Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) ul. Gdańska Łódź fax (042) NIP Regon Łódź, dnia 18 lipca 2011 r. PU Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami Sporządzili: Szymon Ciupak Rafał Andrzejczak

2 Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi w programie DNR-731-1(1)11/EP z kwietnia 2011 r. kontroli poddano wybrane środki ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami. I. CEL KONTROLI Kontrole przeprowadzono pod kątem oceny zgodności wprowadzonych do obrotu wybranych środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi i innymi wymaganiami. II. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI. Przedmiotowe kontrole przeprowadzono w 13 podmiotach gospodarczych zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego, tj.: III. PRZEDMIOTOWY ZAKRES KONTROLI Kontrolą objęto 47 partii środków ochrony indywidualnej (okulary przeciwsłoneczne, okulary do pływania, kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek i wrotek, gogle ochronne) o wartości zł, w tym : - 1 partia o wartości 47zł wyrobów z Polski, - 2 partie o wartości 452 zł wyrobów z krajów UE, - 44 partie o wartości zł. wyrobów z importu (kraje trzecie). W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano ogółem 7 partii środków ochrony indywidualnej o wartości zł. z uwagi na niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, (brak oznakowania CE, brak instrukcji, nieprawidłowo sporządzone instrukcje oraz brak stosownych informacji oraz ostrzeżeń). I II Zakres kontroli: Ustalenie typu środka ochrony indywidualnej, Sprawdzenie umieszczenia na wyrobie oznakowania CE, III Sprawdzenie, czy dla środka ochrony indywidualnej została wystawiona deklaracja zgodności, - 2 -

3 IV Sprawdzenie, czy na wyrób podlegający badaniu typu WE, został wystawiony certyfikat badania typu WE, V Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, VI Badania laboratoryjne, VII Inne zagadnienia: (w przypadku negatywnych wyników) - ustalenie podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu - dobrowolne działania, - wystąpienie do przedsiębiorcy o podjęci dobrowolnych działań, - przekazanie akt do UOKIK. I. USTALENIE TYPU ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Zgodnie z zasadami określonymi w 34 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), ustalono kategorie badanych środków. Kontrolowane wyroby tj. 47 partii środków ochrony indywidualnej o wartości zł należało do kategorii I środków ochrony indywidualnej tj. środków o prostej konstrukcji, w których użytkownik może sam ocenić poziom skuteczności ochronnej przed minimalnymi zagrożeniami i kategorii II o konstrukcji pośredniej. II. SPRAWDZENIE UMIESZCZENIA NA ŚRODKU OCHRONY INDYWIDUALNEJ OZNAKOWANIA CE Kontrolą objęto w 13 placówkach 47 partii (gogli ochronnych, okularów przeciwsłonecznych, kasków dla rowerzystów użytkowników deskorolek i wrotek, okularów przeciwsłonecznych) o wartości zł, w tym: - 1 partia o wartości 47zł wyrobów z Polski, - 2 partie o wartości 452 zł wyrobów z krajów UE, - 44 partie o wartości zł. wyrobów z importu (kraje trzecie). W przypadku jednej partii kasków rowerowych YOUYI Sports Helmet wartości 70 zł stwierdzono oznakowanie znakiem CE wyłącznie na opakowaniu, umieszczonym w postaci - 3 -

4 naklejki w sposób nietrwały. Powyższe naruszało postanowienia 43 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ponieważ właściwości ocenianego środka ochrony indywidualnej nie stanowiły przeszkody dla umieszczenia znaku CE bezpośrednio na wyrobie. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał w trakcie kontroli przedmiotowe kaski z obrotu handlowego. Pozostałych 46 partii wyrobów o wartości 137,759 zł, które skontrolowano pod kątem oznakowania znakiem CE posiadały wymagany znak CE zgodny ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Oznakowanie CE umieszczone było na każdym egzemplarzu okularów w sposób widoczny, odporny na zatarcie, czytelny i nie wprowadzający w błąd oraz w niektórych przypadkach także na opakowaniach i etykietach. III. SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA DLA WYROBU DEKLARACJI ZGODNOŚCI Kontrolą objęto 47 partii gogli ochronnych, okularów przeciwsłonecznych, kasków dla rowerzystów użytkowników deskorolek i wrotek, okularów przeciwsłonecznych o wartości zł, w tym: - 1 partia o wartości 47zł wyrobów z Polski, - 2 partie o wartości 452 zł wyrobów z krajów UE, - 44 partie o wartości zł wyrobów z importu (kraje trzecie). W odniesieniu do jednej partii kasków rowerowych firmy YOUYI Sports Helmet wartości 70 zł, nie było możliwości ustalenia przedsiębiorcy wprowadzającego, z uwagi na brak jego danych na kasku w związku z czym nie uzyskano deklaracji zgodności. Kontrolowany przedsiębiorca wycofał partię kasków z obrotu handlowego. W stosunku do pozostałych 46 partii wyrobów wartości zł, kontrolującym okazano dokumenty potwierdzające zgodność środków ochrony indywidualnej z wymaganiami zasadniczymi, tj.: deklaracje zgodności wystawione przez producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli na podstawie 36 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia

5 Deklaracje zawierały: - nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela; - opis środka ochrony indywidualnej; - oświadczenie, że środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami określonymi w w/w. rozporządzeniu oraz z normami zharmonizowanymi lub postanowieniami dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG, - miejsce i datę sporządzenia deklaracji; - imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia podpisu. Przedstawione deklaracje zgodności sporządzone były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń. IV. Sprawdzenie, czy na wyrób podlegający badaniu typu WE, został wystawiony certyfikat badania typu WE. Spośród 47 partii środków ochrony indywidualnej 32 partie wyrobów (gogli ochronnych, okularów przeciwsłonecznych, kasków dla rowerzystów użytkowników deskorolek i wrotek, okularów przeciwsłonecznych) o wartości zł, podlegały badaniom typu WE w tym: - 1 partia o wartości 47zł wyrobów z Polski, - 1 partia o wartości 152 zł wyrobów z krajów UE, - 30 partii o wartości zł wyrobów z importu (kraje trzecie). Kontrolującym okazano dokumenty potwierdzające zgodność 31 partii środków ochrony indywidualnej z wymaganiami zasadniczymi, tj.: deklaracje zgodności wystawione przez producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli na podstawie 36 ust. 1 i 2 cytowanego wyżej rozporządzenia W przypadku jednej partii kasków rowerowych YOUYI Sports Helmet wartości 70 zł, nie było możliwości uzyskania certyfikatu typu WE z uwagi na brak możliwości ustalenia importera lub dostawcy. Na wszystkie objęte kontrolą 31 partii gogli ochronnych, kasków dla rowerzystów użytkowników deskorolek i wrotek o wartości zł, kontrolującym okazano certyfikaty z badania typu WE wystawione przez jednostki notyfikowane, potwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Pozostałe 15 partii wyrobów o wartości zł nie podlegało badaniom typu WE ze względu na fakt, iż zaliczały się do środków I kategorii

6 . V. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI. W 13 placówkach w odniesieniu do 47 partii gogli ochronnych, okularów przeciwsłonecznych, kasków dla rowerzystów użytkowników deskorolek i wrotek, okularów przeciwsłonecznych o wartości zł, tj.: - 1 partia o wartości 47zł wyrobów z Polski, - 2 partie o wartości 452 zł wyrobów z krajów UE, - 44 partie o wartości zł. wyrobów z importu (kraje trzecie). sprawdzono wyposażenie wyrobów w instrukcje użytkowania oraz zgodność informacji zawartych w instrukcjach z wymaganiami określonymi w 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). W badanym zakresie stwierdzono nieprawidłowości dla 7 partii wartości zł. polegające na: - braku instrukcji obsługi zawierającej niezbędne informacje o sposobie użytkowania w 1 placówce dla 1 partii kasków rowerowych YOUYI Sports Helmet o wartości 70 zł co naruszało przepisy 9 ust. 1 ww. rozporządzenia; - nie dołączeniu ostrzeżeń wynikających z 11 ust. 1,2,3,4, 14 ust. 1,2,3, 27 ust. 4,6,7 w 2 placówkach dla 3 partii środków ochrony indywidualnej w postaci kasków rowerowych YOUYI Sports Helmet z uwagi na brak jakichkolwiek informacji i ostrzeżeń warunkujących bezpieczne użytkowanie wyrobu; - nieprawidłowo sporządzonej instrukcji obsługi (co naruszało przepisy 9 ust. 2 ww. rozporządzenia) w 3 placówkach dla 6 partii środków ochrony indywidualnej : kasków rowerowych (2) KELLYS BUGGIE XS/S, KELLYS MARK S/M, z uwagi na brak nazwy i adresu producenta lub upoważnionego przedstawiciela co było niezgodne z 9 ust.2 pkt.1 ww. rozporządzenia, kasków rowerowych GIANT Talos G-6b RED OSFM, z uwagi na brak nazwy i adresu producenta lub upoważnionego przedstawiciela oraz nazwy, adresu i - 6 -

7 numery identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej co było niezgodne z 9 ust.2 pkt.1 i 6 ww. rozporządzenia, kasków dla użytkowników rowerów, deskorolek i wrotek LEGEND HM 015 z uwagi na brak nazwy i adresu producenta lub upoważnionego przedstawiciela oraz nazwy, adresu i numery identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej a także braku daty ważności i okresu trwałości co było niezgodne z 9 ust.2 pkt.1,4,6 ww. rozporządzenia, okularów ochronnych MEXICO HM oraz gogli spawalniczych Rectangle HM-205B z odchylanym filtrem z uwagi na brak informacji o rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu co było niezgodne z 9 ust.2 pkt.3e ww. rozporządzenia, Wszystkie pozostałe 40 partii kontrolowanych środków ochrony indywidualnej o wartości zł posiadały prawidłowo sporządzone instrukcje obsługi zgodnie z 9 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz stosowne ostrzeżenia, oznakowania, informacje w zależności od środka ochrony indywidualnej, określone w 11 ust. 1,2,3,4, 14 ust. 1,2,3, 27 ust. 4,6,7. VI. BADANIA LABORATORYJNE W wyniku oceny kasku YOUYI, nie kierowano do badań z uwagi na brak możliwości ustalenia przedsiębiorcy wprowadzającego oraz małą liczność partii (2 szt.) i niezwłoczne wycofanie wyrobów z obrotu przez kontrolowanego przedsiębiorcę. W związku z brakiem zastrzeżeń do projektów budowy i rozwiązań konstrukcyjnych kontrolowanych wyrobów oraz nie stwierdzeniem nieprawidłowości w dokumentach potwierdzających spełnianie przez badane wyroby zasadniczych wymagań, a jedynie stwierdzeniem nieprawidłowości w oznaczeniu nie było podstaw do pobierania próbek do badań laboratoryjnych

8 VII. INNE ZAGADNIENIA W trakcie przeprowadzonych kontroli w 13 placówkach dla 47 partii stwierdzono nieprawidłowości dla 7 partii wartości zł. W 2 kontrolowanych palcówkach dla 4 partii o wartości 632 zł stwierdzono niezgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczące braku informacji w instrukcjach użytkowania, które nie miały wpływu na bezpieczeństwo użytkowania tych wyrobów. W związku z powyższymi ustaleniami do 3 przedsiębiorców skierowano pisma informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych poprzez uzupełnienie brakujących informacji w instrukcjach. W 1 kontrolowanej placówce dla 2 partii o wartości zł stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku w instrukcjach dołączonych do środków ochrony indywidualnej informacji o rodzaju opakowania właściwego do zapewnienia bezpiecznego transportu. Stanowiło to naruszenie postanowień 9 ust. 2 pkt 3e Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) i nie spełnianie zasadniczych wymagań przez kontrolowane wyroby. W związku z powyższym ustalono, rozchód 2 partii wyrobów: okulary ochronne MEXICO (1500 szt.) i gogle spawalnicze RECTANGLE (360 szt.). W dniu kontroli na magazynie firmy znajdowało się 1441 sztuk okularów ochronnych MEXICO i 360 szt. gogli spawalniczych. Ustalono, iż 59 szt. okularów ochronnych MEXICO trafiło do klientów detalicznych. Wobec niespełniania zasadniczych wymagań przez środki ochrony indywidualnej skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwej terenowo Prokuratury. W 1 kontrolowanej placówce dla 1 partii kasków rowerowych YOUYI o wartości 70 zł stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezamieszczeniu oznakowania CE na wyrobie, braku deklaracji zgodności, braku certyfikatu badania typu WE, braku instrukcji obsługi oraz stosownych informacji ostrzeżeń. Kontrolowany przedsiębiorca zobowiązał się do dobrowolnego wycofania przedmiotowych kasków z obrotu i wskazał w oświadczeniu dostawcę. W związku z powyższym zwrócono się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie o przeprowadzenie kontroli u wskazanego - 8 -

9 dostawcy. Do dnia sporządzenia sprawozdania Inspektorat w Łodzi nie został poinformowany dalszych podjętych czynnościach. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości dokonano identyfikacji przedsiębiorców. DZIAŁANIA DOBROWOLNE W trakcie przeprowadzonych kontroli w 13 placówkach skontrolowano 47 partii wyrobów. Spośród skontrolowanych wyrobów, w stosunku do 6 partii środków ochrony indywidualnej wartości zł przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania w celu eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości W 2 kontrolowanych palcówkach dla 4 partii o wartości 632 zł stwierdzono niezgodności z zasadniczymi wymaganiami Zgodnie z zaleceniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi w programie DNR-73-1(1)/11/EP z kwietnia 2011 dotyczącymi podejmowania dobrowolnych działań przez przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu wyrobów, o mniej istotnych niezgodnościach z zasadniczymi wymaganiami wystosowano 3 pisma pokontrolne do podmiotów wprowadzających na terenie Polski wyroby, umożliwiając podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości na całych partiach zakwestionowanych środków ochrony indywidualnej. W odpowiedzi na wystąpienia Inspekcji Handlowej w Łodzi przedsiębiorcy poinformowali o podjęciu działań naprawczych oraz przesłali uzupełnione instrukcje użytkowania i zobowiązali się do dosłania poprawionych instrukcji do całych partii wprowadzonych do obrotu wyrobów. W 1 kontrolowanej placówce dla 2 partii o wartości zł stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku w instrukcjach dołączonych do środków ochrony indywidualnej informacji o rodzaju opakowania właściwego do zapewnienia bezpiecznego transportu. Kontrolowany przedsiębiorca podjęł dobrowolne działania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w instrukcjach zakwestionowanych środków ochrony oczu. Do instrukcji użytkowania partii towaru 1441 szt. okularów ochronnych MEXICO i 360 szt. gogli spawalniczych RECTANGLE, znajdującej się na magazynie firmy dołączono erratę w postaci samoprzylepnej etykiety, w której została zawarta brakująca informacja dotycząca rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu. Innych dobrowolnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców nie stwierdzono

10 VIII. PRZEKAZANIE AKT DO UOKIK W wyniku przeprowadzonych kontroli środków ochrony indywidualnej w II kwartale 2011r. stwierdzono 1 partię kasków rowerowych YOUYI wartości 70 zł nie spełniających zasadniczych wymagań. Nie przekazano akt sprawy do UOKIK z uwagi na brak możliwości ustalenia przedsiębiorcy wprowadzającego zakwestionowany wyrób do obrotu. Kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał partię kasków. WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI W wyniku przeprowadzonych kontroli : Skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwej terytorialnie Prokuratury, udzielono 2 pouczeń o obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów na podstawie art. 41 kw, skierowano 3 wystąpienia do przedsiębiorców wprowadzających kwestionowane wyroby do obrotu z wnioskami o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych, poinformowano Urząd Skarbowy w Opocznie o nie posiadaniu przez przedsiębiorcę dowodu zakupu kontrolowanych kasków, skierowano prośbę do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie o przeprowadzenie kontroli u wskazanego dostawcy. WNIOSKI

11 Celem przeprowadzonych kontroli była ocena wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami. W wyniku kontroli stwierdzono w obrocie wyroby nie spełniające zasadniczych wymagań w zakresie oznakowania, co stwarzało możliwość podjęcia dobrowolnych działań przez przedsiębiorców wprowadzających. W przypadku 1 partii kasków rowerowych nie udało się ustalić przedsiębiorcy wprowadzającego, jednakże kwestionowana partia została wycofana przez przedsiębiorcę kontrolowanego. Biorąc pod uwagę upowszechnianie się mody na uprawianie sportu wśród ogółu konsumentów oraz rozwój turystyki, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, widzi celowość powtórzenia w przyszłości kontroli w tego tematu

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn

Informacja z kontroli maszyn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-08-02 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-08-02 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw.2007

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

- 3 partie pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania - opasek naramiennych importowanych z Chin;

- 3 partie pomocniczych urządzeń wypornościowych do nauki pływania - opasek naramiennych importowanych z Chin; Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2006-11-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2006-11-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Środki ochrony indywidualnej - III kw.2006 127 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa wskaźników laserowych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA

INFORMACJA Z KONTROLI LEGALNOŚCI I RZETELNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAś OBUWIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy.

INFORMACJA. z wyników kontroli świec, w tym zniczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami II kwartał 2010r.

Informacja z kontroli wprowadzonych do obrotu wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami II kwartał 2010r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Środki ochrony indywidualnej - II kw.2010 13/2010 Informacja z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r.

Informacja z kontroli maszyn ogrodniczych pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami - II kw r. Sporządził: Z. Paczwa Data sporządzenia: 2010-07-15 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-07-15 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Maszyny ogrodnicze - II kw.2010 10/2010 Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych

Informacja z kontroli maszyn i noży bijakowych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r.

Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw r. Informacja z kontroli elektronarzędzi oraz narzędzi o napędzie spalinowym pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami I kw. 2011 r. Oceny maszyn dokonano w oparciu o przedmiotowe normy zharmonizowane,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Informacja o wynikach kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami. W II kwartale 2009 r. przeprowadzono kontrolę 12 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną.

W ramach realizacji programu kontrole podjęto w hurtowni, sklepie wielkopowierzchniowym, 15 sklepach prowadzących sprzedaż detaliczną. Informacja z kontroli maszyn z napędem elektrycznym i spalinowym, pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach: rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 roku w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci.

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu kosmetyków do opalania ze szczególnym uwzględnieniem preparatów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą.

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 placówkach, co stanowiło 37% placówek objętych kontrolą. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz 14 czerwca 2012 r. 2 Kompetencje Inspekcji Handlowej Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH DIH-83- ( )/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH - OBRUSÓW PLAMOODPORNYCH Warszawa, luty 2016 r. I. WSTĘP Inspekcja Handlowa przeprowadziła w III kwartale

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r.

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r. Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego Warszawa, 5 października 2016 r. Organy nadzoru rynku w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Administracja

Bardziej szczegółowo

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33%

Ogółem kontroli poddano 18 partii maszyn, wprowadzonych do obrotu przez: 33% Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn przeprowadzonych w I kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(16)/09.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r.

Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych przeprowadzonych w II kwartale 2016 r. Informacja o wynikach kontroli bezpieczeñstwa mebli ogrodowych w sprawach kontroli koncentracji w sprawach praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów w sprawach o uznanie postanowieñ wzorca umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA ROWERÓW DZIECIĘCYCH I PRZYCZEP ROWEROWYCH CEL KONTROLI PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli urządzeń opalających

Informacja z kontroli urządzeń opalających ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli maszyn ogrodniczych.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli maszyn ogrodniczych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego.

Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Bezpieczeństwo sprzętu sportowego. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp w III kwartale br. przeprowadził kontrole u 5 przedsiębiorców zajmujących się handlem detalicznym. Celem kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r.

Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Informacja z wyników kontroli przyrządów pomiarowych - II kwartał 2011 r. Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzone do obrotu urządzenia pomiarowe (wodomierze), spełniają wymagania określone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r.

Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań. Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz informacja z realizacji tych zadań Warszawa, 12 październik 2011 r. Zadania Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa jest

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Z KONTROLI WYROBÓW POD WZGLĘDEM ZAWARTOŚCI NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów

INFORMACJA z kontroli legalności działania przedsiębiorców prowadzących sprzedaŝ produktów przez internet oraz oferowanych produktów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek dla gospodarstw domowych III kw. 2013 r.

Informacja z kontroli etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek dla gospodarstw domowych III kw. 2013 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci

INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci INFORMACJA o wynikach kontroli artykułów dla dzieci Zatwierdził: Warszawa Listopad 2014 r. I. CEL KONTROLI Głównym celem kontroli była ocena bezpieczeństwa wybranych artykułów dla dzieci: nosidełek miękkich,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach:

Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i. zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Informacja za I kwartał 2016 r. z kontroli przedłużaczy zwijanych i zasilaczy, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniach: Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po

Informacja z wyników kontroli zabawek wprowadzonych do obrotu po Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2005-07-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2005-07-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek w II kw.2005 r. 70 Informacja z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r.

Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r. Informacja z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego za II kw. 2013r. W ramach realizacji programu kontrole podjęto w 6 hurtowniach, 9 jednostkach prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym w czterech

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie

Informacja z kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK DNR-73-301(3)/10.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi (bez marki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu.

oraz o aktualny stan wiedzy i techniki, a także uzasadnione oczekiwania konsumentów co do bezpieczeństwa produktu. Informacja za II kwartał 2012r. z wyników kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowego do użytku domowego. Kontrole przeprowadzono w 6 podmiotach, tj. w 2 hurtowniach, sklepie wielkopowierzchniowym oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r.

Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Informacja z wyników kontroli wyrobów pirotechnicznych widowiskowych za IV kwartał 2010 r. Kontrole przeprowadzono u trzech importerów, w 1 hurtowni oraz dwóch jednostkach handlu detalicznego, w tym jednym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI WYPOSA ENIA SAMOCHODOWEGO PRZEPROWADZONYCH W II KWARTALE 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. I. CEL KONTROLI Celem kontroli było ocena bezpieczeństwa artykułów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli urządzeń opalających (solarium)

Informacja z kontroli urządzeń opalających (solarium) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo