Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd"

Transkrypt

1 Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji sieci należy użyd routerów serii 2500 i 2600.Do realizacji dwiczenia należy wykorzystad program Packet Tracer Krok 1 Konfiguracja routera a) Połącz się z routerem 1, a następnie z routerem 2. b) Skonfiguruj odpowiednio nazwy routerów zgodnie z danymi w tabeli Krok 2 Konfiguracja interfejsu Serial na obu routerach a) Skonfiguruj interfejsy szeregowe Serial na obu routerach zgodnie z parametrami podanymi w tabeli. W razie trudności skorzystad z opisu zawartego w dwiczeniu Konfigurowanie interfejsu szeregowego z instrukcji do laboratorium 1. Krok 3 Wybór właściwego kabla Ethernet i połączenie routera z komputerem a) Do wykonania połączenia należy użyd kabla kategorii 5e. b) Jakiego kabla należy użyd do połączenia routera z komputerem? Krok 4 Konfiguracja interfejsu Ethernet b) Połącz się z routerem 1 c) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i skonfiguruj interfejs Ethernet 0 (lub fastethernet zależy od modelu routera). 1

2 Krok 5 Wyświetlenie informacji o interfejsie Ethernet na routerze GAD a) Wprowadź polecenie show interface ethernet 0 (lub fastethernet). Sprawdź jego stan: 1. Jaki jest Stan interfejsu i protokołu? 2. Jaka jest zastosowana enkapsulacja oraz adres MAC? 3. Jaki jest aktualnie ustawiony Adres IP Krok 6 Konfiguracja interfejsu Ethernet na routerze BHM a) Połącz się z routerem 2 b) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i skonfiguruj interfejs Ethernet 0 (lub fastethernet zależy od modelu routera). Krok 7 Wyświetlenie informacji o interfejsie Ethernet na routerze GAD a) Wprowadź polecenie show interface ethernet 0 (lub fastethernet). Sprawdź jego stan. Krok 8 Konfiguracja komputerów PC1 oraz PC2 a) Skonfiguruj interfejsy sieciowe komputerów PC1 i PC2 zgodnie z poniższym opisem: PC1: adres IP: , maska podsieci: , adres bramy: PC2: adres IP: , maska podsieci: , adres bramy: Krok 8 Sprawdzanie komunikacji między routerami a) Sprawdź czy routery mogą się między sobą komunikowad b) Na routerze GAD wpisz ping c) Na routerze BHM wpisz ping d) Czy udało się uzyskad odpowiedź do obu routerów? Jeżeli nie ma komunikacji pomiędzy routerami sprawdź całą konfiguracje jeszcze raz. Powtarzaj ten krok tak długo, aż uda się przeprowadzid poprawne połączenie 2

3 Krok 9 Sprawdzanie komunikacji między routerami a komputerami PC1 oraz PC2 a) Sprawdź czy routery mogą komunikowad się z podłączonymi komputerami b) Na routerze GAD wpisz ping c) Na routerze BHM wpisz ping d) Czy udało się uzyskad odpowiedź? e) Na routerze GAD wpisz ping f) Na routerze BHM wpisz ping g) Czy udało się uzyskad odpowiedź? Konfigurowanie tablic hostów Cel dwiczenia Utworzenie tablicy hostów, służącej do identyfikowania wszystkich podłączonych do niego hostów. Krok 1 Konfiguracja routera c) Połącz się z routerem 1, a następnie z routerem 2. d) Skonfiguruj odpowiednio nazwy routerów zgodnie z danymi w tabeli oraz hasła do trybu uprzywilejowanego, do portu konsoli oraz dla terminali wirtualnych Krok 2 Konfiguracja interfejsu Serial na obu routerach d) Skonfiguruj interfejsy Serial na obu routerach zgodnie z parametrami podanymi w tabeli. W razie trudności skorzystad z opisu zawartego w dwiczeniu Konfigurowanie interfejsu szeregowego z instrukcji do laboratorium 1. Krok 3 Konfiguracja interfejsu Ethernet na routerze GAD a) Połącz się z routerem 1 3

4 b) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i skonfiguruj interfejs Ethernet 0 (lub fastethernet zależy od modelu routera) zgodnie z danymi zawartymi w tabeli. Krok 4 Konfiguracja interfejsu Ethernet na routerze BHM a) Połącz się z routerem 2 b) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i skonfiguruj interfejs Ethernet 0 (lub fastethernet zależy od modelu routera) zgodnie z danymi zawartymi w tabeli. Krok 5 Konfiguracja protokołu routing na routerze GAD a) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i wprowadź następujące polecenia: Krok 6 Zapisanie konfiguracji GAD#copy running-config startup-config Krok 7 Konfiguracja protokołu routing na routerze BHM a) Przejdź do trybu konfiguracji globalnej i wprowadź następujące polecenia: Krok 8 Zapisanie konfiguracji BHM#copy running-config startup-config Krok 9 Weryfikacja działania sieci a) Sprawdź za pomocą polecenia ping, czy wszystkie elementy sieciu zostały poprawnie skonfigurowane. b) Z poziomu routera GAD wykonaj polecenie ping do interfejsu FastEthernet routera BHM. Czy wykonanie polecenia ping się powiodło? c) Z poziomu routera BHM wykonaj polecenie ping do interfejsu FastEthernet routera GAD. Czy wykonanie polecenia ping się powiodło? d) Z poziomu routera GAD wykonaj polecenie ping do komputera PC2 podłączonego do routera BHM. Czy wykonanie polecenia ping się powiodło? e) Z poziomu routera BHM wykonaj polecenie ping do komputera PC1 podłączonego do routera GAD. Czy wykonanie polecenia ping się powiodło? 4

5 Jeżeli nie ma komunikacji pomiędzy routerami oraz komputerami sprawdź całą konfiguracje jeszcze raz. Powtarzaj ten krok tak długo, aż uda się przeprowadzid poprawne połączenie Krok 10 Skonfigurowanie tablicy hostów IP dla sieci a) Utwórz nazwę dla każdego routera w sieci. Wprowadź nazwy wraz z adresami IP interfejsów routera. Jest to nazwa lokalna i może nią byd dowolny tekst. b) W trybie konfiguracji globalnej wpisz polecenie ip host wraz z nazwami wszystkich routerów w sieci oraz z wszystkimi adresami IP interfejsów w każdym z routerów? Przykładowo, aby nazwad router GAD, w taki sposób aby z routera BHM był dostępny za pomocą nazwy G należy wprowadzid: BHM(config)#ip hist G Krok 11 Przetestowanie konfiguracji a) Wród do trybu uprzywilejowanego b) Za pomocą polecenia show hosts przeanalizuj wpisy w tablicy hostów (dla obu routerów) c) Czy pozycje skonfigurowane w poprzednich krokach są widoczne? d) Jeżeli brak wpisów powtórz ponownie krok poprzedni. e) Za pomocą polecenia ping sprawdź działanie tablicy hostów wpisując ping Host. Przykładowo dla hosta o nazwie G wpisz: ping G f) Czy polecenie ping zostało poprawnie wykonane? g) W razie problemów zweryfikuj wpisy w tablicy hostów h) Jeżeli polecenie ping Host się powiodło wpisz w wierszu poleceo trybu uprzywilejowanego tylko nazwę hosta. Przykładowo BHM#G. Co się stało? Rozwiązywanie problemów dotyczących rozruchu związanych z rejestrem konfiguracji Krok 1 Zalogowanie do routera a) Połącz się z routerem i zaloguj 5

6 Krok 2 Skonfigurowanie nazwy routera i ustawienie rejestru konfiguracji a) Wprowadź następujące polecenia: Krok 3 Zapisanie konfiguracji GAD#copy running-config startup-config Krok 4 Ponowne uruchomienie routera GAD#reload Na ekranie zostanie wyświetlone pytanie: Proceed with reload? [confirm] Zatwierdź ponowne uruchomienie routera za pomocą klawisza Enter Po załadowaniu router wyświetli następujący komunikat: Wpisz n i naciśnij Enter Krok 5 Wyświetlenie bieżącego pliku konfiguracyjnego a) W trybie uprzywilejowanym wprowadź polecenie show running-config. Zostanie wyświetlona konfiguracja bieżąca zapisana w pamięci RAM b) Czy polecenia wprowadzone w kroku 2 zostały załadowane do pamięci? c) Jak wygląda znak zachęty? Krok 6 Wyświetlenie bieżącego pliku konfiguracyjnego a) W trybie uprzywilejowanym wprowadź polecenie Router#copy running-config startup-config b) Wyświetlana jest teraz nazwa routera skonfigurowana w kroku 2 (GAD). Dlaczego tak się stało? Krok 7 Wartośd rejestru konfiguracji show version b) Jaką wartośd ma rejestr konfiguracji? 6

7 c) Co się dzieje, jeśli wartośd rejestru konfiguracji wynosi 0x2142? Krok 8 Zmiana wartości rejestru konfiguracji w taki sposób, aby podczas rozruchu router używał pamięci NVRAM. Krok 9 Ponowne sprawdzenie wartości rejestru konfiguracji show version b) Jaką wartośd ma teraz rejestr konfiguracji? Tworzenie mapy sieci przy użyciu protokołu CDP 7

8 Używanie poleceń CDP 8

9 9

10 1 0

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera CISCO

Konfiguracja routera CISCO Konfiguracja routera CISCO Dostęp do urządzenia Aby uzyskać dostęp do konfiguracji routera lub przełącznicy firmy Cisco, należy podłączyć port konsoli urządzenia do portu seryjnego komputera specjalnym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015

Laboratorium sieci. Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji Laboratorium sieci Instrukcja do Laboratorium: Protokoły routingu IP Michał Jarociński, Piotr Gajowniczek v.3.03, kwiecień 2015 ZTiT. Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wirtualne sieci LAN Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wprowadzenie Sieć VLAN jest logiczną grupą stacji i urządzeń sieciowych. Sieci VLAN można tworzyć na podstawie stanowisk lub departamentów

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo