Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce"

Transkrypt

1 Nowoczesne technologie IT wspomagające zarządzenie w MSP dzięki Innowacyjnej Gospodarce II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jacek Pokorski, PARP Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Katowice, 25 września 2012 r.

2 Jak firmy mogą sfinansować inicjatywy związane z wdrożeniem nowoczesnych systemów IT? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Dofinansowanie kosztów wprowadzenie technologii ICT, wspierających tworzenie nowych usług dla biznesu (B2B) oraz usprawniających współpracę firm z ich partnerami biznesowymi Budżet: ponad 400 mln EUR Wielkość dotacji: do 2 mln PLN na firmę Więcej: Korzyści w obszarze zarządzania zasobami firmy, rozwoju i wzrostu konkurencyjności!

3 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Wyniki projektów i beneficjentów Działania 8.2 w świetle badań ewaluacyjnych PARP

4 Wykorzystanie systemów informatycznych w firmie beneficjenta przed dofinansowaniem 81% beneficjentów posiadało system IT obejmujący procesy B2B jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania Nie mieliśmy systemu informatycznego obejmującego procesy B2B 19% 2% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał wszystkie procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 20% Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał większość procesów biznesowych realizowanych w naszej firmie Tak, mieliśmy system informatyczny, który obsługiwał jedynie wybrane procesy biznesowe realizowane w naszej firmie 59% n=322

5 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (1) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Obsługa magazynu, składowanie i zarządzanie zapasami 28% 50% 78% Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa 5% 17% 17% 22% 41% 58% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT PRODUKCJA LUB ŚWIADCZENIE USŁUG 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług 8% 28% 36% Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie 11% 8% 33% 43% 44% 51% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie 10% 35% 45% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

6 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (2) SPRZEDAŻ Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Merchandising 10% 21% 31% Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług 8% 12% 25% 38% 33% 50% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 24% 42% 66% Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi 19% 44% 63% Sprzedaż własnych produktów bądź usług 32% 42% 74% Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców 36% 44% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

7 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (3) DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH, SUROWCÓW PRODUKYCJNYCH LUB TOWARÓW Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Windykacja Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów 11% 10% 38% 39% 49% 49% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o produktach/usługach 10% 37% 47% 0% 20% 40% 60% 80% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę. 7

8 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów przed dofinansowaniem obsługiwane za pomocą systemu IT (4) ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE Obsługiwane przez system informatyczny w całości Obsługiwane przez system informatyczny w pewnym zakresie Zarządzanie taborem samochodowym (flotą) przedsiębiorstwa 6% 20% 26% Ochrona, monitoring i obsługa systemów alarmowych Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy 6% 11% 19% 25% 38% 49% % w jakim dany proces jest obsługiwany przez system IT Zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa działu kadr 24% 42% 66% Zarządzanie finansami i obsługa księgowości przedsiębiorstwa 35% 41% 76% Monitoring i analiza danych sprzedażowych 21% 51% 72% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie 9% 40% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Każdą firmę odpytywano tylko o te procesy które były realizowane przez tę firmę.

9 Model zarządzania IT w firmie przed dofinansowaniem W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych, w tym rozwiązania własne opracowane specjalnie na potrzeby firmy. 36% 30% 14% 20% W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, stworzony specjalnie na potrzeby naszej firmy i obsługujący różne procesy biznesowe W naszej firmie działał jeden zintegrowany system informatyczny, ale składał się z kilku modułów standardowo dostępnych na rynku i obsługujących różne procesy biznesowe. W naszej firmie działało kilka niezależnych systemów informatycznych standardowo dostępnych na rynku. n=258

10 Charakterystyka projektów Działania 8.2 n=275 Na czym polegał projekt modyfikacji oraz integracji istniejących rozwiązań informatycznych 29% 71% wdrożeniu od podstaw nowego rozwiązania informatycznego Cel realizowanego projektu n=275 dopasowanie naszego systemu informatycznego do rozwiązania bądź rozwiązań wykorzystywanych przez naszych partnerów biznesowych 21% 79% udostępnienie naszym partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych między naszymi firmami

11 Charakter dofinansowanego projektu Co należało zrobić w celu dopasowania rozwiązania informatycznego do rozwiązań z których korzystają Państwa partnerzy żadne z powyższych wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie jak to wykorzystywane przez Państwa partnerów biznesowych 18% 9% 46% zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację kompatybilną z rozwiązaniami wykorzystywanymi przez Państwa partnerów biznesowych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalność pod kątem kompatybilności z rozwiązaniami 28% n=57 Pytanie zadawane jeżeli celem było dopasowanie systemu do rozwiązań wykorzystywanych przez partnerów

12 Wymagania względem partnerów po prowadzeniu dofinansowanego systemu Co musieli lub będą musieli zrobić Państwa Partnerzy biznesowi dla automatyzacji procesów biznesowych możliwej dzięki wdrożonemu w ramach Państwa projektu rozwiązaniu informatycznemu zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając dodatkowy moduł/aplikację wdrożyć w całości takie samo rozwiązanie Państwa firmy 6% 3% Żadne z powyższych zmodyfikować własne rozwiązanie, wprowadzając modyfikacje technologiczne lub nieznacznie modyfikując jego funkcjonalności 9% 8% 73% partnerzy nie musieli i nie będą musieli modyfikować własnych rozwiązań informatycznych, gdyż nasze rozwiązanie udostępnia prostą aplikację kliencką n=218 Jeżeli celem było udostępnienie partnerom biznesowym rozwiązań informatycznych umożliwiających automatyzację procesów biznesowych pomiędzy naszymi firmami 12

13 PARTNERZY ZEWNĘTRZNI BENEFICJENTA - ZINTEGROWANI DZIĘKI WDROŻONEMU ROZWIĄZANIU IT

14 Partnerzy zewnętrzni, uczestniczący w wymianie danych za pośrednictwem dofinansowanego rozwiązania IT Klienci biznesowi (firmy, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) 73% Inni partnerzy biznesowi (firmy, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) 60% Dostawcy produktów, które sprzedaje firma beneficjenta 31% Klienci indywidualni (osoby fizyczne, które płacą beneficjentom za świadczenie usług lub dostarczanie produktów) Punkty sprzedaży i świadczenia usług/usług posprzedażowych/usług gwarancyjnych (zarejestrowane jako Przedstawiciele handlowi, agenci, brokerzy Dostawcy materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z 22% 21% 20% 15% Administracja publiczna, instytucje publicznej opieki zdrowotnej oraz inne instytucje publiczne Banki komercyjne lub inne instytucje świadczące usługi finansowe 7% 9% n=275 Pyt. wielokrotnego wyboru 0% 20% 40% 60% 80%

15 Charakterystyka klientów biznesowych (firm, które płacą za świadczenie usług lub dostarczanie produktów przez beneficjentów) Orientacyjna liczba klientów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=202 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Klienci biznesowi ogółem 140, W tym klienci krajowi 137, W tym klienci zagraniczni 3,4 652 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z klientami zagranicznymi w tym: Klienci zagraniczni nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 9, , Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

16 Charakterystyka innych partnerów biznesowych (firm, z którymi beneficjenci wspólnie realizują sprzedaż/świadczenie usług/produkcję) Orientacyjna liczba innych partnerów biznesowych, z którymi współpracują beneficjenci za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=166 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Inni partnerzy biznesowi ogółem 19, W tym inni partnerzy krajowi 19, W tym inni partnerzy zagraniczni 0,9 141 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi partnerami w tym: Inni zagraniczni partnerzy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 4, ,

17 Charakterystyka dostawców produktów, które sprzedaje firma beneficjenta Orientacyjna liczba dostawców produktów sprzedawanych przez beneficjentów, z którymi współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=85 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy produktów ogółem 31, W tym krajowi dostawcy produktów 28, W tym zagraniczni dostawcy produktów 3,1 257 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy produktów nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8, Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

18 Charakterystyka punktów sprzedaży i świadczenia usług (w tym usług posprzedażowych lub gwarancyjnych) Orientacyjna liczba punktów sprzedaży i świadczenia usług, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=58 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Punkty sprzedaży i świadczenia usług ogółem 128, W tym punkty krajowe 126, W tym punkty zagraniczne 2,6 144 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z punktami zagranicznymi w tym: Punkty zagraniczne nie posiadające oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8, , Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

19 Charakterystyka przedstawicieli handlowych, agentów i brokerów Orientacyjna liczba krajowych przedstawicieli handlowych, agentów, brokerów, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=55 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Przedstawiciele ogółem 88, W tym przedstawiciele krajowi 85, W tym przedstawiciele zagraniczni 2,4 132 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z przedstawicielami zagranicznymi w tym: Przedstawiciele zagraniczni nie pracujący na terenie Polski 8,5 119 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych 19,

20 Charakterystyka dostawców materiałów eksploatacyjnych, surowców lub innych produktów wykorzystywanych w działalności beneficjenta (z wyłączeniem działalności handlowej lub pośrednictwa w handlu) Orientacyjna liczba dostawców materiałów eksploatacyjnych lub surowców, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=41 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Dostawcy ogółem 5,8 236 W tym krajowi dostawcy 4,8 197 W tym zagraniczni dostawcy 1 39 Pyt. zadawane beneficjentom współpracującym z zagranicznymi dostawcami w tym: Zagraniczni dostawcy nie posiadający oddziałów/filii w Polsce Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 1,8 20 3,7 150 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

21 Charakterystyka administracji publicznej (w tym instytucji publicznej opieki zdrowotnej oraz innych instytucji publicznych) Orientacyjna liczba instytucji publicznych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=24 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Instytucje publiczne 11,0 245 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 8,2 188 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

22 Charakterystyka banków komercyjnych lub innych instytucji świadczących usługi finansowe Orientacyjna liczba banków i innych instytucji finansowych, z którymi beneficjenci współpracują za pośrednictwem systemu IT dofinansowanego z Działania 8.2 PO IG n=19 Średnia na beneficjenta Liczba ogółem Banki i instytucje finansowe ogółem 1,7 32 W tym krajowe banki i instytucje finansowe 1,6 31 W tym zagraniczne banki i instytucje finansowe 0,1 1 Podmioty, z którymi beneficjenci po raz pierwszy rozpoczęli wymianę danych dzięki dofinansowanemu projektowi 1 17 Dane dotyczą tych podmiotów, które wdrożyły już w całości system i które wskazały dany typ partnera, z którym współpracują przy wymianie danych

23 PROFIL SYSTEMU IT PO DOFINANSOWANIU

24 Funkcje wdrożonego systemu IT n=322 System informatyczny wdrożony lub zmodernizowany dzięki Działaniu 8.2, w 100% przypadków - zgodnie z deklaracjami beneficjentów ma charakter B2B. Charakter B2B oznacza że umożliwia realizację wybranych procesów biznesowych w firmie w formie elektronicznej, poprzez zautomatyzowanie komunikacji handlowej (wymiany danych) lub koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami. 0% 20% 40% 60% 80% 100% umożliwia otrzymywanie zamówień od kontrahentów przez Internet lub inne sieci elektroniczne 87% umożliwia sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców lub pośredniczy w takiej sprzedaży umożliwia dokonywanie transakcji handlowych (sprzedaż/pośrednictwo w sprzedaży) na drodze elektronicznej, na zasadach innych niż aukcje umożliwia przeglądanie i porównywanie ofert handlowych Państwa partnerów biznesowych 43% 58% 56% Pyt. Wielokrotnego wyboru jest zintegrowany z systemem bankowym, na przykład poprzez automatyzację płatności, przelewów umożliwia prowadzenie sprzedaży za pomocą wyspecjalizowanych rynków internetowych umożliwia dokonywanie transakcji handlowych na zasadzie aukcji elektronicznych 6% 26% 20% n=245

25 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (1) Proszę wskazać, które z wymienionych poniżej procesów biznesowych obsługuje system informatyczny, rozwiązanie wdrożone/zmodernizowane dzięki wsparciu Działania 8.2. Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 79% Zarządzanie relacjami z klientem 47% Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) Finanse i kontroling Logistyka Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą Kadry Produkcja Inny system informatyczny 10% 20% 18% 38% 33% 32% 29% Ogólne grupy procesów biznesowych n=275 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pyt. wielokrotnego wyboru

26 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (2) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sprzedaż wyrobów lub świadczenie usług 79% Obsługa sprzedaży hurtowej lub detalicznej 47% Zarządzanie siecią punktów sprzedaży 14% Inny system związany ze sprzedażą lub świadczeniem usług 38% Zarządzanie relacjami z klientem 47% System zarządzania relacjami z klientem CRM Inny system związany z zarządzaniem relacjami z klijentem Zakupy i gospodarka materiałowa (Purchasing) System zarządzania zamówieniami OMS Inne systemy wspierające zarządzanie procesem zakupów dokonywanych przez 28% 23% 23% 20% 38% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe Finanse i kontroling 33% System księgowy, wspierający zarządzanie finansami firmy 24% System kontrolingu finansowanego Inny system obsługujący finanse 7% 14% n=275 Pyt. wielokrotnego wyboru

27 Procesy biznesowe obsługiwane przez wdrożony system IT (3) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Logistyka 32% System zarządzania łańcuchem dostawy SCM Magazynowy system informatyczny WMS Inny system obsługujący logistykę firmy 11% 14% 15% Analityka biznesowa BI (ang. Bussines Inteligence) i zarządzanie wiedzą 29% Kadry 20% System kadrowy, wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi Inny system obsługujący kadry Produkcja 4% 16% 18% Ogólne grupy procesów i wyszczególnione procesy biznesowe System planowania zapotrzebowania materiałowego MRP 6% Systemy Realizacji Produkcji MES 7% Pyt. wielokrotnego wyboru Inny system bezpośrednio powiązany z produkcją Inny system informatyczny 10% 10% n=275

28 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (1) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Zarządzanie jakością procesów produkcji/świadczenia usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów świadczenia usług w firmie Zarządzanie relacjami z klientem (np. obsługa klienta, infolinie, biura obsługi klienta, informacje o produktach/usługach Zarządzanie procesem dystrybucji wyrobów lub usług Obsługa realizacji zamówień na produkty lub zleceń na usługi Świadczenie usług serwisowych lub obsługa reklamacji i zwrotów +36% +30% +30% +29% +26% +26% Współpraca z przedstawicielami handlowymi, agentami oraz innymi osobami oferującymi usługi firmy w terenie Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, archiwizacja oraz obsługa obiegu dokumentów wewnątrz firmy Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +16% +12% 0% 20% 40% 60%

29 Procesy biznesowe w firmach beneficjentów objęte systemem IT zmiana w czasie od okresu przed dofinansowaniem do momentu badania (2) Różnica w poziomie zinformatyzowania procesów biznesowych Sprzedaż własnych produktów bądź usług Zarządzanie, kontrola i optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie Zarządzanie i optymalizacja procesów marketingowych lub reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Wsparcie dla transportu optymalizacja, planowanie tras i przeładunków Monitoring i analiza danych sprzedażowych Sprzedaż produktów bądź usług pochodzących od różnych dostawców Obsługa zakupów/ zaopatrzenia oraz zarządzanie procesem dostaw dla przedsiębiorstwa Podprodukcja i koordynacja współpracy produkcyjnej Wykres przedstawia różnice pomiędzy momentem badania a okresem przed otrzymaniem dofinansowania. +11% +11% +11% +8% +8% +5% +4% +4% +1% 0% 20% 40% 60%

30 WYNIKI EKONOMICZNE BENEFICJENTÓW po I roku realizacji projektów

31 Po I roku realizacji projektów, w firmach beneficjentów: o 20% wzrosły przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62% beneficjentów twierdzi, że realizacja projektu PO IG ma wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów bez projektu przychody byłyby mniejsze niż są obecnie o 8% wzrosło zatrudnienie (łącznie utworzono 1479 nowych etatów, średnio 3,04 na firmę) o 22% wzrósł wskaźnik tzw. elastycznych form zatrudnienia (średnia liczba osób, z którymi beneficjent w ciągu roku podpisał umowy cywilnoprawne) 41% beneficjentów twierdzi, że realizacja projektu PO IG ma wpływ na poziom zatrudnienia bez projektu zatrudnienie byłoby mniejsze niż jest obecnie

32 Po I roku realizacji projektów, w firmach beneficjentów: do 42% wzrósł udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe (z poziomu 33% w roku złożenia wniosku o dotację) do 10% wzrósł udział nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przychodach (w roku złożenia wniosku z poziomu 6% - w przypadku środków trwałych, oraz z poziomu 3% - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych) Udział nakładów na software w nakładach na wartości niematerialne i prawne w badanym okresie utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie (ok. 80%).

33 Wskaźniki zatrudnienia (w odniesieniu do roku złożenia wniosku o dofinansowanie) n= Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach Zatrudnienie wzrosło o 8%, co oznacza Uśredniony trend przeciętny dla wzrost o 3,04 etatu okresu sprzed złożenia 47,19 wniosku 26,06 26,06 30,94 30,94 19% 37,26 40,27 37,26 40,27 8% 20% Rok złożenia wniosku 43,31 43,31 r-3 r-2 r-1 r r+1 r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 8% Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip W pierwszym roku realizacji projektów łącznie w firmach beneficjentów powstało nowych miejsc pracy r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 50% 30% 10% -10% -30% -50% Średni przyrost zatrudnienia w % w stosunku do "r" 0% 8% -7% -35% -23% r-3 r r-2 r-1 r r+1 r+2 r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322

34 Wskaźniki zatrudnienia (ujęcie w latach) n= Przeciętny poziom zatrudnienia w firmie w etatach (ujęcie w latach) 32,74 39,09 19% 45,15 45,05 44,12 16% 2% -2% Skumulowana wartość zatrudnienia w etatach (ujęcie w latach) szac. na podst. CAWI RR=57% projektów wg KSI Ip % % ,27 Poziom zatrudnienia w IV kwartale 2011 r. - za ostatni zakończony miesiąc względem momentu pomiaru % % 16% % n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n= n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322

35 Wskaźniki finansowe (przychody) n=322 50% 40% 30% 20% 10% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26% 20% 17% 20% 30% 20% 10% Zmiany przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ujęciu rocznym 22% 19% 15% 23% 126% 0% r-2 r-1 r r+1 0% n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 n= % 120% 90% 60% 30% 0% -30% W pierwszym roku realizacji projektów w firmach beneficjentów o 20% wzrosła dynamika przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Średni wzrost przychodów w % w stosunku do "r" 20% -8% 0% -23% r-2 r r-1 r r+1 r+1 r+2 n=322 n=322 n=322 n=322

36 Wskaźniki finansowe (nakłady) n=322 60% Udział nakładów na sprzęt komputerowy (hardware) w nakładach na środki trwałe 50% 40% 33% 42% 30% 28% 27% 28% 100% 90% 80% Udział nakładów na oprogramowanie (software) w nakładach na wartości niematerialne i prawne 82% 84% 81% 79% 126% 81% 20% 70% 10% 0% r-3 r-2 r-1 r r+1 60% 50% r-3 r-2 r-1 r r+1 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Udział nakładów na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w przychodach 8% 10% 6% 9% 5% 3% 2% 6% 2% 3% r-3 r-2 r-1 r r+1 n=322 n=322 n=322 n=322 n=322 Udział nakładów na środki trwałe w przychodach Udział nakładów na środki niematerialne i prawne w przychodach r r+1 r+2

37 Postrzeganie wpływu PO IG na sytuację ekonomiczną firmy - podsumowanie Czy fakt realizacji projektu dofinansowanego z Działania 8.2 ma wpływ na Przeciętny poziom zatrudnienia 41% 8% 22% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 62% 0% 8% 30% Poziom rocznych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport 15% 55% 30% Poziom kosztów operacyjnych 15% 42% 8% 35% Wielkość zysku brutto 54% 2% 7% 38% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie kobiet w Państwa firmie 20% 43% 36% Liczbę stanowisk, na których możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych 11% 51% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak, bez projektu byłby mniejszy niż jest teraz Tak, bez projektu byłby większy niż jest teraz Nie, projekt nie wpłynął na poziom wskaźnika Trudno powiedzieć n=322

38 Dziękuję za uwagę! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony Informatorium , ,

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.2 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The

Bardziej szczegółowo

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.2 PO IG Wyniki pomiaru początkowego (edycje I-III) Warszawa, grudzień 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników:

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2012 2011 BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Ewaluacja on-going Działania 8.1 PO IG Wyniki pomiaru początkowego Warszawa, marzec 2012 r. Opracowanie metodologii: Realizacja badania: Opracowanie wyników: PARP, The

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r.

Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA. 31 stycznia 2011 r. Otwarcie Magazynu Centralnego w Ołtarzewie Centralizacja logistyki w Grupie NEUCA 31 stycznia 2011 r. Agenda 1. Przepływ leków od producenta do pacjenta 2. Strategia centralizacji logistyki Grupy NEUCA

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON

Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano Kwiatowa Bojano NIP REGON Maximus A. Domalik Spółka Jawna Bojano 12-10-2012 Kwiatowa 3 84-207 Bojano NIP 584-26-36-178 REGON - 220531780 Firma Maximus A. Domalik Spółka Jawna pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta

Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B. Violetta Pluta Fundusze dla MSP na wdrożenie systemów B2B Violetta Pluta PLAN PREZENTACJI 1. B2B w kontekście działania 8.2 PO IG 2. Jak dobrze przygotować dokumentację aplikacyjną? 3. Nowości w naborach w 2009 r. 4.

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Działając wspólnie podwajamy efekty

Działając wspólnie podwajamy efekty Działając wspólnie podwajamy efekty Ścisła współpraca z klientem pozwala łączyć naszą kreatywność i wiedzę informatyczną ze stawianymi przed nami oczekiwaniami. Jesteśmy w stanie wskazać problemy koncepcyjne

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników

Plan prezentacji. Gallup kilka słów o firmie Krótko o projekcie. Narzędzia do ewaluacji - wizualizacja wyników Opracowanie narzędzi badawczych do ewaluacji on-going wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, adresowanych bezpośrednio do przedsiębiorców PARP, 1 lutego 2010

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry.

Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry. Era HR-a Systemy informatyczne zmiękczające kadry. Historia Dawno, dawno temu Pojawiły się pierwsze komputery w przedsiębiorstwach i Ktoś mądry pomyślał, aby rozliczyć na nich wynagrodzenia 2 Polski lider

Bardziej szczegółowo

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy

Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Nasz Partner ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Analityk bazodanowy Miejsce pracy: woj. opolskie Branża: IT ASYSTENT UNIJNY Adrian Kocyła firma zajmuje się: - realizacją

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU M4B S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat 2. Komentarz Zarządu na temat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE

INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE INFORMACJE O FIRMIE IT EXCELLENCE IT EXCELLENCE SP. Z O.O. IT Excellence Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się we wdrażaniu oraz sprzedaży systemów ERP wspomagających zarządzanie. Głównym celem naszej

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu Paszport do eksportu w Działaniu Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo

Wiedza i inwestycje. Polski lider rynku ERP. Biznesowe partnerstwo Wiedza i inwestycje Doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji kolejnych projektów wdrożeniowych jest kapitałem, który pomnażamy inwestując w rozwój firmy i produktów. W oparciu o zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe

CASE STUDY. str. 1. Częstochowa, 04.02.2010. 1. Nazwa firmy. DEKRET Biuro Rachunkowo-Podatkowe Częstochowa, 04.02.2010 CASE STUDY 1. Nazwa firmy Głównym obszarem działalności biura jest świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doświadczenie właściciela

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo