Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?"

Transkrypt

1 R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o.

2 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business. W związku z tym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, powstały działania skierowane do przedsiębiorców. Wśród nich znajduje się także działanie 8.2. To działanie wspomagające rozwiązania pomiędzy firmami z wykorzystaniem Internetu. W zakres dofinansowania wchodzi m.in. wdrożenie dedykowanych platform B2B. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B kierowane jest do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także dla Mikroprzedsiębiorstw istniejących co najmniej jeden dzień. Wysokość dofinansowania, jaką można uzyskać w ramach Działania PO IG 8.2 określona została na 2 sposoby kwotowo oraz poprzez maksymalny udział środków publicznych w finansowaniu poszczególnych grup wydatków. minimalna kwota wsparcia to 20 tys. zł, najwyższa możliwa do uzyskania dotacja to 2 mln zł. Dotacja umożliwia wdrożenie rozwiązań wspomagających działalność przedsiębiorstw. Jednymi z dofinansowywanych rozwiązań są platformy B2B, które ułatwiają przedsiębiorcy działalność z innymi kontrahentami. To rozwiązanie gwarantujące oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów, a także ułatwienie przepływu informacji pomiędzy klientem a przedsiębiorcom. Jak często polscy przedsiębiorcy wdrażają platformy B2B? Czy są z nich zadowoleni i zarekomendowaliby je innym? Czy platformy B2B znajdują się na liście planów firm na najbliższe miesiące? Przepytaliśmy 94 respondentów, wśród których znaleźli się posiadacze i użytkownicy platform oraz osoby potencjalnie zainteresowane wdrożeniem. Wyniki naszego badania publikujemy na łamach poniższego raportu. Badanie dystrybutorów i sklepów przeprowadziliśmy w dniach maja metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Owocnej lektury życzy zespół Positive Power Sp. z o.o.

3 Strona 2 Systemy B2B wciąż mało popularne Mimo iż wartość wymiany handlowej w sektorze B2B kilkakrotnie przewyższa tę w sektorze transakcji indywidualnych, wciąż bardzo niewiele firm ma świadomość, czym są platformy B2B. Wśród przebadanych przez nas dystrybutorów zaledwie 46% firm zadeklarowało, że zna rozwiązanie i wie, do czego się je stosuje. Aż 29% ankietowanych nie miało świadomości, czym w ogóle jest system. 25% Słyszało o rozwiązaniu, ale do dziś nie zna szczegółów na temat jego stosowania. Czy wie Pan/i czym są platformy B2B i jakie mają zastosowanie? 25% 46% 29% Tak, znam dobrze to rozwiązanie Nigdy nie słyszałem/am o platformach Słyszałem/am o platformach, ale nie znam dokładnego zastosowania

4 Strona 3 W planach: B2B Platformy zdecydowanie usprawniają i skracają czas realizacji zamówień. Dzięki szeregowi funkcjonalności, które posiadają, możliwe jest m.in. podglądanie i drukowanie dokumentów sprzedażowych, grupowanie klientów i indywidualizowanie dla nich ofert. Mimo to zaledwie 21% ankietowanych firm posiada platformy. Około 55% respondentów rozważa taką inwestycję lub ma ją w najbliższych w planach. Co ciekawe, odrzuca taki pomysł aż 24% uczestników badania! Czy Pana/i firma korzysta z systemu B2B? 29% 26% 24% 21% Jeszcze nie, ale planuję w najbliższym czasie taką inwestycję Nie, ale zastanawiam się nad tym rozwiązaniem Nie interesowałem się tym i nie planuję takiej inwestycji Tak, zdecydowałem/am się na wdrożenie platformy

5 Strona 4 Wciąż zbyt mała wiedza Jako najczęściej podawaną przyczynę niekorzystania z rozwiązania respondenci wymieniali niedostateczną znajomość platform B2B. Wciąż zbyt mało osób ma świadomość istnienia technologicznych rozwiązań ułatwiających codzienne transakcje. Co ciekawe, zaledwie 5% respondentów wskazało jako główny powód opór kontrahentów. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na oferowane im innowacje. Co sprawiło, że nie zdecydował się Pan/i na wdrożenie platformy B2B? 31% 23% 11% 7% 5% Niedostateczna znajomość rozwiązania Oszczędność pieniędzy Niedostateczna wiedza i umiejętności techniczne Brak wyspecjalizowanej kadry, która zajmie się obsługą platformy Opór kontrahentów

6 Strona 5 Przede wszystkim: niższe koszty i kontrola stanów magazynowych Wśród najczęściej oczekiwanych korzyści z wdrożenia platform B2B (wśród osób, które jeszcze nie posiadają rozwiązania) respondenci wymieniają: niższe koszty prowadzenia transakcji 27% i kontrolę stanów magazynowych 65%. Najrzadziej z kolei wymieniano standaryzację procesu dokonywania zakupów oraz możliwość przeglądania statystyk aktywności użytkowników. Jakich korzyści oczekiwałby/aby Pan/i od systemu B2B? 4% 7% 12% 18% 27% Obniżenie kosztów prowadzenia transakcji Oszczędność czasu (przy realizacji wielu transakcji równocześnie) Usprawnienie procesu obsługi zamówień Ułatwienie kontroli i planowania wydatków Standaryzacja procesu dokonywania zakupów Które funkcjonalności platformy B2B są Pana/i zdaniem najbardziej praktyczne? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 65% 52% 48% 33% Kontrola stanów magazynowych Zarządzanie dokumentami sprzedażowymi Tworzenie grup rabatowych klientów Możliwość przeglądania statystyk aktywności użytkowników

7 Strona 6 Dystrybutorzy niezorientowani w potrzebach klientów Bardzo zaskakujące okazały się wyniki dotyczące zorientowania dystrybutorów w potrzebach swoich kontrahentów. Niestety prawie połowa ankietowanych 44% - nie ma pojęcia czego oczekują ich klienci. To szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę ogromną konkurencję na rynku. 32% ankietowanych wie, że ich partnerzy biznesowi chętnie prowadziliby transakcje za pośrednictwem platformy B2B, 24% zainteresowani. respondentów uważa, że ich klienci nie byliby Czy Pana/i kontrahenci chcieliby dokonywać transakcji za pośrednictwem platform B2B? 24% 44% 32% Nie wiem czego oczekują Tak, wyrażali taką chęć Nie, obawiam się, że nie poradziliby sobie z systemem

8 Strona 7 Korzyści dystrybutorów i kontrahentów Interesujące okazały się wyniki ankiety pod kątem korzyści osób, które już korzystają z platform. Na pierwszych miejscach zarówno z punktu widzenia posiadacza, jak i użytkownika systemu znalazły się praktyczne funkcjonalności, jak możliwość zarządzania dokumentami sprzedażowymi, szybsza realizacja zamówień czy bieżący podgląd stanów magazynowych, a także oszczędność pieniędzy. Jakie korzyści z wdrożenia platformy B2B odnotowała Pana/i firma po wdrożeniu? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 88% 82% 69% 57% Możliwość zarządzania dokumentami sprzedażowymi Oszczędność pieniędzy Szybsza realizacja zamówień Usprawnienie komunikacji z partnerem biznesowym Jakie korzyści z wdrożenia platformy B2B doceniają Pana/i kontrahenci najbardziej? (możliwość wielokrotnej odpowiedzi) 67% 77% 87% 92% Szybsza realizacja zamówień Sprawniejszy proces składania zamówień Bieżący podgląd stanów magazynowych Indywidualizowanie ofert

9 Strona 8 Ponad 80% zadowolonych użytkowników! Statystyki z badania poziomu zadowolenia osób, które zdecydowały się już na wdrożenie platformy są bardzo optymistyczne. Osób, które zakwalifikowały się do kategorii bardzo zadowolone i raczej zadowolone jest ponad 80%. Zdecydowane niezadowolenie wyraża zaledwie 1% ankietowanych. To bardzo dobry wynik, który wskazuje na to, że polskie przedsiębiorstwa potrafią docenić rozwiązanie, które ułatwia im codzienną pracę. Biorąc jednak pod uwagę korzyści i coraz większą otwartość przedsiębiorców na tego typu rozwiązania, zainteresowanie także z pewnością wzrośnie. Czy jest Pan/i zadowolona z wdrożenia platformy B2B? 1% 16% 48% 35% Tak, jestem bardzo zadowolony Jestem średnio zadwolony Tak, jestem raczej zadwolony Nie jestem zadowolony

10 Strona 9 1/3 ankietowanych nigdy nie słyszała o dofinansowaniu platform B2B Bardzo niekorzystnie wyglądają z kolei wyniki badania świadomości przedsiębiorców w zakresie pozyskania dofinansowania na wdrożenie platformy B2B. Choć działanie 8.2 POIG funkcjonuje w naszym kraju od kilku lat, aż 35% ankietowanych nie ma pojęcia o tym, że istnieje taka możliwość. Stanowi to ponad 1/3 przebadanych przedsiębiorstw. Niestety zaledwie 17% ankietowanych skorzystało już z dotacji. Pozostała część badanych osób jeszcze nie miała okazji, choć o możliwości słyszała. Czy słyszał/a Pan/i o możliwości uzyskania dofinansowania na wdrożenie systemu B2B w ramach działania 8.2 POIG? 17% 35% 48% Tak, skorzystałem/am już z tej możliwości Nie słyszałem/am o takiej możliwości Tak, ale nie miałem/am okazji skorzystać

11 Strona 10 Wnioski Wyniki badania wyraźnie pokazują, że pomimo ogromnego zadowolenia użytkowników i posiadaczy platform B2B z ich wdrożenia, wciąż niewielu przedsiębiorców system posiada. Wśród najczęściej podawanych przyczyn takiego stanu rzeczy można znaleźć: niedostateczną znajomość rozwiązania, oszczędność i brak umiejętności technicznych. Co ciekawe, odsetek dystrybutorów, którzy nie mają pojęcia jakie są oczekiwania partnerów biznesowych odnośnie tego typu wdrożeń jest bardzo wysoki wynosi aż 44% ankietowanych. Optymistyczne jest z kolei zestawienie wyników oczekiwań wobec platform B2B przed wdrożeniem oraz opinii na temat ich funkcjonalności już po wdrożeniu. Większość z oczekiwań sprzed została spełniona po inwestycji w platformę. Wśród nich znalazły się: oszczędność pieniędzy, możliwość zarządzania dokumentami sprzedażowymi i szybsza realizacja zamówień. Interesujący okazał się także poziom ogólnego zadowolenia osób, które zdecydowały się na wdrożenie platformy B2B. Aż ponad 80% ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych z rozwiązania. Niekorzystny pozostaje jednak wynik świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości dofinansowania platformy B2B. Aż 35% respondentów nie miało pojęcia o takiej możliwości. Wyniki raportu wskazują wyraźną tendencję użytkownicy i właściciele platform są bardzo zadowoleni z rozwiązania. Kontrahenci są otwarci na innowacje i możliwości automatyzacji współpracy. Sporo firm wciąż jednak obawia się inwestycji w tego rodzaju narzędzia i nie jest nimi zainteresowana. Zaskakuje to tym bardziej, że konkurencja na współczesnym rynku jest ogromna, a rozwiązania takie jak platformy B2B to ogromna szansa na osiągnięcie przewagi. Najpierw jednak konieczne wydaje się zorientowanie w oczekiwaniach partnerów biznesowych i poprawa przygnębiających statystyk. O autorach raportu Firma Positive Power Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem dedykowanych aplikacji internetowych i mobilnych, planowaniem i realizacją zintegrowanych działań sprzedażowych w sieci. Wśród nich znaleźć można: dedykowane platformy e-commerce, zaawansowane technologicznie strony internetowe, aplikacje mobilne. Dotychczas z jej usług skorzystali, między innymi, Onet S.A., Intersport S.A., Soudal sp. z o.o., Libet S.A., Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Komandor S.A., Kler S.A., Pfleiderer S.A., Kopex S.A., Mennica Polska S.A., czy Uniwersytet Jagielloński.

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport 2014 Systemy informatyczne w polskich magazynach Systemy informatyczne w polskich magazynach Raport Wprowadzenie Jak polscy menedżerowie odpowiadający

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU

NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU NETB@NK RAPORT BANKOWOŚĆ INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2012 ROKU Strona 1 z 18 Spis treści Raport w liczbach... 3 1.Wstęp o raporcie... 4 Bankowość internetowa... 6 Klienci

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm

Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Badanie zrealizowane przez Logisys Sp. z o.o. Raport Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Automatyka magazynowa praktyczne doświadczenia polskich firm Raport Wprowadzenie Jak inwestuje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku

Rola mobilnych finansów w życiu Polaków. Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Rola mobilnych finansów w życiu Polaków Raport przygotowany przez TNS Polska i jestem.mobi na zlecenie Getin Banku Słowem wstępu Ostatnio dużo mówi się o tym, że korzystanie z bankowości mobilnej staje

Bardziej szczegółowo

Kolibro 2009/2010. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010 1

Kolibro 2009/2010. Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010 1 Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010 1 Badanie Obiegu Faktur Kosztowych 2009/2010 2 Prawa autorskie Wszelkie prawa do treści zamieszczonych w niniejszym raporcie są zastrzeżone. Cytowanie i opracowania

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ALEKSANDER ŻOŁNIERSKI INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Warszawa, 2005 Autor: Aleksander Żołnierski Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005 ISBN 83-60009-08-2 Wydanie I Nakład

Bardziej szczegółowo

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014

E-handel w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. Partnerzy. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 RAPORT Partnerzy Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, październik 2014 Przygotowanie badania: Grupa Robocza E-commerce w IAB Polska oraz Ministerstwo Gospodarki Realizacja badania:

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego 7 61-741 Poznań tel.: 61 855 05 28 e-mail: biuro@proregio.org.pl

Bardziej szczegółowo