Law & Personal Safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Law & Personal Safety"

Transkrypt

1 Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Law & Personal Safety Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste Law & Personal Safety Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste About the Police O policji Emergencies (Nagłe wypadki) What the Police do (Czym zajmuje się policja) Northern Constabulary (Policja regionu północnego) (Northern Constabulary) Reporting a crime (Zgłoszenie przestępstwa) Police powers and your rights (Uprawnienia policji a Twoje prawa) Complaints against the Police (Skargi dotyczące policji) Emergencies: Nagłe wypadki: W nagłych wypadkach należy zadzwonić pod numer 999 i poprosić o odpowiednie służby ratunkowe: pogotowie, policję, straż pożarną, straż przybrzeżną czy górskie pogotowie ratunkowe. Połączenie jest bezpłatne z telefonu komórkowego lub publicznego automatu telefonicznego. Numer przeznaczony jest wyłącznie do wzywania pomocy w nagłych wypadkach. What the Police do: Czym zajmuje się policja: Zapobiega i wykrywa przestępstwa Chroni życie i własność Ściśle współpracuje ze lokalnymi społecznościami, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo Traktuje ofiary przestępstw z empatią i zrozumieniem

2 Northern Constabulary Policja regionu północnego Policja regionu Highlands i Islands w Szkocji wchodzi w skład Policji regionu północnego (Northern Constabulary). Policja regionu północnego jest częścią ogólnokrajowej sieci policyjnej i współpracuje z innymi służbami policyjnymi w całym Zjednoczonym Królestwie. Większość funkcjonariuszy policji nosi czarno-białe mundury. Wokół ich czapki mundurowej przebiega wstążka w biało-czarną szachownicę, a na ramieniu znajduje się numer. Policjant zawsze ma przy sobie identyfikator. Straż Parkingowa (Traffic Wardens) nosi czarno-białe mundury. Wokół ich czapki mundurowej przebiega wstążka w żółto-czarną szachownicę. Straż parkingowa odpowiada za utrzymanie płynnego ruchu samochodowego w miastach i miasteczkach całego regionu Highlands. Pilnuje przestrzegania przepisów dotyczących parkowania pojazdów i jeśli zachodzi taka potrzeba wypisuje mandaty pojazdom zaparkowanym niezgodnie z prawem. Region Highlands i Islands w Szkocji ma najniższy współczynnik przestępczości w całym Zjednoczonym Królestwie i nadal jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do zamieszkania i podjęcia pracy. Reporting a crime Zgłoszenie przestępstwa Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, należy zgłosić to na policję. Jednak decyzja o zgłoszeniu przestępstwa należy do Ciebie. Doniesienie o przestępstwie zwiększa prawdopodobieństwo złapania sprawcy i tym samym powstrzymania go przed dokonaniem kolejnych przestępstw. Jeśli zdecydujesz się nie informować policji o przestępstwie, jest wiele organizacji, które mogą Ci pomóc i doradzić. Cokolwiek zdecydujesz, dobrze jest porozmawiać z kimś o tym, co się stało i jak się z tym czujesz. Dla wielu ludzi okazuje się to bardzo pomocne. Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa lub znasz kogoś takiego, na stronie Victims of Crime in Scotland (Ofiary Przestępstw w Szkocji) znajdziesz informacje dotyczące: Pomocy i Porad Co dzieje się kiedy zgłosisz przestępstwo Co dzieje się po zgłoszeniu przestępstwa Jak działa system Informacje są także dostępne w językach in Spanish (hiszpańskim), Bengali (bengalskim), Cantonese (kantońskim), Urdu (urdu), Polish (polskim), Punjabi (pendżabi), Tamil (tamilskim), Somali (somalijskim) i Gujarati (gudżarackim).

3 How to report a crime: Jak złożyć doniesienie o przestępstwie: Należy niezwłocznie skontaktować się z policją, telefonicznie lub osobiście udając się do nearest Police Office (najbliższego komisariatu). Możesz zadzwonić na policję i poprosić o połączenie z miejscowym komisariatem wybierając numer W nagłych wypadkach zadzwoń na 999 i poproś o połączenie z policją. Powiadom policję, jeśli niepokoisz się o bezpieczeństwo swoje lub swojej rodziny i poinformuj o wszelkich obrażeniach lub szkodach oraz czy potrzebny jest Ci tłumacz. Crimestoppers (Telefon ) jest zarejestrowaną organizacją charytatywną, współpracującą z policją. Odpowiada ona na anonimowe telefony, dotyczące wszystkich rodzajów działalności przestępczej. Nie zostaniesz nigdy proszony o podanie swojego nazwiska, rozmowy nie są nagrywane i nie można ich namierzyć. Dane o rozmowie nie pojawią się na rachunku telefonicznym. Crimestoppers odbierze telefon o dowolnej godzinie dnia i nocy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. What happens next: Co dzieje się dalej: Aby przeprowadzić dochodzenie i zebrać wszelkie dowody przestępstwa policja przeprowadzi z Tobą rozmowę na temat zaszłego zdarzenia. Może również przesłuchać Twoją rodzinę, przyjaciół i sąsiadów. Policja jest świadoma różnic kulturowych i wynikających z nich potrzeb. Po zgromadzeniu wszystkich dowodów, policja wysyła raport do biura prokuratora (Procurator Fiscal, PF), który decyduje czy osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa powinna być postawiona przed sądem. Policja nie może o tym zadecydować, a ofiara przestępstwa nie może poprosić o wycofanie sprawy. Police powers and your rights Uprawnienia policji, a Twoje prawa Uprawnienia policji i prawa obywatelskie są ujęte w wielu przepisach prawnych. W pewnych okolicznościach możesz być zatrzymany i przesłuchany lub przeszukany przez policję. Na przykład, jeśli jesteś podejrzany o popełnienie lub udział w przestępstwie, posiadanie narkotyków, prowadzenie samochodu bez ważnego prawa jazdy lub pod wpływem alkoholu (w tym wypadku może zostać przeprowadzony test alkomatem). Ubrany po cywilnemu policjant musi się wylegitymować zanim Cię zatrzyma, przeszuka lub aresztuje, a także wyjaśnić sytuację. Jeśli uważasz, że zostałeś niesłusznie zatrzymany, przeszukany lub aresztowany możesz otrzymać bezpłatną i poufną poradę o przysługujących Ci prawach w lokalnym centrum porad. What should happen if you are detained

4 Co się stanie, jeśli zostaniesz zatrzymany Policja ma prawo Cię zatrzymać i przesłuchać, jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, za które grozi kara więzienia. Jeśli zostałeś zatrzymany, Twój pobyt w areszcie śledczym nie może trwać dłużej niż 6 godzin od momentu zatrzymania. Możesz zostać zwolniony wcześniej, jeśli nie ma dalszych podstaw do postawienia Ci zarzutów, lub zostać aresztowany. Aresztowanie jest pierwszym krokiem w procedurze zmierzającej do rozpoczęcia procesu sądowego o przestępstwo i może to oznaczać pobyt w areszcie policyjnym. Możesz zostać aresztowany, jeśli: zostałeś zatrzymany w trakcie popełniania przestępstwa; lub zostałeś oskarżony przez wiarygodnego świadka, który widział jak popełniałeś przestępstwo; lub widziano Cię jak uciekasz z miejsca przestępstwa; lub stwarzasz zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego; lub Twoje zachowanie obraża przyzwoitość publiczną Po przedstawieniu Ci zarzutów, nie masz obowiązku mówienia czegokolwiek policji i masz prawo zachować milczenie. W przeciwnym wypadku wszystko, co powiesz może być użyte przeciwko Tobie, jako dowód w postępowaniu. Jeśli zostałeś aresztowany i zatrzymany na posterunku policji masz prawo do adwokata i bezzwłocznego powiadomienia jednej osoby o zatrzymaniu. Complaints against the Police Skargi dotyczące policji Jeśli uważasz, że funkcjonariusz policji zachował się niewłaściwie podczas pełnienia obowiązków służbowych lub popełnił wykroczenie możesz: napisać do naczelnika policji lub poinformować inny komisariat (lub funkcjonariusza policji) lub poprosić adwokata, posła Parlamentu Szkockiego (MSP) lub miejscowego radnego o zajęcie się tą sprawą w Twoim imieniu lub skontaktować się z prokuratorem, jeśli uważasz, że to funkcjonariusz policji złamał prawo

5 Miejscowe Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) posiada dane wymienionych osób i miejsc dla Twojego regionu. Victim Support Pomoc dla ofiar przestępstw Racist abuse/harassment (Ataki na tle rasistowskim/prześladowania) Domestic abuse (Przemoc domowa) Highland Rape and Abuse Line (Telefon zaufania dla ofiar gwałtu i przemocy) Victim Support Highland (Pomoc dla ofiar przestępstw w regionie Highland) udziela porad praktycznych, wsparcia emocjonalnego i pomocy ofiarom przestępstw. Za ich pośrednictwem możesz skontaktować się z innymi organizacjami, które mogą udzielić Ci wsparcia. Zadzwoń pod numer lub wyślij a na adres Racist Abuse/Harassment Ataki na tle rasistowskim/prześladowania Atak na tle rasistowskim/ prześladowanie to sytuacja, w której ktoś Cię niepokoi, grozi Ci lub niesprawiedliwie Cię traktuje z powodu Twojej rasy, koloru skóry lub przynależności etnicznej. Może to również dotyczyć miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania przed przeprowadzką do Szkocji, wierzeń religijnych, pochodzenia etnicznego, a nawet języka. Prześladowanie, znieważanie lub niesprawiedliwe traktowanie z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych powodów jest niezgodne z prawem. Może ono dotknąć Ciebie, Twoją rodzinę, dzieci, przyjaciół a nawet całą społeczność. Może się zdarzyć na wsi, w miasteczku lub mieście w którym mieszkasz, w domu, szkole lub w pracy i jest nie do przyjęcia w żadnej z tych sytuacji. If it happens, what can you do? Co można zrobić, jeśli nas to spotka? Ataki rasistowskie/ prześladowania należy zgłaszać na policję, tak jak każde inne przestępstwo. Policja przeprowadzi dochodzenie, kwalifikując czyn jako incydent/przestępstwo na tle rasistowskim lub incydent/przestępstwo o podłożu religijnym. Możesz się także skontaktować z Victim Support Scotland (Pomoc dla ofiar przemocy w Szkocji), aby otrzymać bezpłatną i poufną pomoc, złożyć doniesienie o przestępstwie lub po prostu z kimś o tym porozmawiać.

6 Jeśli Twoje dziecko jest prześladowane w szkole należy zachęcić je do natychmiastowego poinformowania o tym nauczyciela. Jeśli dziecko Ci o tym powie, zadzwoń lub wybierz się osobiście do szkoły i porozmawiaj o tym z nauczycielem i dyrektorem szkoły. Jeśli uważasz, że sprawa jest poważniejsza, należy zgłosić to na policję. Jeśli jesteś prześladowany w pracy, poinformuj o tym pracodawcę. Poszukaj pomocy w związkach zawodowych, skontaktuj się z Victim Support Highland (Pomoc dla ofiar przestępstw w regionie Highland), lub zgłoś to na policję. Domestic Abuse Przemoc domowa Przemoc domowa jest przestępstwem, które ma wpływ na pojedyncze osoby, rodziny, lokalne społeczności i społeczeństwo. Przestępstwem jest jakakolwiek forma przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej mająca miejsce w kontekście bliskich związków (włączając związki partnerskie tej samej płci), popełniana w domu lub w innym miejscu. W większości przypadków związki te to małżeństwa i związki partnerskie, ale też związki z byłymi partnerami. Jeśli jesteś ofiarą, lub znasz kogoś, kto jest ofiarą przemocy domowej, możesz skontaktować się z policją lub stowarzyszeniem na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Women's Aid, które pomoże Ci nawiązać kontakt z miejscowymi źródłami wsparcia i informacji. Możesz zadzwonić na bezpłatny ogólnokrajowy telefon zaufania pod numer Możesz również skontaktować się z którąś z wymienionych poniżej organizacji, które zapewniają całkowitą poufność. Highland Rape and Abuse Line Telefon zaufania dla ofiar gwałtu i przemocy Udziela poufnej pomocy, informacji i porad ofiarom gwałtu i molestowania seksualnego. Adres: PO Box 10, Dingwall, Ross-shire, IV15 9HA Telefon zaufania: Adres Amina Organizacja charytatywna muzułmanek Amina Organizacja Amina oferuje poufny serwis telefoniczny dla kobiet. Jest on głównie skierowany do kobiet pochodzenia muzułmańskiego jednak kobiety innego wyznania/kultury także mogą uzyskać tu informacje i porady. Zapewniana jest pomoc tłumaczy, we wszystkich językach.

7 Bezpłatny telefon zaufania: Adres: Muslim Women's Resource Centre Network House 311 Calder Street Glasgow G46 7NQ Legal Advice and Information Informacje i Porady Prawne The Scottish legal system (System sądownictwa szkockiego) Help with legal costs (Pomoc z kosztami prawnymi) Some important laws in Scotland (Kilka ważnych w Szkocji przepisów prawnych) The Scottish legal system System sądownictwa szkockiego System sądownictwa szkockiego składa się z dwóch odrębnych działów: sprawy cywilne, które dotyczą sporów pomiędzy osobami prywatnymi lub organizacjami, na przykład rozwodów, złamanych umów lub eksmisji. Sprawy te odbywają się w sądach cywilnych. sprawy kryminalne, które dotyczą zarzutów postawionych osobom prywatnym lub organizacjom, na przykład kradzieży, napadów czy wykroczeń drogowych. Sprawy te odbywają się w sądach kryminalnych. Każdy dział ma swoje własne sądy i procedury dotyczące prowadzenia spraw sądowych i apelacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie cywilnym lub kryminalnym jeśli jesteś oskarżony o przestępstwo lub potrzebujesz pomocy w sporze cywilnym może Ci być potrzebny adwokat, który będzie Cię reprezentował. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata, powinieneś wybrać kogoś, kto ma doświadczenie w odpowiedniej dziedzinie prawa. Help with legal costs Pomoc z kosztami prawnymi

8 Ludzie o niskich dochodach mogą w pewnych okolicznościach otrzymać bezpłatną pomoc od biura pomocy prawnej (Legal Aid). Pomoc ta pozwala na rozwiązanie problemów prawnych tym, którzy w innym przypadku nie mogliby sobie na to pozwolić. Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnej (Scottish Legal Aid Board) może pokryć koszta pomocy prawnej, żeby pomóc osobom spełniającym kryteria kwalifikacji otrzymać poradę prawną i reprezentację (kiedy adwokat zakłada sprawę w sądzie). Rada może także udzielić więcej informacji i porad na temat Twojej sytuacji. Jeśli przebywasz w areszcie policyjnym lub zostały przedstawione Ci zarzuty, możesz otrzymać bezpłatne porady prawne od adwokata z urzędu. Jeśli masz sprawę w sądzie, warunki przyznania adwokata z urzędu będą się różnić. Some Important Laws in Scotland Kilka ważnych w Szkocji przepisów prawnych Dzieci: Przestępstwem jest zaniedbywanie dziecka, mogące spowodować niepotrzebne cierpienie. Może to dotyczyć: pozostawienie dziecka bez opieki, przemoc fizyczna wobec dziecka, niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka (jedzenia, odzieży, schronienia itp.). Broń: Przestępstwem jest noszenie noża lub innej broni w miejscu publicznym lub posiadanie broni palnej bez pozwolenia wydanego przez policję. Alkohol: Przestępstwem jest sprzedaż przez sklep lub bar alkoholu komuś, kto ma mniej niż 18 lat. Kupowanie alkoholu dla osoby nieletniej jest również przestępstwem. Picie alkoholu w większości miejsc publicznych jest nielegalne (na przykład na ulicy czy w parku). Puby i kluby oraz ich personel mają prawo do nie wpuszczenia lub odmowy obsłużenia klienta. Jeśli personel zarejestrowanego lokalu prosi, abyś go opuścił, musisz to zrobić. Odmowa wyjścia jest traktowana jako wykroczenie. Narkotyki: Posiadanie i dystrybucja wielu rodzajów narkotyków jest nielegalna. Lekarstwa, które są przepisane przez lekarza i które nie mogą być kupione bez recepty w aptece mogą znaleźć się w tej kategorii, np. amfetamina. Do innych nielegalnych narkotyków zaliczane są: marihuana, ekstaza, heroina, kokaina i wiele innych. Aby uzyskać informacje i porady na temat narkotyków i prawa skontaktuj się z Know the Score (Poradnia narkotykowa i alkoholowa). Jeśli masz problem z narkotykami lub alkoholem, skontaktuj się z Serwisem informacyjnym regionu Highland ds. narkotyków i alkoholu (Highland Drug and Alkohol Information Line) pod numerem (obowiązują lokalne stawki za połączenie). Papierosy: Papierosy oraz wyroby tytoniowe mogą być sprzedawane osobom powyżej 16 roku życia. Zabronione jest kupowanie ich osobom poniżej 16 roku życia. Palenie: W Szkocji przestępstwem jest palenie papierosów w zamkniętych miejscach publicznych i budynkach, miejscach pracy, pojazdach firmowych i we wszystkich typach publicznych środków transportu. Należy przestrzegać znaków zakazu palenia (zwykle jest to czerwone koło z przekreślonym papierosem). W przeciwnym wypadku możesz zostać poproszony o wyjście lub będziesz musiał zapłacić grzywnę.

9 Przemoc/Znęcanie się Przestępstwem są akty przemocy i znęcania się, dokonywane na innych osobach, w tym na członkach rodziny. Przestępstwem jest odbycie lub próba odbycia stosunku płciowego z jakąkolwiek osobą bez jej zgody, włączając w to małżonkę/ małżonka/ partnera/ partnerkę. Wiek Przyzwolenia: W Szkocji, przestępstwem jest odbycie lub próba odbycia stosunku płciowego z osobą poniżej 16 roku życia, nawet jeśli odbywa się to za jej przyzwoleniem. Jeśli obie osoby mają poniżej 16 roku życia i obie zgadzają się na odbycie stosunku seksualnego, nadal może być to potraktowane jak przestępstwo. Aby mieć dostęp do wielu rzeczy, musisz być w odpowiednim wieku, zatem należy być przygotowanym na to, że wiele organizacji, sklepów i firm może zażądać dokumentu potwierdzającego twój wiek. Driving in the UK Prowadzenie pojazdów w Zjednoczonym Królestwie Car insurance (Ubezpieczenie pojazdów) Your car s test certificate or MOT (Przegląd techniczny pojazdu MOT) Vehicle Tax (Podatek drogowy) Strona Directgov dostarcza wszystkich szczegółów i regularnie aktualizowanych informacji dotyczących prowadzenia pojazdów na terenie Zjednoczonego Królestwa, w tym informacji o zagranicznych prawach jazdy i ich wymianie na brytyjskie. Prawo prowadzenia pojazdu w Zjednoczonym Królestwie mają osoby powyżej 17 roku życia, które zdały egzamin na prawo jazdy. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu bez ważnego prawa jazdy. Car Insurance Ubezpieczenie pojazdów Prowadzenie pojazdu w Zjednoczonym Królestwa bez ważnego ubezpieczenia jest przestępstwem. Zgodnie z prawem, każdy, kto prowadzi pojazd na terenie Zjednoczonego Królestwa, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie chroni Cię finansowo w razie wypadku samochodowego. Firma ubezpieczeniowa zajmie się wszelkimi wysuniętymi wobec Ciebie roszczeniami. Przestępstwem jest nieokazanie polisy ubezpieczeniowej na żądanie policjanta. Jeśli okazanie polisy nie jest możliwe od razu, należy dostarczyć ją na posterunek tak szybko jak to możliwe lub w przeciągu siedmiu dni. Your car s test certificate the "MOT" Przegląd techniczny pojazdu MOT

10 W Zjednoczonym Królestwie przestępstwem jest prowadzenie pojazdu, którego stan techniczny nie został sprawdzony i dla którego nie wydano ważnego świadectwa przeglądu technicznego pojazdu (MOT). Każdy pojazd, mający więcej niż trzy lata, musi być sprawdzony w autoryzowanym punkcie diagnostycznym, w którym zostanie wydane świadectwo przeglądu technicznego, ważne przez okres 12 miesięcy. Świadectwo musi być odnawiane co 12 miesięcy i może być wystawione jedynie przez autoryzowane warsztaty samochodowe. Musisz okazać świadectwo przeglądu technicznego pojazdu policjantowi, który Cię o to poprosi. Przestępstwem jest nieokazanie świadectwa przeglądu technicznego pojazdu na żądanie policjanta. Jeśli okazanie świadectwa nie jest możliwe od razu, należy dostarczyć je na posterunek tak szybko jak to możliwe lub w przeciągu siedmiu dni. Na stronie Directgov website znajdziesz więcej aktualnych informacji na temat przeglądu technicznego pojazdu (MOT). Your vehicle tax Podatek drogowy Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, musisz go zarejestrować w Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) (Agencja ds. rejestracji kierowców i pojazdów). Należy również kupić winietę (dowód opłacenia podatku) ważną przez okres 6 lub 12 miesięcy i umieścić ją na przedniej szybie samochodu. Większość osób kupuje ją na poczcie. Przestępstwem jest prowadzenie samochodu bez winiety lub z winietą, która straciła ważność. Za przestępstwo uznaje się również parkowanie na drodze publicznej pojazdu bez opłacenia podatku drogowego. Po więcej informacji prosimy o zajrzenie na stronę Directgov website. Road Safety Bezpieczeństwo na drodze Always wear your seatbelt (Zawsze zapinaj pasy) What to do in case of an accident (Co robić w razie wypadku) How to avoid road accidents (Jak unikać wypadków drogowych) Don t drive under the influence of drink or drugs (Nie kieruj pod wpływem alkoholu lub narkotyków) Medicines and driving (Leki a prowadzenie pojazdów) Parking Fines (Mandaty za nieprawidłowe parkowanie)

11 Więcej szczegółowych informacji, związanych z bezpieczeństwem na drodze oraz mandatami za przekroczenie prędkości, wymaganiami dotyczącymi prowadzenia skuterów i motocykli można znaleźć w kodeksie drogowym - Highway Code. Strona THINK! Road safety website (PAMIĘTAJ o bezpieczeństwie na drodze!) również zawiera aktualne informacje dotyczące spraw bezpieczeństwa drogowego. Always wear your seatbelt Zawsze zapinaj pasy Zgodnie z prawem, jeśli w samochodzie są zainstalowane pasy bezpieczeństwa, kierowca i wszyscy pasażerowie muszą mieć je zapięte. Dodatkowe przepisy obowiązują przy przewożeniu dzieci. Dzieci poniżej trzeciego roku życia, podróżujące na przednim siedzeniu, muszą być przewożone w odpowiednim foteliku, dobranym do wagi dziecka. Jeśli fotelik dziecka jest zainstalowany na przednim siedzeniu samochodu, a nie na tylnym, dzieci poniżej trzeciego roku życia muszą z niego korzystać. Kierowca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie dzieci poniżej 14 roku życia miały zapięte pasy. Przepisy również określają, że foteliki, w których dzieci siedzą tyłem do kierunku jazdy, NIE MOGĄ być instalowane na siedzeniach z przednimi poduszkami powietrznymi, chyba, że poduszki te zostały dezaktywowane. Fotelik dziecięcy to wolne tłumaczenie angielskiego Child Restraint ogólny termin w ustawodawstwie dotyczącym zapinania pasów bezpieczeństwa odnoszący się do różnych typów dziecięcych fotelików samochodowych. Poniższa tabela może posłużyć jako użyteczny przewodnik. Siedzenie Przednie Siedzenie Tylne Kto jest odpowiedzialny Kierowca Dziecko do 3 lat* Dziecko od 3 lat, do 135 cm wzrostu Pas MUSI być zapięty MUSI być zastosowany odpowiedni fotelik* MUSI być zastosowany MUSI być zastosowany odpowiedni fotelik*. Jeśli nie jest on dostępny w taksówce, dziecko może podróżować bez niego. Tam gdzie zainstalowane są pasy Kierowca Kierowca Kierowca

12 (około 4 stóp i 5 cali) lub od 12 roku, którekolwiek osiągnięte jest jako pierwsze ** odpowiedni fotelik*** MUSI być zastosowany odpowiedni fotelik. Należy korzystać z pasa, jeśli nie mamy odpowiedniego fotelika: - w posiadającej licencję taksówce/, wynajętym samochodzie; lub - na krótkim odcinku, w nagłym wypadku; lub - kiedy dwa już zainstalowane foteliki nie pozwalają na zainstalowanie trzeciego. Dziecko o wzroście ponad 1.35 m (około 4 stóp i 5 cali) lub letnie. Dorośli pasażerowie (tj. powyżej 14 roku życia) Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny. Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny. Dziecko w wieku ponad 3 lat może podróżować niezapięte na tylnym siedzeniu, jeśli auto nie ma pasów z tyłu. Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny. Pas MUSI być zapięty, jeśli jest dostępny. Kierowca Pasażer * Dzieci w wieku poniżej 3 lat MUSZĄ korzystać z fotelika dobranego do wagi, we wszystkich pojazdach z wyjątkiem tylnego siedzenia w taksówkach. W przeciwnym razie nie mogą podróżować. **Przykład. Siedmiolatek, który ma 140 cm wzrostu, jest za wysoki na fotelik i może korzystać z pasa dla dorosłych. Dwunastolatek, który ma 130 cm wzrostu przekroczył próg wiekowy i może korzystać z pasa dla dorosłych. *** Jeśli przednie siedzenia nie posiadają pasów bezpieczeństwa dzieci poniżej 135 cm wzrostu (a także w wieku poniżej 12 roku życia) nie mogą podróżować z przodu.

13 Po więcej aktualnych informacji zajrzyj do odpowiedniego działu Kodeksu Drogowego - Highway Code. Innym dobrym źródłem nieustannie aktualizowanych informacji jest odpowiedni dział na stronie Directgov website. What to do in case of an accident Co robić w razie wypadku? Każdy kierowca biorący udział w wypadku musi zatrzymać swój pojazd. Jeśli są jakieś szkody lub ranni, musisz podać osobie lub osobom zaangażowanym w wypadek następujące informacje: Imię, nazwisko i adres Imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu (jeśli nie jest nim kierowca) Numer rejestracyjny pojazdu How to avoid road accidents Jak unikać wypadków drogowych Najczęstszą przyczyną wypadków jest zbyt szybka jazda. Niemal dwie trzecie wszystkich wypadków, w których zginęli lub zostali ranni ludzie, zdarzyły się na drogach z ograniczeniem prędkości do 30m/h (48km/h) lub większym ograniczeniem. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń prędkości. Don t drive under the influence of drink or drugs Nie kieruj pod wpływem alkoholu lub narkotyków Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu, jeśli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, krwi lub moczu przekracza prawnie dozwolony limit. Nie ma bezpiecznego sposobu na określenie ile można wypić, aby nie przekroczyć limitu. Najlepsza rada to: Piłeś, nie jedź. Medicines and driving Leki a prowadzenie pojazdów Pamiętaj, że niektóre leki mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Należy uważnie przeczytać ulotkę i w razie wątpliwości poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jazda pod wpływem legalnych leków jest takim samym przestępstwem jak jazda pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Parking Fines Mandaty za nieprawidłowe parkowanie

14 Przykładami miejsc, w których nie można parkować pojazdów są zatoczki załadunkowe, podwójna żółta linia (cały czas), pojedyncza żółta linia (w ciągu dnia), zatoczki dla niepełnosprawnych, przystanki oraz pasy ruchu przeznaczone dla autobusów. Właściciele samochodów zaparkowanych w płatnych miejscach parkingowych mogą także zostać ukarani mandatem, jeśli nie posiadają widocznego, ważnego biletu parkingowego, umieszczonego za przednią szybą pojazdu. Jeśli wrócisz do samochodu i zobaczysz przytwierdzoną do auta żółtą etykietą z napisem Mandat - Policja regionu północnego ( Northern Constabulary Parking Notice ) będzie to oznaczało, że musisz zapłacić mandat w wysokości 30. W tym wypadku masz do wyboru trzy możliwości: 1. Zapłacenie grzywny w ciągu 21 dni. 2. Odwołanie się na piśmie w ciągu 21 dni, na adres podany na odwrocie mandatu. Odwołanie zostanie rozpatrzone i otrzymasz list, informujący o tym, jaka została podjęta decyzja. 3. Oddarcie dolnej części kartki i wypełnienie części B Wniosek o przesłuchanie sądowe ( Request for Court Hearing ). Po otrzymaniu wniosku, wysłany zostanie Ci list z zapytaniem o Twoją datę i miejsce urodzenia. Następnie sąd skontaktuje się z Tobą odnośnie daty i godziny przesłuchania. Jeśli zignorujesz mandat i nic nie zrobisz zostanie przeciwko Tobie wszczęte postępowanie sądowe. W przypadku wątpliwości, należy poprosić o pomoc parkingowego (traffic warden). Ich zadaniem nie jest karanie kierowców, ale pomoc. Useful URLs Adresy przydatnych stron internetowych Victims of Crime in Scotland (Ofiary Przestępstw w Szkocji) Crimestoppers (organizacja charytatywna, współpracująca z policją) Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) Victim Support Highland (Pomoc dla ofiar przestępstw w regionie Highland) Know the Score (Poradnia narkotykowa i alkoholowa) Directgov Driver and Vehicle Licensing Authority (DVLA) (Agencja ds. rejestracji kierowców i pojazdów)

15 Highway Code (Kodeks drogowy) https://www.gov.uk/highway-code THINK! Road safety (PAMIĘTAJ o bezpieczeństwie na drodze!)

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym

Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Polish Europejski wzór pouczenia o prawach przysługujących w postępowaniu karnym osobom podejrzanym oraz oskarżonym Masz prawo zachować niniejsze pouczenie o prawach przez cały okres pozbawienia wolności

Bardziej szczegółowo

Proszę zapamiętać swoje prawa:

Proszę zapamiętać swoje prawa: Zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii i Walii, w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, przysługują Państwu niżej wymienione prawa. Proszę zapamiętać swoje prawa: 1. Należy poinformować policję,

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw,

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw, Część 13: Przeciwskazania Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: alkohol, leki (na receptę oraz wolnodostępne), zmęczenie, agresja drogowa oraz inne formy agresji. W pojedynkę

Bardziej szczegółowo

Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna

Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna Czy masz problemy w domu / związku? Pomoc jest dostępna Czym jest przemoc domowa? "Każdy przypadek zastraszania, przemocy lub znęcania się (psychicznego, fizycznego, seksualnego, pod względem finansowym

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Kategorie pojazdów drogowych i minimalny wiek nabywania uprawnień

Kategorie pojazdów drogowych i minimalny wiek nabywania uprawnień Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów Aby prowadzić jakikolwiek pojazd drogowy w miejscu publicznym należy posiadać prawo jazdy lub (od 30 października 2007 roku) zezwolenie szkoleniowe zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Czy dotyka Ciebie problem przemocy domowej?

Czy dotyka Ciebie problem przemocy domowej? Czy dotyka Ciebie problem przemocy domowej? Każdy może zostać ofiarą przemocy domowej. Na przykład ktoś, kogo znasz. Albo nawet Ty. Telefon zaufania: 0800 731 0055 www.reducingtherisk.org.uk Czy doświadczasz

Bardziej szczegółowo

Prosimy zapamiętać swoje prawa:

Prosimy zapamiętać swoje prawa: W oparciu o prawo Anglii i Walii oraz zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka przysługują Panu/Pani niżej wymienione prawa. Prosimy zapamiętać swoje prawa: 1. Należy poinformować policję, jeśli podczas

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji

Opieka nad dziećmi. Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Opieka nad dziećmi Informacje dla rodzin mieszkających w Szkocji Ta ulotka zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa dotyczących ochrony mieszkających w Szkocji dzieci i młodzieży oraz opieki

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii Informator dla więźniów RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii N i e z a l e ż n e r o z p a t r y w a n i e s k a r g Procedura wnoszenia skarg do Rzecznika praw więźniów

Bardziej szczegółowo

Help & Advice Pomoc i Porady

Help & Advice Pomoc i Porady Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Help & Advice Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Pomoc i Porady Help & Advice Pomoc i Porady

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Dzieci

Informacja dla Dzieci Informacja dla Dzieci Czym jest Trybunał ds. Nieletnich? Przed Trybunałem ds. Nieletnich stają dzieci i ich rodzice lub opiekunowie w celu rozwiązania pewnych problemów. Wiele dzieci zostaje poproszona

Bardziej szczegółowo

Czy Rape Crisis Centre oferuje pomoc wyłącznie kobietom, które niedawno padły ofiarą gwałtu?

Czy Rape Crisis Centre oferuje pomoc wyłącznie kobietom, które niedawno padły ofiarą gwałtu? Jakiego rodzaju usługi oferuje Rape Crisis Centre? Rape Crisis Centre oferuje szeroki zakres usług dla kobiet powyżej 13. roku życia, które padły ofiarą gwałtu, napaści lub przemocy seksualnej. Jest to

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Ofiar Przestępst

Informacje dla Ofiar Przestępst Informacje dla Ofiar Przestępstw Ulotka(nowa)_Układ 1 24/09/2013 10.49 Strona 2 Ofiary przestępstw Informacje dla Ofiar Przestępst Numer Zdarzenia/Incydentu: Funkcjonariusz Zgłaszający: Adres E-mail Funkcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Formularz poufnego zgłoszenia

Formularz poufnego zgłoszenia Nienawiść Zgłoś to w Walii Całą dobę 0300 30 31 982 (FREE) Formularz poufnego zgłoszenia Jeśli wolisz, wypełnij formularz anonimowo Dla osób, które nie chcą iść na policję. #seeithearitreportit Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego

Biuro Dyrektora Urzędu ds. Oskarżenia Publicznego. Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego Jak podejmujemy decyzje dotyczące wszczęcia postępowania karnego 1 Informacje o książeczce Niniejsza książeczka wyjaśnia, w jaki sposób Urząd Dyrektora ds. Oskarżenia Publicznego (DPP) podejmuje decyzje

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ROK SZKOLNY 2015 / 2016 W dniach od 1 do 4 września 2015 roku małopolska Policja przeprowadzi działania Bezpieczna droga do szkoły Celem tych działań będzie zapewnienie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Work & Money Praca i pieniądze

Work & Money Praca i pieniądze Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Work & Money Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Praca i pieniądze Work & Money Praca i

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL SZYBKA JAZDA JEST NIEBEZPIECZNA. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL SZYBKA JAZDA JEST NIEBEZPIECZNA. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125412,szybka-jazda-jest-niebezpieczna.html Wygenerowano: Niedziela, 1 stycznia 2017, 05:00 Strona znajduje się w archiwum. SZYBKA JAZDA JEST NIEBEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności:

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: Witamy w Wstep Niniejszy kieszonkowy przewodnik jest przeznaczony dla osób, które przyjechały z innych krajów Unii Europejskiej zamieszkać w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że dostarczy

Bardziej szczegółowo

Policja poradnik dla ofiar

Policja poradnik dla ofiar 2 Policja poradnik dla ofiar 15 2: Policja poradnik dla ofiar Czego można oczekiwać od policji? Jeżeli padną Państwo ofiarą przestępstwa lub traumatycznego wypadku: szybko odpowiemy na Państwa telefon

Bardziej szczegółowo

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony.

Powinien/powinna Pan/i pamiętać, że w posiedzeniach może też brać udział oskarżony. Jak długo trwa procedura apelacyjna? Zależy to od rodzaju sprawy oraz czasu, jakiego potrzebuje prokuratura oraz prawnik skazanego na przygotowanie się do poparcia/odparcia apelacji. W niektórych przypadkach,

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Narkotyki to przede wszystkim kwestia twojego zdrowia. Eksperymentując z nimi narażasz się na odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim

Narkotyki to przede wszystkim kwestia twojego zdrowia. Eksperymentując z nimi narażasz się na odpowiedzialność karną, ale przede wszystkim narkotyki: na gorącym uczynku Szkodliwość narkotyków nie objawia się jedynie w tym, jak one działają. Samo ich posiadanie może okazać się zgubne i zaprowadzić cię do więzienia. Jeżeli policja zatrzyma

Bardziej szczegółowo

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne

Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Community Children and Young People s Service (Wydział usług dla dzieci i młodzieży) Newcastle, Northumberland oraz South of Tyne Informator dla młodzieży Rozjaśniamy przyszłość Shining a light on the

Bardziej szczegółowo

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r.

Ta wersja pouczenia o prawach osoby zatrzymanej (Notice of Rights and Entitlements) obowiązuje od 2 czerwca 2014 r. Pamiętanie o swoich prawach podczas pobytu w areszcie Prawa zawarte w niniejszym pouczeniu są oparte na prawie obowiązującym w Anglii i Walii oraz są zgodne z Dyrektywą UE 2012/13 w sprawie prawa do informacji

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit)

Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit) Część 2: Zanim staniesz się pełnoprawnym kierowcą Co zrobić aby otrzymać zezwolenie szkoleniowe (Learner Permit) Złóż podanie i zdaj teoretyczny test ruchu drogowego. Po zaliczeniu testu teoretycznego

Bardziej szczegółowo

SZKOCKI PRZEWODNIK WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEWOŻONYCH SAMOCHODEM

SZKOCKI PRZEWODNIK WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEWOŻONYCH SAMOCHODEM SZKOCKI PRZEWODNIK WŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PRZEWOŻONYCH SAMOCHODEM Zalecamy przewożenie dziecka możliwie jak najdłużej na siedzeniu przeznaczonym dla danej grupy wiekowej.

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz badania efektywności kampanii społecznych dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwestionariusz badania efektywności kampanii społecznych dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego Kwestionariusz badania efektywności kampanii społecznych dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego Cz. 1 ogólna + postawy dot. prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu oraz stosowania biernych urządzeń zabezpieczających

Bardziej szczegółowo

+48 22 465 68 80 www.aldautomotive.pl Assistance 24h na dobę, 7 dni w tygodniu +48 728 440 854 Biuro Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 +48 22 465 68 80, pl-frontoffice@aldautomotive.com

Bardziej szczegółowo

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service

Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service Leczenie drobnych dolegliwości w Twojej aptece NHS Minor Ailment Service PORADY Usługa dla osób zwolnionych od opłat za leki wydawane na receptę. Wszyscy konsumenci są dla nas ważni Broszura opracowana

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE MIESZKANIE

BEZPIECZNE MIESZKANIE BĄDŹ BEZPIECZNY Bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny BEZPIECZNE MIESZKANIE Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie we własnym domu. Oto kilka prostych, praktycznych wskazówek, które zagwarantują Ci poczucie

Bardziej szczegółowo

Consent it s your decision (Polish version)

Consent it s your decision (Polish version) Consent it s your decision (Polish version) Zgoda pacjenta - to Twoja decyzja Jak angażować się w decyzje odnośnie opieki zdrowotnej i leczenia Do kogo jest skierowana ta ulotka? Informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie?

Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego. Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Plan opieki doraźnej kto, co i dlaczego Kto zajmie Twoje miejsce, gdy Cię nagle zabraknie? Kto? Plan opieki doraźnej dotyczy wszystkich opiekunów bez względu na ich wiek, jak również wiek i potrzeby zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz

Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz HARINGEY COUNCIL Organizacje dla Wszystkich Wspieranie ludzi Z kim się skontaktujesz, by uzyskać więcej informacji na temat pomocy, której potrzebujesz Rada Dzielnicy Haringey Wspierająca Mieszkańców chce

Bardziej szczegółowo

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu

ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu ehealth jak komputer może pomóc Ci w Twoim zdrowiu Grudzień 2010 Polish version: ehealth using computers to improve your healthcare Co to jest ehealth? Terminem ehealth określamy stosowanie komputerów

Bardziej szczegółowo

Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego.

Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego. Jest Pan(i) osobą podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego. Został(a) Pan(i) zatrzymany (zatrzymana) przez organ ścigania, np. policję w charakterze osoby podejrzanej lub też wezwano Pana (Panią) na

Bardziej szczegółowo

SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT

SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT Sądownictwo stanu New Jersey New Jersey Judiciary SĄDY MIEJSKIE MUNICIPAL COURT DZIEŃ W SĄDZIE Your Day In Court Polish Prawa oskarżonego w sądach miejskich w stanie New Jersey 1. ZAKŁADA SIĘ NIEWINNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw

Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw Przemoc w rodzinie Często zadawane pytania Porady dla ofiar i świadków przestępstw Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie zgodnie z treścią ustawy to: wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Ekstradycję definiuje się jako: wydanie domniemanego sprawcy wykroczenia lub czynu przestępczego, lub uciekiniera państwu, na terytorium którego

Bardziej szczegółowo

If you have a complaint. W razie skargi. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Kwiecień 2010

If you have a complaint. W razie skargi. Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust. Kwiecień 2010 Cambridgeshire and Peterborough NHS Foundation Trust Rozumiemy zdrowie psychiczne, rozumiemy ludzi If you have a complaint. W razie skargi. Kwiecień 2010 Partnerska współpraca z Uniwersytetem Cambridge

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA:

PROCEDURA ODEBRANIA DZIECKA: PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA JEGO ŻYCIA LUB ZDROWIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE W razie bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Głosowanie w wyborach do Parlamentu Szkockiego Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wpisu na listę wyborców, reguł głosowania oraz znaczenia głosu każdego wyborcy. Czy wiesz, że... Wybory do

Bardziej szczegółowo

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli POLSK Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli Dzieci poniżej 135 cm wzrostu muszą mieć swoje własne wyposażenie zabezpieczjące w samochodzie 135 cm Istnieje nakaz używania pasów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM. Już w tej chwili masz prawo poprosić o tłumacza.

PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM. Już w tej chwili masz prawo poprosić o tłumacza. PRAWA I OBOWIĄZKI ŚWIADKA W POSTĘPOWANIU KARNYM Słabo znasz język polski? Jesteś osobą niesłyszącą lub niemą? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza. Już w tej chwili masz prawo poprosić o tłumacza.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KONIECZNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI KONIECZNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 20 /2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Kierownika GOPS w Potoku Górnym w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

Don t take the risk. Zgłoś rasizm na Policję / Report racism to the Police. www.reportracism.pl

Don t take the risk. Zgłoś rasizm na Policję / Report racism to the Police. www.reportracism.pl Don t take the risk Call for specialists Zgłoś rasizm na Policję / Report racism to the Police www.reportracism.pl Jesteśmy zdeterminowani, aby położyć kres nienawiści rasowej w Polsce. Jedyne czego potrzebujemy,

Bardziej szczegółowo

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.:

Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: Na bezpieczeństwo na drogach składa się wiele czynników, np.: ustanowione przepisy prawne, stan dróg, ich jakość, organizacja ruchu drogowego, w tym oznaczenia i sygnalizacje, Na te czynniki nie mamy bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

Kierowanie Pojazdem w Irlandii. {Driving in Ireland}

Kierowanie Pojazdem w Irlandii. {Driving in Ireland} Kierowanie Pojazdem w Irlandii {Driving in Ireland} KIEROWANIE POJAZDEM W IRLANDII 213 Jeśli planujesz prowadzić pojazd mechaniczny na terenie Irlandii, musisz być świadomy kilku kwestii. PRAWO JAZDY (DRIVER

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza

W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza W jaki sposób złożyć skargę dotyczącą lekarza Niniejsza broszura wyjaśnia, co należy zrobić, jeśli nie zadowala Cię sposób, w jaki potraktował Cię lekarz lub opieka nad Tobą. W General Medical Council

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dotyczący radzenia sobie z zachowaniami antyspołecznymi

Przewodnik dotyczący radzenia sobie z zachowaniami antyspołecznymi Przewodnik dotyczący radzenia sobie z zachowaniami antyspołecznymi www.goldinghomes.org.uk Przewodnik Golding Homes dotyczący zachowań antyspołecznych Uważamy, że każdy ma prawo do mieszkania w swoim domu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Karta parkingowa (dla osób niepełnosprawnych) jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg

Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg Ważne informacje dotyczące sposobu wnoszenia skarg Kto może wnieść skargę? Skargę można wnieść w następujących okolicznościach: jeżeli dana osoba uważa, że postępowanie funkcjonariusza lub innego pracownika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje

Bezdomność. Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Pomoc mieszkaniowa i dostępne opcje Bezdomność Ta ulotka wyjaśnia etapy ubiegania się bezdomnego o mieszkanie i o co zapytamy w celu oceny sytuacji. Ta ulotka zawiera informacje oraz wskazówki, natomiast

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Wszelkie dane osobiste zawarte w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane w celu umożliwienia nam zrozumienia, gdzie doszło do zdarzenia, a także pozwoli

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 1 Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń, przebywający na terenie szkoły, znajduje się pod wpływem alkoholu:

Bardziej szczegółowo

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole

Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole Legenda: kolor czerwony czynności do natychmiastowego podjęcia kolor pomarańczowy czynności do podjęcia w ciągu 24 godzin kolor zielony

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji

Ofiary przestępstw broszura informacyjna. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji Ofiary przestępstw broszura informacyjna W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Szkocji 1 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat źródeł wsparcia i pomocy dla ofiar przestępstw oraz na temat przebiegu

Bardziej szczegółowo

NIE. WIEDZA. Znaj zasady. Uniknij grzywny 120.

NIE. WIEDZA. Znaj zasady. Uniknij grzywny 120. Transport for London Polish NIE. WIEDZA. Znaj zasady. Uniknij grzywny 120. Niezbędne informacje Organizacja Transport for London (Transport w Londynie, TfL) oraz 33 londyńskie gminy są zaangażowane w utrzymanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie Część 10: Parkowanie Część ta omawia przepisy bezpiecznego parkowania. Parkowanie Zasady ogólne Jeżeli to możliwe, parkuj w tym samym kierunku, w którym porusza się strumień ruchu. Parkuj blisko i równolegle

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych Prosimy o przeczytanie tej ulotki Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych NHS w Anglii zmienia sposób przechowywania i obsługiwania Twoich danych medycznych. Prosimy o uważne przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Załącznik Nr 2 do Statutu LI LO Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice 2 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Spis Treści Wstęp 4 Podziękowania 7 Ważne Wskazówki 8 1 Zakwaterowanie 10 {Accommodation} 2 Szukanie

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ I ASPOŁECZNE ZACHOWANIE

PRZESTĘPCZOŚĆ I ASPOŁECZNE ZACHOWANIE PRZESTĘPCZOŚĆ I ASPOŁECZNE ZACHOWANIE CZY ZNASZ SWOJE PRAWA POZA 999? Niniejsza ulotka wyjaśnia czego możesz oczekiwać od policji i innych organów w odniesieniu do przestępczości i aspołecznego zachowania.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY. opracowała mgr Halina Kotuła PROCEDURY POSTĘPOWANIA W WYBRANYCH SYTUACJACH PROBLEMOWYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SZKOŁY opracowała mgr Halina Kotuła Kradzież na terenie szkoły 1. Poinformować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrektora

Bardziej szczegółowo

life for local people

life for local people life for local people Spis treści 03 Ochrona i bezpieczeństwo osób dorosłych 03 Czym jest przemoc? 05 O czym rozmawiamy? 05 Co dalej? 06 Kto jeszcze może pomóc? 07 Pytania i odpowiedzi 08 Dalsze informacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 21 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W ŁODZI procedury strona Procedura w przypadku przyniesienia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły lub poza nią...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish

Wsparcie i. informacje o. chorobie Parkinsona. Parkinson s information and support Polish Wsparcie i informacje o chorobie Parkinsona Parkinson s information and support Polish Diagnoza choroby Parkinsona może wywróci życie do góry nogami - dlatego warto zwrócić się do nas Jeśli chorują Państwo

Bardziej szczegółowo