Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym"

Transkrypt

1 Informacje przestrzenne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym Czy JST mogą racjonalnie funkcjonować bez korzystania z zasobów informacji przestrzennych? dr Jan Maciej Czajkowski

2 Informacja przestrzenna kilka podstawowych pojęć GIS SIP SIT => SYSTEMY Dane przestrzenne - Dane rastrowe (skany map ewidencyjnych i topograficznych, zobrazowania lotnicze i satelitarne) - Dane wektorowe (rodzaje), punkty adresowe - Geokodowanie - Odwzorowania, historia, stan na dziś, problemy Bazy atrybutów obiektów przestrzennych - atrybuty obiektów wektorowych - atrybuty obiektów rastrowych - dane z GUS (BDR, spis powszechny, BDL nowość???) - TERYT (GUS GUGiK?) Bazy metadanych

3 Informacja przestrzenna własność i jakość danych Systemy GIS a dane przestrzenne. Składniki kosztów budowy i eksploatacji GIS GIS lokalny czy usługa zewnętrzna, Cloud Comp? Czyje powinny być dane? Różne źródła. Maksymalizacja obszaru domeny publicznej dla IP. Aktualizacja danych, problemy, rozwiązania. Jakość danych przestrzennych, aspekty Dokładność (minimalna wystarczająca) Precyzja (dane rastrowe, zależnie od potrzeb) Aktualność (maksymalna) Kompletność (odpowiadająca potrzebom, 100% vs stat.) Metadane (kompletne, jeden standard europejski)

4 INSPIRE Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji; aby było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne; aby dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; aby łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania.

5 INSPIRE - monitorowanie Monitorowanie istnienia metadanych Monitorowanie zgodności metadanych MONITOROWANIE WDRAŻANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH INTEROPERACYJNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Monitorowanie zasięgu geograficznego zbiorów danych przestrzennych Monitorowanie zgodności zbiorów danych przestrzennych Monitorowanie dostępności metadanych w ramach usług wyszukiwania MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH W RAMACH USŁUG PRZEGLĄDANIA I POBIERANIA MONITOROWANIE UDOSTĘPNIANIA Monitorowanie użytkowania usług sieciowych Monitorowanie zgodności usług sieciowych KOORDYNACJA I ZAPEWNIENIE JAKOŚCI Korzystanie z infrastruktury informacji przestrzennej ROZWIĄZANIA SŁUŻĄCE WSPÓLNEMU KORZYSTANIU Z DANYCH

6 Dane przestrzenne udostępnianie w innych krajach USA zapis w konstytucji, wszystkie dane publiczne - skany map średnio i małoskalowych - dane wektorowe, wszystkie skale, infrastruktura - CENSUS DATA, dane subgminne UK decyzja rządu z 2010 roku, udostępnienie wielu danych nieodpłatnie - strona główna: - przykłady efektów finansowych wykorzystania IP w JST: UE różne rozwiązania

7 Komórki organizacyjne urzędów JST Wydział budżetu i finansów przykład MNPP Wydział urbanistyki i architektury Wydział geodezji Wydział gospodarowania majątkiem Wydział inwestycji Wydział gospodarki komunalnej Wydział ochrony środowiska Wydział budynków i lokali Wydział komunikacji Wydział edukacji Wydział spraw społecznych Wydział zarządzania kryzysowego Wydział społeczeństwa informacyjnego

8 Podstawowe kompetencje JST bazujące na danych przestrzennych planowanie lokalne (plany, studia uwarunkowań i kier. z.p., strategie rozwoju przestrzennego, koncepcje i opracowania urbanistyczne), 3D ocena skutków wprowadzenia planu lokalnego, renta planistyczna ochrona środowiska (ewidencje ustawowe parki, pomniki przyrody,..., informacja o stanie środowiska,...), 3D inne ewidencje (zabytki, pomniki, obiekty turystyczne,...) gospodarowanie majątkiem JST (nieruchomości) gospodarka zasobem mieszkaniowym (budynki, lokale) inwestycje miejskie (warianty wyboru, przygotowywanie, oferty, analizy biznesowe) podatki lokalne (rolny, leśny, od nieruchomości) strefowanie nieruchomości - perspektywy opłaty adiacenckie

9 Podstawowe kompetencje JST bazujące na danych przestrzennych budowa i utrzymanie infrastruktury miejskiej - kanalizacja grawitacyjna, 3D - sieci wodociągowe - sieci ciepłownicze - drogi na terenie JST, 3D - sieci teleinformatyczne kablowe - sieci Wi-Fi transport lokalny i regionalny (autobusy, tramwaje, TAXI) ścieżki rowerowe, 3D turystyka, 3D optymalizacja tras przejazdu, 3D optymalizacja sieci placówek edukacyjnych

10 Podstawowe kompetencje JST bazujące na danych przestrzennych systemy CRM w administracji lokalnej i regionalnej - analiza zdarzeń (kontaktów z klientami ) - predykcja dużych zagrożeń (lokalizacja) - dane do planowania i strategii dla JST - dane do optymalizacji usług publicznych bezpieczeństwo na terenie JST, zarządzanie kryzysowe, 3D systemy prognozowania zagrożeń powodziowych, 3D monitoring zagrożeń rejestracja zdarzeń analizy analizy demograficzne wewnątrz JST, punkty adresowe właściwe gospodarowanie zasobami lokalowymi obwody wyborcze, delimitacja analizy wyborcze

11 Nie tylko ewidencje analizy przestrzenne jako narzędzie dla wspierania procesów decyzyjnych - przykład racjonalizacji procesu tworzenia lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego - przykład optymalizacji tras przejazdów autobusów w oparciu o dane demograficzne oraz lokalizację szkół, przedszkoli i obiektów handlowo usługowych - przygotowanie strategii energetycznej Miasta w oparciu o dane demograficzne i lokalizację budynków mieszkalnych oraz obiektów handlowych, usługowych i przemysłowych - przykład polityki gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych i powiatowych w oparciu o dane ewidencyjne oraz rejestr cen i wartości - przykład analiz 3D dot. prognoz powodziowych (tereny zalewowe, działania prewencyjne, natychmiastowa analiza zagrożeń z dokładnym określeniem zagrożonych obszarów z dokładnością do pojedynczych budynków opracowania dokumentacyjno - kartograficzne (plany lokalne, studium uwarunkowań, stan środowiska, komunikacj ai transport publiczny, Atlas Łodzi)

12 Czy to się opłaca? efekty niewymierne (jakość usług, szybkość obsługi, efekty społeczne GIS w Internecie, wielowarstwowa interaktywna informacja o JST, poprawa bezpieczeństwa, wygody i satysfakcji mieszkańców) efekty niewymierne (większy komfort pracy w Urzędzie, szybki dostęp do danych przestrzennych, szerokie możliwości analityczne, w tym przestrzenne analizy korelacyjne, predykcja zjawisk w przestrzeni JST, skuteczniejsze i racjonalniejsze prace planistyczne) efekty wymierne (uszczelnienie systemu podatków nieruchomościowych, optymalizacja tras transportu publicznego, optymalizacja struktury sieci jednostek edukacyjnych, racjonalizacja gospodarowania majątkiem JST, strefowanie nieruchomości na terenie JST) Case study: Miasto Rybnik

13 Jak się bardziej opłaca? Klasyczne technologicznie systemy GIS (większe JST: województwa, MNPP, duże miasta) Specyfika i potrzeby mniejszych JST (powiaty, małe gminy) Powiatowy czy wojewódzki GIS na potrzeby gmin? Kompletne systemy IP czy dostarczanie zamówionych, tematycznie określonych warstw informacyjnych (budowa systemu czy zamawianie usługi?) Porównanie obu rozwiązań, możliwości analiz, koszt danych przestrzennych Cloud Computing jako perspektywiczna technologia dla standardowych masowych usług udostępniania IP w podstawowych obszarach Rozwiązania pod potrzeby doraźne

14 Konkluzje Praktycznie wszystkie kompetencje większości JST wiążą się z wykorzystywaniem IP Zarządzanie konkretną JST to zarządzanie przestrzenią tej jednostki i jej zmianami Dla racjonalnego podejmowania decyzji przez organy JST niezbędna jest wielopłaszczyznowa wiedza o przestrzeni i korelacjach przestrzennych analizowanych zjawisk takie możliwości dają WYŁĄCZNIE bazy IP i systemy GIS Wyłącznie aktualizowane na bieżąco i wyposażone w odpowiedni zestaw metadanych bazy IP są przydatne dla użytkowników Konieczny jest rozwój wszelkich rozwiązań, które udostępniają ON LINE w możliwie dużym zakresie tematycznym IP mieszkańcom (przez Internet) Wdrożenie INSPIRE powinno skutkować znaczącym zwiększeniem dostępności wszystkich podmiotów do IP

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

WSTĘP. Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) 3 WSTĘP Nazwa projektu: Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) Cel projektu ISOK ma na celu optymalizację gromadzenia informacji o zagrożeniach. Będzie profesjonalnym

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

przestrzenny wymiar informacji

przestrzenny wymiar informacji przestrzenny wymiar informacji Kim jesteśmy Od 1996 roku realizujemy w Polsce i za granicą projekty informatyczne związane z informacją przestrzenną. Wdrażamy kompleksowe, skuteczne i perspektywiczne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo