ABA-X3 PXES v Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)"

Transkrypt

1 Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne parametry sieciowe zostaną pobrane automatycznie z serwera DHCP. Parametry sieciowe mogą być także wprowadzone lokalnie. Konfigurator umożliwia wprowadzenie: Nazwy terminala, Adresu IP, Maski podsieci, Adresu domyślnej bramy sieciowej, Adresów 2 serwerów DNS (podstawowego i zapasowego). Wprowadzone dane są zapamiętywane w pliku /mnt/conf/network/ip.conf. Plik ten jest następnie automatycznie dołączany do głównego pliku konfiguracyjnego. Przy bezpośredniej edycji tego pliku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ błędy w jego formacie uniemożliwią wykorzystywanie terminala! Ustawienia sieciowe NIE podlegają systemowi zdalnej konfiguracji. Terminal ABA-X3 umożliwia również wykorzystywanie dodatkowych parametrów sieciowych, a nawet ich zmianę w locie bez potrzeby restartu oprogramowania. Funkcje tę można wykorzystać np. w razie awarii głównego połączenia sieciowego. Terminal może monitorować w sposób ciągły pracę sieci i w razie stwierdzenia awarii łącza automatycznie uruchomić połączenie zapasowe. Konfigurowanie tych funkcji jest możliwe za pomocą grupy formularzy Nazwy, DNS, routing. Liczba obsługiwanych nazw lokalnych, serwerów DNS oraz ścieżek routingu nie jest w żaden sposób ograniczona! Zaawansowana konfiguracja sieciowa została opisana w dalszej części tego dokumentu. Drukarki Formularz jest przeznaczony do skonfigurowania podstawowej drukarki lokalnej podłączanej do terminala. Za pomocą formularza konfigurowana jest jedynie drukarka podstawowa. W przypadku wykorzystywania wielu drukarek podłączanych do terminala ABA-X3 dodatkowe drukarki należy skonfigurować oddzielnie. Drukarka może być podłączona do dowolnego portu terminala (port równoległy, porty szeregowe oraz USB). Administrator ma również możliwość dowolnego wyboru portu sieciowego, który zostanie przyporządkowany drukarce domyślnej. Port ten jest ustawiany wstępnie na 9100, lecz administrator może wybrać port sieciowy dowolnie pod warunkiem przestrzegania ogólnie obowiązujących reguł konfigurowania usług sieciowych. Wprowadzone dane są zapisywane do pliku /mnt/conf/pxes/pxes.conf w postaci odpowiednich wartości zmiennych startowych. Plik ten nie powinien być edytowany bezpośrednio, lecz (w razie zaistnienia takiej potrzeby) za pomocą polecenia administracyjnego conf, które oprócz edycji realizuje również odpowiednie połączenie plików konfiguracyjnych terminala. Ustawienia drukarki podlegają systemowi zdalnej konfiguracji.

2 Zasoby Formularz umożliwiający uaktywnienie podstawowych zasobów lokalnych. Wykorzystywanie zasobu wymaga jego uaktywnienia podczas startu oprogramowania terminala. Obsługa formularza nie wymaga dodatkowego opisu. Wprowadzone dane są zapisywane do pliku /mnt/conf/pxes/pxes.conf w postaci odpowiednich wartości zmiennych startowych. Plik ten nie powinien być edytowany bezpośrednio, lecz (w razie zaistnienia takiej potrzeby) za pomocą polecenia administracyjnego conf, które oprócz edycji realizuje również odpowiednie połączenie plików konfiguracyjnych terminala. Udostępnianie zasobów podlega systemowi zdalnej konfiguracji. Usługi Włączanie lokalnych usług (serwerów) sieciowych, umożliwia uruchomienie podczas startu terminala następujących serwerów lokalnych: HTTP niezbędnego do korzystania z systemu zdalnej administracji i monitorowania pracy terminala, TELNET obsługującego administracyjne połączenia terminalowe do terminala, SSH jak wyżej, lecz z wykorzystaniem protokołu SSH, LPD obsługa drukarek lokalnych za pomocą protokołu LPD, VNC serwer TightVNC umożliwiający przejęcie sesji terminalowej, FTP lokalny serwer FTP (włączenie tej usługi nie jest wymagane nawet w przypadku korzystania z systemu autokonfiguracji terminala). Wprowadzone dane są zapisywane do pliku /mnt/conf/pxes/pxes.conf w postaci odpowiednich wartości zmiennych startowych. Plik ten nie powinien być edytowany bezpośrednio, lecz (w razie zaistnienia takiej potrzeby) za pomocą polecenia administracyjnego conf, które oprócz edycji realizuje również odpowiednie połączenie plików konfiguracyjnych terminala. Uruchamianie usług podlega systemowi zdalnej konfiguracji.

3 Autokonfiguracja Terminal ABA-X3 jest wyposażony w unikalny system autokonfiguracji, który umożliwia nie tylko błyskawiczne uruchomienie nawet kilku tysięcy terminali, lecz również centralne zarządzanie ich konfiguracją (również poprzez sieci rozległe). Co więcej system nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania na serwerach, ponieważ wykorzystuje jedynie standardowe sieciowe protokoły komunikacyjne (FTP oraz HTTP). Dzięki temu zdalna administracja może być realizowana całkowicie niezależnie od systemu operacyjnego. Serwer FTP magazyn konfiguracji Dowolna sieć komputerowa LAN lub WAN Komputer administratora dowolna przeglądarka WWW Terminale ABA-X3 Konfiguracja terminali jest przechowywana na dowolnym serwerze FTP. Terminale mogą być dzielone na grupy funkcjonalne każdej grupie odpowiada oddzielny podkatalog na serwerze FTP. Serwer FTP Formularz służący do wprowadzenia parametrów serwera konfiguracyjnego FTP: adres IP (lub nazwa sieciowa) serwera konfiguracyjnego FTP, katalog główny serwera FTP (od FTP Root Directory), nazwa grupy terminali (podkatalog serwera FTP), użytkownik serwera FTP (najkorzystniej wykorzystać pseudoużytkownika), hasło dostęp do serwera FTP. Wprowadzone dane są zapisywane do pliku /mnt/conf/network/autokonf.conf w postaci odpowiednich wartości zmiennych startowych. Plik ten może być edytowany bezpośrednio pod warunkiem zachowania obowiązującej składni. Parametry serwera FTP NIE podlegają systemowi zdalnej konfiguracji. Zapisz Umożliwia przesłanie konfiguracji terminala na serwer WWW. Dane serwera FTP są pobierane automatycznie. Administrator zaznacza w formularzu zestawy plików i katalogów konfiguracyjnych dla poszczególnych funkcji terminala. Lista funkcji może być różna w zależności od wyposażenia terminala oraz może być uzupełniana przez administratora systemu.

4 Na serwer FTP przesyłane są po trzy pliki dla każdej funkcji: <nazwa>.tar.gz archiwum, <nazwa>.md5 skrót kontrolny, <nazwa>.files lista plików. Podkatalog o nazwie odpowiadającej grupie terminala jest w razie potrzeby zakładany automatycznie (jeśli funkcję ta wyłączono w oprogramowaniu serwera FTP należy go założyć ręcznie). UWAGA: W celu zabezpieczenia konfiguracji zapisanej na serwerze przez przypadkową zmianą zapis konfiguracji nie zostanie wykonany jeśli odpowiadające mu pliki istnieją! Jeśli pragniemy zapisać nową konfigurację należy najpierw skasować jej poprzednią wersję! Pobierz Umożliwia natychmiastowe pobranie konfiguracji z serwera FTP. Pobierane są wyłącznie tylko te funkcje konfiguracyjne, które zostały wybrane przez administratora. Jeśli pobrane zostały konfiguracje PXES lub ETC, to ich uaktualnienie będzie wymagało ponownego restartu terminala. W przypadku pozostałych funkcji niezbędny będzie jedynie restart odpowiednich sesji. Archiwa są rozpakowywane do partycji konfiguracyjnej. Przed zapisaniem nowej konfiguracji tworzone są kopie starej pod odpowiednią nazwą, na przykład: /mnt/conf/pxes -> /mnt/conf/pxes.back Ułatwia to ewentualny powrót do starej konfiguracji terminala. Auto Uruchamia system automatycznego pobierania konfiguracji podczas startu oprogramowania terminala. Skrypt startowy terminala (/mnt/conf/etc/start.sh) sprawdza odpowiednie wartości zmiennych w pliku /mnt/conf/network/autokonf.conf. Jeśli wartość zmiennej wskazuje na włączenie systemu autokonfiguracji dla określonej funkcji, to terminal pobiera konfigurację z serwera konfiguracyjnego FTP podczas startu terminala (w trakcie wyświetlania na ekranie banera uruchamianie konfiguracji użytkownika ). UWAGA: Włączenie systemu automatycznej konfiguracji powoduje, że terminal za każdym startem sprawdza, czy konfiguracja przechowywana na serwerze jest identyczna z lokalną. Jeśli zostaną stwierdzone różnice, to zostanie pobrana nowa konfiguracja. Jeśli więc zmienimy konfigurację lokalną, to terminal podczas restartu wróci do konfiguracji zapisanej na serwerze FTP! Wykorzystywanie systemu autokonfiguracji w praktyce System autokonfiguracji opracowany w firmie ABA umożliwił połączenie rozwiązań terminalowych typu NetBOOT (oprogramowanie ładowane z sieci) oraz SelfBOOT (oprogramowanie ładowane z lokalnej pamięci FLASH). Całość konfiguracji terminali może być przechowywana na serwerze FTP, a więc udostępniana i zarządzana centralnie, zaś przesyłane pliki są bardzo niewielkie. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie wolnych sieci rozległych w celu konfigurowania i monitorowania pracy terminala. Administrator konfiguruje jeden terminal wzorcowy, sprawdza poprawność jego działania, a następnie przesyła jego konfigurację na serwer FTP. Konfigurując

5 kolejne terminale wystarczy wprowadzić jedynie adres IP oraz parametry serwera konfiguracyjnego FTP. Pozostałe parametry konfiguracyjne pobierzemy z serwera za pomocą funkcji Autokonfiguracja -> Pobierz. Możliwe jest również zautomatyzowanie tego procesu. Po włączeniu funkcji Autokonfiguracja -> Auto terminal możemy wyłączyć i przekazać go do eksploatacji. Po włączeniu na docelowym stanowisku pracy pobierze on konfigurację z serwera FTP w sposób niezauważalny dla użytkownika. System autokonfiguracji pozwala także na zmianę konfiguracji terminali, które są w danej chwili wyłączane (pozbawione zasilania)! Zaawansowane funkcje sieciowe Nazwy, DNS, routing W większości przypadków konfiguracja sieci za pomocą grupy Ustawienia sieciowe jest całkowicie wystarczająca. Terminal ABA-X3 umożliwia również elastyczne definiowanie dodatkowych funkcji sieciowych: Nazwy (hosts) Funkcja szczególnie użyteczna w systemach, w których nie wykorzystuje się serwerów nazw (DNS). Umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby nazw sieciowych do plików hosts. W terminalu ABA-X3 tworzone są dwa takie pliki: /etc/hosts w głównym systemie plikowym (a więc w RAM dysku). Bezpośredni wpis dokonywany do tego pliku nie ma charakteru trwałego, ponieważ plik ten jest tworzony podczas startu oprogramowania terminala, /mnt/conf/etc/hosts w partycji konfiguracyjnej. Plik ten jest zapisywany trwale w pamięci FLASH terminala. Konfigurator umożliwia wykonanie następujących czynności: wprowadzenie nazwy do pliku /etc/hosts. Nazwa ta będzie aktywna jedynie do kolejnego restartu terminala, wprowadzenie nazwy do pliku /mnt/conf/etc/hosts. Powoduje to trwały zapis nazwy w pamięci FLASH, Jeśli chcemy uaktywnić nazwę zapisaną w pliku /mnt/conf/etc/hosts należy wybrać sposób jej uaktywniania: chwilowy (do następnego restartu oprogramowania) należy wówczas zaznaczyć pierwsze pole Dodaj plik /mnt/conf/etc/hosts do /etc/hosts, stały - należy wówczas zaznaczyć drugie pole Dodawaj plik /mnt/conf/etc/hosts do /etc/hosts przy starcie terminala. Liczba wprowadzanych nazw może być dowolna. Zarówno nazwy wprowadzone do pliku /mnt/conf/etc/hosts, jak i ich dołączanie podczas startu terminala są uwzględniane przez system automatycznej konfiguracji (grupa ETC). DNS (resolv) Umożliwia wprowadzenie dowolnej liczby dodatkowych serwerów DNS. Konfiguracja dodatkowych serwerów DNS jest identyczna, jak w przypadku nazw lokalnych, lecz zmieniane są odpowiednio pliki /etc/resolv.conf oraz /mnt/conf/etc/resolv.conf.

6 Dodaj routing Pozwala na wprowadzenie dodatkowych ścieżek routingu. Powoduje powstanie w katalogu /mnt/conf/etc pliku o nazwie <nazwa>.route, który zawiera komendę dodającą wprowadzoną ścieżkę. Można wprowadzić dowolną liczbę takich plików zawierających dowolne ścieżki. Przykładowa postać pliku <nazwa>.route: ip route add via dev eth0 Wprowadzone ścieżki mogą być uaktywnione w dowolnym momencie. Wystarczy tylko podać nazwę ścieżki do uruchomienia. Zmiana IP Umożliwia zmianę adresu IP w locie bez potrzeby restartu terminala. Komenda zmieniająca adres IP jest zapisywana w pliku /mnt/conf/etc/<nazwa>.netc. Wprowadzone ustawienia sieci mogą być uaktywnione w dowolnym momencie. Wystarczy tylko podać nazwę ustawień do uruchomienia.

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna

Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Terminal ABA-X4 v. 1.5.0-2 Wersja podstawowa i demonstracyjna Instrukcja administratora Opr. Tomasz Barbaszewski Kraków, 2013 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian! str. 1 z 19 Terminal ABA-X4 jest

Bardziej szczegółowo

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998

IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 IBM Network Station IBM Network Station Manager Instalowanie i używanie listopad 1998 Najnowsza wersja książki znajduje się pod adresem http://www.ibm.com/nc/pubs SC85-0006-02 IBM Network Station IBM

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10

Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Aktualizacja do zaawansowanych wersji programu Acronis Backup & Recovery 10 Opracowanie techniczne 1. Wprowadzenie Acronis Backup & Recovery 10 zastępuje program Acronis True Image Echo jako rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo