Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Ogólne zasady osteosyntezy. 1 Podstawy zespoleń kostnych. Słowo wstępne... VII J. SCHATZKER... 3"

Transkrypt

1 IX Słowo wstępne VII Część I Ogólne zasady osteosyntezy 1 Podstawy zespoleń kostnych J. SCHATZKER Wstęp Mechaniczne właściwości tkanki kostnej Typy obciążeń i rodzaje złamań Klasyfikacja złamań Następstwa złamania Tkanki miękkie jako komponenta złamań i klasyfikacja ich uszkodzeń Cele leczenia Wcześniejsze doświadczenia z zespoleniami wewnętrznymi Sztywność i stabilność Zespolenia prowadzące do bezwzględnej stabilności odłamów Śruba ciągnąca Śruba ciągnąca, płytki neutralizujące i podporowe Płytka działająca w mechanizmie popręgu (popręgowa) i płytka kompresująca (dociskowa) Zespolenia o typie szynowania prowadzącym do względnej stabilności odłamów Zespolenie stabilizatorem zewnętrznym Gwoździowanie śródszpikowe Zespolenie płytką mostującą Techniki repozycji odłamów Zmiany wczesnych koncepcji zespoleń wewnętrznych Złamania przezstawowe Złamania trzonów Zespolenia blokowanymi gwoździami śródszpikowymi Rozwiercanie Zespolenie płytką mostującą Implanty a unaczynienie kości Płytka do kompresji dynamicznej o ograniczonym kontakcie (LC-DCP limited contact-dynamic compression plate) PC Fix lub płytka punktowego kontaktu (PCP point contact late) i zespolenie o stabilności kątowej Zalety zespolenia implantem blokowanym ze stabilnością kątową Biologiczne zespolenia płytkowe i minimalnie inwazyjna osteosynteza płytkowa (MIPO minimally invasive plate osteosynthesis)

2 X 1.9 Destabilizacja zespolenia i przeszczepy kostne Usunięcie implantu Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji Złamania stawowe J. SCHATZKER Wstęp Aspekty kliniczne Badanie przedmiotowe Badanie radiologiczne Zabieg chirurgiczny Optymalny moment przeprowadzenia zabiegu Dostęp i technika operacyjna Postępowanie w okresie pooperacyjnym Późne zabiegi rekonstrukcyjne w złamaniach przezstawowych Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji Złamania otwarte J. SCHATZKER I M. TILE Wstęp Ocena obrażeń tkanek miękkich Klasyfikacja Leczenie Podejmowanie decyzji Postępowanie bezpośrednio po urazie Leczenie operacyjne Ratowanie kończyny Oczyszczenie miejsca złamania Débridement rany Wybór metody zespolenia Wybór implantu Postępowanie z obrażeniami tkanek miękkich Postępowanie wtórne w przypadku złamań Otwarte uszkodzenia stawów Podsumowanie Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

3 XI Część II Złamania kończyny górnej 4 Złamania końca bliższego kości ramiennej M. TILE Wstęp Rozważania ogólne Anatomia Anatomia unaczynienia Klasyfikacja czteroodłamowa Stabilność Trudności związane z leczeniem operacyjnym Klasyfikacja Naturalny przebieg złamań i wskazania do leczenia operacyjnego Złamania stabilne Złamania niestabilne Przemieszczenie minimalne Znaczne przemieszczenie Złamania stawowe Wgniecenie powierzchni stawowej (uszkodzenie Hilla-Sachsa) Głowa kości ramiennej Brzeg wydrążenia stawowego łopatki i obrąbek stawowy Leczenie Badanie Badanie podmiotowe i przedmiotowe Badanie radiologiczne Badanie pacjenta w znieczuleniu Podejmowanie decyzji Złamania stabilne Złamania niestabilne Technika operacyjna Czas przeprowadzenia operacji Dostępy operacyjne Repozycja Techniki zespolenia wewnętrznego Zamknięcie rany operacyjnej Opieka w okresie pooperacyjnym Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

4 XII 5 Złamania trzonu kości ramiennej (12-A, B i C) J. SCHATZKER Wstęp Wskazania do leczenia operacyjnego Problem z uzyskaniem nastawienia odłamów Niepowodzenie w utrzymaniu repozycji złamania Urazy ściany klatki piersiowej Obustronne złamania trzonów kości ramiennych Urazy wielonarządowe Uszkodzenia naczyń krwionośnych Uszkodzenia nerwów Złamania trzonu kości ramiennej ze współistniejącym złamaniem stawowym oraz złamania trzonu kości ramiennej obejmujące powierzchnię stawową Złamanie otwarte trzonu kości ramiennej Złamania patologiczne trzonu kości ramiennej Dostępy operacyjne Techniki operacyjne stabilnego zespolenia Aspekty biomechaniczne Postępowanie w okresie pooperacyjnym Usunięcie materiału zespalającego Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji Złamania końca dalszego kości ramiennej (13-A, B i C) J. SCHATZKER Wstęp Złamania z dobrym rokowaniem Złamania nadkłykci Złamania nadkłykcia bocznego (13-A1.1) Złamania nadkłykcia przyśrodkowego (13-A1.2) Złamania kłykcia bocznego Złamania główki kości ramiennej (13-B3.1) Złamania ze złym rokowaniem: złamania pozastawowe grupy A2 i A3 oraz złamania całkowicie stawowe typu C Złamania nadkłykciowe Przebieg naturalny Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o sposobie leczenia Wskazania do leczenia operacyjnego Leczenie operacyjne Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

5 XIII 7 Złamania wyrostka łokciowego i kości łokciowej (12-B1) J. SCHATZKER Wstęp Metody oceny i wskazówki dotyczące leczenia Klasyfikacja Złamania wewnątrzstawowe Złamania poprzeczne (21-B1.1) Złamania skośne (21-B1.1) Złamania wieloodłamowe i uszkodzenia współistniejące Złamania pozastawowe Leczenie chirurgiczne Ułożenie pacjenta Obłożenie pola operacyjnego Niedokrwienie Dostęp operacyjny Techniki repozycji i zespolenia wewnętrznego Złamania poprzeczne Złamania poprzeczne z wgnieceniem powierzchni stawowej Złamania skośne Złamania wieloodłamowe Postępowanie w okresie pooperacyjnym Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji Złamania głowy kości promieniowej (21-A2.2, 21-B2.1, 21-B2.2 i 21-B2.3) J. SCHATZKER Wstęp Mechanizm urazu Wskazówki dotyczące leczenia Leczenie operacyjne Klasyfikacja Ułożenie pacjenta i obłożenie pola operacyjnego Dostęp operacyjny Techniki repozycji i zespolenia wewnętrznego Złamania wieloodłamowe Złamania z rozszczepieniem głowy kości promieniowej Złamania z wgnieceniem Postępowanie w okresie pooperacyjnym Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

6 XIV 9 Złamania kości promieniowej i łokciowej M. TILE Wstęp Rozwój sposobów leczenia Leczenie zachowawcze Leczenie operacyjne Techniki AO ASIF Leczenie Zasady ogólne Wskazania do leczenia operacyjnego Złamania obu kości przedramienia Złamania jednej kości Otwarte złamania trzonów kości przedramienia Optymalny moment rozpoczęcia leczenia operacyjnego Techniki operacyjne Rozważania wstępne Dostępy operacyjne Techniki repozycji Techniki stabilizacji złamań Zagadnienia szczególne Złamania obu kości przedramienia Złamania jednej z kości przedramienia Złamanie kości promieniowej z podwichnięciem w stawie promieniowo-łokciowym dalszym (Galeazziego) Złamania kości łokciowej Złamania przedramienia u pacjentów w wieku dorastania Otwarte złamania przedramienia Powikłania Kościozrost promieniowo-łokciowy Złamania zmęczeniowe Złamania powtórne i usuwanie materiału zespalającego Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

7 XV 10 Złamania końca dalszego kości promieniowej T.S. AXELROD Złamania końca dalszego kości promieniowej Klasyfikacja Badania obrazowe Przegląd opcji leczenia w oparciu o konfigurację złamania Repozycja zamknięta Leczenie operacyjne złamań końca dalszego kości promieniowej Przezskórna stabilizacja drutami Kirschnera Przezskórna stabilizacja drutami Kirschnera i unieruchomienie w opatrunku gipsowym Zespolenie stabilizatorem zewnętrznym Ograniczona repozycja otwarta Repozycja otwarta i zespolenie wewnętrzne Algorytm leczenia Technika operacyjna Założenie stabilizatora zewnętrznego Ograniczona repozycja otwarta Repozycja otwarta i zespolenie wewnętrzne Repozycja otwarta i zespolenie wewnętrzne złamań wywołanych siłami ścinającymi (dłoniowe złamanie Bartona, złamanie wyrostka rylcowatego kości promieniowej) Otwarta repozycja i zespolenie wewnętrzne złamań kompresyjnych (złamania typu die-punch) Złamania o typie mieszanym kompresyjne z wywołanymi siłami ścinającymi Wieloodłamowe złamania typu mieszanego Staw promieniowo-łokciowy dalszy Postępowanie w okresie pooperacyjnym Powikłania Zakażenie miejsca wprowadzenia grotowkrętu Ucisk na nerw pośrodkowy Zespół Sudecka (CRPS complex regional pain syndrome, algodystrofia) Zrost końca dalszego kości promieniowej w nieprawidłowym ustawieniu Brak zrostu końca dalszego kości promieniowej Pourazowe zmiany zwyrodnieniowe stawu promieniowo-nadgarstkowego Wnioski Piśmiennictwo Aktualizacja Piśmiennictwo do aktualizacji

8 XVI Część III Złamania kręgosłupa 11 Złamania kręgosłupa R. HU Wstęp Wywiad Zespolenie wewnętrzne i usztywnienie Zespolenie z użyciem pręta dystrakcyjnego Stabilizacja pętlami drucianymi przeprowadzonymi pod blaszkami łuków kręgów w obrębie każdego segmentu Zespolenie krótkich segmentów Wstępna ocena pacjenta i początkowy etap leczenia Badanie przedmiotowe Badanie neurologiczne Odruchy z odcinka krzyżowego Kortykosteroidy Wstępne badanie radiologiczne Klasyczne radiogramy i tomografia Tomografia komputerowa Mielografia Rezonans magnetyczny Klasyfikacja Podejmowanie decyzji dotyczących leczenia w celu osiągnięcia określonych założeń neurologicznych i biomechanicznych Wskazania Czy u pacjenta wystąpił deficyt neurologiczny? Jeżeli tak, to w jakim stopniu? Czy struktury przedniej części kręgosłupa są nieuszkodzone? Czy tylne elementy kręgosłupa są nieuszkodzone? Jakie informacje należy uzyskać z badań obrazowych? Czy pacjent będzie tolerował leczenie operacyjne lub leczenie zachowawcze? Przygotowanie do zabiegu chirurgicznego Czas przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego Ułożenie pacjenta Śródoperacyjna utrata krwi Zagadnienia anatomiczne związane z dostępami operacyjnymi Dostęp tylny Dostęp tylny do kręgosłupa szyjnego Odbarczenie w kręgosłupie szyjnym Dostęp tylny do kręgosłupa piersiowego Dostęp tylny do miejsca połączenia części lędźwiowej i krzyżowej kręgosłupa Odbarczenie w obrębie obszaru przejściowego części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa oraz w obrębie kręgosłupa lędźwiowego Dostęp przedni Kręgosłup szyjny Połączenie części szyjnej i piersiowej kręgosłupa Kręgosłup piersiowy Połączenie części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa Kręgosłup lędźwiowy Połączenie części lędźwiowej i krzyżowej kręgosłupa Odbarczenie z dostępu przedniego

9 XVII 11.8 Złamania i sposoby ich zaopatrywania Część górna kręgosłupa szyjnego Urazy kręgu szczytowego Urazy kręgu szczytowego i zęba obrotnika Uszkodzenia zęba obrotnika Urazy kręgu C Część dolna kręgosłupa szyjnego Kręgosłup piersiowy Połączenie części piersiowej i lędźwiowej kręgosłupa Zespolenie wewnętrzne Kręgosłup lędźwiowy Złamania części krzyżowej kręgosłupa (kości krzyżowej) Złamania osteoporotyczne Postępowanie w okresie pooperacyjnym Stosowanie gorsetu Uruchamianie pacjentów Powikłania i ich unikanie Wprowadzenie śrub transpedikularnych Powikłania zakrzepowo-zatorowe Postępowanie z drogami moczowymi Wyniki leczenia urazów kręgosłupa Wnioski Piśmiennictwo Aktualizacja

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Paweł Grala Leczenie operacyjne zastarzałych złamań końca dalszego kości promieniowej oraz przezstawowych złamań kości piętowej propozycje własnych

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA

PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PROGRAM ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA II ROK WYDZIAŁ FIZJOTERAPII STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA W TRYBIE DZIENNYM Łódź 2006 r. REDAKCJA: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski dr hab. n. med. Jolanta Kujawa mgr

Bardziej szczegółowo

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu Tabela norm oceny procentowej trwałego A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) uszkodzenie powłok czaszki w zależności od rozmiaru, ruchomości, tkliwości blizn itp.

Bardziej szczegółowo

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej

Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Zabiegi chirurgii przedprotetycznej Celem chirurgii przedprotetycznej jest przygotowanie podłoża dla uzupełnień protetycznych. Prawidłowo przygotowana do protezowania jama ustna powinna charakteryzować

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI

Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Brytyjskie Towarzystwo Ortopedyczne LECZENIE PACJENTÓW ZE ZŁAMANIAMI NISKOENERGETYCZNYMI Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, 2013 British Orthopaedic Association PATRON H.R.H. THE PRINCE OF WALES THE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY

KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DOTYCZĄCY CHORÓB UKŁADU RUCHU I OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁANYCH SPOSOBEM WYKONYWANIA PRACY W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie

Bardziej szczegółowo

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową

Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Metody usprawniania i rehabilitacji dzieci urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową Methods of rehabilitation of children with myelomeningocele Ewa Matuszczak, Wojciech Dębek, Adam Hermanowicz, Marzanna

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Z DNIA 19 MARCA 2012 r. A. USZKODZENIA GŁOWY 1. Uszkodzenie skóry, powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):

Bardziej szczegółowo

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.)

Mięsaki kości. Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Mięsaki kości Piotr Rutkowski, Tomasz Mazurkiewicz (red.) Współautorzy: Jacek Fijuth, Urszula Grzesiakowska, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Ryś, Tomasz Świtaj, Wojciech Woźniak Wstęp Prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

medi Polska Sp. z. o. o. Zygmunta Starego 26 44-100 Gliwice Poland T +48 32 230 60 21 F +48 32 202 87 56 info@medi-polska.pl www.medi-polska.

medi Polska Sp. z. o. o. Zygmunta Starego 26 44-100 Gliwice Poland T +48 32 230 60 21 F +48 32 202 87 56 info@medi-polska.pl www.medi-polska. medi Polska Sp. z. o. o. Zygmunta Starego 26 44-100 Gliwice Poland T +48 32 230 60 21 F +48 32 202 87 56 info@medi-polska.pl www.medi-polska.pl 99P44 / 02.2014 1 ortopedia medi ortopedia ortezy i stabilizatory

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Technika operacyjna Echinus-C

Technika operacyjna Echinus-C Technika operacyjna Echinus-C Klatka międzytrzonowa kręgosłupa szyjnego PEKK z pokryciem z porowatego tytanu Lit. Nr. 010.D002-A2 Ed. 07/11-d TREŚĆ 1 WPROWADZENIE 3 2 WSKAZANIA / PRZECIWWSKAZANIA 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia

Waldemar Machała. Wykład nr 3 Intensywna Terapia Waldemar Machała Intensywna Terapia. Ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe. Intensywna terapia w neurochirurgii. Wykład nr 3 Intensywna Terapia II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego.

Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Zagadnienia ogólne obrzęku limfatycznego 1. Definicje obrzęk limfatycznego. Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II

SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II SERIA BIBLIOTEKA NESTORA TOM II TOMASZ GRECZNER JAK DBAĆ O KONDYCJĘ? ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU 50+ Wrocław 2009 Zespół redakcyjny serii Biblioteka Nestora : Piotr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań

Inżynieria biomedyczna. Wybrane obszary zastosowań Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Inżynieria biomedyczna Wybrane obszary zastosowań

Bardziej szczegółowo

Zasady kodowania chorób i procedur medycznych

Zasady kodowania chorób i procedur medycznych Zasady kodowania chorób i procedur medycznych na podstawie podręcznika kodowania - Adam Kozierkiewicz I. Uwagi ogólne i definicje Podręcznik jest przeznaczony głównie dla osób kodujących rozpoznania w

Bardziej szczegółowo

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE

STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE STANOWISKA W SPRAWIE NOWEJ PROPOZYCJI FINANSOWANIA ZABIEGÓW KRĘGOSŁUPA W POLSCE Spis treści SPIS SKRÓTÓW... 3 1. CEL STANOWISKA... 5 2. PRZEWLEKŁY BÓL KRĘGOSŁUPA (CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW KRĘGOSŁUPA)...

Bardziej szczegółowo

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration

Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Orginal title Competency based Training in Intensive Care Medicine Syllabus Version 1.0, September 1, 2006 The CoBaTrICE Collaboration Polish Language version Program CoBaTrICE Program szkolenia specjalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences

Cervical spine injuries in victims of road accidents in cases evaluated in Department of Forensic Medicine, Poznan University of Medical Sciences Żaba Orzecznictwo C i wsp. Lekarskie Obrażenia 2010, kręgosłupa 7(2): 89-93 szyjnego ofiar wypadków drogowych na podstawie przypadków opiniowanych... 89 Obrażenia kręgosłupa szyjnego ofiar wypadków drogowych

Bardziej szczegółowo

MagnetON MAX MMEM-01

MagnetON MAX MMEM-01 MagnetON MAX MMEM-01 www.instytutvolla.pl, tel. 12-3070360, 3070502, 531408 833 Instytut Badawczo-Rozwojowy im. dr. R. Volla & Noma Medica Volla Warszawa, Kraków, Katowice, Kalisz, Rzeszów, Szczecin, Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Wiesław Guz 1,3, Anna Walawska 2, Antoni Samojedny 1,3, Radosław Ramotowski 1,3. w Rzeszowie

PRACE POGLĄDOWE. Wiesław Guz 1,3, Anna Walawska 2, Antoni Samojedny 1,3, Radosław Ramotowski 1,3. w Rzeszowie Wydawnictwo UR 2007 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2007, 2, 161 174 PRACE POGLĄDOWE Wiesław Guz 1,3, Anna Walawska 2, Antoni Samojedny 1,3, Radosław Ramotowski 1,3

Bardziej szczegółowo