Zrozumienie i stosowanie analizy Indeks Umiejętności Sprzedaży

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrozumienie i stosowanie analizy Indeks Umiejętności Sprzedaży"

Transkrypt

1 Zrozumienie i stosowanie analizy Indeks Umiejętności Sprzedaży Wstęp Indeks Umiejętności Sprzedaży to obiektywna analiza tego jak dana osoba rozumie swoje strategie odnoszenia sukcesu w sprzedaży. Odpowiada na pytanie czy ta osoba rozumie proces sprzedaży? Tak jak każdy zawód, również za sprzedażą stoi podstawowa wiedza konieczna do odniesienia sukcesu w tej dziedzinie. To właśnie tę wiedzę mierzy Indeks Umiejętności Sprzedaży. Wiedza o procesie sprzedaży i skutecznej strategii jest tylko jednym z czynników prowadzących do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży. Znaczenie mają również zachowania sprzedażowe, nastawienie, osobiste interesy, wiedza o produkcie itd. Dzięki informacjom dostarczonym przez Indeks Umiejętności Sprzedaży organizacja może wewnętrznie zweryfikować, w jaki sposób dokładne zrozumienie procesu sprzedaży może doprowadzić do sukcesu. Historia Indeks Strategii Sprzedaży, obecnie Indeks Umiejętności Sprzedaży, był rozwijany i formułowany przez ponad dwa lata. Pierwszą fazą rozwoju było zidentyfikowanie obecnej sytuacji sprzedażowej, co dostarcza podstaw do mierzenia wiedzy w zakresie sprzedaży w każdym segmencie procesu sprzedaży. Zidentyfikowano 64 sytuacje i przetestowano ponad 600 sprzedawców. Wyniki wstępnych badań pozwoliły wyeliminować podrzędne pytania i doprowadziły do stworzenia ostatecznej wersji zawierającej 54 pytania. Ostateczne 54 pytania zostały zweryfikowane na próbie ponad 2000 sprzedawców. Każde z 54 pytań ma cztery poprawne odpowiedzi. Odpowiedzi różnią się stopniem poprawności. Bardzo często bardzo cienka linia oddziela najbardziej skuteczną strategię i drugą najbardziej skuteczną strategię. Ostateczna wersja 54 pytań została przekazana kierownikom i trenerom sprzedaży do ostatecznej ewaluacji. W żadnej z grup nie pojawiły się żadne zastrzeżenia. Co więcej, trenerzy sprzedaży z Anglii, Szkocji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Finlandii potwierdzili użyteczność testu w poszczególnych krajach. W 2007 roku zaktualizowano kwestionariusz dodając nowe pytania i wprowadzając zmiany dotyczące nowych procesów technologicznych w procesie sprzedaży, tj. telefony komórkowe i e. Podobny proces weryfikacji gwarantuje, że najlepsze odpowiedzi to te, które naprawdę sprawdzają się na rynku. 1

2 Indeks Umiejętności Sprzedaży został stworzony przez ludzi z zewnątrz, profesjonalnych sprzedawców, wiedza o procesach sprzedaży ma podstawowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w sprzedaży. Indeks Umiejętności Sprzedaży może być stosowany wobec wszystkich typów sprzedawców, ale może nie być opłacalny w przypadku sprzedawców pracujących na godziny. 2

3 Sprzedawcy z następujących sektorów przyczynili się do weryfikacji ostatecznej wersji Indeksu Umiejętności Sprzedaży: maszyny biurowe, zaopatrzenie medyczne, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne, nieruchomości, sektor motoryzacyjny, ciężarówki i pozostałe różne produkty sprzedawane przez profesjonalnych sprzedawców. Indeks Umiejętności Sprzedaży identyfikuje wiedzę w zakresie sprzedaży w następujących kategoriach: Rozpoznanie / Przygotowanie: Pierwszy etap każdego systemu sprzedaży. Podczas tej fazy identyfikowani są potencjalni klienci, zbierane są szczegółowe informacje, koordynowane są działania w zakresie tradycyjnego rozpoznania i opracowywana jest ogólna strategia bezpośredniej sprzedaży. Otwarcie / Pierwsze wrażenie: Pierwsze bezpośrednie spotkanie między potencjalnym klientem a sprzedawcą. Na tym etapie sprzedawca ma możliwość okazać szczere zainteresowanie klientem, uzyskać jego akceptację, nawiązać kontakt i wytworzyć poczucie wzajemnego szacunku. Jest to pierwsza faza budowania wzajemnego zaufania, wprawiająca w ruch cały proces sprzedaży. Diagnoza potrzeb / Pytania: Faza sprzedaży, w której zadawane są pytania celem przeprowadzenia szczegółowej analizy potrzeb klienta. Ten etap umożliwia sprzedawcy ustalenie, co klient chce kupić, kiedy i na jakich warunkach. Z drugiej strony potencjalny klient identyfikuje i werbalizuje wówczas poziom zainteresowania i konkretne potrzeby wiążące się z oferowanymi przez sprzedawcę produktami lub usługami. Prezentacja: Na tym etapie sprzedawca powinien zaprezentować swój produkt w taki sposób, żeby spełnić wyrażone lub wynikające z rozmowy potrzeby potencjalnego klienta, uprzednio zidentyfikowane i zwerbalizowane na etapie Diagnozy potrzeb Przekonywanie: Ludzie działają na rzecz czegoś, w co wierzą. Na tym etapie zadaniem sprzedawcy jest wzmocnienie przekazu i przezwyciężenie tendencji do wątpliwości wykazywanej przez wielu klientów. To na tym etapie umacnia się przekonanie klienta do produktu/usługi i sprzedawcy/dostawcy. Zamknięcie: Końcowy etap każdego procesu sprzedaży. Ten etap to złożenia propozycji zakupu, poradzenie sobie z zastrzeżeniami, przeprowadzenie wszystkich niezbędnych negocjacji i sfinalizowanie transakcji ku obopólnemu zadowoleniu. Wiedza ogólna: Ten obszar przedstawia ogólne zrozumienie procesu sprzedaży. Wiedza o nim może prowadzić do pozytywnego nastawienia do sprzedaży i większego zaangażowania w jej poszczególne etapy. 3

4 Badania ujawniają bardzo istotne fakty Pierwszą informacją wynikają z badań jest to, że najlepsi sprzedawcy (zarabiający powyżej 50000$) mają ogólnie wyższe wyniki niż sprzedawcy zarabiający poniżej 20000$. Kolejnym istotnym wnioskiem jest to, że wiedza w zakresie rozpoznania/przygotowania przekłada się bezpośrednio na dochód. Najlepsi sprzedawcy dużo lepiej rozumieli proces rozpoznawania niż ci, którzy (w oparciu o dochód) znaleźli się w przedziale o niższym dochodzie. Wniosek: poświęcanie zbyt dużej ilości czasu nierozpoznanym potencjalnym klientom ma bezpośrednie przełożenie na potencjalny dochód sprzedawców, których wynagrodzenie przynajmniej częściowo opiera się na ich wydajności. Czy wykorzystują wiedzę? Posiadanie wiedzy, ale niekorzystanie z niej może prowadzić do słabych wyników. Menadżerowie sprzedaży nie mogą być na każde zawołanie. W rezultacie istnieje wyraźna potrzeba przedyskutowania każdego pytania, na które udzielono niepoprawnej odpowiedzi z poszczególnymi sprzedawcami, tak żeby zagwarantować ich przywiązanie do dobrych praktyk w zakresie strategii sprzedaży. Samoocena Badania pokazują, że większość sprzedawców chce wiedzieć jak wypadają w porównaniu z najlepszymi. Indeks Umiejętności Sprzedaży dostarcza tych informacji oraz wskazuje co zrobić, żeby poprawić się w którymkolwiek z obszarów. Wykonanie testu Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, warto przestrzegać prostych zasad: Zapewnienie cichego, dobrze oświetlonego miejsca do wypełnienia badania Wypełnienie badania za jednym razem Poświęcenie minut na badanie Uszeregowanie odpowiedzi od najlepszej do najgorszej w przypadku każdego pytania/sytuacji Koncentracja badanego na tym jak tak naprawdę poradziłby sobie z każdą z sytuacji w praktyce 4

