Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60"

Transkrypt

1 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie treści nauczania przewidzianych dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Praca z podręcznikiem English Adventure 2 zakłada 2 lekcje wprowadzające na początku roku szkolnego (okres bezpodręcznikowy), 2 lekcje z rodziałem Hello, a następnie po 6 lekcji z rozdziałami: Toys, Monsters, Everyone s different, It s magic, I can do that, I like spaghetti, My family, What s he doing?. W rozkładzie zostały uwzględnione 3 lekcje okolicznościowe: Halloween, Christmas oraz Easter. W kursie English Adventure uwzględniono lekcje kulturowe, multisensoryczne gry i zabawy, materiał wideo z postaciami z bajek i filmów Disneya oraz ciekawe projekty. Zeszyt ćwiczeń uwzględnia potrzeby uczniów będących na różnych etapach rozwoju grafomotorycznego, wdrażające ich do nauki pisania.

2 Lp. Temat rozdziału 1 Okres bezpodręcznikowy Temat lekcji Liczby 1-15, części ciała, kolory. Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkt podstawy Liczby , 2 SB: - Części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia liczby, Kolory. polecenia, części ciała i kolory. Polecenia. Zwroty: I'm happy. And you?, Number (four) is (happy/sad), I've got... liczy do 15, nazywa części ciała i kolory. Uczeń pyta o samopoczucie. Uczeń opisuje części ciała. Materiał podręcznika i ćwiczeń WB: - TB: 28, 29 2 Okres bezpodręcznikowy Zwierzęta, zabawki. Ćwiczenia językowe. Zwierzęta. Zabawki. Kształty. Pytania: What have you got?, How many?, What colour is it? What's this? What's number one? Zwroty: This is, I've got... Uczeń reaguje na pytanie o samopoczucie, polecenia, nazwy kolorów, części ciała oraz kolory. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt, zabawek i kształtów. nazywa zwierzęta, zabawki i kształty. Uczeń opisuje zwierzęta i zabawki. 1, 2 SB: - WB: - TB: 30, 31 3 Hello! Hello, goodbye. Formy powitań i pożegnań. Formy powitań i pożegnań. Kolory. Pytania: What's your name?, Who is it? What colour is it?, zwroty: This is, Point to, Ask... dotyczące zwierząt, zabawek i kształtów. Uczeń rozumie i rozróżnia formy powitań, pożegnań i kolory. Uczeń rozumie teksty nagrań. przedstawia się. Uczeń pyta o imię i wiek. 1, 2 SB: 1/2, 2/2, 3/3, 4/3 WB: 1/74, 2/74, 4/75 TB: 32, 33

3 4 Hello! Przybory szkolne. Dni tygodnia. Przybory szkolne. Dni tygodnia. Liczba mnoga rzeczowników. Zaimek my, Pytania:: How many?, What is it?,what colour is? Zwrot: It's (Thursday) dotyczące imienia, wieku i kolorów. Uczeń rozumie i rozróżnia przybory szkolne i dni tygodnia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa przedmioty szkolne, wymienia dni tygodnia i liczy. 1, 2 SB: 5/4, 6/4, 7/5, 8/5, 9/5 WB: 5/76, 6/76, 7/77 TB: 34, 35 5 Toys Story time. Słuchanie Zabawki. Kolory. Zwrot: It's, Touch, Draw, Look. Pytanie: What's your favourite (day/colour)? dotyczące przedmiotów szkolnych, imienia, wieku, ulubionego koloru oraz dnia. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/6 WB: 1/78, 2/78 nazywa zabawki i zadaje pytania z nimi związane. Uczeń czyta tekst TB: 36 6 Toys My toys! Nauka piosenki. Zabawki. Zwrot: Point to Pytania: Is it...?, What's this? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/7, 3/7 WB: 3/79, 4/79 nazywa zabawki. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: 37 Uczeń reaguje na polecenia

4 7 Toys zabawek. Zabawki. Przybory szkolne. Zwroty: No, it's, It isn't, Point to Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zabawek i przyborów szkolnych oraz ich opisy. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/8, 5/8 WB: 5/80, 6/80 nazywa opisane wcześniej zabawki. TB: 38 8 Toys Pytania o nazwę zabawki. Zabawki. Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. oraz opisy zabawek. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/9, 7/9 WB: 7/81, 8/81 tworzy pytania dotyczące zabawek. Uczeń nazywa zabawki, po ich opisaniu. TB: 39 9 Toys Rozmowa o ulubionych zabawkach. Zabawki. Kolory. Zwrot: This is, Pytania: Is it?, What is it?, What's your favourite toy?. Zaimek my Uczeń reaguje na opisy i pytania dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń rozumie tekst zadaje pytania dotyczące nazw zabawek. Uczeń czyta tekst 1, 2, 4 SB: 8/10, 9/10 WB: 9/82, 10/82 TB: Toys zabawek. Zabawki. Kolory. Zwrot: It isn't, My favourite toy is Pytania: What is it?, Is it? dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń 1, 2 SB: 10/11, 11/11

5 11 Toys Ćwiczenia językowe z rozdziału 1. Test z rozdziału 1. rozumie tekst nagrania. opisuje zabawki. dotyczące zabawek. WB: 11/83, 12/83 TB: Monsters Story time. Słuchanie Części twarzy. Zabawki. Kolory. Liczba mnoga rzeczowników. Zwroty: I've got, You haven't got, Touch, Point to Pytania: How many?, What is it? Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie tekst historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/12 WB: 1/84, 2/84 TB: 42 nazywa części twarzy i zabawki. Uczeń czyta tekst 13 Monsters I'm a scary monster. Nauka piosenki. Części twarzy. Kolory. Liczby Liczba mnoga rzeczowników. Przedimki a/an. Zwrot: Touch Pytanie: How many? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy i zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. nazywa części twarzy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/13, 3/13, 4/13 WB: 3/85, 4/85 TB: Monsters potworów. Częśći twarzy. Kolory. Liczby Zwroty: I have got, I haven't got, I'm, It's Pytania: How many?, What's this?, What colour is it? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie opisy potworów. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2 SB: 5/14, 6/14 WB: 5/86, 6/86

6 nazywa części twarzy. Uczeń opisuje potwory. TB: Monsters wyglądu twarzy. Części twarzy. Przymiotniki. Kolory. Liczby 1-7. Czasownik have got. i opisy potworów. i opisy dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa części twarzy. Uczeń opisuje twarz potwora. 1, 2 SB: 7/15, 8/15 WB: 7/87, 8/87 TB: Monsters maski. Części twarzy. Zabawki. Zwroty: I've got, I haven't got, That's great, I'm a Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu potworów. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 9/16, 10/16 opisuje maski. Uczeń powtarza tekst nagrania. WB: 9/88, 10/88 TB: Monsters Describing the dinosaur. potworów. Części twarzy. Zabawki. Liczby. Zwroty: I've got, I haven't got, I'm... Uczeń reaguje na opisy masek. Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu. Uczeń rozumie opisy masek i potworów. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje maski. Uczeń opisuje dinozaura. 1, 2 SB: 11/17, 12/17 WB: 11/89, 12/89 TB: 47

7 18 Review: units 1, 2 Ćwiczenia językowe z rozdziału 1 i 2. Test z rozdziału 2. Zabawki. Kolory. Liczby Przybory szkolne. Części twarzy. Zwroty: I'm, I've got, I haven't got, Pytania: What's your name?, How old are you?, What's your favourite toy? Uczeń reaguje na opisy potworów. dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych, części twarzy oraz liczb. 1, 2 SB: 1/18 WB: 1/90, 2/90, 3/91, 4/91 nazywa zabawki, kolory, przybory szkolne i części twarzy, liczy do 15. Uczeń opisuje zabawki. TB: 48, Halloween Halloween. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Halloween: wizard, ghost, witch, mask, lantern. Części twarzy. Kolory. Zwroty: It's a, I've got Pytanie: Have I got? dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych i części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Halloween. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa słowa związane z Halloween. Uczeń opisuje postacie. 1, 2 SB: 1/62, 2/62, 3/62 WB: 1/134, 2/134 TB: Everyone's different! Story time. Słuchanie Części ciała. Ubrania. Zwroty: I've got, She/He's got, dotyczące Halloween. Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała i ubrania. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/20 WB: 1/92, 2/92 opisuje swoją twarz oraz przedmioty. Uczeń czyta tekst TB: 50

8 21 Everyone's different! Keep moving everyone! Nauka piosenki. Uczeń reaguje na opisy Części ciała. Zwrot: Keep moving! Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała. Uczeń rozumie tekst piosenki. śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa części ciała. 1, 2, 3 SB: 2/21, 3/21 WB: 3/93, 4/93 TB: Everyone's different! He/She's got wyglądu. Części ciała. Przymiotniki big, small, short. Zwroty: He/She's got Pytania: Is it?, What's your favourite (colour/day)? Uczeń reaguje na nazwy części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. opisuje wygląd bohaterów 1, 2, 4 SB: 4/22, 5/22 WB: 5/94, 6/94 TB: Everyone's different! He/She has/hasn't got wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia i opisy dotyczące części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje wygląd koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 6/23, 7/23 WB: 7/95, 8/95 TB: Everyone's different! wyglądu. Części ciała. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got, I haven't got Uczeń reaguje na opisy wyglądu. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój wygląd. 1, 2 SB: 8/24, 9/24 WB: 9/96, 10/96

9 25 Everyone's different! Describing people. wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń reaguje na opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie opisy wyglądu. opisuje wygląd innych osób. TB: 54 1, 2 SB: 10/25, 11/25 WB: 11/97, 12/97 26 Everyone's Cwiczenia językowe z rozdziału 3. Test z rozdziału 3. different! 27 It's magic! Story time. Słuchanie Liczby Kolory. Przybory szkolne. Zwroty: It's, Don't stop. Pytanie: What's this? Uczeń reaguje na opisy osób. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy liczb, kolorów, przyborów szkolnych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. czyta tekst TB: 55 1, 2, 4 SB: 1/26 WB: 1/98, 2/98, 3/98 TB: It's magic! The spider's in the box. Nauka piosenki. Meble i przedmioty. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (spider)? Uczeń reaguje na nazwy kolorów i liczb. dotyczące liczb. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy mebli i Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/27, 3/27, 4/27 WB: 4/99, 5/99 liczy do 20. Uczeń śpiewa piosenkę. Uczeń podaje miejsce położenia TB: 57 dotyczące położenia

10 29 It's magic! Pomieszczenia w domu. Pomieszczenia w domu. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (cupboard)? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy pomieszczeń w domu. Uczeń rozumie teksty nagrań. podaje miejsce położenia 1, 2 SB: 5/28, 6/28 WB: 6/100, 7/100 TB: It's magic! Określanie położenia Pomieszczenia w domu. Kolory. Przyimki in, on, under. Zwrot: It's in the Pytanie: Where's the (spider)? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/29, 8/29 WB: 8/101, 9/101 podaje miejsce położenia TB: It's magic! Where's the ring? Określanie położenia Meble i przedmioty. Zabawki. Pytania: Where's the (ring)?, Is it? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 9/30, 10/30 WB: 10/102 tworzy pytania dotyczące miejsca położenia Uczeń podaje położenie dżina. TB: 60 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące miejsca położenia 32 It's magic! Określanie Pomieszczenia w Zwrot: It's got Pytania: 1, 2 SB: 11/31,

11 położenia mebli. domu. Meble i przedmioty. What is it?, Where's the (bed)? dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 12/32 WB: 11/103, 12/103 podaje miejsce położenia Uczeń opisuje swój pokój. TB: Review: units 3, 4 Ćwiczenia językowe z rozdziału 3 i 4. Test z rozdziału 4. Pomieszczenia w domu. Meble i przedmioty. Części ciała. Przyimki: in, on, under. dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia przedmiotów i części ciała. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 1/32 WB: 1/104, 2/104, 3/104, 4/105, 5/105 podaje miejsce położenia TB: 62, Christmas Christmas. Lekcja kulturowa. Słowa: związane ze Św. Bożego Narodzenia: card, star, reindeer, tree, candle, Father Christmas, present. Zwroty: Happy Christmas!, Love from... i polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń czyta tekst dotyczący świąt. Uczeń pisze kartkę świąteczną. 1, 2 SB: 1/63, 2/63, 3/63 WB: 1/135, 2/135 TB: 93

12 35 I can do that! Story time. Słuchanie Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy czynności. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/34 WB: 1/106, 2/106 nazywa zwierzęta. Uczeń czyta historyjkę. Uczeń opisuje umiejętności zwierząt. TB: I can do that! I can walk. Nauka piosenki. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/35, 3/35, 4/35 WB: 3/107, 4/107 śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa czynności. Uczeń opisuje swoje umiejętności. TB: I can do that! umiejętności zwierząt. Zwierzęta. Czynności. Zwroty: It's a, I can/can't Pytanie: Are you a tiger? Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. dotyczące zwierząt. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje umiejętności i ich brak. 1, 2 SB: 5/36, 6/36, 7/36 WB: 5/108, 6/108 TB: 66 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności.

13 38 I can do that! umiejętności. Zwierzęta. Kolory. Części ciała. Zwroty: I can/can't, I'm, I've got Pytania: Are you a (tiger)?, What is it? dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje umiejętności i wygląd zwierząt. 1, 2 SB: 8/37, 9/37 WB: 7/109, 8/109 TB: I can do that! i pytanie o umiejętności. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Zwroty: Be careful!, Look! i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 10/38, 11/38 WB: 9/110 nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje swoje umiejętności. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. TB: I can do that! wyglądu i umiejętności zwierząt. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta opisy zwierząt. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. 1, 2 SB: 12/39, 13/39 WB: 10/111, 11/111 TB: I can do that! Ćwiczenia językowe z rozdziału 5. Test z rozdziału 5. dotyczące umiejętności.

14 42 I like spaghetti Story time. Słuchanie Produkty spożywcze. Pytania: Do you like?, What's your favourite food? Zwroty: We're hungry, My favouriote food is... Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/40 WB: 1/112, 2/112 nazywa produkty spożywcze. Uczeń czyta tekst Uczeń podaje nazwę swojej ulubionej potrawy. TB: I like spaghetti I like spaghetti. Nauka piosenki. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/41, 3/41 WB: 3/113, 4/114 nazywa produkty spożywcze. Uczeń pyta kolegów czy lubią poszczególne potrawy. Uczeń podaje potrawy, które lubi. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: I like spaghetti Produkty spożywcze i potrawy. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/42, 5/42 WB: 5/114, 6/114 nazywa produkty spożywcze. TB: 72

15 45 I like spaghetti upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/43, 7/43 WB: 7/115, 8/115 nazywa produkty spożywcze. Uczeń podaje produkty, które lubi, a których nie. TB: I like spaghetti Food. upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 8/44, 9/44 WB: 9/116 nazywa produkty spożywcze i potrawy. Uczeń tworzy pytania dotyczące upodobań kulinarnych. TB: I like spaghetti Zdrowe i niezdrowe jedzenie. Produkty spożywcze. Zwrot: I've got dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. 1, 2 SB: 10/45, 11/45 WB: 10/117, 11/117 TB: 75

16 tworzy dialog dotyczący śniadania. Uczeń podaje zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze. 48 Review: units 5, 6 Ćwiczenia językowe z rozdziału 5 i 6. Test z rozdziału 6. Czynności. Zwierzęta. Produkty spożywcze. Czasownik can. Zwory I like/i don't like... dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące umiejętności zwierząt. opisuje umiejętności zwierząt i ich brak. Uczeń przeprowadza dialog na temat wyglądu, umiejętności zwierząt i produktów, które zwierzęta lubią, a których nie. 1, 2 SB: 1/46 WB: 1/118, 2/118, 3/118, 4/118 TB: 76, Easter Easter. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Wielkanocą: wall. Sweets, rabbit, flower, tree, grass. Kolory. Meble. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? Przyimki in, on, under. Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Wielkanocą. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane z Wielkanocą. Uczeń czyta tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/64, 2/64, 3/64 WB: 1/136, 2/136 TB: My family Story time. Słuchanie Członkowie rodziny. Zwroty: I've got, I haven't got Pytania: Uczeń reaguje na polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Wielkanocy. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy 1, 2, 4 SB: 1/48

17 Have you got? członków rodziny. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. WB: 1/120, 2/120 TB: 78 nazywa członków rodziny. Uczeń czyta tekst Uczeń mówi o swojej rodzinie. 51 My family My family's crazy! Nauka piosenki. Członkowie rodziny. Słowa: his, her. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie opisy rodzin. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/49, 3/49 mówi o swojej rodzinie oraz rodzinach bohaterów książki. Uczeń śpiewa piosenkę. WB: 3/121 TB: My family wyglądu członków rodziny. Członkowie rodziny. Części ciała. Słowa: his, her. Zwroty: This is my (mum), He/She's got... i opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy członków rodziny. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 4/50, 5/50 WB: 4/122, 5/122 TB: My family She's got hair. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: He/She's got... Uczeń reaguje na opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/51, 7/51 WB: 6/123, 7/123

18 opisuje wygląd członków rodziny i zwierząt. TB: My family Game. wyglądu. Członkowie rodziny. Zwroty: Here you are, No, sorry, Yippee! Uczeń reaguje na opisy rodzin i zwierząt. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd postaci używając przymiotników. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 8/52, 9/52 WB: 8/124, 9/124 TB: My family Twins. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: the same, I'm tall, He/She's got, I've got... i opisy rodzin. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd bohaterów Uczeń opisuje swój wygląd porównując go z wyglądem koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 10/53, 11/53 WB: 10/125, 11/125 TB: My family Ćwiczenia językowe z rozdziału 7. Test z rozdziału 7. dotyczące członków rodziny. 57 What's he wearing? Story time. Słuchanie Ubrania. Zabawki. Zwroty: He/She's wearing, He's.., He isn't Pytanie: What's he/she wearing? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy ubrań. Uczeń rozumie opisy ubioru osób. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/54 WB: 1/126, 2/126 nazywa ubrania. Uczeń powtarza TB: 84

19 tekst 58 What's he wearing? What are you wearing? Nauka piosenki. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytanie: What's he/she wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrań. nazywa ubrania. Uczeń opisuje, w co ubrani są koledzy z klasy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/55, 3/55, 4/55 WB: 3/127, 4/127 TB: What's he wearing? postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój ubiór oraz ubiór różnych postaci. 1, 2 SB: 5/56, 6/56 WB: 5/128, 6/128 TB: What's he wearing? Ubrania. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubioru. dotyczące ubioru oraz opisy postaci. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/57, 8/57 WB: 7/129, 8/129 opisuje ubiór postaci z obrazków. TB: 87 Uczeń reaguje na teksty i pytania dotyczące ubioru. Uczeń

20 61 What's he wearing? Game. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I'm wearing, Point to... Pytanie: What are you wearing? reaguje na opisy postaci. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta dialog. Uczeń tworzy pytania dotyczące ubioru. Uczeń opisuje w co jest ubrany. 1, 2 SB: 9/58, 10/58 WB: 9/130, 10/130 TB: What's he wearing? I like black trousers. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I like.., I don't like... Uczeń reaguje na polecenia dotyczące ubrań. i opisy dotyczące ubioru. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje ubiór koleżanki/kolegi. Uczeń wyraża opinię na temat ubrań. Uczeń opisuje swoje ulubione ubrania. 1, 2 SB: 11/59, 12/59, 13/59 WB: 11/131, 12/131 TB: Review: units 7, 8 Ćwiczenia językowe z rozdziału 7 i 8. Test z rozdziału 8. Członkowie rodziny. Ubrania. Części twarzy. Zwroty: has got, I'm/He's/She's wearing, He/She's got i opisy dotyczące ubioru. i opisy ubioru. Uczeń rozumie opisy bohaterów. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny, ubrania oraz części twarzy. Uczeń opisuje ubiór osób z obrazków oraz członków swojej rodziny. Uczeń opisuje swój ubiór. 1, 2 SB: 1/60, 2/60, 3/61, 4/61, 5/61 WB: 1/132, 2/132, 3/133, 4/133 TB: 90, 91

21 64 Test Final test. Test Po klasie drugiej. Test: słownictwo z rozdziałów 1-8 Test: struktury gramatyczne z rozdziałów 1-8 Uczeń reaguje na opisy i pytania wyglądu postaci i ubioru.

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika: New English Adventure 2 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Wstęp Rozkład materiału jest propozycją realizacji materiału. Nauczyciel ma możliwość innego rozpisania

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1

PLAN WYNIKOWY. POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 PLAN WYNIKOWY Yazoo 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: pre-a1 Rozdział 1a: It's a book. Rozdział 1b: Is it a pencil? Nazywa przedmioty na obrazkach. Odpowiada na pytanie: What is it? Podaje nazwę przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 3- KLASA III Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY:

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy II a i b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2013/2014 zgodne z nową podstawą programową NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT:

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym

Język angielski. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Język angielski Wymagania edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz sposób realizowania podstawy programowej na I etapie edukacyjnym Według wskazań ministerialnych czas przeznaczony na nauczanie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III. Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I III Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 I. Założenia 1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP KLASA I W klasach I III szkoły podstawowej ocena roczna jest oceną opisową. W trakcie roku szkolnego w tych klasach obowiązuje cyfrowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75

PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III. Rok szkolny 2015/2016. Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI. Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 75 PLAN DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZY KLASY III Rok szkolny 01/01 Zajęcia edukacyjne: JĘZYK ANGIELSKI Liczba dni przewidzianych na realizację planu: 7 Podręcznik: Quest III Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Tkaczyk

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2

e Cutouts 40 ~ Slowniczekobrazkowy ~ The Secret Door Lookat the world Whafs the weather like?30.lookat the world 2 3 Zeszyt cwiczen ID Welcome! \& The Secret Door1 @ Where do you live? 3 (i) Where's the park? 7 rjy Backtrack4 8 @ Lefsgo to the zoo! ~ Backtrack 1 12 @ The Secret Door5 @ What time is il? 14 @ The animals

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. I SP I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I Nauczyciel: mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I SZKOŁA PODSTAWOWA Rok szkolny 2014/15 Podręcznik: Bugs World 1(autorzy: C.Read, A. Soberon, M. Kondro),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 3 PODRĘCZNIK OUR DISCOVERY ISLAND 3 Nr MEN: 393/3/2011 Autorka: Mariola Bogucka PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo