Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna Poznań tel ISSN W opracowaniu udział wzięli: Łukasz Babula Anna Garstka Małgorzata Komasa 2

3 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w marcu 2014r Struktura bezrobocia rejestrowanego... 8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 9 Popyt na pracę Zwolnienia grupowe Aneks statystyczny Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy Liczba i stopa bezrobocia w latach Zmiany na rynku pracy w marcu 2014r Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim Programy na rzecz promocji zatrudnienia w województwie wielkopolskim w latach 2013 i Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2013 i Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2014r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach Stopa bezrobocia w powiatach Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce marzec 2014r

4 8.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Tabela 9. Pozostałe osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy marzec 2014r Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby bez doświadczenia zawodowego oraz osoby bez wykształcenia średniego Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia oraz osoby niepełnosprawne Tabela 10. Struktura w Wielkopolsce marzec 2014r Liczba osób według wieku Procentowy udział według wieku Liczba osób według wykształcenia Procentowy udział według wykształcenia Liczba osób według czasu pozostawania bez pracy Procentowy udział według czasu pozostawania bez pracy Tabela 11. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym. 46 Tabela 12. Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w marcu 2014r Liczba zarejestrowanych oświadczeń według obywatelstwa pracownika Liczba zarejestrowanych oświadczeń według branży Tabela 13. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe w marcu 2014 roku Tabela 14. Wydatki Funduszu Pracy w marcu 2014r Wydatki Funduszu Pracy ogółem Wydatki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia Tabela 15. Bezrobocie w gminach Wielkopolski stan w końcu marca 2014r Tabela 16. Szkolenia przewidziane do realizacji przez powiatowe urzędy pracy w maju 2014r

5 Województwo wielkopolskie Podział Wielkopolski na subregiony wg przynależności powiatowych urzędów pracy do Oddziałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 5

6 6

7 Tysiące Bezrobocie w Wielkopolsce w marcu 2014r. Bezrobocie rejestrowane w woj. wielkopolskim kształtuje się na poziomie osób, jest to o 10,2% mniej niż w marcu poprzedniego roku. Spadki zanotowano we wszystkich województwach, w kraju liczba wyniosła 2 182,2 tys. osób. W regionie odnotowuje się wysoki odsetek długotrwałego bezrobocia, w marcu br. było to 48,4% tj. o 6,8 pp więcej niż w analogicznym okresie 2013r. W tym samym czasie o 28% zmniejszyła się liczba osób uprawnionych do zasiłku. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Wielkopolski wyniósł 9,6% i jest to najniższy poziom w regionach. Najwyższy wskaźnik 21,5% wystąpił w woj. warmińsko-mazurskim, natomiast średnia stopa bezrobocia w Polsce to 13,5%. W wielkopolskich powiatach stopa bezrobocia osiąga wartość od 4,3% do 20,7%. Najwyższa występuje w powiatach chodzieskim, konińskim, słupeckim, wągrowieckim i złotowskim. Analiza sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w marcu 2014r. % wzrost/spadek % wzrost/spadek wyszczególnienie III 2014 III'14 do II'14 III'14 do III'13 stan ogółem ,4-10,2 w tym z prawem do zasiłku ,4-28,1 napływ ,3-12,5 odpływ ,6 10,9 w tym podjęcia pracy ,2 17, Liczba i stopa bezrobocia [w %] ,7 10,4 10,0 9,6 9,5 9,5 9,4 9,3 9,5 9,6 10,0 10,0 9,6 III'13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 II III liczba stopa bezrobocia 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,4 9,5 Stopa bezrobocia [w %] 13,4 13,4 13,5 12,1 12,4 12,5 9,2 9,2 9,1 9,8 9,6 9, III 2014 Wielkopolska Polska III 2014 Struktura wg wieku III % 48% 52% 54% III 2014 bezrobotni ogółem bezrobotni poniżej 25 lat bezrobotni 50+ mężczyźni kobiety 7

8 Struktura bezrobocia rejestrowanego Według danych z I kwartału 2014r. wykształcenie wyższe posiada 11,3% Wielkopolan zarejestrowanych w urzędach pracy (w grupie osób do 25 roku życia jest to 7,5%, a powyżej 50 roku życia 4,1%). Ponad połowa populacji to osoby z wykształceniem zawodowym na poziomie zasadniczym (31,5%) i średnim (21,7%). Bez pracy powyżej roku pozostaje 35%, odsetek ten jest większy dla osób powyżej 50 roku życia (40%). Niemal 40% zarejestrowanych posiada staż pracy nie dłuższy niż 5 lat. Wykształcenie w Wielkopolsce w marcu bezrobotni ogółem bezrobotne kobiety bezrobotni poniżej 25 lat długotrwale bezrobotni bezrobotni 50+ wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Struktura wg wykształcenia Struktura wg stażu pracy I kw % I kw % % 40% gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące 9,4 9,3 25,6 26,2 32,1 31, % % policealne i średnie zawodowe wyższe 11,0 11,3 21,9 21,7 do 5 lat powyżej 5 lat bez stażu I kwartał 2013 I kwartał

9 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu W aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu w marcu 2014r. rozpoczęły uczestnictwo osoby bezrobotne tj. 6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób skierowano na staż (2 839) oraz szkolenia (633). 310 osób wzięło udział w pracach społecznie użytecznych. Działalność gospodarczą w analizowanym miesiącu rozpoczęło 286 osób, co stanowiło wzrost o 9% w stosunku do marca 2013r. Na walkę z bezrobociem samorządy wydatkowały w marcu br. ze środków Funduszu Pracy 9 608,9 tys. zł i było to o 374,3 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łącznie w I kwartale br. na programy na rzecz promocji zatrudnienia wydatkowano w Wielkopolsce ,0 tys. zł. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w marcu 2014r. [osoby] prace interwencyjne 177 Aktywizacja osób do 25 roku życia roboty publiczne 161 podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże III III 2014 podjęcie działalności gospodarczej staże pozostałe Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu [osoby] przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane I-III 2014 ogółem kobiety 9

10 Popyt na pracę W marcu br. do urzędów pracy zgłoszono wolnych miejsc pracy, z czego aż 41% dotyczyła stanowisk subsydiowanych. Najwięcej ofert wpłynęło do PUP w Poznaniu 1 233, Ostrowie Wlkp. 599, Koninie 526, Złotowie 373 i Wrześni 325. Najmniejszą liczbą ofert dysponowały urzędy pracy w Jarocinie, Międzychodzie, Obornikach, Pleszewie i Wolsztynie. W miesiącu sprawozdawczym pracodawcy zgłosili o 15% więcej ofert niż w ubiegłym miesiącu i o 45% więcej niż w marcu 2013r. W regionie na 1 zgłoszony do urzędu pracy wakat przypadało 17 osób, i było to najmniej w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Ma na to wpływ zarówno zwiększona liczba ofert w urzędach jaki i mniejsza liczba nowych rejestracji. W marcu br. w urzędach pracy zarejestrowało się o 13% mniej osób niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. III'13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 II III Liczba osób przypadających na 1 ofertę pracy % niesubsydiowane Struktura ofert pracy w marcu 2014r % subsydiowane % 616 7% 360 4% staże pozostałe prace społecznie użyteczne Oferty i podjęcia pracy III'13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I'14 II III wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej podjęcia pracy 10

11 Zwolnienia grupowe W marcu br. wielkopolskie firmy zgłosiły do urzędów pracy zamiar zwolnienia 78 osób w ramach zwolnień grupowych tj. o 186 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zgłoszenia zwolnień wpłynęły do urzędów pracy w Kaliszu, Kępnie, Ostrowie Wlkp. i Poznaniu. Najwięcej pracowników planowanych jest do zwolnienia w branży Transport i gospodarka magazynowa tj. 68% ogółu osób, w stosunku do których w marcu zgłoszono zwolnienia grupowe. W analizowanym miesiącu bez pracy pozostanie 39 osób objętych zwolnieniami grupowymi i było to mniej o 183 osoby niż w marcu 2013r. Branże, z których zgłoszono plany zwolnień grupowych pracowników w marcu 2014r. branża liczba zakładów liczba osób Transport i gospodarka magazynowa 1 53 Przetwórstwo przemysłowe 1 15 Budownictwo 2 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 5 Łącznie Zwolnienia grupowe pracowników w Wielkopolsce I-III 2014 liczba osób zgłoszonych liczba osób zwolnionych liczba zaniechanych zwolnień 11

12 Aneks statystyczny 12

13 13

14 14

15 15

16 16 Tabela 1. Zestawienia podstawowych danych dla województwa wielkopolskiego 1.1 Liczba stan w końcu ostatnich 13 miesięcy L.p. Powiaty III 13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 II III 1 chodzieski czarnkowsko trzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski Województwo

17 Liczba i stopa bezrobocia w latach Rok i miesiąc Liczba ogółem Liczba kobiet Procent kobiet Liczba mężczyzn Procent mężczyzn Stopa bezrobocia (w %) 1999 XII , ,3 10, XII , ,3 12, XII , ,1 16, XII , ,9 17, XII , ,7 17, XII , ,9 15, XII , ,3 14, XII , ,4 11, XII , ,2 7, XII , ,1 6, XII , ,3 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, XII , ,0 9, XII , ,9 9, I , ,6 10, II , ,1 10, III , ,0 9,6

18 Zmiany na rynku pracy w marcu 2014r. Wyszczególnienie Ogółem Kobiety Mężczyźni Stan w końcu marca 2014r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do lutego 2014r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do marca 2013r. Bezrobotni z prawem do zasiłku Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni Niepełnosprawni Bezrobotni zamieszkali na wsi ,4-4,2-4,6-5,4-9,9-12,7-2,0-1,8-1,8-5,1-10,2-7,5-13,2-28,1-19,8-22,5-0,1 4,5 3,6-9,9 Okresy od stycznia do marca 2014r. Procentowy wzrost/spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku Napływ do bezrobocia Odpływ z bezrobocia Podjęcia pracy ogółem Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ,0 6,9 8,8 4,6 32,3

19 Wybrane kategorie w Wielkopolsce w ostatnich 13 miesiącach Liczba osób - dane z końca każdego miesiąca L.p. kategorie III 13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 II III 1 ogółem kobiety do 25 roku życia powyżej 50 roku życia długotrwale bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego niepełnosprawni % udział osób z poszczególnych kategorii w ogóle L.p. kategorie III 13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 II III 1 kobiety 52,4 52,8 53,5 54,2 55,4 56,1 56,1 56,3 55,9 55,1 54,4 53,9 54,0 2 do 25 roku życia 21,8 21,2 20,9 20,6 20,4 20,3 21,6 21,6 21,3 20,8 21,0 20,6 19,4 3 powyżej 50 roku życia 20,4 20,5 20,8 20,9 21,1 21,1 21,1 21,3 21,8 22,1 21,9 22,1 22,6 4 długotrwale bezrobotni 41,6 42,1 43,2 44,3 44,6 45,2 45,8 46,4 46,9 47,1 46,8 47,2 48,4 5 bez kwalifikacji zawodowych 26,0 26,1 26,5 26,8 26,8 27,0 27,5 27,5 27,3 27,1 27,0 27,1 27,2 6 bez doświadczenia zawodowego 19,3 19,2 19,4 19,6 19,8 20,2 20,9 20,9 20,7 20,3 19,9 19,7 19,3 7 bez wykształcenia średniego 57,7 57,5 56,9 56,5 55,7 55,2 55,6 55,8 56,1 56,7 56,9 57,3 57,7 8 niepełnosprawni 5,5 5,6 5,7 5,8 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,3 Liczba osób objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w poszczególnych miesiącach L.p. kategorie III 13 IV V VI VII VIII IX X XI XII I 14 II III 1 ogółem kobiety do 25 roku życia długotrwale bezrobotni powyżej 50 roku życia wzrost/spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca

20 podjęcia pracy rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego pozostałych (podjęcia nauki, ukończenia 60/65 lat i innych) 1.5 Osoby wyłączone z ewidencji w województwie wielkopolskim z tego wyłączone z przyczyn rok miesiąc osoby wyłączone z ewidencji styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień I-XII styczeń luty marzec marzec [%] 100,0 48,9 18,2 20,6 5,4 0,1 2,0 0,8 1,0 3,0 % wzrost/spadek marzec 2014 / luty ,6 28,2 134,2 16,6 10,3-9,5 52,5 12,3 13,7 6,6

21 Programy na rzecz promocji zatrudnienia w województwie wielkopolskim w latach 2013 i 2014 Liczba osób skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu udzielone przygotowanie prace prace roboty kategorie dotacje i szkolenia staże zawodowe społecznie interwencyjne publiczne refundacje* dorosłych użyteczne inne aktywne formy I-XII styczeń luty marzec ogółem I-III I-III 2014 [%] 4,2 2,9 9,0 13,5 62,8 0,1 7,2 0,3 100,0 kategorie prace interwencyjne Wydatkowane środki Funduszu Pracy na programy na rzecz promocji zatrudnienia (w tys. zł) udzielone przygotowanie roboty dotacje i szkolenia staże zawodowe publiczne refundacje* dorosłych prace społecznie użyteczne pozostałe wydatki I-XII , , , , ,9 631, , , ,2 ogółem styczeń ,3 147,3 460,2 82, ,0 32,0 12,2 100, ,0 luty ,8 75, ,3 127, ,8 56,3 9,2 129, ,1 marzec ,9 68, ,4 307, ,0 39,1 21,1 241, ,9 I-III ,0 290, ,9 516, ,8 127,4 42,5 471, ,0 I-III 2014 [%] 6,5 1,8 46,8 3,1 37,9 0,8 0,2 2,9 100,0 * aktywizacja w ramach udzielonej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego

22 Liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców w latach 2013 i 2014 Liczba wydanych oświadczeń w tym dla obywateli: Białorusi Rosji Ukrainy Mołdawii Gruzji Armenii Wyszczególnienie Ogółem % wzrost/spadek 2014/2013 styczeń ,6 luty ,8 marzec ,9 kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ogółem

23 Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2014r Poziom i stopa bezrobocia w kraju i w województwach L.p. Województwa Liczba w końcu marca 2014 (w tys.) Stopa bezrobocia w końcu marca 2014 (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia do poprzedniego miesiąca Wzrost/spadek stopy bezrobocia do analogicznego miesiąca poprzedniego roku 1. dolnośląskie 155,3 13,3-0,4-1,2 2. kujawsko-pomorskie 151,7 18,2-0,6-0,8 3. lubelskie 136,4 14,6-0,4-0,5 4. lubuskie 59,7 15,6-0,7-1,3 5. łódzkie 153,9 14,2-0,4-0,8 6. małopolskie 167,1 11,7-0,4-0,7 7. mazowieckie 287,4 11,1-0,3-0,4 8. opolskie 52,2 14,3-0,6-1,4 9. podkarpackie 155,3 16,4-0,5-0,7 10. podlaskie 71,0 15,1-0,4-0,6 11. pomorskie 116,2 13,4-0,5-1,2 12. śląskie 212,7 11,4-0,3-0,6 13. świętokrzyskie 90,6 16,5-0,6-0,3 14. warmińskomazurskie 115,7 21,5-0,8-0,9 15. wielkopolskie 145,9 9,6-0,4-1,1 16. zachodniopomorskie 111,0 17,9-0,6-1,1 Polska 2 182,2 13,5-0,4-0,8 23

24 2.2. Stopa bezrobocia w powiatach Lp. Powiaty Stopa bezrobocia w końcu marca 2014r. (w %) Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do lutego 2014r. Wzrost/spadek stopy bezrobocia w stosunku do marca 2013r. 1. chodzieski 16,3-0,6-1,3 2. czarnkowsko -trzcianecki 14,2-0,9-0,5 3. gnieźnieński 15,7-0,3-0,9 4. gostyński 12,2-0,6-1,3 5. grodziski 9,4-0,3-2,1 6. jarociński 14,3-0,6-1,4 7. kaliski * 8,4-0,4-1,0 7a. - powiat ziemski 8,7-0,5-1,0 7b. - m. Kalisz 8,2-0,3-1,0 8. kępiński 4,9-0,4-1,5 9. kolski 15,8-0,7-0,5 10. koniński * 16,9-0,6-0,4 10a. - powiat ziemski 19,4-0,6-0,4 10b. - m. Konin 13,9-0,4-0,4 11. kościański 9,0-0,5-1,8 12. krotoszyński 10,1-0,7-1,5 13. leszczyński * 8,7-0,3-1,3 13a. - powiat ziemski 8,6-0,3-1,4 13b. - m. Leszno 8,7-0,3-1,3 14. międzychodzki 11,1-0,6-0,3 15. nowotomyski 6,8-0,4-1,7 16. obornicki 12,5-0,5-1,1 17. ostrowski 10,2-0,6-1,9 18. ostrzeszowski 10,3-1,0-1,3 19. pilski 12,8-0,5-1,9 20. pleszewski 13,2-1,0-1,1 21. poznański * 4,3-0,1-0,5 21a. - powiat ziemski 4,7-0,1-0,6 21b. - m. Poznań 4,1-0,1-0,5 22. rawicki 11,0-0,6-0,8 23. słupecki 17,7-0,6-0,9 24. szamotulski 10,5-0,2-1,0 25. średzki 14,7-0,4-0,6 26. śremski 9,8-0,5-1,7 27. turecki 11,1-0,7-2,2 28. wągrowiecki 20,7-0,7-2,0 29. wolsztyński 5,9-0,4-1,6 30. wrzesiński 15,4-0,7-0,7 31. złotowski 17,4-0,4-1,8 województwo 9,6-0,4-1,1 * podregion kaliski 9,8-0,6-1,4 * podregion koniński 15,6-0,6-0,9 * podregion leszczyński 9,3-0,5-1,4 * podregion pilski 15,5-0,6-1,5 * podregion poznański 6,9-0,3-0,8 * Wyliczenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 24

25 Tabela 3. Osoby bezrobotne w Wielkopolsce ogółem marzec 2014r Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek dane z miesiąca sprawozdawczego Liczba osób odpływ w stosunku w stosunku w końcu do lutego do marca napływ z powodu miesiąca 2014r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,1-8, czarnkowskotrzcianecki ,0-3, gnieźnieński ,5-6, gostyński ,2-10, grodziski ,4-19, jarociński ,3-9, kaliski ,8-11, a. - powiat ziemski ,7-11, b. - m. Kalisz ,2-12, kępiński ,0-24, kolski ,6-2, koniński ,5-2, a. - powiat ziemski ,0-2, b. - m. Konin ,6-2, kościański ,5-18, krotoszyński ,5-13, leszczyński ,4-14, a. - powiat ziemski ,6-15, b. - m. Leszno ,3-13, międzychodzki ,6-2, nowotomyski ,7-20, obornicki ,4-8, ostrowski ,1-16, ostrzeszowski ,9-11, pilski ,5-14, pleszewski ,9-8, poznański ,6-10, a. - powiat ziemski ,4-10, b. - m. Poznań ,7-11, rawicki ,4-6, słupecki ,0-5, szamotulski ,0-9, średzki ,4-4, śremski ,8-15, turecki ,1-17, wągrowiecki ,3-10, wolsztyński ,0-22, wrzesiński ,6-4, złotowski ,0-10, województwo ,4-10, podregion kaliski ,2-13, podregion koniński ,2-5, podregion leszczyński ,9-13, podregion pilski ,6-10, podregion poznański ,2-9,

26 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 3.2. Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w marcu 2014 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

27 Tabela 4. Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce marzec 2014r. 4.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty dane z miesiąca Liczba % wzrost/spadek % udział sprawozdawczego odpływ kobiet w w stosunku w stosunku kobiet w z powodu końcu do lutego do marca napływ ogóle ogółem podjęcia miesiąca 2014r. 2013r. pracy 1. chodzieski ,9-7,6 54, czarnkowskotrzcianecki ,9-4,5 52, gnieźnieński ,4-5,4 51, gostyński ,5-7,8 52, grodziski ,5-20,8 48, jarociński ,7-8,6 52, kaliski ,2-9,6 51, a. - powiat ziemski ,5-9,3 52, b. - m. Kalisz ,9-9,8 51, kępiński 847-6,7-17,8 63, kolski ,4 3,5 56, koniński ,4 1,9 53, a. - powiat ziemski ,8 2,7 54, b. - m. Konin ,8 0,5 51, kościański ,0-16,9 56, krotoszyński ,4-8,0 61, leszczyński ,7-12,0 55, a. - powiat ziemski ,4-15,0 55, b. - m. Leszno ,5-9,9 55, międzychodzki 837-8,4 1,5 57, nowotomyski ,5-19,0 49, obornicki ,1-2,9 58, ostrowski ,8-9,2 56, ostrzeszowski ,8-6,9 61, pilski ,7-11,4 52, pleszewski ,4-3,3 54, poznański ,8-8,8 51, a. - powiat ziemski ,7-7,4 53, b. - m. Poznań ,8-9,6 50, rawicki ,7-6,1 53, słupecki ,8-4,5 52, szamotulski ,6-9,3 54, średzki ,8-2,7 53, śremski ,2-13,1 53, turecki ,1-13,6 58, wągrowiecki ,4-11,5 55, wolsztyński 820-6,5-19,8 52, wrzesiński ,9-1,3 56, złotowski ,3-7,0 54, województwo ,2-7,5 54, podregion kaliski ,7-8,7 56, podregion koniński ,6-1,5 54, podregion leszczyński ,8-11,7 54, podregion pilski ,9-8,9 53, podregion poznański ,1-7,8 52,

28 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 4.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba kobiet objętych Lp. Powiaty aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w marcu 2014 z tego: dotacje i refundacje 1. chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

29 Tabela 5. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w Wielkopolsce marzec 2014r. 5.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba zamieszkałych na wsi w końcu miesiąca w tym kobiety % udział zamieszkałych na wsi w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do lutego do marca napływ powodu 2014r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,6-7,0 46, czarnkowskotrzcianecki ,5-0,4 53, gnieźnieński ,5-6,7 35, gostyński ,3-11,6 56, grodziski ,2-18,9 65, jarociński ,1-9,2 62, kaliski ,6-11,3 39, a. - powiat ziemski ,6-11,3 97, b. - m. Kalisz 0 0 0,0 0,0 0, kępiński ,3-25,7 67, kolski ,3-4,2 60, koniński ,1-1,2 54, a. - powiat ziemski ,1-1,2 85, b. - m. Konin 0 0 0,0 0,0 0, kościański ,0-18,6 54, krotoszyński ,5-16,7 33, leszczyński ,8-15,5 36, a. - powiat ziemski ,8-15,5 91, b. - m. Leszno 0 0 0,0 0,0 0, międzychodzki ,0 2,7 64, nowotomyski ,3-21,3 57, obornicki ,8-7,8 50, ostrowski ,0-15,3 49, ostrzeszowski ,8-13,1 64, pilski ,2-10,6 35, pleszewski ,6-14,9 66, poznański ,7-10,2 20, a. - powiat ziemski ,7-10,2 58, b. - m. Poznań 0 0 0,0 0,0 0, rawicki ,7-9,1 48, słupecki ,2-5,2 70, szamotulski ,6-9,8 51, średzki ,4-1,6 63, śremski ,2-13,3 45, turecki ,8-17,6 60, wągrowiecki ,4-10,8 55, wolsztyński ,0-24,2 73, wrzesiński ,4-1,8 51, złotowski ,1-11,4 52, województwo ,1-9,9 47, podregion kaliski ,4-14,2 50, podregion koniński ,8-5,3 58, podregion leszczyński ,9-15,4 50, podregion pilski ,1-8,4 47, podregion poznański ,5-8,7 38,

30 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 5.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty Liczba mieszkańców wsi objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w marcu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

31 Tabela 6. Osoby bezrobotne do 25 roku życia w Wielkopolsce marzec 2014r. 6.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia Lp. Powiaty % wzrost/spadek liczby dane z miesiąca Liczba % udział sprawozdawczego odpływ do 25 roku w tym w stosunku w stosunku do 25 roku życia w kobiety z do lutego do marca życia w napływ końcu powodu 2014r. 2013r. ogóle ogółem miesiąca podjęcia pracy 1. chodzieski ,2-18,1 18, czarnkowskotrzcianecki ,6-8,2 18, gnieźnieński ,0-13,7 20, gostyński ,2-20,5 24, grodziski ,8-35,7 24, jarociński ,2-10,5 23, kaliski ,8-18,4 17, a. - powiat ziemski ,5-16,4 25, b. - m. Kalisz ,7-21,2 11, kępiński ,2-30,0 23, kolski ,1-9,8 23, koniński ,5-4,6 22, a. - powiat ziemski ,6-4,3 26, b. - m. Konin ,4-5,7 16, kościański ,0-32,0 21, krotoszyński ,0-24,8 21, leszczyński ,7-25,2 18, a. - powiat ziemski ,1-28,3 22, b. - m. Leszno ,2-22,0 15, międzychodzki ,9-14,4 21, nowotomyski ,0-27,2 23, obornicki ,4-20,0 19, ostrowski ,8-24,3 21, ostrzeszowski ,4-16,9 26, pilski ,8-29,5 16, pleszewski ,1-9,6 24, poznański ,6-29,1 9, a. - powiat ziemski ,1-31,7 12, b. - m. Poznań ,9-26,9 8, rawicki ,4-13,2 24, słupecki ,2-14,7 23, szamotulski ,1-14,2 18, średzki ,7-13,2 20, śremski ,2-34,8 20, turecki ,5-27,7 20, wągrowiecki ,7-24,4 20, wolsztyński ,3-35,3 24, wrzesiński ,0-18,4 20, złotowski ,1-25,1 19, województwo ,9-19,8 19, podregion kaliski ,3-19,1 21, podregion koniński ,1-11,1 22, podregion leszczyński ,6-24,4 21, podregion pilski ,1-22,6 18, podregion poznański ,5-22,6 16,

32 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 6.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba do z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty 25 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w marcu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a. - powiat ziemski b. - m. Kalisz kępiński kolski koniński a. - powiat ziemski b. - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a. - powiat ziemski b. - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a. - powiat ziemski b. - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

33 Tabela 7. Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia w Wielkopolsce marzec 2014r. 7.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba powyżej 50 roku życia w końcu miesiąca w tym kobiety % udział powyżej 50 roku życia w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do lutego do marca napływ powodu 2014r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,1 2,0 23, czarnkowskotrzcianecki ,4 7,1 28, gnieźnieński ,3 3,7 22, gostyński ,2-0,2 20, grodziski ,8-1,4 24, jarociński ,8-11,4 20, kaliski ,5-7,7 23, a. - powiat ziemski ,0-5,5 19, b. - m. Kalisz ,2-8,7 27, kępiński ,8-18,1 21, kolski ,3 7,3 18, koniński ,7 3,9 15, a. - powiat ziemski ,4 6,2 13, b. - m. Konin ,1 1,2 19, kościański ,9-3,2 24, krotoszyński ,6-3,4 21, leszczyński ,6-3,8 23, a. - powiat ziemski ,4-6,8 20, b. - m. Leszno ,7-2,3 26, międzychodzki ,3 11,1 24, nowotomyski ,9-6,1 22, obornicki ,4 8,0 25, ostrowski ,3-3,8 20, ostrzeszowski ,3-5,0 19, pilski ,2-2,9 25, pleszewski ,9-12,3 15, poznański ,6-0,3 29, a. - powiat ziemski ,3 3,4 28, b. - m. Poznań ,8-2,0 30, rawicki ,2 6,0 20, słupecki ,1 8,8 17, szamotulski ,8-2,4 25, średzki ,5 6,3 23, śremski ,1 0,4 23, turecki ,7-6,2 17, wągrowiecki ,6 4,2 19, wolsztyński ,0 0,0 24, wrzesiński ,6 2,4 23, złotowski ,9 7,3 25, województwo ,0-0,1 22, podregion kaliski ,3-7,6 20, podregion koniński ,6 3,6 16, podregion leszczyński ,1-1,0 22, podregion pilski ,1 2,9 24, podregion poznański ,1 1,1 26,

34 prace interwencyjne roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy szkolenia staże przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne inne prace subsydiowane 7.2 Udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu Liczba z tego: dotacje i refundacje Lp. Powiaty powyżej 50 roku życia objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w marcu chodzieski czarnkowskotrzcianecki gnieźnieński gostyński grodziski jarociński kaliski a - powiat ziemski b - m. Kalisz kępiński kolski koniński a - powiat ziemski b - m. Konin kościański krotoszyński leszczyński a - powiat ziemski b - m. Leszno międzychodzki nowotomyski obornicki ostrowski ostrzeszowski pilski pleszewski poznański a - powiat ziemski b - m. Poznań rawicki słupecki szamotulski średzki śremski turecki wągrowiecki wolsztyński wrzesiński złotowski województwo podregion kaliski podregion koniński podregion leszczyński podregion pilski podregion poznański

35 Tabela 8. Osoby długotrwale bezrobotne w Wielkopolsce marzec 2014r. 8.1 Liczba, zmiany i płynność bezrobocia % wzrost/spadek liczby Liczba długotrwale w końcu miesiąca w tym kobiety % udział długotrwale w ogóle dane z miesiąca sprawozdawczego odpływ Lp. Powiaty w stosunku w stosunku z do lutego do marca napływ powodu 2014r. 2013r. ogółem podjęcia pracy 1. chodzieski ,1 3,3 54, czarnkowskotrzcianecki ,6 1,6 50, gnieźnieński ,6 8,0 50, gostyński ,2 6,0 48, grodziski ,5-8,5 45, jarociński ,4 8,2 50, kaliski ,0 3,1 49, a. - powiat ziemski ,3 1,2 47, b. - m. Kalisz ,8 4,3 50, kępiński ,8-8,5 45, kolski ,3 8,5 57, koniński ,0 5,2 55, a. - powiat ziemski ,3 5,5 54, b. - m. Konin ,5 4,8 57, kościański ,8-1,1 41, krotoszyński ,4 1,5 50, leszczyński ,5 6,5 46, a. - powiat ziemski ,1 8,1 44, b. - m. Leszno ,8 5,5 48, międzychodzki ,4-10,6 26, nowotomyski ,6-1,4 31, obornicki ,9 8,1 43, ostrowski ,2 1,4 43, ostrzeszowski ,5 0,1 48, pilski ,4-3,5 46, pleszewski ,0 7,1 50, poznański ,0 18,0 39, a. - powiat ziemski ,4 27,4 35, b. - m. Poznań ,2 14,0 41, rawicki ,9 5,4 49, słupecki ,6 3,0 58, szamotulski ,7 0,1 47, średzki ,7 6,2 53, śremski ,2 10,8 43, turecki ,4-3,5 52, wągrowiecki ,3-3,3 57, wolsztyński ,1-7,2 39, wrzesiński ,8 12,7 55, złotowski ,1-4,0 50, województwo ,8 4,5 48, podregion kaliski ,1 2,8 48, podregion koniński ,7 4,2 55, podregion leszczyński ,5 3,7 46, podregion pilski ,8-1,7 51, podregion poznański ,1 9,7 44,

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu luty 2014 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w styczniu 2014r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Listopad 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Wrzesień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Czerwiec 2017 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Szyperska 14 61-754 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Sierpień 2015 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl 2 Spis treści Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Marzec 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1487 9,4% 617 10,6% 768 9,5% 552 7,4% CZARNKÓW MIASTO 439 5,8% 392 9,6% 239 5,0% 221 5,6% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2013 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1517 9,6% 643 11,1% 800 9,9% 502 6,7% CZARNKÓW MIASTO 460 6,1% 349 8,5% 266 5,5% 246 6,2% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu ` Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Styczeń 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Luty 2016 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wuppoznan.praca.gov.pl ISSN 1641-3946 2

Bardziej szczegółowo

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego

4.2. Migranci. Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Wykres 5. Gospodarstwa domowe według liczby korzystających z biletów okresowych transportu publicznego Nikt nie korzysta 55,5% 1 osoba 35,6% 3 osoby i więcej 1,2% 2 osoby 7,7% 4.2. Migranci Kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Listopad 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 18000 16184 15952 15822 15549 15038 15207 14000 10000 czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU. Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: lipiec 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r.

Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011r. Raport z badań własnych WORP i badań statystyki publicznej Poznań czerwiec 2012 1 Wstęp Raport Aktywne polityki wielkopolskiego rynku pracy w 2011r. prezentuje

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kamiennogórskim w III 2011 r. - zestawienia tabelaryczne kwiecień 2011 r. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOTNYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM Bezrobocie w gminach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na koniec grudnia 2006r. wynosiła 5732 osoby

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2013 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268.

Projekty I typu Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej. Punktacja Komisji Oceny Projektów 840.000,00 571.620,00 268. Projekty zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec sierpnia 2005 roku i w okresie 8 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.08.2005r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń Luty 14,2% 15,2% 14,4% 15,5%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy.

Bezrobotni według wieku, wykształcenia, staŝu i czasu pozostawania bez pracy. SYTUACJA NA RYNKU PRACY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO W ROKU 2008 Wolsztyn, marzec 2009 Według stanu z końca grudnia 2008 roku na terenie działania powiatowego urzędu pracy w Wolsztynie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Wrzesień 213 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19 18128 1792 17532 17685 17484 17348 145 1 kwiecień maj czerwiec lipiec

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec maja 2005 roku i w okresie 5 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.05.2005r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec października 2005 roku i w okresie 10 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie wielkopolskim Spis treści: Wstęp... 3 1. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jako jedna z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br.

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE. na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec lipca 2005 roku i w okresie 7 miesięcy br. 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.07.2005r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Miejski Urząd Pracy w Lublinie ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE Maj 2014 Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Lublinie 19000 17422 18029 17837 17324 16938 16584 14500 10000 grudzień styczeń luty

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA SIEPRIEŃ 2017 Tczew, wrzesień 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia

Miesięczny zestaw wskaźników rynku zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lubuski Barometr Koniunktury badania i analizy STOPA BEZROBOCIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo