defaults Backplot Weryfikacja Ustaw Konfiguracja plików łczonych Zmiana jednostek miar (metryczne/calowe) Rola definicji maszyny i kontroli Definicja Układu Sterowania i domylne tory narzdzia Praca z post procesorami Otwieranie plików Zapisywanie plików Otwieranie plików innych aplikacji Wybieranie edytora

3 ROZDZIAŁ II Design Podstawy rysowania i projektowania Uywanie paska AutoKursor a Wizualna Wskazówka Wprowadzanie współrzdnych połoenia Uywanie trybu FastPoint do wprowadzania współrzdnych Ustawienia działania AutoKursor a Uywanie Tymczasowy AutoKursor a Uywanie paska Wzgldne połoenie Wybieranie obiektu Uywanie paska Ogólny Wybór Metody Ogólnego Wyboru Ustawienia wyboru obiektów Maskowanie Łacuch Geometria Krawdziowa Łacuchy Brył Ustawienia cech Ustawienia cech dla nowych obiektów Zmiana cech obiektów Wybór/zmiana koloru Ustawianie głównej warstwy Ustawienia głbokoci Z Praca w trybie 2D i 3D Zmiana wywietlania okna graficznego Zoom Ustawienia Widoków Ustawienia Płaszczyzny/Widok/WCS Widoki, płaszczyzny i system współrzdnych Standardowe widoki Uywanie opcji menu Widok/ Płaszczyzna / WCS Ustawianie rónych N_powierzchni od K_powierzchni Uywanie WCS i N_płaszczyzny do ustawiania cieek narzdzia Ogólne wytyczne Poziomy układ maszyny Przesunicie lokalnego układu współrzdnych do dowolnego punktu i orientacji na czci (płaska obróbka) Narzdzie tokarskie a definicje maszyny Narzdzia obrotowe na centrum tokarsko-frezarskim Płaszczyzna toczenia K_płaszczyzna Praca z tokark pionow głowica narzdziowa przy toczeniu Edycja twojej pracy Cofnij/Powtórz Kasowanie/przywracanie Przywracanie obiektów Tworzenie geometrii Uywanie paska narzdzi szkicu Edycja obiektów Tworzenie punktów Tworzenie linii Tworzenie łuków i okrgów Tworzenie rónorodnych kształtów Tworzenie splajnów Uywanie paska Splajn Tworzenie Prymitywów Wytyczne dla pracy z prymitywami Modyfikacja geometrii Edycja obiektów

4 Podmenu Obetnij/Złam Transformacja obiektów Przydzielanie nowych atrybutów do przekształconych obiektów Analiza obiektów Praca na warstwach Ustawienie biecej warstwy Uywanie menu prawego klawisza myszy w Menadera Warstw ROZDZIAŁ III Obróbka skrawaniem Przegld procesów obróbki skrawaniem Wybieranie definicji maszyny i układu sterowania Wybieranie definicji maszyny Edycja Definicji Maszyny Praca z plikami i definicj układu sterowania Menader Definicji Układu Sterowania Edycja Opcji Budowa Listy Post Procesorów Zatwierdzanie Plikami układu sterowania/ post procesora Praca z właciwym układem sterowania Tolerances (tolerancje) Communications (komunikacja) Files (pliki) NC Dialog NC Output Rónorodne wartoci całkowite/rzeczywiste System Roboczy Tool (narzdzie) Linear Arc (łuk) Rotary (obrót) Feed (posuw) Cutter Compensation (kompensacja) Machine Cycles (cykle maszyny) Drill Cycles (cykle wiercenia) Cykle konserwowe tokarki (lathe canned cycles) Podprogramy (Subprograms) Domylne operacje (Pration Defaults) Text Opcje Menu Prawego klawisza myszy Praca z Menaderem Operacji Uywanie strzałek Tworzenie Grup Maszyny i Grup cieek narzdzia Ustawienia Właciwej Grupy Maszyny Zakładka Pliki Zakładka Ustawienia Narzdzia Zakładka Ustawienia Przygotówki Zakładka Strefa Bezpieczestwa Tworzenie cieek narzdzia Typy Frezarskich cieek Narzdzia cieki po konturze Tworzenie zakładek dla cieek po konturze cieki po okrgu Wiercenie Wybierz cykle wiercenia Wybieranie punktów wiercenia Sortowanie punktów wiercenia Edycja punktów wiercenia Podstawowe cechy wiercenia

5 cieki narzdzia kieszeni cieki narzdzia modeli krawdziowych Specjalne cieki narzdzia Typ cieek powierzchniowych Typy cieek wieloosiowych Wybór geometrii dla 5-osiowych cieek narzdzia Tokarskie cieki narzdzia Ogólne cieki tokarskie cieki narzdzia frezowania obrotowego Typy cieek konturowych osi-c Typy cieek wiercenia osi-c Operacje Specjalne Typy cieek Rutera cieki Wiercenia Bloku Praca z zespołem głowic cieki Geometria rozmieszczenia(nesting) cieki Grawerskie Techniczne cieki łacucha Praca z otwartymi i zamknitymi łacuchami Kierunek łacucha cieki Konturowe Łacucha Synchronizacja łacuchów Wybieranie narzdzi Wybieranie narzdzia Uywaj menu parametrów cieek narzdzi Zarzdzanie operacjami cieek narzdzi Uyj ikon Menadera Operacji Wywietlanie cieek narzdzia Wskazówki dla pracy z operacjami Edycja operacji Edycja wspólnych parametrów Zmiana nazwy plików NC Zmiana numeru programu Ponowne numerowanie narzdzi Ponowne numerowanie Odsunicia Odwracanie cieek narzdzi Przeliczanie posuwu / prdkoci Backplot i Weryfikacja Operacje Backplot a Opcje Weryfikacji Weryfikacja Generowanie kodów Post procesor i definicja maszyny/układu sterowania Pliki NCI Generowanie kodów operacji ROZDZIAŁ IV Przykłady Przykład 1: Tworzenie geometrii 2D i cieek narzdzia Rysowanie geometrii krawdziowej 2D wiczenie 1: Pocztek Tworzenie nowego pliku Przełczanie midzy trybem calowym a metrycznym wiczenie 2: Tworzenie elementów konstrukcyjnych Tworzenie punktu podstawy Umieszczenie pierwszej linii prowadzcej Rysowanie drugiej linii pomocniczej Uywanie bezporedniej pomocy do szybszej nauki Zapisywanie własnej pracy

6 wiczenie 3: Rysowanie łuków Tworzenie łuku przez przecignicie koła Tworzenie łuku przez wybranie punktów kocowych wiczenie 4: Rysowanie ramion Tworzenie linii stycznych do łuku Lustrzane odbicie linii wiczenie 5: Wykoczenie rysunku Przycinanie łuku w kolanku Tworzenie zaokrglenia Tworzenie torów narzdzia wiczenia 6: wybór maszyny roboczej Wybór maszyny Zmiana widoku Ustawienia opcji w zakładce Plik Definiowanie przygotówki wiczenie 7: Tworzenie toru narzdzia Wybranie geometrii i narzdzia Wprowadzanie parametrów skrawania Tworzenie wej i wyj po łuku wiczenie 8: Podgld torów narzdzia Wybranie opcji Backplot Uruchomienie symulacji wiczenie 9: Generowanie kodów NC Generowanie kodów NC Przykład 2: Praca na rónych płaszczyznach konstrukcyjnych Rysowanie drzwi w 3D wiczenie 1: Rysowanie zarysu drzwi Rysowanie zarysu drzwi Tworzenie wytycznych dla paneli Dodawanie paneli Rysowanie dolnych krawdzi wiczenie 2: Rysowanie otworu i płytki na klamk do otwierania drzwi Wybór nowej warstwy i rysowanie otworu pod klamk Ustawienie głbokoci Z i płaszczyzny konstrukcyjnej Rysowanie otworów Rysowanie pogłbienia pod blaszk Rysowanie otworów pod ruby wiczenie 3: Rysowanie pogłbienia pod zawias Przygotowania do rysowania geometrii dla zawiasu Obrys pierwszego zawiasu Koczenie pierwszego zawiasa Tworzenie lokalizacji pod otwory Rysowanie otworów Kopiowanie skoczonego zawiasa do innej lokalizacji. Obróbka drzwi wiczenie 4: Ustawienia robocze Dobieranie maszyny i ustawianie narzdzi Wybieranie plików i opcji materiału Okrelanie przygotówki Wywietlanie całej geometrii wiczenie 5: Przygotowanie cieek narzdzia do obróbki kieszeni Wybór płaszczyzny narzdzia i geometrii Wybieranie narzdzia Wprowadzanie parametrów skrawania Frezowanie kieszeni zawiasów Wybór narzdzi Wprowadzanie parametrów skrawania wiczenie 6: Wiercenie otworów pod ruby Ukrywanie cieek narzdzi Wybór płoenia otworu i definicja narzdzia

7 Wprowadzanie parametrów wiercenia Wiercenie otworów dla płytki zawiasu wiczenie 7: Frezowanie otworów Wybór otworu i narzdzia Wprowadzanie parametrów skrawania Tworzenie głbokoci ci i wykaczajcych przej Wybranie otworu pod gałk Wprowadzanie parametrów frezowania Przykład 3: Toczenie i frezowanie na centrum tokarskim Tory narzdzia 2D wiczenie 1: Ustawienia robocze Organizacja geometrii Wybieranie maszyny i materiału Okrelanie granic przygotówki Okrelanie granic uchwytu wiczenie 2: Obróbka zgrubna rednicy zewntrznej Tworzenie cieek planowania Wybieranie geometrii dla obróbki zgrubnej r. zew Wybieranie narzdzia i parametrów zgrubnych Tworzenie ruchów wej i wyj wiczenie 3: Czyszczenie zewntrznych pozostałoci przygotówki Wybieranie narzdzia i geometrii Wprowad parametry obróbki zgrubnej wiczenie 4: Obróbka wykaczajca r. zew Wybieranie narzdzia i parametrów obróbki wykaczajcej Wybieranie lokalizacji gwintu i narzdzia Wybieranie rodzaju gwintu i luzów Wprowadzanie parametrów skrawania Podgld czci cieki osi C i Frezowanie na centrum tokarskim wiczenie 5: Obróbka szeciokta Przygotowania do tworzenia cieek narzdzi w osi C Wybór geometrii i narzdzia Wprowad parametry obróbki Ustawienia ruchów wejcia i wyjcia Tworzenie wielokrotnych przej wiczenie 6: Wiercenie otworów pod ruby Wybór geometrii i narzdzia Filtrowanie listy narzdzi Wprowadzanie pozostałych parametrów Kopiowanie operacji Wybór narzdzia do operacji wiercenia Zmiana parametrów wiercenia i regeneracja operacji Tworzenie operacji gwintowania. wiczenie 7: Frezowanie otworów Wybór geometrii Wybieranie narzdzia i wprowadzanie parametrów wiercenia Frezowanie otworów Tworzenie operacji pogłbiania Weryfikacja operacji Przykład 4: Tworzenie prostej cieki narzdziowej w module wycinania drutowego wiczenie 1: Okrelenie punktu startowego oraz punktu cicia wiczenie 2: Nałoenie cieki narzdziowej wiczenie 3: Zmiana geometrii modelu wiczenie 4: Nałoenie cieki narzdziowej 4 osiowej Przykład 5: Praca w module ART

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych

Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS. Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Technologia informacyjna na kierunku Ekonomia SYLLABUS Moduł 1. Podstawy technik informatycznych Od studenta wymagana jest wiedza i zrozumienie podstawowych zagadnie z zakresu technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Haas Special Edition

Haas Special Edition Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, 02-979 WARSZAWA TEL. (22) 842 01 08, 601 852 158, FAX. +48 22 379 44 90 TOMASZ.GONTARSKI@ESPRITCAM.PL

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki

Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Pierwsze kroki z Alibre CAM 1.2 Samouczek 1: 2.5 osiowa obróbka uszczelki Zastosowanie 2 ½ osiowej obróbki kształtowej 2 Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD

PEPS CAD/CAM SYSTEM. Interfejsy Modułu CAD. Moduł CAD PEPS CAD/CAM SYSTEM Z ponad 40 000 instalacji i 25 lat doświadczenia na rynku światowym, PEPS jest jednym z wiodących Systemów CAD/CAM. We współpracy z producentami Obrabiarek CNC i producentami Sterowników

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I Spis treści WPROWADZENIE... 1 Krótki przewodnik po książce... 2 ROZDZIAŁ 1. PIERWSZY PROJEKT... 5 Ćwiczenie 1.1. Definiujemy projekt... 6 Ćwiczenie 1.2. Tworzymy model części... 7 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Allplan Precast. Podręcznik

Allplan Precast. Podręcznik Allplan Precast Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D

Instrukcja obsługi Sinumerik 840D FESTO Sp. z o.o. Instrukcja obsługi Sinumerik 840D Frezowanie Opracowanie na podstawie instrukcji firmy Maier GmbH Przygotował: Piotr Lecyk - - 2 WSTĘP Opracowanie to ma pomóc w nauce obsługi i programowania

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Nowości w tym wydaniu

Nowości w tym wydaniu ProNest Nowości w tym wydaniu ProNest 2015 zawiera nowe, zaawansowane funkcje i ulepszenia poprawiające jakość oraz wydajność pracy, a jednocześnie znacznie upraszcza interfejs użytkownika. Kliknij łącze

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń zawodowych

Lista szkoleń zawodowych OFERTA DARMOWYCH SZKOLEŃ PO GODZINACH PRACY dla pracowników zamieszkałych w woj. kujawsko pomorskim z max. średnim wykształceniem w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1.1.

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki

1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 1 1. Ćwiczenie 1: Obróbka uszczelki 2 1.1. Wprowadzenie To ćwiczenie demonstruje przygotowanie obróbki prostej pryzmatycznej części jak uszczelka z rysunku powyŝej, przy pomocy operacji obróbki 2 ½ osi.

Bardziej szczegółowo

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1

Allplan 2015. Nowości w Allplan 2015-1 Allplan 2015 Nowości w Allplan 2015-1 Podręcznik ten, wraz z towarzyszącym mu programem, jest prawnie chroniony. Żadna z części tego dokumentu nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo