Oracle Information Rights Management (IRM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Information Rights Management (IRM)"

Transkrypt

1 XVI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2010 Oracle Information Rights Management (IRM) Paweł Chomicz Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A. Abstrakt. Znaczna część informacji każdej Organizacji to informacje poufne i potencjalnie cenne, co oznacza, że jeśli dostęp do nich uzyskają osoby niepowołane, może dojść do znacznego zagrożenia bezpieczeństwa. Aby temu zapobiec, przedsiębiorstwa muszą: zachować kontrolę nad informacjami poufnymi, nawet jeśli zostały one udostępnione innym; śledzić dokumenty i wiadomości przekazywane do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych; zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do informacji, ich edycji i pobieraniu ich części; cofać prawa dostępu w przypadku zmiany relacji biznesowych, spodziewanego procesu sądowego lub gdy należy zmienić reguły zachowywania informacji. Rozwiązanie Oracle Information Rights Management, znane poprzednio pod nazwą SealedMedia E DRM, umożliwia przedsiębiorstwom spełnianie wszystkich tych zaleceń poprzez stosowanie szyfrowania dokumentów i wiadomości w celu ich opieczętowania, kojarząc je z określoną regułą i wprowadzając podpis cyfrowy zapewniający ochronę przed sfałszowaniem. W 2009 roku autor prezentował wersję 10g opartą o środowisko MS Windows Server Aktualnie prezentowana jest wersja 11g zintegrowana z WebLogic. Autor w ciągu ostatniego roku wykonał kilka rozwiązań pilotażowych np. w Centrum Informatyki Grupy PZU. Poprowadził również kilkanaście prezentacji np. dla Narodowego Banku Polskiego. Obecny referat prezentuje doświadczenia autora. W trakcie referatu uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z ochroną informacji zwłaszcza w kontekście zachowań użytkowników i rozwoju technologii oraz norm PN-ISO/ICE27001:2007 i PN ISO/IEC Zostanie przedstawiona filozofia i architektura Oracle Information Rights Management. Zaprezentowane zostanie zarządzanie kontekstami, użytkownikami, grupami, rolami i uprawnieniami oraz monitorowanie aktywności użytkowników. Pokrótce zostanie omówiona kastomizacja i rozbudowa Information Rights Management. Informacja o autorze. Autor w latach prowadził szkolenia IT oraz szkolenia dla trenerów. W latach zbudował i prowadził zespół Oracle w Altkom Akademii. W latach zbudował i prowadził Zespół Aplikacji Oracle w Matrix.pl. Aktualnie jest Dyrektorem Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A.

2

3 Oracle Information Rights Management (IRM) Opis funkcjonalny modułów oprogramowania Z uwagi na swobodny przepływ informacji między instytucjami i przedsiębiorstwami a ich pracownikami, kontrahentami, partnerami, klientami, księgowymi, radcami prawnymi itd. coraz trudniej jest dbać o to, aby informacje poufne nie wpadły w niepowołane ręce. Całość obiegu i przechowywania dokumentów we współczesnych instytucjach i przedsiębiorstwach oparta jest o systemy plikowe i pocztę. Tradycyjne produkty do zarządzania informacjami zapewniają wprawdzie ochronę informacji przechowywanych na serwerach przedsiębiorstwa, nie ma jednak takiej pewności w przypadku wszystkich kopii informacji krążących poza tymi serwerami zwłaszcza poza firmą. Rozwiązanie Oracle Information Rights Management zmienia tę sytuację, rozszerzając zakres ochrony, kontroli i śledzenia poza ramy własnej sieci przedsiębiorstwa i obejmując takim nadzorem zdalne komputery biurowe, laptopy i przenośne urządzenia bezprzewodowe użytkowników itd. IRM jest rozwiązaniem stworzonym dla instytucji i przedsiębiorstw które podjęły decyzję aby nie wdrażać rozwiązań do zarządzania informacją w rodzaju FileNet, Stellent czy Documentum chcą jednak zabezpieczyć posiadane informacje i kontrolować ich przepływ i do nich dostęp Najważniejsze funkcje Zabezpiecza i śledzi wszystkie kopie dokumentów elektronicznych niezależnie od sposobu ich transmisji, miejsca ich przechowywania i wykorzystania. Zabezpiecza poufne dokumenty i pocztę przed przypadkowym lub zamierzonym nadużyciem. Łatwość korzystania w ramach istniejących aplikacji biurowych. Przejrzysta obsługa pracy w trybie offline (bez dostępu do sieci) z możliwością cofania uprawnień w dowolnym momencie. Możliwość unieważnienia dostępu do poufnych informacji przechowywanych na zdalnych komputerach, płytach CD w momencie np. zakończenia projektu lub odejścia pracownika/kooperanta z funkcji. Scentralizowane zarządzanie prawami dostępu oparte na istniejących procesach biznesowych i rolach pracowników. Szczegółowy model praw administracyjnych. Łatwa integracja z istniejącymi repozytoriami dokumentów. Wsparcie oraz wymuszenie przejrzystych i komunikatywnych reguł klasyfikacji informacji opartej na istniejących procesach biznesowych i rolach pracowników. Właściciele procesów biznesowych mogą łatwo zarządzać bezpieczeństwem ich najbardziej wrażliwych informacji, bez dodatkowego obciążania administratorów IT. Kompletny zapis przebiegu zdarzeń związanych z dostępem do opieczętowanych dokumentów w trybach online i offline. Stanowiące branżowy standard szyfrowanie AES i RSA. Najlepsze w branży zabezpieczenie oprogramowania przed manipulacją przez osoby niepowołane (tamper-proofing), ochrona przed wykonywaniem zrzutów ekranu i znaki wodne Opieczętowywanie dokumentów Znaczna część informacji każdego przedsiębiorstwa to informacje poufne i potencjalnie cenne, co oznacza, że jeśli dostęp do nich uzyskają osoby niepowołane, może dojść do znacznego zagrożenia bezpieczeństwa. Aby temu zapobiec, przedsiębiorstwa muszą:

4 134 Paweł Chomicz zachować kontrolę nad informacjami poufnymi, nawet jeśli zostały one udostępnione innym; śledzić dokumenty i wiadomości przekazywane do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych; zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do informacji, ich edycji i pobieraniu ich części; cofać prawa dostępu w przypadku zmiany relacji biznesowych, spodziewanego procesu sądowego lub gdy należy zmienić reguły zachowywania informacji. Rozwiązanie Oracle Information Rights Management, znane poprzednio pod nazwą SealedMedia E-DRM, umożliwia przedsiębiorstwom spełnianie wszystkich tych zaleceń poprzez stosowanie szyfrowania dokumentów i wiadomości w celu ich opieczętowania, kojarząc je z określoną regułą i wprowadzając podpis cyfrowy zapewniający ochronę przed sfałszowaniem. Łatwe do zainstalowania oprogramowanie klienckie egzekwuje stosowanie tych reguł w systemach użytkowników, integrując się bezproblemowo ze środowiskiem systemu Windows i z aplikacjami biznesowymi o znaczeniu krytycznym, takimi jak Microsoft Office, Adobe Reader, Internet Explorer, QuickTime, a dla poczty elektronicznej MS Outlook czy Lotus Notes. Reguły są przechowywane i zarządzane na centralnym serwerze Oracle Information Rights Management. Dzięki temu to nie pojedynczy użytkownik odpowiada za definicje reguł, a centralny zespół administratorów, który we właściwy sposób implementuje wewnętrzne procedury bezpieczeństwa czy standardy ISO w firmie. Każda z reguł może zostać zastosowana do tysięcy dokumentów, umożliwiając skalowanie tego rozwiązania odpowiednio do potrzeb przedsiębiorstwa, zapewniając jednocześnie spójny i przejrzysty dostęp użytkownikom pracującym z opieczętowanymi dokumentami i wiadomościami . Rozwiązanie Oracle Information Rights Management jest również wystarczająco elastyczne, aby administratorzy mogli definiować wyjątki od reguły dla poszczególnych użytkowników, dokumentów i poczty elektronicznej. Co najważniejsze, rozwiązanie to daje się łatwo zintegrować z istniejącymi procesami biznesowymi, co oznacza, że użytkownicy nie muszą znać się na kluczach i hasłach, aby pracować z opieczętowanymi dokumentami Kontrola dostępu W przeciwieństwie do innych produktów zapewniających bezpieczeństwo informacji, oprogramowanie Oracle Information Rights Management nie przestaje działać, gdy informacje znajdą się poza zaporą korporacyjną. Oprogramowanie to nadal zabezpiecza i śledzi wszystkie kopie dokumentów i wiadomości w każdym miejscu, w którym są przechowywane i wykorzystywane nawet wtedy, gdy opuszczą już przedsiębiorstwo. Stosując szczegółowo zdefiniowane prawa do edycji, drukowania i kopiowania dokumentów oraz wiadomości , rozwiązanie Oracle Information Rights Management zapewnia dostęp do zabezpieczonych informacji tylko autoryzowanym użytkownikom. Kontroluje również wykorzystanie i próby wykorzystania tych dokumentów oraz zapewnia możliwość cofnięcia praw dostępu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze nawet względem kopii przechowywanych na serwerach, stacjach roboczych czy laptopach partnerów, klientów oraz dostawców. Dokumenty oraz wiadomości zabezpieczone rozwiązaniem Oracle Information Rights Management są między innymi chronione przed: nieuprawnionym otwarciem; edycją przez osoby niepowołane; kopiowaniem całości lub części dokumentu do innych dokumentów elektronicznych; wykonywaniem zrzutów ekranowych; drukowaniem zarówno na drukarce konwencjonalnej jak i na przykład do pliku PDF;

5 Oracle Information Rights Management (IRM) 135 wyświetlaniem formuł w arkuszach kalkulacyjnych (MS Excel) Praca w sposób przejrzysty Rozwiązanie Oracle Information Rights Management zapewnia skalowalną, odporną na manipulacje osób niepowołanych kontrolę poufnych dokumentów i wiadomości przedsiębiorstwa. Jednocześnie można je łatwo zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami i aplikacjami firmy. Oznacza to, że autoryzowani użytkownicy mogą w przejrzysty sposób tworzyć i edytować opieczętowane dokumenty w aplikacjach zainstalowanych na swoich komputerach biurowych bez potrzeby ich uaktualniania. Ponadto rozwiązanie Oracle Information Rights Management zostało tak zaprojektowane, aby szczególnie końcowi użytkownicy biznesowi w sposób przezroczysty dla siebie mogli w ten sam sposób jak dotychczas pracować z dokumentami opieczętowanymi Łatwe zarządzanie rozwiązaniem zabezpieczającym przedsiębiorstwo oraz jego łatwa adaptacja Rozwiązanie Oracle Information Rights Management jest łatwe w obsłudze nie tylko dla użytkowników, ale także dla zespołu administratorów. Udostępnia reguły, które można stosować względem poszczególnych dokumentów i ich klas oraz które można zmieniać nawet po wysłaniu dokumentów i wiadomości poza firmę. Ponadto rozwiązanie to można skalować, dostosowując je do rozwijających się potrzeb przedsiębiorstwa, nie angażując w ten proces przeciążonych działów informatyki. 2. Architektura Komponenty architektury dla Oracle IRM 11g: System operacyjny: MS Windows, Linux. Baza danych: MS SQL Server lub Oracle Database, np. XE repozytorium uprawnień, historia. Serwer aplikacji: Weblogic. Oracle IRM.

6 136 Paweł Chomicz 3. Wspierane formaty dokumentów Oracle IMR wyróżnia wśród innych podobnych produktów między innymi bogatą lista wpieranych formatów dokumentów: Format obsługiwanych plików Oracle Microsoft ECM Documentum Adobe Office 2000 tak nie tak nie Outlook 2000 tak nie tak nie PDF tak nie tak tak Lotus Notes 6.5+ tak nie tak nie Novel GroupWise 6.5, 7.0 tak nie nie nie BlackBerry Exchange tak nie tak nie BlackBerry Domino tak nie nie nie.txt,.rtf tak nie nie nie gif, jpg, png tak nie nie nie CAD, tiff tak nie nie nie Windows Mobile 6 tak tak nie tak Office 2003 tak tak tak tak: pdf Outlook 2003 tak tak tak nie Office 2007 tak tak nie nie Outlook 2007 tak tak nie nie HTML (IE 6.0+) tak tak tak nie Visio, Project nie nie nie nie Open Office nie nie nie nie Mozilla nie nie nie nie Thunderbird nie nie nie nie

7 Oracle Information Rights Management (IRM) Platformy systemowe 4.1. Klient Oracle IRM działa na następujących platformach: Platforma Oracle Microsoft ECM Documentum Adobe Windows 2000 tak nie tak nie Windows XP tak tak tak tak Windows Vista tak tak nie tak MasOS tak: pdf nie nie tak: pdf Linux nie nie nie nie 5. Wdrożenie Podstawowym problemem we wdrożeniu IRM jest konieczność przeskoczenia od myślenia o procesach biznesowych jako o przepływach dokumentów do odpowiedniego nadawania do tych dokumentów uprawnień uporządkowanych w konteksty oraz ich zmiana. Zaprezentowane dwa przykłady powinny pomóc to zrozumieć: 6. Cel Procesów Biznesowych Procesy Biznesowe, według których będzie opierało się działanie IRM, służą do zaplanowania i zastosowania w rzeczywistych warunkach ról, uprawnień i kontekstów. Użytkownicy systemu IRM będą mogli w odpowiedni sposób zabezpieczyć dokumenty biznesowe, by tylko osoby powołane do przeglądania, modyfikacji mogły ingerować w zabezpieczone dokumenty. Przykłady użycia zakładają użycie Microsoft Office Word. Użytkownicy specjalnie nie mają praw do druku do plików oraz nie mają praw do kopiowania ekranu. Notatka i Incydent oraz Biuro i Archiwum to konteksty do których przypisano role o nazwach identycznych ze stanowiskami. Przypisano do nich odpowiednich tych samych pracowników identyfikowanych przez nazwę stanowiska Kontekst Notatka Zebrania wymagają robienia sprawozdań. W tym przypadku sprawozdania inicjuje i edytuje wstępnie Dyrektor. Uzupełniają je Asystent i Kierownik. Po skompletowaniu treści sprawozdania Dyrektor może sprawozdanie wydrukować i przesłać do Archiwum. Dyrektor tworzy, edytuje i może drukować dokumenty. Może również zmieniać kontekst dokumentów. Dzięki temu może np. odsyłać gotowe i zamknięte dokumenty do kontekstu archiwum. W nim nikt nie może już edytować treści dokumentów. Asystent jedynie dodaje notatki. Kierownicy edytują notatki w trybie zmian Kontekst Incydent Help desk ma strukturę: Dyrektor > Asystent; Dyrektor > Kierownicy > Serwisanci; Dyrektor i Asystent > Depozytor.

8 138 Paweł Chomicz Pracownicy zgłaszają telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej usterki i incydenty do Asystenta. Asystent inicjuje dokument oparty na szablonie incydent.dot ale może edytować wyłącznie pola formularza. Data inicjacji (utworzenia) dokumentu aktualizowana jest automatycznie. Następnie właściwi Serwisanci edytują pola formularza opisując incydent, przebieg jego rozwiązania, czas zamknięcia itd. Następnie Kierownik może wprowadzić uwagi do dokumentu. Robi to za pomocą edycji w trybie zmian. Serwisanci uzupełniają pola formularza według zaleceń Kierownika. Dyrektor może w każdej chwili odczytać każdy dokument i za pomocą notatki wprowadzić dodatkowe uwagi. Na koniec Asystent może wydrukować gotowy dokument. Depozytor może zmieniać kontekst dokumentów. Dzięki temu może np. odsyłać gotowe i zamknięte dokumenty do kontekstu archiwum. W nim nikt nie może już edytować treści dokumentów Kontekst Biuro i Archiwum Dodatkowe konteksty. Archiwum jest pomocniczym kontekstem dla pozostałych. Ma na celu przechowywanie gotowych i już zamkniętych do edycji dokumentów. Jest przykładem organizacji pseudo-obiegu dokumentów. Biuro należy traktować jako szablon przykładowej organizacji ról i uprawnień o uogólnionym biurze. Uprawnienia kontekst Notatka role Dyrektor Asystent Kierownik uprawnienia Nowy Seal X Edycja Edit X Edycja z wymuszonym Edit Tracked X śledzeniem zmian Edycja formuł Formulae Dodawanie notatek Annotate X Wprowadzanie danych Interact X Zapis Reseal X X X Szukanie Search X X X Odczyt Open X X X Copy screen Screen Capture Wydruk Print X Wydruk do pliku Print to file Kopiowanie Copy Constraints KPK Uprawnienia kontekst Incydent role Dyrektor Asystent Kierownik Serwisant Depozytor uprawnienia Nowy Seal X Edycja Edit X Edycja z Edit Tracked X wymuszonym śledzeniem zmian Edycja formuł Formulae Dodawanie notatek Annotate X Wprowadzanie danych Interact X X Zapis Reseal X X X X X Szukanie Search X X X X X Odczyt Open X X X X Copy screen Screen Capture Wydruk Print X Wydruk do pliku Print to file Kopiowanie Copy Constraints KPK

9 Oracle Information Rights Management (IRM) 139 Uprawnienia kontekst Biuro role Twórca Redaktor (korektor) Edytor Czytelnik Depozytor uprawnienia Nowy Seal X Edycja Edit X X Edycja z wymuszonym Edit Tracked X śledzeniem zmian Edycja formuł Formulae Dodawanie notatek Annotate X X Wprowadzanie danych Interact X X Zapis Reseal X X X X Szukanie Search X X X X X Odczyt Open X X X X X Copy screen Screen Capture X X Wydruk Print X X Wydruk do pliku Print to file Kopiowanie Copy Constraints KPK Uprawnienia kontekst Archiwum role Dyrektor Asystent Depozytor uprawnienia Nowy Seal Edycja Edit Edycja z wymuszonym Edit Tracked śledzeniem zmian Edycja formuł Formulae Dodawanie notatek Annotate Wprowadzanie danych Interact Zapis Reseal X X X Szukanie Search X X X Odczyt Open X X X Copy screen Screen Capture Wydruk Print X X X Wydruk do pliku Print to file Kopiowanie Copy Constraints K K K Legenda uprawnień ról w kontekście X Uprawnienie nadane K Kopiowanie wewnątrz kontekstu KPK Kopiowanie pomiędzy kontekstami [ ] puste pole brak uprawnień

10 140 Paweł Chomicz Workflow procesów biznesowych Notatka Workflow procesów biznesowych Incydent 7. Podsumowanie Oracle IRM to bardzo ciekawe rozwiązanie. Wymagające na etapie wdrożenia ale docelowo dające bardzo wiele w obszarze zabezpieczania dokumentów elektronicznych i poczty. Co do planów rozwojowych, to po przepisaniu IRM na platformę Java, Oracle uniezależnił IRM od platformy MS Windows. Uzależnił za to od Weblogic. Nie ma nic za darmo. Zmusza to administratorów do nauki całkiem nowego środowiska. Weblogic to rozwiązanie kupionej przez Oracle BEA.

11 Oracle Information Rights Management (IRM) 141 W dalszych planach rozwojowych jest technologia umożliwiająca ochronę dokumentów bez konieczności obecności indywidualnych plugs-in tylko przez przejęcie kontroli nad początkiem i końcem procesów takich jak: operacje I/O, copy, print, RPC, screen capture, web/mail server. Technologia ta nazywa się generic renderer support. Decydenci w firmach które zainwestowały lub planują inwestycję w IRM mogą spać spokojnie. To rozwiązanie z całą pewnością będzie rozwijane przez korporację Oracle.

Oracle Information Rights Management

Oracle Information Rights Management XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Oracle Information Rights Management Paweł Chomicz Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Oracle w BizTech S.A. pawel.chomicz@biztech.pl; pch64@o2.pl Abstrakt.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Drukuj na etykietach Avery Zweckform szybko i łatwo przy użyciu darmowych szablonów i oprogramowania. Niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1 2 3 1. Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności

ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności ACT! 2008 Prezentacja funkcjonalności Centralna baza informacji o klientach i partnerach biznesowych Szybki dostęp do potrzebnych danych Natychmiastowy dostęp do kontaktów i dowolnych szczegółów dzięki

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii

Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii Wykonaj kroki spójne, za każdym razem podczas pracy z klientami. Rozpoczynanie serii 3 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013 PORADA Dostępnych jest kilka procesów gotowe

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania dokumentacją wewnętrzną i jej obiegiem

System do zarządzania dokumentacją wewnętrzną i jej obiegiem System do zarządzania dokumentacją wewnętrzną i jej obiegiem e-qsm5 System e-qsm5 bierze swój początek w aplikacji e-qsm Elektroniczna Księga Jakości i od 10 lat z powodzeniem spełnia swoją rolę jako wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

ELO Clients - Porównanie funkcji. ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014)

ELO Clients - Porównanie funkcji. ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) ELO s - Porównanie funkcji ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) ELO s - Porównanie funkcji ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) System ELO Mobile ELO ELO ELO Obsługa kodu kreskowego Skanowanie dokumentów pojedynczo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor w Polsce: VigilancePro. All Rights Reserved, Copyright 2005 Hitachi Europe Ltd.

Dystrybutor w Polsce: VigilancePro. All Rights Reserved, Copyright 2005 Hitachi Europe Ltd. Dystrybutor w Polsce: VigilancePro All Rights Reserved, Copyright 2005 Hitachi Europe Ltd. Wstęp Vigilance Pro Analiza sieciowa w czasie rzeczywistym Oprogramowanie Vigilance Pro jest unikalnym rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

IBM MobileFirst! Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych! Włodek Dymaczewski"

IBM MobileFirst! Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych! Włodek Dymaczewski IBM MobileFirst Wprowadzenie do strategii IBM w zakresie rozwiązań mobilnych Włodek Dymaczewski" Te są idealne Już nie mogę się doczekać, żeby kupić je taniej na Allegro Jakie jest hasło do Waszego WiFi?

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HP Pull Print

Rozwiązania HP Pull Print Rozwiązania HP Pull Print Jakie rozwiązanie Pull Print jest odpowiednie dla Twojej firmy? HP rozumie, że Twoja firma jest wyjątkowa. Dlatego oferujemy szereg rozwiązań, aby wdrożyć Pull Print. Odpowiedz

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Netia Mobile Secure Netia Backup

Netia Mobile Secure Netia Backup Netia Mobile Secure Netia Backup Strategiczne partnerstwo Netii i F-Secure na rzecz bezpieczeństwa danych Michał Iwan, F-Secure Warszawa, 04/03/2009 Page 1 NETIA MOBILE SECURE Page 2 Rodzaje zagrożeń Zgubienie

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. Nutricia Polska. System LIMS Nutricia Polska System LIMS Dok. Nr PLPN016 Wersja: 26-02-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA

AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW DRUKOWANIA AUDYT REDUKCJA KOSZTÓW OPTYMALIZACJA Wiele prac wykonywanych codziennie w przedsiębiorstwie wiąże się nierozerwalnie z produkcją dokumentów. Brak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wydanie: ELO Klient - Porównanie funkcji ELO ECM Suite 10

Wydanie: ELO Klient - Porównanie funkcji ELO ECM Suite 10 Wydanie: 06.2016 Klient - Porównanie funkcji ECM Suite 10 Klient - Porównanie funkcji / ECM Suite 10 for for for xc for Archiwizowanie Archiwizowanie plików 1 Automatyczne archiwizowanie 2 2 Przeciągnij

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych

Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Cel dokumentu Celem dokumentu jest przygotowanie ulotki informacyjnej, która pomoże Bankom edukować Klientów jak w bezpieczny i wygodny sposób korzystać z bankowości elektronicznej. II. Bankowość elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski.

Bądź mobilny. dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania. Rafał Kruschewski. Bądź mobilny dysponując bezpiecznym dostępem do plików i możliwością samoobsługowego drukowania Dariusz Leonarski Starszy konsultant dleonarski@novell.com Rafał Kruschewski Dyrektor Marketingu rkruschewski@novell.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie

Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie Proste, szybkie i bezpieczne zarządzanie, wyszukiwanie i archiwizowanie dokumentów Proste zarządzanie dokumentami ScanFile opiera się

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01]

Technik informatyk 312[01] Rozwiązanie zadania 1 i 2 Zadanie nr 1 Technik informatyk 312[01] Dział sprzedaży części zamiennych firmy zajmującej się sprzedażą samochodów posiada na wyposażeniu komputer, który jest używany do prac

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP

Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP Specyfikacja SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW zintegrowany z platformą E-PUAP 1. Architektura Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) 1.1. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową,

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10 Instrukcja obsługi innovaphone Fax Wersja 10 Informacje wstępne Aplikacja innovaphone Fax umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z wykorzystaniem klienta poczty e-mail. Dokumenty przeznaczone do faksowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Tomasz Szałaj IT-Dev Sp. z o.o. AGENDA Informacje o firmie IT-Dev sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo