Analiza informacji zebranych w trakcie lekcji w ramach projektu BAKCYL 2013/2014. I. Rezultaty projektu - podsumowanie ilościowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza informacji zebranych w trakcie lekcji w ramach projektu BAKCYL 2013/2014. I. Rezultaty projektu - podsumowanie ilościowe"

Transkrypt

1 Analiza informacji zebranych w trakcie lekcji w ramach projektu BAKCYL 2013/2014 realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej I. Rezultaty projektu - podsumowanie ilościowe Łącznie zostało zrealizowanych 206 lekcji w 31 szkołach, 67 klasach Twoje pieniadze Pożyczaj z głową Finanse na całe życie Mądre inwestowanie 61 W klasach było 1440 uczniów obecnych na lekcjach. Zrealizowano 3984 osobolekcji (tzn. łącznie było 3984 uczestników lekcji). Podstawą zmierzenia liczby uczniów i osobolekcji była liczba oddanych ankiet. Liczba faktycznie obecnych uczniów prawdopodobnie była wyższa, ale z założenia rejestr obecności uczniów nie był prowadzony m.in. z powodu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych i skali projektu. Liczba uczestników (czyli osobolekcji) to suma zebranych ankiet w danej klasie. W jednostkowych przypadkach, kiedy wolontariusz nie zebrał ankiet oceny lekcji, liczba uczestników danej lekcji była ustalona z nauczycielem na podstawie dziennika. Lekcje były monitorowane pod względem jakości i efektywności procesu dydaktycznego, jak również przestrzegania przyjętych w projekcie zasad, w tym niestosowania reklamy produktów bankowych. Większość klas nie miała wcześniej lekcji dotyczących finansów. Pojedyncze wskazania nauczycieli dotyczące innych projektów, w których uczestniczyły klasy dotyczyły następujących przedsięwzięć: "Rynek, czyli w poszukiwaniu równowagi. Jak działa człowiek przedsiębiorczy, O racjonalnym gospodarowaniu. projekt giełdowy zorganizowany przez RPP pod patronatem Leszka Balcerowicza fakultety z podstaw przedsiębiorczości "Procenty nie tylko dla Orłów" spotkanie z pracownikiem banku - realizacja zajęć z przedsiębiorczości 1

2 projekt edukacyjny "Budżet domowy", zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone przez pracownika banku Młodzi przedsiębiorcy - projekt edukacyjny z CEO w roku 2013/2014 były prowadzone zajęcia we współpracy z Urzędem Skarbowym. Spotkanie z pracownikami banków na tematy oszczędzania oraz wizyta w siedzibie GPW. II. Podsumowanie ocen lekcji Na zakończenie każdej lekcji były zbierane w formie ankiet opinie uczestników lekcji: uczniów (pytania zamknięte) otrzymaliśmy 3888 wypełnionych ankiet wolontariusza (pytania zamknięte i otwarte) 195 ankiet nauczyciela obecnego na lekcji (pytania zamknięte i otwarte) 169 ankiet. Należy dodać, ze nauczyciel obecny na lekcji nie zawsze był koordynatorem projektu w szkole. Często był to dowolny nauczyciel, który akurat miał mieć zajęcia z daną klasą (np. anglista, biolog, etc.) obserwatora WIB (pytania zamknięte i otwarte) 21 ankiet A. Podsumowanie ocen lekcji w zakresie organizacyjnym 1. Ogólna ocena wolontariuszy Każdy z uczestników lekcji wystawiał wolontariuszom ocenę (w skali 1-6). Wolontariusze dokonywali także samooceny. Zestawienie średniej ogólnej oceny wolontariusza Uczestnik lekcji Ocena l. składowych Uczniowie 5, nauczyciele 5, wolontariusze 4, obserwator 5,38 21 Ocena wolontariuszy przez wszystkich uczestników lekcji jest bardzo wysoka. Ważnym jest, że uczniowie bardzo dobrze ocenili wolontariuszy w roli prowadzących lekcje - 84% pojedynczych ocen uczniów to 5 i 6. Poniższy wykres przedstawia szczegółowe zestawienie ilościowe ocen wystawionych przez uczniów na ankietach oceny lekcji Ocena wolontariusza przez uczniów

3 2. Prowadzenie lekcji przez wolontariuszy a) Stopień zainteresowania tematem lekcji przez wolontariusza: Na podstawie zebranych odpowiedzi uczniów można wywnioskować, że zdecydowanej większości podobała się lekcja, w której uczestniczyli (88% odpowiedzi zdecydowanie tak lub tak na pytanie Czy podobała Ci się ta lekcja ). Również wszyscy nauczyciele, koordynatorzy projektu w szkołach potwierdzili w rozmowach podsumowujących, że chcą kontynuować współpracę i przeprowadzić więcej lekcji BAKCYLA w ich szkołach. 2,97 1,37 Czy podobała Ci się ta lekcja? 7,59 43,63 44,45 Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Struktura odpowiedzi uczniów na pytanie Czy podobała Ci się ta lekcja? w podziale na poszczególne tematy lekcji: Finanse na całe życie Mądre inwestowanie Pożyczaj z głową Twoje pieniądze wszystkie zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Na większości lekcji uczniowie byli zachęcani do aktywności możliwością uzyskania dodatkowych stopni lub plusów z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że na zainteresowanie uczniów ma wpływ wiele czynników niezależnych ani od prowadzącego, ani od organizatora (np. bliskość testu z innego przedmiotu, pora dnia lekcje o godz były trudniejsze do przeprowadzenia, moment roku szkolnego w czerwcu uczniowie byli rozkojarzeni bliskością wakacji, dodatkowo była niska frekwencja). Pomimo to wyniki ankiet dowodzą, że wolontariusze prowadzili lekcje w 3

4 sposób angażujący, mówili ciekawie i prowokowali do zadawania kolejnych pytań przez uczniów. Odpowiedzi uczniów 4,84 3,81 Czy to, co mówił prowadzący było dla Ciebie ciekawe? 9,96 42,55 38,84 Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy i na ile uczniowie byli zainteresowani tą lekcją? Odpowiedzi Bardzo zainteresowani Raczej zainteresowani Raczej niezainteresowani W ogóle niezainteresowani Nauczyciel Wolontariusz Obserwator Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy uczniowie zadawali pytania w czasie lekcji? Odpowiedzi Tak, często Tak, ale rzadko Nie, w ogóle Wolontariusz Obserwator Zestawienie odpowiedzi na pytanie: Czy uczniowie dzielili się swoim zdaniem, opiniami lub spostrzeżeniami w czasie lekcji? Tak, często Tak, ale rzadko Nie, w ogóle Wolontariusz Pytania uczniów Uczniowie nie zadawali trudnych pytań merytorycznych, najczęściej dotyczyły przerabianego tematu lub ćwiczeń (szerzej omówione wraz poszczególnymi tematami lekcji). b) Przystępność przekazu lekcji Wolontariusze stosowali właściwe słownictwo adresowane do młodzieży, nie nadużywali języka fachowego (średnia ocena obserwatora WIB w tym zakresie 5,42). Potwierdzili to sami uczniowie poniższy wykresy przedstawia odpowiedzi uczniów: 4

5 1,95 1,95 1,14 Czy to, co mówił prowadzący było dla Ciebie zrozumiałe? 40,48 54,48 Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie c) Stosowanie przyjętych w projekcie zasad Nie zidentyfikowano ani jednego przypadku naruszenia przyjętych w projekcie zasad: Nie promowano konkretnych banków. Wolontariusze (zgodnie z zasadami) przedstawiali się jako przedstawiciele sektora bankowego, a nie konkretnego banku. Wolontariusze postępowali zgodnie z Kodeksem Wolontariusza. d) Elementy organizacyjne wpływające na sposób prowadzenia lekcji: Większość szkół zapewniła właściwe warunki do prowadzenia lekcji (przykładowe komentarze): Wszystko na najwyższym poziomie! organizacyjnie wszystko było dopięte, zarówno klasa, sprzęt itp. sprzęt bez zarzutu, nauczyciel na 5\6 z plusem kwestie techniczne po stronie szkoły OK, nauczyciel pomagał jak mógł, życzyłbym sobie, aby tak było zawsze brak uwag negatywnych, same plusy (młodzież, szkoła, sprzęt, organizacja) bardzo fajna i mądra klasa, Pani nauczycielka bardzo pomocna Bez zastrzeżeń, szkoła na bardzo wysokim poziomie, świadomie korzystająca i posiadająca duże doświadczenie w korzystaniu z okazji wzbogacania i urozmaicania programu edukacyjnego. Bardzo dobrze zorganizowana szkoła. Nawet był obiad dla wolontariusza :) organizacja wzorowa doskonała organizacja, szkoła przygotowana wszystko super, świetne materiały, dobrze się pracuje z takim przygotowaniem Mogę pochwalić szkołę za przygotowanie - bardzo dobra sala, wyposażona w sprzęt, nauczyciel pilnujący dyscypliny na zajęciach W trakcie lekcji wystąpiły przypadki problemów technicznych. Najczęściej dotyczyło to trudności z uruchomieniem prezentacji (laptop wolontariusza nie współdziałał ze sprzętem szkoły) lub brakiem Internetu. Nie wystąpił problem, aby szkoła miała inne oprogramowanie niż to, w którym są prezentacje BAKCYLA. 5

