Help & Advice Pomoc i Porady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Help & Advice Pomoc i Porady"

Transkrypt

1 Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Help & Advice Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Pomoc i Porady Help & Advice Pomoc i Porady Advice and Information Centres Centra Informacyjno-Doradcze Niezależne poradnie mogą udzielić bezpłatnych, poufnych i bezstronnych porad dotyczących zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, zasiłków, prawa, imigracji, długów i spraw konsumenckich. Poradnie nie mogą polecić konkretnego radcy prawnego, ale można otrzymać od nich listę biur prawnych, z której można wybrać radcę. Wiele poradni, oprócz prowadzenia biur lokalnych, oferuje usługi świadczenia pomocy w innych miastach i wsiach w określone dni w tygodniu. Aby uzyskać więcej informacji na temat godzin otwarcia i danych kontaktowych kliknij na poniższe linki. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich (CAB) Dalsze źródła informacji to internetowy poradnik Advice Guide wydany przez Biuro Porad Obywatelskch (Citizens Advice Bureau), oraz Citizens Advice Scotland (Porady Obywatelskie w Szkocji). Equal Opportunities and Human Rights Równouprawnienie i Prawa Człowieka Equal Opportunities Równouprawnienie Ustawa o Równości z 2010 zapewnia ludziom w Wielkiej Brytanii ochronę przed dyskryminacją, nękaniem i prześladowaniem ze względu na: Wiek; Niepełnosprawność; Zmianę płci; Małżeństwo i zarejestrowany związek partnerski; Ciążę i macierzyństwo; Rasę; Religię i przekonania; Płeć; i Orientację seksualną. Ustawa obejmuje swoim zakresem ochronę przed dyskryminacją w miejscu pracy, nauki, klubach i stowarzyszeniach i w zakresie świadczeniu usług. Ustawa wymaga także od władz publicznych wzięcia pod uwagę kwestii równouprawnienia we wszystkich podjętych działaniach. Human Rights Prawa człowieka Ustawa o prawach człowieka daje ludziom w Szkocji możliwość, aby rozprawa sądowa o

2 pogwałcenie praw człowieka odbyła się przed sądem szkockim. Na ustawę składają się prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustawa stwierdza, że bezprawne jest, by władze publiczne (takie jak władze lokalne lub sąd) działały w sposób niezgodny z prawem Konwencji. Dalsze informacje dostępne są tutaj: The Equality and Human Rights Commission (Komisja ds. Równości i Praw Człowieka) Scottish Human Rights Commission (Szkocka Komisja ds. Praw Człowieka) The Equality Advisory Support Service (Biuro Porad i Wsparcia Rowności) Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) (Biuro porad, mediacji i arbitrażu) Advice Agencies (Poradnie) Forum ds. Równości regionu Highlands i Islands (HIEF) Szkockiej Rady Wolontariatu (Scottish Council for Voluntary Organisations SCVO) Forum zapewnia wsparcie, nawiązanie kontaktów, informacje i porady organizacjom i grupom społecznościowym w kwestiach dotyczących równości i praw człowieka. Highland Council Service Points Biura Obsługi Klienta Rady Regionu Highland Highland Council (Rada Regionu Highland) jest władzą lokalną zapewniającą szereg niezbędnych usług mieszkańcom regionu Highland, włączając w to sprawy mieszkaniowe, edukację, utrzymanie dróg, wywóz śmieci, rekreację, biblioteki, doradztwo finansowe, wsparcie dla osób niepełnosprawnych i wiele innych. Rada Regionu pobiera lokalny podatek komunalny Council Tax na pokrycie wydatków związanych z tymi usługami oraz posiada sieć poradni i biur informacyjnych tzw. Punktów Obsługi Klienta (Service Points), które zapewniają dostęp do wszystkich oferowanych usług w miejscu zamieszkania.

3 Emergency Services Służby Ratownicze Aby wezwać policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, kiedy konieczna jest pomoc w nagłych wypadkach zagrażających życiu, lub straż przybrzeżną do wypadków na morzu, należy zadzwonić na numer 999. Wszystkie te służby zapewniają bezpłatną pomoc każdemu w razie nagłego wypadku. Highlands and Islands Fire and Rescue Service Straż Pożarna Regionu Highlands & Islands Free Home Fire Safety Check (Bezpłatna Kontrola Przeciwpożarowa w Domach) Szkocki rząd wspólnie ze szkocką strażą pożarną opracowali ogólnokrajową kampanię, promującą zapobieganie pożarom pod nazwą "Don't Give Fire a Home" ( Nie zapraszaj ognia do domu ). Zapobieganie jest postrzegane jako klucz do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych i obrażeń spowodowanych przez pożary. Obywatele muszą współpracować ze strażą pożarną dla bezpieczeństwa własnego i innych. Odwiedź stronę website of the Highlands and Islands Fire and Rescue (Straż pożarna regionu Highlands and Islands) i kliknij na link Porady i Informacje o Bezpieczeństwie społeczności lokalnych (Community Safety Advice and Information) gdzie znajduje się 10 kluczowych zasad bezpieczeństwa, o których powinieneś wiedzieć, żeby chronić swoją rodzinę przed pożarem. Free Home Fire Safety Check Bezpłatna Kontrola Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w Domach W ramach naszego zobowiązania aby zapewnić Wam bezpieczeństwo w domu, oferujemy BEZPŁATNĄ kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach. Usługa ta jest wykonywana przez miejscowych strażaków z Twojego regionu. Na wizyty trzeba się umówić Wszystkie wizyty będą wcześniej z Tobą uzgodnione Strażacy dokonujący kontroli zawsze są umundurowani, znają uzgodnione hasło i legitymują się NIE wpuszczaj do domu nikogo bez uprzedniego sprawdzenia tożsamości Całkowity czas na dokonanie kontroli bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domu będzie się różnił w zależności od sytuacji, ale zazwyczaj trwa ona około minut. Podczas kontroli w domu zostaną sprawdzone wszystkie miejsca, w których potencjalnie może wystąpić pożar. Udzielimy porad dotyczących instalacji i konserwacji czujników dymu, jak również informacji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym ryzyka

4 wystąpienia pożaru w kuchni, bezpiecznego pozbywania się materiałów łatwopalnych, świec, grzejników, kocy elektrycznych i niebezpieczeństwa związanego z substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Ponadto, pomożemy w zaprojektowaniu planu ewakuacyjnego na wypadek pożaru w domu. Aby umówić się na BEZPŁATNĄ kontrolę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w twoim domu skontaktuj się z nami pod numerem Sekcja Law and Personal Safety (Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste) na tej stronie. Immigration advice and information Porady i informacje w sprawach imigracyjnych Registered immigration advisers (Zarejestrowani doradcy imigracyjni) Immigration advice from Solicitors (Radcy prawni udzielający porad w sprawach imigracyjnych) Relocation Advisory Service (Serwis doradczy ds. przesiedleń) Registered immigration advisers Zarejestrowani doradcy imigracyjni Wszyscy doradcy imigracyjni muszą być zarejestrowani w Office of Immigration Services Commissioner (OISC) (Biuro pełnomocnika ds. służb imigracyjnych) lub być doradcą w organizacji, takiej jak Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich), która jest zwolniona z obowiązku rejestracji. Przestępstwem jest udzielanie porad w sprawach imigracyjnych, jeśli nie jest się zarejestrowanym lub zwolnionym z obowiązku rejestracyjnego. Każda zarejestrowana lub zwolniona z obowiązku rejestracji agencja powinna legitymować się świadectwem wydanym przez Biuro pełnomocnika ds. służb imigracyjnych OISC, aby pokazać, że spełnia standardy biura OISC. Na stronie OISC website można znaleźć listę wszystkich zarejestrowanych i zwolnionych z obowiązku rejestracji doradców i biur doradczych, a także informacje o tym jak złożyć skargę na doradcę imigracyjnego. Strona ta zawiera informacje przetłumaczone na wiele języków. Immigration advice from Solicitors Radcy prawni udzielający porad w sprawach imigracyjnych Oprócz zarejestrowanych w biurze OISC doradców imigracyjnych, porad w sprawach imigracyjnych mogą udzielać radcy prawni zarejestrowani w Stowarzyszeniu Prawnym

5 Szkocji (Law Society of Scotland). Ich strona posiada wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie radcy prawnego ds. imigracji najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Relocation Advisory Service Serwis doradczy ds. przesiedleń Głównym celem Serwisu doradczego ds. przesiedleń (Relocation Advisory Service) jest udzielanie informacji w sprawach praktycznych, takich jak imigracja ludzi, którzy chcą przyjechać do Szkocji i tu zamieszkać, lub tych, którzy już tu są i chcą się osiedlić na stałe. Your right to vote Twoje prawo wyborcze Jeśli jesteś obywatelem któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji) i przebywasz w Zjednoczonym Królestwie przez około 6 miesięcy lub dłużej to możesz zarejestrować się jako wyborca i brać udział w wyborach do władz lokalnych, Parlamentu Szkockiego oraz Parlamentu Europejskiego. Masz prawo do bycia wpisanym do rejestru wyborców władz lokalnych dla dowolnego okręgu wyborczego, jeśli w ustalonym dniu: jesteś mieszkańcem tego regionu; nie jesteś pozbawionym prawa wyborczego (za wyjątkiem wieku); jesteś pełnoprawnym obywatelem Wspólnoty Narodów, Irlandii lub Unii Europejskiej; oraz osiągnąłeś wiek wyborczy. Wiek wyborczy w Szkocji zaczyna się od 18 roku życia. Wyborca nie ma prawa głosować: więcej niż raz w tym samym okręgu wyborczym w jakichkolwiek wyborach do władz lokalnych; lub w więcej niż jednym okręgu wyborczym, w zwykłych wyborach do władz lokalnych regionu, który nie jest pojedynczym okręgiem wyborczym. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany jako wyborca wydrukuj Application to Register form (Formularz rejestracyjny), wypełnij go i wyślij do urzędnika rejestru wyborczego (Electoral Registration Officer) na którykolwiek z adresów podanych na końcu formularza. Polish Application form (formularz zgłoszeniowy w języku polskim) jest również dostępny do ściągnięcia ze strony Electoral Commission website. (Komisji Wyborczej) Urzędnik rejestru wyborczego, po otrzymaniu formularza rejestracyjnego do brania udziału w

6 wyborach (Application to Register form) do władz lokalnych i Parlamentu Szkockiego, wyśle ci dodatkowy formularz, w którym zadecydujesz czy chcesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Zjednoczonym Królestwie, czy w kraju urodzenia. Useful URLs Adresy przydatnych stron internetowych Citizens Advice Scotland (Porady Obywatelskie w Szkocji) Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) Highland Advice and Information Network (Sieć informacyjno-doradcza regionu Highland) Advice Guide (Poradnik) "Don't Give Fire a Home" ( Nie zapraszaj ognia do domu ) Highland Council (Rada Regionu Highland) Highlands and Islands Fire and Rescue Service (Straż pożarna regionu Highlands i Islands) Scottish Legal Aid Board (Szkocka Rada ds. Pomocy Prawnej) Office of Immigration Services Commissioner (OISC) (Biuro pełnomocnika ds. służb imigracyjnych) Law Society of Scotland (Stowarzyszenie Prawne Szkocji) Electoral Commission website (Strona Komisji Wyborczej)

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

Accommodation Sprawy mieszkaniowe

Accommodation Sprawy mieszkaniowe Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Accommodation Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Sprawy mieszkaniowe Accommodation Sprawy

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire)

Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Życie i praca w Huntingdonshire (Living and Working in Huntingdonshire) Przydatne informacje dla nowych mieszkańców 1 Polish Co zawiera ta broszura? (What s In This Booklet?) Priorytety Urząd władz lokalnych

Bardziej szczegółowo

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych.

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych. PRACUJ MĄDRZE Ulotka przeznaczona jest dla osób przyjeżdżających do pracy do WB z krajów A8 Znaj swoje prawa www.worksmart.org.uk Praca w WB: Twoje prawa Witamy w WB. Niniejsza ulotka została napisana

Bardziej szczegółowo

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish

Witamy w Glasgow. wersja polska. Polish Witamy w Glasgow wersja polska Polish Rada Miasta Glasgow wita Cię Niniejszy pakiet informacyjny przeznaczony jest dla obywateli polskich, którzy przybyli do Glasgow w celu podjęcia pracy. Zawiera on

Bardziej szczegółowo

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin

Witamy w Okręgu Telford & Wrekin Witamy w Okręgu Telford & Wrekin POLISH Welcome to Telford & Wrekin Ten przewodnik został stworzony przez dział Usług Na Rzecz Społeczności Lokalnej i Sąsiedztwa Rady Okręgu Telford & Wrekin (Community

Bardziej szczegółowo

Law & Personal Safety

Law & Personal Safety Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Law & Personal Safety Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Prawo i Bezpieczeństwo Osobiste

Bardziej szczegółowo

Życie i Praca w Basingsoke and Deane

Życie i Praca w Basingsoke and Deane Multicultural Forum 1 What s in this guide? Powitanie i priorytety 3 Informacje i pomoc 4 Przyjazd i pozostanie w UK 9 Pracując w UK 9 Ważne formalności 13 Pieniądze oraz Bankowość 14 Utworzenie domu 18

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych

Witamy w Dumfries & Galloway. Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Witamy w Dumfries & Galloway Przewodnik dla Emigranta i Członków Mniejszości Narodowych Stowarzyszenie Wielokulturowe Dumfries & Galloway (Dumfries & Galloway Multicultural Association- DGMA) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool

wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool wıtamy Twój przewodnik po życiu społeczności i usługach w Kensington, Liverpool Witamy w Kensington Pakiet Powitalny jest przewodnikiem po szerokiej gamie usług dostępnych w Kensington i jego okolicach.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford

Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford Zbiór informacji dla pracowników migrujących w Salford Polish version Salford zawsze serdecznie wita osoby przybywające z innych krajów. Nowoprzybyłe osoby z całego świata mają ogromny wkład w rozwój i

Bardziej szczegółowo

Witamy w Reading. Przewodniczący programu Reading 2020

Witamy w Reading. Przewodniczący programu Reading 2020 Witamy w Reading Reading to barwne i tętniące życiem miasto, które przyciąga ludzi z całego świata. To oni nadają Reading charakter i różnorodność, czyniąc z niego miasto, które znamy i kochamy. Doceniamy

Bardziej szczegółowo

Witamy w północno-zachodnim Leicestershire

Witamy w północno-zachodnim Leicestershire www.nwleics.gov.uk Witamy w północno-zachodnim Leicestershire Spis Treści (Contents) Wstęp i mapa rejonu (Introduction and District Map)... 1 1. Straż Pożarna (Fire)... 2 2. Pogotowie Ratunkowe (Ambulance

Bardziej szczegółowo

Healthcare Opieka zdrowotna

Healthcare Opieka zdrowotna Highland Life / Information Pack / Information Pack - English / Healthcare Życie w regionie Highland / Pakiet Informacyjny / Pakiet Informacyjny język polski / Opieka zdrowotna Healthcare Opieka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania ludzie:umiejętności:praca EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania Poland EURES Irlandia Północna-często zdawane pytania Co to jest EURES? Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (European Employment

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/

BALLYMENA! INTER-AGENCY /-/ BALLYMENA INTER-AGENCY /-/ grupa integracyjna wspierająca mniejszości etniczne WITAMY W BALLYMENA! Podstawowy przewodnik usług w Ballymena 1 Spis treści Podziękowania... 3 Powitanie: Burmistrz Ballymeny...

Bardziej szczegółowo

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać

Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać Brytyjska policja Funkcjonariusze policji noszą broń palną tylko w wyjątkowych okolicznościach. Zatrzymanie Stop and Search Policja ma prawo zatrzymać i przeszukać każdą osobę. Zatrzymany musi być traktowany

Bardziej szczegółowo

Polish PRZETRWAM. Praktyczny przewodnik po usługach dla ofiar przemocy domowej w Haringey. 7 wydanie 2007 rok. www.haringey.gov.uk. Przy współpracy z:

Polish PRZETRWAM. Praktyczny przewodnik po usługach dla ofiar przemocy domowej w Haringey. 7 wydanie 2007 rok. www.haringey.gov.uk. Przy współpracy z: Polish PRZETRWAM Praktyczny przewodnik po usługach dla ofiar przemocy domowej w Haringey 7 wydanie 2007 rok www.haringey.gov.uk Przy współpracy z: Spis treści Przedmowa Wstęp Część PIERWSZA: Część DRUGA:

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R.

INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R. INFORMATOR DOTYCZĄCY GŁOSOWANIA W SPRAWIE NIEZALEŻNOŚCI SZKOCJI 2014 R. Informacje zawarte w broszurze W czwartek, 18 września 2014 r. odbędzie się referendum w sprawie niezależności Szkocji. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji

Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Informacje dla osób osieroconych w wyniku wypadku drogowego w Szkocji Infolinia organizacji BrakeCare 0845 603 8570 Informacje, porady, wsparcie psychologiczne Pomoc w Internecie: www.brake.org.uk Wersja

Bardziej szczegółowo

Magherafelt Wita Państwa serdecznie!

Magherafelt Wita Państwa serdecznie! Magherafelt Wita Państwa serdecznie! Ufundowano dzięki uprzejmości P R O M O T I N G H E A LT H S E C U R I N G C A R E Northern Health and Social Services Board Spis treści Witamy Magherafelt Rada Miasta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII

OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII OGÓLNOKRAJOWY PROGRAM DLA EMIGRUJĄCYCH RODZICÓW PAKIET INFORMACYJNY REPUBLIKA IRLANDII Podziękowanie Stworzenie niniejszej publikacji wymagało wkładu i zaangażowania ze strony wielu osób oraz instytucji

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie. w praktyce DOSTĘP DO WYMIARU. Prawa podstawowe & zapobieganie dyskryminacji SPRAWIEDLIWOŚCI KLUCZOWE. Komisja Europejska

Równouprawnienie. w praktyce DOSTĘP DO WYMIARU. Prawa podstawowe & zapobieganie dyskryminacji SPRAWIEDLIWOŚCI KLUCZOWE. Komisja Europejska Równouprawnienie KLUCZOWE w praktyce O P I N I E 2005 Prawa podstawowe & zapobieganie dyskryminacji DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Komisja Europejska Równouprawnienie w praktyce KLUCZOWE OPINIE 2005

Bardziej szczegółowo