GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka"

Transkrypt

1 STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz Dygaszewicz (GUS)

2 Plan prezentacji Kilka słów wstępu Praca dyplomowa Wykonanie projektu dyplomowego a) Źródła danych b) Wykonanie operatu przestrzennego gminy Lesznowola dla potrzeb statystyki publicznej c) Przykładowe wizualizacje danych Podsumowanie

3 Punkt wyjścia dane związane z lokalizacją obiektów geograficznych GIS Obiekty opisane: - Danymi definiującymi ich kształt i położenie w przestrzeni geograficznej - Danymi opisowymi definiującymi cechy ilościowe i jakościowe Obraz rzeczywistości Informacja użyteczna do zarządzania przestrzenią geograficzną GIS system służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych przestrzennych

4 ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej gromadzonej na różnych szczeblach, w różnych sektorach gospodarczych bogatsze i szybsze prezentowanie danych oraz analiza zjawisk społeczno-gospodarczych = pełniejsze wykorzystanie informacji przestrzennej Statystyka Publiczna cenne źródło danych posiadających lokalizację przestrzenną

5 Spisy powszechne badania statystyczne pełne Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) Powszechny Spis Rolny (PSR) elektronizacja spisów redukcja kosztów realizacyjnych zastosowanie narzędzi GIS utworzenie bazy danych przestrzennych umożliwiającej dokonywanie analiz geostatystycznych różnych zjawisk sięgnięcie do rejestrów administracyjnych elastyczne grupowanie danych zbieranych w spisach zmniejszenie obciążenia obywateli obowiązkiem spisowym

6 Praca dyplomowa Cel: Przygotowanie operatu przestrzennego dla wybranej gminy woj. mazowieckiego na potrzeby statystyki publicznej Treść pracy: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań historia, cele, problematyka, rozwiązania metodologiczne GIS w statystyce publicznej Przygotowanie operatu przestrzennego dla gminy Lesznowola

7 Wykonanie projektu dyplomowego

8 Źródła danych Dane wektorowe Państwowy Rejestr Granic część opisowa część graficzna

9 Źródła danych Dane wektorowe Ewidencja Gruntów i Budynków (I) Obręby geodezyjne

10 Źródła danych Dane wektorowe Ewidencja Gruntów i Budynków (II) Działki ewidencyjne wraz z ich numeracją...

11 Źródła danych Dane wektorowe Ewidencja Gruntów i Budynków (III)... oraz adresami i konturami wybranych budynków położonych na tych działkach

12 Źródła danych Dane wektorowe Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)

13 Źródła danych Dane rastrowe Ortofotomapa (0,5m 0,5m)

14 Źródła danych Dane rastrowe zeskanowane mapy statystyczne

15 Źródła danych: Pozostałe Wykaz Rejonów Statystycznych i Obwodów Spisowych Zawiadomienia o nadaniu numeracji nieruchomości...

16 Wykonanie operatu przestrzennego dla gminy wiejskiej Lesznowola (pow. piaseczyński, woj. mazowieckie) Symbol TERYT:

17 Geobazy Dane źródłowe (geobaza plikowa _DATA) Podział terytorialny kraju (PRG/TERC) Dane z EGiB Dane z BDOT Ortofotomapa Rastry map statystycznych Dane z rejestru TERYT (geobaza osobista _STAT) Rejony statystyczne (BREC) Obwody spisowe (BREC) Sieć ulic (ULIC) Punkty adresowe (NOBC)

18 Obróbka graficzna i kalibracja rastrów map statystycznych

19 Obróbka danych z BDOT

20 Przygotowanie części opisowej danych EGiB usunięcie atrybutów generujących błędy krytyczne w bazie; EGiB, BDOT stworzenie tabel z danymi, które zostaną zaimplementowane do domen w bazach wynikowych; stworzenie szkieletów tabel do bazy operacyjnej _STAT;...

