Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Poznań, maj 2012 r.

2

3 Oddaję w Państwa ręce przygotowany już po raz dziesiąty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy. Jest to opracowanie, które odpowiada na problem dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i nowoczesnej gospodarki, poprzez diagnozę bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Raport opiera się na pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkół wyższych oraz powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego. Bezrobocie osób młodych staje się obecnie największym wyzwaniem wszystkich krajów Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy także Polski, jednak działania na rzecz harmonizacji kształcenia z potrzebami pracodawców oraz aktywizacji osób młodych i ułatwiania im startu zawodowego, podejmowane przez władze na szczeblu krajowym, jak i samorządowym, instytucje rynku pracy oraz instytucje zajmujące się problematyką edukacji, dają nadzieję na odwrócenie i poprawę niekorzystnych tendencji. Wyrażam przekonanie, że niniejszy raport, skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe, samorządów powiatowych, instytucji i osób zainteresowanych problematyką kształcenia ponadgimnazjalnego w Wielkopolsce, podobnie jak w latach poprzednich, będzie stanowił cenną wskazówkę w zakresie kształtowania profili nauczania w odniesieniu do potrzeb pracodawców. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak Poznań, maj 2012 r. 3

4 4

5 Spis treści I. Wprowadzenie... 7 I.1 Ukształtowanie bezrobocia w województwie wielkopolskim w końcu października 2010 i 2011 r. 7 I.2 Napływ absolwentów rocznika 2010/2011 na rynek pracy w odniesieniu do zapotrzebowania pracodawców w Wielkopolsce... 9 II.1 Aktualna sytuacja i tendencje w zakresie kształcenia zawodowego II.1.1 Zasadnicze szkoły zawodowe II.1.2 Szkoły średnie artystyczne II.1.3 Technika II.1.4 Szkoły policealne II.1.5 Szkoły wyższe II.2 Aktualna sytuacja w zakresie kształcenia ogólnego II.2.1 Licea II.2.2 Licea profilowane III. Wnioski IV. Załączniki Tabela 4. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 5. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem kierunków kształcenia Tabela 6. Absolwenci szkół artystycznych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 7. Absolwenci szkół artystycznych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem kierunków kształcenia Tabela 8. Absolwenci techników rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 9. Absolwenci techników rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem kierunków kształcenia Tabela 10. Absolwenci szkół policealnych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 11. Absolwenci szkół policealnych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem kierunków kształcenia Tabela 12. Absolwenci szkół wyższych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 13. Absolwenci szkół wyższych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim z uwzględnieniem kierunków kształcenia Tabela 14. Absolwenci liceów ogólnokształcących rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Tabela 15. Absolwenci liceów profilowanych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim 124 5

6 6

7 I. Wprowadzenie I.1 Ukształtowanie bezrobocia w województwie wielkopolskim w końcu października 2010 i 2011 r. o Liczba bezrobotnych wyniosła na koniec października 2011 roku osoby, , w odniesieniu do roku 2010 populacja bezrobotnych zwiększyła się o 0,7% (850 osób), o Liczba bezrobotnych absolwentów w październiku 2011 roku wyniosła osób (7,5% ogółu bezrobotnych), kobiet, bezrobocie wśród absolwentów w porównaniu do roku 2010 uległo zmniejszeniu o niemal 3% (284 osoby), o Nowe rejestracje bezrobotnych w okresie od stycznia do października 2011 roku: napływ bezrobotnych , tj. o ponad 13% ( osób) mniej niż w roku poprzednim, napływ absolwentów , w stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmniejszyła się o ponad 16% (4 600 osób). Wykres 1. Bezrobotni w Wielkopolsce oraz bezrobotni absolwenci w końcu października 2010 i 2011 roku X 2010 X 2011 liczba bezrobotnych liczba bezrobotnych absolwentow liczba bezrobotnych kobiet liczba bezrobotnych absolwentów - 7

8 Wykres 2. Liczba bezrobotnych absolwentów w powiatach Wielkopolski w październiku 2010 i 2011 roku Koniński Poznański Ostrowski Pilski Gnieźnieński Kaliski Kolski Gostyński Turecki Pleszewski Leszczyński Czarnk.-Trzcian. Wągrowiecki Jarociński Złotowski Krotoszyński Słupecki Wrzesiński Ostrzeszowski Rawicki Szamotulski Kościański Średzki Chodzieski Grodziski Śremski Nowotomyski Wolsztyński Kępiński Obornicki Międzychodzki

9 Oferty pracy i podjęcia pracy w okresie od stycznia do października 2011 roku o oferty pracy (w 2010 roku ), subsydiowanych, nastąpił spadek ofert pracy w stosunku do roku ubiegłego o 19% (12 976), o oferty pracy dla absolwentów 452 (w 2010 roku 2 163), 309 subsydiowanych, tj. o 79% (1 711) mniej niż samym okresie 2010 roku, o podjęcia pracy , przez absolwentów 8 492, stanowi to 10% ogółu. Wykres 3. Oferty pracy skierowane do powiatowych urzędów pracy w Wielkopolsce w okresie I-X 2011r absolwenci I.2 Napływ absolwentów rocznika 2010/2011 na rynek pracy w odniesieniu do zapotrzebowania pracodawców w Wielkopolsce W roku szkolnym 2010/2011 wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, w Wielkopolsce, tj. zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły średnie artystyczne, licea, licea profilowane, szkoły policealne i szkoły wyższe, ukończyło absolwentów, kobiet (59,7%). Liczba absolwentów zmalała w porównaniu do roku poprzedniego o 2,1%. Rok 2011 przyniósł nieznaczną poprawę sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w zakresie wielkości bezrobocia. Począwszy od marca tego roku następował stały spadek stopy bezrobocia w regionie, z 10,1% w lutym do 8,6% w październiku. Wzrost tego wskaźnika nastąpił w listopadzie (8,8%), a w grudniu 2011 roku stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 9,2%. Przez cały 2011 rok Wielkopolska pozostawała na pierwszym miejscu pod względem najniższej stopy bezrobocia w kraju, co jest efektem stabilności i odporności regionalnej gospodarki na kryzys. Jednak zmniejszona w 2011 roku kwota środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych spowodowała, że pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy mniej ofert pracy niż w roku poprzednim, również mniej ofert zatrudnienia skierowanych do absolwentów, w szczególności dotyczyło to ofert pracy subsydiowanej i staży. Ponadto, w porównaniu do 9

10 ubiegłego roku wzrosła o 21% liczba zgłoszonych zwolnień grupowych. Ta sytuacja na rynku pracy nie wpływa korzystnie na sytuację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na regionalnym rynku pracy. Według stanu na koniec października 2011 roku, zarejestrowanych jako bezrobotni było absolwentów rocznika 2010/2011, kobiet. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 4%. W rejestrach powiatowych urzędów pracy, według stanu na koniec października 2011 roku, nadal zarejestrowanych było absolwentów rocznika 2009/2010, kobiet. W 2011 roku, podobnie jak w latach poprzednich, powiatowe urzędy pracy podejmowały liczne działania na rzecz absolwentów, oferując pomoc w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W okresie od stycznia do października 2011 roku objętych tymi działaniami zostało osób, kobiet, natomiast osób, 935 kobiet, skierowano do pracy niesubsydiowanej. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przygotowuje od 2001 roku analizę sytuacji absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych na regionalnym rynku pracy, uwzględniającą zawody, na które występuje największe zapotrzebowanie na rynku pracy oraz te, które generują wysokie bezrobocie. Z uwagi na duży problem bezrobocia w takich typach szkół ponadgimnazjalnych jak technika i zasadnicze szkoły zawodowe, raport został poszerzony o analizę absolwentów szkół w zawodach nadwyżkowych, która przedstawiona została w formie dwóch map (mapa 1 str. 16, mapa 2 str. 23). Problem niedopasowania kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy niezmiennie od kilku lat dotyka zarówno szkolnictwo zawodowe, jak i wyższe. Władze na szczeblu krajowym, jak i samorządowym dostrzegają ten problem, w związku z czym podejmowane są nowe i kontynuowane są działania, finansowane między innymi ze środków unijnych, które mają zminimalizować skutki u zharmonizowania kierunków kształcenia z rynkiem pracy. Mimo tego, sytuacja osób młodych, nie posiadających doświadczenia zawodowego, na rynku pracy jest trudna, a zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym zachodzą powoli i nadal nie w pełni odpowiadają na potrzeby pracodawców i nowoczesnej gospodarki. Niniejsze opracowanie dotyczące sytuacji absolwentów rocznika 2010/2011 na wielkopolskim rynku pracy, zostało przygotowywane w oparciu o dane statystyczne pozyskane z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz szkół wyższych województwa wielkopolskiego. 10

11 Lp. Tabela 1. Zestawienie szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim Lp. Typ szkoły Liczba absolwentów rocznik 2009/2010 ze szkół woj. wlkp. stan na * Liczba absolwentów rocznik 2010/2011 ze szkół woj. wlkp. stan na * Liczba bezrobotnych absolwentów rocznik 2009/2010 ze szkół woj. wlkp. stan na ** Liczba bezrobotnych absolwentów rocznik 2010/2011 ze szkół woj. wlkp. stan na ** Liczba absolwentów rocznik 2009/2010 skierowanych do pracy niesubsydiowanej od 1.01 do ** Liczba absolwentów rocznik 2010/2011 skierowanych do pracy niesubsydiowanej od 1.01 do ** Liczba absolwentów rocznika 2009/2010, którzy wg stanu na nadal widnieją w ewidencji PUP jako osoby bezrobotne** zasadnicze szkoły 1 zawodowe technika szkoły średnie 3 artystyczne licea licea profilowane szkoły policealne szkoły wyższe Razem * Informacje dotyczące absolwentów zostały pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz szkół wyższych województwa wielkopolskiego. ** Informacje dotyczące bezrobotnych absolwentów zostały pozyskane z powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego. Tabela 2. Zestawienie informacji o aktywizacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rocznik 2010/2011 w województwie wielkopolskim Typ szkoły Liczba absolwentów rocznik 2010/2011 skierowanych na aktywne formy od 1.01 do prace interwencyjne roboty publiczne dotacje refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy staże przygotowanie zawodowe dorosłych zasadnicze szkoły 1 zawodowe technika szkoły średnie 3 artystyczne licea licea profilowane szkoły policealne szkoły wyższe Razem szkolenia pozostałe 11

12 Wykres 4. Udział procentowy absolwentów wg typów szkół w całej populacji absolwentów w danym roczniku, tj. 2009/2010 i 2010/ ,0 50,0 48,9 51,4 40,0 30,0 20,0 20,2 19,4 13,2 12,9 10,0 9,1 8,8 6,0 5,2 0,0 0,7 0,7 1,9 1,6 zasadnicze szkoły zawodowe technika szkoły średnie artystyczne licea licea profilowane szkoły policealne szkoły wyższe rocznik 2009/2010 rocznik 2010/

13 Wykres 5. Udział procentowy bezrobotnych absolwentów wg typów szkół w całej populacji bezrobotnych absolwentów według stanu na 31 października 2011 roku 35,0 30,0 25,0 25,3 26,0 27,5 29,7 22,2 21,5 20,0 15,0 17,3 16,3 10,0 5,0 4,0 3,6 2,8 3,5 0,0 zasadnicze szkoły zawodowe technika 0,1 0,2 szkoły średnie artystyczne licea licea profilowane szkoły policealne szkoły wyższe rocznik 2009/2010 rocznik 2010/

14 II.1 Aktualna sytuacja i tendencje w zakresie kształcenia zawodowego II.1.1 Zasadnicze szkoły zawodowe W Wielkopolsce od kilku lat występuje zjawisko dużej przewagi kształcenia ogólnego nad zawodowym i związany z tym deficyt osób wykwalifikowanych w konkretnych zawodach, a w 2011 roku liczba osób, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe jeszcze uległa zmniejszeniu. Absolwentami tego typu szkół w roku szkolnym 2010/2011 zostało osób ( kobiet), zatem o 496 osób mniej (5,5%), niż w roku poprzednim. Nieznacznie zwiększył się natomiast, w stosunku do ubiegłego roku, udział osób pozostających bez zatrudnienia w ogólnej liczbie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (z 24,9% rocznika 2009/2010 do 26,1% rocznika 2010/2011). Według stanu na koniec października 2011 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się, jako bezrobotne, osób, z czego prawie połowę (47,5%) stanowiły. Jednocześnie w ewidencji urzędów nadal zarejestrowanych było 587 bezrobotnych absolwentów rocznika 2009/2010. Spośród wszystkich bezrobotnych absolwentów tego typu szkół, w okresie od stycznia do października 2011 roku, 153 osoby ( 54 ) zostały objęte pomocą ze strony powiatowych urzędów pracy w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Najczęstszą formą aktywizacji był staż, z którego skorzystało 88 osób. Natomiast do pracy niesubsydiowanej, w analogicznym okresie skierowanych zostało 291 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Analiza zawodów pod względem liczby kończących je absolwentów, wykazuje, że niezmiennie w zasadniczych ch zawodowych, problemem pozostaje niedopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W dalszym ciągu bowiem, młodzi ludzie najliczniej wybierają te same zawody, które nadwyżkowo występują na wielkopolskim rynku pracy. W zawodzie sprzedawcy w roku szkolnym 2010/2011 wykształciły się osoby ( kobiet), co stanowi najwyższy odsetek (19,6%) wszystkich absolwentów zasadniczych szkół zawodowych tego rocznika. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba absolwentów zawodzie zwiększyła się o 164 osoby (z osób). Podobnie jak w latach ubiegłych, jest to także zawód generujący największe bezrobocie wśród absolwentów tego typu szkół. Na koniec października 2011 roku w powiatowych urzędach 14

15 pracy zarejestrowanych było 546 bezrobotnych absolwentów w zawodzie sprzedawcy, w roku poprzednim było to 527 osób. Udział bezrobotnych sprzedawców w ogóle absolwentów tego zawodu, wyniósł w ostatnim roczniku 32,8%. Spośród absolwentów rocznika 2009/2010 nadal zarejestrowanych było 176 osób posiadających ten zawód. Z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie od stycznia do października skorzystało 22 absolwentów w zawodzie sprzedawcy z rocznika 2010/2011, a do pracy niesybsudiowanej skierowanych zostało 39 osób. W urzędach pracy odnotowano w całym 2011 roku ofert pracy 1 dla tej grupy zawodowej, co oznacza spadek o niemal 44% w porównaniu do roku poprzedniego, przy czym na koniec roku w urzędach pracy zarejestrowanych było bezrobotnych sprzedawców. Ponadto należy mieć na uwadze, że wolne stanowiska w branży handlowej, nie zawsze obsadzane są osobami, które ukończyły szkołę w zawodzie sprzedawcy. Kolejne, co do liczebności absolwentów tego typu szkół ponadgimnazjalnych grupy zawodowe, stanowią kucharz małej gastronomii oraz mechanik pojazdów samochodowych. Liczba osób kończących zasadnicze szkoły zawodowe w obydwu tych zawodach zmniejszyła się, w odniesieniu do roku poprzedniego, jednakże nadal kształtuje się na wysokim poziomie. W roku szkolnym 2010/ osoby ukończyły szkołę na tym poziomie kształcenia w zawodzie kucharza małej gastronomii, tj. o 126 osób mniej niż w roczniku 2009/2010. Spośród tej grupy 302 osoby (27,9% ogółu absolwentów zawodzie) pozostały bez zatrudnienia, a bezrobotni kucharze małej gastronomii, według stanu na koniec października 2011 roku, stanowili 13,6% wszystkich zarejestrowanych absolwentów omawianego rocznika zasadniczych szkół zawodowych. Jednocześnie liczna grupa absolwentów tego zawodu rocznika 2009/2010, tj. 117 osób, nadal zarejestrowana była w powiatowych urzędach pracy. W okresie od stycznia do października 2011 roku do pracy niesubsydiowanej zostało skierowanych 41 absolwentów rocznika 2010/2011, a do udziału w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu 23 absolwentów. Powiatowe urzędy pracy w całym 2011 roku dysponowały 88 ofertami pracy zgłoszonymi przez pracodawców dla osób wykształconych zawodzie, tj. o ponad 32% ofert pracy mniej niż rok wcześniej. 1 Podawane w raporcie dane dotyczące ofert pracy, dotyczą ofert zgłoszonych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy łącznie od stycznia do grudnia 2011 roku. Obejmują one zarówno oferty pracy subsydiowane, jak i niesubsydiowane. Są to oferty skierowane do wszystkich osób bezrobotnych posiadających dany zawód, zarejestrowanych w urzędach. Statystyki dotyczące bezrobocia nie uwzględniają dotyczących liczby ofert pracy, w podziale na zawody, przeznaczonych dla osób posiadających status absolwenta, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. 15

16 Absolwentami w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w roku szkolnym 2010/2011 zostało osób (w poprzednim roku było to osób). Bezrobocie w tej grupie zawodowej niezmiennie kształtuje się na dość wysokim poziomie, tj. 24,3% w omawianym roczniku i 23% w poprzednim. Liczba bezrobotnych absolwentów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zwiększyła się w porównaniu do roku ubiegłego o 5 osób i wynosiła na koniec października 2011 roku 260 osób. Z pomocy powiatowych urzędów pracy skorzystało 66 osób, z których 23 w okresie od stycznia do października 2011 roku skierowano na aktywne formy, a 43 do pracy niesubsydiowanej. 56 absolwentów rocznika 2009/2010 jest nadal zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w urzędach pracy. W całym 2011 roku wielkopolscy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 254 oferty pracy dla mechaników pojazdów samochodowych, tj. o 115 ofert pracy mniej niż w roku poprzednim. Zawodem, który podobnie jak w poprzednich latach, cieszy się dużą popularnością wśród młodych osób jest fryzjer. W roku szkolnym 2010/2011 naukę zawodzie ukończyło 795 osób, tj. 28 osób więcej niż w roku szkolnym 2009/2010. Zawód ten jest zdecydowanie sfeminizowany, stanowiły 96,1% absolwentów ostatniego rocznika. Wzrastająca z roku na rok liczba absolwentów w zawodzie fryzjera jest niepokojąca, biorąc pod uwagę mało optymistyczną sytuację tych osób na rynku pracy. W 2011 roku liczba bezrobotnych fryzjerów wyniosła 280 osób, co stanowi 35,2% wszystkich absolwentów tego zawodu. W stosunku do poprzedniego rocznika bezrobocie w tej grupie zawodowej zwiększyło się o 40 osób (16,7%). Powiatowe urzędy pracy w okresie od stycznia do października 2011 roku objęły pomocą w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 13 absolwentek rocznika 2010/2011, natomiast do pracy niesubsydiowanej zostało skierowanych czasie 36 osób. Według stanu na koniec października 2011 roku w urzędach nadal zarejestrowanych było 69 absolwentów rocznika 2009/2010. W 2011 roku powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego dysponowały 318 ofertami pracy dla fryzjerów, co stanowi ich spadek o ponad 44%. W oparciu o przeprowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu analizę absolwentów zasadniczych szkół zawodowych województwa wielkopolskiego zostało wskazanych 15 szkół, które wygenerowały największą liczbę absolwentów w konkretnych zawodach, tj. sprzedawca (38%), fryzjer (35%), kucharz małej gastronomii (26%) (patrz mapa 1). Kryterium wyboru zawodów stanowiły wysokie wartości bezrobocia wśród absolwentów omawianego rocznika. 16

17 W lepszej sytuacji niż przedstawiciele powyżej opisanych zawodów, znajdują się osoby wykształcone w zawodach takich jak murarz, ślusarz, elektryk, czy stolarz, na które w dalszym ciągu występuje duże zapotrzebowanie wśród wielkopolskich pracodawców. Jednocześnie w każdym z tych zawodów notuje się w 2011 roku zmniejszoną liczbę absolwentów, w stosunku do poprzedniego roku. W zawodzie murarza w roku szkolnym 2010/2011 wykształciły się 272 osoby (o 50 osób mniej niż w roczniku 2009/2010), z których 44 zostały zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Jednocześnie dla tego zawodu wielkopolscy pracodawcy zgłosili ofert pracy. Zawód ślusarza zdobyło 415 osób (o 39 osób mniej niż w roku ubiegłym), spośród których, według stanu na koniec października 2011 roku, 68 osób pozostaje bez zatrudnienia. W całym 2011 roku wielkopolskie powiatowe urzędy pracy dysponowały 889 ofertami pracy dla ślusarzy. W zawodzie stolarza naukę zakończyło 467 osób (o 53 osoby mniej niż w roku szkolnym 2009/2010), 97 spośród nich nie znalazło zatrudnienia. Pracodawcy za pośrednictwem urzędów pracy oferowali w ostatnim roku zatrudnienie dla 710 osób zawodzie. Absolwentami zasadniczych szkół zawodowych w zawodzie elektryka zostało 209 osób (o 63 osoby mniej w porównaniu do roku poprzedniego), z tego 37 osób pozostawało w rejestrach urzędów pracy. Dla elektryków pracodawcy zgłosili 327 ofert pracy. Jak pokazują przytoczone powyżej dane, poziom bezrobocia wśród absolwentów tych zawodów kształtuje się w granicach 16,2 20,8%, jednakże duża liczba zgłaszanych dla nich ofert pracy, zwiększa szanse tych osób na zdobycie zatrudnienia. Znaczna liczba zgłoszonych w 2011 roku ofert pracy dotyczyła także dekarzy i cieśli. W ciągu roku do powiatowych urzędów pracy wpłynęło dla nich odpowiednio 528 i 261 ofert, a w porównaniu z rokiem 2010 zapotrzebowanie pracodawców na przedstawicieli wskazanych zawodów zwiększyło się. Jednocześnie, w zawodach tych kształci się każdego roku niewielka liczba młodych osób, w związku z tym nadal popyt na te zawody zdecydowanie przeważa nad podażą. W roku szkolnym 2010/2011 naukę w zawodzie dekarza ukończyło 15 osób, tj. o 9 osób mniej niż w roczniku poprzednim, a w zawodzie cieśli tylko 6 osób, tj. także o 9 osób mniej niż rok wcześniej. Szczegółowe informacje dotyczące statystycznych na temat absolwentów zasadniczych szkół zawodowych rocznika 2010/2011 z województwa wielkopolskiego zawiera Tabela 4 i 5. 17

18 18

19 II.1.2 Szkoły średnie artystyczne W roku 2011 naukę w ch średnich artystycznych w Wielkopolsce ukończyło 738 osób, 469 kobiet. Niezmiennie szkoły ponadgimnazjalne o kierunku artystycznym to szkoły najrzadziej wybierane przez absolwentów, przez co stanowią oni niewielki odsetek ogółu absolwentów rocznika 2010/2011 (około 0,7%). W stosunku do poprzedniego roku liczba absolwentów średnich szkół artystycznych zwiększyła się o 5 osób (733 osoby w 2010 roku). Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół artystycznych dotyczy niepełna 2% osób. Na koniec października 2011 roku w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotni było 14 absolwentów szkół artystycznych, 9 kobiet. Niewielka ich liczba wynika z tego, iż osoby kończące ten typ szkół bardzo często kontynuują edukację na uczelniach wyższych i w ch policealnych. Szkoły średnie artystyczne w Wielkopolsce podobnie jak w latach poprzednich, kształcą uczniów na 3 kierunkach, tj. muzyk instrumentalista, plastyk i tancerz. Rokrocznie największa liczba osób kończy naukę w zawodzie muzyk instrumentalista, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży. W roku 2010/2011 edukację na tym kierunku ukończyło 626 osób (84,8% absolwentów ), z czego dwóch absolwentów zarejestrowało się jako osoby bezrobotne. Liczba absolwentów, którzy opuścili szkoły artystyczne w zawodzie plastyka w roku szkolnym 2010/2011 wyniosła 102 osoby i utrzymała się na podobnym poziomie, co rok wcześniej (97 absolwentów tego kierunku). Według stanu na koniec października 2011 roku, 12 plastyków było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Najmniej liczną grupę osób kończących szkoły artystyczne stanowią absolwenci wykształceni w zawodzie tancerza, których w ostatnim roku szkolnym było 10. Liczba ta w porównaniu do roku 2009/2010 zwiększyła się o 6 absolwentów. Mała liczba osób wybierających kształcenie na tym kierunku wynika z tego, że wiele osób zainteresowanych nauką tańca, traktuje go jako hobby czy też sposób spędzania czasu, ucząc się go w prywatnych ch tańca. Ponadto wartym podkreślenia jest fakt, że w Wielkopolsce, tylko jedna ponadgimnazjalna o kierunku artystycznym, kształci osoby zawodzie. W 2011 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 1 ofertę pracy dla muzyka instrumentalisty, 4 oferty pracy dla osób posiadających zawód plastyka oraz 6 ofert pracy dla tancerzy. 19

20 Szczegółowe informacje dotyczące statystycznych na temat absolwentów średnich szkół artystycznych rocznika 2010/2011 z województwa wielkopolskiego zawiera Tabela 6 i 7. 20

21 II.1.3 Technika W roku szkolnym 2010/2011, wielkopolskie technika ukończyły osoby, kobiet, tj. o 560 osób (4,3%) mniej niż rok wcześniej. Niezmiennie, absolwenci techników stanowią trzecią co do wielkości, po absolwentach szkół wyższych i liceów ogólnokształcących, grupę wśród wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Pomimo spadku liczby absolwentów techników, wzrosła liczba osób, które po zakończeniu nauki, zarejestrowały się jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy. Według stanu na koniec października 2011 roku, liczba bezrobotnych absolwentów techników ostatniego rocznika wynosiła osób (1 424 ), co stanowiło wzrost o 3,4% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie w powiatowych urzędach pracy nadal zarejestrowane były 744 osoby (465 kobiet), które naukę w technikach zakończyły w roku szkolnym 2009/2010. Pomimo zapotrzebowania na specjalistów w zawodach technicznych, w ostatnim roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, absolwenci techników stanowili największy odsetek wśród bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w Wielkopolsce (29,7%). Aby zapobiec trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy, powiatowe urzędy pracy realizują usługi mające na celu pomoc absolwentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji. W okresie od stycznia do października 2011 roku, 548 bezrobotnych absolwentów techników rocznika 2010/2011, zostało skierowanych do pracy niesubsydiowanej, natomiast 629 absolwentów uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. Z tej liczby zdecydowana większość, bo 487 osób, została skierowana na staż. Wśród absolwentów techników rocznika 2010/2011, podobnie jak w latach poprzednich, dominują osoby, które posiadają zawód technik ekonomista. W ostatnim roku szkolnym było to osób, kobiet. Liczba absolwentów tego kierunku zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 38 osób. Według stanu na koniec października 2011 roku, w powiatowych urzędach pracy zarejestrowane były 424 osoby, tj. 20,3% ogółu absolwentów posiadających ten zawód. W rejestrach PUP nadal pozostawało 169 absolwentów techników zawodzie, którzy naukę zakończyli w roku szkolnym 2009/2010. Tym samym, na przestrzeni kilku ostatnich lat, bezrobotni absolwenci 21

22 posiadający zawód technik ekonomista, zdecydowanie dominują wśród wszystkich absolwentów techników pozostających bez zatrudnienia. Od stycznia do października 2011 roku, 87 bezrobotnych absolwentów, którzy posiadali zawód technik ekonomista, skierowano do pracy niesubsydiowanej, a 154 na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W całym 2011 roku wielkopolscy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 32 oferty pracy dla techników ekonomistów, tj. o 149 ofert pracy mniej niż w roku poprzednim. Dużym zainteresowaniem wśród młodych osób wybierających naukę w, niezmiennie cieszy się zawód technik informatyk. Profesje związane z nowoczesnymi technologiami oraz branżą IT, są szczególnie cenione i poszukiwane na rynku pracy. Mimo tego, absolwentów posiadających zawód technik informatyk, w znacznym stopniu dotyczy problem wysokiego bezrobocia. W roku szkolnym 2010/2011, naukę zawodzie w wielkopolskich technikach ukończyło absolwentów, 153, z tego 232 osoby zarejestrowały się jako bezrobotne, co stanowiło 19,4% ogółu absolwentów tego zawodu. Ponadto, według stanu na koniec października 2011 roku, nadal zarejestrowanych było 57 osób, które naukę w zawodzie technik informatyk, ukończyły w roku szkolnym 2009/2010. W okresie od stycznia do października 2011 roku, wielkopolskie powiatowe urzędy pracy skierowały do pracy niesubsydiowanej 42 absolwentów tego kierunku, natomiast aktywizacją objęto 47 osób, które ukończyły naukę w zawodzie technik informatyk w roku szkolnym 2010/2011. W 2011 roku powiatowe urzędy pracy województwa wielkopolskiego dysponowały 123 ofertami pracy dla techników informatyków. W roku szkolnym 2010/2011, trzecią co do wielkości grupę absolwentów techników, stanowiły osoby, które naukę w tych ch ukończyły w zawodzie technik mechanik. Absolwentów tego zawodu było 1 161, o 39 mniej niż w roku poprzednim. Bezrobotni technicy mechanicy stanowili 12,1% (141 osób) wszystkich absolwentów ostatniego rocznika posiadających ten zawód. 37 absolwentów, którzy naukę tego zawodu ukończyli w roku szkolnym 2009/2010, nadal było zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Do pracy niesubsydiowanej i na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, zostało skierowanych odpowiednio 58 i 47 absolwentów rocznika 2010/2011, którzy posiadali zawód technik mechanik. Powiatowe urzędy pracy dysponowały w 2011 roku 59 ofertami pracy dla techników mechaników. Wśród najpopularniejszych zawodów w technikach, podobnie jak w latach poprzednich, znajdowały się również takie zawody, jak technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa i technik handlowiec. Jednocześnie osoby posiadające te 22

23 zawody, znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, gdyż generują one znaczne bezrobocie, przy jednoczesnym niewielkim zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników tych profesji. Wielkopolskie technika w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, ukończyło w roku szkolnym 2010/ absolwentów, 745 kobiet. 217 spośród nich, tj. 22,2%, zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne. Na koniec października 2011 roku, 87 absolwentów rocznika 2009/2010 nadal pozostawało bezrobotnymi. Do pracy niesubsydiowanej, w okresie od stycznia do października 2011 roku, skierowano 29 absolwentów w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, a 26 absolwentów na aktywne formy. Powiatowe urzędy pracy dysponowały w 2011 roku zaledwie 2 ofertami pracy dla bezrobotnych posiadających ten zawód. Znaczna liczba absolwentów kończy co roku wielkopolskie technika w zawodzie technik hotelarstwa. W roku szkolnym 2010/2011, takich osób było 856, 719 kobiet, i liczba ta utrzymała się na zbliżonym poziomie, co w roku ubiegłym. Spośród absolwentów posiadających ten zawód, na koniec października 2011 roku, w rejestrach bezrobotnych było 106 osób, tj. 12,4% ogółu absolwentów rocznika 2010/2011 oraz 37 absolwentów, którzy naukę zakończyli w roku szkolnym 2009/2010. Od stycznia do października 2011 roku, zatrudnienie za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, uzyskało 32 absolwentów a aktywizacją objęto 22 absolwentów, którzy posiadali zawód technik hotelarstwa. W 2011 roku wielkopolscy pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy tylko 1 ofertę pracy dla techników hotelarstwa. W ostatnich latach odnotowano tendencję spadkową w zakresie liczby osób, które kończyły naukę w technikach w zawodzie technik handlowiec. W roku szkolnym 2010/2011, liczba absolwentów posiadających ten zawód, wyniosła 607 osób, co stanowiło spadek o 17,5% w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 oraz o 42,4% w stosunku do roku szkolnego 2008/2009. Wraz ze spadkiem liczby absolwentów, spada także liczba bezrobotnych absolwentów i według stanu na koniec października 2011 roku, wyniosła ona 152 osoby, tj. o 44 osoby mniej, niż rok wcześniej. Niezmiennie jednak odsetek bezrobotnych absolwentów w zawodzie technik handlowiec, w każdym roczniku jest bardzo wysoki, i w ostatnim roku wynosił 25%. Ponadto, na koniec października 2011 roku, w rejestrach bezrobotnych nadal pozostawało 63 absolwentów rocznika 2009/2010. Powiatowe urzędy pracy skierowały do pracy niesubsydiowanej 28 bezrobotnych absolwentów rocznika 2010/2011, a do udziału w aktywnych formach 31 osób. Dla bezrobotnych zawodzie, powiatowe urzędy pracy posiadały w 2011 roku 274 oferty pracy, o ponad 35% mniej niż 23

24 w roku poprzednim, przy czym na koniec roku zarejestrowanych było ponad bezrobotnych techników handlowców, tj. o 10% mniej, niż rok wcześniej. Wobec znacznego bezrobocia wśród osób posiadających zawód technik handlowiec, mniejsze zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodzie, jest zjawiskiem pozytywnym. Problem bezrobocia wśród absolwentów techników jest na tyle znaczący, że trudno jest wskazać typie szkół ponadgimnazjalnych takie zawody, po ukończeniu których młodym ludziom łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. W związku z ciągle utrzymującym się na wielkopolskim rynku pracy zapotrzebowaniem na pracowników z branży drogowej i budowlanej, w nieco lepszej sytuacji znajdują się osoby, które ukończyły naukę w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa. Nadal jednak bezrobocie dotyczy odpowiednio 13,7% i 9,4% absolwentów posiadających te zawody. Podobna sytuacja dotyczy zawodów takich, jak technik elektronik, technik elektryk, technik geodeta czy technik mechanizacji rolnictwa, w przypadku których, bezrobocie wśród absolwentów rocznika 2010/2011 utrzymuje się w granicach 9-14%. W stosunkowo dobrej sytuacji znajdowali się absolwenci posiadający zawód technik mechatronik, wśród których bezrobocie wynosiło 6,5%. Bezrobocie na podobnym poziomie dotyczyło także absolwentów w zawodach technik telekomunikacji i technik teleinformatyk, natomiast jedynym zawodem na poziomie techników, w którym nie zostali zarejestrowani bezrobotni absolwenci rocznika 2010/2011, był technik poligraf. Przeprowadzona analiza absolwentów techników w Wielkopolsce wskazała szkoły (5 szkół o największej liczbie absolwentów w danym zawodzie), które wprowadziły na rynek pracy największą liczbę absolwentów w zawodzie technik ekonomista, technik informatyk oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego (patrz mapa 2). Udział absolwentów tych szkół we wskazanych zawodach kształtuje się średnio na poziomie ponad 20%. Szczegółowe informacje dotyczące statystycznych na temat absolwentów techników rocznika 2010/2011 w Wielkopolsce zawiera Tabela 8 i 9. 24

25 25

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Poznań, maj 2012 r. Oddaję w Państwa ręce przygotowany już po raz dziesiąty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Poznań, lipiec 213 8 417 7 882 8 511 8 997 8 52 8 235 9 877 6 774 6 888 5 917

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post.

Część II Prognostyczna MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY. e-mail: pupom@post. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel. (0-29) 745-33-93, 745-21-51 fax. 745-21-52 e-mail: pupom@post.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTROWSKIM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/006 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 007r. www.pup.poznan.pl Raport opracował zespół

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo