New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Sparks 1 Nr akceptacji MEN: 32/08. Hello!"

Transkrypt

1 Plan dydaktyczny KLASA I Nr akceptacji MEN: 32/08 Cele ogólne rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje poŝegnanie i Ŝegna się pyta o imię i przedstawia się imieniem reaguje na polecenia odpowiada krótko Yes / No rozpoznaje i nazywa bohaterów wymawia określone głoski, słowa i powtarza dialogi z historyjki powtarza tekst piosenki śpiewa i odgrywa piosenkę Hello! Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 Powitanie Hello PoŜegnanie Goodbye głosek, słów i zdań Hello, Julie! Hello, Mum! Hello, Dad! Goodbye Mum, Goodbye Julie, Goodbye Dad wita się i Ŝegna Hello, Goodbye rozpoznaje bohaterów wymawia określone głoski, słowa i nazywa bohaterów historyjki Julie, Mum, Dad słucha i powtarza z grupą dialogi z historyjki z powitaniem i poŝegnaniem rozróŝnia w nagraniu powitanie i poŝegnanie recytuje wierszyk Hello! Goodbye! czyta i odgrywa dialogi z historyjki z powitaniem i poŝegnaniem Odgrywanie dialogów Lekcja 2 Mum, Dad, Julie Yes / No Polecenia Sit down! Stand up! Powitanie i poŝegnanie Hello, Goodbye rozpoznaje bohaterów wita się i Ŝegna Hello, Goodbye rozpoznaje pytanie o imię i pyta o imię What s your name? przedstawia się imieniem Hello, I m (Mark) odgaduje imiona bohaterów historyjek reaguje na polecenia Sit down! Stand up! odgrywa samodzielnie rolę z historyjki Pytanie o imię i przedstawianie się Pytanie o imię i przedstawianie się What s your name? Hello, I m (Mark) Lekcja 3 Polecenia Stand up! Sit down! Pytanie o imię i przedstawianie się Hello, What s your name? I m (Swish) Powitanie Hello reaguje na polecenia Stand up! Sit down! rozpoznaje bohaterów historyjki pyta o imię i przedstawia się What s your name? I m... rozumie polecenie Let s sing a song powtarza tekst piosenki i śpiewa z innymi recytuje wierszyk Hello! Goodbye! w grupach trzyosobowych z nagraniem lub bez nagrania czyta i odgrywa dialog z nagrania Hello! What s your name? I m (Roly). Hello! Śpiewanie piosenki z nagraniem 1

2 Unit 1 How many apples? Cele ogólne rozpoznaje powitanie i wita się rozumie pytanie o imię i przedstawia się rozpoznaje nazwy liczebników w zakresie 1-6 liczy w zakresie 1-6 wymawia określone głoski, słowa i dodaje i odejmuje w zakresie 1-6 pisze po śladzie liczebniki w zakresie 1-6 pisze po śladzie nazwy owoców po śladzie reaguje na polecenia odpowiada krótko na pytania Yes / No rozpoznaje nazwy owoców nazywa owoce rozróŝnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników rozpoznaje pytanie o ilość How many...? nazywa kolory Tematyka oraz zakres materiału Lekcja 1 Hello! Goodbye! Liczebniki 1-6 głosek, słów i zdań Polecenia Hop, Clap, Stand up, Count, Sit down krótka Yes / No Wymagania podstawowe Hello! Goodbye! rozpoznaje i powtarza liczebniki w zakresie 1-6 wymawia określone głoski, słowa i wskazuje i nazywa liczebniki w zakresie 1-6 rozpoznaje bohaterów rozróŝnia polecenia i reaguje na nie Hop, Clap, Stand up, Count, Sit down powtarza i odgrywa wierszyk rozróŝnia nazwy liczebników w zakresie 1-6 ze słuchu Wymagania ponadpodstawowe recytuje wierszyk samodzielnie wydaje polecenia Hop, Clap, Stand up, Count, Sit down rozpoznaje dodatkowe polecenia nazywa samodzielnie liczebniki w zakresie 1-6 Zadania sprawdzające Recytowanie wierszyka Bingo CB, ćw. 4, s. 9 TB, s. 112 Lekcja 2 Liczebniki w zakresie 1-6 Historyjka Zabadella! Oops! Wow! Powitanie Hello Przedstawianie się I m (Zabadella) Hello! Goodbye! Lekcja 3 Liczebniki w zakresie 1-6 Nazwy owoców an apple, a pear, a banana Liczba pojedyncza i liczba mnoga rzeczowników an apple apples one apple two apples rozpoznaje liczebniki i nazywa je w zakresie 1-6 rozpoznaje bohaterów historyjki Zabadella! liczy i dodaje w zakresie 1-6 wita się przedstawia się powtarza dialog Hello! Goodbye! powtarza wierszyk rozpoznaje liczebniki 1-6 ze słuchu i łączy je w określonej kolejności liczy i dodaje w zakresie 1-6 powtarza i rozpoznaje nazwy owoców an apple, a pear, a banana rozróŝnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników an apple apples one apple two apples rozpoznaje pytanie o ilość How many (apples)? powtarza z grupą słowa piosenki How many apples? czyta i odgrywa dialogi z historyjki Zabadella! recytuje i odgrywa wierszyk z pamięci nazywa samodzielnie owoce uŝywa liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników w określaniu ilości owoców pyta i odpowiada na pytanie o ilość How many apples? How many apples? Określanie wyniku dodawania liczebników 1-6 Określanie ilości monet Pytanie o ilość How many (apples)? 2

3 Lekcja 4 Hello, I m... How many apples? Historyjka Goodbye! Pytanie o ilość How many...? Hello, I m... rozpoznaje bohaterów historyjki i przedstawia ich powtarza za nagraniem tekst historyjki Ŝegna się rozpoznaje pytanie o ilość How many...? liczy owoce w labiryncie i zapisuje odpowiedni liczebnik odgrywa dialogi z historyjki Określanie ilości narysowanych owoców Liczebniki 1-6 Lekcja 5 Powtórzenie Liczebniki 1-6 Nazwy owoców apple(s), pear(s), banana(s) Yum Pytanie o ilość How many (pears)? (6) red apples... rozumie pytanie o ilość How many (pears)? nazywa owoce określa ilość owoców w zakresie 1-6 rozpoznaje słówko Yum odpowiada krótko Yes / No powtarza i odgrywa z grupą tekst piosenki (6) red apples... pyta o ilość How many...? określa wynik dodawania i odejmowania w zakresie 1-6 powtarza wierszyk o liczeniu 1, 2, 3, count with me (6) red apples... przedstawia całe działania dodawania i odejmowania i ich wyniki samodzielnie recytuje wierszyk o liczeniu 1, 2, 3, count with me Wypowiedź pisemna i ustna Śpiewanie i odgrywanie piosenki WB, ćw. 1, s. 39 o liczeniu 1, 2, 3, count with me Lekcja 6 Powtórzenie Liczebniki 1-6 Nazwy owoców apple(s), pear(s), banan(s) Pytanie o ilość How many (apples)? How many...? Hello, I m Swish Test 1 A / B rozpoznaje powitanie i wita się Hello rozumie pytanie o ilość How many (apples)? dodaje liczebniki w zakresie 1-6 How many...? liczy w zakresie 1-6 i dopasowuje liczebniki z określoną ilością owoców i bohaterów powtarza wierszyk Hello, I m Swish ocenia swoje postępy w nauce i zaznacza określoną buźkę zaznacza wymieniony liczebnik pisze liczebniki, 1-6 i nazwy owoców po śladzie określa swoje postępy w nauce i zakreśla wybrany rysunek buźki uzupełnia Test 1 recytuje wierszyk Hello, I m Swish liczy i wykonuje działania dodawania bez pomocy nauczyciela i pisemna CB, ćw. 16, 17, 18, s WB (Sticker Dictionary), s. 9 Tests, test 1 A / B s

4 Unit 2 Blue paint! Cele ogólne rozpoznaje liczebniki i liczy w zakresie 1-6 wymawia określone głoski, słowa i rozróŝnia pytanie o kolor rozpoznaje i nazywa kolory określa kolory rzeczy It s (red) odpowiada krótko na pytania Yes / No rozpoznaje bohaterów powtarza tekst historyjki rozróŝnia pytanie o zabawkę rozpoznaje i nazywa zabawki rozpoznaje zwroty Turn it on! Turn it off! powtarza tekst wierszyka powtarza Ŝyczenia urodzinowe pisze po śladzie nazwę koloru i zabawki Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 Liczebniki 1-6 głosek, słów i zdań Kolory red, yellow, blue, orange, green, purple krótka Yes / No o kolorach powtarza liczebniki 1-6 wymawia określone głoski, słowa i nazywa kolory red, yellow, blue, orange, green, purple powtarza i odgrywa wierszyk o kolorach z nagraniem Red paint określa kolory powstałe z mieszania barw recytuje wierszyk o kolorach samodzielnie śpiewa samodzielnie piosenkę Red paint Podawanie kolorów wskazywanych rzeczy Red paint Lekcja 2 Kolory red, yellow, blue, orange, green, purple Historyjka Zabadella Polecenia Stand up, point to (red) o kolorach krótka Yes / No rozpoznaje kolory red, yellow, blue, orange, green, purple słucha i identyfikuje bohaterów historyjki Zabadella powtarza z nagrania dialogi z historyjki Zabadella reaguje na polecenia Stand up, point to (red) słucha wierszyk o kolorach odpowiada krótko Yes / No powtarza za nagraniem i odgrywa tekst historyjki Zabadella czyta i odgrywa dialogi z historyjki Zabadella wydaje polecenia Stand up, point to (red) recytuje wierszyk o kolorach wymienia wszystkie poznane kolory w określonej kolejności Wymienianie kolorów na sześciu odwróconych kartach Gra pamięciowa z kolorami Lekcja 3 o kolorach Nazwy zabawek a ball, a kite, a teddy, a doll, a car Yes / No o zabawkach Teddy, turn it on powtarza wierszyk o kolorach rozpoznaje nazwy zabawek odpowiada krótko Yes / No powtarza nazwy zabawek powtarza za nagraniem wierszyk o zabawkach Teddy, turn it on powtarza zwroty Turn it on! Turn it off! określa kolory zabawek rozpoznaje nazwy liczebników 1-6 nazywa zabawki uŝywa zwrotów Turn it on! Turn it off! recytuje wierszyk o zabawkach rozumie pytanie What s number (one)? odpowiada na pytanie zdaniem It s a (ball) Rozpoznawanie nazw zabawek i wskazywanie karty z określoną zabawką 4

5 Turn it on! Turn it off! Liczebniki w zakresie 1-6 Lekcja 4 o zabawkach Nazwy zabawek a ball, a kite, a teddy, a doll, a car Historyjka Hello, I m Swish Powtórzenie kolorów red, yellow, blue, green, orange, purple Liczebniki 1-6 Lekcja 5 Happy Birthday o zabawkach I m flying a kite Whoosh! Boing! Broom! Powtórzenie kolorów Red paint Powtórzenie nazw kolorów i zabawek rozpoznaje zabawki recytuje z grupą wierszyk o zabawkach powtarza Ŝyczenia urodzinowe Happy Birthday, Swish! nazywa zabawki słucha historyjki i wskazuje kolejne scenki powtarza za nagraniem dialogi z historyjki Hello, I m Swish rozpoznaje pytanie o kolor i z grupą określa kolor It s (red) rozpoznaje pytanie o zabawkę i z grupą nazywa zabawkę It s a (teddy) rozpoznaje nazwy liczebników w zakresie 1-6 śpiewa z grupą piosenkę urodzinową Happy Birthday rozpoznaje nazwy zabawek i wskazuje je na obrazku powtarza tekst piosenki o zabawkach I m flying a kite powtarza nazwy czynności z piosenki Whoosh! Boing! Broom! rozpoznaje bohaterów rozpoznaje pytanie o kolor i określa kolor powtarza z nauczycielem wierszyk Red paint rozumie pytanie o kolor i określa kolor wskazanej rzeczy na karcie rozpoznaje pytanie o zabawkę i nazywa zabawkę recytuje samodzielnie wierszyk o zabawkach określa wskazane zabawki zdaniem It s a (kite) określa wskazany kolor zdaniem It s (red) odgrywa dialogi z historyjki na urodziny Happy Birthday śpiewa samodzielnie piosenkę urodzinową Happy Birthday o zabawkach I m flying a kite recytuje wierszyk Red paint samodzielnie odpowiada na pytanie o kolor rzeczy zdaniem It s (red) and (yellow) and... wykonuje plakat z zabawkami RozróŜnianie nazw kolorów i wskazywanie rzeczy w określonym kolorze pisemna i ustna Śpiewanie piosenki o zabawkach WB, ćw. 1, s. 40 Lekcja 6 Red paint Powtórzenie Kolory red, yellow, blue, orange, green, purple Nazwy zabawek a ball, a kite, a teddy, a doll, a car I m flying a kite Test 2 A / B recytuje z grupą wierszyk Red paint rozpoznaje i nazywa kolory red, yellow, blue, orange, green, purple nazywa zabawki śpiewa z grupą piosenkę I m flying a kite rozpoznaje zabawki i ich kolor rozróŝnia pytanie o zabawkę i kolor określa z grupą kolor zabawek z obrazka It s (red) ocenia swoje postępy w nauce i zakreśla wybrany rysunek buźki pisze po śladzie nazwę koloru i zabawki uzupełnia Test 2 recytuje wierszyk Red paint samodzielnie I m flying a kite bez pomocy nazywa zabawkę i jej kolor It s (red) i pisemna Recytowanie z grupą wierszyka o zabawkach Teddy, turn it on CB, ćw. 15, 16, 17, s WB (Sticker Dictionary), s. 14 Tests, test 2 A / B, s

6 Unit 3 Ten books Cele ogólne rozróŝnia i nazywa przybory szkolne rozpoznaje formę pisaną nazw przyborów szkolnych wymawia określone głoski, słowa i czyta nazwy przyborów szkolnych pisze po śladzie nazwy przyborów szkolnych reaguje na polecenia rozumie pytanie o rzecz Is it...? powtarza dialogi z historyjki i rozpoznaje bohaterów rozumie pytanie o kolor określa kolor rzeczy rozpoznaje i nazywa liczebniki w zakresie 1-10 pisze po śladzie liczebniki 7-10 słucha i rozumie historyjkę rozpoznaje bohaterów rozumie pytanie o rzeczy i odpowiada na nie pyta o rzeczy What s this? odpowiada krótko na pytania Yes / No Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 o zabawkach Teddy, turn it on głosek, słów i zdań a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case o przyborach szkolnych What s this? Can you guess? Pytanie Is it a...? recytuje wierszyk o zabawkach Teddy, turn it on rozpoznaje i powtarza nazwy przyborów szkolnych a ruler, a book, a rubber, a pencil, a pencil case wymawia określone głoski, słowa i powtarza z grupą wierszyk o przyborach szkolnych powtarza pytanie Is it a...? odpowiada krótko Yes / No rozpoznaje formę pisaną nazw przyborów szkolnych pisze po śladzie nazwy przyborów szkolnych czyta nazwy przyborów szkolnych, powtarzając za nauczycielem nazywa samodzielnie przybory szkolne pyta o przybory szkolne Is it a (ruler)? czyta samodzielnie nazwy przyborów szkolnych Gra Zabadella says... reagowanie na polecenia i wskazywanie wymienionych przyborów szkolnych Lekcja 2 a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case Historyjka Zabadella! Kolory red, yellow, blue, green, orange, purple Pytanie Is it...? rozróŝnia przybory szkolne a ruler, a book, a ruber, a pencil, a pencil case rozumie i opowiada historyjkę słucha historyjki Zabadella! powtarza dialogi z historyjki Zabadella! rozpoznaje formę pisaną nazw przyborów szkolnych czyta nazwy przyborów szkolnych a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case rozpoznaje kolory red, yellow, blue, green, orange, purple określa z grupa kolor przyborów It s (purple) nazywa przybory szkolne czyta i odgrywa dialogi z historyjki Zabadella! określa samodzielnie kolor wskazanych przyborów całym zdaniem It s (purple) Gra z workiem (feelie bag) i przyborami szkolnymi, które odgadują uczniowie, odpowiadając na pytanie Is it a...? 6

7 Lekcja 3 Liczebniki w zakresie 1-10 o ilości rzeczy Books, books! How many books? How many apples on the apple tree? rozpoznaje i nazywa liczebniki w zakresie 1-6 rozpoznaje i powtarza nazwy liczebników w zakresie 7-10 rozróŝnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników i powtarza za nauczycielem It s a book. Two books powtarza wierszyk o ilości Books, books! How many books? i wykonuje określone czynności How many apples on the apple tree? rozróŝnia pisane formy nazw przyborów szkolnych rozróŝnia i nazywa samodzielnie liczebniki w zakresie 7-10 uŝywa określeń liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników recytuje wierszyk o ilości Books, books! How many books? Recytowanie wierszyka o ilości rzeczy Lekcja 4 Liczebniki w zakresie 1-10 a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case Historyjka o ilości rzeczy Books, books! How many books? rozróŝnia liczebniki w zakresie 1-10 rozpoznaje nazwy przyborów szkolnych a ruler, a pen, a book, a pencil, a pencil case słucha i rozumie historyjkę Forest tales powtarza i czyta dialogi z historyjki recytuje z grupą wierszyk Books, books! How many books? rozumie pytanie o ilość i określa ilość przyborów szkolnych na ilustracji odgrywa samodzielnie dialogi z historyjki recytuje samodzielnie wierszyk Books, books! How many books? liczy samodzielnie z duŝą szybkością od 1 do 10 i od 10 do 1 Odpowiadanie na pytanie o rzecz i zgadywanie przy pomocy pytania Is it...? Lekcja 5 a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case o przyborach szkolnych What s this? What s this? It s my pencil case Pytanie What s this? What s this? Can you guess? rozpoznaje nazwy przyborów szkolnych a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case słucha i powtarza tekst piosenki o przyborach szkolnych What s this? What s this? It s my pencil case śpiewa z grupą piosenkę o przyborach szkolnych What s this? What s this? It s my pencil case pyta o przybory w grze i nazywa je What s this? powtarza wierszyk What s this? Can you guess? rozpoznaje pisemną formę nazw przyborów szkolnych a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case odpowiada krótko Yes / No śpiewa samodzielnie piosenkę o przyborach szkolnych What s this? What s this? It s my pencil case czyta nazwy przyborów szkolnych a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case pisemna i ustna Gra z kartami z ilustracjami przyborów szkolnych i kartami z napisanymi nazwami tych przyborów. Uczeń rozpoznaje nazwy i dobiera pary kart WB, ćw. 1, s. 41 7

8 Lekcja 6 i o ilości How many apples? Books, books! How many books? oraz o liczeniu 1, 2, 3, count with me Powtórzenie a ruler, a pen, a book, a rubber, a pencil, a pencil case Liczebniki w zakresie 7-10 o ilości How many apples on the apple tree? i o przyborach What s this? What s this? It s my pencil case Test 3 A / B Summative test 1A / B powtarza wierszyk o ilości How many apples? i o liczeniu 1, 2, 3, count with me rozpoznaje przybory szkolne i liczebniki w zakresie 7-10 rozpoznaje pisane formy nazw przyborów szkolnych śpiewa z grupą piosenkę o ilości How many apples on the apple tree? powtarza wierszyk o liczeniu Books, books! How many books? rozumie pytanie o przybory i nazywa je zdaniem It s a (pencil) liczy w zakresie 7-10 pisze po śladzie nazwy przyborów szkolnych i liczebników w zakresie 7-10 ocenia swoje postępy w nauce, zakreślając określoną buźkę śpiewa z grupą piosenkę What s this? What s this? It s my pencil case pisze po śladzie nazwy przyborów szkolnych i liczebników w zakresie 7-10 uzupełnia test 3 A / B i Summative test 1A / B recytuje wierszyk o ilości How many apples? i liczeniu 1, 2, 3, count with me oraz Books, books! How many books? czyta pisane formy nazw przyborów szkolnych śpiewa samodzielnie piosenkę o ilości How many apples on the apple tree? pyta o przybory i nazywa je samodzielnie całym zdaniem It s a (pencil) What s this? What s this? It s my pencil case i pisemna CB, ćw. 16, 17, 18, s WB (Sticker Dictionary), s. 19 Tests, test 3 A / B, s Summative test 1A lub B, s Unit 4 Red hair Cele ogólne rozróŝnia i nazywa przybory szkolne rozpoznaje części twarzy i nazywa je reaguje na polecenia wydaje polecenia powtarza i odgrywa tekst wierszyka rozpoznaje pisemną formę nazw części twarzy czyta nazwy części twarzy wymawia określone głoski, słowa i rozróŝnia i nazywa kolory określa kolory zdaniem It s (red) rozumie pytanie o kolor pisze po śladzie nazwy części twarzy czyta z grupą nazwy części twarzy słucha i rozpoznaje bohaterów historyjki powtarza tekst historyjki rozróŝnia nazwy liczebników i liczy w zakresie 1-10 pisze liczebniki 1-10 opisuje z grupą cechy części twarzy zdaniem It s got (green) (hair) and (two) (eyes) zapisuje po śladzie cechy części twarzy rozróŝnia i nazywa części ciała rozpoznaje formę pisana nazwy części ciała pisze po śladzie nazwy części ciała czyta z grupą nazwy części ciała opisuje wygląd potwora rozumie zasady tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników rozumie pytanie o ilość i określa ilość śpiewa i odgrywa piosenkę Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające 8

9 Lekcja 1 Gra Kim a ruler, a pen, a rubber, a pencil, a pencil case, red, yellow, blue, orange, green, purple głosek, słów i zdań Polecenia Open.., Repeat, Look..., Touch your (hair) Nazwy części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose o częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears nazywa przybory szkolne na kartach do gry Kim rozpoznaje nazwy części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose słucha i powtarza nazwy części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose wymawia określone głoski, słowa i powtarza, odgrywa i recytuje z grupą wierszyk o częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears reaguje na poznane polecenia Open..., Repeat, Look..., Touch your (hair) rozpoznaje pisemną formę nazw części twarzy czyta z grupą nazwy części twarzy określa kolory zdaniem It s (red) rozumie pytanie o kolor pisze po śladzie nazwy części twarzy wypisuje po śladzie cechy części twarzy nazywa części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose recytuje wierszyk o częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears czyta samodzielnie nazwy części twarzy wydaje polecenie Touch your (hair) Wykonywanie i wydawanie poleceń Touch your (hair) Lekcja 2 Gra rozpoznawanie części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose Historyjka Zabadella! It s got (green) (hair) and (two) (eyes) rozróŝnia nazwy części twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose reaguje na polecenie i pokazuje określoną część twarzy słucha i rozpoznaje bohaterów historyjki Zabadella! powtarza z grupą dialogi z historyjki Zabadella! rozpoznaje nazwy liczebników w pytaniach w zakresie 1-10 rozpoznaje odpowiedź i opisuje z grupą cechy części twarzy zdaniem It s got (green) (hair) and (two) (eyes) czyta i odgrywa dialogi z historyjki Zabadella! opisuje samodzielnie cechy części twarzy zdaniem It s got (green) (hair) and (two) (eyes) Gra pamięciowa Dodawanie do kolejnych cech części twarzy It s got (red) (hair) and (three) (eyes) Lekcja 3 Gra pamięciowa o częściach twarzy eyes, a mouth, hair, ears, a nose, head, hands, arms, body, feet, legs o częściach ciała Wiggle your... i częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears rozpoznaje pisane formy nazw części twarzy rozpoznaje, powtarza nazwy części ciała head, hands, arms, body, feet, legs słucha, powtarza i odgrywa tekst wierszyka o częściach ciała Wiggle your... recytuje z grupą wierszyk o częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears rozpoznaje formę pisaną nazwy części ciała head, hands, arms, body, feet, legs pisze po śladzie nazwy części ciała head, hands, arms, body, feet, legs czyta z grupą nazwy części ciała rozpoznaje nazwy liczebników w zakresie 1-10 nazywa części ciała head, hands, arms, body, feet, legs recytuje samodzielnie wierszyk o częściach ciała Wiggle your i częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears czyta samodzielnie nazwy części ciała head, hands, arms, body, feet, legs Wymienianie i wskazywanie części ciała 9

10 \Lekcja 4 o częściach ciała Wiggle your... Historyjka legs, hands, head, arms, feet, a monster It s got (four legs) It s a monster! Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników Lekcja 5 Powtórzenie legs, hands, head, arms, feet, eyes, ears, a mouth, hair, a nose, head Yes! It s a (red nose) It s got... o częściach ciała Wiggle your... Clap your hands Kolory red, yellow, blue, orange, green, purple recytowanie z grupą wierszyka Wiggle your... i wykonywanie czynności wymienianych w wierszyku rozumie i reaguje na polecenie Repeat powtarza słówko A monster! słucha i powtarza dialogi z historyjki rozumie opis wyglądu potwora i powtarza It s got (four legs) rozpoznaje nazwy liczbeników i liczy w zakresie 1-10 rozumie zasady tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników opisuje z grupą potwora na ilustracji rozumie pytanie o ilość i określa ilość pisze liczebniki 1-10 recytuje z grupą wierszyk o częściach ciała Wiggle your... wykonuje polecenia wymieniane w wierszyku Wiggle your... rozumie pytanie o kolory rozpoznaje i nazywa kolory powtarza opisujące wygląd Yes! It s a (red nose) rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników słucha i powtarza tekst piosenki Clap your hands rozumie tekst piosenki Clap your hands i wykonuje polecenia z piosenki rozpoznaje nazwy części ciała, twarzy i liczebników w grze Bingo! recytowanie samodzielne wierszyka Wiggle your... odgrywa dialogi z historyjki opisuje wygląd potwora uŝywa liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i samodzielnie tworzy ją odpowiada na pytanie o wygląd i ilość pełnym zdaniem It s got (two legs) opisuje potwora na obrazku pisemnie pełnymi mi It s got (two legs) recytuje samodzielnie wierszyk o częściach ciała Wiggle your... opisuje wygląd postaci na ilustracji całymi mi It s a (red nose) uŝywa liczby pojedynczej i mnogiej w opisie postaci orange ears Clap your hands Odpowiadanie na pytanie o ilość wskazanych części ciała pisemna i ustna Dyktowanie opisu potwora, którego rysuje nauczyciel WB, ćw. 1, s. 42 Gra Bingo Lekcja 6 Clap your hands legs, hands, head, arms, feet, eyes, ears, a mouth, hair, a nose, head It s got... o częściach twarzy Ears, ears. It s got two ears Gra Kalambury Polecenie Touch the (leg) Test 4 A / B śpiewa z grupą i wykonuje polecenia z piosenki Clap your hands rozpoznaje formy pisane określonych rzeczy na kartach i dopasowuje je rozpoznaje i nazywa liczebniki 1-10 określa ilość części ciała i twarzy na rysunku rozumie zdanie opisujące wygląd It s got... powtarza z grupą wierszyk Ears, ears. It s got two ears nazywa pokazanej w grze Klambury część ciała lub twarzy czyta nazwy części ciała i twarzy pisze po śladzie nazwy części ciała i twarzy legs, hands, dead, arms, feet, eyes, ears, a mouth, hair, a nose, head wykonuje polecenie i dotyka wymienionej części ciała lub twarzy ocenia swoje postępy w nauce, zakreślając określoną buźkę śpiewa samodzielnie piosenkę Clap your hands recytuje wierszyk Ears, ears. It s got two ears recytuje wybrany wierszyk lub śpiewa wybrana piosenkę Wypowiedź pisemna i ustna CB, ćw. 15, 16, 17, s WB (Sticker Dictionary), s. 24 Wykonywanie poleceń z Gry Zabadella says..., TB, s. 107 Tests, test 4 A / B, s

11 Unit 5 I like ice-cream! Cele ogólne rozpoznaje i nazywa kolory rozróŝnia i nazywa owoce wymawia określone głoski, słowa i rozróŝnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników rozpoznaje nazwy produktów nazywa produkty spoŝywcze określanie upodobań z uŝyciem czasownika I like... / I don t like... rozumie pytanie o upodobania określa upodobania rozpoznaje formę pisemną i pisze po śladzie nazwy produktów pisze samodzielnie nazwy produktów czyta z grupą nazwy produktów rozumie i reaguje na polecenia odpowiada krótko na pytania Yes / No słucha historyjki i rozpoznaje bohaterów powtarza i odgrywa z grupą dialogi historyjki rozróŝnia i powtarza określenia upodobań Ŝywieniowych I like... / I don t like... rozpoznaje formy pisemne określeń upodobań Ŝywieniowych I like... / I don t like... czyta określenia upodobań I like... / I don t like... czyta o upodobaniach Ŝywieniowych Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 apple(s), pear(s), banana(s), red, yellow, blue, orange, green, purple, water, ice-cream, pizza, oranges, sandwiches, juice głosek, słów i zdań Upodobania I like (sandwiches) o upodobaniach I like pizza, I like water Lekcja 2 water, ice-cream, pizza, oranges, sandwiches, juice Historyjka Zabadella! Upodobania I don t like rozpoznaje nazwy kolorów i owoców a (yellow) (banana) powtarza nazwy kolorów i owoców rozróŝnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników an orange / oranges rozpoznaje i powtarza nazwy produktów ice-cream, pizza, water, oranges, sandwiches, juice wymawia określone głoski, słowa i rozumie pytanie o upodobanie powtarza odpowiedź na pytanie o upodobanie I like (pizza) słucha, powtarza i recytuje z grupą wierszyk o upodobaniach I like pizza, I like water określa upodobanie I like (oranges) rozpoznaje formę pisemną nazw produktów czyta z grupą nazwy produktów słucha dialogu i odpowiada krótko Yes / No pisze po śladzie nazwy produktów ice-cream, pizza, water, oranges, sandwiches, juice rozróŝnia i powtarza nazwy produktów ice-cream, water, pizza, oranges, sandwiches, juice słucha historyjki Zabadella i rozpoznaje bohaterów powtarza dialogi historyjki Zabadella! z grupą odgrywa z grupą dialogi z historyjki Zabadella! opisuje kolor owoców a (yellow) (banana) nazywa produkty spoŝywcze ice-cream, pizza, water, oranges, sandwiches, juice pyta o upodobanie recytuje samodzielnie wierszyk o upodobaniach I like pizza, I like water czyta samodzielnie nazwy produktów czyta i odgrywa samodzielnie dialogi z historyjki Zabadella! określa upodobania z uŝyciem wskazanych ilustracji produktów I like... / I don t like... Rozpoznawanie i nazywanie produktów na ilustracji Uzupełnianie o upodobaniach Ŝywieniowych I like... Uzupełnianie o upodobaniach Ŝywieniowych I don t like (water) 11

12 (sandwiches) I like (sandwiches) Lekcja 3 water, ice-cream, pizza, oranges, sandwiches, juice, bread, ham, jam, butter, cheese, honey głosek, słów i zdań Yes / No Gra Bingo o upodobaniach i produktach Bread and butter rozróŝnia i powtarza określania upodobań Ŝywieniowych I like... / I don t like... rozpoznaje formy pisemne określeń upodobań Ŝywieniowych I like / I don t like czyta określenia upodobań I like / I don t like rozumie pytanie o upodobania nazywa produkty spoŝywcze water, ice-cream, pizza, oranges, sandwiches, juice rozumie polecenie Write i pisze samodzielnie nazwy produktów czyta określające upodobania rozróŝnia i nazywa liczebniki rozpoznaje nazywa produkty spoŝywcze water, ice-cream, pizza, oranges, sandwiches, juice rozróŝnia i powtarza nazwy produktów bread, ham, jam, butter, cheese, honey rozumie pytanie o upodobania odpowiada krótko Yes / No na pytanie o upodobania powtarza tekst piosenki o upodobaniach i produktach Bread and butter rozpoznaje pisemne formy nazw produktów bread, ham, jam, butter, cheese, honey czyta z grupą nazwy produktów bread, ham, jam, butter, cheese, honey pisze po śladzie nazwy produktów nazywa produkty spoŝywcze bread, ham, jam, butter, cheese, honey o upodobaniach i produktach Bread and butter czyta samodzielnie nazwy produktów bread, ham, jam, butter, cheese, honey Wymienianie upodobań Ŝywieniowych i dodawanie kolejno nazw produktów I like (ham) and (cheese) Lekcja 4 picnic Gra Kim Upodobania I like (cheese) and (oranges) Historyjka Yes / No Lekcja 5 Pytanie i odpowiedź na temat upodobań Ŝywieniowych Do you like (pizza) It s Ok / Yuk, No way! Can you guess my favourite food? Is it (cheese)? I don t like rozróŝnia i nazywa produkty spoŝywcze określone na kartach do gry słucha i rozpoznaje bohaterów historyjki wskazuje produkty spoŝywcze wymienione w historyjce powtarza z grupą dialogi z historyjki rozróŝnia pisemne formy nazwy produktów z ramki czyta i pisze samodzielnie nazwy produktów z ramki rozpoznaje, nazywa i czyta nazwy produktów rozumie pytanie o upodobania i odpowiada krótko Yes / No powtarza i śpiewa z grupą wybrany fragment tekstu piosenki Can you guess my favourite food? rozumie i odgrywa dialogi z historyjki układa samodzielnie dialogi z historyjki według kolejności występowania pyta i odpowiada na temat upodobań Ŝywieniowych, przygotowując tabelkę tworzy pytania potrzebne do odgadnięcia nazwy ulubionego produktu Ŝywnościowego Is it (pizza)? Can you guess my favourite food? odgrywa dialog o upodobaniach Ŝywieniowych w parach Rozpoznawanie nazw produktów w ankiecie i krótkie odpowiedzi Yes / No na pytania o upodobania Wypowiedź pisemna i ustna Gra w wisielca (Hangman) i odgadywanie liter oraz wyrazów lub nazywanie produktów 12

13 (cheese) Yes / No czyta i pisze nazwy produktów labiryntu zgaduje pytając o upodobania Can you guess my favourite food? na kartach WB, ćw. 1, s. 43 Can you guess my favourite food? Bread and butter Lekcja 6 Upodobania I like (ice-cream) I don t like (honey) My favourite food is... Can you guess my favourite food? Gra Ciepło Zimno (Hot and cold) Polecenie Let s sing a song Can you guess my favourite food? Test 5 A / B Can you guess my favourite food? rozpoznaje nazwy produktów wymienianych w piosence Can you guess my favourite food? rozróŝnia upodobania i powtarza je I like... / I don t like... nazywa produkty na wskazanych kartach rozumie polecenie Let s sing a song i reaguje na nie z grupą Can you guess my favourite food? nazywa wybrane produkty spoŝywcze na ilustracji nazywa liczebnik i kolejność produktów ocenia swoje postępy w nauce, zakreślając określoną buźkę rozumie pytanie o upodobania i określa je pisze nazwę ulubionego jedzenia w ankiecie nazywa brakujące produkty spoŝywcze czyta o upodobaniach Ŝywieniowych I like (ice-cream) / I don t like (cheese) odpowiada całym zdaniem na pytanie o upodobania Yes, I do. I like (ice-cream) śpiewa samodzielnie piosenkę Can you guess my favourite food? nazywa wszystkie produkty spoŝywcze na ilustracji Wypowiedź pisemna i ustna CB, ćw. 15, 16, 17, s WB (Sticker Dictionary), s. 29 Tests, test 5 A / B, s

14 Cele ogólne rozpoznaje i czyta nazwy produktów rozróŝnia i nazywa zwierzęta rozumie polecenia i reaguje na nie recytuje wierszyk z grupą wymawia określone głoski, słowa i rozpoznaje pisemną formę nazw zwierząt pisze po śladzie nazwy zwierząt pisze samodzielnie nazwy zwierząt rozróŝnia i pisze liczebnik z zakresu 1-10 liczy w zakresie 1-10 słucha historyjki i rozpoznaje bohaterów powtarza i odgrywa z grupą dialogi historyjki rozumie pytanie o zwierzęta odpowiada z grupą na pytanie o zwierzę This is my (dog) rozumie i powtarza z grupą dialogi z historyjki odgrywa i czyta z grupą dialogi z historyjki uzupełnia wpisanymi nazwami zwierząt rozumie pytanie o kolor rozróŝnia i nazywa kolory rozumie zdanie określające kolor rzeczy It s (white) odpowiada z grupą na pytanie o kolor It s (black) śpiewa z grupą piosenkę o kolorach rozpoznaje pisemną formę nazwy kolorów pisze po śladzie nazwy kolorów uzupełnia wybranymi wyrazami opisuje z grupą wygląd zwierzęcia rozróŝnia odgłosy wydawane przez zwierzęta odpowiada krótko na pytania Yes / No Unit 6 A pink parrot Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit This is my (cat) Powtórzenie słownictwa z zakresu produktów Polecenia Listen and point, Repeat głosek, słów i zdań o zwierzętach This is my parrot, this is my cat Gra A clever parrot Lekcja 2 a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit This is my (dog) rozpoznaje i czyta nazwy produktów rozróŝnia i powtarza nazwy zwierząt a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit rozumie polecenia Listen and point, Repeat i reaguje na nie wymawia określone głoski, słowa i rozpoznaje nazwy zwierząt i powtarza zdanie This is my (dog), It s a (parrot) słucha i powtarza z grupą tekst wierszyka o zwierzętach This is my parrot, this is my cat rozpoznaje pisemną formę nazw zwierząt a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit słucha kolejności zwierząt i liczy w zakresie 1-10 wpisuje określony liczebnik i pisze po śladzie nazwy zwierząt a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit rozpoznaje nazwy zwierząt a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit rozumie pytanie o zwierzęta i odpowiada This is my (dog) słucha i opowiada historyjkę Zabadella! nazywa zwierzęta a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit recytuje wierszyk o zwierzętach This is my parrot, this is my cat nazywa zwierzęta a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit czyta i odgrywa samodzielnie dialogi z historyjki Zabadella! recytuje samodzielnie wierszyk o częściach ciała Naśladowanie ciałem określonego zwierzęcia i podawanie jego nazwy Określanie takich samych części ciała u ludzi i zwierząt 14

15 Historyjka Zabadella! o częściach ciała Ears, ears. It s got two ears Lekcja 3 black, grey, pink, white, brown It s (black) and (white) Wymawianie określonych głosek, słów i zdań Polecenia Listen and point, Listen and repeat Listen to the song o kolorach Here is a dog. It s purple and brown! Gra w kolory Lekcja 4 Powtórzenie Kolory black, grey, pink, white, brown beautiful Historyjka rozpoznaje bohaterów historyjki Zabadella! rozumie i powtarza z grupą dialogi z historyjki Zabadella! odgrywa i czyta z grupą dialogi z historyjki Zabadella rozpoznaje pisemną formę nazw zwierząt a parrot, a hamster, a cat, a dog, a fish, a rabbit rozumie This is my... uzupełnia wpisanymi nazwami zwierząt rozróŝnia i nazywa części ciała recytuje z grupą wierszyk o częściach ciała Ears, ears. It s got two ears rozumie pytanie o kolor rozumie zdanie określające kolor rzeczy It s (white) rozpoznaje i nazywa z grupą kolory black, grey, pink, white, brown wymawia określone głoski, słowa i reaguje na polecenie Listen and point i wskazuje kolory wymieniane w nagraniu odpowiada na pytanie o kolor It s (white) reaguje na polecenie Listen and repeat i słucha oraz powtarza nazwy kolorów rozpoznaje nazwy zwierząt słucha i śpiewa z grupą piosenkę o kolorach Here is a dog. It s purple and brown! wymienia kolory w grze rozpoznaje pisemną formę nazw kolorów black, grey, pink, white, brown pisze po śladzie nazwy kolorów black, grey, pink, white, brown nazywa kolory black, grey, pink, white, brown rozumie pytanie o kolor powtarza słówko beautiful słucha i opowiada historyjkę Forest tales rozpoznaje bohaterów powtarza i odgrywa z grupą dialogi z historyjki uzupełnia nazwami kolorów z ramki Ears, ears. It got two ears pyta o kolory i nazywa samodzielnie kolory black, grey, pink, white, brown śpiewa samodzielnie piosenkę o kolorach Here is a dog. It s purple and brown! pyta o zwierzę i kolor Is it a (dog)? What color is the (dog)? odgrywa samodzielnie dialogi z historyjki czyta samodzielnie nazwy kolorów rozumie dyktowany opis rysunku zwierzątka i wykonuje go Rozpoznawanie kolorów i śpiewanie piosenki o kolorach Wyliczanie kolorów określonych na kartach w grze Zabadella says... 15

16 Lekcja 5 This is my (dog) He is / She is... (black) and (white) He / She goes... It s a (dog) Nazwy kolorów i zwierząt o zwierzętach i kolorach This is my dog, He s black and white rozpoznaje i nazywa zwierzęta rozróŝnia i nazywa kolory śpiewa z grupą piosenkę o zwierzętach i kolorach This is my dog, he s black and white rozumie pytanie o zwierzęta i kolory rozróŝnia odgłosy wydawane przez zwierzęta opisuje z grupą wygląd zwierzęcia This is my... He is (brown) and (white) He goes... śpiewa samodzielnie piosenkę o zwierzętach i kolorach This is my dog, he s black and white opisuje samodzielnie wygląd zwierzęcia This is my... He is (brown) and (white) He goes... pyta o zwierzę określonego koloru What is (brown and pink)? i odpowiada na to pytanie It s a (hamster) rozpoznaje pisemne formy nazw części ciała, produktów i zwierząt i określa, który wyraz nie pasuje do pozostałych Wypowiedź pisemna i ustna Pytanie o kolor zwierzęcia i wymienianie zwierzęcia określonego koloru na podstawie ilustracji WB, ćw. 1, s. 44 Gra Bingo Lekcja 6 This is my (cat) He is / She is (pink) and (white) Określanie upodobań I like (a hamster) and... Nazwy kolorów, zwierząt i liczebników 1-10 o zwierzętach i kolorach This is my dog He is black and white Yes / No rozpoznaje i nazywa zwierzęta It s a (fish) wpisuje wybraną z ramki nazwę zwierzęcia do krzyŝówki rozumie pytanie o zwierzę rozumie określanie upodobań I like (a hamster) and... śpiewa z grupą piosenkę o zwierzętach i kolorach This is my dog, he is black and white rozpoznaje formę pisemną nazw zwierząt i kolorów czyta nazwy zwierząt i kolorów ocenia swoje postępy w nauce, zakreślając określoną buźkę rozumie pytanie o zwierzęta, które lubi i odpowiada krótko Yes / No uzupełnia test 6 i Summative test 2 pisze nazwy zwierząt i kolorów po śladzie określa upodobania w grze I like (a hamster) and... śpiewa samodzielnie piosenkę o zwierzętach i kolorach This is my dog, he is black and white układa samodzielnie opisujące zwierzęta The dog is (black) rozumie pytania o stan posiadania, kolor i rzecz i odpowiada na nie układa wyrazy w całość z części Wypowiedź pisemna i ustna CB, ćw. 14, 15, 16, s WB (Sticker Dictionary), s. 34 Tests, test 6 A / B, s Summative test 2A lub B, s Test 6 A / B Summative test 2 A / B Gra Bingo Lekcje dodatkowe Cele ogólne przedstawia się Hello, I m... rozpoznaje i nazywa bohaterów przedstawienia rozróŝnia i nazywa produkty spoŝywcze It s a... rozumie pytanie o upodobania Ŝywnościowe odpowiada krótko Yes / No rozpoznaje i powtarza zdanie określające upodobania I like... rozumie i reaguje na polecenie Listen and repeat rozpoznaje i powtarza określone wyraŝenia, słowa i z historyjki powtarza z grupą dialogi wykonuje rekwizyty do przedstawienia rozumie stwierdzenie Let s make a pizza określa upodobania I like pizza with... and... dopasowuje karty ze słowami do obrazków z historyjki powtarza tekst historyjki rozumie historyjkę i wykonuje ksiąŝeczkę o przedstawieniu powtarza nazwy ozdób świątecznych 16

17 opowiada o świętach BoŜego Narodzenia i Wielkanocnych w kraju i porównuje ze świętami w Wielkiej Brytanii słucha nagrania i wskazuje kolejność obrazków słucha i powtarza tekst kolędy śpiewa z grupą kolędę i piosenkę o owocach śpiewa z grupą piosenkę o Wielkanocy uzupełnia obrazek choinki z ozdobami uzupełnia tekst Ŝyczeń świątecznych na kartce rozpoznaje i czyta słowa związane ze świętami składa Ŝyczenia boŝonarodzeniowe rozumie pytanie o kolor i określa kolor liczy w zakresie 1-10 rozumie i reaguje na polecenia rozpoznaje liczebniki i liczy w zakresie 1-10 rozróŝnia i powtarza litery angielskiego alfabetu czyta i pisze po śladzie litery angielskiego alfabetu rozróŝnia i nazywa kolory rozpoznaje i nazywa zabawki czyta wskazane wyrazy rozpoznaje i nazywa z grupą części ciała i twarzy Tematyka oraz zakres materiału Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zadania sprawdzające Lekcja 1 Przedstawienie The Big Pizza Produkty spoŝywcze, owoce It s a (pear), zwierzęta Let s make... This is my... Yes / No Upodobania Do you like...? I like... opowiada historyjkę z przedstawienia The Big Pizza rozpoznaje i nazywa bohaterów przedstawienia The Big Pizza rozpoznaje i nazywa produkty Ŝywnościowe It s a (pear) rozumie pytanie o upodobania Ŝywnościowe odpowiada krótko Yes / No powtarza zdanie określające upodobania I like... rozpoznaje i powtarza określone wyraŝenia i słowa z historyjki rozumie i reaguje na polecenie Listen and repeat powtarza z grupą dialogi z historyjki wykonuje rekwizyty do przedstawienia The Big Pizza przedstawia się Hello, I m... pyta o produkty Ŝywnościowe pyta o upodobania Ŝywnościowe czyta określone wyraŝenia, słowa i z historyjki odgrywa rolę z przedstawienia The Big Pizza Odgrywanie roli w przedstawieniu wyraŝeń, słów i zdań Polecenie Listen and repeat Powitanie i przedstawianie się Hello, I m... rozumie stwierdzenie Let s make a pizza powtarza nazwy produktów określa upodobania This is my pizza. I like pizza with... and... 17

18 Lekcja 2 Przedstawienie o rzepce The Enormous Turnip słów i zdań Przedstawianie się Hello. I m a (dog / cat / mouse) rozpoznaje i nazywa bohaterów wymawia określone słowa i dopasowuje karty ze słowami do obrazków ze zdarzeniami słucha i powtarza tekst historyjki wykonuje rekwizyty do przedstawienia The Enormous Turnip przedstawia się Hello. I m a (dog / cat / mouse) rozumie historyjkę i wykonuje ksiąŝeczkę o przedstawieniu The Enormous Turnip odgrywa rolę z przedstawienia The Enormous Turnip Odgrywanie przedstawienia Lekcja 3 Merry Christmas a Christmas tree, a Christmas card, a bauble, a present, a candle, a star, Father Christmas słów i zdań powtarza nazwy ozdób świątecznych a Christmas tree, a Christmas card, a bauble, a present, a candle, a star, Father Christmas wymawia określone słowa i opowiada o świętach BoŜego Narodzenia w kraju i porównuje ze świętami w Wielkiej Brytanii słucha i wskazuje kolejność obrazków słucha i powtarza tekst kolędy śpiewa z grupą kolędę uzupełnia obrazek choinki z ozdobami uzupełnia tekst Ŝyczeń świątecznych na kartce składa Ŝyczenia boŝonarodzeniowe śpiewa samodzielnie kolędę opisuje obrazek choinki z ozdobami Śpiewanie z grupą kolędy Lekcja 4 Happy Easter! Happy Easter, an egg, a rabbit, a flower, a basket słów i zdań Kolory red, blue, purple, orange, green, yellow powtarza słownictwo świąteczne rozpoznaje i czyta słowa związane ze świętami wymawia określone słowa i opowiada o świętach Wielkanocnych i porównuje je ze świętami w Wielkiej Brytanii słucha i powtarza tekst piosenki świątecznej śpiewa z grupą piosenkę świąteczną o Wielkanocy rozumie pytanie o kolor i określa kolor red, blue, purple, orange, green, yellow koloruje obrazek liczy rzeczy rozumie i wykonuje wielkanocny koszyk pisze Ŝyczenia na kartce śpiewa samodzielnie piosenkę świąteczną o Wielkanocy Wypowiedź pisemna WB, ćw. 1, s. 38 Lekcja 5 The Alphabet Gra Zabadella says... rozróŝnia litery angielskiego alfabetu powtarza litery alfabetu czyta litery alfabetu pisze litery alfabetu po śladzie czyta płynnie wszystkie litery angielskiego alfabetu Wybieranie wyrazów rozpoczynających się od określonej litery 18

19 Lekcja 6 Lekcja powtórzeniowa 1 o owocach How many apples? Gra planszowa rozpoznaje i liczy w zakresie 1-10 śpiewa z grupą piosenkę How many apples? nazywa rzeczy na obrazkach nazywa kolory powtarza ciąg kolorów z pamięci rozpoznaje i nazywa zabawki nazywa rzeczy w grze planszowej śpiewa samodzielnie piosenkę How many apples? nazywa samodzielnie wszystkie rzeczy, owoce, kolory i zabawki z liczebnikami i nazwami owoców Lekcja 7 Lekcja powtórzeniowa 2 What s this, what s this? It s my pencil case What s this, what s this? It s my pencil case czyta wskazane wyrazy rozpoznaje i nazywa z grupą części ciała i twarzy oraz liczebniki w zakresie 1-10 rozróŝnia kolory i rysuje rzeczy w określonych kolorach nazywa rzeczy na obrazkach w grze śpiewa samodzielnie piosenkę What s this, what s this? It s my pencil case bez nagrania nazywa samodzileni wszystkie części twarzy i ciała rozumie tekst wierszyka Wiggle your arms i wskazuje i wykonuje określone czynności z wierszyka Recytowanie wierszyka o przyborach szkolnych What s this? Can you guess? Kolory Gra planszowa 19

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I

PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I PLANU WYNIKOWEGO DO KLASY I Dział Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! 1. My face UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe zna znaczenie wybranego słownictwa z w przybory szkolne, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA NEW ENGLISH ADVENTURE 1- KLASA I Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 1 na rok szkolny 2012/2013 Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Okres bezpodręcznikowy Zna formy powitania, przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5

Viv Lambert. Photocopy Masters. Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3. 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 Viv Lambert Super Photocopy Masters 1 Spis treści Strona Hello!: Reinforcement 2 Extension 3 1 Unit 1: Reinforcement 4 Extension 5 2 Unit 2: Reinforcement 6 Extension 7 3 Unit 3: Reinforcement 8 Extension

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 4-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 4 LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 1

Our Discovery Island 1 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF pre-a1 Rozdział 1 My birthday na Rozpoznaje dźwięki /p/ i /b/. Nazwy przedmioty i ich kolory, np. It's a flower. It's blue. Powtarza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa 1 Nauczyciele: mgr Agnieszka Strózik mgr Aleksandra Wolska Obowiązkowe podręczniki: Kl. I podręcznik Oxford Explorers 1 Ćwiczenia Oxford Explorers

Bardziej szczegółowo

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się

Uczeń: rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje pożegnanie i żegna się Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Ocena celująca Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1

Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - 1 Kryteria ocen-język angielski- klasa I Podręcznik: New English Adventure - Dobry Hello! Uczeń: Zna i umie poprawnie nazwać kolory: blue, green, yellow, red Zna i poprawnie wymawia przybory szkolne: pencil,

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 1 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES LISTOPAD 2016

BABY BEETLES LISTOPAD 2016 BABY BEETLES 2016 Hiding. Nauka piosenki i słówka: hiding. Poznanie zabawy peek-a-boo Here I am. Nauka zwrotów: peep, boo! Nauka wyrażeń: hide, seek. Have fun! Nauka piosenki Have fun Go! Stop! Nauka piosenki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: ocena B Dobrze sobie radzisz WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski - klasa 1 Podręcznik Our Discovery Island 1; Wyd. Pearson Wymagania ponadpodstawowe: ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017

BABY BEETLES RING RING STYCZEŃ 2017 BABY BEETLES RING RING Styczeń Come and play. Nauka piosenki Come and play. Przypomnienie piosenki Let s play. Słownictwo związane z zabawą: play with a doll, play ball, hiding, swinging. Styczeń Cry.

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Umiejętności wg Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber, ruler, pencil case,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Gold Sparks dla klasy I Plan wynikowy

Gold Sparks dla klasy I Plan wynikowy Gold Sparks dla klasy I Plan wynikowy Hello! ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo i struktury

Bardziej szczegółowo

Gold Sparks dla klasy I Rozkład materiału

Gold Sparks dla klasy I Rozkład materiału Gold Sparks dla klasy I Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Hello! LEKCJA 1 Hello! witamy

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY:

NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT: WYMIAR GODZIN: PROGRAM NAUCZANIA: AUTORZY: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy II a i b Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2013/2014 zgodne z nową podstawą programową NAUCZYCIEL: KLASA: PRZEDMIOT:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I

Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I Podręcznik: Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil,

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie:

Rozdział 1 My toys POZIOM PONADPODSTAWOWY. Uczeń: Słuchanie i mówienie: Rozdział 1 My toys Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20. Pyta: How many (dolls)? Odpowiada na pytania o liczbę, np. Eleven. Rozpoznaje liczby

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej.

Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Program nauczania języka angielskiego One,two,three na podstawie programu Playway to English dla grupy 2 latków autorstwa Magdaleny Balickiej. Wrzesień Data: 08.09.2009r. Temat: Hello- wprowadzenie zwrotu.

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I OCENA WD Wspaniale! Wyjątkowo dobrze! OPIS WYMAGAŃ Uczeń opanował zakres podstawowych wymagań oraz umiejętności określonych podstawą programową oraz

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA

Aleksandra Sobala. (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA Aleksandra Sobala (konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka) KRYTERIA OCENIANIA (opracowane zgodnie wymaganiami nowej podstawy programowej obowiązującej od września 2009 roku) Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) marzec

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka

JĘZYK ANGIELSKI. GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA. mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 5 i 6-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 5 i 6 LATKÓW PAŹDZIERNIK potrafią się przedstawić i zapytać koleżankę/kolegę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY

Tiger 1 PLAN WYNIKOWY Tiger 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Środki językowe Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler, rubber, pencil case,

Bardziej szczegółowo

1 Policz, napisz i narysuj.

1 Policz, napisz i narysuj. Arkusz 1 1 Policz, napisz i narysuj. three dolls + dolls = dolls + = + = 2 Przeczytaj i narysuj. Pokoloruj. 1 It s a dinosaur. It s small. It s green. 2 It s a car. It s big. It s red. English Adventure

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY

English Quest 1 PLAN WYNIKOWY English Quest 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: pencil, school bag, rubber,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DO PODRĘCZNIKA My toys Zna niektóre nazwy zabawek. Po wysłuchaniu nagrania rysuje po śladzie zabawki. Częściowo poprawnie nazywa liczebniki zakresie 11 15. poprawnie koloruje figury. Na obrazku odnajduje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 1 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego

o Podstawowe zwroty w języku obcym związane z czynnościami dnia codziennego Plan wynikowy z rozkładem materiału dla grupy przedszkolnej 5-6 latków na rok szkolny 013/014 do podręcznika English Adventure Starter wyd. Pearson Education Longman (nr dop. 67/1/011/z1) Uwaga! Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a

PLAN WYNIKOWY. język angielski. Klasa 1a PLAN WYNIKOWY język angielski Klasa 1a Podstawa programowa: Uczeń po zakończeniu pierwszej klasy: 1. rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje 2. nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu 3. recytuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I Tiger 1 Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe prace Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI

ROZKŁAD MATERIAŁU 3-4-LATKI WRZESIEŃ - Hello - My body Hello, Bye-bye, up, down Hand, feet, tummy, head mouth, Hello everyone, Stand up, Sit down, bye- -bye everyone Clap your hands, Tap your feet Hello song; Bye-bye song; Gogo s

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ

JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ JĘZYK ANGIELSKI - MATERIAŁ PLANOWANY NA STYCZEŃ Słownictwo: tomato, cheese, egg, ham, sausage banana, apple, pear, orange, plum milk, water, juice chocolate, ice-cream, lolly Żabki Wyrażenia, zwroty: Umiejętność

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki)

JĘZYK ANGIELSKI MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD. w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) MIESIĄC PAŹDZIERNIK / LISTOPAD w grupach: WIEWIÓRKI, ŻABKI, PUCHATKI i SŁONECZKA(4-latki) Rozdział wstępny (Starter ) Hello, hello! i rozdział I Colours! - uczą się witać i przedstawiać. - słuchają piosenki

Bardziej szczegółowo

New English Adventure 2

New English Adventure 2 New English Adventure 2 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP ponadpodstawowy oznacza wiedzę i, bez których

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO DO PODRĘCZNIKA OUR DISCOVERY ISLAND 2 Planowanie wynikowe jest to ustalona przez nauczyciela kolejność realizacji szczegółowych celów kształcenia (w oparciu o wymagania programowe)

Bardziej szczegółowo

STARDUST 1: Treści nauczania

STARDUST 1: Treści nauczania STARDUST 1: Treści nauczania Treści Słownictwo Struktury Cele ogólne STARTER Zapoznanie z postaciami: Timem, Tiną, Bobbym i ludkami Twinkles. Poznanie i przećwiczenie sposobów powitania i poŝegnania Śpiewanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania.

Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Ilość godzin w tygodniu 1 Hello! Powitania. Rozkład materiału do zajęć z języka angielskiego. Termin realizacji Wrzesień Ilość godzin Tematyka zajęć w tygodniu 1 Hello! Powitania. Goodbye! Pożegnanie się. Sposób realizacji Wprowadzenie piosenki

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA

English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA English Quest 1 JĘZYK ANGIELSKI KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 SCHOOL ZONE Środki językowe Umiejętności wg NPP Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Unit 1 My face. Literacy Worksheet. 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz.

Unit 1 My face. Literacy Worksheet. 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz. Unit 1 My face Literacy Worksheet 1 Look and draw. Popatrz i narysuj. 2 Draw and say. Narysuj i powiedz. 1 Uczniowie przerysowują głowy w odpowiedniej skali, a następnie opisują je. 2 Uczniowie rysują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach 1-3 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności aktywność ucznia zeszyt przedmiotowy i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego.

Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego. Plan roczny 2016/2017 dla przedszkoli Kolumbus i Leonardo - grupy poziomu trzeciego. Na podstawie programu nauczania: Program nauczania języka angielskiego, Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska,

Bardziej szczegółowo