21 Implementacja danych źródłowych do geobazy _DATA Dane z BDOT Dane z EGiB Ortofotomapy Dane z PRG Rastry map statystycznych

22 Wykonanie brakujących elementów składowych geobazy operacyjnej _STAT Wektoryzacja granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych Warstwa obrębów geodezyjnych Warstwa obwodów spisowych

23 Wprowadzenie GIS => zmniejszenie liczby rozbieżności dotychczas niemożliwych do wychwycenia Weryfikacja poprawności przebiegu granic obwodów spisowych

24 Warstwa obwodów spisowych DataManagementTools/Generalization/Dissolve Warstwa rejonów statystycznych

25 Stworzenie warstwy ulic (wektoryzacja ulic)

26 Wykonanie warstwy punktów adresowych (I) Analiza dostępnych źródeł danych...

27 Wykonanie warstwy punktów adresowych (II)... i stworzenie wektorowej warstwy punktów adresowych.

28 Złączenia przestrzenne Kalkulator pól Wartości domyślne... Wprowadzenie wartości atrybutów dla obiektów w utworzonych warstwach

29 Postać końcowa geobazy _STAT Podział statystyczny Punkty adresowe Sieć ulic Dane tabelaryczne

30 Przykładowe wizualizacje (I)

31 Przykładowe wizualizacje (II)

32 Przykładowe wizualizacje (III)

33 Przykładowe wizualizacje (IV)

34 Podsumowanie GIS w statystyce publicznej Jednoznaczna identyfikacja przestrzenna obiektów bazy NOBC* Zmiana przyporządkowania danych zbieranych przez służby statystyki publicznej z obszarowego (rejony statystyczne i obwody spisowe) na punktowe (punkty adresowe) Realizacja założeń dyrektywy INSPIRE Ułatwienie prac związanych z aktualizacją podziału statystycznego kraju oraz jego dokumentacji kartograficznej Eliminacja znacznej liczby rozbieżności, niejasności, błędów *NOBC system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań; składowa rejestru TERYT

35 Podsumowanie GIS w statystyce publicznej Dostępne numeryczne źródła danych w skali kraju są niepełne, częściowo nieaktualne oraz często niespójne Do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej niezbędna jest chęć zdobywania nowej wiedzy przez ludzi pracujących w danym przedsiębiorstwie; bez ludzi nie można stworzyć SIP Poprawne wykonanie operatu przestrzennego nawet dla najmniejszej jednostki podziału terytorialnego wymaga czasu Przygotowanie SIP wymaga czasu

36 Dziękuję za uwagę

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011

Badanie pełne: JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 JAK SIĘ ROBI SPISY? METODOLOGIA NSP 2011 NSP 2011 przeprowadza się jako badanie pełne oraz jako badanie reprezentacyjne. Badanie pełne Badanie pełne dotyczy populacji ludności oraz mieszkań i realizowane

Bardziej szczegółowo

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6

Część I. Przepisy ogólne... 6. 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP 2011... 6 2 SPIS TREŚCI Część I. Przepisy ogólne... 6 1. Podstawa prawna i postanowienia wstępne do NSP... 6 2. Cel, termin, zakres, forma i metody realizacji NSP... 12 3. Tajemnica statystyczna i ochrona danych

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ PLAN OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA PROJEKT SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Maciej Szneidrowski

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Graficzna prezentacja danych statystycznych Wykresy, mapy, GIS WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji Główny Urząd Statystyczny Departament Badań Regionalnych i Środowiska Zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 Kraków 2012 Opracowania publikacji Urząd Statystyczny w Krakowie Autorzy opracowania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Informatycznego i platformy GIS na podstawie doświadczeń MODGiK w Łodzi

Rozbudowa Systemu Informatycznego i platformy GIS na podstawie doświadczeń MODGiK w Łodzi KONFERENCJA Administracja publiczna a ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej obowiązki, wymagania, korzyści Targi Wiedzy i Rozwiązań Geoinformacyjnych Kielce 13-14 października 2011 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko

Daniel Koźmiński Izabela Moskalska Iwona Sońta Grzegorz Stępień. Daniel Koźmiński. Weronika Kloc-Nowak. Lidia Motrenko WARSZAWA 2014 Opracowanie publikacji pod kierunkiem URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Agnieszki Ajdyn Autorzy opracowania: Graficzne wykonanie wykresów Daniel Koźmiński

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo