UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje"

Transkrypt

1 UDF JESSICA Wielkopolska pierwsze doświadczenia i obserwacje Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Warsztat Rozwój miast inicjatywa JESSICA Warszawa, 20 czerwca 2011 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank publiczny jedyny w Polsce, największy w Europie Środkowo- Wschodniej Utworzony w 1924 r. Nadzorowany przez Ministerstwo Finansów Misja obejmująca wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego Lider w finansowaniu samorządów lokalnych Kluczowi klienci - administracja centralna i samorządowa 2

3 Inicjatywa JESSICA w Wielkopolsce Cele Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach Nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom miejskim dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Dostępna kwota: ok. 290 mln zł (60% dla miast > 50 tys. mieszkańców) Czas na wykorzystanie środków do końca 2014 r. Inwestorzy: JST, spółki komunalne, partnerstwa publicznoprywatne, inwestorzy prywatni i inni (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) Liczba projektów do sfinansowania: ok. 20 3

4 Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w BGK Podpisanie umowy z EBI 29 września 2010 r. Nabór wniosków: ciągły od 29 października 2010 r. Dostępny produkt: preferencyjne pożyczki Udział pożyczek w kosztach inwestycji: do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych Okres kredytowania: do 20 lat Karencja w spłacie kapitału: do 4 lat Oprocentowanie: stopa referencyjna NBP (aktualnie 4,50%) modyfikowana na podstawie analizy ekonomicznych ( społecznych ) elementów projektu (obniżenie maksymalnie o 2 pp.) Brak opłat i prowizji ze strony inwestorów 4

5 Wskaźnik społeczny Możliwe obniżenie oprocentowania pożyczki Na podstawie tzw. wskaźnika społecznego (maksymalnie o 2 punkty procentowe) Wskaźnik społeczny jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego ( elementów społecznych ) nad częścią komercyjną inwestycji Pod uwagę brane są również przyszłe korzyści niemierzalne / niewyrażalne w wartościach pieniężnych, zaprezentowane opisowo (wpływ na sferę społeczną, gospodarczą i środowiskową / związane z 5

6 Pierwsze obserwacje (1) Duże zainteresowanie inwestorów (zarówno publicznych jak i prywatnych), nie przekładające się jednak na szybkie przygotowanie gotowych wniosków o udzielenie pożyczki Zróżnicowanie zakresu projektów (centrum handlowe, inkubator przedsiębiorczości, powierzchnie biurowe, akademik, hotel, parkingi podziemne, targowisko miejskie, miejska kręgielnia, mieszkania socjalne) Zróżnicowanie wielkości projektów (od 1 do prawie 220 mln zł) Zróżnicowanie wartości oczekiwanego wsparcia (od kilkuset tysięcy do 50 mln zł) 6

7 Pierwsze obserwacje (2) Wstępny stopień zaawansowania składanych projektów Mniej zaawansowane, bardziej długotrwałe przygotowanie inwestorów publicznych głównie jednostek samorządu terytorialnego (30% złożonych wniosków) Niedocenianie efektów rewitalizacyjnych projektów przez inwestorów prywatnych (jednocześnie wysokie oczekiwania w stosunku do preferencyjnego oprocentowania) Niewielki (punktowy) zakres oddziaływania projektów nieduże oddziaływanie w skali całego LPR, często niewystarczające powiązanie z czynnikami negatywnymi na danym obszarze zdegradowanym 7

8 Pierwsze obserwacje (3) Słaba współpraca Inwestorów prywatnych z władzami miast niewystarczające uzgodnienie czynników społecznych inwestycji Mylne utożsamianie procedur obowiązujących w mechanizmie dotacyjnym z procedurami stosowanymi w instytucjach finansowych, udzielających wsparcia zwrotnego Brak gotowych do finansowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, niewiele tego typu projektów na etapie przygotowania Brak możliwości udzielania wsparcia w formie innej, niż pożyczki 8

9 Pierwsze projekty miejskie (1) Trzypoziomowa galeria handlowa z ok. 120 lokalami handlowo-usługowymi (ok m 2 powierzchni handlowej) Całkowita wartość inwestycji: 178 mln zł Pożyczka JESSICA: 50 mln zł Kredyt komercyjny: 66,5 mln zł Inwestycja zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w centrum miasta (w pobliżu rynku staromiejskiego) Poprawa wizerunku starego miasta, powierzchnia pod muzeum i bibliotekę, ścieżka rowerowa, parkingi, przyległy plac miejski 9

10 Pierwsze projekty miejskie (2) Stworzenie nowoczesnego budynku biurowego na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej Całkowita wartość inwestycji: 30 mln zł Pożyczka JESSICA: 22,5 mln zł Utworzenie i utrzymanie parku na działce miejskiej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych i chodników Utworzenie i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Utworzenie sali szkoleniowej, bezpłatne szkolenia dla mieszkańców 10

11 Pierwsze projekty miejskie (3) Instytucja otoczenia biznesu (IOB) inkubator przedsiębiorczości Jeden z 3 etapów inwestycji obejmującej również renowację starych budynków Całkowita wartość inwestycji: 30,3 mln zł Pożyczka JESSICA: 18,5 mln zł W każdym budynku znajdzie się wydzielona część technologiczna oraz typowa część biurowa Inwestor publiczny spółka miejska 11

12 Pierwsze projekty miejskie (4) Rewitalizacja starej kamienicy i oficyn usytuowanych na starym mieście (elewacja kamienicy wpisana do rejestru zabytków) Całkowita wartość inwestycji: 2,4 mln zł Pożyczka JESSICA: 1,8 mln zł Modernizacja i adaptacja na akademik / hostel utworzenie 15 niedużych, urządzonych lokali (ok. 60 miejsc noclegowych) Planowane pozyskanie większej i bardziej funkcjonalnej powierzchni na parterze w celu jej wynajęcia na użytek komercyjny Lokalny inwestor prywatny 12

13 Inne projekty miejskie inwestorzy publiczni Targowisko miejskie zagospodarowanie zdegradowanego terenu targowiska, budowa 5 budynków z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą 16 mln zł 12 mln zł Renowacja zabytkowego poniemieckiego basenu otwartego i przeznaczenie go na cele społeczno-komercyjne 5-6 mln zł 3,75-4,5 mln zł Rewitalizacja dworca PKP i pasażu 4,2 mln zł 3,2 mln zł Rewitalizacja dworca PKP 4 mln zł 3 mln zł Kręgielnia renowacja budynku i otwarcie w nim kręgielni i kawiarni element szerszego projektu, na którego poszczególne etapy miasto pozyskało już dofinansowanie w formie dotacyjnej 2 mln zł 1,5 mln zł Rewitalizacja obszaru starej gazowni zakup i przekształcenie budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy, zagospodarowanie terenu przyległego, wynajem części pomieszczeń 1,75 mln zł 1,22 mln zł Budynek socjalny adaptacja budynku byłego hotelu turystycznego na 10 lokali socjalnych, świetlicę, parking, teren zieleni rekreacyjnej 740 tys. zł 480 tys. zł Dobudowa skrzydła szpitala powiatowego?? ŁĄCZNIE ~ 34 mln zł ~ 25 mln zł 13

14 Inne projekty miejskie inwestorzy prywatni Centrum Handlowo-Rozrywkowe modernizacja istniejącego budynku oraz budowa drugiej części galerii po wyburzeniu istniejącej w tym miejscu nieruchomości 30 mln zł 22,5 mln zł Adaptacja kamienicy mieszkaniowej, remont konserwatorski i dobudowa oficyny. Wynajem lokali dla usług prawniczych, restauracyjnych, biurowych. Dwupoziomowy parking podziemny. Bezpłatne porady prawne udzielane przez kancelarie mające swoje siedziby w budynku wspólnie ze studentami wydziału prawa miejscowej uczelni. Siedziby stowarzyszeń udzielających pomocy osobom niepełnosprawnym. 26,5 mln zł 19,9 mln zł Renowacja dziedzińców dwóch zespołów zabytkowych kamienic, wybudowanie garaży podziemnych oraz zagospodarowanie terenu naziemnego (zieleń, place zabaw itp.). 12 mln zł (łącznie) 9 mln zł (łącznie) Rewitalizacja 2 kamienic z przeznaczeniem na hostel i prywatny akademik 9 mln zł 6,8 mln zł ŁĄCZNIE ~ 78 mln zł ~ 58 mln zł 14

15 Dziękuję za uwagę Marek Szczepański Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego mail: www: 15

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm Inicjatywa JESSICA - europejska inŝynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski PPP w ramachinicjatywyjessica Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r. JESSICA w Polsce Joint European

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis

Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Zasady ubiegania się o pożyczkę JESSICA objętą pomocą de minimis Mateusz Andrzejewski Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 marca 2014 r. Zakres prezentacji Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim

BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim BOŚ S.A. jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie zachodniopomorskim BOŚ S.A. jako FROM (1) Środki JESSICA ok. 64 mln PLN (województwo zachodniopomorskie obszar poza SOM) Dźwignia finansowa

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r.

Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. Ewaluacja Konkursu DOBRE PRAKTYKI PPP WARSZAWA, lipiec 2008 r. RAPORT EVALUACJA KONKURSU DOBRE PRAKTYKI PPP SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE... 3 2. OPIS INICJATYWY... 4 3. ORGANIZATOR KONKURSU... 6 4. EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo