My World 1 Rozkład materiału

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "My World 1 Rozkład materiału"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ LEKCJA Zapis w dzienniku FUNKCJE JĘZYKOWE SŁOWNICTWO I STRUKTURY JĘZYKOWE PODSTA WA PROGRA MOWA INNE UMIEJĘTNOŚCI Hello! Opener It s nice to see you. Witamy się i żegnamy po angielsku. Lesson 1: What s your name? What s your name? Przedstawiamy się i pytamy o imię. Lesson 2: Colours Colours. Poznajemy kolory i określamy kolor różnych rzeczy. Lesson 3: In the garden In the garden. Poznajemy nowe kolory i mówimy zdania o ogrodzie. Wild animals. Wykonujemy plakat o dzikich zwierzętach. Review 1 Hello! pierwszego i oceniamy Powitanie i pożegnanie. Pytanie o imię. Przedstawianie się. kolorów. Pytanie o kolor. kolorów. obrazka zgodnie z Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt. rozdziału pierwszego. Rozumienie treści filmu. Hello. Goodbye. It s nice to see you. See you next time. Fred, Kate, Snap, Honey, Chatty. What s your name? I m What colour is this? Tell me, please. Red, yellow, orange. Kite. Blue, green. Tree, flower. It s a tree. It s a green tree. Yes. No. Wild animals, crocodile, parrot, bear. What colour are the parrots? What colour is your parrot? I m a crocodile. rozdziału pierwszego. Hello. Look. Kite. Tree. 3a, 3b, 8 Poznanie podręcznika. Stosowanie reguł zabawy. Wycinanie bączka z papieru. Mieszanie barw. Poznanie gry MissingGame Rysowanie wybranego obiektu. Recytowanie rymowanki z ilustracją ruchową. Poznanie trybu życia papug i krokodyli. Wykonanie plakatu różnymi technikami: rysowanie, malowanie, wyklejanie. obiektów

2 2 It as an orange flower. Oglądamy film o kolorowym świecie wokół nas. Określanie koloru. podczas pokazu Red. Yellow. Blue. Green. Orange. Goodbye. 3d,, 7 widzianych w czasie filmu. Łączenie kropek. 2. School Opener It s a cool school. Recytujemy rymowankę o szkole. i nazywanie kolorów. It s a school. It s a cool school. Red, yellow, green, blue. Wypowiadanie się na temat ilustracji. różnic. Lesson 1: Thank you, Fred! Thank you, Fred! Słuchamy historyjki i nazywamy przybory szkolne. przyborów szkolnych. obrazków zgodnie z Czytanie globalne nazw przyborów szkolnych. Pencil, crayon, pen, rubber. Wow! Look! Thank you. Horray! Odgadywanie nazwy przedmiotu na podstawie jego kształtu. Lesson 2: My classroom My classroom. Wskazujemy i nazywamy rzeczy w klasie. obiektów związanych z klasą. obiektów zgodnie z Czytanie globalne. Children, classroom, desk, chair, board. It s a desk. Odgadywanie, którego obiektu brakuje na ilustracji. Lesson 3: My school bag. My school bag. Nazywamy rzeczy, które nosimy w tornistrze. przyborów szkolnych. obiektów w trakcie School, school bag, pencil case, book. What s this? It s a pen. 2, 3b, 3d, Our school. Wykonujemy plakat o ciekawych miejscach w naszej szkole. odpowiednich elementów ilustracji. elementów wyposażenia klasy. Wymienianie znanych słów. Tree, flower, kite. Red, green, yellow, blue, orange. Chair, school, children, school bag, pencil case, pencil, crayon, rubber, pen, notebook., 8 Poznanie szkół z różnych krajów świata. Rysowanie klasy. Fotografowanie ważnych miejsc w szkole. Review 2 School. drugiego, oceniamy rozdziału drugiego. rozdziału drugiego. Wykonanie modelu piórnika z papieru.

3 3 It s a school. Oglądamy film o szkole. 3. Toys Opener This is my toy. Recytujemy rymowankę o zabawkach, mówimy o swoich zabawkach. Lesson 1: My toy is great! My toy is great! Słuchamy historyjki, śpiewamy piosenkę o zabawkach. Lesson 2: A present A present. Słuchamy dialogu, recytujemy rymowankę o zabawkach. Lesson 3: My favourite toy. My favourite toy. Słuchamy nagrania o ulubionych zabawkach, recytujemy rymowankę. All the children love playing. Poznajemy różne zabawy, nagrywamy film. na zdjęciach obiektow, które powiły się w filmie. rzeczy związanych ze szkołą. podczas pokazu zabawek zgodnie z Mówienie zdań o zabawkach. zabawek. obiektów w czasie zabawek. elementów obrazka w czasie zabawek. obrazków w trakcie narysowanej zabawki. zabaw na ilustracji. zabawek w liczbie mnogiej. Children, rubber, book, crayons, board, pencil case. It s a board. This is my toy. It s red. It s great! Toys, car, plane, ball, drum. This is my blue car. It s great. Present, teddy bear, doll, truck. Here you are. I ve got a teddy bear. Guitar, trumpet, bike, train, boat. This is my boat. It s my favourite toy. It s great. My train. We love toys. Cars, trucks, planes, dolls, balls, teddy bears. We love playing. Let s play all together., 7 2, 3b, 3d,, 7, 8 Rysowanie po śladzie. Rysowanie siebie i kolegi/koleżanki. Naśladowanie ruchem czynności. Rysowanie zabawek. Gra w Bingo. Odgadywanie, którego obiektu brakuje na ilustracji. Rysowanie swojej zabawki. Śpiewanie piosenki o zabawkach. Ilustrowanie ruchem różnych zabaw. Wspólna zabawa i nagrywanie filmu. Review 3

4 4 Toys. trzeciego, oceniamy rozdziału trzeciego. rozdziału trzeciego. Gra w Miming Game. Presents are great. Oglądamy film o zabawkach, powtarzamy nazwy zabawek. Rozumienie dialogów w filmie. i nazywanie zabawek widzianych w filmie. w czasie pokazu Present, teddy bear, doll, car, plane, bike, ball, truck, boat, trumpet, train, drums, toys. 3b, 7 Zapamiętywanie obiektów występujących w filmie. Naśladowanie ruchem czynności. 4. Pets Opener A great, green pet. I ve got a pet. A great, green pet. Look at my pet. Poznanie zasad opieki nad domowymi zwierzętami. Mówimy rymowankę o kameleonie i rysujemy swoje zwierzątko. Lesson 1: I ve got a parrot. I ve got a parrot. zwierząt domowych i słuchamy historyjki z ich udziałem. zwierząt domowych. elementów obrazka w trakcie słuchania historyjki. zwierząt na ilustracjach zgodnie z Parrot, hamster, goldfish, canary, rabbit. I ve got a pet. A great, green pet. Look at my pet. I ve got a parrot. I ve got a hamster and a goldfish. 3d, 4, Gra w Sentence String. Mówienie zdań o zwierzętach. Lesson 2: Big and small Big and small. Opisujemy wygląd zwierząt i mówimy o nich rymowankę. Wykonujemy papierowe zwierzątka. zwierząt domowych. wyglądu zwierząt z wykorzystaniem określeń wielkości. i zdań Cat, dog, small, big. I ve got a goldfish. It s a big dog. It s a small cat. It s a parrot. 3b, 4, Wykonanie zwierząt z papierowych torebek. ilustracji zgodnie z Lesson 3: I can jump! I can jump! czynności. Climb, swim, jump, run. I can run. Look at me. 4,, 8 Śpiewanie piosenki z ilustracją ruchową. Gra w Miming Game.

5 różnych czynności i mówimy o nich. ilustracji w trakcie Wonderful World Strange pets. Poznajemy zwierzęta domowe dzieci z innych krajów, wykonujemy figurki zwierząt domowych. Rozpoznawanie zwierząt na ilustracji. wyglądu zwierząt. Big pets, small pets. Jump, run, climb, swim., 8 Wypowiadanie się na temat ilustracji. Rysowanie dużego i małego zwierzęcia. Wykonanie figurek zwierząt z różnych materiałów. Review 4 Pets. czwartego, oceniamy językowych z rozdziału czwartego. słownictwa i językowych z rozdziału czwartego. Gra w Simon Says. She s got a bowl. Oglądamy film o zwierzętach domowych. zwierząt widzianych w czasie oglądania filmu. zwierząt. Łączenie obiektów na podstawie filmu. Goldfish, rabbit, dog, parrot, hamster, cat, canary, cat. 7 Zapamiętanie obiektów występujących w filmie. Łączenie zwierząt z odpowiednimi obiektami. w czasie pokazu. My family Opener A funny family. Przedstawiamy kolegę i pytamy o jego samopoczucie. Pytanie o samopoczucie i udzielanie odpowiedzi na to pytanie. Przedstawianie kolegi. How are you? Fine, thanks. This is my friend. Here you are., 8 zwierząt. Lesson 1: This is my brother This is my brother. członków rodziny i słuchamy historyjki. Predstawiamy członków rodziny i przyjaciół. członków rodziny. Przedstawianie członków rodziny i przyjaciół. Przedstawianie członków rodziny i przyjaciół, pytanie o samopoczucie i Brother, sister, baby, friends. Yes. No, a sister. This is my How are you? Fine, thanks. 4, Dopasowywanie połówek obrazków.

6 6 odpowiadanie. Lesson 2: Mummy and Daddy Mummy and Daddy kolejnych członków rodziny, recytujemy rymowankę. Wykonujemy rodzinną wycinankę. członków rodziny. członków rodziny na zdjęciu. obrazków zgodnie z Przedstawianie postaci z wycinanki. Family, mummy, daddy, grandma, grandpa. This is my family. This is me. 4, Wykonanie rodzinnej wycinanki. Lesson 3: My house My house. pomieszczeń w domu, powtarzamy nazwy członków rodziny. pomieszczeń w domu. i nazywanie postaci i pomieszczeń na ilustracjach. Wykonywanie poleceń. House, kitchen, bathroom, living room, bedroom. In the kitchen. Chatty is in the living room. 3b, 4,, 8 Odszukiwanie postaci ukrytych na obrazku. Zabawa w grupie. Poznajemy domy z różnych zakątków świata, wykonujemy modele domów. Poznanie nazw domów z różnych części świata. pomieszczeń domu. wykonanych modeli domów. House, living room, bathroom, bedroom, kitchen. 1, 2b, 3b, 4, 8 Rysowanie domu swoich marzeń. Wykonanie modelu domu. Review My family. piątego, oceniamy językowe rozdziału piątego. rozdziału piątego. Let s visit Steven s house. Oglądamy film o domu i rodzinie Stevena. pomieszczeń w domu, członków rodziny i kolorów. w czasie pokazu Town, house, hall, stairs, living room, bedroom, kitchen, bathroom, garden, flowers, train, toys, family, Grandma, Grandpa, baby, sister, brother, Mummy, Daddy. 3d,, 7 Rozpoznawanie na obrazkach obiektów z filmu. 6. My body Opener One hand, two hands. Nazywamy części ciała i części ciała. Określanie liczby części ciała. One hand, two hands. One foot, two feet. Clap, everyone. Recytowanie rymowanki z ilustracją ruchową.

7 7 określamy ich liczbę. Jump, everyone. It s fun. Lesson 1: Hands up! Hands up! Nazywamy części ciała i liczymy do trzech. części ciała. Określanie wielkości części ciała. Liczenie do trzech. obiektow na ilustracji w trakcie słuchania. One hand, two hands. One foot, two feet. Clap, everyone. Jump, everyone. It s fun. One, two three. Small hands, big hands. 4, Lesson 2: I ve got two eyes I ve got two eyes. części twarzy i określamy ich liczbę. nazywanie części twarzy. Czytanie nazw części twarzy w sposób globalny. obrazków zgodnie z Eyes, ears, mouth, nose. I ve got two small eyes. I ve got one big mouth. 3b, 4, Wykonanie maski z papierowego talerzyka. Zabawa w parach. swojwj maski. Lesson 3: I m happy I m happy. Nazywamy części ciała, określamy nastrój. nazywanie części ciała. Określanie nastroju. elementów na ilustracjach zgodnie z Leg, tummy, arm. Happy, sad. This is my teddy bear. It s got 3b, 4, Lepienie figurki z plasteliny. Wykonanie misia zgodnie z Amazing totems. Oglądamy indiańskie totemy, robimy figurki wesołych stworków. nazywanie części ciała. wyglądu totemu. Określanie koloru. It got a big head. It s green. 2, 3b, 4,, 8 Rozumienie znaczenia słowa totem Poruszanie się w rytm muzyki. Rysowanie totemu. Wykonanie stworów z różnych materiałów. Review 6 My body. rozdziału szóstego. rozdziału szóstego. Zabawa w Simon Says.

8 8 szóstego, oceniamy Look at me. Oglądamy film, utrwalamy nazwy części ciała. Zaznaczanie części ciała prezentowanych w filmie. wyglądu bałwanka. w czasie pokazu Head, hair, snowman, eyes, ears, nose, mouth, tummy, arms, hands, legs, happy, run, jump, swim, run, clap, black, orange, carrot., 7 Rysowanie bałwanka. 7. The weather Opener Rain, rain, go away. Mówimy rymowankę o deszczu. Rain! Rain! Go away! Come again another day! Rain, please stop. Oh no! Rain! Run! Wypowiadanie się na temat ilustracji. Zachowanie dyscypliny podczas zabawy. Lesson 1: I like sun! I like sun! Poznajemy określenia pogody, słuchamy historyjki. Określanie pogody. obrazków podczas słuchania I can see Sun, rain, wind, snow. I like snow. I love sun. Yes, I do. 4,, Rysowanie symboli pogody. Lesson 2: It s cold It s cold. Poznajemy nowe określenia pogody, liczymy do sześciu. Określanie pogody. Liczenie od 1 do 6. obiektów na ilustracjach zgodnie z Cold, hot, snow, rain, sun, wind. One two, three, four, five, six. One is red. 3b, 4, Wypowiadanie się na temat zdjęć. Zabawa w parze. Lesson 3: Clothes Clothes. ubrań, wycinamy i kolorujemy ubrania. nazywanie ubrań. obrazków zgodnie z wykonanych ubrań. Shorts, T-shirt, skirt, hat, sweater, jeans. 4,, Wykonanie i kolorowanie ubrań z papieru. I like rainbows. Poznajemy ciekawe zjawiska pogodowe, robimy plakat o wiosennej wycieczce. Rozpoznawanie obiektów związanych z pogodą. Określanie pogody. Wind, snow, rain, sun, hot, cold. I like rainbows. Red, yellow, blue, green, orange., 8 Wykonanie pogodowego mobila. Wspólna praca podczas wykonywania wiosennego plakatu. Review 7

9 9 The weather. siódmego, oceniamy rozdziału siódmego. rozdziału siódmego. I love snow, rain and sun. Oglądamy film o pogodzie. pogody, ubrań, części ciała, czynności. Numerowanie obiektów zgodnie z treścią filmu. podczas pokazu Hot, cold, wind, sun, snow, rain, sky, clouds, rainbow, feet, nose, red, yellow, green, blue, jacket, boots, shorts, T-shirt,, umbrella, run, jump, park, sledge., 7 Rysowanie po śladzie. Ubieranie się stosownie do pogody. 8. Food Opener I love fruit. Mówimy zdania o owocach i śpiewamy o nich piosenkę. owoców. Fruit. Yellow, green, red. I ve got an apple. I ve got two! One for me and one for you! Rozumienie znaczenia owoców w odżywianiu. Lesson 1: I like oranges I like oranges. owoców, słuchamy historyjki. Rozpoznawanie i nazywanie owoców. z historyjki za Mówienie o preferencjach żywieniowych. Orange, apple, banana, pear. I like apples. I don t like oranges. We love fruit. Yes, we do. Food is good for you. 4, Wycinanie owoców z papieru. Zabawa w parach lub w grupach. Lesson 2: Super sandwiches Super sandwiches. produktów żywnościowych, recytujemy rymowankę. nazywanie produktów żywnościowych. Kojarzenie słów z odpowiednimi obrazkami. Sandwich, cheese, tomato, onion, meat. No, it s a banana. Yes, I do. No, I don t. Yummy. Yuck. 4, Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania. odpowiednich obrazków zgodnie z Lesson 3: Party time! Party time! Liczymy do dziesięciu, pytamy o wiek i udzielamy odpowiedzi Liczenie od 1 do 10. Określanie wieku. odpowiedniego obrazka w trakcie Here you are. Cake. Seven, eight, nine, ten.how old are you? I m seven. Happy birthday! 4,, Określanie swojego wieku. Zabawa w grupie.

10 10 na to pytanie. odpowiednich liczb na podstawie Pytanie kogoś o wiek i udzielanie odpowiedzi. Our favourite fruit salad Poznajemy przysmaki z różnych stron świata, robimy sałatkę owocową. nazywanie potraw. owoców i innych produktów żywnościowych. Mówienie o ulubionym jedzeniu. Numbers Fruit salad. Orange, apple, banana, pear., 8 Zabawa w Missing Game. Wykonanie sałatki owocowej. Review 8 Food. ósmego, oceniamy rozdziału ósmego. rozdziału ósmego. Dokonanie samoooceny. I love pizza. Oglądamy film, utrwalamy nazwy produktów żywnościowych. produktów żywnościowych. Zaznaczanie wieku dzieci występujących w filmie. Zaznaczanie nazw produktów żywnościowych występujących w filmie. podczas pokazu Yes, I do. Yummy! No, I don t. Yuck! Seven, eight, nine, ten, park, family, Mummy, Daddy, sister, brother, Grandma, Grandpa, fruit, orange juice, bread, strawberries, banana, cake, pizza, meat, cheese, onions., 7 Celebrations Christmas Christmas. Poznajemy słowa związane z Bożym Narodzeniem, śpiewamy piosenkę z życzeniami świątecznymi. obiektów związanych z Bożym Narodzeniem. Czytanie słów w sposób globalny. Christmas tree, Santa Claus, star, lights, present. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 3b, 4, Śpiewanie piosenki bożonarodzeniowej. Pozanie tradycji świątecznych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Wykonanie świątecznej dekoracji. Składanie życzeń świątecznych.

11 11 Easter Easter. Poznajemy słowa związane z Wielkanocą, śpiewamy piosenkę o zajączku wielkanocnym. obiektów związanych z Wielkanocą. narysowanego koszyczka. Easter egg, basket, Easter bunny, chick. I m the Easter Bunny. I can jump. Come on, jump with me. Happy Easter! 3b, 4, Rysowanie wielkanocnego koszyczka. Play Goldilocks and the Three Bears Goldilocks and the Three Bears. Czytamy historyjkę, przygotowujemy przedstawienie. bohaterów historyjki, czytanie tych nazw w sposób globalny. obrazków zgodnie z Daddy bear, Mummy bear, Baby bear, Goldilocks, porridge. My porridge is hot. Yummy. Yuck. Red apples. It s cold. I like the small bedroom. 3b, 3c, 3d, 4,, 8 Przygotowanie przedstawienia. Odegranie przydzielonej roli. Cheese sandwich, Daddy?

Rozkład materiału Plan wynikowy

Rozkład materiału Plan wynikowy My World 1 Rozkład materiału Plan wynikowy Zofia Stachura Spis treści 1. Rozkład materiału 4 2. Plan wynikowy 11 4 My World 1. Rozkład materiału 1. Rozkład materiału ROZDZIAŁ LEKCJA FUNKCJE JĘZYKOWE SŁOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

My World 1. Rozdział 1. Hello! Kryteria oceniania poziomów umiejętności ucznia. doskonałym (W-WYBITNIE)

My World 1. Rozdział 1. Hello! Kryteria oceniania poziomów umiejętności ucznia. doskonałym (W-WYBITNIE) Rozdział 1. Hello! (C- PRZECIĘTNIE) (B- POPRAWNIE) dobrym (uczeń bardzo (A- ZNAKOMICIE) (W-WYBITNIE) Przy pomocy nauczyciela reaguje, werbalnie lub niewerbalnie, na formułę powitania Hello w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES LISTOPAD 2016

BABY BEETLES LISTOPAD 2016 BABY BEETLES 2016 Hiding. Nauka piosenki i słówka: hiding. Poznanie zabawy peek-a-boo Here I am. Nauka zwrotów: peep, boo! Nauka wyrażeń: hide, seek. Have fun! Nauka piosenki Have fun Go! Stop! Nauka piosenki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI/ UMIEJĘTNOŚCI

SPRAWNOŚCI/ UMIEJĘTNOŚCI Lesson 1: What s your name? Strona 1 SEKCJA Rozkład materiału dla klas 1 szkoły podstawowej, korzystających z podręcznika Hello Explorer 1 Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI WRZESIEŃ - Hello - My body Hello, Bye-bye, up, down Hand, feet, tummy, head mouth, Hello everyone, Stand up, Sit down, bye- -bye everyone Clap your hands, Tap your feet Hello song; Bye-bye song; Gogo s

Bardziej szczegółowo

1 Policz, napisz i narysuj.

1 Policz, napisz i narysuj. Arkusz 1 1 Policz, napisz i narysuj. three dolls + dolls = dolls + = + = 2 Przeczytaj i narysuj. Pokoloruj. 1 It s a dinosaur. It s small. It s green. 2 It s a car. It s big. It s red. English Adventure

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚCI/ UMIEJĘTNOŚCI

SPRAWNOŚCI/ UMIEJĘTNOŚCI Strona 1 Let s meet SEKCJA Rozkład materiału dla klas 1 szkoły podstawowej, korzystających z podręcznika Hello Explorer 1 Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej dla I etapu

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 Viv Lambert Super Photocopy Masters 1 Spis treści Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 2 Unit 2: Reinforcement 6 Extension 7 3 Unit 3: Reinforcement 8 Extension

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki)

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) Rozdział wstępny (Starter ) Hello, hello! i rozdział I Colours! - uczą się witać i przedstawiać. - słuchają piosenki

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017 BABY BEETLES RING RING Styczeń Come and play. Nauka piosenki Come and play. Przypomnienie piosenki Let s play. Słownictwo związane z zabawą: play with a doll, play ball, hiding, swinging. Styczeń Cry.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 5 i 6 LATKÓW PAŹDZIERNIK potrafią się przedstawić i zapytać koleżankę/kolegę

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania.

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania. Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Termin realizacji Wrzesień Ilość godzin Tematyka zajęć w tygodniu 1 Hello! Powitania. Goodbye! Pożegnanie się. Sposób realizacji Wprowadzenie piosenki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello!

New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello! Plan dydaktyczny KLASA I Nr akceptacji MEN: 32/08 Cele ogólne rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje poŝegnanie i Ŝegna się pyta o imię i przedstawia się imieniem reaguje na polecenia odpowiada krótko

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO VI POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

indywidualnego wsparcia ) Przy pomocy nauczyciela reaguje, werbalnie lub niewerbalnie, na formu powitania Hello w j zyku angielskim.

indywidualnego wsparcia ) Przy pomocy nauczyciela reaguje, werbalnie lub niewerbalnie, na formu powitania Hello w j zyku angielskim. Rozdzia 1. Hello! abym dobrym (ucze bardzo indywidualnego wsparcia ) Przy pomocy nauczyciela reaguje, werbalnie lub niewerbalnie, na formu powitania Hello w j zyku angielskim. Potrafi si przywita w j zyku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 Ćwiczenia Oxford Explorers

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. dla klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego. dla klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi Podręcznik: Hello Explorer 1 Wydawnictwo: Nowa Era PLAN WYNIKOWY Przewidywane osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej.

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Wrzesień Data: 08.09.2009r. Temat: Hello- wprowadzenie zwrotu.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this?

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW. (My) Hands, feet; eyes, ears, nose, mouth, one, two. I love you! A kiss for you. What s this? Who s this? MIESIĄC TEMAT WPROWADZANE SŁOWNICTWO PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA REALIZOWANY MATERIAŁ WRZESIEŃ *Hello! *Red and Blue *My face & my body Hello, Bye- bye, up, down; imiona bohaterów kursu CJ Crayon, red,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wymagania edukacyjne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Wymagania edukacyjne z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa I... 2 Klasa II... 9 Klasy III... 17 Klasa IV... 26 Klasa V... 28 Klasa VI... 30 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Rozdział Poziom

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu pierwszego.

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu pierwszego. Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu pierwszego. Na podstawie programu nauczania: Program nauczania języka angielskiego, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1. Etap edukacyjny: 0. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika New English Adventure 1 Etap edukacyjny: 0 Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM. KLASA I ( semestr I)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM. KLASA I ( semestr I) WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA I ( semestr I) Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z każdej wymienionej umiejętności jeśli nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.:

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego Plan wynikowy z rozkładem materiału dla grupy przedszkolnej 5-6 latków na rok szkolny 013/014 do podręcznika English Adventure Starter wyd. Pearson Education Longman (nr dop. 67/1/011/z1) Uwaga! Poziom

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe elementy językowe

Dodatkowe elementy językowe Bebop 1 - rozkład materiału Rozdział / Ilość lekcji Unit 1 My School Umiejętności językowe nazywanie przedmiotów nazywanie miejsc w szkole i przedmiotów w klasie reagowanie na pytanie o lokalizację rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego.

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego. Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego. Na podstawie programu nauczania: Program nauczania języka angielskiego, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI grupa III, strona 1/6

JĘZYK ANGIELSKI grupa III, strona 1/6 Animals Zwierzęta Patch bawi się na farmie z czterema zwierzątkami dziecko poznaje ich nazwy, dźwięki, które wydają i typowe dla nich zachowania. Dziecko poznaje piosenkę Run, run, run song. horse koń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I Tiger 1 Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe prace Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a PLAN WYNIKOWY język angielski Klasa 1a Podstawa programowa: Uczeń po zakończeniu pierwszej klasy: 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 3. recytuje

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Alicja Cholewa-Zawadzka TEST DIAGNOSTYCZNY NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (podręczniki serii: Fairyland 1-3) WSTĘP Test diagnostyczny na koniec klasy III kończącej I etap edukacyjny ma na celu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ Słownictwo: tomato, cheese, egg, ham, sausage banana, apple, pear, orange, plum milk, water, juice chocolate, ice-cream, lolly Żabki Wyrażenia, zwroty: Umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I OCENA WD Wspaniale! Wyjątkowo dobrze! OPIS WYMAGAŃ Uczeń opanował zakres podstawowych wymagań oraz umiejętności określonych podstawą programową oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 2 KLASY DRUGIE Dział UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe PONADPODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1

Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Halina Tyliba Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Autorka listów do rodziców: Dorota Sikora-Banasik Redaktor koordynujący: Małgorzata Gutowska Redaktor serii: Anita Korzeniowska Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZNIÓW O RÓŻNYCH POZIOMACH JĘZYKOWYCH I POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZNIÓW O RÓŻNYCH POZIOMACH JĘZYKOWYCH I POTRZEBACH EDUKACYJNYCH BANK p mysłów MATERIAŁY DODATKOWE DLA UCZNIÓW O RÓŻNYCH POZIOMACH JĘZYKOWYCH I POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 76 stron gotowych materiałów dodatkowych 8 kart utrwalających materiał z podręcznika 8 kart z dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY I Rok szkolny 2015/2016 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 67 Liczba dni pozostawionych do dyspozycji nauczyciela: 3 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska 1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III

Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha W Kozach Plan pracy zajęć z języka angielskiego Grupa: III Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) mgr Monika Kacorzyk-Karlińska Cele ogólne: uwrażliwienie dzieci na język angielski

Bardziej szczegółowo

Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1

Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Halina Tyliba Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Autorka listów do rodziców: Dorota Sikora-Banasik Redaktor koordynujący: Małgorzata Gutowska Redaktor serii: Anita Korzeniowska Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB Agnieszka Biedrzycka - Wierzba NUMER TEMAT DO LEKCJI DZIENNIKA 1 Lekcja organizacyjna omówienie zasad współpracy na lekcjach języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S.

Animal Park. Unit. 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. 2 Popatrz na obrazki i rozwiąż krzyżówkę. H E E T A H S. Unit Animal Park Lesson 1 Basic & Challenge 1 Połącz zdania ze zwierzętami przedstawionymi na obrazku. c a 1 I like cheetahs. 6 Do you like whales? e b d 2 Do you like tigers? 7 I love kangaroos. 3 I love

Bardziej szczegółowo

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 2 JĘZYK ANGIELSKI KLASA II SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY HELLO AGAIN Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe kolory, członków

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI

JUNIOREK. Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu LADYBIRDS/BIEDRONECZKI JUNIOREK Pisemko Niepublicznego Przedszkola Juniorek w Inowrocławiu NR 1, LISTOPAD 2013 r. LADYBIRDS/BIEDRONECZKI SECTION: TOYS/ZABAWKI W listopadzie Lulu wyciąga ze swojej kieszeni różne ciekawe zabawki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUDNIU

PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GRUDNIU PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SŁOWNICTWO GRUDNIU Father Christmas Święty Mikołaj Happy Christmas!- Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Christmas tree - choinka present -prezent stocking- skarpeta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska 1 ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2 PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA New English Adventure 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe) oraz

Bardziej szczegółowo

My World 1 Plan wynikowy

My World 1 Plan wynikowy ROZDZIAŁ LEKCJA FUNKCJE JĘZYKOWE SŁOWNICTWO I STRUKTURY JĘZYKOWE INNE UMIEJĘTNOŚCI 1 2 3 4 5 1. Hello! Opener What s your name? Colours In the garden World Review 1 umie się przywitać i pożegnać. zna imiona

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne

Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne Treści nauczania Zakres tematyczny i jego struktury leksykalne, komunikacyjne i gramatyczne Poniżej przedstawiono tabelę ilustrującą zakres tematyczny podręcznika English with Little Ant wzbogacony zgodnie

Bardziej szczegółowo