5 EEOC W historycznym wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego dotyczącym Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku, sędzia Burget stwierdził: nic w Ustawie nie wyklucza stosowania testów lub procedur pomiarów, są oczywiście użyteczne. Kongres zabronił przyznawania tym narzędziom i mechanizmów wagi decyzyjnej jeśli wyraźnie nie mierzą wydajności pracy. Kongres nie nakazał, żeby wybierać mniej wykwalifikowanych kandydatów wyłącznie z powodu ich przynależności do mniejszości. Nie tylko nie umniejszył znaczenia takich kwalifikacji, ale wręcz nadał im decydującą wagę, tak, żeby rasa, religia, narodowość czy płeć nie miały znaczenia. Kongres stwierdził, że wszystkie stosowane testy muszą oceniać osobą w relacji do stanowiska pracy, a nie jako osobę ogólnie. Testy nadal będą przeprowadzane, tak jak powinny. Weryfikacja Weryfikacja w kontekście prawa EEO to techniczny proces, podczas którego pracodawca broni użycia danego narzędzia lub standardów, które wykazują związek między zależnością efektywności w odniesieniu do standardów i efektywności w odniesieniu do pracy. Żadna firma nie może korzystać z narzędzia lub standardów, które mają negatywny wpływ na grupy chronione. Do grup chronionych należą zazwyczaj przedstawiciele mniejszości, kobiety lub osoby powyżej czterdziestego roku życia, ale może to być każdy. Prawodawstwo EEO było skierowane do pracodawców, którzy stosowali testy niezwiązane z pracą lub dyskryminowali chronioną grupę. Na przykład aplikowanie testu z matematyki, żeby dana osoba nie dostała pracy na stanowisku oficera policji zostało uznane za nielegalne, bo niezwiązane bezpośrednio ze stanowiskiem. Indeks Umiejętności Sprzedaży jest testem związanym z pracą dla sprzedawców. Na przestrzeni lat zostało udowodnione, że szkolenia w zakresie sprzedaży prowadzą do wzrostu sprzedaży. Indeks Umiejętności Sprzedaży mierzy wiedzę badanego w zakresie sytuacji sprzedażowych i tego, jak na nie reagować. Ponad 1100 sprzedawców zostało przetestowanych za pomocą Indeksu Umiejętności Sprzedaży, wyraźnie widoczne były różnice w wiedzy w zakresie sprzedaży między sprzedawcami zarabiającymi poniżej 20000$ w porównaniu z tymi, którzy zarabiali ponad 50000$ (patrz Tabela 1). Table 1 P F Q D I C G TOTAL N=161 Najlepsi pracownicy N=127 Poniżej Pracodawca może korzystać z narzędzia takiego jak Indeks Umiejętności Sprzedaży w procesie selekcji jeżeli jasno wykaże, że istnieje ścisła zależność między wiedzą w zakresie sprzedaży i efektywnością sprzedaży. Bez wykorzystania go w procesie selekcji, koszty szkoleń i wskaźnik niepowodzeń stworzyłyby ceną zaporową. 5

6 Indeks Umiejętności Sprzedaży może być wykorzystany jako część procesu selekcji z odpowiednim naciskiem na wiedzę w zakresie sprzedaży. Nie zaleca się opierania decyzji o zatrudnieniu danej osoby lub nie w 100% na Indeksie Umiejętności Sprzedaży. Jeżeli firma nie przeprowadziła odpowiedniej analizy i dokumentacji koszty wynikające ze wskaźnika niepowodzenia byłyby na poziomie ceny zaporowej. Można wybronić zastosowanie 10% informacji w zakresie zatrudnienia w oparciu o Indeks Umiejętności Sprzedaży. Jeżeli to umiejętności prowadziłyby do sukcesu, wszystkie pielęgniarki, doktorzy i prawnicy odnosiliby sukcesy. Fakt, że nie wszyscy ci ludzie sukces odnoszą wskazuje, że wiedza czy umiejętności w danym obszarze nie zawsze prowadzą do sukcesu. Dana osoba może wiedzieć wszystko co możliwe o sprzedaży, ale nie wykazuje się inicjatywą w rozpoczynaniu procesu sprzedaży. Postawy, poglądy, wartości i zachowania mogą być łatwiejsze do zweryfikowania na niektórych stanowiskach w zakresie sprzedaży. Weryfikacja równoczesna Ta metoda polega na porównywaniu wyników sprzedawców z ich efektywnością. Jeżeli obecni najlepsi sprzedawcy z firmie uzyskali wysokie wyniki, a najmniej efektywni sprzedawcy niskie wyniki, stanowi to odpowiednią weryfikację. Weryfikacja równoczesna jest wymagana dla każdej firmy, która chce używać Indeksu Umiejętności Sprzedaży w swoim systemie selekcji. Faktem jest, że inne czynniki mogą być bardziej istotne niż same umiejętności. Weryfikacja prognostyczna Weryfikacja prognostyczna początkowo ignoruje wyniki nowych sprzedawców, ale później porównuje je z ich efektywnością. Ta metoda wymaga czasu, żeby zebrać dane i nie sprawdzi się jeżeli sprzedawcy wezmą udział w szkoleniu w zakresie sprzedaży. Ta metoda jest zdecydowanie zbyt kosztowna, żebyśmy mogli udowodnić przy jej użyciu naszą tezę. Weryfikacja konstrukcyjna Weryfikacja konstrukcyjna jest teoretyczna i wiąże różne cechy z wynikami testu przez dowody, argumenty i oceny. Najważniejsze pytanie brzmi: czy Indeks Umiejętności Sprzedaży mierzy umiejętności sprzedaży i czy sytuacje sprzedażowe znajdują swoje odzwierciedlenie w obecnym środowisku sprzedażowym? Ponad 600 sprzedawców i menadżerów sprzedaży wzięło udział w weryfikacji konstrukcyjnej. Doprowadziło to do wyeliminowania 10 z pierwotnych 64 pytań. Również ranking poprawnych odpowiedzi został zweryfikowany w tej grupie. Kolejnych 500 sprzedawców zostało przebadanych, żeby stworzyć i zweryfikować nowe normy. Weryfikacja w zakresie grup chronionych Komisja ds. Równości w Zatrudnieniu (EEOC), będąca agencją rządu federalnego, opublikowała w 1966 roku jednolite wskazówki dotyczące procedury selekcji pracowników. Te wskazówki mają służyć jako przewodnik dla stosowania reguły czterech piątych. Niekorzystny wpływ i zasada czterech piątych Wskaźnik selekcji dla każdej grupy rasowej, seksualnej czy etnicznej, który jest niższy niż cztery piąte (4/5 lub 80%) wskaźnika grupy z najwyższymi wynikami będzie postrzegana przez federalne instytucje jako dowód niekorzystnego wpływu, podczas gdy wskaźnik powyżej 4/5 nie będzie w ten sposób postrzegany. Mniejsze różnice we wskaźniku selekcji mogą nadal 6

7 tworzyć niekorzystny wpływ, wtedy gdy mają znaczenie w kontekście statystycznym i praktycznym lub gdy działania użytkownika zniechęciły kandydatów nieproporcjonalnie na podstawie rasy, płci lub grupy etnicznej. Mniejsze różnice mogą nie tworzyć niekorzystnego wpływu, gdy różnice oparte są na niewielkich liczbach i nie są statystycznie istotne lub gdy specjalne programy rekrutacyjne powodują, że liczba kandydatów reprezentujących mniejszości lub kobiety nie są typowe. Kiedy zeznania użytkownika w zakresie procedury selekcji wskazują na niekorzystny wpływ, ale to wskazanie opiera się na zbyt małych liczbach, żeby uznano je za rzetelne, w ocenie niekorzystnego wpływu może zostać wykorzystany dowód dotyczący wpływu danej procedury w dłuższej perspektywie czasu i/lub dowód dotyczący wpływu, jaki miała dana procedura kiedy została zastosowana w ten sam sposób w podobnych okolicznościach gdzie indziej. Jeżeli użytkownik nie zachował danych dotyczących niekorzystnego wpływu, tak jak wymaga tego sekcja poświęcona dokumentacji odpowiednich zaleceń, agencje federalne mogą wysnuć wnioski na temat niekorzystnego wpływu procesu selekcji na podstawie niezachowania takich danych przez użytkownika, jeżeli jakaś grupa jest pomijana w danej kategorii zatrudnienia w porównaniu do reprezentacji tej grupy na rynku pracy lub w przypadku stanowisk obsadzanych przez odpowiednią siłę roboczą. Rozważenie postawy użytkownika wobec polityki równości szans zatrudnienia. Wykonując swoje obowiązki federalne agencje wezmą pod uwagę ogólną postawę użytkownika wobec polityki równości szans zatrudnienia w odniesieniu do pracy lub grupy stanowisk, o których mowa. Gdy użytkownik zaadoptował afirmatywny program działania, agencje federalne rozważą założenia tego programu, w tym cele i plan działania, a także postęp, jaki użytkownik robi w realizowaniu programu i wypełnianiu celów i założeń. Mimo, że taki afirmatywny program może w założeniu być świadomy rasy, płci lub pochodzenia etnicznego, w praktyce procedury selekcji w takich programach powinny opierać się na zdolności lub względnej zdolności do wykonania danej pracy. (Zaakceptowano przez Office of Management and Budget pod numerem kontrolnym ) (Pub. L , 94 Stat (44 U.S.C et seq.)) (43 FR 38295, 38312, Aug. 25, 1978, as amended at 46 FR 63268, 31 grudnia 1981) 7

8 Weryfikacja zasady czterech piątych w odniesieniu do płci Poniższa tabela pokazuje, że Indeks Umiejętności Sprzedaży nie ma niekorzystnego wpływu w odniesieniu do płci. Różnica między mężczyznami (52) a kobietami (50) wyniosła tylko dwa punkty. Wynik na poziomie 42 dla kobiet nadal oznaczałby, że nie istnieje niekorzystny wpływ w odniesieniu do płci. Tabela 2 P F Q D I C G W sumie Mężczyźni N= Kobiety N= Indeks Umiejętności Sprzedaży spełnia, a nawet przewyższa zasadę 80% jeżeli chodzi o płeć. Zbierane są informacje dotyczące rasy i wieku. Wstępne informacje wskazują, że nie ma powodów do wątpliwości czy Indeks Umiejętności Sprzedaży sprosta tym standardom. Nasze próba jest zbyt mała, żeby wnioskować o rasie i wieku w tym momencie, bo większość kandydatów nie dostarczyła nam takich danych. Takie dane są wymagane tylko jeśli Indeks Umiejętności Sprzedaży ma być wykorzystany jako główna część procesu selekcji. Trening wymaga narzędzia do identyfikacji, weryfikacja EEOC nie jest wymagana. 8

9 A. B. C. Zrozumienie raportu A. 13 z 54 pytań dotyczy etapu rozpoznania. W powyższym przykładzie badany zdołał wybrać najbardziej skuteczną strategię tylko 5 z 13 razy (5/13). Co więcej, 5 z 13 razy zidentyfikował drugą najbardziej skuteczną strategię. Ten wynik wskazuje potrzebę poprawy w tym obszarze. B. 9 pytań ocenia umiejętność sprzedawcy zrobienia dobrego wrażenia podczas pierwszego spotkania. Wybranie najbardziej skutecznej strategii 4 z 9 razy jest zadawalające. 4 z 9 razy ta osoba wybrała drugą najbardziej skuteczną strategię. Wykorzystanie najbardziej skutecznej strategii może przynieść znaczącą poprawę w wynikach. C. 7 pytań analizuje umiejętność sprzedawcy odkrycia prawdziwych potrzeb potencjalnego klienta. Ta osoba wybrała najbardziej skuteczną strategię w 57% przypadkach (4/7). Badany może poprawić umiejętności w tej dziedzinie. 9

10 D. E. F. G. D. 9 pytań mierzy umiejętności związane z prezentacją. 6 z 9 razy badany wybrał najbardziej skuteczną strategię, pokazując, że nadal istnieje przestrzeń do poprawy. E. 4 z 6 razy ta osoba poprawnie zidentyfikowała najbardziej skuteczną strategię. Pozostałe 2 razy wybrano drugą najbardziej skuteczną strategię. Kosztem niewielkiego wysiłku może nastąpić poprawa w tym obszarze. F. Ta osoba osiągnęła dobre wyniki w etapie zamknięcia. W 6 przypadkach na 10 badany wybrał najbardziej skuteczny obszar, w pozostałych 4 przypadkach ta osoba wybrała drugą najlepszą opcję. Umiejętność zamykania jest ważna, praca nad obszarami wskazanymi powyżej przyniesie więcej rezultatów niż ulepszanie umiejętności zamykania. G. Niektóre pytania nie dotyczą żadnej z konkretnych obszarów umiejętności. Te pytania identyfikują ogólną wiedzę lub nastawienie wobec sprzedaży. Badany może poprawić swoje wyniki zdobywając więcej wiedzy na temat sprzedaży w ogóle. 10

11 H. I. H. Analiza pytań pozwala w inny sposób spojrzeć na umiejętności tej osoby w zakresie sprzedaży. Kilka razy badany uznał najmniej skuteczną strategię za najbardziej efektywną. Może to skutkować zbudowaniem barier w sprzedaży, co bezpośrednio wpłynie na wyniki tej osoby. I. 8 razy ta osoba wybrała trzecią najbardziej skuteczną strategię jako najbardziej skuteczną. Jeśli przyjrzymy się trzeciemu i ostatniemu wierszowi, zobaczymy, że w 19% przypadków badany niszczy szanse osiągnięcia pożądanych rezultatów. J. Badany powinien przedyskutować pytania zidentyfikowane w tym obszarze. Pokazanie poprawnej odpowiedzi da tej osobie szansę odkrycia jak obecna strategia może wpływać na wyniki w sprzedaży. 11

12 Ten graf pozwala porównać wiedzę danej osoby w zakresie najbardziej skutecznej strategii z najlepszymi sprzedawcami. 12

13 Kiedy połączymy dwie najlepsze odpowiedzi (pierwsza i druga), możemy stwierdzić, że ta osoba jest blisko w większości przypadków. Przy lepszym zrozumieniu właściwego lub najlepszego podejścia, ta osoba może ulepszyć proces sprzedaży i osiągnąć lepsze wyniki. 13

14 Wiedza o tym czego NIE robić jest tak samo istotna jak wiedza o tym co robić. Informacje z tych sekcji mogą zostać wykorzystane do zbudowania zaufania i wspomóc ogólną logikę strategii sprzedaży. 14

15 Rozpoznanie / Przygotowanie Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Brak zrozumienia kim są prawdziwi potencjalni klienci i osoby podejmujące decyzje 2. Brak zrozumienia jaki rodzaj informacji jest konieczny do rozpoznania potencjalnego klienta. 3. Przywiązanie do tradycyjnych metod rozpoznania. 4. Słabe zarządzanie czasem. 5. Techniki telefoniczne. Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Umiejętności przeprowadzania niezapowiedzianych rozmów telefonicznych (Cold Calling Skills) Umiejętności zarządzania czasem i obszarem (Time & Territory Management Skills) Umiejętności w zakresie przeprowadzania rozmów telefonicznych (Telephone Skills) Umiejętności w zakresie wykazywania własnej inicjatywy (Self-Starting Capacity) Radzenie sobie z odmową (Handling rejection) Wytrwałość (Persistence) Otwarcie / Pierwsze wrażenie Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi 1. Brak umiejętności zidentyfikowania stylu zakupowego potencjalnego klienta i dostosowanego podejścia do nich. 2. Większe skupienie na osobistym planie niż na potencjalnych klientach. 3. Brak umiejętności zaznaczenia swojego stylu może się zdarzyć nawet agresywnie sprzedającym. 4. Nieskuteczne zebranie odpowiednich informacji w fazie rozpoznania. 5. Brak okazania szczerego zainteresowania problemami potencjalnych klientów. Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Angażowanie klientów (Engaging Customers) Budowanie zaufania (Projecting rapport) Jak być uprzejmym i grzecznym (How to be Courteous and Polite) Relacje z innymi (Relating with Others) Ewaluacja innych (Evaluating Others) Wykazywanie się inicjatywą w nawiązywaniu kontaktów (Taking initiative in Meeting Others) 15

16 Diagnoza potrzeb Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Niedocenienie sondowania koniecznego do ustalenia czego klient chce i potrzebuje. 2. Nieumiejętność zadania trudnych pytań lub założenie, że wszyscy potencjalni klienci chcą wysłuchać Twojej prezentacji. 3. Słabe umiejętności słuchania. Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Diagnoza potrzeb klientów (Qualifying buyers) Umiejętności zadawania pytań (Questioning Strength) Uważne słuchanie (Accurate Listening) Zrozumienie potrzeb (Understanding needs) Cierpliwość (Patience) Utrzymanie koncentracji na celach (Maintaining goal focus) Prezentacja Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Niewysłuchanie potrzeb opisanych na etapie diagnozy potrzeb. 2. Prezentowanie dla spełnienia własnych potrzeb, a nie potrzeb klienta. 3. Nieumiejętność odwołania się do zainteresowań i pragnień klienta. 4. Myślenie raczej o cechach, a nie o zastosowaniu. 5. Nieumiejętność odpowiedzi na pytanie Co będę z tego miał wobec swojego potencjalnego klienta. Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Przeprowadzanie skutecznej prezentacji (Giving an effective Presentation) Przekonywanie innych (Persuading Others) Harmonijna komunikacja (Balanced Communication) Konkretna organizacja (Concrete Organization) Osobista elastyczność (Personal flexibility) Przekonywanie Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Niezrozumienie strategii udowadniania swoich opinii. 2. Nieumiejętność sprzedaży wartości i uzasadnienia ceny. 3. Nieumiejętność przekonania klienta do wyzbycia się obaw przed dokonaniem zakupu. 16

17 Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Rozwiązywanie problemów sprzedaży (Solving Sales Problems) Identyfikowanie sygnałów zakupowych (Identifying buying Signals) Utrzymywanie zaufania (Maintaining Trust) Emocjonalna więź (Emotional Connection) Udowadnianie swoich racji (Proving Your Claims) Rozwiązywanie problemów (Problem resolution) Zamknięcie Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Nieumiejętność negocjowania warunków sprzedaży. 2. Nieumiejętność odpowiedzenia na potrzeby i wykreowania wartości. 3. Nieumiejętność podjęcia ryzyka, żeby zamknąć sprzedaż. Sugerowane rozwiązania Szkolenie, coaching lub wysłuchanie następujących sesji audio: Radzenie sobie z zarzutami (Dealing with Objection) Zamykanie sprzedaży (Closing the Sale) Identyfikowanie celów (Identifying Objectives) Odwaga (Courage) Samokontrola (Self-Control) Zorientowane na rezultaty (Being results-oriented) Wiedza ogólna Potencjalne przyczyny osiągnięcia wyników niższych niż najlepsi: 1. Niedocenienie drobnych rzeczy, które prowadzą do sukcesu w prezentacji, tj. bycie przygotowanym, używanie materiałów pomocniczych, zarządzanie czasem, używanie raportów. 2. Brak zaangażowania w sprzedaż jako zawód. 3. Złe nastawienie do sprzedaży. 17

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży

Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży Labirynt procesu sprzedaży - techniki sprzedaży CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Dostarczenie narzędzi do prowadzenia efektywnej sprzedaży. Zapoznanie z procesem sprzedaży. Nauczenie rozwijania profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Katarzyna Rewers TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć : M / K Wiek Data badania.. Instrukcja Ludzie różnią się

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY ROLA DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl

Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców. Szkolenia podstawowe. 2011 Adam Kubicki - www.adamkubicki.pl Szkolenia dla doradców klienta/ sprzedawców Szkolenia podstawowe Metody aktywnego poszukiwania klientów Uczestnicy szkolenia rozwijają nawyk codziennego poszukiwania klientów i przyswajają skuteczne metody

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW

RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW RÓWNOŚĆ PŁACOWA DLA PRACODAWCÓW TO SIĘ OPŁACA! KOMISJA D/S RÓWNOŚCI PŁACOWEJ Czym jest Ustawa o Równości Płacowej (Pay Equity Act)? Ustawa o Równości Płacowej (Ustawa) zobowiązuje pracodawców do identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Coaching. wspomaganie pracowników w codziennej pracy. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Coaching wspomaganie pracowników w codziennej pracy Coaching istota procesu Coaching to proces,w którym stosując szereg rozmów o określonej strukturze pomagasz pracownikom podnieść jakość ich pracy zarówno

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI

STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI STANDARDY ICI DLA ADVANCED FUNDAMENTAL COACHING SKILLS ICI Standardy: 92 godzin szkolenia (12 dni szkoleniowych) Minimum 15 godzin indywidualnej lub grupowej superwizji (jako część kursu) Minimum 35 godzin

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością

Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Projekt: Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością Działalność Fundacji Razem osiągniemy sukces Razem zadbamy o Twój rozwój Razem uwolnimy Twój potencjał Razem znajdziemy pracę dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

1. Zakres i cele projektu

1. Zakres i cele projektu Zarządzanie procesem obsługi Podniesienie jakości obsługi Słowa uczą, przykłady pociągają 1. Zakres i cele projektu Proces przygotowania i wdrożenia projektu szkolenia odbywa się według poniższego schematu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty,

Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci. Falenty, Techniki i narzędzia coachingowe w pracy sieci Falenty, 24-26.09.2015 Kim jestem? Paweł Krzywicki Akredytacja International Coach Federation Trener i coach w Fundacji Szkoła Liderów Doświadczenie w pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL

STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL STANDARD MINIMUM W PROJEKTACH POKL opracowanie Standard minimum w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowi element każdego wniosku o dofinansowanie, a jego spełnienie jest niezbędnym warunkiem

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO

APTEKA TO NIE TYLKO MISJA TO DOBRZE ZARZĄDZANE PRZEDSIĘBIORSTWO Nazywam się Magdalena Manicka i prowadzę spółkę pod skróconą nazwą Bezpieczna Strefa. Bezpieczna Strefa to firma rodzinna zajmująca się świadczeniem wybranych usług w zakresie prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI"

Standardy ICI dla Advanced Fundamental Coaching Skills ICI Standardy ICI dla "Advanced Fundamental Coaching Skills ICI" Czas trwania szkolenia : minimum 60 godzin szkolenia w co najmniej 8 dni minimum 6 godzin indywidualnej lub grupowej superrewizji i coachingu

Bardziej szczegółowo

Pracując pod kierunkiem i we współpracy z DH oraz RKS, RPH będzie kluczową częścią działu handlowego, wzmacniając wizerunek firmy w swoim regionie.

Pracując pod kierunkiem i we współpracy z DH oraz RKS, RPH będzie kluczową częścią działu handlowego, wzmacniając wizerunek firmy w swoim regionie. Opis stanowiska pracy Tytuł stanowiska: Dział : Raportuje do: Pozostaje w relacjach: Lokalizacja: Regionalny Przedstawiciel Handlowy (RPH) Handlowy Dyrektor Handlowy (DH) Dyrektor Handlowy (DH), Regionalny

Bardziej szczegółowo

Negocjacje Win - Win Szkolenie otwarte HUTHWAITE International

Negocjacje Win - Win Szkolenie otwarte HUTHWAITE International Szkolenia otwarte HUTHWAITE International Materiał informacyjny Negocjacje Win - Win Szkolenie otwarte HUTHWAITE International Zmiana zachowań Zmiana wyników Terminy 2013 Zmiana zachowań Zmiana wyników

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r.

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2 /2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Kodeksu Etyki pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć

Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Blok 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie? Przedsiębiorca głównym i jedynym motorem działania w odróżnieniu od dużych korporacji Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży

Od Wciskania do Sprzedawania. Mistrzem Etycznej Sprzedaży Szkolenie Od Wciskania do Sprzedawania czyli jak zostać Mistrzem Etycznej Sprzedaży Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zmieniłoby się Twoje życie zawodowe, gdyby każdy klient z otwartymi rękoma brał

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR Rozpoznawanie Katowice 26-27.06 SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy pracownicy działów HR KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA VAL Gee JEFF Gee PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA Ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego Zestaw z CD WARSZAWA 2011 Spis treści Zestawienie sesji szkoleniowych według celu szkolenia...............

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Kurs z technik sprzedaży

Kurs z technik sprzedaży Kurs z technik sprzedaży Część I 1. Rola handlowca w firmie * przygotowanie do sprzedaży: wyznaczanie indywidualnych celów, analiza własnych nastawień, planowanie sprzedaży * zdefiniowanie procesu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW

ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW ROZWIJANIE SWOICH POMYSŁÓW Jeżeli decydujemy się na założenie nowego biznesu, powinniśmy poświęcić trochę czasu na rozwinięcie naszych pomysłów z tym związanych. Jedną z największych zalet bycia przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B

SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B Szkolenie Skuteczne techniki sprzedaży na rynku b2b uczy technik sprzedaży opracowanych w latach 90-tych XX w. na podstawie wyników badań nad sukcesem w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON

TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON TELEMARKETING SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG PRZEZ TELEFON OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 Perfect Consulting ul. Świętojańska 18/2, 81-368 Gdynia tel.: 48 58 690 60 60, faks: 48 58 690 60 90 perfect@perfectconsulting.pl,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7 1 z 7 www.fitnessmozgu.pl WSTĘP Czy zdarza Ci się, że kiedy spotykasz na swojej drodze nową wiedzę która Cię zaciekawi na początku masz duży entuzjazm ale kiedy Wchodzisz głębiej okazuje się, że z różnych

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY

PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY PROGRAM DORADCZO - COACHINGOWY PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizacją zawodową w Wielkopolsce I. Testowanie ścieżki diagnostycznej Zalecenia: Podział grupy osób

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Profil Stanowiska Pracy (Thomas JOB) Księgowa/Księgowy Analiza Profilu Osobowego Pani XY oraz Pani YZ. Warszawa, październik 2014 roku

Profil Stanowiska Pracy (Thomas JOB) Księgowa/Księgowy Analiza Profilu Osobowego Pani XY oraz Pani YZ. Warszawa, październik 2014 roku Materiał do dyspozycji Klienta: Przykładowy raport porównawczy: Profil Stanowiska Pracy (Thomas JOB) Księgowa/Księgowy Analiza Profilu Osobowego Pani XY oraz Pani YZ Warszawa, październik 2014 roku PANI

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki.

GOVERNESS LANE. Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. GOVERNESS LANE Governess Lane to miejsce, w którym Wyjątkowe Rodziny poznają Wyjątkowe Guwernantki. Witamy w Governess Lane miejscu, w którym Wyjątkowe Rodziny znajdują Wyjątkowe Guwernantki. DLACZEGO

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany NA KAŻDE SPOTKANIE Z KLIENTEM BĄDŹ BARDZO... 5 Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany Jeśli codzienne uczyłbyś się, myślał i planował czas, mógłbyś rozwinąć i wykorzystać siłę,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Spełnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Wymagania dotyczące: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Gdańsk, 19.10.2015 Spełnienie zasady równości

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta

PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI. obsługa trudnego Klienta 2014 ObslugaReklamacji.pl Andrzej Piróg PROFESJONALNA OBSŁUGA REKLAMACJI ZAWARTOŚĆ Cele szkolenia... 2 Korzyści dla uczestników... 2 Zakres merytoryczny szkolenia z profesjonalnej obsługi reklamacji -...

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia

Rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji w biznesie. SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy. 2 dni. KLUCZOWE zagadnienia Rozpoznawanie 2 dni SZKOLENIE DEDYKOWANE DLA: managerowie negocjatorzy sprzedawcy handlowcy KLUCZOWE zagadnienia Wywieranie wpływu; System Kodowania Ruchów Twarzy Dlaczego nasi partnerzy biznesowi kłamią?

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo