Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend..."

Transkrypt

1 Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w trybie konfiguracji... 4 Podstawowe komendy CLI... 4 Konfiguracja... 5 Zapisywanie konfiguracji... 6 Odczyt konfiguracji... 7 Uruchomienie systemy z wcześniej przygotowaną konfiguracją... 7 Zarządzanie systemem komendy... 7 nazwa hosta... 7 nazwa domeny... 7 brama domyślna... 7 serwery DNS... 7 data i czas... 7 serwer NTP... 7 automatyczna synchronizacja z serwerem NTP... 7 strefa czasowej... 7 ponowne uruchomienie system... 8 wyświetlenie historii komend... 8 wyświetlenie informacji o interfejsach... 8 Zarządzanie interfejsami komendy... 8 Konfiguracja interfejsu loopback nie jest konieczna ponieważ system sam konfiguruje interfejs... 8 Wyświetlenie wszystkich interfejsów dostępnych w systemie... 8 Konfiguracja interfejsu Ethernet statyczny adres... 8 Konfiguracja interfejsu Ethernet DHCP... 8 Wyłączenie interfejsu Ethernet... 8 Opis interfejsu Ethernet... 8 Identyfikator sprzętowy interfejsu... 8 Adres MAC interfejsu... 8

2 Przechwytywanie pakietów konkretnego interfejsu... 9 Wyświetlenie skrótu ze stanu interfejsu... 9 Identyfikacja interfejsu poprzez zapalenie diody LED... 9 Statystyki interfejsu... 9 Zadania... 9

3 Czym jest router? Router jest urządzeniem sieciowym pracującym w warstwie sieci modelu OSI. Pełni rolę węzła komunikacyjnego, a jego zadaniem jest trasowanie pakietów pomiędzy różnymi sieciami. Proces trasowania odbywa się na podstawie informacji zawartych w nagłówku pakietu. Vyatta darmowy router Vyatta jest specjalną dystrybucją Debiana, która może służyć jako router, firewall. Może służyć również do zapewniania QoS oraz tworzenia tuneli VPN. System dostarcza wielu różnych funkcjonalności wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w dokumentacji. Vyatta podstawowe polecenia i obsługa W ramach laboratorium Vyatta dostępna jest w formie wirtualnej maszyny. Każdy router stanowi oddzielną wirtualną maszynę, którą należy samodzielnie skonfigurować. Po uruchomieniu systemu należy się zalogować podając login: vyatta i hasło: vyatta (domyślnie). W przypadku wirtualnych systemów dostarczonych przez prowadzącego hasło: student. W systemie Vyatta wyróżnić można dwa tryby pracy: operacyjny i konfiguracji. Tryb operacyjny umożliwia wyświetlanie i czyszczenie informacji, konfigurowanie ustawienia terminala, zapis i odczytanie konfiguracji oraz restartowanie systemu. Po zalogowaniu domyślnie jesteśmy w trybie operacyjnym. Tryb konfiguracyjny pozwala wykonywać polecenia pozwalające na modyfikowanie konfiguracji. Aby wejść do trybu konfiguracyjnego należy wydać polecenie configure, aby opuścić tryb konfiguracyjny należy wydać polecenie exit (ważne! Użycie polecenia exit w trybie operacyjnym spowoduje wylogowanie z systemu). Każdą zmianę konfiguracji systemowej należy potwierdzić poleceniem commit. Jeśli zmiany nie zostaną potwierdzone wówczas wychodząc z trybu konfiguracji pojawi się informacja iż zmiany nie zostały zapisane i nie można opuścić trybu konfiguracji. Aby pominąć wprowadzone zmiany należy skorzystać z polecenia discard. Zarządzanie użytkownikami W systemie można wyróżnić dwa rodzaje użytkowników: administrator i operator. Administratora może wykonać dowolne polecenie systemowe. Aby dodać nowego użytkownika z prawami administratora należy wydać polecenia: configure set system login user user name level admin set system login user user name authentication plaintext password password commit Użytkownik z uprawnieniami operatora może korzystać z komend zaczynających się od show, konfigurować ustawienia swojego terminala (set terminal) oraz używać komendę exit. Aby utworzyć nowe konto z uprawnieniami operatora należy wydać następujące komendy: configure set system login user user name level operator set system login user user name authentication plaintext password password commit

4 Wiersz poleceń ma następującą postać: uprawnienia Nazwa_użytkownika aktualnie zalogowany użytkownik w ramach, którego pracujemy w systemie Nazwa_hosta domyślnie vyatta, nazwa hosta może zostać zmieniona za pomocą odpowiedniej komeny Uprawnienia - :~& - tryb operatora # - tryb konfiguracji Przykładowo: - użytkownik vyatta, hostname test, tryb operatora - użytkownik vyatta, hostname router, tryb konfiguracji Uzupełnianie komend <tab> - umożliwia automatyczne dokańczanie komend, jeśli komenda jest nieprawidłowa system wyświetli stosowny komunikat, jeśli jest więcej niż jedna możliwości uzupełnienia komendy wówczas system wyświetli listę możliwych uzupełnień.? umożliwia wyświetlenie możliwych uzupełnień danego polecenia. Historia komend Aby skorzystać z historii wydanych poleceń należy nacisnąć strzałkę w górę lub w dół. Wywołanie komend operacyjnych w trybie konfiguracji W przypadku gdy w trybie konfiguracji chcemy wykonać polecenie show np. show configuration system zwróci komunikat błędu: W trybie konfiguracji nie działają polecenia show. Rozwiązania są dwa: opuścić tryb konfiguracji w celu wykonania polecenia show lub wykorzystanie prefixu run przed poleceniem show. Przykładowo gdy w trybie konfiguracji chcemy wyświetlić aktualną konfigurację wydajemy komendę: run show configuration Podstawowe komendy CLI copy file <from file> to <to file> - służy do kopiowania plików, komenda działa w trybie operacyjnym Możliwe lokalizacje plików to:

5 Serwer FTP - Serwer TFTP - tftp://host/file Aktywna konfiguracja - running://path/file delete file <file> - usunięcie pliku lub katalogu, działa w trybie operacyjnym. show file <file> - wyświetlenie zawartości pliku lub katalogu, działa w trybie operacyjnym. Konfiguracja Konfiguracja w systemie Vyatta ma postać hierarchiczną: Na powyższym zrzucie ekranu przedstawiony został fragment konfiguracji. Jeśli przyjrzymy się sekcji interfaces zauważyć można, że w systemie znajduje się tylko jedna karta sieciowa eth0 o adresie MAC 00:0C:29:5A:A6:6B, pętla zwrotna nie została skonfigurowana. Postać hierarchiczną ma cała konfiguracja znajdująca się w systemie. Zmiany poszczególnych ustawień dokonuje się poprzez wydanie polecenia set a następnie poszczególnych sekcji konfiguracji, przykład: W naszym systemie został skonfigurowany adres IP /24 dla interfejsu eth0 Adres jest nieprawidłowy i chcemy go zmienić np. na /24, w tym celu należy wydać komendy delete interfaces ethernet eth0 address /24 set interfaces ethernet eth0 address /24

6 commit Po zmianie ustawień konfiguracja wygląda następująco: Aby sprawdzić wszystkie zmiany wprowadzone od ostatniej zapisanej konfiguracji należy skorzystać z polecenia compare. Przykładowo jeśli konfigurujemy adres IP interfejsu eth0 i nie wydaliśmy jeszcze polecenia commit wynik działania komendy compare wygląda następująco: Aby dodać komentarz do linii konfiguracyjnej należy skorzystać z polecenia comment. Ma ono następującą postać: comment kolejne_poziomy_hierarchii komentarz ze spacjami lub bez Przykładowo jeśli chcemy dodać komentarz, który ułatwi nam identyfikację połączenia eth0 skorzystamy z komendy comment interfaces Ethernet eth0 POLACZENIE DO ISP Efekt działania powyższej komendy wygląda następująco: Usunięcie komentarza polega na wydaniu takie samego polecenia z tym żeby nie wpisujemy żadnego tekstu pomiędzy. Na przykład usunięcie powyższego komentarza uzyskamy poprzez polecenie comment interfaces ethernet eth0. Zapisywanie konfiguracji Aby zapisać konfigurację należy skorzystać z komendy save. Domyślnie konfiguracja zapisywana jest w pliku /config/config.boot. Możliwe jest również zapisanie konfiguracji do innego pliku, w tym celu należy skorzystać z polecenia save file-name. Przy czym file-name może być: ścieżką bezwzględną postaci /katalog/ /plik ścieżką względną zapis w bieżącym katalogu ścieżką serwera TFTP - tftp://ip address/config file ścieżką serwera FTP - ftp://ip address/config file ścieżką serwera HTTP - address/config file UWAGA!!! Korzystając z livecd przed każdym restartem należy zapisać konfigurację na nośniku zewnętrznym.

7 Odczyt konfiguracji Do wczytania pliku konfiguracyjnego służy polecenie load. Składnia jest identyczna jak dla polecenia save. Uruchomienie systemy z wcześniej przygotowaną konfiguracją Konfigurację z której ma wystartować system musimy zapisać do /config/config.boot. W przypadku livecd zwartość /config/config.boot nie jest zapamiętywana w związku z tym należy zapisać konfigurację do /media/floppy/config Zarządzanie systemem komendy nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system domain name nazwa_domeny brama domyślna set system gateway address adres_ip show system gateway address delete system gateway address adres_ip serwery DNS set system name server serwer_glowny set system name server serwer_zapasowy show system name server delete system name server serwer data i czas (poziom operatora) set date format format może mieć następującą postać: MMDDhhmmCCYY, MMDDhhmm, MMDDhhmmYY lub MMDDhhmmCCYY.ss. show host date serwer NTP (poziom operatora) set date ntp IP show ntp delete date ntp IP automatyczna synchronizacja z serwerem NTP set system ntp server IP show system ntp server delete system ntp server IP strefa czasowej set system time zone region/lokalizacja

8 show system time zone delete system time zone ponowne uruchomienie system reboot wyświetlenie historii komend show history wyświetlenie informacji o interfejsach show interfaces Zarządzanie interfejsami komendy Konfiguracja interfejsu loopback nie jest konieczna ponieważ system sam konfiguruje interfejs set interfaces loopback lo address IP show interfaces loopback lo delete interfaces loopback lo address IP Wyświetlenie wszystkich interfejsów dostępnych w systemie show interfaces system Konfiguracja interfejsu Ethernet statyczny adres set interfaces ethernet ethx address IP ethx np. Eth0, eth1 show interfaces ethernet ethx delete interfaces ethernet ethx address IP Istnieje możliwość nadanie kilku adresów jednemu interfejsowi. Konfiguracja interfejsu Ethernet DHCP set interfaces ethernet ethx address dhcp show interfaces ethernet ethx delete interfaces ethernet ethx address dhcp Wyłączenie interfejsu Ethernet set interfaces ethernet ethx disable set interfaces ethernet ethx delete interfaces ethernet ethx disable Opis interfejsu Ethernet set interfaces ethernet ethx description descr show interfaces ethernet ethx description delete interfaces ethernet ethx description descr Identyfikator sprzętowy interfejsu set interfaces ethernet ethx hw-id mac-addr show interfaces ethernet ethx hw-id delete interfaces ethernet ethx hw-id Adres MAC interfejsu set interfaces ethernet ethx mac mac-addr mac

9 delete interfaces ethernet ethx mac Przechwytywanie pakietów konkretnego interfejsu monitor interfaces ethernet ethx traffic Wyświetlenie skrótu ze stanu interfejsu show interfaces ethernet ethx brief Identyfikacja interfejsu poprzez zapalenie diody LED show interfaces ethernet ethx identify Statystyki interfejsu show interfaces ethernet ethx statics Zadania 1. Uruchom router (vyatta_czysty, opcja I copied it ) i skonfiguruj następujące parametry: a. Nazwa hosta: R1sekcja. b. Dodaj dwóch nowych użytkowników jednego z uprawnieniami operatora, drugiego z uprawnieniami konfiguracyjnymi. Zaloguj się i sprawdź różnicę w uprawnieniach obu użytkowników. c. Skonfiguruj strefę czasową. d. Skonfiguruj adres IP interfejsu ethx (X numer interfejsu dostępnego w systemie). e. Dodaj komentarz INTERFEJS X SEKCJA NR oraz opisz interfejs SEKCJA NR ETHX. f. Wyświetl adres MAC interfejsu ethx. g. Zmień adres MAC interfejsu ethx. h. Wyświetl informacje o interfejsie. i. Automatyczną synchronizację czasu z NTP serwer podstawowy tempus1.gum.gov.pl, serwer zapasowy tempus2.gum.gov.pl sprawdź poprawność konfiguracji. j. Wyświetl pakiety przechwycone przez interfejs ethx. k. Jakie polecenie wykorzystałbyś do skopiowania konfiguracji na serwer TFTP? 2. Uruchom drugi router (vyatta_czysty, opcja I copied it ) i zestaw połączenie zgodnie z poniższym schematem. Zaadresuj interfejsy tak aby wykorzystać jak najmniejszą liczbę adresów (prawidłowa maska). Adresy weź z puli SEKCJA.0/16. Przy użyciu polecenia ping sprawdź poprawność wprowadzone konfiguracji. 3. Uruchom wirtualne maszyny lab1_r1_p i lab1_r2_p, wybierz opcję I moved it dla każdej wirtualnej maszyny, zdiagnozuj problem z połączeniem i wprowadź niezbędne poprawki. Schemat połączenia między routerami jest identyczny jak w zadaniu 2.

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901/1004-G-E-I

Asmax AR-901/1004-G-E-I Asmax AR-901/1004-G-E-I Przekierowanie portów, dostęp zdalny, serwery umieszczone za NAT, DMZ, VoIP Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje,

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika

Thecus. FW v3.01.00. Instrukcja użytkownika Thecus FW v3.01.00 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wprowadzenie Podręcznik ten opisuje wymagania, sposób zainstalowania, administrację i użytkowanie

Bardziej szczegółowo