Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo"

Transkrypt

1 Zestawienie wykonywanych procedur: ODDZIAŁ URAZOWO-ORTOPEDYCZNY L.p. Nazwa procedury 1 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego 2 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej 3 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo 4 5 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo 6 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu 7 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo 8 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu 9 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo 10 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona) 11 Uwolnienie kanału nadgarstka 12 Uwolnienie kanału stępu 13 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne 14 Inna plastyka nerwów 15 Operacje nerwów obwodowych - inne 16 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin) 17 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut) 18 Znieczulenie podpajęczynówkowe (do 2 godzin) 19 Drenaż jamy opłucnowej Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 22 Osteotomia klinowa - kość udowa 23 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 24 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne 25 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy 26 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce 27 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 28 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna 29 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa 30 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/ śródręcza 31 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka 32 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica) 34 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki) 35 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 36 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna 37 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa 38 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica 39 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica 42 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 43 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna 44 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa

2 45 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa 46 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna 49 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa 50 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna 51 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa 52 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica 53 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 54 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 55 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna 59 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa 60 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) 61 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica 62 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 63 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa 66 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica 67 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) 72 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna 73 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa 74 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki) 75 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica 76 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka 77 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 78 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) 79 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa 80 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 81 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna 82 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 83 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 84 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 85 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy) Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek) Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk) 86 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna 87 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa 88 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza

3 89 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki 90 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa 91 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa 92 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 93 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy) 94 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza 95 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki 96 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa 97 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna 98 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa 99 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza 100 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki 101 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa 102 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa 103 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga) 104 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy 105 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk) 106 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica) 107 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka) 108 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna 109 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa 110 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku 111 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia 112 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra 113 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu 114 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku 115 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia 116 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka 117 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca 118 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra 119 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki 120 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca 121 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica 122 Inna artrotomia - nadgarstek 123 Inna artrotomia - kolano 124 Inna artrotomia - kostka 125 Inna artrotomia - stopa i palce 126 Artrostomia - bark 127 Artroskopia - bark 128 Artroskopia - kolano 129 Artroskopia - kostka 130 Artroskopia - stopa i palce 131 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano 132 Uwolnienie stawu - bark 133 Uwolnienie stawu - ręka i palce 134 Uwolnienie stawu - kolano 135 Uwolnienie stawu - kostka 136 Uwolnienie stawu - stopa i palce 137 Uwolnienie więzadła - łokieć 138 Uwolnienie więzadła - nadgarstek 139 Uwolnienie więzadła - ręka i palce

4 140 Uwolnienie więzadła - kolano 141 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) 142 Synowiektomia - bark 143 Synowiektomia - kolano 144 Synowiektomia - kostka 145 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - miejsce nieokreślone 146 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark 147 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć 148 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce 149 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano 150 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka 151 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce 152 Inne wycięcie tkanek stawu - bark 153 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć 154 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce 155 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro 156 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano 157 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka 158 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce 159 Artrodeza stawu skokowego górnego 160 Artrodeza stopy - inna 161 Artrodeza międzypaliczkowa 162 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna 163 Plastyka stawu kolanowego - inna 164 Plastyka stawu skokowego - inna 165 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego 166 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego 167 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna 168 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego 169 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej 170 Pierwotna wymiana stawów stopy/ palców 171 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep 172 Operacja nawykowego zwichnięcia barku 173 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej 174 Artroplastyka stawu barkowego - inna 175 Aspiracja stawu 176 Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł 177 Szycie torebki stawowej/ więzadeł kończyny górnej 178 Szycie torebki stawowej/ więzadeł nogi - inne 179 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego 180 Zabieg naprawczy stawu - inny 181 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek) 182 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne 183 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena 184 Wycięcie powięzi ręki - inne 185 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne 186 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki 187 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne 188 Szycie ścięgna ręki - inne 189 Szycie mięśnia/ powięzi ręki 190 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki

5 191 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki 192 Plastyka ścięgna ręki - inna 193 Operacje plastyczne ręki - inne 194 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki 195 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne 196 Rozdzielenie mięśnia 197 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna 198 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki 199 Wycięcie cysty Bakera 200 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne 201 Odroczone szycie ścięgna 202 Operacja mankietu rotatorów 203 Szycie ścięgna - inne 204 Szycie mięśnia/ powięzi - inne 205 Wydłużenie ścięgna 206 Powtórne przytwierdzenie ścięgna 207 Powtórne przytwierdzenie mięśnia 208 Plastyka ścięgna Achillesa 209 Plastyka mięśnia czworogłowego 210 Plastyka ścięgna i mięśnia 211 Ufiksowanie ścięgna 212 Plastyka ścięgna 213 Uwolnienie zrostów mięśni/ ścięgien/ powięzi i kaletki 214 Operacje mięśni/ ścięgien/ powięzi/ kaletek - inne 215 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej 216 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie 217 Amputacja w zakresie stopy - inne 218 Powtórna amputacja kikuta 219 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego 220 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/ zginaczy palców ręki 221 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy 222 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji) 223 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej 224 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej 225 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej 226 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne 227 Rekonstrukcja/ plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna 228 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego 229 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 230 TK tętnic głowy i szyi 231 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego 232 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 233 TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego 234 Inne zdjęcie rentgenowskie czaszki 235 RTG czaszki w projekcji bocznej 236 RTG twarzoczaszki - przeglądowe 237 RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe 238 RTG czaszki - przeglądowe 239 Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego 240 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe 241 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe

6 242 Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego 243 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego 244 Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 245 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe 246 Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne 247 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego 248 RTG żeber 249 RTG mostka 250 RTG obojczyków 251 Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej 252 RTG klatki piersiowej 253 RTG płuc - inne 254 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego 255 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 256 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym 257 RTG miednicy - przeglądowe 258 Zdjęcie RTG kości barku i ramienia 259 Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia 260 Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni 261 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe 262 Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne 263 Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia 264 Zdjęcie RTG kostki/stopy 265 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe 266 TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego 267 TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego 268 Tomografia komputerowa - inne 269 TK tętnic kończyn 270 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego 271 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 272 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego 273 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 274 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego 275 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 276 Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym 277 USG kończyn górnych lub dolnych 278 RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 279 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego 280 Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, prostaty 281 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym 282 Porada lekarska, konsultacja, asysta 283 Konsultacja neurologiczna 284 Przerywany wyciąg układu szkieletowego 285 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną 286 Założenie innego unieruchomienia gipsowego 287 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 288 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych 289 Przetoczenie osocza - inne

7 Opracowanie: Kierownik Oddziału

00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu

00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu ICD9 kod Nazwa 00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu 00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu 00.855 Operacja stawu kolanowego -

Bardziej szczegółowo

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym Kod Proc. Nazwa procedury 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego 00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej SZPITAL POWIATOWY W ZA W I ERCIU ul. Miodowa 14, 42 400 Zawiercie tel. (0 32) 67-40-200 REGON: 276271110 NIP: 649-19-18-293 www.szpitalzawiercie.pl Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN-

Bardziej szczegółowo

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zakres usług świadczonych w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 1. Złamanie kręgosłupa KRĘGOSŁUP 2. Usunięcie zespolenia z kręgosłupa BARK I STAW ŁOKCIOWY 1. Artroskopowa dekompresja podbarkowa

Bardziej szczegółowo

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013

Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013 Procedury wykonywane w Oddziale Ortopedyczno - Urazowym 2012/2013 Kod Proc. Nazwa procedury 99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie 93.53 Założenie innego unieruchomienia gipsowego 93.57 Założenie

Bardziej szczegółowo

Cennik hospitalizacji 2014

Cennik hospitalizacji 2014 Cennik hospitalizacji 2014 Lp. Nazwa świadczenia Cena Uwagi Endoprotezoplastyki 1 Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego jednoprzedziałowa (o. II) 2 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego (o. II)

Bardziej szczegółowo

Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO

Procedury medyczne wg ICD-9 kwalifikujące do rehabilitacji ogólnoustrojowej po leczeniu operacyjnym ROO 00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego 00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki) 00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy

Bardziej szczegółowo

Podanie osocza bogatopłytkowego PRP (Arthrex) Podanie kwasu hialuronowego dostawowo (Monovisc, 4 ml)

Podanie osocza bogatopłytkowego PRP (Arthrex) Podanie kwasu hialuronowego dostawowo (Monovisc, 4 ml) CENNIK ORTOPEDIA Podanie osocza bogatopłytkowego PRP (Arthrex) Podanie kwasu hialuronowego dostawowo (Monovisc, 4 ml) Podanie kwasu hialuronowego dostawowo (Cingal, 4 ml) Podanie kwasu hialuronowego dostawowo

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ODDZIALE CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ Lp. Nazwa procedury Cena (PLN) 1 Endoprotezoplastyka pierwotna łokcia, barku, nadgarstka, stawu skokowo-goleniowego,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu

CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu CENNIK ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH *ostateczna cena brutto zależy od kosztu implantu Lp. Nazwa świadczenia Cena brutto [zł] KOLANO 1. Artroskopia lecznicza 3 300 2. Artroskopia diagnostyczna 2 400 3. Artroskopowe

Bardziej szczegółowo

7. Artroskopowa rekonstrukcja ACL+PCL podczas jednej

7. Artroskopowa rekonstrukcja ACL+PCL podczas jednej CENNIK - OBOWIĄZUJE OD 01.09.2010 Lp. Nazwa procedury Cena KOLANO 1. Artroskopia lecznicza 3300 PLN 2. Artroskopia diagnostyczna 2400 PLN 3. Artroskopowe szycie łąkotki 4500 PLN 4. Rekonstrukcja chrząstki

Bardziej szczegółowo

Konsultacja ortopedyczna Konsultacja ortopedyczna dziecięca Podanie czynników wzrostu PRP

Konsultacja ortopedyczna Konsultacja ortopedyczna dziecięca Podanie czynników wzrostu PRP Konsultacja ortopedyczna Konsultacja ortopedyczna dziecięca Podanie czynników wzrostu PRP Podanie komórek macierzystych Opatrunek unieruchamiający gips syntetyczny cena lub zakres cenowy Od 120 zł Od 120

Bardziej szczegółowo

Większość zabiegów prywatnych wykonywanych jest w oddziale operacyjnym Artromedical w Piotrkowie Trybunalskim lub w MegaMed

Większość zabiegów prywatnych wykonywanych jest w oddziale operacyjnym Artromedical w Piotrkowie Trybunalskim lub w MegaMed Zabiegi wykonywane przez nasz zespół mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) lub prywatnie przez pacjentów. Wykonywane w ten sposób operacje nie różnią się co do jakości, użytych implantów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Bark 1. Rozdział 2 Kość ramienna 73. Rozdział 3 Staw łokciowy 111. Słowo wstępne XXV

Spis treści. Rozdział 1 Bark 1. Rozdział 2 Kość ramienna 73. Rozdział 3 Staw łokciowy 111. Słowo wstępne XXV Spis treści Słowo wstępne XXV Rozdział 1 Bark 1 Dostęp przedni do obojczyka 2 Dostęp przedni do stawu ramiennego 4 Anatomia praktyczna dostępu przedniego do stawu ramiennego 17 Dostęp przednio-boczny do

Bardziej szczegółowo

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT

Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Cennik Badań Obrazowych Zakład Diagnostyki Obrazowej z Pracownią PET-CT Mammografia Mammografia jednej piersi 50 Mammografia obu piersi 100 Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) Pozytonowa Tomografia Emisyjna

Bardziej szczegółowo

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej

1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej 1. Zakład Radiologii z Pracownią Tomografii Komputerowej Lp. INDEKS NAZWA USŁUGI CENA 1 ZRTG-001 2 ZRTG-002 Komputerowa tomografia jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu Komputerowa tomografia jamy brzusznej

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA 10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 10.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 2 87.164 Rtg zatok nosa (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 3 87.165 Rtg nosa (1 projekcja) 25,00

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII CENNIK PODSTAWOWY PROCEDUR KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII Lp. Rodzaj badania Cena (PLN) A RTG 1 Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego - przełyk 100,00 zł 2 Badanie lekarskie: Seriogram

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Charakterystyka grupy H92 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Zarządzenia nr 71/DSOZ/2016 Prezesa NFZ, z dnia 30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1. Charakterystyka grupy H92 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Zarządzenia nr 71/DSOZ/2016 Prezesa NFZ, z dnia 30 czerwca 2016 r. Załącznik nr 1. Charakterystyka grupy H92 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Zarządzenia nr 71/DSOZ/2016 Prezesa NFZ, z dnia 30 czerwca 2016 r.) H92 Zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Kod usługi Nazwa usługi A01 ZABIEGI WEWNĄTRZCZASZKOWE Z POWODU POWAŻNEGO 5.51.01.0001001 URAZU

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.:

CENNIK. Świętokrzyska Warszawa. tel.: (22) tel.: Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA ŚWIADCZENIE MEDYCZNE SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA Wizyta Zabieg alergologiczny Zabieg dermatologiczny Zabieg ginekologiczny Alergolog Chirurg klatki piersiowej Chirurg naczyniowy Chirurg onkologiczny

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą 0/04/03/204 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.204 r. I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Cennik badań Badania RTG 1 Zdjęcia klatki piersiowej ( p-a lub boczne) 2 40,00 2 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - 30,00 3 Zdjęcie czaszki 2 40,00 4 Zdjęcie celowane siodełka

Bardziej szczegółowo

Wykaz wykonywanych procedur w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wykaz wykonywanych procedur w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. Kod Proc. Nazwa procedury 00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego 00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych 00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych 00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00

ZDJĘCIA KONWENCJONALNE. Rtg całego kręgosłupa (ap) 35,00. Rtg czaszki (ap+bok) 40,00. Rtg jamy brzusznej (ap) 40,00. Rtg klatki piersiowej (pa) 35,00 Obowiązuje od 02.01.2018 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ Lp. Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rtg całego kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje Konsultacja chirurgiczna z USG. Konsultacja w zakresie chirurgii ręki. Konsultacja w zakresie chirurgii plastycznej

Konsultacje Konsultacja chirurgiczna z USG. Konsultacja w zakresie chirurgii ręki. Konsultacja w zakresie chirurgii plastycznej Cennik konsultacji i zabiegów Konsultacje Konsultacja chirurgiczna Konsultacje Konsultacja chirurgiczna z USG 200 zł Konsultacja w zakresie chirurgii ręki Konsultacja w zakresie chirurgii plastycznej Konsultacja

Bardziej szczegółowo

Cena brutto w zł RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) Rtg nosa (1 projekcja) Rodzaj usługi

Cena brutto w zł RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) Rtg nosa (1 projekcja) Rodzaj usługi Zarz. Dyr. SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie nr 9 z dnia 15 stycznia 2019 roku 4. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 4.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 2 87.164 Rtg zatok nosa (1

Bardziej szczegółowo

Cennik procedur wykonywanych w NZOZ Ortopedicum

Cennik procedur wykonywanych w NZOZ Ortopedicum ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Porządkowego NZOZ ORTOPEDICUM z dnia 21 marca 2012 Cennik procedur wykonywanych w NZOZ Ortopedicum (w PLN) obowiązujący od 21.03.2012. Poniższe ceny zawierają pełny koszt usługi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE

Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej r. Dział pierwszy - ŚWIADCZENIA I USŁUGI RADIODIAGNOSTYCZNE Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej 10.10.2018 r. Rozdział I - BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI 1. Rtg czaszki (AP+bok) 40,00 zł 2. Rtg czaszki (dodatkowa projekcja) 20,00 zł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAGADNIENIA OGÓLNE TECHNIKA

SPIS TREŚCI ZAGADNIENIA OGÓLNE TECHNIKA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE TECHNIKA 1 Pobieranie przeszczepu z kości piszczelowej, strzałkowej i biodrowej 1 Andrew H. Crenshaw, Jr., CZĘŚĆ II ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO TECHNIKA 2 Całkowita

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 5 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2016 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI AMBULATORYJNE

ZABIEGI AMBULATORYJNE Strona: 1 z 6 ZABIEGI AMBULATORYJNE Lp Rodzaj zabiegu Cena 1 Konsultacja chirurgiczna 120 2 Konsultacja ortopedyczna 120 3 Konsultacja neurochirurgiczna 150 4 Konsultacja lekarz medycyny pracy 100 5 Wizyta

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych w II Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK Nr 1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2018 Dyrektora SPSK Nr 1 w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2018r. Załącznik Nr 31 do Regulaminu Organizacyjnego SPSK Nr 1 w Lublinie CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH wykonywanych

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2014 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2014 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 02.12.2013r. Strona 1 z 8 3. DIAGNOSTYCZNE BADANIA RADIOLOGICZNE Lp. ID procedury Nazwa Nazwa długa

Bardziej szczegółowo

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł

BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Rodzaj badania cena brutto 49,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 45,00 zł 44,00 zł 58,00 zł BADANIA OBRAZOWE - komercyjne RENTGENODIAGNOSTYKA KLASYCZNA (RTG) Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Zdjęcia czynnościowe kręgosłupa szyjnego Zdjęcia dłoni w 2 projekcjach Zdjęcia porównawcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY Kod ICD-9 Nazwa wg ICD-9 Cena CHIRURGIA OGÓLNA 38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków 1300 38.594 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej

Bardziej szczegółowo

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia r.

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia r. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia 06. 11. 2018 r. L.p. Usługa Cena w złotych 1. Pobyt w oddziale 140 zł/doba 2. Świadczenia w oddziale chirurgicznym Wg indywidualnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Lp. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I RADIOLOGII INTERWENCYJNEJ NA ROK 2017 Nazwa usługi ZDJĘCIA KONWENCJONALNE Cena w PLN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bardziej szczegółowo

Cennik procedur wykonywanych w Ortopedicum sp. z o.o.

Cennik procedur wykonywanych w Ortopedicum sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego podmiotu leczniczego ORTOPEDICUM sp. z o.o. z dnia 23 maja 2012 r. Cennik procedur wykonywanych w Ortopedicum sp. z o.o.(w PLN) obowiązujący od 19.05.2014 r.

Bardziej szczegółowo

06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)

06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata) ICD9 kod nazwa 06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata) 06.22 Wycięcie połowy tarczycy 06.399 Inna częściowa tyroidektomia 06.4 Całkowita resekcja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, Lublin, tel.: , fax: CENNIK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, tel.: 81 724 42 26, fax: 81 747 57 10 2.2 CENNIK DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2018 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia cena uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/Jednostka Cennik na rok 2016 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA WIZYTA Alergolog Chirurg klatki piersiowej Chirurg naczyniowy Chirurg onkologiczny Choroby zakaźne Dermatolog Diabetolog Endokrynolog Gastroenterolog Hematolog Nefrolog Neurochirurg Neurolog Onkolog Ortopeda

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI AMBULATORYJNE

ZABIEGI AMBULATORYJNE Strona: 1 z 6 ZABIEGI AMBULATORYJNE Lp Rodzaj zabiegu Cena 1 Konsultacja chirurgiczna 120 2 Konsultacja ortopedyczna 120 3 Konsultacja neurochirurgiczna 150 4 Konsultacja lekarz medycyny pracy 100 5 Wizyta

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie ortopedyczne

Zaopatrzenie ortopedyczne Zaopatrzenie ortopedyczne ZAOPATRZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ Sprężynowa szyna odwodząca staw ramienny (szyna podpiera staw ramienny wraz z ramieniem i ręką) Wskazania W ostrych zespołach bólowych i urazach barku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni

Spis treści. Wstęp. I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P. Określenie orientacyjne w przestrzeni Wstęp 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego 9 Okolice ciata ludzkiego Układy narządów *P Określenie orientacyjne w przestrzeni Płaszczyzny ciała Osie ciała II. Układ bierny i czynny ruchu (osteologia, syndesmołogia,

Bardziej szczegółowo

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika 19 oraz Kopernika 17 (II Pracownia RTG)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 1. Centrum Medyczne Magnetica prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 2. Zakres udzielanych

Bardziej szczegółowo

7. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

7. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY lp. kod procedury 1 89.00 2-7. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Rodzaj usługi Porada lekarska, badanie lekarskie / konsultacja/ konsultacje specjalistyczne - każda diagnostyka laboratoryjna, diagnostyka obrazowa

Bardziej szczegółowo

Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Procedury wykonywane w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Kod Proc. Nazwa procedury 01.243 Trepanacja czaszki 01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego 01.247 Kraniotomia z usunięciem

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH NA 2019 ROK

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH NA 2019 ROK 1 USG tarczycy 60,00 2 USG piersi 90,00 3 USG worka mosznowego 70,00 4 USG dołów pachowych, nad i podobojczykowych 60,00 5 USG jam opłucnych i worka osierdziowego 60,00 6 USG blizn pooperacyjnych 60,00

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI AMBULATORYJNE

ZABIEGI AMBULATORYJNE Strona: 1 z 6 ZABIEGI AMBULATORYJNE Lp Rodzaj zabiegu Cena 1 Konsultacja chirurgiczna 2 Konsultacja ortopedyczna 3 Konsultacja neurochirurgiczna 180 4 Wizyta kontrolna 80 5 Konsultacja lekarz medycyny

Bardziej szczegółowo

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka

Osoby nieuprawnione. l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia. Uwagi Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Placówka Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Charakterystyka JGP

Załącznik nr 1. Charakterystyka JGP Załącznik nr 1. Charakterystyka JGP H21 Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących wymagane wskazanie procedury z listy procedur H21, procedury z listy dodatkowej H6, procedury z listy procedur

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, PRACOWNIA RTG PRZYCHODNIA LEKARSKA UL. SOCZI 1 CENA. KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, PRACOWNIA RTG PRZYCHODNIA LEKARSKA UL. SOCZI 1 CENA. KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa CENNIK USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, PRACOWNIA RTG PRZYCHODNIA LEKARSKA UL. SOCZI 1 CENA KOD Opis świadczenia Nazwa systemowa BADANIA: OPIS + PŁYTA CD VAT 2200 zęby RTG zęby 20,00 zł zw 2201

Bardziej szczegółowo

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN

LP. NAZWA BADANIA CENA W PLN SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ CENNIK ZEWNĘTRZNY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE. Dobieranie szkieł kontaktowych. Wstrzyknięcie podspojówkowe. Zabiegi na przewodach łzowych

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI LEKARSKIE I PIELĘGNIARSKIE. Dobieranie szkieł kontaktowych. Wstrzyknięcie podspojówkowe. Zabiegi na przewodach łzowych Badanie pola widzenia Badanie refrakcji okulistyczny Gonioskopia Tonografia Dobieranie szkieł kontaktowych Elektroretinografia Badanie GDx Wstrzyknięcie podspojówkowe i na przewodach łzowych Usunięcie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. (089) 539-88-33 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 14:00. Tel. (089) 539-88-30 Wykonywanie zdjęć RTG od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Cennik opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Część I. Zabiegi Rehabilitacyjne Lp. Określenie zabiegu/świadczenia Strona 1 z 6 Cena ( w zł) 1. Laseroterapia

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa

CENNIK BADAŃ RTG. Głowa CENNIK BADAŃ RTG Cennik obowiązuje od 01.01.2015 r. RTG czaszki: tylny dół RTG czaszki: AP / boczne (1 projekcja) RTG czaszki: AP + bok i tylny dół RTG czaszki: PA + boczne RTG podstawy czaszki RTG siodełka

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Obowiązuje od dnia 01 maja 2014 roku Część II - Ceny świadczeń medycznych i usług diagnostyki obrazowej CENNIKA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNICY

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Lp. Zakres badań Jm Cena brutto BADANIA USG ZDJĘCIA RTG

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Lp. Zakres badań Jm Cena brutto BADANIA USG ZDJĘCIA RTG załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2019 z dnia 18.03.2019 r. CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE Lp.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/2016 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 19 lipca 2016 r. Komercyjny cennik usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego

Rozdział 3. Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych. Operacja stawu skokowo-goleniowego 37 Rozdział 3 Zabiegi wykonywane w przypadku uszkodzeń stawów W TYM ROZDZIALE: Rodzaje zabiegów ortopedycznych Operacja stawu skokowo-goleniowego Operacja łokcia Operacja biodra Operacja kolana 38 Rozdział

Bardziej szczegółowo

EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE

EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE CENTRUM CHIRURGII KRÓTKOTERMINOWEJ EPIONE CENNIK Obowiązuje od 01.04.2017 1/6 W cenie zabiegów uwzględniono: konsultację przed zabiegiem; badania laboratoryjne wymagane przed zabiegiem; zabieg operacyjny;

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU EDU PLUS Załącznik nr I. USZKODZENIA GŁOWY. ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY CZASZKI. ZŁAMANIE KOŚCI PODSTAWY CZASZKI 0 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH) RANY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY 4. USZKODZENIA POWŁOK

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 50/15 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2015 roku Wysokość opłat za udzielane świadczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.)

Cennik badań obrazowych. (obowiązuje od 1 styczna 2016 r.) UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE 30-663 KRAKÓW, ul. Wielicka 265 tel. 12-658-20-11, fax 12-658-10-81 DZIAŁ USŁUG ODPŁATNYCH tel. 12-658-20-11 wew. 1176; tel./fax 12-657-37-12 Cennik badań obrazowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem

CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem CENNIK RTG L.p. NAZWA BADANIA Cena z opisem 1 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa) 35 2 Zdjęcie RTG czaszki (bok) 35 3 Zdjęcie RTG czaszki (ap/pa+ bok) 45 4 Zdjęcie twarzoczaszki (pa) 35 5 Zdjęcie twarzoczaszki

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł

Lp. Nazwa usługi Cena PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI. 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł. 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI 1/6 1. Zdjęcie klatki piersiowej 1x P-A 40zł 2. Zdjęcie klatki piersiowej 2x P-A, Bok 50zł 3. Zdjęcie ze środkiem kontrastowym 2x P-A, Bok 60zł 4. Zdjęcie u dzieci do lat

Bardziej szczegółowo

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER

ZOFIA IGNASIAK WYDANIE II ELSEYIER URBAN&PARTNER ZOFIA IGNASIAK ELSEYIER URBAN&PARTNER WYDANIE II Zofia Ignasiak Anatomia układu ruchu Wydanie II Elsevier Urban & Partner Wrocław \ Spis treści J Wstęp... I. Plan budowy ciała ludzkiego... Okolice ciała

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY

CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY CENNIK USŁUG Centrum Zdrowia SALUS ODDZIAŁ SZPITALNY Kod ICD-9 Nazwa wg ICD-9 Cena CHIRURGIA OGÓLNA 38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków 1300 38.594 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej

Bardziej szczegółowo

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1)

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1) Sprawdzian a Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów Ocena Test podsumowujący dział X Ruch Masz przed sobą test składający się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Bardziej szczegółowo

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena

CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str L.p. Rodzaj usługi Cena CENNIK SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO S.A. Str. 23 28 Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego L.p. Rodzaj usługi Cena Badania radiologiczne 1. Cystografia 80 2. Czaszki ( 2 projekcje) 60 3.

Bardziej szczegółowo

Spis Tabel i rycin. Spis tabel

Spis Tabel i rycin. Spis tabel Spis Tabel i rycin Spis tabel 1. Podział stawów ze względu na ilość osi ruchów i ukształtowanie powierzchni stawowych. 20 2. Nazwy ruchów w stawach człowieka w pozycji anatomicznej..... 21 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia:

CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: CO OFERUJE OPCJA OCHRONA? RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 8 Opcja Ochrona obejmuje następujące świadczenia: 1) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100%

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

RTG czaszki z opisem. RTG kręgosłupa z opisem

RTG czaszki z opisem. RTG kręgosłupa z opisem RTG czaszki z opisem Rtg zęba 17 Rtg nosa 27 Rtg żuchwy P-A 43 Rtg żuchwy skośne 43 Rtg żuchwy P-A +skośne 43 Rtg stawu skroniowo żuchwowego 43 Rtg obu stawów skroniowo-żuchwowych 43 Rtg krtani 43 Rtg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 38/2014 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 09 października 2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 38/2014 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 09 października 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 38/2014 Prezesa Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. z dnia 09 października 2014 r. Komercyjny cennik usług medycznych świadczonych przez Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego

57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego ICD9 kod Nazwa 03.31 Nakłucie lędźwiowe 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego 100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej 23.0103 Porada lekarska 23.0105 Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia r.

Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia r. Cennik usług medycznych dla pacjentów komercyjnych Obowiązuje od dnia 09.03.2018 r. L.p. Usługa Cena 1. Oddział Chorób Wewnętrznych 120 zł/doba 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 120 zł/ doba 3. Oddział Pediatryczny

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RADIOLOGII. Nazwa procedury

ZAKŁAD RADIOLOGII. Nazwa procedury CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII (Obowiązuje od 1.08.2014r.) Pracownie Radiologii Nazwa procedury jednostkowa 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 68,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa, MRI, pozostałe

Tomografia komputerowa, MRI, pozostałe Tomografia komputerowa, MRI, pozostałe Usługa Cena Rabat w wysokości 5% na wszystkie usługi z tego cennika przysługuje pacjentom korzystającym z konsultacji specjalistycznych w CliniCare. W ten sposób

Bardziej szczegółowo