6 Na niektórych lekcjach nie był obecny nauczyciel, co dla części wolontariuszy skutkowało kłopotami z utrzymaniem dyscypliny uczniów. Utrudnieniem dla wolontariuszy było spóźnianie się uczniów, wcześniejsze wyjścia, etc. Pomimo tego, że były szczegółowe ustalenia z koordynatorami projektu w szkołach, zdarzały się niemiłe niespodzianki jak: zamiany sal, pomieszania klas, konieczności wyjścia uczniów po połowie lekcji z powodu wycieczki, nieplanowane nieobecności koordynatora w szkole, etc. Na takie sytuacje, ani organizator, ani wolontariusz nie mieli wpływu. Przykładowe komentarze: klasa była mieszana - osoby z klasy trzeciej oraz z klasy drugiej 7 min po dzwonku musiałem szukać klasy sam (szkoła zapomniała o lekcji) miałem lekcję w strojach sportowych (tzn. klasa ściągnięta z rozgrzewki na WF) Sala nie była przygotowana do przeprowadzenia lekcji. Trzeba było szybko zorganizować komputer i rzutnik, tło dla projektora plus wszystkie kable. Klasa ok, uczniów było o połowę mniej niż powinno Nie słychać dzwonka w Czytelni. Komputer szkolny nie odtworzył prezentacji (zginęła prezentacja - być może na komputerze jest wirus). Skorzystałam z komputera nauczyciela informatyki. okres przed wakacjami, moment poprawiania ocen, uczniowie żyli poprawkami lekcje BAKCYLA powinny odbywać się w godzinach rannych, tym bardziej, jeśli są to 2 lekcje pod rząd. Uczniowie są już zmęczeni, niecierpliwią się i spieszą do domu. Była grupa uczniów, która spóźniła się ok. 10 min. Wpłynęło to delikatnie negatywnie na wybicie mnie z rytmu prowadzenia lekcji Nauczyciel, z którym byłem umówiony przed lekcją, tego dnia był nieobecny - wyjazd na wycieczkę. Dodatkowo niska frekwencja wśród uczniów, więc zostały połączone dwie klasy - powodowało to pewną dezorganizację, uczniowie spóźniali się, bo nie do końca wiedzieli, gdzie mają lekcję. B. Podsumowanie ocen lekcji w zakresie merytorycznym 1. Zestawienie ogólnych odpowiedzi Na pytanie dotyczące przydatności zdobytej wiedzy 87% uczniów odpowiedziało zdecydowanie tak lub tak. 1,56 1,87 Czy w przyszłości wiedza z tej lekcji będzie dla Ciebie przydatna? 32,02 9,44 55,11 Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie 6

7 Podobnie nauczyciele wypowiedzieli się zdecydowanie pozytywnie w tej kwestii szczegóły w poniższym zestawieniu. Zestawienie odpowiedzi nauczycieli na pytanie Czy i na ile przydatna może być dla nich na co dzień wiedza z tej lekcji? Zdecydowanie przydatna Raczej przydatna W ogóle nieprzydatna Na pytanie dotyczące dowiedzenia się nowych rzeczy w trakcie lekcji 84% uczniów odpowiedziało zdecydowanie tak, lub tak. 2,52 Czy dowiedziałeś/aś się z tej lekcji nowych rzeczy? 6,87 36,91 6,61 47,09 Zdecydowanie tak Raczej tak Nie wiem Raczej nie Zdecydowanie nie Podobnie pozytywnie nauczyciele ocenili przydatność lekcji dla uczniów szczegóły w poniższych zestawieniach. Zestawienie odpowiedzi nauczycieli na pytanie Czy Pani/Pana zdaniem ta lekcja przekazywała nową dla nich wiedzę? Zdecydowanie tak, przekazywała wiele nowych informacji Raczej tak, przekazywała trochę nowych informacji Nie, nie przekazywała niczego nowego Zestawienie odpowiedzi nauczycieli na pytanie Czy i na ile przydatna może być dla nich na co dzień wiedza z tej lekcji? Bardzo przydatna Raczej przydatna Raczej nieprzydatna W ogóle nieprzydatna Lekcja Twoje pieniądze podsumowanie Na podstawie zebranych odpowiedzi uczniów można wnioskować, że lekcja była dla nich zrozumiała, a prezentowany materiał nie zawierał zbyt trudnych zagadnień. 7

8 Ocena lekcji przez uczniów Czy w przyszłości wiedza z tej lekcji będzie dla Ciebie przydatna? Czy dowiedziałeś/aś się nowych rzeczy? Ciebie ciekawe? Ciebie zrozumiałe? Czy podobała Ci się ta lekcja? zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytania uczniów/trudne pytania Fundusze bezpieczeństwa, sposoby na pożyczenie pieniędzy Co to jest dywidenda, zagadnienia związane z kosztami Od czego zależy wysokość wydatków? Jak to jest, że ja nie płacę za wodę? Sankcje i kary dla bankowców za źle wykonane czynności, operacje itp. Pytanie o chwilówki i oprocentowanie, o parasol bezpieczeństwa, ile tak naprawdę powinno być co to są świadczenia, czego dotyczą? Chwilówki z Provident - czy rzeczywiście tyle kosztują? Czy podatek to zawsze musi być koszt/wydatek? Należało wytłumaczyć kwestię nadpłaty/niedopłaty podatku. Co to jest dywidenda? Dlaczego tak mało otrzymujemy na emeryturze? Jak można dorobić do kieszonkowego? Jakie są przykłady ubezpieczeń? Jaka jest różnica między kartą kredytową, a debetową? Co to jest deficyt? Dużo pytań do przykładów. co to są świadczenia, czego dotyczą? Chwilówki z Provident - czy rzeczywiście tyle kosztują? Ocena lekcji przez uczniów 3. Lekcja Pożyczaj z głową podsumowanie Czy w przyszłości wiedza z tej lekcji będzie dla Ciebie przydatna? Czy dowiedziałeś/aś się nowych rzeczy? Ciebie ciekawe? Ciebie zrozumiałe? Czy podobała Ci się ta lekcja? zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8

9 Pytania uczniów/trudne pytania Jak działa karta kredytowa? wskaźnik RRSO, czy bank zarabia na lokatach, karta kredytowa kontra karta debetowa, czy banki są ubezpieczone? pytanie nauczyciela o kredyt hipoteczny skojarzenie oprocentowania z kredytem we frankach szwajcarskich Jak odzyskać pieniądze, które rodzice pożyczyli znajomym? Zabezpieczenia bankomatów, oprocentowanie kredytów Rodzaje kredytów, jak wyliczyć ratę, odsetki? wyliczanie kosztu chwilówek warunki pożyczek, jak uchronić się przed stratą w przyp. utraty karty Czy jak bank upadnie muszę nadal spłacać kredyt? czy żyranci tak samo muszą spłacać kredyt? Czy można odmówić poręczenia kredytu? czy biorąc kredyt na zakup samochodu mogę z uzyskanych pieniędzy kupić motocykl? co to jest leasing? Czy to też jest kredyt? co to jest wartość pieniądza w czasie? jakie są sposoby złodziei na kradzież karty kredytowej? Jakie są sposoby skanowania kont kredytowych? Czy złodzieje instalują kamery w bankomatach? karty paypass - debety, RRSO-jak się wylicza, oprocentowanie bankowe czy są ograniczenia? 4. Lekcja Mądre inwestowanie podsumowanie Temat był realizowany w ciągu 90 minut, lub w skróconej 45 minutowej wersji (dla niektórych szkół wersja 90 minutowa była poważnym utrudnieniem logistycznym). Ocena lekcji przez uczniów Czy w przyszłości wiedza z tej lekcji będzie dla Ciebie przydatna? Czy dowiedziałeś/aś się nowych rzeczy? Ciebie ciekawe? Ciebie zrozumiałe? Czy podobała Ci się ta lekcja? zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytania uczniów/trudne pytania Co się dzieje, gdy firma mająca kredyt bankowy bankrutuje, jak bank dochodzi swoich praw - prawo upadłościowe/kolejność zaspokajania wierzycieli Oszustwa finansowe pytanie typu: a w co pan zainwestował? Jaki jest pana profil ryzyka?, czy lepiej kupować akcje polskich firm czy zagranicznych? Rynek giełdowy, wypłaty dywidendy i wpływu poziomu dywidendy na kształtowanie się ceny akcji - uczeń mocno zaawansowany w problematykę i aktywny. Sprawdzał na przerwie na stronach giełdy ten temat. 9

10 giełda, afera Ambergold ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje kiedy można zacząć inwestować? W jakim wieku? Jak zarobić na inwestycjach? Ocena lekcji przez uczniów 5. Lekcja Finanse na całe życie podsumowanie Czy w przyszłości wiedza z tej lekcji będzie dla Ciebie przydatna? Czy dowiedziałeś/aś się nowych rzeczy? Ciebie ciekawe? Ciebie zrozumiałe? Czy podobała Ci się ta lekcja? zdecydowanie tak raczej tak nie wiem raczej nie zdecydowanie nie 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pytania uczniów/trudne pytania O procent składany, o oszczędności jak upada bank Czy na emeryturze można pracować? produktów finansowych, co to jest karta debetowa, czym się różni od kredytowej, co to znaczy PIT? warunków kredytowych, karta kredytowa a inne karty, czym jest bank - jak jest zabezpieczony, Bankowy Fundusz Gwarancyjny Najbardziej ich interesował procent składany. Co to są fundusze inwestycyjne? pytania do prezentowanych przykładów, natomiast bardzo aktywna była nauczycielka,, która komentowała niezbyt pochlebnie oprocentowanie w bankach, zwracając uwagę na podatek, inflację itd. Co to jest PIT? czy od odsetek naliczany jest podatek (lokaty) parasol bezpieczeństwa, czy wydatki, czy przychody i ich wielokrotność Jakie studia wybrać, aby zostać przedsiębiorcą? C. Podsumowanie wyników quizów sprawdzających wiedzę uczniów Na zakończenie każdej lekcji uczniowie wypełniali quiz (test sprawdzający), poprzez który sprawdzana była wiedza, jaką uczniowie zdobyli na lekcji. Quiz do każdej lekcji składał się z 5 pytań, do których były zaproponowane 3 odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. 10

11 1. Zestawienie wyników quizu w formie testu sprawdzającego przeprowadzonego wśród uczniów, którzy odbyli lekcje BAKCYLA. Zaliczyło test (czyli udzieliło poprawnych odpowiedzi na 3 pytania) 92,7% uczniów. Ponad połowa uczniów (54,1%) udzieliła 100% poprawnych odpowiedzi. Poniższe wykresy przedstawiają zestawienie wyników quizów w ujęciu całościowym i w podziale na poszczególne tematy lekcji. 2,55 0,71 4,07% 10,72 % uczniów 27,83 % uczniów 54,11% uczniów 100% poprawnych odpowiedzi 80% poprawnych odpowiedzi 60% poprawnych odpowiedzi 40% poprawnych odpowiedzi 20% poprawnych odpowiedzi 0% poprawnych odpowiedzi Zestawienie wyników quizów dla poszczególnych tematów lekcji: Finanse na całe życie Mądre inwestowanie Pożyczaj z głową Twoje pieniądze 100% poprawnych odpowiedzi 80% poprawnych odpowiedzi 60% poprawnych odpowiedzi 40% poprawnych odpowiedzi 20% poprawnych odpowiedzi 0% poprawnych odpowiedzi 0% 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 III. Zestawienie oceny szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL dokonanej przez uczestników szkolenia. Wolontariusze bardzo wysoko ocenili szkolenie przygotowujące ich do prowadzenia lekcji w szkołach. Ogólna średnia ocena szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL wyniosła 4,9 (w skali 1-5). Na tę ocenę składało się 41 odpowiedzi na ankietach, które uczestnicy wypełniali na zakończenie szkolenia. Jednocześnie wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni w edycji 2013/2014 projektu i prowadzili lekcje (grupa 26 osób) byli proszeni o odpowiedź na dodatkowe pytanie na ankiecie oceny każdej z prowadzonej przez nich lekcji: Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie z przeprowadzonej lekcji oceń szkolenie przygotowujące do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL, w którym wcześniej uczestniczyłeś/łaś? W jakim stopniu przygotowało Cię ono do pracy z uczniami w klasie? Na to pytanie uzyskaliśmy 62 odpowiedzi (na 71 możliwych). Średnia ocena wyniosła 4,7 (w skali 1-5). Porównanie ocen szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL 5 4,9 4, Ocena bezpośrednio po szkoleniu Ocena szkolenia z perspektywy przeprowadzonej lekcji 19 grudnia 2014 r. Warszawski Instytut Bankowości 12

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe:

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 3 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 3. 2. Metody i techniki:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK

Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK Polacy o instytucjach i produktach finansowych Raport z badania ilościowego THINKTANK 2015 Spis treści I. II. III. IV. V. Główne wnioski z badania Cele i metodologia badania Ocena i zaufanie do instytucji

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości Temat: Dochody z kapitału Opracowała Grażyna Drożdżowska Uwagi realizacyjne Lekcja jest przewidziana jako jednostka 2- godzinna stanowiąca utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Anna Kolano al. T.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Mogą to być zajęcia przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Konstruowanie budżetu domowego

2. Konstruowanie budżetu domowego 1. Uczeń: 2. Konstruowanie budżetu domowego a. 1. Cele lekcji i. a) Umiejętności analizuje strukturę dochodów i wydatków rodziny, ustala źródła potencjalnych oszczędności w budżecie domowym, ocenia zdolność

Bardziej szczegółowo

Trener Finansowy - klient w świecie Moje ING. ING Bank Śląski Pion Bankowości Detalicznej

Trener Finansowy - klient w świecie Moje ING. ING Bank Śląski Pion Bankowości Detalicznej Trener Finansowy - klient w świecie Moje ING ING Bank Śląski Pion Bankowości Detalicznej Moje ING: nasza filozofia W oparciu o potrzeby klientów Mobile First Słuchamy, projektujemy, doskonalimy 1000 40

Bardziej szczegółowo

I. ZAR ZĄD ZAN IE BUD ŻETE 1 1 VI. BEZ PIEC ZNIE W ŚWI ECIE

I. ZAR ZĄD ZAN IE BUD ŻETE 1 1 VI. BEZ PIEC ZNIE W ŚWI ECIE lp. I. ZAR ZĄD ZAN IE BUD ŻETE 1 1 II. OSZ CZĘ DZA M III. POŻ YCZ AM IV. IN WE STU JĘ V. UBE ZPI ECZ ENI A VI. BEZ PIEC ZNIE W ŚWI ECIE KOMPETENCJE FINANSOWE MIESZKAŃCÓW POLSKI (niezbędne do wieku) KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? nna Chmielewska Miasto Bełchatów 24 listopada 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Uniwersytet Dziecięcy,

Bardziej szczegółowo

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka

koordynator: nauczyciele wspomagający: mgr Jadwiga Greszta mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka koordynator: mgr Jadwiga Greszta nauczyciele wspomagający: mgr Magdalena Kosiorska mgr Iwona Pałka Opracowanie słownictwa dotyczącego bankowości i finansów. Od Grosika do Złotówki rozwiązywanie łamigłówek

Bardziej szczegółowo

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu: Nie łykaj jak pelikan szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP Idea szkoleń W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2.

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI. Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI. 2.1 Wiadomości. 2. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Jak ulokować i pożyczyć pieniądze? 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: omówić podstawowe funkcje systemu bankowego; wymienić i scharakteryzować podstawowe usługi

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 1 do projektu: II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i VIII Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów REGULAMIN II Konkurs Matematyka

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania

Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania Edukacja finansowa w Polsce stan i wyzwania Wiedza i postawy ekonomiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wyniki badania przeprowadzonego dla PZU 2 Charakterystyka badania 3 Zakres pytań Badanie koncentrowało

Bardziej szczegółowo

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

MoneyTrack 2011. Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych MoneyTrack 2011 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Warszawa, kwiecień 2009 CO TO JEST MONEY TRACK? Money Track CO TO JEST MT? Coroczne badanie monitorujące postawy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Miniekonomia kieszonkowa. Aleksandra Grobelna EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Ekonomia

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Miniekonomia kieszonkowa. Aleksandra Grobelna EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY. Ekonomia Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Miniekonomia kieszonkowa Aleksandra Grobelna Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2 grudnia 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. banki i jakie

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. banki i jakie O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI K banki i jakie ZAJĘCIA 2: Dlaczego powstały banki i jakie są ich zadania? Grupa wiekowa: klasy I III szkoła podstawowa Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Zajęcia powinny

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej

Projekt realizowany przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej Projekt realizowany przy współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej Termin realizacji projektu: 15.02.2017r. 26.05.2017r. Łączna kwota dofinansowania: 14 856 zł. Zasięg projektu: regionalny,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły.

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie

Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Konspekt lekcji matematyki opracowany przez: Jadwigę Murawiecką nauczyciela Szkoły Podstawowej w Chodowie Temat: Obliczanie procentu danej liczby z wykorzystaniem sytuacji praktycznych. Klasa VI szkoły

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bank zaufanie na całe życie Czy warto powierzać pieniądze bankom? Uniwersytet w Białymstoku 23 kwietnia 2015 r. dr Ewa Tokajuk EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA Lekcja 2, klasy IV-VI Jak działają banki? Materiały zostały objęte Patronatem: Lekcja 2 WPROWADZENIE MERYTORYCZNE: JAK DZIAŁAJĄ BANKI? Bank komercyjny jest to instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB)

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) w ramach realizacji projektu Finanse pod kontrolą cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi dofinansowanego ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN IV Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 do projektu: IV Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i Jubileuszowy X Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów REGULAMIN IV Konkurs

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2)

EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) EKONOMIA SŁUCHANIE (A2) Witam państwa! Dziś w naszej audycji porozmawiamy o tym jak inwestować, żeby nie stracić, jak oszczędzać i jak radzić sobie w trudnych czasach. Do studia zaprosiłam eksperta w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Badanie efektów Kapitalni.org. Maison&Partners (2016)

Badanie efektów Kapitalni.org. Maison&Partners (2016) Badanie efektów Kapitalni.org Maison&Partners (2016) 1 GŁÓWNY CEL Cel badania i metoda Pomiar efektów programu edukacyjnego Kapitalni METODA Badanie trackingowe 05.2015 01.2016 PRE TEST WDROŻENIE PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining

Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Warsztaty szkoleniowe w formule OneDayTraining Zdarzyło ci się przed końcem miesiąca stwierdzić, że konto jest puste? Zastanawiasz się, dokąd uciekają pieniądze?

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem II badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

O finansach w bibliotece

O finansach w bibliotece O finansach w bibliotece O czym jest kurs O finansach? Jak go przeprowadzić w bibliotece? WEBINARIUM (4) - 8 STYCZNIA 2016 PREZENTUJE: Krystyna Brząkalik PROWADZĄ: Katarzyna Morawska Martyna Woropińska

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków.

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI K Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków. ZAJĘCIA 2: Masz to jak w banku! Zadania i funkcje banków Grupa wiekowa: klasy IV VI szkoła podstawowa Czas zajęć: 1,5 godziny

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet w Białymstoku 28 kwietnia 2011 r. Finanse dla sprytnych Dlaczego inteligencja finansowa popłaca? dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat?

Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Jak zostać posiadaczem konta bankowego mając 13 lat? Anna Cichy Ewa Kęsik Departament Ochrony Klientów Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 21 października 2014r. 1 Co kto może? Nazwa czynności młodzież dorośli

Bardziej szczegółowo

TEMAT : GRA GIEŁDOWA

TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca zaliczeniowa Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca napisana przez Beatę Stein pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego Warszawa 2011 Praca obejmuje scenariusz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W GIMNAZJACH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Zajęcia obejmują dwie godziny lekcyjne. W trakcie pierwszej

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu

Projekt edukacyjny Matematyka w banku. Opis projektu Opis projektu 1.Tytuł projektu: Matematyka w banku. 2.Czas: 14.grudnia 2010 roku 30 kwietnia 2011roku 3.Uzasadnienie wyboru tematu: - pokazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, -

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE O TEMATYCE

PUBLIKACJE O TEMATYCE PUBLIKACJE O TEMATYCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, 22 grudnia 2010, 10:15 CZ.1 Zbliżają się Święta. Zbliża się Mikołaj. Od ponad półtora roku na szkoleniach o tematyce funduszy inwestycyjnych pomijam

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,30% 4,18% 4,14% Kredyty hipoteczne 6,89% 6,88% 6,75% Kredyty gotówkowe 23,10%

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty kademia Młodego Ekonomisty Banki w Praktyce nna Chmielewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 kwietnia 2010 r. Banki w Praktyce 2 Każdy chce więcej - potrzebny nam pośrednik 3 Skąd bank ma pieniądze?

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

S T O P. mitom. mitom. Dyslektyk też może być przedsiębiorczy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza9 76-200 Słupsk

S T O P. mitom. mitom. Dyslektyk też może być przedsiębiorczy. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza9 76-200 Słupsk S T O P mitom Dyslektyk też może być przedsiębiorczy mitom Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza9 76-200 Słupsk Projekt edukacyjno-terapeutyczny Przedsiębiorczy dyslektyk realizowany

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Nauczyciel: Anna Nowacka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR. 39

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR. 39 Nauczyciel: Anna Nowacka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR. 39 Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy sprawdzające tj.: 1. Prace klasowe: zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji

finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji Konsument na rynku usług finansowych Raport TNS Polska dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów TNS 2012 Spis treści 1 Charakterystyka badania 03 2 Podsumowanie 05 3 Wyniki badania 07 Marzena Ciesielska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII Konkursu Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN VIII Konkursu Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do projektu: II Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i VIII Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów REGULAMIN VIII Konkursu Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raport ewaluacji końcowej V edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2012/2013 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest ocena

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Próbny test szóstoklasisty z matematyki nr 11

Próbny test szóstoklasisty z matematyki nr 11 Próbny test szóstoklasisty z matematyki nr 11 WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL Liczby całkowite na co dzień Informacje do zadań 1. 3. Ala w styczniu notowała stan swojego konta bankowego po każdej wykonanej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka

POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka POSTAWY POLAKÓW WOBEC OSZCZĘDZANIA Temat specjalny chwilówka Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów

ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ Jednym z najważniejszych zadań szkoły powinno być nauczenie uczniów Daria Kraus, sp29@sp29.waw.ids.pl informatyka Szkoła Podstawowa nr 29 w Warszawie Halina Kowalska, informatyka8@wp.pl informatyka, chemia Zespół Szkół nr 8 w Warszawie ZAWSZE SPRAWDZAJ TO, CZEGO NAUCZYŁEŚ

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Grosikowa Gazetka. Wydanie specjalne nr 3/2012

Grosikowa Gazetka. Wydanie specjalne nr 3/2012 Grosikowa Gazetka Wydanie specjalne nr 3/2012 Pan Grosik Pan Grosik znowu w ostrowskiej Dziewiątce zagościł i zaczął drugoklasistów uczyć oszczędności. Przez jedenaście miesięcy dzieci na ciekawych planetach

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Dziecięcy FINANSE DLA SPRYTNYCH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 21 października 2014 r. Pieniądz to tylko miernik bogactwa Bogactwo może być gromadzone w różnych formach np. akcje, obligacje, nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości

Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Praktyczne Seminarium Inwestowania w Nieruchomości Kalkulator finansowy 10BII pierwsze kroki www.edukacjainwestowania.pl Kalkulator finansowy 10BII, oprócz typowych funkcji matematycznych i statystycznych,

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWE I CO DALEJ?

KIESZONKOWE I CO DALEJ? Dopłata z góry Po ustaleniu celu przez dziecko sprawdzasz, swój budżet na kieszonkowe i inne wydatki na dziecko i zastanawiasz się, ile pieniędzy możesz mu dać. Tak, by ono uzbierało resztę. Jeśli zebranie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co są potrzebne banki? dr Marek Szewczyk Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 6 listopada 2013 r. Bank, co to znaczy Słowo bank pochodzi

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA

EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%). 1.

Bardziej szczegółowo

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Informacje o badaniu Termin realizacji Marzec 2016 r. Próba/ metodyka realizacji badania Opinia publiczna ogół Polaków w wieku 15+ N=00, (CAPI), w tym indywidualni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Człuchów, r.

SPRAWOZDANIE. Człuchów, r. Strona1 Człuchów, 01.03.2012r. SPRAWOZDANIE Dotyczy projektu: Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm.

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej

Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Od juniora do seniora Program Edukacji Ekonomicznej Roman Pomianowski Program realizowany jest przy wsparciu Czym jest edukacja ekonomiczna (EE) Znaczenie umiejętności odraczania nagrody Dziecko klientem

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo