Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, Mońki Tel. (085) , fax. (085) , GSM mon ki.h2.pl, -monki.pl NIP REGON KRS DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Mońki, dnia r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-8/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych ujętych w pakietach I-XIX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, część I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych ujętych w pakietach I-XIX dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach: 1. W zakresie pakietu I wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska za cenę: 3 235,68 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć 68/100 złotych). Oferta Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska. Na pakiet I złożono cztery oferty, w tym jedna ofertę odrzucono. Na podstawie 1) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska pkt. 2) CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok- 90,32 pkt. 3) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 41,61 pkt. 2. W zakresie pakietu II wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok za cenę: 205,20 zł brutto (słownie: dwieście pięć 20/100 złotych). Oferta Wykonawcy CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok. Na pakiet II złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 1) CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok pkt. 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska 97,44 pkt. 3. W zakresie pakietu IV wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok za cenę: 1 728,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem 00/100 złotych).

2 Oferta Wykonawcy CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok Na pakiet IV złożono pięc ofert, w tym jedna ofertę odrzucono. Na podstawie 2) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 69,57 pkt, 3) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa- 21,05 pkt, 4) MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159c, Motycz- 17,78 pkt. 4. W zakresie pakietu V wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok za cenę: 6 107,40 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto siedem 40/100 złotych). Oferta Wykonawcy MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie tego pakietu. Podstawa prawna dokonanego wyboru - art. Na pakiet V złożono jedną ofertę. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofercie łączna 1) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 100 pkt. 6. W zakresie pakietu VI wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Rydygiera 8, Warszawa za cenę: 831,60 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści jeden 60/100 złotych). Warszawa Na pakiet VI złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 1) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa pkt, 2) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 61,11 pkt. 9. W zakresie pakietu IX wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, Solec Kujawski za cenę: 4 406,40 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta sześć 40/100 złotych). Oferta Wykonawcy ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, Solec Kujawski Strona 2/7

3 Na pakiet IX złożono pięć ofert, w tym jedną ofertę odrzucono. Na podstawie 1) ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, Solec Kujawski- 100 pkt, 2) CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok- 74,56 pkt, 3) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 67,46 pkt, 4) MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159c, Motycz- 40,36 pkt. 10. W zakresie pakietu X wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Branickiego 19, Białystok za cenę: 2 419,20 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta dziewiętnaście 20/100 złotych). Oferta Wykonawcy CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok Na pakiet X złożono siedem ofert, w tym jedną ofertę odrzucono. Na podstawie 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 80,00 pkt, 3) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 62,22 pkt, 4) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa- 50,91 pkt, 5) MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, Piaseczno- 40,00 pkt, 6) MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159c, Motycz- 22,40 pkt. 11. W zakresie pakietu XI wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Branickiego 19, Białystok za cenę: 2 268,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem 00/100 złotych). Oferta Wykonawcy CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok Na pakiet XI złożono sześć ofert. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 75,00 pkt, 3) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 58,33 pkt, 4) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa- 47,73 pkt, 5) MEDI-SEPT" Sp. z o.o., Konopnica 159c, Motycz- 42,00 pkt, 6) MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, Piaseczno- 37,50 pkt. 12. W zakresie pakietu XII wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Rydygiera 8, Warszawa za cenę: 1 792,80 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dwa 80/100 złotych). Warszawa Strona 3/7

4 Na pakiet XII złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 87,92 pkt. 13. W zakresie pakietu XIII wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia złożoną przez Wykonawcę BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska za cenę: 1 468,80 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt osiem 80/100 złotych). Oferta Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska Na pakiet XIII złożono jedną ofertę. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofercie łączna 1) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 100 pkt. 14. W zakresie pakietu XIV wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Rydygiera 8, Warszawa za cenę: 2 673,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy 00/100 złotych). Warszawa Na pakiet XIV złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 82,50 pkt. 15. W zakresie pakietu XV wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Rydygiera 8, Warszawa za cenę: 1 073,52 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt trzy 52/100 złotych). Warszawa Na pakiet XV złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 86,43 pkt. 16. W zakresie pakietu XVI wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Rydygiera 8, Warszawa za cenę: 427,68 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia siedem 68/100 złotych). Warszawa Strona 4/7

5 Na pakiet XVI złożono dwie oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 76,15 pkt. 17. W zakresie pakietu XVII wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Branickiego 19, Białystok za cenę: 9 730,80 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 80/100 złotych). Oferta Wykonawcy " CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok Na pakiet XVII złożono cztery oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert cena (koszt) oferty brutto - 100% została przyznana ofertom łączna 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 94,97 pkt, 3) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa- 69,39 pkt, 4) MEDILAB" Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, Białystok- 62,64 pkt. 18. W zakresie pakietu XVIII wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Branickiego 19, Białystok za cenę: 731,85 zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści jeden /100 złotych). Oferta Wykonawcy " CEZAL" Sp. z o.o., ul. J. K. Branickiego 19, Białystok Na pakiet XVIII złożono cztery oferty, w tym jedna oferta odrzucono. Na podstawie 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska- 96,81 pkt, 3) "SCHULKE POLSKA" Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, Warszawa- 48,08 pkt, Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców, tj.: 1) CORDIS Sp. z o.o., ul. Kl. Janickiego 4, Żnin, 2) BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska na pakiet XIX - Gaziki sterylne do dezynfekcji i oczyszczania skóry, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odrzucenie oferty CORDIS Sp. z o.o., ul. Kl. Janickiego 4, Żnin Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy CORDIS Sp. z o.o., ul. Kl. Janickiego 4, Żnin, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Strona 5/7

6 Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XIV ppkt 3) lit a) wymagał złożenia przez Wykonawcę formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającego: - oświadczenie, że dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenie o oferowanym terminie płatności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 60 dni licząc od daty otrzymania faktury za dostarczony przedmiot zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenie o oferowanym terminie ważności, nie krótszym niż wymagany przez Zamawiającego minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenie o zapewnieniu sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o zapotrzebowaniu wyrażonym przez Zamawiającego, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany był do spełnienia tego warunku składając oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym. Wykonawca w złożonej ofercie nie złożył oświadczeń zawartych w punktach 2-13 formularza ofertowego. Brak zawarcia i podania przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w szczególności terminu wykonania zamówienia, terminu płatności, terminu ważności, terminu realizacji dostaw stanowi niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i skutkuje odrzuceniem oferty, ponieważ na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, a dokonanie zmiany w treści oferty wykracza poza dyspozycję przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ze względu na brak w treści złożonej oferty dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany zweryfikować ocenianą ofertę pod kątem zapewniania przez nią realizacji w całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma obowiązek zbadać, czy świadczenie Wykonawcy, które otrzymałby w oparciu o umowę zawartą w wyniku zaakceptowania oferty tego podmiotu, odpowiadałoby swoją treścią opisowi wszystkich potrzeb i wymagań, których wymagał Zamawiający na etapie konstruowania opisu przedmiotu zamówienia i których to opis zawarty został w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Odrzucenie oferty BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska na pakiet XIX Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska na pakiet XIX, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1 formularz ofertowy w pakiecie XIX wymagał Gazik włókninowy jałowy, nasączony 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry przy iniekcjach, szczepieniach ochronnych, pobieraniu krwi, pielęgnacji pępka u niemowląt i zadrapaniach, zabiegach kosmetycznych i medycznych do użycia przez diabetyków przy samokontroli. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy. Wymagane dokumenty dopuszczające do zastosowania przy szczepieniach ochronnych i pielęgnacji pępka u niemowląt. Wykonawca w ww. pakiecie w części tabelarycznej w kolumnie Nazwa i spektrum preparatu zaoferował preparat o wymaganiach, jakich żądał Zamawiający. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w związku z zapisem zawartym w rozdziale III pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia pismem z dnia Strona 6/7

7 r. żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań, warunków/parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartych w opisie przedmiotu zamówienia m.in. w pakiecie XIX. Na ich podstawie, w toku badania i oceny złożonej oferty stwierdzono, iż zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego w siwz. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, iż jest to produkt niesterylny, natomiast Zamawiający wymagał produktu jałowego. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Unieważnienie postępowania na pakiet XIX Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na: 1) pakiet XIX - Gaziki sterylne do dezynfekcji i oczyszczania skóry, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ww. postępowaniu na pakiet XIX została złożona jedna oferta Wykonawcy BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, Biała Piska, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) została odrzucona. Jednocześnie informujemy, iż w zakresie pakietu III, pakietu VII i pakietu VIII oferty są w toku badania i oceny. Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przewidywany termin zawarcia umów wyznacza się na dzień 11 lipca 2013 roku. Umowy zostaną zawarte drogą korespondencyjną. Strona 7/7

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r.

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE. I. Wniesione oferty: Wrocław, 16 lipca 2015 r. Wrocław, 16 lipca 2015 r. Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/15/2015 DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Radecznica, dn. 28-01-2015r. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Nr sprawy: ZP/141/2013 Zegrze, dnia 20 grudnia 2013 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I, II, III, IV POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: http://wsselublin.pis.gov.pl lub w formie pisemnej w cenie 30,00 zł: przelew na konto:73101013390024081391500000

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014 Nr sprawy: 39/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A 15-276 Białystok REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985 wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. A. Pawińskiego 5 02-106 Warszawa www.cmdik.pan.pl sekretariat@cmdik.pan.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo