1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł)"

Transkrypt

1 Gdynia, dnia października 201 roku dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni., znak: SW/ZP/251/N/59/201 A Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr, poz. 759, z późn. zm.), zw. dalej ustawą, informuje o wynikach postępowania. 1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 1) Pakiet 1 1 2) Pakiet 2 Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,00 zł 1 9 ) Pakiet ul. Starowiejska 65/67.82,20 zł 2.592,00 zł 4 8 4) Pakiet 4 CEZAL Sp. z o.o. ul. J. K. Branickiego Białystok ,00 zł ,00 zł 5.670,00 zł Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł ul. Wójta Radtkego 1; Gdynia; tel. centrala: ; sekretariat: ; fax:

2 5) Pakiet ,00 zł 9 ul. Starowiejska 65/ ,00 zł ,00 zł 6) Pakiet ) Pakiet 8 ul. Rydygiera 8 MEDIA-MED Sp. z o.o. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 1/ Poznań ,18 zł 10.9,92 zł ,80 zł 1.608,00 zł 12.90,62 zł 17.07,86 zł 2 Getinge Poland Sp. z o.o. ul. Lirowa ,69 zł Warszawa 2.606,04 zł 5 ul. Rydygiera ,20 zł 8) Pakiet Getinge Poland Sp. z o.o. ul. Lirowa Warszawa MEDIA-MED Sp. z o.o. 667,09 zł 574,56 zł 2

3 9) Pakiet 10 6 GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna Zielona Góra 7.020,00 zł 2. Unieważniono postępowanie w zakresie pakietu 5 Zamawiający, działając na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W zakresie pakietu 5 nie złożono żadnej oferty, w związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.. Odrzucono w zakresie pakietów 8 i 9 ofertę: Getinge Poland Sp. z o.o. ul. Lirowa Warszawa Zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ Zamawiający wymagał między innymi w odniesieniu do pakietów 8 i 9, aby zaoferowane środki dezynfekcyjne (wszystkie pozycje w danym pakiecie) pochodziły od jednego producenta. Wykonawca Getinge Poland w pakiecie 8 zaoferował w poz. 1 środek myjący producenta Getinge Disinfection AB, zaś w poz. 2 środek w płynie do maszynowej dezynfekcji producenta Chemische Fabrik Dr. Weigert GMBH&CO. W pakiecie 9 Wykonawca Getinge Poland zaoferował w poz. 1 środek dezynfekcyjny do maszynowego mycia i dezynfekcji producenta Chemische Fabrik Dr. Weigert GMBH&CO, zaś w poz. 2 produkt neutralizujący i myjący do myjni-dezynfektorów producenta Getinge Disinfection AB. Ponadto Zamawiający wymagał w załączniku nr 1b do SIWZ w pakiecie 9, aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były m.in. skuteczne wobec prionów. Zaoferowany w pakiecie 9 środek nie spełnia tego wymagania. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż oferta jest niezgodna z SIWZ, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. 4. Oferty sklasyfikowano następująco: 1) Pakiet 2 L.p ul. Starowiejska 65/ ,00 zł ,20 zł 2) Pakiet L.p.

4 ) Pakiet 6 CEZAL Sp. z o.o. ul. J. K. Branickiego Białystok ,00 zł ,00 zł L.p ul. Starowiejska 65/ ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4) Pakiet 7 L.p ul. Rydygiera ,92 zł Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o.o ,62 zł ul. Dąbrowskiego 1/ Poznań ,18 zł ,00 zł 5. 7 MEDIA-MED Sp. z o.o ,80 zł 17.07,86 zł 6. 5) Pakiet 8 L.p ul. Rydygiera ,20 zł ,04 zł W zakresie pakietów 1, 4, 10 złożono tylko jedną ofertę, natomiast w zakresie pakietu 9 złożono 2 oferty, z czego jedna została odrzucona, wobec powyższego w zakresie 4

5 wymienionych pakietów odstąpiono od klasyfikacji. 4. Dokonano wyboru ofert: 1) w zakresie pakietu 1 : cena oferty: ,00 zł Wyłoniono wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie pakietu 1. 2) w zakresie pakietu 2, 6 : ul. Starowiejska 65/67 cena oferty w zakresie pakietu 2: 2.592,00 zł cena oferty w zakresie pakietu 6: 8.424,00 zł Wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie pakietów 2 i 6 przy uwzględnieniu kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ. ) w zakresie pakietu, 4: cena oferty w zakresie pakietu : cena oferty w zakresie pakietu 4: 5.670,00 zł Wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie pakietu nr przy uwzględnieniu kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ oraz, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie pakietu 4. 4) w zakresie pakietów 7, 8: ul. Rydygiera 8 cena oferty w zakresie pakietu 7: 10.9,92 zł cena oferty w zakresie pakietu 8: 1.66,20 zł Wyłoniono wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie pakietów nr 7 i 8 przy uwzględnieniu kryterium oceny ofert zawartego w SIWZ. 5) w zakresie pakietu 9: 5

6 MEDIA-MED Sp. z o.o. cena oferty: 574,56 zł Wyłoniono wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu w zakresie pakietu 9. 6) w zakresie pakietu 10: GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. ul. Fabryczna Zielona Góra cena oferty: 7.020,00 zł Wyłoniono wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie pakietu 10. Uprzejmie dziękuję za złożenie oferty i informuję, iż zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia w formie faksu lub maila. W zakresie pakietów, w których złożono tylko jedną ofertę, podpisanie umowy, w oparciu o art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, nastąpi niezwłocznie, po uzgodnieniu terminu z wyłonionym wykonawcą. Jednocześnie informuję, iż podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Dział ds. zamówień publicznych, pok. nr, budynek gospodarczy). W przypadku niestawiennictwa, w wyznaczonym terminie, przedstawiciela wybranej firmy upoważnionego do podpisania umowy, umowa zostanie wysłana Wykonawcy pocztą. Z poważaniem 6

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.) Gdynia, a. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Przedmiotowego zamówienia INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 i art. 93 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA ul. BartyckallOA tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 fax: 22 651 06 76 e-mail: warszawa@wios.wars2awa.pl http://www.wios.wars2awa.pl Warszawa,^,listopad

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych

2. Czy w ramach opłaty ryczałtowej Wykonawca ma oferować darmowe przelewy do innych Gdynia, dnia 21 marca 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Działając na

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Punktacja od 0 100 Śrem, dnia 12.02.2014 Ogłoszenie z dnia 12.02.2014r. o wyniku i udzieleniu zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego "na endoprotezy i implanty ortopedyczne" Na podstawie art.92 ust.1

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Częstochowa, dnia 3 czerwca 2011 r. Numer postępowania:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pismo: ZP 3311/33-3/2015 Chełm dnia: 2015-07-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 729/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 729/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 729/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 726/P/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 726/P/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 726/P/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 637/P/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 727/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 727/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 727/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo