Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw. 2010 r."

Transkrypt

1 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola mebli dla dzieci i młodzieży - I kw.2010 r. 2/2010 Informacja z wyników kontroli bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży I kw r. Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono w 18 podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, tj. u producenta, w hurtowni oraz w 16 jednostkach handlu detalicznego, a mianowicie w Karolówce, Lublinie, Puławach, Janowie Lubelskim, Zamościu, Szczebrzeszynie, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Chełmie. Ogółem zbadano 104 partie mebli dla dzieci i młodzieży, wykonanych z metalu, tworzywa sztucznego, drewna lub materiałów drewnopochodnych, w tym: 98 partii produkcji krajowej i 6 partii zaimportowanych z Chin. Kontrolą objęto następujące wyroby: - 26 partii kompletów lub systemów modułowych mebli segmentowych, - 54 partie biurek lub mebli pojedynczych z systemów modułowych, - 23 partie krzeseł lub foteli obrotowych, - partię łóżek piętrowych oferowanych do sprzedaży jako mebel wielofunkcyjny z miejscem do nauki. W wyniku przeprowadzonej organoleptycznej oceny jakościowej i kontroli prawidłowości oznaczeń wyrobów, zakwestionowano 24 partie wyrobów, co stanowi 23 proc. partii wyrobów zbadanych, tj.: - partię łóżek piętrowych z systemu mebli młodzieżowych (mebel wielofunkcyjny z miejscem do nauki), z uwagi na niewłaściwą przerwę pomiędzy dłuższym bokiem przedniej barierki zabezpieczającej, a szczytem łóżka oraz brak informacji związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem, - 19 partii wyrobów ze względu na brak dołączenia właściwych informacji związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem (ostrzeżeń, instrukcji użytkowania, zasad konserwacji), - 3 partie regałów sosnowych, z uwagi na brak informacji związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem oraz pełnej nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

2 - partię nadstawek biurka z modułowego systemu, ze względu na wady jakościowe. Za przeznaczenie do sprzedaży 3 partii regałów sosnowych bez wymaganych oznaczeń (brak pełnej nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terytorium RP) nałożono mandat karny kredytowany z art KW. Ogólne wymagania bezpieczeństwa mebli - badania organoleptyczne Oceny bezpieczeństwa mebli dla dzieci i młodzieży dokonano m.in. w oparciu o postanowienia nieobligatoryjnych norm przedmiotowych oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Zakłady produkcyjne Podczas kontroli w zakładzie produkcyjnym ocenie poddano 5 partii biurek, przeznaczonych dla odbiorców krajowych. W ocenianych wyrobach nie stwierdzono wad jakościowych mających wpływ na użyteczność i bezpieczeństwo ich użytkowania. Na opakowaniach fabrycznych oraz w instrukcjach montażu i użytkowania zamieszczone były niezbędne informacje umożliwiające identyfikację wytwórcy i wyrobu. Hurtownia Mebli Podczas kontroli w hurtowni mebli w Lublinie, należącej do producenta mebli stwierdzono w sprzedaży łóżka piętrowe (mebel wielofunkcyjny z miejscem do nauki), które posiadały niewłaściwą przerwę w przedniej barierce zabezpieczającej. Dokonany pomiar wykazał, iż przerwa między szczytem, a barierką w miejscu zamocowania drabinki umożliwiającej wejście na górny poziom łóżka, mierzona na wysokości leżyska, wynosi 500 mm. Zgodnie z postanowieniami pkt 4.3 aktualnej normy PN EN 747-1:2009, przerwa w barierce zabezpieczającej winna posiadać wymiar pomiędzy 300 mm a 400 mm. Ponadto w instrukcjach montażu dołączonych do w/w łóżek nie zamieszczono informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem mebli, a mianowicie: - że wszystkie łączniki montażowe zaleca się dobrze dokręcić oraz, że zaleca się aby łączniki nie były luźne, - że łóżka piętrowego nie zaleca się użytkować jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego lub jest on złamany, - że dzieci mogą się powiesić na rzeczach takich jak liny, sznurki, przewody, uprzęże oraz paski przymocowane lub zawieszone na łóżku piętrowym, 2/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

3 - ostrzeżenia: Dzieci mogą zostać uwiezione między łóżkiem lub ścianą. W celu uniknięcia ryzyka poważnych obrażeń odległość między górną barierką zabezpieczającą a ścianą, nie powinna przekraczać 75 mm lub powinna być większa niż 230 mm. - ostrzeżenia o obowiązku okresowej kontroli przez użytkownika sztywności zamocowania prowadników zawias puszkowych (związanej z wytrzymałością zawieszenia drzwi w szafie dwudrzwiowej). Z uwagi na niewłaściwą przerwę w barierce zabezpieczającej łóżek piętrowych oraz braku dołączenia informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobu, zwrócono się do producenta firmy z prośbą o przesłanie pełnych wyników badań laboratoryjnych i dokumentacji technicznej oraz o wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia do obrotu handlowego łóżek piętrowych wykonanych niezgodnie z postanowieniami aktualnej normy. Z otrzymanych dokumentów, tj. protokołu z badań bezpieczeństwa łóżka piętrowego i opinii nr 733/BMK-813/2006 wynika, iż wyrób był poddany badaniom laboratoryjnym w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu i stwierdzono że meble są zgodne z wymaganiami norm w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. O fakcie wprowadzenia do obrotu handlowego przez producenta łóżek piętrowych wykonanych niegodnie z przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi i wydaną opinią tut. Inspektorat poinformował Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Producent mebli poinformował tut. Inspektorat o planowanych zmianach konstrukcyjnych w nowo wytwarzanych meblach, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie wyjaśnił natomiast przyczyn wprowadzenia do obrotu handlowego łóżek piętrowych wykonanych z naruszeniem postanowień normy, jak również nie udokumentował podjętych działań naprawczych w stosunku do wszystkich wprowadzonych do obrotu wyrobów. Nadmienić należy, iż podczas kontroli w Hurtowni Mebli w Lublinie zakwestionowano również 5 partii innych asortymentów mebli z uwagi na brak dołączenia do wyrobów informacji ostrzeżeń związanych z ich bezpiecznym użytkowaniem (m.in. instrukcji montażu, instrukcji mocowania szafek wiszących). W związku z powyższym materiały dot. ustaleń przesłano do UOKiK celem ewentualnego wszczęcia postępowania administracyjnego. W pozostałych objętych kontrolą meblach dla dzieci i młodzieży, przeznaczonych do nauki w warunkach domowych, nie stwierdzono wad mających wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Prawidłowość oznakowania produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa Podczas kontroli przeprowadzonej w hurtowni oraz jednostkach handlu detalicznego stwierdzono, iż do 23 partii wyrobów, nie dołączono informacji i ostrzeżeń związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobów. 3/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

4 Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: braku ostrzeżenia o konieczności zabezpieczenia przed przewróceniem części nadstawnych biurek, wchodzących w skład systemu mebli młodzieżowych (brak trwałego połączenia części nadstawnych biurek z ich podstawą może być przyczyną przewrócenia się mebla na użytkownika). braku instrukcji bezpiecznego użytkowania oraz instrukcji montażu i konserwacji: kompletów młodzieżowych i regałów sosnowych, braku instrukcji bezpiecznego użytkowania: - biurek z systemu mebli młodzieżowych, kompletów młodzieżowych, meblościanek (do meblościanek i kompletów młodzieżowych nie dołączono ostrzeżenia o konieczności zabezpieczenia przed przewróceniem części nadstawnych biurek, oraz informacji o potrzebie przeprowadzania przez użytkownika okresowej kontroli stanu połączeń mimośrodowych (wytrzymałość i stateczność konstrukcji) oraz zamocowania prowadników zawias puszkowych (wytrzymałość zawieszenia drzwi), - krzeseł i foteli obrotowych produkcji krajowej i z importu. Do powyższych foteli i krzeseł obrotowych nie dołączono informacji dot. przeznaczenia, możliwości regulacji siedziska i oparcia, instrukcji operowania mechanizmami regulacyjnymi oraz instrukcji pielęgnacji i konserwacji. brak instrukcji montażu oraz informacji o sposobie konserwacji - systemów modułowych z miejscem do nauki, - segmentu bibliotecznego, - foteli obrotowych zaimportowanych z Chin. W toku kontroli ustalono, iż za stwierdzone nieprawidłowości w niektórych systemach modułowych odpowiada sprzedawca (instrukcje montażu oraz informacje o sposobie konserwacji zostały zagubione w sklepie). W związku z powyższym sprzedawca zwrócił się do producentów wyrobów o nadesłanie dodatkowych instrukcji. brak instrukcji mocowania: - szafek wiszących z systemu mebli segmentowych oraz szafek wiszących nad biurkiem z kompletów młodzieżowych; - półki wiszącej nad biurkiem z systemu modułowego. W przypadku wadliwego zainstalowania półki lub szafki wiszącej przez osobę niekompetentną lub jej zawieszenia na ścianie nieprzystosowanej do powstałych obciążeń użytkowych (np. na ścianie gipsowej), istnieje niebezpieczeństwo oberwania mebla. W toku kontroli właściciele lub kierownicy kontrolowanych jednostek usunęli stwierdzone nieprawidłowości w kwestionowanych wyrobach. 4/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

5 Natomiast do producentów i importerów zakwestionowanych wyrobów skierowano pisma pokontrolne informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach. Wnioskowano o podjęcie działań naprawczych we wszystkich wyrobach wprowadzonych do obrotu. Z treści odpowiedzi wynika, iż wszyscy przedsiębiorcy poza jedną spółką podjęli natychmiastowe działania eliminujące stwierdzone nieprawidłowości wobec wszystkich wyrobów wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Inne nieprawidłowości Podczas kontroli w Salonie Meblowym w Lublinie w sprzedaży znajdowały się nadstawki biurka z modułowego systemu, w których stwierdzono wadliwie nawiercone otwory na prowadniki zawias puszkowych. W toku kontroli producent w/w wyrobu poinformował, iż w wyniku przeprowadzonej we własnym zakresie kontroli zapasów magazynowych w centralnym magazynie logistycznym oraz w hurtowniach regionalnych powyższą wadę stwierdzono w 27 szt. nadstawek biurka z modułowego systemu. Ponadto oświadczył, iż wadliwe elementy wymieniono na dobre jakościowo zarówno w kontrolowanej jednostce jak również w pozostałych własnych magazynach. Legalność prowadzonej działalności W kontrolowanych jednostkach nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności gospodarczej z okazanymi odpisami z rejestru handlowego KRS lub zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wszystkie kontrolowane jednostki były oznaczone na zewnątrz szyldem. Oznakowanie wyrobów Prawidłowość oznakowania wyrobów zbadano w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku 3 partii regałów sosnowych, stwierdzono brak pełnej nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu na terytorium RP. Na opakowaniach jednostkowych części składowych poszczególnych regałów zamieszczono jedynie logo firmy. Oznaczenie towaru ceną W toku kontroli placówek handlowych sprawdzono również przestrzeganie przepisów ustawy o cenach oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży nieprawidłowości nie stwierdzono. 5/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

6 Prawidłowość zapisów w kartach gwarancyjnych W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: - zapisy dot. gwarancji zamieszczone w instrukcjach montażu dołączonych do meblościanek nie zawierały obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego oraz terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej. - w kartach gwarancyjnych dołączanych do krzeseł obrotowych nie zamieszczono danych gwaranta oraz terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej, - w kartach gwarancyjnych dołączanych do biurek, nie podano terytorialnego zasięgu ochrony gwarancyjnej oraz nie zamieszczono stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, Powyższe narusza przepisy art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Uwagi i wnioski Mimo systematycznych kontroli mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży skala ujawnionych nieprawidłowości o różnym charakterze utrzymuje się cały czas na podobnym poziomie. Objęte kontrolą meble kwestionowano przede wszystkim ze względu na brak właściwych i pełnych informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobu. Przedsiębiorcy wprowadzający produkty na rynek krajowy w dalszym ciągu nie zwracają uwagi na treść i formę ostrzeżeń, instrukcji mimo, że w znacznej mierze warunkują one właściwe użytkowanie wyrobu, zapewniając tym samym bezpieczeństwo. Głównym problemem w realizacji kontroli i bezpieczeństwa mebli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży było stwierdzenie w ofercie handlowej większości kontrolowanych jednostek pojedynczych sztuk wyrobów. Fakt ten uniemożliwiał lub ograniczał w znacznej mierze typowanie wyrobów do kontroli. Ponadto w przypadku pojedynczych wyrobów stwierdzone nieprawidłowości nie odzwierciedlały stanu faktycznego jak również nie pozwalały na weryfikację skali stwierdzonych zjawisk i ustalenia ich przyczyn. Wersja:.1 Wprowadził do systemu: Grażyna Pencuła dnia :33 Zatwierdził do publikacji: Joanna Tudruj dnia :24 6/6 Dokument pobrany ze strony ihlublin.netbip.pl dn :59

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży.

INFORMACJA. z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych dla dorosłych i młodzieży. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, realizując kontrole bezpieczeństwa mebli mieszkaniowych przeprowadził

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych.

Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. Roczna informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania różnego typu produktów włókienniczych. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww. programie zrealizowano w 27 podmiotach prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD Warszawa, czerwiec 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. CEL KONTROLI Każdego roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie WYRÓB NIEZGODNY W ŚWIETLE WYMAGAŃ PRAWA ORAZ NORMY ISO 9001:2000 Justyna Górna, Joanna Smoluk-Sikorska Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU Sprawozdanie z działalności Inspektoratu za rok 2013 Białystok 2014 r. Spis treści I. Cele i zakres działalności... 3 II. Działalność kontrolna...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Urzędowe kontrole żywności

Urzędowe kontrole żywności Urzędowe kontrole żywności W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej koniecznym stało się dostosowanie polskich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wymagania i procedury

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-023-3 (4)/12/MB Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. DECYZJA DIH- 4 /4/2012 Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14. ul. BRUCKERA 10. 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 UL. BRUCKERA 10 51-410 WROCŁAW tel. 71-324-69-00, fax. 71-324-69-01 Nr sprawy: ZP.340.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony na: wykonanie i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r Domowi.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Domowi.pl, prowadzony przez Monika Stasewicz "ALADYN" Przedsiębiorca: Monika Stasewicz NIP: 7431741822,

Bardziej szczegółowo