Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK"

Transkrypt

1 Zwrotne finansowanie rewitalizacji miast ze środków UE doświadczenia BGK dr Marek Szczepański Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 4 czerwca 2014 r.

2 JESSICA w Polsce Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych/trwałych inwestycji na obszarach miejskich) mechanizm zwrotnego finansowania inwestycji miejskich ze środków regionalnych programów operacyjnych Schemat wdrażania: Instytucja Zarządzająca RPO Manager Funduszu Powierniczego (Europejski Bank Inwestycyjny) Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) inwestorzy Rola Zintegrowanych Programów Rozwoju Obszarów Miejskich (np. Lokalne Programy Rewitalizacji, Gminne Strategie Energetyczne, Strategie Rozwoju Innowacyjności i Przedsiębiorczości) Siedem FROM (w BGK, BOŚ S.A., BZ WBK S.A.) w województwach: wielkopolskim (BGK, ok. 67 mln - 3,4% ogólnej wartości RPO, 72,3% środków RPO na rewitalizację i rozwój miast) zachodniopomorskim (BOŚ S.A. i BZ WBK S.A., 33 mln - odpowiednio 3,2% i 87,7%) pomorskim (BGK i BOŚ S.A., 57 mln - odpowiednio 4,4% i 74,3.%) śląskim (BOŚ S.A., 60 mln mln zł - odpowiednio 3,4% i 25,9%) mazowieckim (BGK, 40 mln - odpowiednio 1,3% i 10,1%) 2

3 Możliwe obszary finansowania rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych rewitalizacja obszarów miejskich wsparcie instytucji otoczenia biznesu tworzenie i rozwój klastrów efektywność energetyczna działalność kulturalno-oświatowa edukacja i szkolnictwo wyższe służba zdrowia 3

4 JESSICA w BGK BGK zarządza ok. 60% środków przeznaczonych na wdrażanie JESSICA w Polsce Pożyczki udzielane są zarówno w schematach pomocowych (regionalna pomoc inwestycyjna RPI oraz pomoc de minimis), jak i niepomocowych (niestanowiących pomocy publicznej) Możliwość udzielania pożyczek do 75% (regionalna pomoc inwestycyjna)/100% (pomoc de minimis oraz schemat niepomocowy) kosztów inwestycji Brak opłat i prowizji Okres kredytowania do 20 lat Karencja w spłacie kapitału do roku po rzeczowym zakończeniu realizacji inwestycji Możliwość finansowania projektów już rozpoczętych (dotyczy pożyczek de minimis oraz pożyczek niestanowiących pomocy publicznej) Częsty problem - zdolność kredytowa podmiotu oraz ryzyko transakcji (wymóg zwiększonego wkładu własnego) 78% inwestorów korzysta z maksymalnego lub prawie maksymalnego okresu kredytowania Brak możliwości finansowania projektów rozpoczętych w ramach RPI 4

5 Oprocentowanie pożyczek wskaźnik społeczny Oprocentowanie pożyczek ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej NBP (aktualnie 2,5%) z możliwością obniżenia o tzw. Wskaźnik Społeczny (do 80%) Wskaźnik Społeczny (WS) to opracowany w BGK indeks wskazujący siłę oddziaływań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych inwestycji oraz stopnia realizacji wskaźników RPO Oprocentowanie pożyczki: stopa referencyjna NBP pomniejszona o Wskaźnik Społeczny (aktualnie 2,5%) (do 80%) Oszacowanie WS służy wykazaniu efektów społecznych projektu w sposób możliwie najbardziej skwantyfikowany i obiektywny Wielkość WS wynika jednak nie tylko z czynników, które można wyrazić w wartościach pieniężnych, ale również z czynników jakościowych, których zmonetaryzowanie jest niemożliwe lub nieracjonalne dla pojedynczego projektu oraz realizacji wskaźników RPO 5

6 Przykłady oddziaływań społecznych projektów Rewitalizacja obiektów zabytkowych Nieodpłatne udostępnianie powierzchni biurowych i konferencyjnych samorządom oraz organizacjom pozarządowym Zagospodarowanie przestrzeni publicznych Stworzenie warunków do rozwoju mikro- i małych firm, w tym start-upów Tworzenie nowych miejsc pracy Zastosowanie rozwiązać efektywnych energetycznie Obserwowana zmiana nastawienia inwestorów prywatnych do efektów społecznych, zwiększona współpraca z miastami ora z organizacjami pozarządowymi w ramach opracowywania elementów społecznych projektów Bardzo duży nacisk na elementy społeczne ze strony samorządów województw 6

7 Etapy udzielania pożyczek Przyjęcie wniosku Ocena kwalifikowalności Ocena formalna Ocena inżynieryjno-techniczna Ocena merytoryczna (ekonomicznofinansowa inwestora, ekonomicznofinansowa projektu, elementów społecznych projektu, ocena ryzyka) Podjęcie decyzji Podpisanie umowy inwestycyjnej Ustanowienie zabezpieczeń Wypłata pożyczek (transzowanie) Rozliczenie inwestycji Wymóg stosowania prawa bankowego Ocena wniosku od 1 miesiąca do 1 roku, w zależności od stopnia przygotowania dokumentacji Często niezbędne wsparcie pracowników Banku w przygotowaniu dokumentacji i modyfikowaniu założeń projektu zarówno z punktu widzenia strukturyzowania transakcji, jak i przepisów pomocowych Realizacja projektów od 6 miesięcy do 3 lat Ograniczenia co do terminu zawierania umów Ograniczenia dotyczące terminu realizacji inwestycji 7

8 [mln zł] JESSICA w BGK liczba i wartość złożonych wniosków Łącznie wnioski / 1,88 mld zł [wnioski] wnioski wniosków wniosków 0 0 Wielkopolska Pomorze Mazowsze 8

9 [mln zł] JESSICA w BGK liczba i wartość przyznanych pożyczek Łącznie - 66 pożyczek / 616,35 mln zł [pożyczki] pożyczki pożyczek 19 pożyczek Wielkopolska Pomorze Mazowsze 9

10 Struktura finansowanych projektów oraz średnia wartość pożyczki (w mln zł) oświata i szkolnictwo wyższe (15) 7,65 efektywność energetyczna (10) powierzchnie biurowe, usługi (10) 3,22 16,53 hotele i restauracje (7) 8,60 sport i rekreacja (5) 4,05 przestrzeń publiczna (4) transport publiczny (4) 6,40 15,95 otoczenie biznesu (3) zdrowie i opieka społeczna (3) inne (3) klastry (2) 7,19 21,73 8,02 11,50 (liczba projektów) Sektor publiczny - 41 Inne

11 Liczba złożonych wniosków wg typów inwestorów Pomorze Mazowsze Samorządy Spółki miejskie Inne podmioty publiczne Inwestorzy prywatni Wielkopolska Łącznie 20 Rodzaj podmiotu Udział Samorządy 17,19% Spółki miejskie 17,19% Inne podmioty publiczne 5,21% Inwestorzy prywatni 60,42% 11

12 Liczba przyznanych pożyczek wg typów inwestorów Pomorze Samorządy Spółki miejskie Inne podmioty publiczne Wielkopolska Łącznie Mazowsze Inwestorzy prywatni 6 Rodzaj podmiotu Udział Samorządy 23,73% Spółki miejskie 28,79% Inne podmioty publiczne 9,09% Inwestorzy prywatni 39,39% 12

13 Liczba przyznanych pożyczek wg wartości Wielkopolska - publiczne Wielkopolska - inne Średnia wartość pożyczki: - Wielkopolska: 9,99 mln zł - Ogółem: 9,34 mln zł Wielkopolska - razem Ogółem - publiczne Ogółem - inne Ogółem - razem do 1 mln zł od 1 do 3 mln zł od 3 do 10 mln zł pow. 10 mln zł 13

14 JESSICA w Wielkopolsce złożone wnioski Miasta z wnioskami złożonymi przez JST i spółki komunalne 25 Miasta z wnioskami złożonymi przez inne podmioty 6 Wnioski z miast powyżej 50 tys. miesz. 6 Poznań, Gniezno, Kalisz, Leszno, Ostrów Wlkp., Piła Wnioski z miast poniżej 50 tys. miesz. 25 Wielkopolska: 110 miast Łącznie: 74 wnioski, 31 miast Borek Wlkp. Chodzież Czarnków Grodzisk Wlkp. Jarocin Kościan Koźmin Kórnik Krotoszyn Międzychód Murowana Goślina Oborniki Odolanów Opalenica Pleszew Poniec Sieraków Sulmierzyce Szamotuły Środa Wlkp. Trzcianka Turek Wągrowiec Wolsztyn Zbąszyń

15 JESSICA w Wielkopolsce przyznane pożyczki Piła Trzcianka Czarnków Wągrowiec Międzychód Oborniki Szamotuły Gniezno Poznań Kórnik Turek Jarocin Pleszew Leszno Poniec Koźmin Wlkp. Krotoszyn Ostrów Wlkp. Sulmierzyce Wielkopolska: 110 miast Łącznie: 32 pożyczki, 19 miast Projekty JST i spółek komunalnych 22 Projekty innych podmiotów 10 Projekty w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców 15 Projekty w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców 17

16 Najczęstsze powody odmowy finansowania Brak zdolności kredytowej inwestorów Brak wkładu własnego Brak odpowiednich zabezpieczeń Okres realizacji projektów wykraczający poza datę zamknięcia programu Dylematy Minimalny możliwy udział środków JESSICA w finansowaniu inwestycji (strukturyzacja transakcji) Elementy biznesowe vs. elementy społeczne projektów Kwestie dotyczące pomocy publicznej 16

17 Podsumowanie wyzwania na przyszłość Rewitalizacja w RPO (9 na 16 RPO przewiduje wykorzystanie instrumentów zwrotnych w obszarze finansowania miast; brak przesądzeń co do kwot, instrumentów wsparcia oraz form wdrażania) Potencjał projektowy w województwach Zdolność instytucjonalna systemu vs. nowe zasady wykorzystania instrumentów zwrotnych Zdolność kredytowa potencjalnych inwestorów Rola Lokalnych Programów Rewitalizacji 17

18 Przykłady PROJEKTÓW 18

19 19

20

21 21

22

23 23

24 24

25

26 26 26

27 Dziękuję za uwagę tel.: (22) mail: 27

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r.

Michał Kopeć Departament Programów Europejskich. II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. Michał Kopeć Departament Programów Europejskich II Kongres Rewitalizacji Miast, Kraków, 14 września 2012 r. 1 Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski

Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski PPP w ramachinicjatywyjessica Joint European Suportfor Sustainable Investment in City Areas nowe możliwości dla Polski dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP

Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP Inicjatywa JESSICA - europejska inżynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów w PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm

zrównoważonego (trwałego) rozwoju, - Projekty dla obszarów miejskich, - Nowy, innowacyjny mechanizm Inicjatywa JESSICA - europejska inŝynieria finansowa stworzona dla miejskich projektów PPP dr Aleksandra Jadach-Sepioło Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

RAPORT. o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce. stan na dzień 31 grudnia 2011 r. RAPORT o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych e-mail: ksfp@ksfp.org.pl www.ksfp.org.pl Warszawa, 2012 r. 1 Copyright @

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: IBnGR: dr Marta Penczar dr Błażej Lepczyński Monika Liszewska

Bardziej szczegółowo

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii

Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii Opis działań wyznaczonych w ramach Strategii W ramach Strategii Rozwoju Gminy Gniezno opracowano szczegółową dokumentację działań. Dla każdego działania został przygotowany opis wg. ściśle przyjętych reguł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo