Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60"

Transkrypt

1 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie treści nauczania przewidzianych dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Praca z podręcznikiem English Adventure 2 zakłada 2 lekcje wprowadzające na początku roku szkolnego (okres bezpodręcznikowy), 2 lekcje z rodziałem Hello, a następnie po 6 lekcji z rozdziałami: Toys, Monsters, Everyone s different, It s magic, I can do that, I like spaghetti, My family, What s he doing?. W rozkładzie zostały uwzględnione 3 lekcje okolicznościowe: Halloween, Christmas oraz Easter. W kursie English Adventure uwzględniono lekcje kulturowe, multisensoryczne gry i zabawy, materiał wideo z postaciami z bajek i filmów Disneya oraz ciekawe projekty. Zeszyt ćwiczeń uwzględnia potrzeby uczniów będących na różnych etapach rozwoju grafomotorycznego, wdrażające ich do nauki pisania.

2 Lp. Temat rozdziału 1 Okres bezpodręcznikowy Temat lekcji Liczby 1-15, części ciała, kolory. Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Słownictwo Gramatyka/Fonetyka Umiejętności Punkt podstawy Liczby , 2 SB: - Części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia liczby, Kolory. polecenia, części ciała i kolory. Polecenia. Zwroty: I'm happy. And you?, Number (four) is (happy/sad), I've got... liczy do 15, nazywa części ciała i kolory. Uczeń pyta o samopoczucie. Uczeń opisuje części ciała. Materiał podręcznika i ćwiczeń WB: - TB: 28, 29 2 Okres bezpodręcznikowy Zwierzęta, zabawki. Ćwiczenia językowe. Zwierzęta. Zabawki. Kształty. Pytania: What have you got?, How many?, What colour is it? What's this? What's number one? Zwroty: This is, I've got... Uczeń reaguje na pytanie o samopoczucie, polecenia, nazwy kolorów, części ciała oraz kolory. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zwierząt, zabawek i kształtów. nazywa zwierzęta, zabawki i kształty. Uczeń opisuje zwierzęta i zabawki. 1, 2 SB: - WB: - TB: 30, 31 3 Hello! Hello, goodbye. Formy powitań i pożegnań. Formy powitań i pożegnań. Kolory. Pytania: What's your name?, Who is it? What colour is it?, zwroty: This is, Point to, Ask... dotyczące zwierząt, zabawek i kształtów. Uczeń rozumie i rozróżnia formy powitań, pożegnań i kolory. Uczeń rozumie teksty nagrań. przedstawia się. Uczeń pyta o imię i wiek. 1, 2 SB: 1/2, 2/2, 3/3, 4/3 WB: 1/74, 2/74, 4/75 TB: 32, 33

3 4 Hello! Przybory szkolne. Dni tygodnia. Przybory szkolne. Dni tygodnia. Liczba mnoga rzeczowników. Zaimek my, Pytania:: How many?, What is it?,what colour is? Zwrot: It's (Thursday) dotyczące imienia, wieku i kolorów. Uczeń rozumie i rozróżnia przybory szkolne i dni tygodnia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa przedmioty szkolne, wymienia dni tygodnia i liczy. 1, 2 SB: 5/4, 6/4, 7/5, 8/5, 9/5 WB: 5/76, 6/76, 7/77 TB: 34, 35 5 Toys Story time. Słuchanie Zabawki. Kolory. Zwrot: It's, Touch, Draw, Look. Pytanie: What's your favourite (day/colour)? dotyczące przedmiotów szkolnych, imienia, wieku, ulubionego koloru oraz dnia. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/6 WB: 1/78, 2/78 nazywa zabawki i zadaje pytania z nimi związane. Uczeń czyta tekst TB: 36 6 Toys My toys! Nauka piosenki. Zabawki. Zwrot: Point to Pytania: Is it...?, What's this? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia zabawki. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/7, 3/7 WB: 3/79, 4/79 nazywa zabawki. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: 37 Uczeń reaguje na polecenia

4 7 Toys zabawek. Zabawki. Przybory szkolne. Zwroty: No, it's, It isn't, Point to Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy zabawek i przyborów szkolnych oraz ich opisy. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/8, 5/8 WB: 5/80, 6/80 nazywa opisane wcześniej zabawki. TB: 38 8 Toys Pytania o nazwę zabawki. Zabawki. Pytania: Is it?, What is it? dotyczące zabawek. oraz opisy zabawek. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/9, 7/9 WB: 7/81, 8/81 tworzy pytania dotyczące zabawek. Uczeń nazywa zabawki, po ich opisaniu. TB: 39 9 Toys Rozmowa o ulubionych zabawkach. Zabawki. Kolory. Zwrot: This is, Pytania: Is it?, What is it?, What's your favourite toy?. Zaimek my Uczeń reaguje na opisy i pytania dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń rozumie tekst zadaje pytania dotyczące nazw zabawek. Uczeń czyta tekst 1, 2, 4 SB: 8/10, 9/10 WB: 9/82, 10/82 TB: Toys zabawek. Zabawki. Kolory. Zwrot: It isn't, My favourite toy is Pytania: What is it?, Is it? dotyczące zabawek. dotyczące zabawek. Uczeń 1, 2 SB: 10/11, 11/11

5 11 Toys Ćwiczenia językowe z rozdziału 1. Test z rozdziału 1. rozumie tekst nagrania. opisuje zabawki. dotyczące zabawek. WB: 11/83, 12/83 TB: Monsters Story time. Słuchanie Części twarzy. Zabawki. Kolory. Liczba mnoga rzeczowników. Zwroty: I've got, You haven't got, Touch, Point to Pytania: How many?, What is it? Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie tekst historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/12 WB: 1/84, 2/84 TB: 42 nazywa części twarzy i zabawki. Uczeń czyta tekst 13 Monsters I'm a scary monster. Nauka piosenki. Części twarzy. Kolory. Liczby Liczba mnoga rzeczowników. Przedimki a/an. Zwrot: Touch Pytanie: How many? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy i zabawek. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. nazywa części twarzy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/13, 3/13, 4/13 WB: 3/85, 4/85 TB: Monsters potworów. Częśći twarzy. Kolory. Liczby Zwroty: I have got, I haven't got, I'm, It's Pytania: How many?, What's this?, What colour is it? Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia części twarzy. Uczeń rozumie opisy potworów. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2 SB: 5/14, 6/14 WB: 5/86, 6/86

6 nazywa części twarzy. Uczeń opisuje potwory. TB: Monsters wyglądu twarzy. Części twarzy. Przymiotniki. Kolory. Liczby 1-7. Czasownik have got. i opisy potworów. i opisy dotyczące części twarzy. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa części twarzy. Uczeń opisuje twarz potwora. 1, 2 SB: 7/15, 8/15 WB: 7/87, 8/87 TB: Monsters maski. Części twarzy. Zabawki. Zwroty: I've got, I haven't got, That's great, I'm a Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu potworów. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 9/16, 10/16 opisuje maski. Uczeń powtarza tekst nagrania. WB: 9/88, 10/88 TB: Monsters Describing the dinosaur. potworów. Części twarzy. Zabawki. Liczby. Zwroty: I've got, I haven't got, I'm... Uczeń reaguje na opisy masek. Uczeń reaguje na wypowiedzi dotyczące wyglądu. Uczeń rozumie opisy masek i potworów. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje maski. Uczeń opisuje dinozaura. 1, 2 SB: 11/17, 12/17 WB: 11/89, 12/89 TB: 47

7 18 Review: units 1, 2 Ćwiczenia językowe z rozdziału 1 i 2. Test z rozdziału 2. Zabawki. Kolory. Liczby Przybory szkolne. Części twarzy. Zwroty: I'm, I've got, I haven't got, Pytania: What's your name?, How old are you?, What's your favourite toy? Uczeń reaguje na opisy potworów. dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych, części twarzy oraz liczb. 1, 2 SB: 1/18 WB: 1/90, 2/90, 3/91, 4/91 nazywa zabawki, kolory, przybory szkolne i części twarzy, liczy do 15. Uczeń opisuje zabawki. TB: 48, Halloween Halloween. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Halloween: wizard, ghost, witch, mask, lantern. Części twarzy. Kolory. Zwroty: It's a, I've got Pytanie: Have I got? dotyczące zabawek, kolorów, przyborów szkolnych i części twarzy. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Halloween. Uczeń rozumie tekst nagrania. nazywa słowa związane z Halloween. Uczeń opisuje postacie. 1, 2 SB: 1/62, 2/62, 3/62 WB: 1/134, 2/134 TB: Everyone's different! Story time. Słuchanie Części ciała. Ubrania. Zwroty: I've got, She/He's got, dotyczące Halloween. Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała i ubrania. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/20 WB: 1/92, 2/92 opisuje swoją twarz oraz przedmioty. Uczeń czyta tekst TB: 50

8 21 Everyone's different! Keep moving everyone! Nauka piosenki. Uczeń reaguje na opisy Części ciała. Zwrot: Keep moving! Uczeń rozumie i rozróżnia części ciała. Uczeń rozumie tekst piosenki. śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa części ciała. 1, 2, 3 SB: 2/21, 3/21 WB: 3/93, 4/93 TB: Everyone's different! He/She's got wyglądu. Części ciała. Przymiotniki big, small, short. Zwroty: He/She's got Pytania: Is it?, What's your favourite (colour/day)? Uczeń reaguje na nazwy części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. opisuje wygląd bohaterów 1, 2, 4 SB: 4/22, 5/22 WB: 5/94, 6/94 TB: Everyone's different! He/She has/hasn't got wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia i opisy dotyczące części ciała. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje wygląd koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 6/23, 7/23 WB: 7/95, 8/95 TB: Everyone's different! wyglądu. Części ciała. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got, I haven't got Uczeń reaguje na opisy wyglądu. Uczeń rozumie opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój wygląd. 1, 2 SB: 8/24, 9/24 WB: 9/96, 10/96

9 25 Everyone's different! Describing people. wyglądu. Części ciała. Kolory. Przymiotniki big, small, short, long. Zwroty: He/She's got, He/She hasn't got Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń reaguje na opisy wyglądu dzieci. Uczeń rozumie opisy wyglądu. opisuje wygląd innych osób. TB: 54 1, 2 SB: 10/25, 11/25 WB: 11/97, 12/97 26 Everyone's Cwiczenia językowe z rozdziału 3. Test z rozdziału 3. different! 27 It's magic! Story time. Słuchanie Liczby Kolory. Przybory szkolne. Zwroty: It's, Don't stop. Pytanie: What's this? Uczeń reaguje na opisy osób. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy liczb, kolorów, przyborów szkolnych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. czyta tekst TB: 55 1, 2, 4 SB: 1/26 WB: 1/98, 2/98, 3/98 TB: It's magic! The spider's in the box. Nauka piosenki. Meble i przedmioty. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (spider)? Uczeń reaguje na nazwy kolorów i liczb. dotyczące liczb. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy mebli i Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/27, 3/27, 4/27 WB: 4/99, 5/99 liczy do 20. Uczeń śpiewa piosenkę. Uczeń podaje miejsce położenia TB: 57 dotyczące położenia

10 29 It's magic! Pomieszczenia w domu. Pomieszczenia w domu. Przyimki in, on, under. Pytanie: Where's the (cupboard)? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy pomieszczeń w domu. Uczeń rozumie teksty nagrań. podaje miejsce położenia 1, 2 SB: 5/28, 6/28 WB: 6/100, 7/100 TB: It's magic! Określanie położenia Pomieszczenia w domu. Kolory. Przyimki in, on, under. Zwrot: It's in the Pytanie: Where's the (spider)? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/29, 8/29 WB: 8/101, 9/101 podaje miejsce położenia TB: It's magic! Where's the ring? Określanie położenia Meble i przedmioty. Zabawki. Pytania: Where's the (ring)?, Is it? dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 9/30, 10/30 WB: 10/102 tworzy pytania dotyczące miejsca położenia Uczeń podaje położenie dżina. TB: 60 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące miejsca położenia 32 It's magic! Określanie Pomieszczenia w Zwrot: It's got Pytania: 1, 2 SB: 11/31,

11 położenia mebli. domu. Meble i przedmioty. What is it?, Where's the (bed)? dotyczące miejsca położenia Uczeń rozumie tekst nagrania. 12/32 WB: 11/103, 12/103 podaje miejsce położenia Uczeń opisuje swój pokój. TB: Review: units 3, 4 Ćwiczenia językowe z rozdziału 3 i 4. Test z rozdziału 4. Pomieszczenia w domu. Meble i przedmioty. Części ciała. Przyimki: in, on, under. dotyczące położenia dotyczące miejsca położenia przedmiotów i części ciała. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 1/32 WB: 1/104, 2/104, 3/104, 4/105, 5/105 podaje miejsce położenia TB: 62, Christmas Christmas. Lekcja kulturowa. Słowa: związane ze Św. Bożego Narodzenia: card, star, reindeer, tree, candle, Father Christmas, present. Zwroty: Happy Christmas!, Love from... i polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia dotyczące części ciała. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczeń czyta tekst dotyczący świąt. Uczeń pisze kartkę świąteczną. 1, 2 SB: 1/63, 2/63, 3/63 WB: 1/135, 2/135 TB: 93

12 35 I can do that! Story time. Słuchanie Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Świąt Bożego Narodzenia. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy czynności. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/34 WB: 1/106, 2/106 nazywa zwierzęta. Uczeń czyta historyjkę. Uczeń opisuje umiejętności zwierząt. TB: I can do that! I can walk. Nauka piosenki. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie tekst piosenki i nagrania. 1, 2, 3 SB: 2/35, 3/35, 4/35 WB: 3/107, 4/107 śpiewa piosenkę. Uczeń nazywa czynności. Uczeń opisuje swoje umiejętności. TB: I can do that! umiejętności zwierząt. Zwierzęta. Czynności. Zwroty: It's a, I can/can't Pytanie: Are you a tiger? Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. dotyczące zwierząt. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje umiejętności i ich brak. 1, 2 SB: 5/36, 6/36, 7/36 WB: 5/108, 6/108 TB: 66 Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności.

13 38 I can do that! umiejętności. Zwierzęta. Kolory. Części ciała. Zwroty: I can/can't, I'm, I've got Pytania: Are you a (tiger)?, What is it? dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje umiejętności i wygląd zwierząt. 1, 2 SB: 8/37, 9/37 WB: 7/109, 8/109 TB: I can do that! i pytanie o umiejętności. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Zwroty: Be careful!, Look! i polecenia dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 10/38, 11/38 WB: 9/110 nazywa zwierzęta. Uczeń opisuje swoje umiejętności. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. TB: I can do that! wyglądu i umiejętności zwierząt. Czynności. Zwierzęta. Czasownik can. Uczeń reaguje na opisy zwierząt. dotyczące umiejętności. dotyczące umiejętności. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta opisy zwierząt. Uczeń tworzy pytania dotyczące umiejętności. 1, 2 SB: 12/39, 13/39 WB: 10/111, 11/111 TB: I can do that! Ćwiczenia językowe z rozdziału 5. Test z rozdziału 5. dotyczące umiejętności.

14 42 I like spaghetti Story time. Słuchanie Produkty spożywcze. Pytania: Do you like?, What's your favourite food? Zwroty: We're hungry, My favouriote food is... Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. 1, 2, 4 SB: 1/40 WB: 1/112, 2/112 nazywa produkty spożywcze. Uczeń czyta tekst Uczeń podaje nazwę swojej ulubionej potrawy. TB: I like spaghetti I like spaghetti. Nauka piosenki. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/41, 3/41 WB: 3/113, 4/114 nazywa produkty spożywcze. Uczeń pyta kolegów czy lubią poszczególne potrawy. Uczeń podaje potrawy, które lubi. Uczeń śpiewa piosenkę. TB: I like spaghetti Produkty spożywcze i potrawy. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie teksty nagrań. 1, 2 SB: 4/42, 5/42 WB: 5/114, 6/114 nazywa produkty spożywcze. TB: 72

15 45 I like spaghetti upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/43, 7/43 WB: 7/115, 8/115 nazywa produkty spożywcze. Uczeń podaje produkty, które lubi, a których nie. TB: I like spaghetti Food. upodobań kulinarnych. Produkty spożywcze. Pytanie: Do you like? dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 8/44, 9/44 WB: 9/116 nazywa produkty spożywcze i potrawy. Uczeń tworzy pytania dotyczące upodobań kulinarnych. TB: I like spaghetti Zdrowe i niezdrowe jedzenie. Produkty spożywcze. Zwrot: I've got dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące potraw i produktów spożywczych. 1, 2 SB: 10/45, 11/45 WB: 10/117, 11/117 TB: 75

16 tworzy dialog dotyczący śniadania. Uczeń podaje zdrowe i niezdrowe produkty spożywcze. 48 Review: units 5, 6 Ćwiczenia językowe z rozdziału 5 i 6. Test z rozdziału 6. Czynności. Zwierzęta. Produkty spożywcze. Czasownik can. Zwory I like/i don't like... dotyczące potraw i produktów spożywczych. dotyczące umiejętności zwierząt. opisuje umiejętności zwierząt i ich brak. Uczeń przeprowadza dialog na temat wyglądu, umiejętności zwierząt i produktów, które zwierzęta lubią, a których nie. 1, 2 SB: 1/46 WB: 1/118, 2/118, 3/118, 4/118 TB: 76, Easter Easter. Lekcja kulturowa. Słowa: związane z Wielkanocą: wall. Sweets, rabbit, flower, tree, grass. Kolory. Meble. Zwroty: I like/i don't like Pytanie: Do you like? Przyimki in, on, under. Uczeń reaguje na polecenia dotyczące czynności. Uczeń rozumie i rozróżnia słowa związane z Wielkanocą. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa słowa związane z Wielkanocą. Uczeń czyta tekst rymowanki. 1, 2, 3 SB: 1/64, 2/64, 3/64 WB: 1/136, 2/136 TB: My family Story time. Słuchanie Członkowie rodziny. Zwroty: I've got, I haven't got Pytania: Uczeń reaguje na polecenia dotyczące położenia Uczeń reaguje na polecenia i pytania dotyczące Wielkanocy. Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy 1, 2, 4 SB: 1/48

17 Have you got? członków rodziny. Uczeń rozumie teksty historyjki i nagrania. WB: 1/120, 2/120 TB: 78 nazywa członków rodziny. Uczeń czyta tekst Uczeń mówi o swojej rodzinie. 51 My family My family's crazy! Nauka piosenki. Członkowie rodziny. Słowa: his, her. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie opisy rodzin. Uczeń rozumie tekst piosenki. 1, 2, 3 SB: 2/49, 3/49 mówi o swojej rodzinie oraz rodzinach bohaterów książki. Uczeń śpiewa piosenkę. WB: 3/121 TB: My family wyglądu członków rodziny. Członkowie rodziny. Części ciała. Słowa: his, her. Zwroty: This is my (mum), He/She's got... i opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy członków rodziny. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 4/50, 5/50 WB: 4/122, 5/122 TB: My family She's got hair. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: He/She's got... Uczeń reaguje na opisy rodzin. Uczeń rozumie opisy wyglądu. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 6/51, 7/51 WB: 6/123, 7/123

18 opisuje wygląd członków rodziny i zwierząt. TB: My family Game. wyglądu. Członkowie rodziny. Zwroty: Here you are, No, sorry, Yippee! Uczeń reaguje na opisy rodzin i zwierząt. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd postaci używając przymiotników. Uczeń opisuje swoją rodzinę. 1, 2 SB: 8/52, 9/52 WB: 8/124, 9/124 TB: My family Twins. wyglądu. Członkowie rodziny. Przymiotniki. Zwroty: the same, I'm tall, He/She's got, I've got... i opisy rodzin. dotyczące członków rodziny. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje wygląd bohaterów Uczeń opisuje swój wygląd porównując go z wyglądem koleżanki/kolegi. 1, 2 SB: 10/53, 11/53 WB: 10/125, 11/125 TB: My family Ćwiczenia językowe z rozdziału 7. Test z rozdziału 7. dotyczące członków rodziny. 57 What's he wearing? Story time. Słuchanie Ubrania. Zabawki. Zwroty: He/She's wearing, He's.., He isn't Pytanie: What's he/she wearing? Uczeń rozumie i rozróżnia nazwy ubrań. Uczeń rozumie opisy ubioru osób. Uczeń rozumie tekst 1, 2, 4 SB: 1/54 WB: 1/126, 2/126 nazywa ubrania. Uczeń powtarza TB: 84

19 tekst 58 What's he wearing? What are you wearing? Nauka piosenki. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytanie: What's he/she wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty piosenki i nagrań. nazywa ubrania. Uczeń opisuje, w co ubrani są koledzy z klasy. Uczeń śpiewa piosenkę. 1, 2, 3 SB: 2/55, 3/55, 4/55 WB: 3/127, 4/127 TB: What's he wearing? postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubrań. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie teksty nagrań. opisuje swój ubiór oraz ubiór różnych postaci. 1, 2 SB: 5/56, 6/56 WB: 5/128, 6/128 TB: What's he wearing? Ubrania. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: He/She's wearing Pytania: What's he/she wearing?, Who is it?, What am I wearing? dotyczące ubioru. dotyczące ubioru oraz opisy postaci. Uczeń rozumie tekst nagrania. 1, 2 SB: 7/57, 8/57 WB: 7/129, 8/129 opisuje ubiór postaci z obrazków. TB: 87 Uczeń reaguje na teksty i pytania dotyczące ubioru. Uczeń

20 61 What's he wearing? Game. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I'm wearing, Point to... Pytanie: What are you wearing? reaguje na opisy postaci. dotyczące ubrań. Uczeń rozumie tekst nagrania. czyta dialog. Uczeń tworzy pytania dotyczące ubioru. Uczeń opisuje w co jest ubrany. 1, 2 SB: 9/58, 10/58 WB: 9/130, 10/130 TB: What's he wearing? I like black trousers. postaci. Ubrania. Kolory. Zwroty: I like.., I don't like... Uczeń reaguje na polecenia dotyczące ubrań. i opisy dotyczące ubioru. Uczeń rozumie tekst nagrania. opisuje ubiór koleżanki/kolegi. Uczeń wyraża opinię na temat ubrań. Uczeń opisuje swoje ulubione ubrania. 1, 2 SB: 11/59, 12/59, 13/59 WB: 11/131, 12/131 TB: Review: units 7, 8 Ćwiczenia językowe z rozdziału 7 i 8. Test z rozdziału 8. Członkowie rodziny. Ubrania. Części twarzy. Zwroty: has got, I'm/He's/She's wearing, He/She's got i opisy dotyczące ubioru. i opisy ubioru. Uczeń rozumie opisy bohaterów. Uczeń rozumie teksty nagrań. nazywa członków rodziny, ubrania oraz części twarzy. Uczeń opisuje ubiór osób z obrazków oraz członków swojej rodziny. Uczeń opisuje swój ubiór. 1, 2 SB: 1/60, 2/60, 3/61, 4/61, 5/61 WB: 1/132, 2/132, 3/133, 4/133 TB: 90, 91

21 64 Test Final test. Test Po klasie drugiej. Test: słownictwo z rozdziałów 1-8 Test: struktury gramatyczne z rozdziałów 1-8 Uczeń reaguje na opisy i pytania wyglądu postaci i ubioru.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny - klasy I-III Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści klasa I podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYRAŻONE W SKALI 1-6 JĘZYK ANGIELSKI KLASA 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas 1-3 rok szkolny 2013/2014 Spis treści System oceniania dla I etapu edukacyjnego (I-III) 1. Szkolny system oceniania w nauczaniu zintegrowanym-funkcje oceny 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 3 6 letnich ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 3 6 letnich ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 3 6 letnich ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU CELE EDUKACYJNE: -rozwijanie sprawności językowych (głównie słuchania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP.

Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. Wymagania na poszczególne stopnie z języka angielskiego do klasy 1c SP. ZNAK CYFROWY 2 ZNAK CYFROWY 3 ZNAK CYFROWY 4 ZNAK CYFROWY 5 TEMAT ROZDZIAŁU Welcome wita się i przedstawia podaje nazwy kolorów wskazuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain

Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Welcome to Britain Regulamin Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Welcome to Britain 1) Warunki ogólne: Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu. Organizatorami II Gminnego Konkursu Języka Angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 1 Module 0 Starter Uczeń posługuje się bardzo

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz

Opracowała: Barbara Wieczorkiewicz ZAJĘCIA EDUKACYJNE: JĘZYK ANGIELSKI arunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

Czasownik to be i have got

Czasownik to be i have got Poniższe materiały zawierają zagadnienia dotyczące podstawowych czasowników oraz słownictwa obejmującego tematy maturalne na poziomie podstawowym. Mają one na celu pomóc w przygotowaniu do zaliczenia różnic

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V Anita Leszczyńska KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA V SUBJECT: Christmas in Poland and in England. (Boże Narodzenie w Polsce i Anglii.) Realizowane cele programu nauczania: - rozwijanie ciekawości

Bardziej szczegółowo

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba

New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB. Agnieszka Biedrzycka - Wierzba New Sparks 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA DLA KLAS IIA I IIB Agnieszka Biedrzycka - Wierzba NUMER TEMAT DO LEKCJI DZIENNIKA 1 Lekcja organizacyjna omówienie zasad współpracy na lekcjach języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

STARDUST 1: Treści nauczania

STARDUST 1: Treści nauczania STARDUST 1: Treści nauczania Treści Słownictwo Struktury Cele ogólne STARTER Zapoznanie z postaciami: Timem, Tiną, Bobbym i ludkami Twinkles. Poznanie i przećwiczenie sposobów powitania i poŝegnania Śpiewanie

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deutsch Aktuell Kompakt 2. ocena dostateczna Uczeń potrafi: Dział tematyczny dopuszczająca Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl. I Podręcznik Deuts Aktuell Kompakt 2 dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1 Wie smeckt s? - nazwać artykuły

Bardziej szczegółowo

UWIELBIANI BOHATEROWIE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY PIERWSZOKLASISTÓW WYMARZONE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA. Learning is magic!

UWIELBIANI BOHATEROWIE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY PIERWSZOKLASISTÓW WYMARZONE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA. Learning is magic! UWIELBIANI BOHATEROWIE ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY PIERWSZOKLASISTÓW WYMARZONE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA Learning is magic! Wymarzone wsparcie Kompletny program testowania, a w nim: powtórki i testy po każdym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press KRYTERI OCENINI do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 2, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press SZKOŁ PODSTWOW KLS V KRYTERI OCENINI Rok szkolny 2011/2012 Celina Kraszewska, Izabela Krotowska,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

I can speak English! - program zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autor: Magdalena Lubaś

I can speak English! - program zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Autor: Magdalena Lubaś I can speak English! - program zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym Autor: Magdalena Lubaś WSTĘP Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność nauczania języków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Alicja Cholewa-Zawadzka WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA STARLAND 2 Wymagania ogólne Module 0 Starter Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w I etapie edukacyjnym Uczeń kończący I klasę: rozumie podstawowe polecenia w języku angielskim i reaguje na nie potrafi przedstawić się w języku angielskim potrafi

Bardziej szczegółowo

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału

Cheeky Monkey 1 rozkład materiału Wprowadzający Cheeky s Town 2 lekcje zapoznanie się z imionami postaci witanie i żegnanie się z maskotką słowami Hello i Bye-bye uczestniczenie w i Cheeky Tom Ellie Rory We love you A kiss for you Little

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI grupa III, strona 1/6

JĘZYK ANGIELSKI grupa III, strona 1/6 Animals Zwierzęta Patch bawi się na farmie z czterema zwierzątkami dziecko poznaje ich nazwy, dźwięki, które wydają i typowe dla nich zachowania. Dziecko poznaje piosenkę Run, run, run song. horse koń

Bardziej szczegółowo

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również

1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem nazywającym gatunki filmowe, również INTERFACE 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Types of film Teenagers and their favourite films 1. FILM AND TV 6 zna i swobodnie posługuje się podanym słownictwem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sky High 2/Repetytorium szóstoklasisty Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania.

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania. Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Termin realizacji Wrzesień Ilość godzin Tematyka zajęć w tygodniu 1 Hello! Powitania. Goodbye! Pożegnanie się. Sposób realizacji Wprowadzenie piosenki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM KLASA III Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Przedmiot: język angielski, 2 lekcje w tygodniu Obowiązkowe podręczniki: 1. podręcznik

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY

English Quest 3 PLAN WYNIKOWY English Quest 3 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ROZDZIAŁ WSTĘPNY WELCOME Środki językowe Nazywa miesiące i dni tygodnia, popełniając nieliczne błędy Nazywa podstawowe zwierzęta,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 3 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2

PLAN WYNIKOWY. Upbeat 2 PLAN WYNIKOWY Upbeat 2 Unit 1 Family life Poziom podstawowy Poziom ponadpodstawowy Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje wyrazy z rozdziału 1, w szczególności: nazwy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III. NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA UpBeat II POZIOM III.0 Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna (z uwzględnieniem wymagań na ocenę śródroczną) Celujący wymagania

Bardziej szczegółowo